Lediga jobb som Socialsekreterare i Huddinge

Se lediga jobb som Socialsekreterare i Huddinge. Genom att välja en specifik arbetsgivare kan du även välja att se alla jobb i Huddinge som finns hos arbetsgivaren.

Föräldrarådgivare/Kurator

Ansök    Nov 17    Huddinge kommun    Socialsekreterare
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. Om arbetsplatsen Föräldrarådgivare/kurator ingår i Förebyggande enheten 0-20 år som finns inom socialförvaltningen. I enheten ingår kommunens fyra familjecentraler, föräldraskapsstöd, gruppverksamheten Fridlyst samt kommunens fäl... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

Om arbetsplatsen
Föräldrarådgivare/kurator ingår i Förebyggande enheten 0-20 år som finns inom socialförvaltningen. I enheten ingår kommunens fyra familjecentraler, föräldraskapsstöd, gruppverksamheten Fridlyst samt kommunens fältsekreterare. Enhetens uppdrag är att jobba förebyggande, uppsökande och samverkande kring barn och unga 0-20 år och deras familjer. Enheten har ett särskilt uppdrag att erbjuda stöd till föräldrar i deras föräldraskap

Målet för verksamheten är att utifrån hela familjens livssituation främja en god hälsa hos barn och föräldrar genom att tidigt upptäcka och tillgodose olika behov.
I Förebyggande enheten 0-20 år finns idag 8 föräldrarådgivare/kuratorer fördelade på olika områden. De har gemensamma och regelbundna träffar och extern handledning.
Vi startade i början av 2020, i nära samarbete med skolan ett arbete för att utöka vårt stöd till föräldrar med barn i åldern 6-16 år. Vi startade med två tjänster och har sedan dess haft möjlighet att utveckla verksamheten så vi idag har åtta tjänster.
Vi kommer nu att utöka med ytterligare tjänster varav två kommer att finnas i Flemingsberg.


-

Arbetsuppgifter
Arbetet sker i nära samverkan med grundskolans verksamhet och med skolans rektorer och elevhälsopersonal. Arbetet är till viss del uppsökande, vilket kan innebära hembesök, deltagande på föräldramöte och liknande. Som föräldrarådgivare kommer ditt arbete att innehålla information och rådgivning individuellt och i föräldragrupper, psykosocialt stöd utifrån föräldrarollen samt individuella samtalskontakter.
Stöd i att länka vidare till andra delar av socialtjänsten eller annat stöd som kan behövas.
Ditt arbete bedrivs i samarbete med kollegor inom enheten såsom familjecentralen, föräldraskapsstöd samt fältsekreterare, skolan, socialtjänstens övriga verksamheter samt andra samarbetspartners.


Din profil
Vi söker dig som är socionom. Det är önskvärt att du har minst 5 års erfarenhet av kvalificerat arbete med barn och familj inom öppenvård och/eller socialtjänst eller på utrednings/behandlingsinstitution. Vi söker medarbetare med god förmåga att samarbeta med andra professioner samt arbeta med familjer med olika kulturell bakgrund. För ett framgångsrikt arbete behöver du vara relationsskapande, lyhörd och ha förmåga att skapa förtroende. Du ska även kunna planera och strukturera ditt arbete. Vi lägger också stor vikt vid att du är initiativtagande och stimuleras av att driva aktiviteter i verksamheten. Det är även meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete i skolan.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag.

Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se Facklig kontaktinformation Visa mindre

Socialpedagog med utökat ansvar som samordnare för elevhälsoarbetet

Ansök    Nov 21    Huddinge kommun    Socionom
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertyg... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.
I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertygelse är att ju mer vi delar med oss av våra kompetenser, desto mer utrymme skapar vi för alla, såväl medarbetare som våra barn och elever, att växa.

Om arbetsplatsen
Balingsnässkolan är en två parallellig F-9 skola samt med grundsärskola för åk 7-9. Det går ca 600 elever på skolan och personalen består av ca 80 medarbetare. Balingsnässkolan är en modern och fin byggnad och skolan ligger i ett naturskönt radhus- och villaområde i centrala Huddinge. Skolan har en stor idrottshall, praktiskestetiska salar och ett eget tillagningskök. Eleverna på Balingsnässkolan har tillgång till ipads i förskoleklass, Chromebooks 1:1 i åk 1-9 och i samtliga klassrum finns det Smartboards. Vi är organiserade i årskursvisa arbetslag, sk hemvister, där pedagogerna i arbetslaget ansvarar och arbetar gemensamt kring årskursens alla elever. Vi har en Studio på skolan, som är en stödverksamhet där elever som är i behov av ett omfattande stöd kan få undervisning i ett mindre sammanhang delar av eller hela skoldagen. Skolans vision "En trygg skola där kunskap ger glädje och framgång" leder skolan i arbetet mot ett tydligt gemensamt mål.

-

Arbetsuppgifter
Socialpedagogens uppdrag innebär att se eleverna i sitt sociala sammanhang och möta upp dem utifrån deras förutsättningar och dagsform, fungera som socialt stöd under deras skol- och fritidstid. Socialpedagogen förebygger, vidareutvecklar sociala situationer och behov, jobbar preventivt för att skapa bättre förutsättningar för eleverna.
Det innebär att arbeta nära eleverna, fånga in och upp, lyssna, se eleven och tolka det du ser, och med fokus på att tillsammans med eleven, hitta vägar till förändring och utveckling. Det krävs ett nära samarbete med skolans kurator, trygghetsteam och elevhälsa, där du som socialpedagog blir spindeln i nätet i arbetet för att främja elevernas närvaro, hälsa och välmående i skolmiljön.
Socialpedagogen, tillsammans med trygghetsteamet, ska organisera trygghetsvandringar och gruppövningar, genomföra enkäter och intervjuer i syfte att göra skolan tryggare för både elever och personal, samt anordna elevsociala aktiviteter som exempelvis rastaktiviteter och andra gruppstärkande aktiviteter.
Det kan krävas möten eller samtal med olika personer runt eleven, spontana samtal med eleverna, men också akuta situationer där eleven snabbt behöver stöd och hjälp samt eventuellt efterarbete med samtal med andra inblandade.
Socialpedagogen ska fungera som ett kompletterande stöd för eleverna på skolan, vara den som enskilt och tillsammans med kollegor på skolan arbetar motiverande, lösningsinriktat och engagerat direkt med eleverna. Arbetar enskilt och/eller i grupp med vägledande samtal och coachning med elev, och ibland med föräldrar, med fokus på det sociala.
Arbetet innebär även fokus på de elever som riskerar att bli hemmasittare eller har en historik av lång frånvaro. Att hjälpa dessa elever som exempelvis har behov av socialt stöd att komma till skolan, genom att möta upp dem utanför, hjälpa elever att få ökad motivation och hjälp att strukturera vardagen.

Din profil
Du ska vara utbildad socialpedagog eller inneha annan liknande högskoleexamen som beteendevetare eller socionom. Det är meriterande om du innehar flerårig arbetslivserfarenhet av att ha arbetat som socialpedagog inom grundskolans verksamheter och om du har haft ett samordningsuppdrag inom elevhälsoarbete. Du ska vara väl insatt i hur man kan arbeta framgångsrikt med en skolas trygghetsarbete och med att främja skolnärvaro. Du ska kunna uttrycka dig väl i skrift, då arbetet innebär en hel del dokumentation i form av att skriva funktionella analyser, handlingsplaner, incidentrapporter, protokoll mm.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner

Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Socionomer sökes för uppdrag inom enhet barn och unga i Stockholms län

Vill du bidra till gott socialt arbete och samtidigt uppnå din fulla potential? Till vår avtalskommun söker vi en socionom som har minst tre års erfarenhet av myndighetsutövning inom enheten barn och unga. Känner du att det är dags att ta nästa steg i karriären och vill veta mer om konsultlivet, eller är du redan socionomkonsult och intresserad av att bredda ditt professionella nätverk? Oavsett om du föredrar att arbeta som anställd eller underkonsult ser ... Visa mer
Vill du bidra till gott socialt arbete och samtidigt uppnå din fulla potential? Till vår avtalskommun söker vi en socionom som har minst tre års erfarenhet av myndighetsutövning inom enheten barn och unga.
Känner du att det är dags att ta nästa steg i karriären och vill veta mer om konsultlivet, eller är du redan socionomkonsult och intresserad av att bredda ditt professionella nätverk? Oavsett om du föredrar att arbeta som anställd eller underkonsult ser vi fram emot att du kontaktar oss. Vi berättar gärna mer om uppdraget och hur det är att arbeta som socionomkonsult. Vi ser fram emot in din kontakt!

Arbetsuppgifter
Sedvanliga arbetsuppgifter som socialsekreterare inom utredningsenheten för barn och unga.

Vi erbjuder
Du kommer att vara anställd av Socionomera Bemanning AB. Som konsult hos oss erbjuds du goda och flexibla arbetsvillkor samt tydlighet kring vad som förväntas av dig. Vi är en trygg samarbetspartner och arbetsgivare som månar om att man ska trivas och må bra i rollen som socionomkonsult. Vi söker alltid långa samarbeten och relationer. Vi erbjuder dig bland annat:
Kollektivavtal=schyssta anställningsvillkor
En lön som du förtjänar
Tjänstepension och försäkringar
Introduktion och regelbunden arbetsmiljöuppföljning
Intern och extern handledning
Friskvårdspeng och fortbildningspeng
Stöd av konsultchefer som själva är socionomer
Snabb och smidig personlig service
Och mycket mera

Efter att vi har lärt känna varandra bestämmer du var, när och i vilken omfattning du vill arbeta, och vi bevakar att du matchas mot lämpliga uppdrag. Vi har ramavtal med drygt var fjärde svensk kommun, som för dig innebär ett brett urval av intressanta uppdrag. Våra konsultchefer är socionomer med lång erfarenhet av arbete inom socialtjänsten vilket gör att vi har god kännedom om våra uppdragsgivares behov och dina villkor. Vi är vana problemlösare och vi kan erbjuda stöttning utifrån dina behov under hela uppdragsperioden. Vi hoppas att du vill vara med på vår resa!
Ansökan
Du är varmt välkommen att skicka in din ansökan till oss. Vill du hellre börja med att höra mer så är du välkommen att kontakta oss via [email protected] eller 040-300 352.
Om oss
Socionomera Bemanning AB är ett auktoriserat bemanningsbolag och vi är specialiserade på socionomer och socialt arbete. Vi är övertygade om att så gott som alla som väljer att arbeta med ett människovårdande yrke har omtanke om sina medmänniskor som främsta anledning. Vi vill göra allt vi kan för att underlätta för organisationer och personer som väljer att bry dig.
Läs mer om oss på vår hemsida www.socionomera.se. Visa mindre

Skolkurator F-9

Ansök    Nov 3    Huddinge kommun    Socionom
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertyg... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.
I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertygelse är att ju mer vi delar med oss av våra kompetenser, desto mer utrymme skapar vi för alla, såväl medarbetare som våra barn och elever, att växa.

Om arbetsplatsen
Segeltorps rektorsområde består av tre skolor - Långsjöskolan och Skansbergskolan med årskurserna F-3 och Segeltorpsskolan med årskurserna 4-9. Totalt ca 1100 elever. Vår grundsyn är att alla människor kan, vill och ska lyckas i sina uppdrag oavsett om du är elev eller personal hos oss. Vi arbetar aktivt med värdegrundsfrågor och ett positivt förhållningssätt. Vi präglas av en vilja att ständigt utvecklas till det bättre där kunskap och trygghet står i centrum för alla i skolan.

-

Arbetsuppgifter
Vi söker en skolkurator som vill vara med och utveckla det tvärprofessionella arbetet i den samlade elevhälsan. Vårt förebyggande och främjande arbete för alla elevers hälsa, trivsel och utveckling sker i tätt samarbete med både personal, elever och vårdnadshavare. Som kurator i Segeltorps rektorsområde arbetar du främst hälsofrämjande och förebyggande, men också åtgärdande, på både grupp- och individnivå. Du ingår i skolans elevhälsoteam, där står du för den psykosociala kompetensen och tillsammans i EHT har vi ett nära samarbete med arbetslagen på skolan.
Du kommer att arbeta både självständigt och i grupp med elevhälsoteamet och annan pedagogisk personal. Vid behov arbetar du med konsultation och handledning av pedagoger i frågor som rör elevers sociala situation. Du kommer att ha möjlighet att genomföra insatser både på gruppnivå och individuellt. Som skolkurator kan du vara med och skapa goda förutsättningar för elevernas utveckling och lärande. Du behöver därför vara väl insatt i skolans arbete. Du erbjuds också regelbunden handledning tillsammans med andra kuratorer i kommunen.

Din profil
Vi söker dig som är utbildad socionom eller har en utbildning som bedöms likvärdig av arbetsgivaren. Du har god kännedom om socialtjänstlagen och andra relevanta lagar. Du ser dokumentation som en självklarhet. Särskilt meriterande är tidigare erfarenhet från arbete som skolkurator.
Som kurator är det viktigt att du är lugn, trygg och stabil och bidrar till en god skolmiljö. Du har en förmåga att anpassa arbetet utifrån olika elevgrupper samt enskilda elevers behov och förutsättningar i förebyggande syfte, samt vid akuta behov. Du har en god förmåga att samarbeta med andra då yrket kräver kontakt med skolsköterska, specialpedagoger, lärare etc. Vidare har du ett starkt driv, tar ansvar för dina arbetsuppgifter och kan självständigt strukturera dina processer, där du gör en tydlig plan och prioritering. Det är också av stor vikt att du besitter en god empatisk förmåga och att kan skapa och underhålla relationer med såväl elever, vårdnadshavare och kollegor.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner

Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Gruppledare till Socialpsykiatrienheten

Ansök    Nov 14    Huddinge kommun    Socialsekreterare
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. Om arbetsplatsen Vuxensektionen är en del av IFO/Socialförvaltningen. I sektionen ingår Socialpsykiatrienheten, Beroende- och avhopparenheten, Enheten mot våld i nära relation, vår nystartade Mottagningsgrupp samt utförarenheter.... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

Om arbetsplatsen
Vuxensektionen är en del av IFO/Socialförvaltningen. I sektionen ingår Socialpsykiatrienheten, Beroende- och avhopparenheten, Enheten mot våld i nära relation, vår nystartade Mottagningsgrupp samt utförarenheter.
Sedan 1 januari 2022 sitter myndighetsenheterna samlokaliserade, vilket skapar goda förutsättningar för helhetssyn och samordning.
Socialtjänsten i Huddinge kommun ska arbeta för att den enskilde ska uppleva att stödet är samordnat. Insatser och service ska präglas av en helhetssyn på individen och samordning med andra aktörer ska säkerställas. Vi strävar efter ett nära ledarskap och inrättar nu en ny tjänst som gruppledare inom Socialpsykiatrienheten.
Socialpsykiatrienheten består av en enhetschef och sju biståndshandläggare med lång erfarenhet och kunskap av målgruppen. Vi utreder, beslutar och följer upp beslut om stödinsatser för personer 18-64 år, utifrån deras psykiska funktionsnedsättning. Som gruppledare leder och fördelar du det dagliga arbetet utifrån uppsatta mål. Du kommer även att handleda biståndshandläggarna i deras ärendeprocess och tillsammans föra arbetet framåt. Du kommer att arbeta nära enhetschef och andra gruppledare inom sektionen. Metodutveckling samt samverkansfrågor kommer att ingå som en naturlig del i din roll.
Vi finns i lokaler i Huddinge centrum, och hit är det enkelt att ta sig med kollektivtrafik.

-

Arbetsuppgifter
Som gruppledare har du en viktig roll, både när det gäller att stötta biståndshandläggarna och att vidareutveckla enheten. Arbetet innebär en stor del samverkan, såväl internt som externt, och i rollen ingår att du leder och fördelar arbetet samt handleder medarbetarna i det dagliga arbetet. Du stöttar medarbetarna och delar med dig av dina erfarenheter och din kunskap samt bidrar med ett gott arbetsklimat. Som gruppledare i Huddinge kommun utgör du en del av ledarskapet och du har förmåga att skapa engagemang och entusiasm i arbetsgruppen.


Din profil
För tjänsten krävs socionomexamen eller motsvarande och erfarenhet av myndighetsutövning samt av socialpsykiatrins målgrupp.
Du har god dokumentationsvana samt förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift. Meriterande är om du har arbetat i dokumentationssystemet Lifecare. Du har förmågan att bemöta människor i svåra livssituationer med ett empatiskt och professionellt förhållningssätt. Du har lätt för att kommunicera och motivera de bedömningar som görs i enskilda ärenden. Du planerar, strukturerar och driver ditt arbete självständigt och ber om hjälp vid behov. Du arbetar rättssäkert och förhåller dig till de lagar och riktlinjer som styr vårt uppdrag. Det är helt nödvändigt att du uppnått en professionell och personlig mognad, då arbetet kan vara känslomässigt påfrestande och kräver att du trots det fattar beslut på objektiva grunder.

Urval och intervjuer sker löpande under annonseringstiden.


Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner

Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Socialsekreterare inom Barn och Unga

Vi söker handläggare för uppdrag som konsult i Huddinge och närliggande kommuner! Hör av dig via länken eller kontakta oss direkt. Ta chansen att prova på konsultrollen via ett företag som ger dig stöd både i handläggning och till dig som person. Vi på kontoret är socionomer och har erfarenheten från att vara handläggare inom Socialtjänsten. Förutom en flexibel tillvaro får du en bra lön, kollektivavtal och tjänstepension! CareOn är ett oberoende konsultfö... Visa mer
Vi söker handläggare för uppdrag som konsult i Huddinge och närliggande kommuner! Hör av dig via länken eller kontakta oss direkt.
Ta chansen att prova på konsultrollen via ett företag som ger dig stöd både i handläggning och till dig som person. Vi på kontoret är socionomer och har erfarenheten från att vara handläggare inom Socialtjänsten. Förutom en flexibel tillvaro får du en bra lön, kollektivavtal och tjänstepension!
CareOn är ett oberoende konsultföretag inriktat på socialt arbete. Vi har funnits i över 20 år och är verksamma över hela Sverige. Våra konsulter gör vardagen enklare för våra uppdragsgivare genom att avlasta, förvalta eller utveckla verksamheter. Vi som arbetar på företaget kan de olika delarna inom socialförvaltningen och vet vad som krävs för att vara en professionell konsult inom det sociala arbetet. Våra ledord är kompetens, kunskap och kvalitet!
Du behöver ha god förmåga till självständigt arbete samt ett flexibelt förhållningssätt till varierade arbetssätt och miljöer. Vi jobbar även gärna med dig som vill ta enskilda utredningar eller som är pensionär och vill fortsätta bidra med din kunskap!
Vill du veta mer? Registrera din ansökan redan idag så kontaktar vi dig inom kort.
Utbildningskrav: Socionomexamen eller likvärdig utbildning/erfarenhet Visa mindre

Socialsekreterare till Barnenheten

Ansök    Okt 25    Huddinge kommun    Socialsekreterare
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. Om arbetsplatsen Barnenheten är en del av Barn- och ungdomssektionen inom Individ- och familjeomsorgen (IFO). Vi arbetar med utredning och uppföljning av insatser enligt SoL och LVU. Målgruppen är familjer med barn i åldern 0-12 ... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

Om arbetsplatsen
Barnenheten är en del av Barn- och ungdomssektionen inom Individ- och familjeomsorgen (IFO). Vi arbetar med utredning och uppföljning av insatser enligt SoL och LVU. Målgruppen är familjer med barn i åldern 0-12 år och deras nätverk.
Vårt främsta fokus är att bedriva det goda sociala arbetet. Medarbetarna har ett gott stöd från sina chefer, ett bra socialt klimat och kan påverka sin arbetssituation.
Vi sitter i trevliga lokaler i Flemingsberg, ett av kommunens mest expansiva områden, med bra kommunikationer och närhet till såväl natur som viktiga knutpunkter som Huddinge sjukhus och Södertörns högskola.-

Arbetsuppgifter
Vi söker engagerade medarbetare som vill utföra kvalificerat utredningsarbete samt ansvara för uppföljning av insatser. Vi arbetar för att öka barnens trygghet och stabilitet i sin hemmiljö och för att uppmuntra och stärka familjernas egna resurser. Under 2022 har vi som mål att utveckla arbetet genom ett nytt arbetssätt. Vi strävar även efter att implentera barnkonventionen i vårt arbete. Vi vill även öka barnens delaktighet genom att använda dokumentet "Min utredning". Socialsekreterarna har praktiskt stöd av en administrativ handläggare samt stöd i form av en skribent som i vissa ärenden skriver våra beslutsunderlag. Två av våra socialsekreterare har uppdrag som hemutredare. Vi strävar efter att ligga i framkant inom Signs of safety, vilket alla medarbetare får utbildning i. Vi har även socialsekreterare som coachar i förhållningssättet. På enheten finns även coacher i samtalsmetoden Motiverande samtal.

Tillsammans med oss bidrar du till fortsatt utveckling och förbättring av arbetsmetoder på enheten. Löpande kompetensutveckling är en självklarhet, både för att säkra kvaliteten i verksamheten och för att du ska få möjlighet att växa i din yrkesroll. Vi erbjuder även ett introduktionsprogram samt kontinuerlig handledning.
Hos oss väntar ett spännande, flexibelt och varierande arbete med utrymme för att utvecklas. Vi kan även erbjuda ett brett utbud av förmåner, som till exempel friskvårdstimme eller friskvårdspeng samt möjlighet till extra semesterdagar genom semesterväxling.

Din profil
Du har socionomexamen och erfarenhet av myndighetsutövning. Du kan handläggningsprocessen, har goda kunskaper i samhällssystemet och de lagar som styr vårt arbete. Du bör också har en god förmåga att prioritera och fatta beslut i akuta situationer. Arbetet kräver goda kunskaper i svenska i tal och skrift. Du är bra på att samarbeta, att ha barnens bästa i fokus och tycker om att arbeta i grupp.

Vill du veta mer om hur det är att jobba som socialsekreterare i Huddinge kommun? Läs mer på huddinge.se/arbeta-som-socionom


Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner

Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Socialpedagog

Ansök    Okt 20    Huddinge kommun    Socionom
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertyg... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.
I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertygelse är att ju mer vi delar med oss av våra kompetenser, desto mer utrymme skapar vi för alla, såväl medarbetare som våra barn och elever, att växa.

Om arbetsplatsen
Rosenhills särskilda undervisningsgrupper är en kommunövergripande SU grupp, som organisatoriskt tillhör Vistaskolan.
Vi har ambitionen att bli ett kompetenscenter för lärande utifrån ett specialpedagogiskt tänk och fokus - Vill du vara en del av detta och bygga upp verksamheten tillsammans med oss?
Hos oss lär, utvecklar och lyfter vi de barn som har stora utmaningar med sig i livet. Vi är specialiserad på att möta barn i behov av särskilt stöd. Våra särskilda undervisningsgrupper tar emot elever som har svårt att vistas och tillgodose sig undervisningen i den stora grundskolan, det kan vara av olika anledningar. Eleverna som går i våra särskilda undervisningsgrupper är i behov av en mindre verksamhet och stöd som på ett minutiöst sätt är anpassat för varje enskild individ.
Vi har små grupper i årskurserna F-9 och på hela enheten är vi cirka 60 elever fördelat på 7 klasser.
Vår vision är att vara en verksamhet för inkludering där vårt motto är att alla elever ska känna att de tillhöra något större än jaget. Vår värdegrund ska vila på att det är viktigt för mig, att det går
bra för dig.

-

Arbetsuppgifter
Som socialpedagog hos oss är du med i klassrummet och på fritids, och stöttar eleverna i olika lärande- och livssituationer under hela dagen, du arbetar med det sociala på raster, luncher och på fritids. Du arbetar med motiverande samtal, kartläggningar, forumspel mm.
Socialpedagogens arbetsuppgifter på Rosenhill, kan skilja sig åt och förändras utifrån verksamhetens behov.
Du ingår i ett arbetslag bestående av lärare och specialpedagog och resurspedagoger. Du arbetar även under fritidstid där du tillsammans med andra pedagoger, ansvarar för att verksamheten anpassas för att ge varje elev möjlighet till optimal utveckling. För att vi ska lyckas krävs ett prestigelöst samarbete mellan alla pedagoger. Du behöver vara väl insatt i fritidshemmets styrdokument och ha förmågan och omsätta
läroplanens mål i det praktiska arbetet.

Din profil
Vi söker en eller flera utbildade socialpedagoger med erfarenhet av arbete med människor med utmanande beteende. Som person är du trygg och har ett lågaffektivt förhållningssätt i allt gör. Du är tydlig, lyhörd och van att anpassa ditt sätt att kommunicera efter rådande situation. Du är positiv, flexibel och lösningsfokuserad. Du ser möjligheter och potential i varje individ och har förmåga att stå stabilt när konflikter uppstår. Du arbetar strukturerat och har förmågan att reflektera och omvärdera för att utveckla och utvecklas. Du har ett situationsanpassat arbetssätt och ett prestigelöst förhållningssätt, är ansvarsfull och har en stor portion tålamod. Du har lätt för att samarbeta, både med kollegor och föräldrar och bidrar med arbetsglädje och kreativitet.
Du har goda IT-kunskaper och förmåga att uttrycka dig mycket bra i både tal och skrift på svenska.
Meriterande med erfarenhet av arbete i en särskild undervisningsgrupp för elever i behov av särskilt stöd i grundskolan. Även meriterande med erfarenhet av arbete med barn och unga med diagnoser inom NPF, språkstörning och autismspektra samt utbildning inom detta.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner

Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Socialpedagog

Ansök    Okt 20    Huddinge kommun    Socionom
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertyg... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.
I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertygelse är att ju mer vi delar med oss av våra kompetenser, desto mer utrymme skapar vi för alla, såväl medarbetare som våra barn och elever, att växa.

Om arbetsplatsen
Rosenhills särskilda undervisningsgrupper är en kommunövergripande SU grupp, som organisatoriskt tillhör Vistaskolan.
Vi har ambitionen att bli ett kompetenscenter för lärande utifrån ett specialpedagogiskt tänk och fokus - Vill du vara en del av detta och bygga upp verksamheten tillsammans med oss?
Hos oss lär, utvecklar och lyfter vi de barn som har stora utmaningar med sig i livet. Vi är specialiserad på att möta barn i behov av särskilt stöd. Våra särskilda undervisningsgrupper tar emot elever som har svårt att vistas och tillgodose sig undervisningen i den stora grundskolan, det kan vara av olika anledningar. Eleverna som går i våra särskilda undervisningsgrupper är i behov av en mindre verksamhet och stöd som på ett minutiöst sätt är anpassat för varje enskild individ.
Vi har små grupper i årskurserna F-9 och på hela enheten är vi cirka 60 elever fördelat på 7 klasser.
Vår vision är att vara en verksamhet för inkludering där vårt motto är att alla elever ska känna att de tillhöra något större än jaget. Vår värdegrund ska vila på att det är viktigt för mig, att det går
bra för dig.


-

Arbetsuppgifter
Som socialpedagog hos oss är du med i klassrummet och på fritids, och stöttar eleverna i olika lärande- och livssituationer under hela dagen, du arbetar med det sociala på raster, luncher och på fritids. Du arbetar med motiverande samtal, kartläggningar, forumspel mm.
Socialpedagogens arbetsuppgifter på Rosenhill, kan skilja sig åt och förändras utifrån verksamhetens behov.
Du ingår i ett arbetslag bestående av lärare och specialpedagog och resurspedagoger. Du arbetar även under fritidstid där du tillsammans med andra pedagoger, ansvarar för att verksamheten anpassas för att ge varje elev möjlighet till optimal utveckling. För att vi ska lyckas krävs ett prestigelöst samarbete mellan alla pedagoger. Du behöver vara väl insatt i fritidshemmets styrdokument och ha förmågan och omsätta
läroplanens mål i det praktiska arbetet.

Din profil
Vi söker en eller flera utbildade socialpedagoger med erfarenhet av arbete med människor med utmanande beteende. Tjänsten är en allmän visstid, men möjlighet till förlängning.
Som person är du trygg och har ett lågaffektivt förhållningssätt i allt gör. Du är tydlig, lyhörd och van att anpassa ditt sätt att kommunicera efter rådande situation. Du är positiv, flexibel och lösningsfokuserad. Du ser möjligheter och potential i varje individ och har förmåga att stå stabilt när konflikter uppstår. Du arbetar strukturerat och har förmågan att reflektera och omvärdera för att utveckla och utvecklas. Du har ett situationsanpassat arbetssätt och ett prestigelöst förhållningssätt, är ansvarsfull och har en stor portion tålamod. Du har lätt för att samarbeta, både med kollegor och föräldrar och bidrar med arbetsglädje och kreativitet.
Du har goda IT-kunskaper och förmåga att uttrycka dig mycket bra i både tal och skrift på svenska.
Meriterande med erfarenhet av arbete i en särskild undervisningsgrupp för elever i behov av särskilt stöd i grundskolan. Även meriterande med erfarenhet av arbete med barn och unga med diagnoser inom NPF, språkstörning och autismspektra samt utbildning inom detta.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner

Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Socialpedagog åk 4-6

Ansök    Okt 18    Huddinge kommun    Socionom
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertyg... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.
I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertygelse är att ju mer vi delar med oss av våra kompetenser, desto mer utrymme skapar vi för alla, såväl medarbetare som våra barn och elever, att växa.

Om arbetsplatsen
Segeltorpsskolan är en skola från årskurs 4 till 9. På skolan går cirka 700 elever. Segeltorpsskolan ligger i Huddinge mellan Fruängen och Kungens Kurva. Närheten till storstaden och naturen skapar bra möjligheter för barnen och deras lärande och utveckling. Segeltorpsskolans grundsyn är att människor har viljan att utvecklas men att vi har olika förutsättningar och sätt att göra det på. Alla våra elever ska upptäcka lusten att inhämta kunskap. Vi präglas av en vilja att ständigt utvecklas till det bättre där kunskap och trygghet står i centrum.

-

Arbetsuppgifter
Som socialpedagog är din övergripande uppgift att, tillsammans med lärare och elevhälsopersonal, stötta eleverna att ta ansvar för sitt lärande, sin utbildning och sociala utveckling. Du arbetar främjade med närvaro och motivation, mot både elevgrupper och enskilda elever. Du kommer att arbeta med elevers behov och styrkor, både ur ett pedagogiskt och socialt perspektiv. Du arbetar proaktivt med eleverna kring att se konsekvenser av handlande och socialt samspel. Tillsammans med socialpedagogerna för årskurserna 6-9, planerar du skolans värdegrundsarbete och du är till viss del med och håller i lektioner kring värdegrund tillsammans med lärarna.

Som person är du trygg och har ett lågaffektivt förhållningssätt. Du är tydlig, lyhörd och van att anpassa ditt sätt att kommunicera efter rådande situation. Du är positiv, flexibel och lösningsfokuserad. Du ser möjligheter och potential i varje individ och har förmåga att stå stabilt när konflikter uppstår. Du arbetar strukturerat och har förmågan att reflektera och omvärdera för att utveckla och utvecklas. Du har ett situationsanpassat arbetssätt och ett prestigelöst förhållningssätt, är ansvarsfull och har en stor portion tålamod. Du har lätt för att samarbeta, både med kollegor och föräldrar och bidrar med arbetsglädje och kreativitet.

Din profil
Du är utbildad socialpedagog med erfarenhet av arbete med barn och ungdomar.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner

Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Socionom/Behandlare

Ansök    Okt 17    Kvinnojouren Huddinge    Socionom
Kvinnojouren Huddinge är en partipolitiskt- och religiöst obunden ideell förening, grundad 1983. I vårt uppdrag ingår att skydda och stödja våldsutsatta kvinnor och medföljande barn. Vi driver skyddat boende där vi utför uppdrag i enlighet med Socialtjänstlagen. Vi har också en öppen verksamhet där våldsutsatta kvinnor får stöd och rådgivningssamtal. Vi bedriver opinion genom att informera om mäns våld mot kvinnor i sociala medier, seminarier och många and... Visa mer
Kvinnojouren Huddinge är en partipolitiskt- och religiöst obunden ideell förening, grundad 1983. I vårt uppdrag ingår att skydda och stödja våldsutsatta kvinnor och medföljande barn. Vi driver skyddat boende där vi utför uppdrag i enlighet med Socialtjänstlagen. Vi har också en öppen verksamhet där våldsutsatta kvinnor får stöd och rådgivningssamtal. Vi bedriver opinion genom att informera om mäns våld mot kvinnor i sociala medier, seminarier och många andra aktiviteter. Vi är tre anställda och utöver det ett tjugotal aktiva volontärer. Verksamheten drivs ytterst av en ideell styrelse med ordförande som är verksamhets- och personalansvarig. Vi är anslutna till Unizon, riksförbund för över 130 kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld.
Kurator/behandlare/kontaktperson
Vi planerar att utveckla och förstärka vårt arbete med kvinnor och barn och söker nu en medarbetare med erfarenhet av att arbeta med våld i nära relationer.
Vi söker en person som har stor förståelse för människors olika livssituationer med förmåga att möta varje individ där just den befinner sig. Du är empatisk, lyhörd och trygg i dig själv. Du trivs med att arbeta såväl självständigt som i grupp. Du är flexibel och kan prioritera och ta eget ansvar när det händer mycket samtidigt. Arbetsplatsen är liten och samarbetet med kollegerna är viktigt. Arbetsuppgifterna består av att:
ta emot och besluta om placeringsförfrågningar från Socialtjänsten
ansvara för ärendehandläggning inklusive dokumentation.
genomföra strukturerade hot- och riskbedömningar.
ta kontakt och delta i möten med socialtjänst, polis, och andra myndigheter.
ge samhällsinformation samt vägledning.
ge stödsamtal och rådgivning till boendepersoner samt andra stödsökande.
ge praktiskt stöd till de boende.
tillsammans med kollegor ansvara för den dagliga driften av det skyddade boendet.

Du är socionom eller har likvärdig utbildning med några års erfarenhet av liknande arbete. Det är meriterande om du har utbildning i FREDA, Trappan-samtal eller annan relevant utbildning.
Anställningen är initialt en projektanställning under 1 år, deltid 60% med möjlighet till utökad tid beroende på projektmedel. Vi arbetar normalt dagtid, måndag-fredag. Vid behov kan andra tider förekomma. Vi har kollektivavtal med individuell lönesättning. Vid anställning begärs utdrag ur misstanke- och belastningsregistret.
Välkommen med din ansökan till [email protected] senast 7 november 2022.
Vi har löpande urval, vilket innebär att vi går igenom ansökningarna efterhand som de kommer in. Matchar du kravprofilen kontaktar vi dig för en kort telefonintervju. Går du vidare i processen bokar vi in en intervju hos oss. Visa mindre

Socialpedagog med övergripande uppdrag

Ansök    Okt 20    Huddinge kommun    Socionom
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertyg... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.
I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertygelse är att ju mer vi delar med oss av våra kompetenser, desto mer utrymme skapar vi för alla, såväl medarbetare som våra barn och elever, att växa.

Om arbetsplatsen
Rosenhills särskilda undervisningsgrupper är en kommunövergripande SU grupp, som organisatoriskt tillhör Vistaskolan.
Vi har ambitionen att bli ett kompetenscenter för lärande utifrån ett specialpedagogiskt tänk och fokus - Vill du vara en del av detta och bygga upp verksamheten tillsammans med oss?
Hos oss lär, utvecklar och lyfter vi de barn som har stora utmaningar med sig i livet. Vi är specialiserad på att möta barn i behov av särskilt stöd. Våra särskilda undervisningsgrupper tar emot elever som har svårt att vistas och tillgodose sig undervisningen i den stora grundskolan, det kan vara av olika anledningar. Eleverna som går i våra särskilda undervisningsgrupper är i behov av en mindre verksamhet och stöd som på ett minutiöst sätt är anpassat för varje enskild individ.
Vi har små grupper i årskurserna F-9 och på hela enheten är vi cirka 60 elever fördelat på 7 klasser.
Vår vision är att vara en verksamhet för inkludering där vårt motto är att alla elever ska känna att de tillhöra något större än jaget. Vår värdegrund ska vila på att det är viktigt för mig, att det går bra för dig.


-

Arbetsuppgifter
Som socialpedagog hos oss är du med i klassrummet och på fritids, och stöttar eleverna i olika lärande- och livssituationer under hela dagen, du arbetar med det sociala på raster, luncher och på fritids. Du arbetar med motiverande samtal, kartläggningar, forumspel mm.
Socialpedagogens arbetsuppgifter på Rosenhill, kan skilja sig åt och förändras utifrån verksamhetens behov.
Du ingår i ett arbetslag bestående av lärare och specialpedagog och resurspedagoger. Du arbetar även under fritidstid där du tillsammans med andra pedagoger, ansvarar för att verksamheten anpassas för att ge varje elev möjlighet till optimal utveckling. För att vi ska lyckas krävs ett prestigelöst samarbete mellan alla pedagoger. Du behöver vara väl insatt i fritidshemmets styrdokument och ha förmågan och omsätta
läroplanens mål i det praktiska arbetet.

Din profil
Vi söker en utbildad socialpedagog med erfarenhet av arbete med människor med utmanande beteende. Tjänsten innefattar att både övergripande arbetsuppgifter men också som resurspedagog i klass vid behov. Du kommer främst att arbeta med riktade insatser som beslutas av närmsta chef och/eller Rosenhills elevhälsoteam. Det övergripande arbetet genomförs tillsammans med en annan övergripande socialpedagog. Du har erfarenhet av att genomföra beteenderegistreringar och att upprätta beteendekartor.
Som person är du trygg och har ett lågaffektivt förhållningssätt i allt gör. Du är tydlig, lyhörd och van att anpassa ditt sätt att kommunicera efter rådande situation. Du är positiv, flexibel och lösningsfokuserad. Du ser möjligheter och potential i varje individ och har förmåga att stå stabilt när konflikter uppstår. Du arbetar strukturerat och har förmågan att reflektera och omvärdera för att utveckla och utvecklas. Du har ett situationsanpassat arbetssätt och ett prestigelöst förhållningssätt, är ansvarsfull och har en stor portion tålamod. Du har lätt för att samarbeta, både med kollegor och föräldrar och bidrar med arbetsglädje och kreativitet. Du har goda IT-kunskaper och förmåga att uttrycka dig mycket bra i både tal och skrift på svenska.
Meriterande med erfarenhet av arbete i en särskild undervisningsgrupp för elever i behov av särskilt stöd i grundskolan. Även meriterande med erfarenhet av arbete med barn och unga med diagnoser inom NPF, språkstörning och autismspektra samt utbildning inom detta.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner

Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Socialsekreterare (barn- och familjehemssekreterare) till familjehemsenhete

Ansök    Sep 27    Huddinge kommun    Socialsekreterare
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. Enhetsbeskrivning Familjehemsenheten är en del av barn- och ungdomssektionen inom Individ- och familjeomsorgen och vi är ca 20 anställda på enheten. Enheten består idag av fyra grupper: en grupp med familjehemsrekryterare, en gru... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

Enhetsbeskrivning
Familjehemsenheten är en del av barn- och ungdomssektionen inom Individ- och familjeomsorgen och vi är ca 20 anställda på enheten. Enheten består idag av fyra grupper: en grupp med familjehemsrekryterare, en grupp med barn- och familjehemssekreterare och en kontaktsekreterargrupp samt två familjebehandlare. Enheten leds av en enhetschef och två gruppledare. Enheten präglas av trivsel och ett gott socialt klimat där vi månar om varandra.
Vi har en stabil ledning och organisation inom barn- och ungdomssektionen som arbetar med ständig utveckling, förbättring och förändring av våra arbetsmetoder så att vi kan bedriva ett gott socialt arbete.

Vi sitter i trevliga lokaler i Flemingsberg, ett av kommunens mest expansiva områden, med bra kommunikationer och närhet till såväl natur som viktiga knutpunkter som Karolinska universitetssjukhuset Huddinge och Södertörns högskola.


-

Om arbetet
Vi söker nu en engagerad barnsekreterare/familjehemssekreterare som vill vara med och göra skillnad för våra mest utsatta barn och unga. Att arbeta på familjehemsenheten är givande, utvecklande och flexibelt. Tjänsten innebär att du kan vara antingen barn-eller familjehemssekreterare beroende på ärende, vi är dock alltid två handläggare i ärendena. Som barnsekreterare kommer du att följa upp vården för barn och unga som är placerade i familjehem med stöd av SoL eller LVU. I rollen ingår att följa barnens utveckling samt ha kontakt och samarbeta med det nätverk och andra viktiga personer som finns kring barnet. Vi besöker barnen regelbundet, minst fyra gånger/år. I rollen som familjehemssekreterare har du huvudansvar för familjehemmet och att stödja dem i sitt uppdrag. Arbetet innebär ett nära samarbete mellan barn- och familjehemssekreteraren, samt även med våra familjehemsrekryterare.

Vi erbjuder dig intressanta och utmanande arbetsuppgifter i en trevlig arbetsgrupp som präglas av ett öppet klimat, generositet och stort engagemang. Vi är en stabil och erfaren arbetsgrupp som drivs av att göra ett gott socialt arbete. Vi strävar efter att utveckla våra arbetssätt och metoder inom familjehemsvården.

Vi arbetar både med MI och med Signs of safety vilket alla erbjuds utbildning i.


Din profil
Vi söker dig som har en socionomexamen och har arbetat med myndighetsutövning inom barn och ungdom. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet från familjehemsvård. Det är önskvärt att du har körkort då arbetet innebär en del resor.

Du har god förmåga att strukturera ditt arbete och att jobba självständigt, samtidigt som du ser det som en självklarhet att stötta dina kollegor i stort som smått och du behöver därför ha en god samarbetsförmåga.

Du visar engagemang, är ansvarstagande och har ett förhållningsätt som präglas av gott bemötande, respekt och lyhördhet i kontakten med de du möter. Du behöver vara en positiv och flexibel person som bidrar till verksamhetens utveckling och förbättring av våra arbetsmetoder. Det är viktigt att vår handläggning sker rättssäkert och du behöver därför kunna uttrycka dig väl både i tal och skrift. Det är också viktigt att du tillsammans med kollegor är med och bidrar till ett gott socialt klimat i gruppen och på enheten.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.


Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner

Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Socialsekreterare (barn- och familjehemssekreterare) till familjehemsenhete

Ansök    Sep 27    Huddinge kommun    Socialsekreterare
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. Enhetsbeskrivning Familjehemsenheten är en del av barn- och ungdomssektionen inom Individ- och familjeomsorgen och vi är ca 20 anställda på enheten. Enheten består idag av fyra grupper: en grupp med familjehemsrekryterare, en gru... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

Enhetsbeskrivning
Familjehemsenheten är en del av barn- och ungdomssektionen inom Individ- och familjeomsorgen och vi är ca 20 anställda på enheten. Enheten består idag av fyra grupper: en grupp med familjehemsrekryterare, en grupp med barn- och familjehemssekreterare och en kontaktsekreterargrupp samt två familjebehandlare. Enheten leds av en enhetschef och två gruppledare. Enheten präglas av trivsel och ett gott socialt klimat där vi månar om varandra.

Vi har en stabil ledning och organisation inom barn- och ungdomssektionen som arbetar med ständig utveckling, förbättring och förändring av våra arbetsmetoder så att vi kan bedriva ett gott socialt arbete.

Vi sitter i trevliga lokaler i Flemingsberg, ett av kommunens mest expansiva områden, med bra kommunikationer och närhet till såväl natur som viktiga knutpunkter som Karolinska universitetssjukhuset Huddinge och Södertörns högskola.


-

Om arbetet
Vi förstärker gruppen för att möta upp ett ökat behov av barn som är placerade och söker därför nu en engagerad barnsekreterare/familjehemssekreterare som vill vara med och göra skillnad för våra mest utsatta barn och unga. Att arbeta på familjehemsenheten är givande, utvecklande och flexibelt. Tjänsten innebär att du kan vara antingen barn-eller familjehemssekreterare beroende på ärende, vi är dock alltid två handläggare i ärendena. Som barnsekreterare kommer du att följa upp vården för barn och unga som är placerade i familjehem med stöd av SoL eller LVU. I rollen ingår att följa barnens utveckling samt ha kontakt och samarbeta med det nätverk och andra viktiga personer som finns kring barnet. Vi besöker barnen regelbundet, minst fyra gånger/år. I rollen som familjehemssekreterare har du huvudansvar för familjehemmet och att stödja dem i sitt uppdrag. Arbetet innebär ett nära samarbete mellan barn- och familjehemssekreteraren, samt även med våra familjehemsrekryterare.

Vi erbjuder dig intressanta och utmanande arbetsuppgifter i en trevlig arbetsgrupp som präglas av ett öppet klimat, generositet och stort engagemang. Vi är en stabil och erfaren arbetsgrupp som drivs av att göra ett gott socialt arbete. Vi strävar efter att utveckla våra arbetssätt och metoder inom familjehemsvården.

Vi arbetar både med MI och med Signs of safety vilket alla erbjuds utbildning i.


Din profil
Vi söker dig som har en socionomexamen och har arbetat med myndighetsutövning inom barn och ungdom. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet från familjehemsvård. Det är önskvärt att du har körkort då arbetet innebär en del resor.

Du har god förmåga att strukturera ditt arbete och att jobba självständigt, samtidigt som du ser det som en självklarhet att stötta dina kollegor i stort som smått och du behöver därför ha en god samarbetsförmåga.

Du visar engagemang, är ansvarstagande och har ett förhållningsätt som präglas av gott bemötande, respekt och lyhördhet i kontakten med de du möter. Du behöver vara en positiv och flexibel person som bidrar till verksamhetens utveckling och förbättring av våra arbetsmetoder. Det är viktigt att vår handläggning sker rättssäkert och du behöver därför kunna uttrycka dig väl både i tal och skrift. Det är också viktigt att du tillsammans med kollegor är med och bidrar till ett gott socialt klimat i gruppen och på enheten.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.


Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner

Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Socialsekreterare till mottagningsteamet på Arbete och försörjning

Ansök    Okt 3    Huddinge kommun    Socialsekreterare
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. Om arbetsplatsen Verksamheten Arbete och Försörjning tillhör Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen i Huddinge Kommun och arbetar med ekonomiskt bistånd och kommunens arbetsmarknadsinsatser. Verksamhetens huvudsakliga uppdrag ... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

Om arbetsplatsen
Verksamheten Arbete och Försörjning tillhör Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen i Huddinge Kommun och arbetar med ekonomiskt bistånd och kommunens arbetsmarknadsinsatser. Verksamhetens huvudsakliga uppdrag är att utreda rätten till ekonomiskt bistånd.

Vi söker nu två socionomer till vårt mottagningsteam.


-

Arbetsuppgifter
Vi ser arbetet med ekonomiskt bistånd som ett socialt förändringsarbete där vi arbetar utifrån människors individuella förutsättningar. Samhällsutvecklingen och specifikt den ökade digitaliseringen kring ansökningsförfarandet av ekonomiskt bistånd ställer förändrade och ökade krav på tillgänglighet hos Arbete och Försörjning. En del av detta utvecklingsarbete innebär även att vara nytänkande i det fysiska mottagandet i syfte att skapa en mer öppen och tillgänglig reception för våra brukare.
Vi väljer att bemanna vår reception med socionomer. Vi anser att det sociala arbetet påbörjas i den första kontakten mellan människor. Medarbetarna i receptionen kommer vara en viktig länk mellan brukare, myndighet och andra aktörer. Du kommer även bland annat att arbeta med att ta emot nya ärenden och utreda tillhörighet, hantera och fatta beslut i ansökningar som bedöms vara av kortare karaktär samt att göra hembesök.

Din profil
Du kommer att möta människor i olika situationer och med olika förutsättningar vilket gör att du behöver vara flexibel och ha god kommunikativ förmåga. För oss är det viktigt att du är van vid konflikthantering och kan hantera akuta situationer med utgångspunkt i lågaffektivt bemötande.
Det är viktigt att du är en person som är lyhörd, flexibel, ansvarstagande och kan arbeta både självständigt och i team. Samtidigt behöver du vara nyfiken och ha god samarbetsförmåga. Det är bra om du har erfarenhet av ekonomiskt bistånd och god kunskap om socialtjänst och andra aktörer inom välfärdssystemet. Vi lägger stor vikt på personlig lämplighet.
Om du är socionom och har de egenskaper arbetet kräver så är detta ett jobb för dig.

Rekrytering sker fortlöpande under annonstiden.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner

Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Socialsekreterare/kontakt-sekreterare till familjehemsenheten

Ansök    Sep 5    Huddinge kommun    Socialsekreterare
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. Enhetsbeskrivning Familjehemsenheten är en del av barn- och ungdomssektionen inom Individ- och familjeomsorgen och vi är ca 20 anställda på enheten. Enheten består idag av fyra grupper: en grupp med familjehemsrekryterare, en gru... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

Enhetsbeskrivning
Familjehemsenheten är en del av barn- och ungdomssektionen inom Individ- och familjeomsorgen och vi är ca 20 anställda på enheten. Enheten består idag av fyra grupper: en grupp med familjehemsrekryterare, en grupp med barn- och familjehemssekreterare och en kontaktsekreterargrupp samt två familjebehandlare. Enheten leds av en enhetschef och två gruppledare. Enheten präglas av trivsel och ett gott socialt klimat där vi månar om varandra.
Vi har en stabil ledning och organisation inom barn- och ungdomssektionen som arbetar med ständig utveckling, förbättring och förändring av våra arbetsmetoder så att vi kan bedriva ett gott socialt arbete.
Vi sitter i trevliga lokaler i Flemingsberg, ett av kommunens mest expansiva områden, med bra kommunikationer och närhet till såväl natur som viktiga knutpunkter som Karolinska universitetssjukhuset Huddinge och Södertörns högskola.


-

Om arbetet
Vill du vara med och bidra till en av socialtjänstens vanligaste öppenvårdsinsatser? En av våra kollegor går vidare till andra utmaningar och vi söker nu därför en socialsekreterare till kontaktsekreterargruppen. Att arbeta i kontaktverksamheten är givande, utvecklande och flexibelt.
I dina arbetsuppgifter ingår rekrytering, utredning och matchning av lämpliga kontaktpersoner/familjer till barn och unga i åldrarna 0 till 20 år, samt till vuxna personer aktuella inom socialpsykiatrin, beroendeenheten och enheten mot våld i nära relationer.
Du är delaktig vid uppstart och uppföljning av insatserna tillsammans med ansvarig socialsekreterare/biståndshandläggare från respektive enhet. Du förväntas också finnas tillgänglig för råd och stöd för våra uppdragstagare under pågående uppdrag.
Vi erbjuder dig intressanta och omväxlande arbetsuppgifter i en arbetsgrupp som präglas av ett öppet klimat, generositet och höga ambitioner. Vi har ett stort engagemang och drivs av att göra ett gott socialt arbete utifrån vår roll. Vi strävar efter att utveckla och förbättra våra arbetssätt och metoder inom vårt område.
Vi arbetar med att implementera Signs of Safety vilket alla får utbildning i och vi erbjuder även utbildning i MI.


Din profil
Du har socionomexamen och har erfarenhet av att arbetet med myndighetsutövning. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av att utreda och rekrytera uppdragstagare.
Rollen innebär mycket självständigt arbete även om det alltid sker med stöd från chef/gruppledare och kollegor, och det är därmed viktigt att du både är ansvarstagande och bra på att strukturera ditt arbete. I arbetet behöver du samarbeta mycket med personer från andra enheter och du behöver därför ha god samarbetsförmåga. Du behöver vara en positiv person med egen drivkraft som bidrar till verksamhetens utveckling. Du har ett förhållningsätt som präglas av gott bemötande, respekt och lyhördhet i kontakten med de du möter. Det är också viktigt att du tillsammans med kollegor är med och bidrar till ett gott socialt klimat i gruppen och på enheten. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Intervjuer kommer att ske löpande under annonseringstiden.


Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner

Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Socialsekreterare till Placeringsteamet

Ansök    Sep 6    Huddinge kommun    Socialsekreterare
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. Om arbetsplatsen Ungdomsenheten är organiserad i olika team för mottagning, utredning, insats och placering. Vi arbetar med utredningar och uppföljning av insatser enligt socialtjänstlagen och LVU och vi följer strukturen BBIC - ... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

Om arbetsplatsen
Ungdomsenheten är organiserad i olika team för mottagning, utredning, insats och placering. Vi arbetar med utredningar och uppföljning av insatser enligt socialtjänstlagen och LVU och vi följer strukturen BBIC - barns behov i centrum. Målgruppen för vår verksamhet är ungdomar i åldrarna 13-20 år (med undantag för vårt mottagningsteam som arbetar med barn och ungdomar i åldrarna 0-20), deras familjer och nätverk. Vi arbetar för att öka deras trygghet och stabilitet i hemmiljön och att uppmuntra och stärka deras egna resurser.
Vårt uppdrag är att skapa förbättrade livschanser för de barn och unga som bor i kommunen. Utgångspunkten i vårt arbete är att göra barnets röst hörd. Vi arbetar för att öka deras trygghet och stabilitet i hemmiljön och att uppmuntra och stärka deras egna resurser.
Vi söker nu socialsekreterare till vårt placeringsteam.-

Arbetsuppgifter
Placeringsteamet består av sju socialsekreterare, en avtalssekreterare och en gruppledare. Teamet har nyligen fått ett tillskott i form av två projekttjänster riktade mot ungdomar i gängkriminalitet. Som socialsekreterare i placeringsteamet arbetar du med uppföljning enligt BBIC av ungdomar placerade på HVB-hem, stödboenden och skola med dagbehandling. I teamet arbetar vi kontinuerligt med metodutveckling. Vi har ett nära samarbete inom teamet men även med både externa och interna samarbetspartner. Kontinuerlig handledning i grupp ingår i arbetet.
Vi strävar efter att ligga i framkant inom Signs of Safety och samtliga socialsekreterare ges utbildning och handledning i metoden. Vi lägger stor vikt vid mötet med barnen och de unga, och strävar alltid efter att stärka individen och erbjuda individuella insatser.


Din profil
Du tycker om att följa ungdomar i behandlingsprocessen på nära håll och över tid. De långa kontakterna gör att vi får vara med och se resultaten av våra insatser.
Du är socionom och är intresserad av att arbeta med barn och unga. Erfarenhet av myndighetsutövning och av utredningsarbete enligt BBIC är meriterande. Du ska vara insatt i rådande lagstiftning inom vårt område.
Vi förutsätter att du har förmåga att prioritera och fatta självständiga beslut, har samarbetsförmåga samt ett förhållningssätt präglat av respekt och engagemang. Viktigt är även att du har förmågan att sätta dig in i andras perspektiv och situation utan att förlora din professionella integritet.
Arbetet kräver god förmåga att utrycka sig i tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
B-körkort är nödvändigt då det förekommer resor.


Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner

Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Mandometerkliniken i Huddinge söker socionom eller beteendevetare.

Ansök    Sep 13    AB Mando    Socionom
Beskrivning Mando Group AB är ett privatägt sjukvårdsföretag som behandlar ätstörningar, övervikt och fetma. Ätträning, aktivitetsdämpning, vila i värme och social återuppbyggnad är hörnstenar i Mandometerklinikernas evidensbaserade behandling. Närståendestöd, brukarstöd och motiverande samtal är viktiga inslag i behandlingen https://mando.se/mandometermetoden/. För närvarande finns verksamhet i fem kliniker i Sverige. Den största kliniken med heldygnsvår... Visa mer
Beskrivning
Mando Group AB är ett privatägt sjukvårdsföretag som behandlar ätstörningar, övervikt och fetma. Ätträning, aktivitetsdämpning, vila i värme och social återuppbyggnad är hörnstenar i Mandometerklinikernas evidensbaserade behandling. Närståendestöd, brukarstöd och motiverande samtal är viktiga inslag i behandlingen https://mando.se/mandometermetoden/.
För närvarande finns verksamhet i fem kliniker i Sverige. Den största kliniken med heldygnsvård, dagvård och öppenvård finns vid Novum nära Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Forskning vid Karolinska Institutet bedrivs integrerat med den kliniska verksamheten.
Vi erbjuder
Vi erbjuder ett intressant arbete i en trivsam miljö där du blir en nyckelperson i behandlingen av klinikens patienter, både barn och vuxna. Du arbetar i team där olika yrkeskategorier samarbetar i patientens vård. Du kommer att följa Din patient genom hela behandlingen och Du har stora möjligheter att påverka både vården och Din egen utveckling.
Du får också:
Inskolning anpassad efter Dina behov
Under det första året genomgår du en intern utbildning genom Mandoakademin, där Du får kunskap om olika ätstörningar och hur de behandlas
Utbildning i motiverande samtal
Kompetenser
Du är socionom eller beteendevetare med intresse av att arbeta kliniskt, nära patienterna.
Du vill utvecklas i Ditt arbete, är öppen för nya behandlingar och intresserad av vetenskapliga landvinningar om motivation och följsamhet i behandlingen och i hjärnforskningens och genetikens bidrag till viktreglering.
Dina personliga egenskaper
Vi söker Dig som har ett genuint intresse av människor. Du är lojal, positiv och har en god social förmåga och tycker om att samarbeta med andra, både självständigt och i team. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Om jobbet
Omfattning: Heltid 100%
Anställning: Tillsvidare med provanställning om 6 månader
Tillträde: Enligt överenskommelse
Placering: Huddinge
Ansökan och CV skickas till: [email protected] Sista ansökningsdag är 2022-10-13.
Övrigt
Vi gör registerkontroller i samband med anställning.
När du ansöker om arbete samtycker Du till att Dina personuppgifter registreras och behandlas för att fullgöra de uppgifter som är nödvändiga i samband med rekrytering. Uppgifterna sparas så länge de behövs under ansökningstiden.
Varmt välkommen med din ansökan! Visa mindre

Samordnare till Barnhus Huddinge.

Ansök    Sep 1    Huddinge kommun    Socialsekreterare
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. Om arbetsplatsen Din arbetsplats kommer i huvudsak att vara på Barnhus beläget i Huddinge centrum. Till Barnahus kommer barn och unga, 0 till 18 år, som misstänks ha utsatts för brott; barnmisshandel, våld i nära relationer, sexu... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

Om arbetsplatsen
Din arbetsplats kommer i huvudsak att vara på Barnhus beläget i Huddinge centrum. Till Barnahus kommer barn och unga, 0 till 18 år, som misstänks ha utsatts för brott; barnmisshandel, våld i nära relationer, sexuella övergrepp, sexuell exploatering, barnfridsbrott mm. Du kommer att tillhöra Barnenheten i Huddinge som är en del av Barn- och ungdomssektionen inom Individ- och familjeomsorgen (IFO).
Barnahus i Huddinge /Botkyrka är ett samarbete mellan socialtjänsten, polis, åklagare och hälso och sjukvården. Du kommer att ha ett tätt samabete med samordnaren från Botkyrka som du delar rum med. Det finns en operativ ledningsgrupp som träffas ett par gånger per termin samt en styrgrupp med representanter från de bägge kommunerna och myndigheterna. Det finns ett samarbete med andra Barnahus i Stockholm och Sverige.-

Om arbetet
Syftet med verksamheten är att stärka barnperspektivet och främja samverkan mellan myndigheter. Som samordnare i Barnahuset är dina arbetsuppgifter att främja, leda och utveckla samverkan mellan myndigheter och stärka barnperspektivet. Du ska vara ett konsultativt stöd och leda gemensamt utvecklingsarbete inom Barnahus. Du kommer att samarbeta med och leda Barnahusets arbetsgrupp bestående av representanter från de övriga myndigheterna. Arbetet innebär även administrativa uppgifter i form av att ta fram verksamhetsberättelse, sammanställa statistik, följa upp mål, skriva kallelser och protokoll. Vi söker en engagerad medarbetare som ser det som självklart att ha barnets bästa i fokus. Du har intresse av att arbeta med barn och brott och tycker att frågorna är viktiga. Du måste tycka om att samarbeta men också gilla att arbeta självständigt och att driva utvecklingsfrågor.

Du kommer att tillhöra en grupp inom barnenheten och deltar regelbundet i handledning och gruppträffar, APT m.m. Barnenheten har lokaler i Flemingsberg. Inom Barnenheten är vi ett glatt, vänligt och hjälpsamt gäng som trivs på vår arbetsplats. Vi har alla ett högt engagemang med barnets bästa i fokus som du självklart delar.


Din profil
Vi söker dig som har socionomexamen och flerårig erfarenhet av utredningar enligt SoL (socialtjänstlagen) samt LVU (lagen om vård av unga) av barn/ungdomar.
Som samordnare är du kommunikativ och flexibel med god förmåga att samarbeta och bjuda in till dialog och delaktighet. Arbetet kräver att du är stabil, ansvarsfull, driven och resultatinriktad och har vana av att leda stora möten. Eftersom arbetet innebär en del rådgivning är det viktigt att du är serviceinriktad och har en god förmåga att organisera och strukturera och har ett intresse för juridiska frågor. Du är van att prata inför andra och bidra till metodutveckling. Du tycker att frågorna att arbeta med barn och brott är viktiga.

Hos oss väntar ett spännande, flexibelt och varierande arbete där vi tillsammans på enheten bidrar till det fortsatta utvecklingsarbetet för att säkra kvalitén i verksamheten samt ge utrymme för att utvecklas i din yrkesroll.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Vill du vara med och göra en skillnad för barn i Huddinge kommun?

I så fall ska du söka arbetet hos oss.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner

Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Socialsekreterare/kontakt-sekreterare till familjehemsenheten

Ansök    Sep 5    Huddinge kommun    Socialsekreterare
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. Enhetsbeskrivning Familjehemsenheten är en del av barn- och ungdomssektionen inom Individ- och familjeomsorgen och vi är ca 20 anställda på enheten. Enheten består idag av fyra grupper: en grupp med familjehemsrekryterare, en gru... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

Enhetsbeskrivning
Familjehemsenheten är en del av barn- och ungdomssektionen inom Individ- och familjeomsorgen och vi är ca 20 anställda på enheten. Enheten består idag av fyra grupper: en grupp med familjehemsrekryterare, en grupp med barn- och familjehemssekreterare och en kontaktsekreterargrupp samt två familjebehandlare. Enheten leds av en enhetschef och två gruppledare. Enheten präglas av trivsel och ett gott socialt klimat där vi månar om varandra.
Vi har en stabil ledning och organisation inom barn- och ungdomssektionen som arbetar med ständig utveckling, förbättring och förändring av våra arbetsmetoder så att vi kan bedriva ett gott socialt arbete.

Vi sitter i trevliga lokaler i Flemingsberg, ett av kommunens mest expansiva områden, med bra kommunikationer och närhet till såväl natur som viktiga knutpunkter som Karolinska universitetssjukhuset Huddinge och Södertörns högskola.


-

Om arbetet
Vill du vara med och bidra till en av socialtjänstens vanligaste öppenvårdsinsatser? Vi stärker upp vår kontaktverksamheten och söker därför en till socialsekreterare/kontaktsekreterare till gruppen. Att arbeta i kontaktverksamheten är givande, utvecklande och flexibelt.

I dina arbetsuppgifter ingår rekrytering, utredning och matchning av lämpliga kontaktpersoner/familjer till barn och unga i åldrarna 0 till 20 år, samt till vuxna personer aktuella inom socialpsykiatrin, beroendeenheten och enheten mot våld i nära relationer.

Du är delaktig vid uppstart och uppföljning av insatserna tillsammans med ansvarig socialsekreterare/biståndshandläggare från respektive enhet. Du förväntas också finnas tillgänglig för råd och stöd för våra uppdragstagare under pågående uppdrag.

Vi erbjuder dig intressanta och omväxlande arbetsuppgifter i en arbetsgrupp som präglas av ett öppet klimat, generositet och höga ambitioner. Vi har ett stort engagemang och drivs av att göra ett gott socialt arbete utifrån vår roll. Vi strävar efter att utveckla och förbättra våra arbetssätt och metoder inom vårt område.

Vi arbetar med att implementera Signs of Safety vilket alla får utbildning i och vi erbjuder även utbildning i MI.


Din profil
Du har socionomexamen och har erfarenhet av att arbetet med myndighetsutövning. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av att utreda och rekrytera uppdragstagare.

Rollen innebär mycket självständigt arbete även om det alltid sker med stöd från chef/gruppledare och kollegor, och det är därmed viktigt att du både är ansvarstagande och bra på att strukturera ditt arbete. I arbetet behöver du samarbeta mycket med personer från andra enheter och du behöver därför ha god samarbetsförmåga. Du behöver vara en positiv person med egen drivkraft som bidrar till verksamhetens utveckling. Du har ett förhållningsätt som präglas av gott bemötande, respekt och lyhördhet i kontakten med de du möter. Det är också viktigt att du tillsammans med kollegor är med och bidrar till ett gott socialt klimat i gruppen och på enheten. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Intervjuer kommer att ske löpande under annonseringstiden.Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner

Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Skolkurator till Visättraskolan - en helt (o)vanlig skola

Ansök    Sep 2    Huddinge kommun    Socionom
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertyg... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.
I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertygelse är att ju mer vi delar med oss av våra kompetenser, desto mer utrymme skapar vi för alla, såväl medarbetare som våra barn och elever, att växa.

Om arbetsplatsen
Visättraskolan är en tvåparallellig F-6 skola med ca 400 elever och 65 medarbetare. Ledorden kunskap, trygghet och trivsel genomsyrar hela vår verksamhet. Vi erbjuder en välorganiserad arbetsplats där du som medarbetare kommer trivas och utvecklas! Visättraskolan har en dokumenterad hög trivsel hos både elever och personal, låg personalomsättning, stabil ledningsgrupp, en prioriterad elevhälsa och det kollegiala lärandet är en självklar och central del av vår verksamhet. Visättraskolan fick högsta betyg på samtliga fyra områden i Skolinspektionen regelbundna kvalitetsgranskning som genomfördes hösten 2018. Helt enkelt en (o)vanlig skola!

Läs mer om oss på skolans hemsida https://www.huddinge.se/visattraskolan/ eller på Visättraskolans Facebook-sida.

-

Arbetsuppgifter
På Visättraskolan arbetar vi utifrån tanken om en prioriterad elevhälsa. En prioriterad elevhälsa innebär för oss att vi låter elevhälsan löpa som en röd tråd genom verksamheten och att det trygghet- och trivselfrämjande arbetet på så sätt genomsyrar hela verksamheten. Under aktuellt läsår står vi inför en spännande organisationsförändring inom skolans samlade elevhälsa och därför kan vi erbjuda en deltidstjänst, 50 % som skolkurator.
Visättraskolans samlade elevhälsa består av två team; skolans elevhälsoteam och skolans trygghetsteam. Skolans elevhälsoteam har det övergripande ansvaret för elevhälsan och trygghetsteamet har det främjande och förebyggande uppdraget. Skolans arbetsplan och skolans plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling är dokument som i hög grad styr den samlade elevhälsans arbete.
I rollen som skolkurator är du en viktig del av båda teamen där du bidrar med din kompetens och erfarenhet. Du förväntas även hålla i stödsamtal med elever och vårdnadshavare, samverka med andra myndigheter såsom socialtjänst och genomföra psykosociala utredningar inför eventuell placering i grundsärskola.

Din profil
Vi söker dig som är beteendevetare eller socionom och som har dokumenterad erfarenhet av att arbeta som skolkurator. Du har god kommunikativ förmåga i såväl tal som skrift och du är positiv, flexibel och lösningsfokuserad som person. Du har lätt för att skapa goda relationer och samverka med elever, vårdnadshavare, kollegor, skolledning samt externa aktörer.
Vi har höga ambitioner och vill verkligen erbjuda våra elever en verksamhet som håller hög kvalitet. Det kräver att vi bjuder in till delaktighet, är prestigelösa och engagerade. Det här är egenskaper som vi vill se hos våra medarbetare. Utöver det så tror vi att du äger ett salutogent förhållningssätt vilket bl.a. innebär att du finner styrkor och ser möjligheter, och utgår från detta i ditt arbete. Det är meriterande om du har god erfarenhet av att arbeta i mångkulturella miljöer och i socioekonomiskt utsatta områden.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner

Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Socialsekreterare till Mottagningsteamet, Ungdomsenheten.

Ansök    Aug 26    Huddinge kommun    Socialsekreterare
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. Vill du vara med och sätta igång en förändringsprocess på nära håll och göra en skillnad för barn och unga människor? Om arbetsplatsen Ungdomsenheten är organiserad i olika team för mottagning, utredning, insats och placering.... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

Vill du vara med och sätta igång en förändringsprocess på nära håll och göra en skillnad för barn och unga människor?

Om arbetsplatsen
Ungdomsenheten är organiserad i olika team för mottagning, utredning, insats och placering. Vi arbetar med förhandsbedömningar, utredningar och uppföljning av insatser enligt SoL och LVU och vi följer strukturen BBIC - barns behov i centrum. Målgruppen för vår verksamhet är ungdomar i åldrarna 13-20 år med undantag för vårt mottagningsteam som arbetar med barn och ungdomar i åldrarna 0-20, deras familjer och nätverk. Vi arbetar för att öka deras trygghet och stabilitet i hemmiljön och att uppmuntra och stärka deras egna resurser.

Vi har en stabil ledning och organisation inom barn- och ungdomssektionen i Huddinge men som också är i ständig utveckling för att förbättra, effektivisera och anpassa våra arbetsmetoder så att vi kan bedriva ett gott socialt arbete. Vi erbjuder dig mentorskap, introduktion och möjlighet till kompetensutveckling vilket det finns en framtagen kompetensplan för. Vi strävar också efter att ligga i framkant inom Signs of Safety vilket alla medarbetare får utbildning i.
-

Arbetsuppgifter
I mottagningsteamet ingår nio socialsekreterare och en gruppledare. Som socialsekreterare i mottagningsteamet har du som uppgift att göra förhandsbedömningar avseende anmälningar och ansökningar gällande barn och ungdomar 0-20 år samt ansvara för dagjouren enligt schema. Du har också en konsulterande och rådgivande funktion där ett nära samarbete med både externa och interna samarbetspartners ingår i arbetet.

Vi är ett drivet och engagerat mottagningsteam med stort intresse av att kunna påverka och göra en skillnad för barn/ungdomar och deras familjer. Mottagningsarbetet är ett flexibelt och ombytligt arbete där ingen dag är den andra lik. Vi är vana att bemöta människor i krissituationer och vårt arbete innebär många spännande samtal och möten. För oss är det viktigt att göra rättsäkra bedömningar där barnet/ungdomen står i fokus. Det som förenar oss är vår omsorg om varandra, vår vilja till samarbete samt att vårt arbete präglas av ömsesidig tillit mellan medarbetare och chef.


Din profil
Du ska ha socionomexamen och tidigare erfarenhet av arbete med myndighetsutövning inom barn och ungdom. Du har ett stort intresse att tillsammans med teamet och enheten utveckla och förbättra arbetsmetoderna inom socialt arbete. Våra ledord är professionellt förhållningssätt, gott bemötande och rättssäker handläggning. Du har förmågan att samarbeta, prioritera och fatta snabba beslut samt har ett förhållningssätt präglat av respekt, engagemang och driv. För oss är även humor och ödmjukhet ett viktigt inslag i en arbetsgrupp och att du tillsammans med kollegor är med och bidrar till ett gott socialt klimat i gruppen. Du ska ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner

Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Fältsekreterare Förebyggarteamet

Ansök    Aug 26    Huddinge kommun    Socialsekreterare
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. Om arbetsplatsen Förebyggarteamet ingår i Förebyggande enheten 0-20 år som finns inom socialförvaltningen. I enheten ingår även gruppverksamheten Fridlyst, föräldrarådgivning i samverkan med skolan samt kommunens familjecentraler... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

Om arbetsplatsen
Förebyggarteamet ingår i Förebyggande enheten 0-20 år som finns inom socialförvaltningen. I enheten ingår även gruppverksamheten Fridlyst, föräldrarådgivning i samverkan med skolan samt kommunens familjecentraler. Förebyggarteamet består av 8 fältsekreterare och 1 gruppledare. Vi söker nu 1 fältsekreterare med tillträde enligt överenskommelse.-

Arbetsuppgifter
Du kommer att ingå i ett team av 8 fältsekreterare som jobbar uppsökande, förebyggande och samverkande i Huddinge kommun där Skogås, Vårby och Flemingsberg är några av de områden vi vänder oss till. Vår målgrupp är barn och ungdomar 10-20 år.

Arbetsuppgifterna är varierande och sträcker sig från uppsökande arbete i offentliga miljöer; både dag och kvällstid till strukturerade och förebyggande aktiviteter; i skolan med exempelvis gruppverksamhet, enskilda kontakter med ungdomar samt arbete i familjer, föreläsningar och riktade föräldragrupper som ABC-tonår.

Viktiga samarbetspartners är kommunens skolor, fritidsgårdar, polis, Mini Maria och socialtjänsten med flera Vi samverkar även mycket inom enheten kring vårt förebyggande arbete.


Din profil
Vi söker dig som är utbildad socionom eller har likvärdig utbildning. Det är önskvärt att du har erfarenhet av arbete inom socialtjänst och skola. Det är bra om du har kunskap och intresse av att arbeta utåtriktat med exempelvis grupper.
Som fältsekreterare har du kunskap om barn och ungdomar, deras miljöer och levnadsförhållanden. Du har vana av samarbete både med kollegor och med andra samarbetspartners. Du har förmåga att skapa och underhålla goda relationer samt vara en bra vuxenförebild.
Arbetet förutsätter en hög grad av självständighet och flexibilitet i utformningen av arbetet Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Körkort är ett krav.


Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner

Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Kurator

Ansök    Aug 30    Huddinge kommun    Socionom
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertyg... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.
I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertygelse är att ju mer vi delar med oss av våra kompetenser, desto mer utrymme skapar vi för alla, såväl medarbetare som våra barn och elever, att växa.

Om arbetsplatsen
Trångsundsskolan stod färdig 1962 och har genom åren genomgått omfattande om- och tillbyggnader. Den lilla låg- och mellanstadieskolan har vuxit till en F-9-skola med tre paralleller. På skolan går lite drygt 700 elever och det är cirka 100 anställda. De ursprungliga paviljongerna ersattes i slutet på 90-talet med ett gediget skolhus i två våningar och efter det har skolan fått en modern matsal med eget tillagningskök, en ny huvudentré till expeditionsbyggnaden samt flera klassrumsbyggnader. 2009 byggdes den nya, moderna idrottshallen. Nu i höst blir den sista nybyggnationen färdig. Kommunen har då under två års tid låtit bygga om och renovera på skolan.

Du kan läsa mer om skolan på hemsidan. https://www.huddinge.se/trangsundsskolan/

-

Arbetsuppgifter
Att vara kurator i Huddinge kommun innebär att du har höga förväntningar och en tro på att alla elever kan nå framgång utifrån sina förutsättningar.
Du skapar goda relationer, såväl med elever som med vårdnadshavare, byggda på förtroende och respekt. Du är medveten om din egen påverkan på elevernas mående.
Med utgångspunkt i elevernas resultat, forskning och beprövad erfarenhet, följer du upp dina kontakter, reflekterar och utvärderar i syfte att utveckla ditt arbete.
Du ger framåtsyftande återkoppling till eleverna med syfte till utveckling och stöttar elever i behov av särskilt stöd. Vi arbetar med kollegialt lärande vilket innebär att du samarbetar med kollegor för att utveckla dig själv och dina elevkontakter. Som kurator har du också kontakt med externa aktörer som verkar i kommunen, tex fältarna. Skolan har några elever som verkar som elevstödjare, tillsammans med några lärare organiserar du detta arbete.
Skolans kurator ingår i skolans elevhälsoteam.

Din profil
Du är utbildad socionom. Du är väl förtrogen med arbetet som kurator på en grundskola och har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.

Du är flexibel och har god samarbetsförmåga, har lätt för att skapa goda relationer och samverka med elever, vårdnadshavare, arbetslaget, skolans elevhälsoteam samt skolledning.

Du ser dokumentation och bedömning av elevernas mående som en självklar del i ditt arbete. Du har god förmåga för analys och reflektion och utvecklar ständigt ditt arbete.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner

Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Gruppledare/samordnare till gruppverksamheten Fridlyst

Ansök    Aug 26    Huddinge kommun    Socialsekreterare
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. Om arbetsplatsen Gruppverksamheten Fridlyst ingår i Förebyggande enheten 0-20 år som finns inom socialförvaltningen. I enheten ingår även Förebyggarteamet med fältsekreterare, föräldrarådgivare i samverkan med skolan samt kurator... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

Om arbetsplatsen
Gruppverksamheten Fridlyst ingår i Förebyggande enheten 0-20 år som finns inom socialförvaltningen. I enheten ingår även Förebyggarteamet med fältsekreterare, föräldrarådgivare i samverkan med skolan samt kuratorer på kommunens fyra familjecentraler. Gruppverksamheten Fridlyst består av en gruppledare/samordnare och fyra kuratorer samt ca 15 ledare till våra grupper. Fridlyst erbjuder stödgrupper och enskilda samtal med barn, ungdomar och deras föräldrar.


-

Arbetsuppgifter
Arbetet som gruppledare/samordnare på Fridlyst innebär att samordna och administrera arbetet kring de grupper som vi erbjuder inom verksamheten. Gruppledaren/samordnaren ska själv kunna hålla i barn- och ungdomsgrupper, föräldragrupper och enskilda stödsamtal. Vara delaktig i rekryteringen av föräldrar och barn samt vara ute och informera om verksamheten. Gruppledaren/samordnaren ska även utbilda nya ledare, handleda och vara ett stöd för våra externa barn-ungdoms- och föräldragruppsledare. Visst kvällsarbete kan förekomma.
Fridlyst grupper vänder sig till barn och ungdomar som har separerade föräldrar, föräldrar med beroende eller psykisk sjukdom. Vi har parallella barn-ungdoms- och föräldragrupper.


Din profil
Vi söker dig som är socionom eller har motsvarande utbildning. Det är meriterande om du är utbildad och har erfarenhet av något/några av de program vi använder i verksamheten, till exempel Bris Skilda världar, Ersta Vändpunkten eller Barnkraft. Det krävs att du har en god förmåga att samarbeta och att organisera. Arbetet förutsätter en hög grad av flexibilitet. Du ska alltid ha barnet i fokus. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner

Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Samordnare för föräldraskapsstöd

Ansök    Aug 26    Huddinge kommun    Socialsekreterare
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. Om arbetsplatsen Samordnaren för föräldraskapsstöd ingår i Förebyggande enheten 0-20 år som finns inom socialförvaltningen. I enheten ingår även Förebyggarteamet med fältsekreterare, föräldrarådgivare i samverkan med skolan samt ... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

Om arbetsplatsen
Samordnaren för föräldraskapsstöd ingår i Förebyggande enheten 0-20 år som finns inom socialförvaltningen. I enheten ingår även Förebyggarteamet med fältsekreterare, föräldrarådgivare i samverkan med skolan samt kuratorer på kommunens fyra familjecentraler. Enhetens uppdrag är att arbeta med tidiga och förebyggande insatser samt ge föräldrar ett tidigt stöd i sitt föräldraskap.-

Arbetsuppgifter
Arbetet som samordnare för föräldraskapsstöd innebär att samordna och administrera arbetet kring de föräldragrupper som vi erbjuder inom verksamheten. Det kan vara ABC, Komet, Trygghetscirkeln samt Föräldraskap i Sverige. Samordnaren ska själv kunna hålla i barn- och ungdomsgrupper och vara delaktig i rekryteringen av föräldrar samt vara ute och informera om verksamheten. Samordnaren ska även utbilda nya gruppledare och vara ett stöd för våra föräldragruppsledare. Visst kvällsarbete kan förekomma. Anordna nätverksträffar för utbildade gruppledare i våra olika föräldragrupper. Delta i nätverk med andra samordnare.


Din profil
Vi söker dig som är utbildad socionom eller har motsvarande utbildning. Det är meriterande om du är utbildad och har erfarenhet av något/några av de metoder vi använder i verksamheten. Det krävs att du har en god förmåga att samarbeta, organisera och strukturera i ditt arbete. Arbetet förutsätter en hög grad av flexibilitet. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Varmt välkommen in med din ansökan!


Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner

Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Socialsekreterare till Ungdomsenheten

Ansök    Aug 25    Huddinge kommun    Socialsekreterare
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. Vill du följa behandlingsprocessen på nära håll och göra en skillnad för unga människor? Om arbetsplatsen Ungdomsenheten är organiserad i olika team för mottagning, utredning, insats och placering. Målgruppen för vår verksamhet ... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

Vill du följa behandlingsprocessen på nära håll och göra en skillnad för unga människor?

Om arbetsplatsen
Ungdomsenheten är organiserad i olika team för mottagning, utredning, insats och placering. Målgruppen för vår verksamhet är ungdomar i åldrarna 13-20 år med undantag för vårt mottagningsteam som arbetar med barn och ungdomar i åldrarna 0-20, deras familjer och nätverk. Vi arbetar för att öka deras trygghet och stabilitet i hemmiljön och att uppmuntra och stärka deras egna resurser.
Vi har en stabil ledning och organisation inom barn- och ungdomssektionen i Huddinge men som också är i ständig utveckling för att förbättra, effektivisera och anpassa våra arbetsmetoder så att vi kan bedriva ett gott socialt arbete.


-

Arbetsuppgifter
Vi söker nu en socialsekreterare till vårt insatsteam. Som socialsekreterare i insatsteamet följer du upp öppenvårdsinsatser, som beviljats efter utredning. Vi är ett engagerat, stabilt och erfaret team, med stort intresse för att göra en skillnad för unga människor och deras familjer. Vårt arbete innebär att vi har spännande samtal med våra ungdomar och deras familjer. Vi lägger stor vikt vid samarbetet med både det privata och det professionella nätverket. Vi har ett tätt samarbete med vår egen öppenvård och andra vårdgivare. Vi har ett engagemang för metodutveckling så som Signs of Safety och MI, vi har kommit långt i vår implementering av dessa metoder.


Din profil
Du tycker om att följa ungdomar i behandlingsprocessen på nära håll och över tid. De långa kontakterna gör att vi får vara med och se resultaten av våra insatser.

Vår organisation möjliggör att vi kan tillgodose en god kvalité på vården i insatsskedet för familjerna.

Du ska ha socionomexamen och tidigare erfarenhet av arbete med myndighetsutövning inom barn och ungdom. Du har ett stort intresse att tillsammans med teamet och enheten utveckla och förbättra arbetsmetoderna inom socialt arbete. Du har förmågan att samarbeta, prioritera och fatta snabba beslut samt har ett förhållningssätt präglat av respekt, engagemang och driv. Våra ledord är professionellt förhållningssätt, gott bemötande och rättssäker handläggning. Du ska ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.


Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner

Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Socialsekreterare (barn- och familjehemssekreterare) familjehemsenheten

Ansök    Aug 15    Huddinge kommun    Socialsekreterare
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. Om arbetsplatsen Familjehemsenheten är en del av barn- och ungdomssektionen inom Individ- och familjeomsorgen och vi är ca 20 anställda på enheten. Enheten består idag av fyra grupper: en grupp med familjehemsrekryterare, en grup... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

Om arbetsplatsen
Familjehemsenheten är en del av barn- och ungdomssektionen inom Individ- och familjeomsorgen och vi är ca 20 anställda på enheten. Enheten består idag av fyra grupper: en grupp med familjehemsrekryterare, en grupp med barn- och familjehemssekreterare och en kontaktsekreterargrupp samt två familjebehandlare. Enheten leds av en enhetschef och två gruppledare. Enheten präglas av trivsel och ett gott socialt klimat där vi månar om varandra.

Vi har en stabil ledning och organisation inom barn- och ungdomssektionen som arbetar med ständig utveckling, förbättring och förändring av våra arbetsmetoder så att vi kan bedriva ett gott socialt arbete.

Vi sitter i trevliga lokaler i Flemingsberg, ett av kommunens mest expansiva områden, med bra kommunikationer och närhet till såväl natur som viktiga knutpunkter som Karolinska universitetssjukhuset Huddinge och Södertörns högskola.


-

Om arbetet
Vi förstärker gruppen för att möta upp ett ökat behov av barn som är placerade söker därför nu en engagerad barnsekreterare/familjehemssekreterare som vill vara med och göra skillnad för våra barn och unga. Att arbeta på familjehemsenheten är givande, utvecklande och flexibelt. Tjänsten innebär att du kan vara antingen barn-eller familjehemssekreterare beroende på ärende, vi är dock alltid två handläggare i ärendena. Som barnsekreterare kommer du att följa upp vården för barn och unga som är placerade i familjehem med stöd av SoL eller LVU. I rollen ingår att följa barnens utveckling samt ha kontakt och samarbeta med det nätverk och andra viktiga personer som finns kring barnet. Vi besöker barnen regelbundet, minst fyra gånger/år. I rollen som familjehemssekreterare har du huvudansvar för familjehemmet och att stödja dem i sitt uppdrag. Arbetet innebär ett nära samarbete mellan barn- och familjehemssekreteraren, samt även med våra familjehemsrekryterare.

Vi erbjuder dig intressanta och utmanande arbetsuppgifter i en trevlig arbetsgrupp som präglas av ett öppet klimat, generositet och stort engagemang. Vi är en stabil och erfaren arbetsgrupp som drivs av att göra ett gott socialt arbete. Vi strävar efter att utveckla våra arbetssätt och metoder inom familjehemsvården.

Vi arbetar med att implementera Signs of Safety vilket alla får utbildning i och vi erbjuder även utbildning i MI.


Din profil
Vi söker dig som har en socionomexamen och har arbetat med myndighetsutövning inom barn och ungdom. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet från familjehemsvård. Det är önskvärt att du har körkort då arbetet innebär en del resor.

Du har god förmåga att strukturera ditt arbete och att jobba självständigt, samtidigt som du ser det som en självklarhet att stötta dina kollegor i stort som smått och du behöver därför ha en god samarbetsförmåga.

Du visar engagemang, är ansvarstagande och har ett förhållningsätt som präglas av gott bemötande, respekt och lyhördhet i kontakten med de du möter. Du behöver vara en positiv och flexibel person som bidrar till verksamhetens utveckling och förbättring av våra arbetsmetoder. Det är viktigt att vår handläggning sker rättssäkert och du behöver därför kunna uttrycka dig väl både i tal och skrift. Det är också viktigt att du tillsammans med kollegor är med och bidrar till ett gott socialt klimat i gruppen och på enheten.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner Visa mindre

Socialsekreterare (barn- och familjehemssekreterare) familjehemsenheten

Ansök    Aug 15    Huddinge kommun    Socialsekreterare
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. Om arbetsplatsen Familjehemsenheten är en del av barn- och ungdomssektionen inom Individ- och familjeomsorgen och vi är ca 20 anställda på enheten. Enheten består idag av fyra grupper: en grupp med familjehemsrekryterare, en grup... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

Om arbetsplatsen
Familjehemsenheten är en del av barn- och ungdomssektionen inom Individ- och familjeomsorgen och vi är ca 20 anställda på enheten. Enheten består idag av fyra grupper: en grupp med familjehemsrekryterare, en grupp med barn- och familjehemssekreterare och en kontaktsekreterargrupp samt två familjebehandlare. Enheten leds av en enhetschef och två gruppledare. Enheten präglas av trivsel och ett gott socialt klimat där vi månar om varandra.

Vi har en stabil ledning och organisation inom barn- och ungdomssektionen som arbetar med ständig utveckling, förbättring och förändring av våra arbetsmetoder så att vi kan bedriva ett gott socialt arbete.

Vi sitter i trevliga lokaler i Flemingsberg, ett av kommunens mest expansiva områden, med bra kommunikationer och närhet till såväl natur som viktiga knutpunkter som Karolinska universitetssjukhuset Huddinge och Södertörns högskola.


-

Arbetsuppgifter
Vi söker nu en engagerad barnsekreterare/familjehemssekreterare som vill vara med och göra skillnad för våra barn och unga. Att arbeta på familjehemsenheten är givande, utvecklande och flexibelt. Tjänsten innebär att du kan vara antingen barn-eller familjehemssekreterare beroende på ärende, vi är dock alltid två handläggare i ärendena. Som barnsekreterare kommer du att följa upp vården för barn och unga som är placerade i familjehem med stöd av SoL eller LVU. I rollen ingår att följa barnens utveckling samt ha kontakt och samarbeta med det nätverk och andra viktiga personer som finns kring barnet. Vi besöker barnen regelbundet, minst fyra gånger/år. I rollen som familjehemssekreterare har du huvudansvar för familjehemmet och att stödja dem i sitt uppdrag. Arbetet innebär ett nära samarbete mellan barn- och familjehemssekreteraren, samt även med våra familjehemsrekryterare.

Vi erbjuder dig intressanta och utmanande arbetsuppgifter i en trevlig arbetsgrupp som präglas av ett öppet klimat, generositet och stort engagemang. Vi är en stabil och erfaren arbetsgrupp som drivs av att göra ett gott socialt arbete. Vi strävar efter att utveckla våra arbetssätt och metoder inom familjehemsvården.

Vi arbetar med att implementera Signs of Safety vilket alla får utbildning i och vi erbjuder även utbildning i MI.


Din profil
Vi söker dig som har en socionomexamen och har arbetat med myndighetsutövning inom barn och ungdom. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet från familjehemsvård. Det är önskvärt att du har körkort då arbetet innebär en del resor.
Du har god förmåga att strukturera ditt arbete och att jobba självständigt, samtidigt som du ser det som en självklarhet att stötta dina kollegor i stort som smått och du behöver därför ha en god samarbetsförmåga.

Du visar engagemang, är ansvarstagande och har ett förhållningsätt som präglas av gott bemötande, respekt och lyhördhet i kontakten med de du möter. Du behöver vara en positiv och flexibel person som bidrar till verksamhetens utveckling och förbättring av våra arbetsmetoder. Det är viktigt att vår handläggning sker rättssäkert och du behöver därför kunna uttrycka dig väl både i tal och skrift. Det är också viktigt att du tillsammans med kollegor är med och bidrar till ett gott socialt klimat i gruppen och på enheten.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner


Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Socialsekreterare till Barnenheten

Ansök    Aug 12    Huddinge kommun    Socialsekreterare
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. Om arbetsplatsen Vill du vara med och göra en skillnad för barn i Huddinge kommun? I så fall ska du söka arbetet hos oss. Barnenheten är en del av Barn- och ungdomssektionen inom Individ- och familjeomsorgen (IFO). Vi arbetar me... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

Om arbetsplatsen
Vill du vara med och göra en skillnad för barn i Huddinge kommun?
I så fall ska du söka arbetet hos oss.

Barnenheten är en del av Barn- och ungdomssektionen inom Individ- och familjeomsorgen (IFO). Vi arbetar med utredning och uppföljning av insatser enligt SoL och LVU. Målgruppen är familjer med barn i åldern 0-12 år och deras nätverk.
Vårt främsta fokus är att bedriva det goda sociala arbetet. Nya medarbetare har ett gott kollegialt stöd från sina kollegor och chefer. Enheten är indelad i fem mindre grupper med en gruppledare i varje grupp för att kunna ge ett nära stöd till socialsekreterarna. I regel arbetar socialsekreterarna i par.
Vi har ett introduktionsprogram som sträcker sig över det första anställningsåret och innehåller individuellt anpassad introduktion såväl som utbildning i grupp. Är du mer erfaren gör vi tillsammans en långsiktig utvecklingsplan för att på bästa sätt främja din fortsatta utveckling. Samtliga grupper har extern handledning och löpnade kompetensutveckling. Vi är stolta över det arbete vi gör och vi vill fortsätta att verka för förbättringsarbete. Vi arbetar gemensamt över enheten med metod- och utvecklingsfrågor. På vår enhet har du stort utrymme att använda ditt kunnande och du ansvarar tillsammans med dina kollegor i gruppen för att det sociala arbetet genomförs rättssäkert, professionellt och med ett gott bemötande.
Vi sitter i trevliga lokaler i Flemingsberg, ett av kommunens mest expansiva områden, med bra kommunikationer och närhet till såväl natur som viktiga knutpunkter som Huddinge sjukhus och Södertörns högskola.


-

Om arbetet
Vi söker engagerade medarbetare som vill utföra kvalificerat utredningsarbete samt ansvara för uppföljning av insatser. Vi arbetar för att öka barnens trygghet och stabilitet i sin hemmiljö och för att uppmuntra och stärka familjernas egna resurser. Under 2022 har vi som mål att utveckla arbetet genom ett nytt arbetssätt där vi arbetar två i varje ärende. Socialsekreterarna har praktiskt stöd av en administrativ handläggare samt stöd i form av en skribent som i vissa ärenden skriver våra beslutsunderlag. Två av våra socialsekreterare har uppdrag som hemutredare. En samordnare för Barnahus tillhör också enheten. Vi strävar efter att ligga i framkant inom Signs of safety, vilket alla medarbetare får utbildning i. Vi har även socialsekreterare som coachar i förhållningssättet. På enheten finns även coacher i samtalsmetoden Motiverande samtal som också är en basutbildning för alla som arbetar på enheten.
Vi är ett glatt, vänligt och hjälpsamt gäng som trivs på vår arbetsplats. Vi har alla ett högt engagemang med barnets bästa i fokus som du självklart delar.


Din profil
Vi söker dej som har socionomexamen och gärna tidigare erfarenhet av myndighetsutövning. Tidigare erfarenheter av arbete inom BBIC, SAVRY OCH ADAD är meriterande. Det är bra om du är förtrogen med Signs of Safety.

På enheten arbetar vi både självständigt och tillsammans med andra. Som person behöver du ha en personlig mognad och god empatisk förmåga. Vi samverkar med andra aktörer kring barnet och vi arbetar oftast i par därför behöver du vara både relationsskapande och ha en god förmåga att samverka.
Hos oss väntar ett spännande, flexibelt och varierande arbete där vi tillsammans på enheten bidrar till det fortsatta utvecklingsarbetet för att säkra kvalitén i verksamheten samt ge utrymme för att utvecklas i din yrkesroll.

Vill du veta mer om hur det är att jobba som socialsekreterare i Huddinge kommun? Läs mer på huddinge.se/arbeta-som-socionom

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun
det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och
för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner
Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack Visa mindre

Socialsekreterare till Arbete och försörjning

Ansök    Aug 9    Huddinge kommun    Socialsekreterare
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. Om arbetsplatsen Verksamheten Arbete och Försörjning tillhör Gymnasie- och Arbetsmarknadsförvaltningen i Huddinge Kommun och arbetar med ekonomiskt bistånd och kommunens arbetsmarknadsinsatser. Vi söker nu fler socionomer till fö... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

Om arbetsplatsen
Verksamheten Arbete och Försörjning tillhör Gymnasie- och Arbetsmarknadsförvaltningen i Huddinge Kommun och arbetar med ekonomiskt bistånd och kommunens arbetsmarknadsinsatser. Vi söker nu fler socionomer till försörjningsstödsenheten. På enheten arbetar du dels med att göra grundutredningar, bedöma rätten till ekonomiskt bistånd samt att upprätta planeringar mot självförsörjning.


-

Arbetsuppgifter
Vad innebär det att arbeta med socialt förändringsarbete inom Arbete och försörjning?
Vi ser arbetet med ekonomiskt bistånd som ett socialt förändringsarbete där vi arbetar utifrån människors individuella förutsättningar. Det är inte ovanligt att bilden av arbetet med ekonomiskt bistånd förknippas med hög personalomsättning, hög arbetsbelastning, mycket administration och inget riktigt socialt arbete. I Huddinge tycker vi att det är fel bild av ett kvalificerat yrkesval och vi vill istället förmedla vår bild av yrkesrollen.
I vårt koncept skapar vi utrymme för socialsekreterare att göra ett kvalitativt socialt förändringsarbete. För att möjliggöra detta erbjuds socialsekreterare kvalificerat stöd och avlastning i det administrativa arbetet genom våra utredare.
För dig som är ny inom yrket eller ny i Huddinge kommun är vårt ansvar som arbetsgivare är att ge rätt verktyg för en bra ingång i arbetet med myndighetsutövning. För att uppnå detta har vi en socialsekreterare som är specialiserad på introduktion av nyanställda socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd. Vi erbjuder en gedigen introduktion där du får möjlighet att utveckla dina förmågor och växa in i yrkesrollen.
Våra medarbetare är vår viktigaste resurs. För att ha en verksamhet av god kvalitet behöver medarbetare ständigt kompetensutvecklas - både i teori och i praktik. Hos oss arbetar du med MI som förhållningssätt och vi har både regelbunden MI-handledning och MI-grupper i verksamheten.

Din profil
Kan du känna igen dig i den här beskrivningen?
Rollen som socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd är ett kvalificerat utrednings-och förändringsarbete. Det ställer krav på att du är strukturerad och målinriktad för att nå ett kvalitativt resultat tillsammans med brukaren. Du kommer att möta människor i olika situationer och med olika förutsättningar vilket gör att du behöver vara flexibel och ha god kommunikativ förmåga. För oss är det viktigt att du är en person som är lyhörd, flexibel, ansvarstagande och kan arbeta både självständigt och i team. Samtidigt behöver du vara nyfiken och ha god samarbetsförmåga. Vi lägger stor vikt på personlig lämplighet.

Om du är socionom och har de egenskaper arbetet kräver så är detta ett jobb för dig. Vill du veta mer hur det är att jobba hos oss? Gå gärna in på länken: https://youtu.be/f89y9ymZCJ8


Rekrytering sker löpande.


Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner

Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Samordnare till Unga i riskzon

Ansök    Jul 11    Huddinge kommun    Socialsekreterare
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. Om arbetsplatsen Arbetsplatsen ligger på Sjödalsvägen 18-20, i Huddinge centrum. Det är totalt 17 personer på enheten Öppenvård 13-20. Enheten består förutom Unga i riskzon utav Mini Maria, Ungdomsboendet Myren, Stödcentrum/Medl... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

Om arbetsplatsen

Arbetsplatsen ligger på Sjödalsvägen 18-20, i Huddinge centrum. Det är totalt 17 personer på enheten Öppenvård 13-20. Enheten består förutom Unga i riskzon utav Mini Maria, Ungdomsboendet Myren, Stödcentrum/Medling och Ungdomsmottagningen. Gruppen unga i riskzon består av 2 medarbetare.


-

Arbetsuppgifter

Som samordnare i Unga i Riskzon arbetar man med öppenvårdsinsatser gentemot målgruppen ungdomar, 13-20 år, i riskzon för kriminellt beteende. I samordnartjänsten ingår det att arbeta med Sociala insatsgrupper (SIG), Ungdomstjänst, Ungdomskontrakt och FFT.

Sociala insatsgrupper (SIG) är en samverkansinsats för att stötta en ungdom att upphöra med ett kriminellt beteende. Samordnaren ansvarar för att dokumentera, följa upp och ha en tät kontakt med ungdom, dess familjemedlemmar och utvalda representanter från polis, skola, fältsekreterare, fritidsgård och andra viktiga personer.

Ungdomstjänst: I rollen som samordnare för ungdomstjänst igår det att ha påverkanssamtal, rekrytera arbetsplatser och placera ungdomar till samhällsnyttigt oavlönat arbete. Dokumentation ingår också.

Ungdomskontrakt: Som samtalsledare inom ramen för ungdomskontrakt genomför ungdomen ett påverkansprogram på 10-12 träffar. Målet är att ungdomen ges stöd i att förändra och utveckla sitt eget tanke- och beteendemönster för att motverka ett fortsatt skadligt beteende.

FFT: Som FFT-samtalsledare ingår det att involvera, motivera och skapa förutsättningar för förändringsarbete i en familj. Inom FFT samlas hela familjen för att stärka kommunikationen och skapa förändrande interventioner med målet att en ungdom kan upphöra med sitt skadliga beteende.


Din profil

Socionomexamen eller likvärdig utbildning med erfarenhet av arbete med ungdomar är ett krav. Det är meriterande om man arbetat på SIS-institution och har steg 1-utbildningm samt god kunskap om beroendelära. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Arbetet som samordnare i Unga i Riskzon ställer krav på en hög självständighet och flexibilitet och förmåga att samverka med många olika parter. Kunna möta upp där ungdomen befinner sig och kunna snabbt ställa om sitt arbetssätt.


Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner

Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Arbetsmarknadsvägledare

Ansök    Aug 10    Huddinge kommun    Socialsekreterare
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. Om arbetsplatsen Arbetsmarknadsenheten (AME) är en del av Arbete och försörjning ingår i Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen i Huddinge kommun. Enheten består av 31 medarbetare, inklusive medarbetare inom samordningsförbund... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

Om arbetsplatsen
Arbetsmarknadsenheten (AME) är en del av Arbete och försörjning ingår i Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen i Huddinge kommun. Enheten består av 31 medarbetare, inklusive medarbetare inom samordningsförbundet. Enheten leds av två stycken enhetschefer som har delat ledarskap.
Enheten arbetar teambaserat och har en hög grad av självständigt ledarskap i alla led. Alla team har ett gemensamt uppdrag samt ansvar att arbeta effektivt med de gemensamma resurserna som enheten har.
Nu söker vi en Arbetsmarknadsvägledare med inriktning mot insatser som ska leda till arbete för bl.a. försörjningsstödstagare, unga vuxna samt individer i etableringsprogrammet som bor i Huddinge kommun.


-

Arbetsuppgifter
Arbetsmarknadsvägledaren med denna visstidsanställning ansvarar för individuella samt gruppaktiviteter inom området för IT stöd, CV skrivning samt arbetsmarkandsinformation. Arbetet innefattar även tillhörande dokumentation i syfte att stärka deltagarna att närma sig egen försörjning. I arbetet ingår även att bistå sitt team med genomförande av arbetsmarknadsinriktade insatser samt uppföljning. Målgruppen för insatserna är samtliga inskrivna deltagare som ej deltar i annan extern aktivitet.

Planera och genomföra gruppaktiviteter.
Tillsammans med övrig personal stödja AME:s deltagare att nå arbete, studier och en ökad kompetenspåfyllnad.
Planera och genomföra seminarier för arbetssökande inom området som IT stödjare med specifika språkkunskaper som ryska och engelska.
Du måste ha god förmåga att anpassa arbetssätt och insatser utifrån den enskilde deltagarens, eller gruppens, behov.
Du kommer främst arbeta med grupper men även individuellt med arbetssökande med fokus på aktiviteter som ska leda till arbete.
Då arbetet innehåller administrativa uppgifter förutsätter vi att du har en hög IT-mognad.

Din profil
Vi söker dig som har akademisk utbildning med erfarenhet av arbetsmarknadsfrågor/ insatser samt har goda språkkunskaper i Ryska och Engelska. Du ska vara social och utåtriktad och ha ett starkt samhällsengagemang. Du har en positiv livsinställning och ser möjligheter framför hinder. Du är intresserad av förändringsarbete och kan förverkliga samt implementera nya idéer och metoder. Du måste vara driven, kreativ och vilja arbeta teambaserat då enheten har ett gemensamt ledarskap över våra uppdrag.
Det kommer ställas krav på din förmåga att prioritera och strukturera ditt dagliga arbete. Då du kommer samarbeta med olika aktörer samt funktioner inom förvaltningen krävs det att du har god samarbetsförmåga. Vi eftersträvar en bredd av kompetenser samt en mångfald och jämn könsfördelning i gruppen.
Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.

Övrigt meriterande:
Pedagogiska kunskaper
Samtalsmetodik såsom ex. vis MI och Lösningsfokuserat arbete
Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner

Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Socionom till avdelningen För- och Grundskolestöd

Ansök    Jun 14    Huddinge kommun    Socionom
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertyg... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.
I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertygelse är att ju mer vi delar med oss av våra kompetenser, desto mer utrymme skapar vi för alla, såväl medarbetare som våra barn och elever, att växa.

Om arbetsplatsen:

Inom barn och utbildningsförvaltningen i Huddinge kommun finns avdelningen För- och Grundskolestöd som organiserar det samlade stödet för kommunens för- och grundskolor. Den lediga tjänsten finns inom avdelningen och närmaste chef är avdelningschef.

-

Arbetsuppgifter:

Avdelningen För och Grundskolestöd söker en socionom med fokus på följande områden:
- att främja skolnärvaro:
Under hösten 2022 startar en förstudie avseende elever med problematisk skolfrånvaro där ansvaret för att driva studien är ett uppdrag för denna tjänst. Förstudien ska undersöka hur Barn- och utbildningsförvaltningen, Socialförvaltningen och Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen gemensamt ska stärka arbetet kring elever som har/riskerar att utveckla en problematisk skolnärvaro.
- aktivt bidra till Huddinge kommuns förvaltningsövergripande preventionsarbete:
Uppdraget som vilar på denna tjänst är att, såväl inom som mellan förvaltningar samverka så att de handlingsplaner för preventionsarbetet som nu tas fram är ändamålsenliga, lätta att implementera och behovsanpassade.
- bidra till utvecklandet av framgångsrika SIP (samordnad individuell plan):
I uppdraget vilar ansvaret att stötta skolorna i processer som utvecklar processer kopplade till SIP.
Mindre processer kan också komma att läggas in i tjänsten och administrativa delar förekommer återkommande inom alla områden.
I ditt arbete utgår du från ett relationellt perspektiv i samverkan med skolans olika professioner och externa aktörer i syfte att stödja skolornas arbete för att eleverna ska nå utbildningens mål. Övergripande syftar arbetet till att med hjälp av stärkt samverkan och kunskap om faktorer som påverkar skolnärvaro skapa en tillgänglig skola för alla elever.

Din profil:

Du har tidigare arbetat i skola som skolkurator och är väl förtrogen med det lagstadgade elevhälsoarbetet, dess rutiner och skolans styrdokument . Du brinner för elever i behov av särskilt stöd och har dokumenterat goda vitsord i arbetet med att stötta elever med problematisk skolfrånvaro på individ-, familje- och skolnivå.
Det är meriterande med erfarenhet av förebyggande arbete mot alkohol, narkotika, dopning, tobak, spel samt våld i nära relationer.
Har du erfarenhet av värdegrundsarbete samt arbete mot diskriminering och kränkande behandling är det också meriterande.
Du har vana av att arbeta strategiskt och strukturerat och drivs av att åstadkomma goda resultat i samverkan med andra.
Du är pedagogisk och kommunikativ och därigenom duktig på att förmedla ditt budskap i mindre och större sammanhang och motiveras av möjligheten att påverka.
Du uttrycker dig väl i tal och skrift och har förmågan att driva många processer samtidigt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner

Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Beteendevetare/Socionom på vikariat till Mandometerkliniken Huddinge

Ansök    Jun 13    AB Mando    Socionom
Mando Group AB är ett privatägt sjukvårdsföretag som behandlar ätstörningar, övervikt och fetma. Ätträning, aktivitetsdämpning, vila i värme och social återuppbyggnad är hörnstenar i Mandometerklinikernas evidensbaserade behandling. mando.se/mandometermetoden/ För närvarande finns verksamhet vid fem kliniker i Sverige. Den största kliniken med heldygnsvård, dagvård och öppenvård finns i Novums vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Forskning vi... Visa mer
Mando Group AB är ett privatägt sjukvårdsföretag som behandlar ätstörningar, övervikt och fetma. Ätträning, aktivitetsdämpning, vila i värme och social återuppbyggnad är hörnstenar i Mandometerklinikernas evidensbaserade behandling. mando.se/mandometermetoden/


För närvarande finns verksamhet vid fem kliniker i Sverige. Den största kliniken med heldygnsvård, dagvård och öppenvård finns i Novums vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Forskning vid Karolinska Institutet bedrivs integrerat med den kliniska verksamhet.


Kompetens


Du är utbildad till beteendevetare eller socionom med intresse och kanske till och med erfarenhet av behandling av patienter med ätstörningar. Du vill utvecklas i ditt arbete, är öppen för nya behandlingar och intresserad av vetenskapliga landvinningar om motivation och följsamhet i behandlingen och i hjärnforskningens och genetikens bidrag till viktreglering.


Du behöver inte vara fullärd, men du vill utvecklas i din profession, och tycker att samtal och motivation är viktiga och inspirerande delar i ditt arbete.


Vi söker Dig med ett genuint intresse för människor.


För att vara framgångsrik i rollen är du en person som agerar aktivt för att hjälpa andra och bemöter andra utifrån deras behov.
Du är bekväm med att ta självständiga beslut när det krävs och du agerar lösningsfokuserat vid motgångar. Det är också viktigt att du behåller din kontroll vid ökad press eller belastning i arbetet.


Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.


Vi erbjuder ett intressant arbete i en trivsam miljö där Du blir en nyckelperson i behandlingen av klinikens patienter, både barn och vuxna. Du arbetar i team där olika yrkeskategorier samarbetar i patientens vård. Du kommer att följa din patient genom hela behandlingen och Du har stora möjligheter att påverka både vården och Din egen utveckling.


Du får:
• Inskolning anpassad efter dina behov
• Intern utbildning genom Mandoakademin, där Du får kunskap om olika ätstörningar och hur de behandlas
• Utbildning i motiverande samtal


Varaktighet, arbetstid
Vikariat om från 1 sep 2022 - 1 sep 2023.
Dag
Ersättning
Månadslön
Tillträdesdag
Enligt överenskommelse.
Ansökan och CV skickas senast 2022-07-13 till: [email protected]
Rubricera din ansökan med beteendevetare/socionom Huddinge vik.


Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag!


Varmt välkommen med Din ansökan!


Övrigt
Vi gör registerkontroller i samband med anställning.
När du ansöker om arbete samtycker Du till att Dina personuppgifter registreras och behandlas för att fullgöra de uppgifter som är nödvändiga i samband med rekrytering. Uppgifterna sparas så länge de behövs under ansökningstiden. Visa mindre

Socialpedagog

Ansök    Jun 28    Huddinge kommun    Socionom
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertyg... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.
I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertygelse är att ju mer vi delar med oss av våra kompetenser, desto mer utrymme skapar vi för alla, såväl medarbetare som våra barn och elever, att växa.

Om arbetsplatsen

Rosenhills särskilda undervisningsgrupper är en kommunövergripande SU grupp, som organisatoriskt tillhör Vistaskolan.
Vi har ambitionen att bli ett kompetenscenter för lärande utifrån ett specialpedagogiskt och socialt fokus - vill du vara en del av detta?
Rosenhills SU är en enhet som är specialiserad på att möta barn i behov av särskilt stöd. Här har vi små grupper i åldrarna F-9 och på hela enheten är vi cirka 67 elever fördelat på 8 klasser.
Vår vision är en verksamhet för inkludering där vårt motto är att alla elever ska känna att de tillhöra något större än jaget. Vår värdegrund ska vila på att det är viktigt för mig, att det går bra för dig.

https://www.huddinge.se/rosenhillskolan/

-

Arbetsuppgifter

Som socialpedagog ingår du i olika arbetslag bestående av lärare, speciallärare, talpedagog och resurspedagoger, personaltätheten är hög. För att vi ska lyckas krävs ett prestigelöst samarbete mellan alla pedagoger.
Som socialpedagog stöttar du eleverna under skoldagen, arbetar med det sociala på raster, luncher, motiverande samtal, kartläggningar, forumspel mm. Du arbetar både skoltid och fritidstid och tillhör därav flera olika arbetslag.
Socialpedagogens arbetsuppgifter kan skilja sig åt på Rosenhill utifrån verksamhetens behov.

Din profil

Vi söker en utbildad socialpedagog med erfarenhet av arbete med människor med utmanande beteende. Du har goda IT-kunskaper och förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
Som person är du trygg och har ett lågaffektivt förhållningssätt. Du är tydlig, lyhörd och van att anpassa ditt sätt att kommunicera efter rådande situation. Du är positiv, flexibel och lösningsfokuserad. Du ser möjligheter och potential i varje individ och har förmåga att stå stabilt när konflikter uppstår. Du arbetar strukturerat och har förmågan att reflektera och omvärdera för att utveckla och utvecklas, att hålla sig a jour med aktuell relevant forskning är naturligt för dig. Du har ett situations anpassat arbetssätt och ett prestigelöst förhållningssätt, är ansvarsfull och har en stor portion tålamod. Du har lätt för att samarbeta, både med kollegor och föräldrar.
Meriterande är erfarenhet av arbete med elever med diagnoser som t.ex språkstörning eller NPF samt utbildning inom detta.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner

Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Kontaktsekreterare inom funktionshinderområdet

Ansök    Jun 13    Huddinge kommun    Socialsekreterare
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. Om arbetsplatsen Enheten för kontaktpersoner, korttidsfamiljer, avlösning i hemmet och ledsagning är en del av Socialförvaltningens funktionshinderområde inom Huddinge kommun. Enheten har i dagsläget en kontaktsekreterare och ö... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

Om arbetsplatsen

Enheten för kontaktpersoner, korttidsfamiljer, avlösning i hemmet och ledsagning är en del av Socialförvaltningens funktionshinderområde inom Huddinge kommun. Enheten har i dagsläget en kontaktsekreterare och önskar nu förstärka med ytterligare en. Enhetens uppdrag är att möta brukares specifika behov genom att rekrytera och matcha beviljade insatser med medarbetare som har passande kompetens. Vi erbjuder ett stimulerande arbete i en trevlig arbetsgrupp som präglas av god sammanhållning och ett öppet klimat. Enheten leds av samma enhetschef som en fritidsklubb och ett korttidshem inom LSS. Sammantaget utgör dessa de verksamheter som har fokus på insatser för målgruppen Barn och ungdomar, inom Socialförvaltningens funktionshinderområde. Verksamheterna präglas av respekt, öppenhet, stolthet och engagemang samt en gemensam strävan efter att skapa så bra villkor som möjligt för personer med funktionsvariationer.-

Arbetsuppgifter

Som kontaktsekreterare är ditt uppdrag att rekrytera, anställa och matcha kontaktpersoner, korttidsfamiljer, avlösare och ledsagare, samt att verkställa beställningar av dessa enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och Socialtjänstlagen. I uppdraget ingår även att dokumentera, redovisa i ersättningssystem samt att följa upp och utveckla kvalitetsarbetet på enheten tillsammans med kollega och enhetschef. Arbetet innebär många dagliga kontakter och samverkan med flera olika aktörer, både internt och externt, samt att handleda och informera uppdragstagare och anhöriga på distans. Ett gott bemötande gentemot våra brukare och i samverkan är en självklarhet för oss.


Din profil

Vi söker dig med socionomexamen eller motsvarande högskoleutbildning. Du har kunskap gällande lagstiftning inom LSS och SoL. Det är meriterande om du har haft liknande uppdrag tidigare och- eller har erfarenhet av målgruppen, samt att du har administrativ erfarenhet. Som kontaktsekreterare träffar du både uppdragstagare, brukare och dess anhöriga. Det är viktigt att du är lyhörd och har individen i fokus, samt att du har en förmåga att skapa relationer och etablera kontakt med människor. Du är lugn, stabil samt har en mycket god samarbetsförmåga och trivs med att samverka med kollegor, anhöriga samt andra professioner. Då arbetet innehåller många kontakter är det viktigt att du är strukturerad och kan planera, prioritera och organisera ditt arbete väl. Du behöver även besitta en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Ansökningarna hanteras fortlöpande och tillsättning av tjänsten kommer ske så snart som möjligt.

Vid anställning kommer vi att be om utdrag ur polisens belastningsregister.


Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner

Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Socialpedagog

Ansök    Jun 3    Huddinge kommun    Socionom
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertyg... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.
I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertygelse är att ju mer vi delar med oss av våra kompetenser, desto mer utrymme skapar vi för alla, såväl medarbetare som våra barn och elever, att växa.

Om arbetsplatsen

Rosenhills särskilda undervisningsgrupper är en kommunövergripande SU grupp, som organisatoriskt tillhör Vistaskolan.
Vi har ambitionen att bli ett kompetenscenter för lärande utifrån ett specialpedagogiskt och socialt fokus - vill du vara en del av detta?
Rosenhills SU är en enhet som är specialiserad på att möta barn i behov av särskilt stöd. Här har vi små grupper i åldrarna F-9 och på hela enheten är vi cirka 67 elever fördelat på 8 klasser.
Vår vision är en verksamhet för inkludering där vårt motto är att alla elever ska känna att de tillhöra något större än jaget. Vår värdegrund ska vila på att det är viktigt för mig, att det går bra för dig.
https://www.huddinge.se/rosenhillskolan/


-

Arbetsuppgifter

Som socialpedagog ingår du i olika arbetslag bestående av lärare, speciallärare, talpedagog och resurspedagoger, personaltätheten är hög. För att vi ska lyckas krävs ett prestigelöst samarbete mellan alla pedagoger.
Som socialpedagog stöttar du läraren under skoldagen, arbetar med det sociala på raster, luncher, motiverande samtal mm. Du arbetar både skoltid och fritidstid och tillhör därav flera olika arbetslag.

Din profil

Vi söker nu en utbildad socialpedagog med erfarenhet av arbete i en mindre undervisningsgrupp för elever i behov av särskilt stöd i grundskolan. Du har goda IT-kunskaper och förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
Som person är du trygg och har ett lågaffektivt förhållningssätt. Du är tydlig, lyhörd och van att anpassa ditt sätt att kommunicera efter rådande situation. Du är positiv, flexibel och lösningsfokuserad. Du ser möjligheter och potential i varje individ och har förmåga att stå stabilt när konflikter uppstår. Du arbetar strukturerat och har förmågan att reflektera och omvärdera för att utveckla och utvecklas, att hålla sig a jour med aktuell relevant forskning är naturligt för dig. Du har ett situationsanpassat arbetssätt och ett prestigelöst förhållningssätt, är ansvarsfull och har en stor portion tålamod. Du har lätt för att samarbeta, både med kollegor och föräldrar.
Meriterande är erfarenhet av arbete med elever med diagnoser som t.ex språkstörning eller NPF samt utbildning inom detta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner

Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Socialsekreterare till Barnenheten

Ansök    Jun 7    Huddinge kommun    Socialsekreterare
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. Om arbetsplatsen Vill du vara med och skapa en förändringsprocess på nära håll och göra en skillnad för barn? Barnenheten är en del av Barn- och ungdomssektionen inom Individ- och familjeomsorgen (IFO). Vi arbetar med utredning ... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

Om arbetsplatsen
Vill du vara med och skapa en förändringsprocess på nära håll och göra en skillnad för barn?

Barnenheten är en del av Barn- och ungdomssektionen inom Individ- och familjeomsorgen (IFO). Vi arbetar med utredning och uppföljning av insatser enligt SoL och LVU. Målgruppen är familjer med barn i åldern 0-12 år och deras nätverk.

Vårt främsta fokus är att bedriva det goda sociala arbetet. Medarbetarna har ett gott stöd från sina chefer, ett bra socialt klimat och kan påverka sin arbetssituation.

Vi sitter i trevliga lokaler i Flemingsberg, ett av kommunens mest expansiva områden, med bra kommunikationer och närhet till såväl natur som viktiga knutpunkter som Huddinge sjukhus och Södertörns högskola.-

Om arbetet
Vi söker engagerade medarbetare som vill utföra kvalificerat utredningsarbete samt ansvara för uppföljning av insatser. Vi arbetar för att öka barnens trygghet och stabilitet i sin hemmiljö och för att uppmuntra och stärka familjernas egna resurser. Under 2022 har vi som mål att utveckla arbetet genom ett nytt arbetssätt. Vi strävar även efter att implementera barnkonventionen i vårt arbete. Vi vill även öka barnens delaktighet genom att använda dokumentet "Min utredning". Socialsekreterarna har praktiskt stöd av en administrativ handläggare samt stöd i form av en skribent som i vissa ärenden skriver våra beslutsunderlag. Två av våra socialsekreterare har uppdrag som hemutredare. Vi strävar efter att ligga i framkant inom Signs of safety, vilket alla medarbetare får utbildning i. Vi har även socialsekreterare som coachar i förhållningssättet. På enheten finns även coacher i samtalsmetoden Motiverande samtal.

Tillsammans med oss bidrar du till fortsatt utveckling och förbättring av arbetsmetoder på enheten. Löpande kompetensutveckling är en självklarhet, både för att säkra kvaliteten i verksamheten och för att du ska få möjlighet att växa i din yrkesroll. Vi erbjuder även ett introduktionsprogram samt kontinuerlig handledning.

Hos oss väntar ett spännande, flexibelt och varierande arbete med utrymme för att utvecklas. Vi kan även erbjuda ett brett utbud av förmåner, som till exempel friskvårdstimme eller friskvårdspeng, rabatterat SL-kort, möjlighet till extra semesterdagar genom semesterväxling.Din profil
Du har socionomexamen och erfarenhet av myndighetsutövning. Du kan handläggningsprocessen, har goda kunskaper i samhällssystemet och de lagar som styr vårt arbete. Du bör också ha en god förmåga att prioritera och fatta beslut i akuta situationer. Arbetet kräver goda kunskaper i svenska i tal och skrift. Du är bra på att samarbeta, att ha barnens bästa i fokus och tycker om att arbeta i grupp.

Vill du veta mer om hur det är att jobba som socialsekreterare i Huddinge kommun? Läs mer på huddinge.se/arbeta-som-socionom


Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner

Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Socialsekreterare på Enheten mot våld i nära relationer

Ansök    Maj 30    Huddinge kommun    Socialsekreterare
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. Om arbetsplatsen Enheten mot våld i nära relationer (EMV) utreder våldet och våldets konsekvenser för att bedöma den våldsutsattas och våldsutövarens behov av insatser. Enheten erbjuder råd samt insatser i form av skyddat boende... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

Om arbetsplatsen

Enheten mot våld i nära relationer (EMV) utreder våldet och våldets konsekvenser för att bedöma den våldsutsattas och våldsutövarens behov av insatser. Enheten erbjuder råd samt insatser i form av skyddat boende, kontaktperson, samtalsbehandling och socialsekreterarstöd. Verksamheten riktar sig till personer från 20 år och uppåt som har varit/är utsatta för våld i nära relationer och till våldsutövare. EMV består idag av sju socialsekreterare samt en enhetschef. Sedan 1 januari 2022 utgör EMV en del Vuxensektionen /IFO/Socialförvaltningen.


-

Arbetsuppgifter

Målet för allt arbete på EMV är att den enskilde ska leva ett liv fritt från våld. Som socialsekreterare tar du emot ansökningar om bistånd, utreder och bedömer skyddsbehov samt rätten till bistånd. Du gör förhandsbedömningar, fattar beslut om och verkställer lämpliga insatser då beslutet är gynnande. Lika viktig är det att aktivt följa upp att de insatser som pågår, leder mot de mål som formulerats tillsammans med den enskilde. En av de viktigaste och mest verkningsfulla arbetsuppgifterna är att stärka den enskilde att ta egna initiativ till nödvändiga förändringar. Därför är MI ett viktigt och givande inslag i det dagliga arbetet. På enheten finns MI-coacher som hjälper oss att hålla det levande. Arbetet innebär en mycket hög grad av samverkan, både internt och externt.
I arbetet tillämpar du Förvaltningslagen, Socialtjänstlagen och sekretesslagstiftningen samt övriga föreskrifter och bestämmelser som styr verksamheten. EMV genomför systematisk uppföljning av stödet till våldsutsatta med syfte att få kunskap om insatsernas kvalitet och resultat och genom detta få ett bra underlag att utveckla verksamheten


Din profil

Vi söker Dig med socionomexamen, tidigare erfarenheter av myndighetsutövning och sakområdet våld i nära relationer. Du har ett stort intresse att tillsammans med enheten utveckla och förbättra arbetsmetoderna inom socialt arbete med individen i fokus.
För att klara uppdraget behöver du vara väl förtrogen med att tillämpa den lagstiftning som beskrivits ovan. Du inser vikten av en rättssäker handläggning och förstår vad detta innebär i praktiken. Du har god dokumentationsvana, uppskattar att arbeta såväl självständigt som i grupp. Arbetsgruppens storlek kräver hög flexibilitet. Vi söker dig med god samarbetsförmåga som kan skapa goda relationer med andra. Du har erfarenhet av arbete inom en politiskt styrd verksamhet. Det är helt nödvändigt att du uppnått en professionell och personlig mognad, då arbetet kan vara känslomässigt påfrestande och kräver att du trots det fattar beslut på objektiva grunder. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vidare är det meriterande om du har utbildning i MI, Freda och Patriark, liksom dokumentationssystemet Lifecare. I arbetsgruppen finns det ett stort engagemang och mycket kunskap om sakfrågan. Handledning ingår som en självklar del av vårt arbete.

Körkort är önskvärt.

Varmt välkommen med din ansökan! Intervjuer kan komma att ske löpande, så vänta inte med din ansökan.


Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner

Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Gruppledare till mottagningsgruppen

Ansök    Maj 23    Huddinge kommun    Socialsekreterare
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. Om arbetsplatsen Vuxensektionen är en del av IFO/Socialförvaltningen. I sektionen ingår Socialpsykiatrienheten, Beroende- och avhopparenheten, Enheten mot våld i nära relation samt utförarenheter. I Huddinge styr vi mot en lätti... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

Om arbetsplatsen

Vuxensektionen är en del av IFO/Socialförvaltningen. I sektionen ingår Socialpsykiatrienheten, Beroende- och avhopparenheten, Enheten mot våld i nära relation samt utförarenheter. I Huddinge styr vi mot en lättillgänglig socialtjänst och som ett led i detta stärker vi nu upp vår sektion med en mottagningsgrupp för att öka tillgängligheten för våra målgrupper. Sedan 1 januari 2022 sitter följande enheter tillsammans, vilket skapar goda förutsättningar för helhetssyn och samordning. Socialtjänsten i Huddinge kommun ska arbeta för att den enskilde ska uppleva att stödet är samordnat. Insatser och service ska präglas av en helhetssyn på individen och samordning med andra aktörer ska säkerställas. Mottagningsgruppen kommer att bestå av fem socialsekreterare med kompetens från samtliga enheter. Mottagningsgruppens primära arbetsuppgifter är att erbjuda våra Huddingebor en väg in till sektionen inom ramen för förhandsbedömningar. Vi finns i lokaler i Huddinge centrum, och hit är det enkelt att ta sig med kollektivtrafik.


-

Arbetsuppgifter

Som gruppledare har du en viktig roll, både när det gäller att stötta socialsekreterarna, och att vidareutveckla hela enheten. Arbetet innebär en stor del samverkan internt/externt och i rollen ingår att du leder och fördelar arbetet samt handleder medarbetarna i det dagliga arbetet. Du stöttar medarbetarna och delar med dig av dina erfarenheter och din kunskap samt bidrar med ett gott arbetsklimat. Som gruppledare i Huddinge kommun utgör du en del av ledarskapet och du har förmåga att skapa engagemang och entusiasm i arbetsgruppen.


Din profil

För tjänsten krävs socionomexamen och erfarenhet av myndighetsutövning enligt socialtjänstlagen och lag om vård av missbrukare i vissa fall. Utöver ovanstående tillämpar du Förvaltningslagen, sekretesslagstiftningen samt övriga föreskrifter och bestämmelser som styr verksamheten. Dina kunskaper finns inom aktuella områden och du ska vara väl förankrad i socialtjänstens uppdrag. Du har god dokumentationsvana och har förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift. Vidare är det meriterande om du har utbildning i Freda och Patriark, liksom dokumentationssystemen Lifecare och Procapita. Du har förmågan att bemöta människor i svåra livssituationer med ett empatiskt och professionellt förhållningssätt. Du har lätt för att kommunicera och motivera de bedömningar som görs i enskilda ärenden. Du planerar, strukturerar och driver ditt arbete självständigt och ber om hjälp vid behov. Du behöver ha lätt för att skifta fokus med kort varsel och ställa om din planering, då sådana situationer kan uppstå. Du måste arbeta rättssäkert och förhålla dig till de lagar och riktlinjer som styr vårt uppdrag. Det är helt nödvändigt att du uppnått en professionell och personlig mognad, då arbetet kan vara känslomässigt påfrestande och kräver att du trots det fattar beslut på objektiva grunder.


Urval och intervjuer sker löpande under annonseringstiden

Din kunskap gör skillnad

Huddinge är näst största kommunen i länet med över 100 000 invånare. Våra högskolor och närheten till övriga Stockholm ger stora möjligheter för invånare, företag, studenter och medarbetare. Vi vill ta tillvara och utveckla din kunskap.


Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner

Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Socialsekreterare till Beroendeenheten Huddinge kommun

Ansök    Maj 20    Huddinge kommun    Socialsekreterare
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. Enhetsbeskrivning Vuxensektionen är en del av IFO/Socialförvaltningen. I sektionen ingår Socialpsykiatrienheten, Beroende- och avhopparenheten, Enheten mot våld i nära relation samt utförarenheter. Sedan 1 januari 2022 sitter en... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

Enhetsbeskrivning

Vuxensektionen är en del av IFO/Socialförvaltningen. I sektionen ingår Socialpsykiatrienheten, Beroende- och avhopparenheten, Enheten mot våld i nära relation samt utförarenheter. Sedan 1 januari 2022 sitter enheterna för myndighetsutövning tillsammans, vilket skapar goda förutsättningar för helhetssyn och samordning. Socialtjänsten i Huddinge kommun ska arbeta för att den enskilde ska uppleva att stödet är samordnat. Insatser och service ska präglas av en helhetssyn på individen och samordning med andra aktörer ska säkerställas.

Socialtjänstens beroende- och avhopparenhet i Huddinge arbetar med myndighetsutövning för vuxna personer över 20 år som har beroendeproblematik och personer som vill ha stöd att lämna ett kriminellt liv. Vi har en väl utvecklad öppenvård som ligger i anslutning till enheten.

På enheten arbetar det totalt 21 medarbetare och arbetet leds av en enhetschef och två gruppledare.


-

Om arbetet

Tjänsten som socialsekreterare inom beroende kommer vara organiserade inom Beroende och avhopparenheten. Vi arbetar med förhandsbedömningar, utredningar och följer upp vård och behandlingsinsatser enligt SoL (Socialtjänstlagen) och LVM (Lagen om vård av missbrukare i vissa fall). Handläggarna är organiserade i två grupper som leds av varsin gruppledare i nära arbetsledning. Vi är en stabil enhet med låg personalomsättning som fokuserar på metodutveckling och en stark vi-känsla. På enheten har vi också uppsökare som arbetar motiverande och som medhandläggare i ärenden.

Vi är engagerade, stabila och erfarna utredare som drivs av att göra ett gott socialt arbete för dem vi möter. Utrednings- och bedömningsarbetet innebär att du möter människor i svåra livssituationer och stöttar dem i att förändra sin situation till det bättre. Vi använder ASI som viktigt instrument och vi arbetar med ständig utveckling för att förbättra, effektivisera och anpassa våra arbetsmetoder. Vi arbetar ofta tillsammans med andra parter både internt i kommunen och externt.Din profil

Du har socionomutbildning och erfarenhet av myndighetsutövning inom beroende. Dina kunskaper finns inom aktuellt områden och du ska vara väl förankrad i socialtjänstens uppdrag. Det är meriterande om du har utbildning i ASI och MI. I ditt arbete kommer du dagligen möta människor med olika bakgrund, behov och förutsättningar, och därför behöver du ha en personlig mognad och ha ett förhållningssätt som präglas av respekt. Ditt arbete innebär mycket självständigt arbete även om det alltid sker med stöd från chef och kollegor, och därmed är det viktigt att du både är ansvarstagande och bra på att strukturera ditt arbete. I arbetet behöver du samarbeta mycket med personer från andra enheter och med andra typer av uppdrag och därför behöver du vara prestigelös och ha god samarbetsförmåga. I arbetet ingår en stor del dokumentation vilket innebär att du ska kunna uttrycka dig väl i tal och skrift.

För oss är även humor och ödmjukhet ett viktigt inslag i en arbetsgrupp och att du tillsammans med kollegor är med och bidrar till ett gott socialt klimat i gruppen. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Vi ser gärna att du har körkort eftersom det underlättar de resor som ingår i tjänsten.
Urval och intervjuer sker löpande under annonseringstiden. Varmt välkommen med din ansökan!


Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner

Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Fackliga företrädare

Johanna Rådström, facklig företrädare, Vision 08-535 316 47
Olle Sjöstedt, facklig företrädare, SSR 08-535 316 43 Visa mindre

Mandometerkliniken i Huddinge söker socionom eller beteendevetare.

Ansök    Maj 17    AB Mando    Socionom
Beskrivning Mando Group AB är ett privatägt sjukvårdsföretag som behandlar ätstörningar, övervikt och fetma. Ätträning, aktivitetsdämpning, vila i värme och social återuppbyggnad är hörnstenar i Mandometerklinikernas evidensbaserade behandling. Närståendestöd, brukarstöd och motiverande samtal är viktiga inslag i behandlingen https://mando.se/mandometermetoden/. För närvarande finns verksamhet i fem kliniker i Sverige. Den största kliniken med heldygnsvår... Visa mer
Beskrivning
Mando Group AB är ett privatägt sjukvårdsföretag som behandlar ätstörningar, övervikt och fetma. Ätträning, aktivitetsdämpning, vila i värme och social återuppbyggnad är hörnstenar i Mandometerklinikernas evidensbaserade behandling. Närståendestöd, brukarstöd och motiverande samtal är viktiga inslag i behandlingen https://mando.se/mandometermetoden/.
För närvarande finns verksamhet i fem kliniker i Sverige. Den största kliniken med heldygnsvård, dagvård och öppenvård finns vid Novum nära Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Forskning vid Karolinska Institutet bedrivs integrerat med den kliniska verksamheten.
Vi erbjuder
Vi erbjuder ett intressant arbete i en trivsam miljö där du blir en nyckelperson i behandlingen av klinikens patienter, både barn och vuxna. Du arbetar i team där olika yrkeskategorier samarbetar i patientens vård. Du kommer att följa Din patient genom hela behandlingen och Du har stora möjligheter att påverka både vården och Din egen utveckling.
Du får också:
Inskolning anpassad efter Dina behov
Intern utbildning genom Mandoakademin, där Du får kunskap om olika ätstörningar och hur de behandlas
Utbildning i motiverande samtal
Kompetenser
Du är socionom eller beteendevetare med intresse av att arbeta kliniskt, nära patienterna.
Du vill utvecklas i Ditt arbete, är öppen för nya behandlingar och intresserad av vetenskapliga landvinningar om motivation och följsamhet i behandlingen och i hjärnforskningens och genetikens bidrag till viktreglering.
Dina personliga egenskaper
Vi söker Dig som har ett genuint intresse av människor. Du är lojal, positiv och har en god social förmåga och tycker om att samarbeta med andra, både självständigt och i team. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
OM TJÄNSTEN
Omfattning: Heltid 100%
Anställning: Tillsvidare med provanställning om 6 månader
Tillträde: Enligt överenskommelse
Placering: Huddinge
Ansökan och CV skickas till: [email protected] Sista ansökningsdag är 2022-06-16.
Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag.
Övrigt
Vi gör registerkontroller i samband med anställning.
När du ansöker om arbete samtycker Du till att Dina personuppgifter registreras och behandlas för att fullgöra de uppgifter som är nödvändiga i samband med rekrytering. Uppgifterna sparas så länge de behövs under ansökningstiden. Visa mindre

Föräldracoach

Ansök    Maj 19    Huddinge kommun    Socionom
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertyg... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.
I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertygelse är att ju mer vi delar med oss av våra kompetenser, desto mer utrymme skapar vi för alla, såväl medarbetare som våra barn och elever, att växa.

Om arbetsplatsen
Föräldracoach - riktat till vårdnadshavare i utsatt socioekonomiskt område på Kästaskolan i Flemingsberg.

Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.
Kästaskolan är en växande F-6 skola med drygt 300 elever samt grundsärskola. Skolan som ligger i Flemingsberg i Huddinge kommun, är byggd 2015 och det innebär att vi har såväl fina lokaler inomhus som fina utomhusmiljöer. Vi har behöriga lärare och förskollärare och ett välfungerande elevhälsoteam. Flemingsberg är ett socioekonomiskt utsatt område.

Till hösten behöver vi förstärka vårt kompetensens med en föräldracoach. Anställningen är en projektanställning under fem månader.

-

Arbetsuppgifter
Skolans behov: Skolan upplever ett behov av att stärka samverkan mellan skola och hem. Vårdnadshavare till våra elever behöver mycket stöd i att vara skolförälder i Sverige, det handlar om att stötta vårdnadshavare i att kunna vara delaktiga i sina barns lärande och skolgång för att verka för integration samt våra elevers möjlighet till en framtid med utbildning och arbete.

Beskrivning av tjänst: Vi söker en person som är en länk mellan skola och hem. Många av våra elever lever i social och ekonomisk utsatthet där många vårdnadshavare ej kan det som förväntas av vårdnadshavare i svensk skola, samt att de saknar föräldrautbildning. Våra elever behöver få föräldrar som stöttar dem kunskapsmässigt och socialt. Vi tänker att personen skulle vara både en länk och en utbildare/föräldracoach.
Vi tänker oss att föräldracoach förmedlar skolans förväntningar på vårdnadshavare från skolan, samt är en länk från vårdnadshavare till skola. Föräldracoachen kan visa på hur man läser läxor med barnen, vad man ska ha med sig till skolan.
Föräldrastödet ges i kursform under förskoleklassåret, så vårdnadshavare får kännedom om hur de kan arbeta med barnet med lärande, trygghet och hälsa. Under den kursen ska även personalen i förskoleklass delta så att alla får en samsyn på vad som förväntas.


Din profil
Föräldracoach ska/kan vara en del av skolans EHT och samverka med socialtjänst.
Du är en del av skolans systematiska kvalitetsarbete och arbetar direkt under rektor. Du ska vara kreativ och se möjligheter i kontakten med vårdnadshavare och kunna skapa goda relationer.

Kvalifikationer

Adekvat utbildning.

Vara insatt i det svenska skolsystemet.

ABC- instruktör

Behärskar svenska språket i tal och skrift.

Goda IT-kunskaper

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner

Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Socialsekreterare till Barnenheten

Ansök    Maj 19    Huddinge kommun    Socialsekreterare
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. Om arbetsplatsen Vill du vara med och skapa en förändringsprocess på nära håll och göra en skillnad för barn? Barnenheten är en del av Barn- och ungdomssektionen inom Individ- och familjeomsorgen (IFO). Vi arbetar med utredning ... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

Om arbetsplatsen
Vill du vara med och skapa en förändringsprocess på nära håll och göra en skillnad för barn?

Barnenheten är en del av Barn- och ungdomssektionen inom Individ- och familjeomsorgen (IFO). Vi arbetar med utredning och uppföljning av insatser enligt SoL och LVU. Målgruppen är familjer med barn i åldern 0-12 år och deras nätverk.

Vårt främsta fokus är att bedriva det goda sociala arbetet. Medarbetarna har ett gott stöd från sina chefer, ett bra socialt klimat och kan påverka sin arbetssituation.

Vi sitter i trevliga lokaler i Flemingsberg, ett av kommunens mest expansiva områden, med bra kommunikationer och närhet till såväl natur som viktiga knutpunkter som Huddinge sjukhus och Södertörns högskola.-

Om arbetet
Vi söker engagerade medarbetare som vill utföra kvalificerat utredningsarbete samt ansvara för uppföljning av insatser. Vi arbetar för att öka barnens trygghet och stabilitet i sin hemmiljö och för att uppmuntra och stärka familjernas egna resurser. Under 2022 har vi som mål att utveckla arbetet genom ett nytt arbetssätt. Vi strävar även efter att implementera barnkonventionen i vårt arbete. Vi vill även öka barnens delaktighet genom att använda dokumentet "Min utredning". Socialsekreterarna har praktiskt stöd av en administrativ handläggare samt stöd i form av en skribent som i vissa ärenden skriver våra beslutsunderlag. Två av våra socialsekreterare har uppdrag som hemutredare. Vi strävar efter att ligga i framkant inom Signs of safety, vilket alla medarbetare får utbildning i. Vi har även socialsekreterare som coachar i förhållningssättet. På enheten finns även coacher i samtalsmetoden Motiverande samtal.

Tillsammans med oss bidrar du till fortsatt utveckling och förbättring av arbetsmetoder på enheten. Löpande kompetensutveckling är en självklarhet, både för att säkra kvaliteten i verksamheten och för att du ska få möjlighet att växa i din yrkesroll. Vi erbjuder även ett introduktionsprogram samt kontinuerlig handledning.

Hos oss väntar ett spännande, flexibelt och varierande arbete med utrymme för att utvecklas. Vi kan även erbjuda ett brett utbud av förmåner, som till exempel friskvårdstimme eller friskvårdspeng, rabatterat SL-kort, möjlighet till extra semesterdagar genom semesterväxling.Din profil
Du har socionomexamen och erfarenhet av myndighetsutövning. Du kan handläggningsprocessen, har goda kunskaper i samhällssystemet och de lagar som styr vårt arbete. Du bör också ha en god förmåga att prioritera och fatta beslut i akuta situationer. Arbetet kräver goda kunskaper i svenska i tal och skrift. Du är bra på att samarbeta, att ha barnens bästa i fokus och tycker om att arbeta i grupp.

Vill du veta mer om hur det är att jobba som socialsekreterare i Huddinge kommun? Läs mer på huddinge.se/arbeta-som-socionom


Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner

Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Socialsekreterare

Ansök    Maj 5    Huddinge kommun    Socialsekreterare
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. Vill du vara med och sätta igång en förändringsprocess på nära håll och göra en skillnad för barn och unga människor? Om arbetsplatsen Ungdomsenheten är organiserad i olika team för mottagning, utredning, insats och placering... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.


Vill du vara med och sätta igång en förändringsprocess på nära håll och göra en skillnad för barn och unga människor?

Om arbetsplatsen
Ungdomsenheten är organiserad i olika team för mottagning, utredning, insats och placering. Vi arbetar med förhandsbedömningar, utredningar och uppföljning av insatser enligt SoL och LVU och vi följer strukturen BBIC - barns behov i centrum. Målgruppen för vår verksamhet är ungdomar i åldrarna 13-20 år med undantag för vårt mottagningsteam som arbetar med barn och ungdomar i åldrarna 0-20, deras familjer och nätverk. Vi arbetar för att öka deras trygghet och stabilitet i hemmiljön och att uppmuntra och stärka deras egna resurser.

Vi har en stabil ledning och organisation inom barn- och ungdomssektionen i Huddinge men som också är i ständig utveckling för att förbättra, effektivisera och anpassa våra arbetsmetoder så att vi kan bedriva ett gott socialt arbete. Vi erbjuder dig mentorskap, introduktion och möjlighet till kompetensutveckling vilket det finns en framtagen kompetensplan för. Vi strävar också efter att ligga i framkant inom Signs of Safety vilket alla medarbetare får utbildning i.-

Arbetsuppgifter
I mottagningsteamet ingår nio socialsekreterare och en gruppledare. Som socialsekreterare i mottagningsteamet har du som uppgift att göra förhandsbedömningar avseende anmälningar och ansökningar gällande barn och ungdomar 0-20 år samt ansvara för dagjouren enligt schema. Du har också en konsulterande och rådgivande funktion där ett nära samarbete med både externa och interna samarbetspartners ingår i arbetet.

Vi är ett drivet och engagerat mottagningsteam med stort intresse av att kunna påverka och göra en skillnad för barn/ungdomar och deras familjer. Mottagningsarbetet är ett flexibelt och ombytligt arbete där ingen dag är den andra lik. Vi är vana att bemöta människor i krissituationer och vårt arbete innebär många spännande samtal och möten. För oss är det viktigt att göra rättsäkra bedömningar där barnet/ungdomen står i fokus. Det som förenar oss är vår omsorg om varandra, vår vilja till samarbete samt att vårt arbete präglas av ömsesidig tillit mellan medarbetare och chef.


Din profil
Du ska ha socionomexamen och tidigare erfarenhet av arbete med myndighetsutövning inom barn och ungdom. Du har ett stort intresse att tillsammans med teamet och enheten utveckla och förbättra arbetsmetoderna inom socialt arbete. Våra ledord är professionellt förhållningssätt, gott bemötande och rättssäker handläggning. Du har förmågan att samarbeta, prioritera och fatta snabba beslut samt har ett förhållningssätt präglat av respekt, engagemang och driv. För oss är även humor och ödmjukhet ett viktigt inslag i en arbetsgrupp och att du tillsammans med kollegor är med och bidrar till ett gott socialt klimat i gruppen. Du ska ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner

Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Gruppledare/Samordnare till gruppverksamheten Fridlyst

Ansök    Maj 17    Huddinge kommun    Socialsekreterare
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. Om arbetsplatsen Gruppverksamheten Fridlyst ingår i Förebyggande enheten 0-20 år som finns inom socialförvaltningen. I enheten ingår även Förebyggarteamet med fältsekreterare, föräldrarådgivare i samverkan med skolan samt kurator... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

Om arbetsplatsen
Gruppverksamheten Fridlyst ingår i Förebyggande enheten 0-20 år som finns inom socialförvaltningen. I enheten ingår även Förebyggarteamet med fältsekreterare, föräldrarådgivare i samverkan med skolan samt kuratorer på kommunens fyra familjecentraler. Gruppverksamheten Fridlyst består av en gruppledare/samordnare och fyra kuratorer samt ca 15 ledare till våra grupper. Fridlyst erbjuder stödgrupper och enskilda samtal med barn, ungdomar och deras föräldrar. Nuvarande gruppledare/samordnare kommer att vara tjänstledig och vi behöver därför anställa en ersättare.

-

Om arbetet
Arbetet som Gruppledare/Samordnare på Fridlyst innebär att samordna och administrera arbetet kring de grupper som vi erbjuder inom verksamheten. Gruppledaren/samordnaren ska själv kunna hålla i barn- och ungdomsgrupper, föräldragrupper och enskilda stödsamtal. Vara delaktig i rekryteringen av föräldrar och barn samt vara ute och informera om verksamheten. Gruppledaren/samordnaren ska även utbilda nya ledare, handleda och vara ett stöd för våra externa barn-ungdoms- och föräldragruppsledare. Visst kvällsarbete kan förekomma.

Fridlyst grupper vänder sig till barn och ungdomar som har separerade föräldrar, föräldrar med beroende eller psykisk sjukdom. Vi har parallella barn-ungdoms- och föräldragrupper


Din profil
Vi söker dig som är socionom eller har motsvarande utbildning. Det är meriterande om du är utbildad och har erfarenhet av något/några av de program vi använder i verksamheten, till exempel Bris Skilda världar, Ersta Vändpunkten eller Barnkraft. Det krävs att du har en god förmåga att samarbeta och att organisera. Arbetet förutsätter en hög grad av flexibilitet. Du ska alltid ha barnet i fokus. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.


Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner


Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se Facklig kontaktinformation Visa mindre

Socialsekreterare till Placeringsteamet

Ansök    Maj 3    Huddinge kommun    Socialsekreterare
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. Om arbetsplatsen: Ungdomsenheten är organiserad i olika team för mottagning, utredning, insats och placering. Vi arbetar med utredningar och uppföljning av insatser enligt socialtjänstlagen och LVU och vi följer strukturen BBIC -... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

Om arbetsplatsen:
Ungdomsenheten är organiserad i olika team för mottagning, utredning, insats och placering. Vi arbetar med utredningar och uppföljning av insatser enligt socialtjänstlagen och LVU och vi följer strukturen BBIC - barns behov i centrum. Målgruppen för vår verksamhet är ungdomar i åldrarna 13-20 år (med undantag för vårt mottagningsteam som arbetar med barn och ungdomar i åldrarna 0-20), deras familjer och nätverk. Vi arbetar för att öka deras trygghet och stabilitet i hemmiljön och att uppmuntra och stärka deras egna resurser.
Vårt uppdrag är att skapa förbättrade livschanser för de barn och unga som bor i kommunen. Utgångspunkten i vårt arbete är att göra barnets röst hörd. Vi arbetar för att öka deras trygghet och stabilitet i hemmiljön och att uppmuntra och stärka deras egna resurser.
Vi söker nu socialsekreterare till vårt placeringsteam.


-

Om arbetet:
Placeringsteamet består av sju socialsekreterare, en avtalssekreterare och en gruppledare. Teamet har nyligen fått ett tillskott i form av två projekttjänster riktade mot ungdomar i gängkriminalitet. Som socialsekreterare i placeringsteamet arbetar du med uppföljning enligt BBIC av ungdomar placerade på HVB-hem, stödboenden och skola med dagbehandling. I teamet arbetar vi kontinuerligt med metodutveckling. Vi har ett nära samarbete inom teamet men även med både externa och interna samarbetspartner. Kontinuerlig handledning i grupp ingår i arbetet.
Vi strävar efter att ligga i framkant inom Signs of Safety och samtliga socialsekreterare ges utbildning och handledning i metoden. Vi lägger stor vikt vid mötet med barnen och de unga, och strävar alltid efter att stärka individen och erbjuda individuella insatser.


Din profil:
Du tycker om att följa ungdomar i behandlingsprocessen på nära håll och över tid. De långa kontakterna gör att vi får vara med och se resultaten av våra insatser.
Du är socionom och är intresserad av att arbeta med barn och unga. Erfarenhet av myndighetsutövning och av utredningsarbete enligt BBIC är meriterande. Du ska vara insatt i rådande lagstiftning inom vårt område.
Vi förutsätter att du har förmåga att prioritera och fatta självständiga beslut, har samarbetsförmåga samt ett förhållningssätt präglat av respekt och engagemang. Viktigt är även att du har förmågan att sätta dig in i andras perspektiv och situation utan att förlora din professionella integritet.
Arbetet kräver god förmåga att utrycka sig i tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
B-körkort är nödvändigt då det förekommer resor.


Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner

Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Socialpedagog till växande Kvarnbergsskolan

Ansök    Apr 29    Huddinge kommun    Socionom
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. Om arbete I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. Fö... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

Om arbete
I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertygelse är att ju mer vi delar med oss av våra kompetenser, desto mer utrymme skapar vi för alla, såväl medarbetare som våra barn och elever, att växa.

-

Arbetsuppgifter
Att vara lärare och professionell pedagog i Huddinge kommun innebär att du har höga förväntningar och en tro på att alla elever kan nå framgång utifrån sina förutsättningar.
Du skapar goda relationer, såväl med elever som med vårdnadshavare, byggda på förtroende och respekt.
Du är medveten om din egen påverkan på elevernas skolvardag. Du ser dig själv som en självklar del i att utveckla vårt trygghetsarbete och vår verksamhet utanför klassrummen. Du ska vara digitalt driven och ha en god analytisk förmåga

Din profil
Du är utbildad och erfaren socialpedagog. Du är väl förtrogen med Skola24 för arbete med skolnärvaro samt ha kunskaper om att upptäcka begynnande problematisk skolfrånvaro samt arbeta med densamma. Vi ser också att du är van att arbeta med utredning och dokumentation av kränkningsärenden.

Du kommer arbeta förebyggande, främjande och åtgärdande tillsammans med övriga i vårt Trygghetsteam.

Du är flexibel och har god samarbetsförmåga, har lätt för att skapa goda relationer och samverka med elever, vårdnadshavare, kollegor, skolans elevhälsoteam samt skolledning.

Du har förmågan att bidra till en arbetsmiljö som präglas av trygghet, förtroende och respekt.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner Visa mindre

Gruppledare till barnenheten

Ansök    Maj 3    Huddinge kommun    Socialsekreterare
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. Om arbetsplatsen: Barnenheten är en del av individ- och familjeomsorgen. Vi är en växande enhet och vi söker en gruppledare till en nybildad grupp av socialsekreterare som arbetar med utredningar barn 0-12 år Vi erbjuder dig en ... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

Om arbetsplatsen:
Barnenheten är en del av individ- och familjeomsorgen. Vi är en växande enhet och vi söker en gruppledare till en nybildad grupp av socialsekreterare som arbetar med utredningar barn 0-12 år Vi erbjuder dig en arbetsplats där vi arbetar för ett aktivt medarbetarskap och ett tydligt ledarskap. Eftersom vi gemensamt skapar vår arbetsmiljö är det viktigt att med öppenhet, respekt och lyhördhet. Vill du arbeta i en positiv miljö och vara med och vidareutveckla vår enhet? I så fall kom och arbeta hos oss.
Vi arbetar med utredning och uppföljning av insatser enligt SoL och LVU där målgruppen är familjer med barn i åldern 0-12 år och deras nätverk. Vårt främsta mål är att bedriva det goda sociala arbetet, och alla medarbetare ska få de bästa förutsättningarna att göra det genom vårt omfattande introduktionsprogram, kompetensutveckling och en rimlig arbetssituation. Vi har en god sammanhållning på enheten och stöttar varandra i både stora och små frågor. Vi sitter i trevliga lokaler i Flemingsberg, ett av kommunens mest expansiva områden, med bra kommunikationer och närhet till såväl natur som viktiga knutpunkter som Huddinge sjukhus och Södertörns högskola.


-

Arbetsuppgifter:
Som gruppledare har du en viktig roll, både när det gäller att stötta de övriga socialsekreterarna, och att vidareutveckla hela enheten. Vi arbetar utifrån en systemteoretisk grund med ett utvecklat nätverkstänk och strävar efter att ligga i framkant inom Signs of safety. Du kommer arbetsleda en av fem arbetsgrupper, och ansvarar för att riktlinjer och metoder följs. I dina uppgifter ingår även kostnads-, utvecklings- och verksamhetsuppföljning. Vi kan erbjuda dig ett spännande, flexibelt och varierande arbete med utrymme för att utvecklas. Du har stora möjligheter att forma din roll, alltid med stöd från chef och kollegor.


Din profil:
Du är socionom med minst fem års erfarenhet inom myndighetsutövning. Du kan såväl handläggningsprocessen som de lagar som styr arbetet. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbetsledning, att du förstår värdet av att vara en god förebild och har en förmåga att skapa engagemang hos dina kollegor. Du drivs av att vara med och utveckla enhetens arbete, och har förmågan att kunna sätta händelser i ett större sammanhang och förutse både långsiktiga och direkta konsekvenser av olika beslut. Som person bör du också vara strukturerad, tydlig, kreativ och kunna fatta snabba beslut i akuta situationer. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Intervjuer sker löpande.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner

Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Sommarvikarier till Mandometerkliniken!

Ansök    Apr 27    AB Mando    Socionom
Mando Group AB är ett privatägt sjukvårdsföretag som behandlar ätstörningar, övervikt och fetma. Ätträning, aktivitetsdämpning, vila i värme och social återuppbyggnad är hörnstenar i Mandometerklinikernas evidensbaserade behandling. Närståendestöd, brukarstöd och motiverande samtal är viktiga inslag i behandlingen https://mando.se/mandometermetoden/. För närvarande finns verksamhet vid fem kliniker i Sverige. Den största kliniken med heldygnsvård, dagvård ... Visa mer
Mando Group AB är ett privatägt sjukvårdsföretag som behandlar ätstörningar, övervikt och fetma. Ätträning, aktivitetsdämpning, vila i värme och social återuppbyggnad är hörnstenar i Mandometerklinikernas evidensbaserade behandling. Närståendestöd, brukarstöd och motiverande samtal är viktiga inslag i behandlingen https://mando.se/mandometermetoden/.
För närvarande finns verksamhet vid fem kliniker i Sverige. Den största kliniken med heldygnsvård, dagvård och öppenvård finns i Novum vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Forskning vid Karolinska Institutet bedrivs integrerat med den kliniska verksamheten.
Är du socionom eller beteendevetarstudent med ett genuint intresse för människor över sommaren med stora möjligheter till fortsatt arbete på timmar på kvällar och helger!
Dina arbetsuppgifter:
Som socionom eller beteendevetarstudent är du behandlare till enskilda patienter och ansvarar då för att behandlingen planeras, utförs och utvärderas utifrån patientens diagnos och problematik i linje med Mandometerklinikens koncept. Du skapar förutsättningar för, följer och bidrar aktivt till patientens framsteg i behandlingen.
Vi erbjuder ett berikande uppdrag i en trivsam arbetsmiljö där du blir en nyckelperson i behandlingsarbetet för klinikens patienter, både barn och vuxna. Du arbetar i team där olika yrkeskategorier sluter upp kring patientens vård. Du kommer följa din patient genom hela behandlingen och du har stora möjligheter att påverka både vården och din egen utveckling.
För att du ska känna dig trygg i din nya roll så erbjuder vi även:
• Inskolning anpassad efter dina behov


Varaktighet, arbetstid
Visstidsanställning
Heltid, dag/kväll helg
Ersättning
Timlön
Tillträdesdag enligt överenskommelse
Ansökan och CV skickas senast 2022-05-27 till: [email protected]
Rubricera ansökan med sommar
Varmt välkommen med din ansökan! Visa mindre

Socialsekreterare inom Barn och Unga och Vuxen/Missbruk

Ta chansen att prova på konsultrollen via ett företag som ger dig stöd både i handläggning och till dig som person. Vi på kontoret är socionomer och har erfarenheten från att vara handläggare inom Socialtjänsten. Förutom en flexibel tillvaro får du en bra lön, kollektivavtal och tjänstepension! CareOn är ett oberoende konsultföretag inriktat på socialt arbete. Vi har funnits i över 20 år och är verksamma över hela Sverige. Våra konsulter gör vardagen enkla... Visa mer
Ta chansen att prova på konsultrollen via ett företag som ger dig stöd både i handläggning och till dig som person. Vi på kontoret är socionomer och har erfarenheten från att vara handläggare inom Socialtjänsten. Förutom en flexibel tillvaro får du en bra lön, kollektivavtal och tjänstepension!
CareOn är ett oberoende konsultföretag inriktat på socialt arbete. Vi har funnits i över 20 år och är verksamma över hela Sverige. Våra konsulter gör vardagen enklare för våra uppdragsgivare genom att avlasta, förvalta eller utveckla verksamheter. Vi som arbetar på företaget kan de olika delarna inom socialförvaltningen och vet vad som krävs för att vara en professionell konsult inom det sociala arbetet. Våra ledord är kompetens, kunskap och kvalitet!
Du behöver ha god förmåga till självständigt arbete samt ett flexibelt förhållningssätt till varierade arbetssätt och miljöer. Vi jobbar även gärna med dig som vill ta enskilda utredningar eller som är pensionär och vill fortsätta bidra med din kunskap!
Vill du veta mer? Registrera din ansökan på vår hemsida redan idag så kontaktar vi dig inom kort.
Utbildningskrav: Socionomexamen eller likvärdig utbildning/erfarenhet Visa mindre

Socialsekreterare till Arbete och försörjning

Ansök    Apr 7    Huddinge kommun    Socialsekreterare
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. Om arbetsplatsen Verksamheten Arbete och Försörjning tillhör Gymnasie- och Arbetsmarknadsförvaltningen i Huddinge Kommun och arbetar med ekonomiskt bistånd och kommunens arbetsmarknadsinsatser. Vi söker nu två socionomer till för... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

Om arbetsplatsen
Verksamheten Arbete och Försörjning tillhör Gymnasie- och Arbetsmarknadsförvaltningen i Huddinge Kommun och arbetar med ekonomiskt bistånd och kommunens arbetsmarknadsinsatser. Vi söker nu två socionomer till försörjningsstödsenheten. På enheten arbetar du dels med att göra grundutredningar, bedöma rätten till ekonomiskt bistånd samt att upprätta planeringar mot självförsörjning.


-

Arbetsuppgifter
Vi ser arbetet med ekonomiskt bistånd som ett socialt förändringsarbete där vi arbetar utifrån människors individuella förutsättningar. Det är inte ovanligt att bilden av arbetet med ekonomiskt bistånd förknippas med hög personalomsättning, hög arbetsbelastning, mycket administration och inget riktigt socialt arbete. I Huddinge tycker vi att det är fel bild av ett kvalificerat yrkesval och vi vill istället förmedla vår bild av yrkesrollen.

I vårt koncept skapar vi utrymme för socialsekreterare att göra ett kvalitativt socialt förändringsarbete. För att möjliggöra detta erbjuds socialsekreterare kvalificerat stöd och avlastning i det administrativa arbetet genom våra utredare och automatiserade processer.

För dig som är ny inom yrket eller ny i Huddinge kommun är vårt ansvar som arbetsgivare är att ge rätt verktyg för en bra ingång i arbetet med myndighetsutövning. För att uppnå detta har vi en socialsekreterare som är specialiserad på introduktion av nyanställda socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd. Vi erbjuder en gedigen introduktion där du får möjlighet att utveckla dina förmågor och växa in i yrkesrollen.

Våra medarbetare är vår viktigaste resurs. För att ha en verksamhet av god kvalitet behöver medarbetare ständigt kompetensutvecklas - både i teori och i praktik. Hos oss arbetar du med MI som förhållningssätt och vi har både regelbunden MI-handledning och MI-grupper i verksamheten.

Din profil
Kan du känna igen dig i den här beskrivningen?
Rollen som socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd är ett kvalificerat utrednings-och förändringsarbete. Det ställer krav på att du är strukturerad och målinriktad för att nå ett kvalitativt resultat tillsammans med brukaren. Du kommer att möta människor i olika situationer och med olika förutsättningar vilket gör att du behöver vara flexibel och ha god kommunikativ förmåga. För oss är det viktigt att du är en person som är lyhörd, flexibel, ansvarstagande och kan arbeta både självständigt och i team. Samtidigt behöver du vara nyfiken och ha god samarbetsförmåga. Vi lägger stor vikt på personlig lämplighet.

Om du är socionom och har de egenskaper arbetet kräver så är detta ett jobb för dig. Vill du veta mer hur det är att jobba hos oss? Gå gärna in på länken: https://youtu.be/f89y9ymZCJ8

Rekrytering sker löpande.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner

Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Avtalssekreterare

Ansök    Apr 7    Huddinge kommun    Socionom
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. Enhetsbeskrivning Ungdomsenheten är organiserad i olika team för mottagning, utredning, insats och placering. Vi arbetar med förhandsbedömningar, utredningar och uppföljning av insatser enligt SoL och LVU och vi följer strukture... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

Enhetsbeskrivning

Ungdomsenheten är organiserad i olika team för mottagning, utredning, insats och placering. Vi arbetar med förhandsbedömningar, utredningar och uppföljning av insatser enligt SoL och LVU och vi följer strukturen BBIC - barns behov i centrum. Bortsett från mottagningsteamet, som arbetar med åldrarna 0-20, så är målgruppen för vår verksamhet ungdomar i åldrarna 13-20 år. Vår målgrupp inkluderar även ensamkommande barn. Tillsammans arbetar vi för att öka barn och ungas trygghet och stabilitet i tillvaron och att uppmuntra och stärka deras egna resurser.
Vi har en stabil ledning och organisation inom barn- och ungdomssektionen i Huddinge men som också är i ständig utveckling för att förbättra, effektivisera och anpassa våra arbetsmetoder så att vi kan bedriva ett gott socialt arbete.


-

Om arbetet

För att förbättra och kvalitetssäkra våra insatser och vårdplaceringar har vi valt att göra om en av våra befintliga tjänster till avtalssekreterare. Du kommer att arbeta i nära samarbete med enhetschef, gruppledare och socialsekreterare samt våra externa vårdgivare. Du kommer även samverka med vår upphandlingsenhet och våra systemansvariga.
I arbetsuppgifterna ingår att:
- Söka insatser och placeringar som möter våra ungdomars behov
- Delta i upphandling och skriva avtal med våra vårdgivare samt följa att avtalen efterlevs
- Besöka och följa upp våra placeringar vid behov för kvalitetssäkring samt hantera klagomål och felfaktureringar
- Följa beslutsprocesser i procapita och lägga upp nya resurser samt göra egenkontroller för rättssäker handläggning och dokumentation
- Bidra i introduktion av nya medarbetare
I arbetet kan även resor inom landet förekomma


Din profil

Vi söker dig med socionomutbildning eller likvärdig högskoleutbildning. Du ska ha erfarenhet och kunskap om arbetet som bedrivs inom socialtjänstens myndighetsutövning, särskilt meriterande om du har arbetat med barn och unga. Du har erfarenhet av att arbeta i verksamhetssystem och är väl bevandrad i den datoriserade handläggningen. Vi ser gärna att du har erfarenhet av Procapitasystemet. Du som person är utåtriktad, engagerad och driven med förmåga att ta egna initiativ. För arbetet krävs att du har lätt för att samarbeta med människor, är noggrann, strukturerad och flexibel. På grund av arbetets art är det viktigt att du behärskar det svenska språket väl i både tal och skrift. Vi kommer att lägga stor vikt vid din personliga lämplighet.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner

Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samban
med denna annons. Visa mindre

Metodutvecklare

Ansök    Mar 17    Huddinge kommun    Socialsekreterare
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. Om arbetsplatsen Bistånd och förebyggande verksamhet (sektionen för funktionshinder) ansvarar för att, utifrån gällande lagstiftning, utreda och besluta om insatser/bistånd inom funktionshinderområdet. I sektionen ingår även en u... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

Om arbetsplatsen
Bistånd och förebyggande verksamhet (sektionen för funktionshinder) ansvarar för att, utifrån gällande lagstiftning, utreda och besluta om insatser/bistånd inom funktionshinderområdet. I sektionen ingår även en uppsökande verksamhet och från 1 april även anhörigstöd. Kontoret ligger centralt i Huddinge centrum nära pendeltåg och busstation. Målet för verksamheten är en mycket väl fungerande myndighetsutövning som präglas av rättssäkerhet, god service och hög kvalité. Vår arbetsplats kännetecknas av gott samarbete och ett öppet klimat där vi ser varandra som viktiga resurser för att utvecklas och nå våra mål.
Vi söker nu en engagerad metodutvecklare/planerare till enheten för funktionshinder, du är direkt underställd enhetschef.


-

Om arbetet
Tjänsten som metodutvecklare/planerare är en självständig roll med varierande arbetsuppgifter. Som metodutvecklare arbetar du på uppdrag av enhetschef.
Rollen som metodutvecklare innefattar bland annat:
- Framtagande och implementering av processer och arbetssätt för att säkra och utveckla myndighetsutövningen gällande handläggning och dokumentation.
- Införa och utveckla verksamheten utifrån IBIC, bland annat med handledning och utbildning.
- Systematiskt och fortlöpande utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten.
- Planera och hålla i metodmöten, utbildningar och nätverk.
- Omvärldsbevakning inom området myndighetsutövning.
- Superanvändare i verksamhetssystemet Lifecare
- Som metodutvecklare/planerare arbetar du nära enhetschef/sektionschef och medarbetare på enheten/sektionen.


Din profil
Vi söker dig som har en relevant högskoleutbildning. Du skall ha tidigare erfarenhet av myndighetsutövning inom funktionshinderområdet. Du är väl förtrogen med de lagar som styr verksamheten.
Du skall ha tidigare dokumenterad erfarenhet av att arbeta i projekt eller utvecklingsarbete samt en god datorvana. Du skall även ha tidigare erfarenhet av att utforma och hålla i utbildningar.
För att lyckas i uppdraget skall du tycka om att lära ut kunskap i olika former så som metodmöten och Workshops.
Meriterande om du har processledarutbildning inom IBIC, tidigare erfarenhet av att arbeta i Lifecare samt av liknande arbete såsom metodutvecklare eller motsvarande inom socialtjänsten.
Du ser digitaliseringens möjligheter när det gäller att driva en socialtjänst i framkant och är van att arbeta med processinriktat utvecklingsarbete.
Vi söker dig som med struktur, stabilitet, lösningsfokuserat arbetssätt och god samarbetsförmåga och flexibilitet strävar mot resultat och god kvalitet i verksamheten. Vi vill att du har förmåga att se händelser i ett större sammanhang, kunna tänka långsiktigt och se direkta konsekvenser av olika beslut. Du har lätt för att samarbeta på ett lyhört och smidigt sätt.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner

Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Gruppledare

Ansök    Apr 7    Huddinge kommun    Socialsekreterare
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. Enhetsbeskrivning Gruppverksamheten Fridlyst ingår i Förebyggande enheten 0-20 år som finns inom socialförvaltningen. I enheten ingår även Förebyggarteamet med fältsekreterare, föräldrarådgivare i samverkan med skolan samt kurat... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

Enhetsbeskrivning

Gruppverksamheten Fridlyst ingår i Förebyggande enheten 0-20 år som finns inom socialförvaltningen. I enheten ingår även Förebyggarteamet med fältsekreterare, föräldrarådgivare i samverkan med skolan samt kuratorer på kommunens fyra familjecentraler. Gruppverksamheten Fridlyst består av en gruppledare/samordnare och fyra kuratorer samt ca 15 ledare till våra grupper. Fridlyst erbjuder stödgrupper och enskilda samtal med barn, ungdomar och deras föräldrar. Nuvarande gruppledare/samordnare kommer att vara tjänstledig och vi behöver därför anställa en ersättare.


-

Om arbetet

Arbetet som Gruppledare/Samordnare på Fridlyst innebär att samordna och administrera arbetet kring de grupper som vi erbjuder inom verksamheten. Gruppledaren/samordnaren ska själv hålla i barn- och ungdomsgrupper, föräldragrupper och enskilda stödsamtal. Vara delaktig i rekryteringen av föräldrar och barn samt vara ute och informera om verksamheten. Gruppledaren/samordnaren ska även utbilda nya ledare, handleda och vara ett stöd för våra externa barn-ungdoms- och föräldragruppsledare. Visst kvällsarbete kan förekomma.
Fridlyst grupper vänder sig till barn och ungdomar som har separerade föräldrar, föräldrar med beroende eller psykisk sjukdom. Vi har parallella barn-ungdoms- och föräldragrupper.


Din profil

Vi söker dig som är socionom eller har motsvarande utbildning. Det är meriterande om du är utbildad och har erfarenhet av något/några av de program vi använder i verksamheten, till exempel Bris Skilda världar, Ersta Vändpunkten eller Barnkraft. Det krävs att du har en god förmåga att samarbeta och att organisera. Arbetet förutsätter en hög grad av flexibilitet. Du ska alltid ha barnet i fokus. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner

Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samban
med denna annons. Visa mindre

Socialsekreterare

Ansök    Apr 7    Huddinge kommun    Socialsekreterare
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. Om arbetsplatsen Vill du vara med och sätta i gång en förändringsprocess på nära håll och göra en skillnad för unga människor? Det som gör det spännande att jobba med ungdomar är att vi kommer in i ett skede där det händer enor... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

Om arbetsplatsen

Vill du vara med och sätta i gång en förändringsprocess på nära håll och göra en skillnad för unga människor? Det som gör det spännande att jobba med ungdomar är att vi kommer in i ett skede där det händer enormt mycket i deras liv som formar dem som människor och påverkar deras framtid. Vi får chansen att under en kort period vara med på deras resa och möjlighet att stötta och vägleda dem tillsammans med deras familjer. Det som är unikt med att jobba med ungdomar är att det är en intensiv period, ett snabbt tempo och stort hopp om framtiden.

Ungdomsenheten är organiserad i olika team för mottagning, utredning, insats och placering. Vi arbetar med förhandsbedömningar, utredningar och uppföljning av insatser enligt SoL och LVU och vi följer strukturen BBIC - barns behov i centrum. Bortsett från mottagningsteamet, som arbetar med åldrarna 0-20, så är målgruppen för vår verksamhet ungdomar i åldrarna 13-20 år. Vår målgrupp inkluderar även ensamkommande barn. Tillsammans arbetar vi för att öka barn och ungas trygghet och stabilitet i tillvaron och att uppmuntra och stärka deras egna resurser.
Vi har en stabil ledning och organisation inom barn- och ungdomssektionen i Huddinge men som också är i ständig utveckling för att förbättra, effektivisera och anpassa våra arbetsmetoder så att vi kan bedriva ett gott socialt arbete. Vi erbjuder dig mentorskap, introduktion och möjlighet till kompetensutveckling. Alla våra medarbetare får utbildning i Signs of Safety och MI.


-

Arbetsuppgifter

I utredningsteamet är vi idag tio socialsekreterare som tillsammans gör utredningar av ungdomar med stöd av Socialtjänstlagen och LVU. Vi är ett engagerat, stabilt och erfaret utredningsteam med stort intresse för att göra en skillnad för unga människor och deras familjer. Det som förenar oss är vårt engagemang för våra ungdomar. Vi är vana att bemöta människor i krissituationer och är drivande i att vara en del i förändringsprocessen för att förbättra villkoren för våra ungdomar. Vårt arbete innebär många spännande samtal och möten. I samarbete med våra familjer fokuserar vi på att hålla ungdomen i fokus, på att skapa allians och möta behovet av stöd med rätt insatser. Vi strävar efter en god metodutveckling med fokus på utredningsprocessen.Din profil

Du tycker om att följa ungdomar i deras förändringsarbete genom en utredningsprocess och uppskattar att du får specialisera dig på utredningsarbetet. Du ska ha socionomexamen och tidigare erfarenhet av arbete med myndighetsutövning inom barn och ungdom. Du har ett stort intresse att tillsammans med teamet och enheten utveckla och förbättra arbetsmetoderna inom socialt arbete. Våra ledord är professionellt förhållningssätt, gott bemötande och rättssäker handläggning. Du har förmågan att samarbeta, prioritera och fatta snabba beslut samt har ett förhållningssätt präglat av respekt, engagemang och
driv. För oss är även humor och ödmjukhet ett viktigt inslag i en arbetsgrupp och att du tillsammans med kollegor är med och bidrar till ett gott socialt klimat. Du ska ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner

Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samban
med denna annons. Visa mindre

Socialsekreterare till Barnenheten

Ansök    Mar 9    Huddinge kommun    Socialsekreterare
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. Enhetsbeskrivning Barnenheten är en del av Barn- och ungdomssektionen inom Individ- och familjeomsorgen (IFO). Vi arbetar med utredning och uppföljning av insatser enligt SoL och LVU. Målgruppen är familjer med barn i åldern 0-12... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

Enhetsbeskrivning
Barnenheten är en del av Barn- och ungdomssektionen inom Individ- och familjeomsorgen (IFO). Vi arbetar med utredning och uppföljning av insatser enligt SoL och LVU. Målgruppen är familjer med barn i åldern 0-12 år och deras nätverk.
Vårt främsta fokus är att bedriva det goda sociala arbetet. Medarbetarna på IFO har ett gott stöd från sina chefer, ett bra socialt klimat och kan påverka sin arbetssituation.
Vi sitter i trevliga lokaler i Flemingsberg, ett av kommunens mest expansiva områden, med bra kommunikationer och närhet till såväl natur som viktiga knutpunkter som Huddinge sjukhus och Södertörns högskola.


-

Om arbetet
Vi söker engagerade medarbetare som vill utföra kvalificerat utredningsarbete samt ansvara för uppföljning av insatser. Under 2022 har vi som mål att implementera ett nytt arbetssätt i syfte att effektivisera utredningsarbetet utan att tappa kvalitén. Socialsekreterarna har praktiskt stöd av en administrativ handläggare. Vi har en skribent som skriver vissa beslutsunderlag. Två av våra socialsekreterare har uppdrag som hemutredare.
Tillsammans med oss bidrar du till fortsatt utveckling och förbättring av arbetsmetoder på enheten. Löpande kompetensutveckling är en självklarhet, både för att säkra kvaliteten i verksamheten och för att du ska få möjlighet att växa i din yrkesroll. Vi erbjuder även ett omfattande introduktionsprogram samt kontinuerlig handledning.
Hos oss väntar ett spännande, flexibelt och varierande arbete med utrymme för att utvecklas. Vi kan även erbjuda ett brett utbud av förmåner, som till exempel friskvårdstimme eller friskvårdspeng, rabatterat SL-kort, möjlighet till extra semesterdagar genom semesterväxling.


Din profil
Du har socionomexamen och erfarenhet av myndighetsutövning. Du kan handläggningsprocessen, har goda kunskaper i samhällssystemet och de lagar som styr vårt arbete. Du bör också ha en god förmåga att prioritera och fatta beslut i akuta situationer. Arbetet kräver goda kunskaper i svenska i tal och skrift. Du är bra på att samarbeta, att ha barnens bästa i fokus och tycker om att arbeta i grupp.
Vill du veta mer om hur det är att jobba som socialsekreterare i Huddinge kommun? Läs mer på huddinge.se/arbeta-som-socionom
Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner Visa mindre

Metodutvecklare/planerare till Bistånd och förebyggande verksamhet

Ansök    Mar 15    Huddinge kommun    Socialsekreterare
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. Om arbetsplatsen Bistånd och förebyggande verksamhet (sektionen för funktionshinder) ansvarar för att, utifrån gällande lagstiftning, utreda och besluta om insatser/bistånd inom funktionshinderområdet. I sektionen ingår även en u... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

Om arbetsplatsen
Bistånd och förebyggande verksamhet (sektionen för funktionshinder) ansvarar för att, utifrån gällande lagstiftning, utreda och besluta om insatser/bistånd inom funktionshinderområdet. I sektionen ingår även en uppsökande verksamhet och från 1 april även anhörigstöd. Kontoret ligger centralt i Huddinge centrum nära pendeltåg och busstation. Målet för verksamheten är en mycket väl fungerande myndighetsutövning som präglas av rättssäkerhet, god service och hög kvalité. Vår arbetsplats kännetecknas av gott samarbete och ett öppet klimat där vi ser varandra som viktiga resurser för att utvecklas och nå våra mål.
Vi söker nu en engagerad metodutvecklare/planerare till enheten för funktionshinder, du är direkt underställd enhetschef.


-

Om arbetet
Tjänsten som metodutvecklare/planerare är en självständig roll med varierande arbetsuppgifter. Som metodutvecklare arbetar du på uppdrag av enhetschef.
Rollen som metodutvecklare innefattar bland annat:
- Framtagande och implementering av processer och arbetssätt för att säkra och utveckla myndighetsutövningen gällande handläggning och dokumentation.
- Införa och utveckla verksamheten utifrån IBIC, bland annat med handledning och utbildning.
- Systematiskt och fortlöpande utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten.
- Planera och hålla i metodmöten, utbildningar och nätverk.
- Omvärldsbevakning inom området myndighetsutövning.
- Superanvändare i verksamhetssystemet Lifecare
- Som metodutvecklare/planerare arbetar du nära enhetschef/sektionschef och medarbetare på enheten/sektionen.


Din profil
Vi söker dig som har en relevant högskoleutbildning. Du skall ha tidigare erfarenhet av myndighetsutövning inom funktionshinderområdet. Du är väl förtrogen med de lagar som styr verksamheten.
Du skall ha tidigare dokumenterad erfarenhet av att arbeta i projekt eller utvecklingsarbete samt en god datorvana. Du skall även ha tidigare erfarenhet av att utforma och hålla i utbildningar.
För att lyckas i uppdraget skall du tycka om att lära ut kunskap i olika former så som metodmöten och Workshops.
Meriterande om du har processledarutbildning inom IBIC, tidigare erfarenhet av att arbeta i Lifecare samt av liknande arbete såsom metodutvecklare eller motsvarande inom socialtjänsten.
Du ser digitaliseringens möjligheter när det gäller att driva en socialtjänst i framkant och är van att arbeta med processinriktat utvecklingsarbete.
Vi söker dig som med struktur, stabilitet, lösningsfokuserat arbetssätt och god samarbetsförmåga och flexibilitet strävar mot resultat och god kvalitet i verksamheten. Vi vill att du har förmåga att se händelser i ett större sammanhang, kunna tänka långsiktigt och se direkta konsekvenser av olika beslut. Du har lätt för att samarbeta på ett lyhört och smidigt sätt.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner

Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Vik forensisk socialutredare till Rättspsyk. undersökningsenheten i Sthlm

Ansök    Mar 9    Rättsmedicinalverket    Socionom
Vill du bli en av oss som tillsammans lägger pusslet och bidrar med svar i rättskedjan? På Rättsmedicinalverket (RMV) arbetar sjuksköterskor, rättsläkare, toxikologer, rättsmedicinska assistenter, laboranter, biomedicinska analytiker, psykologer och många fler med att tillsammans ge viktiga svar i rättskedjan på uppdrag av polis, åklagare och domstol. De rättspsykiatriska undersökningarna genomförs på uppdrag av domstol och de brottsmisstänkta vistas på e... Visa mer
Vill du bli en av oss som tillsammans lägger pusslet och bidrar med svar i rättskedjan? På Rättsmedicinalverket (RMV) arbetar sjuksköterskor, rättsläkare, toxikologer, rättsmedicinska assistenter, laboranter, biomedicinska analytiker, psykologer och många fler med att tillsammans ge viktiga svar i rättskedjan på uppdrag av polis, åklagare och domstol.

De rättspsykiatriska undersökningarna genomförs på uppdrag av domstol och de brottsmisstänkta vistas på enheten under utredningstiden. Det här är drömjobbet för dig som vill vara en del av rättskedjan. Vi har två rättspsykiatriska undersökningsenheter, placerade i Stockholm respektive Göteborg.

Vi söker nu en socialutredare till vår enhet i Stockholm, som finns i moderna lokaler på Helix, beläget i närheten av Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge.

Ditt uppdrag

Den rättspsykiatriska undersökningen genomförs av ett tvärprofessionellt team bestående av rättspsykiater, forensisk socialutredare, psykolog och omvårdnadspersonal. Undersökningsteamets uppdrag är att utifrån en medicinsk, psykologisk och social referensram besvara domstolens frågor avseende allvarlig psykisk störning och eventuellt överlämnande till rättspsykiatrisk vård. Socialutredningen är en av flera utredningar som ingår i den rättspsykiatriska undersökningen. Den forensiske socialutredarens uppgift är således bland annat att kartlägga de sociala omständigheter som föregått gärningen och att bedöma den undersöktes psykosociala funktionsnivå. Utredningsarbetet innebär samtal med de som utreds, referentsamtal och genomgång av stora mängder skriftligt material.

Kvalifikationer

Krav

- Socionomexamen

Meriterande

- Erfarenhet av kvalificerat utredningsarbete inom socialtjänst, psykiatri eller kriminalvård

- Erfarenhet av rättspsykiatrins målgrupp

Dina erfarenheter och egenskaper

Vi söker dig som har intresse för människor och som trivs med att arbeta inom bestämda tidsramar. Förmåga att analysera information på ett systematiskt sätt är en förutsättning för att lyckas i arbetet. En mycket viktig egenskap är förmåga att samarbeta och att skapa dialog och förtroende, liksom förmåga att ta egna initiativ till förändringsarbete. Du har ett etiskt förhållningssätt, en förmåga att göra prioriteringar och visar omdöme vid uttalanden, ageranden och beslut. Arbetet förutsätter en mycket god förmåga att kommunicera skriftligt på svenska. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.

Anställningen

Anställningarna är ett vikariat på ett år med eventuell möjlighet till förlängning. RMV tillämpar individuell lönesättning. Tillträde sker enligt överenskommelse.

Kontaktuppgifter

För mer information är du välkommen att kontakta Anna Mattsson, gruppchef tel. 010-483 45 27. Fackliga företrädare nås via växeln 010/483 45 00.

Sista ansökningsdag

Välkommen med din ansökan och CV märkt med dnr X22-90135 senast 2022-03-27. Betyg och övriga handlingar tas med vid en eventuell intervju.

Rättsmedicinalverket värnar om den rekrytering fri från diskriminering och strävar efter att ge lika möjligheter. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Visa mindre

Gruppledare till socialpsykiatrin

Ansök    Feb 22    Huddinge kommun    Socialsekreterare
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. Om arbetsplatsen Socialpsykiatrin i Huddinge har i dag två boendestödsgrupper, vi har ca 260 uppdrag fördelat på 20 boendestödjare och två gruppledare. Arbetstiderna är måndag till fredag. Boendestödjarna arbetar i hela kommunen.... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

Om arbetsplatsen
Socialpsykiatrin i Huddinge har i dag två boendestödsgrupper, vi har ca 260 uppdrag fördelat på 20 boendestödjare och två gruppledare. Arbetstiderna är måndag till fredag. Boendestödjarna arbetar i hela kommunen. Vi har två lokaler stationerade i Flemingsberg och Trångsund. Boendestödet är en insats som är biståndsbedömd och bygger på brukarens behov. Målgruppen är personer med psykiska funktionsnedsättningar i åldrarna 18 - 65 år. Återhämtningsperspektivet är centralt för oss och vi försöker stödja våra brukare så att de kan leva ett så självständigt liv som möjligt. Vi arbetar med att få brukarna delaktiga i sin planering utifrån beviljad insats. Vi behöver nu en gruppledare som kan vara ett stöd både i det vardagliga arbetet och i utvecklingsarbetet med arbetsgrupperna.


-

Om arbetet
Du arbetar utifrån de arbetsplaner, mål och riktlinjer som finns i våra verksamheter och fungerar som ett vardagligt stöd för medarbetarna i arbetet med brukarna. Du ansvarar för att följa upp det dagliga arbetet, håller i verksamhetsmöten och driver våra utvecklingsfrågor tillsammans med gruppledare och övrig personal.
Du fungerar som stöd när det gäller dokumentation av de insatser som brukarna beviljats och ansvarar själv för viss övergripande administration som t.ex. att sammanställa statistik och ta fram underlag. Arbetet innebär att man ska ha god förmåga i att samverka med flertalet parter, både internt och externt. Ni är två gruppledare som delar på ansvaret. Vi lägger stor vikt vid samarbetsförmåga och lång erfarenhet av liknande arbete. Du kommer att arbeta nära enhetschef och tillsammans planerar och prioriterar ni arbetet och de frågor som är aktuella.


Din profil
Huddinge kommun tillämpar krav på vaccination mot Covid-19 för personal som anställs inom utförardelen vid socialpsykiatrin för att kunna utgöra ett tryggt och säkert stöd för våra brukare inom en riskgrupp. Därför behöver du som söker en tjänst hos oss och bli kallad på intervju uppvisa ett giltigt vaccinationsbevis utfärdat av E-hälsomyndigheten.
Vi söker dig som har relevant eftergymnasial utbildning för uppdraget, exempelvis socionom, beteendevetare eller annan likvärdig utbildning. Du ska ha erfarenhet av att arbeta med målgruppen med psykisk funktionsnedsättning och samsjuklighet. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av att leda grupper. Du är stabil, strukturerad och bra på att prioritera. Ditt sätt att kommunicera är tydligt och du kan skapa engagemang och entusiasm i en arbetsgrupp. Du har förmåga att se helheten och du har ett förhållningssätt präglat av respekt och empati. Du behöver vara bra på att samarbeta i olika konstellationer och med flera olika parter. Tillsammans med medarbetarna utvecklar du rutiner och metoder med sikte på förbättringar som leder till god kvalitet i verksamheterna. Körkort är önskvärt då resor i tjänsten ingår. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun
det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och
för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner

Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack Visa mindre

Mandometerkliniken i Huddinge söker socionom eller beteendevetare.

Ansök    Mar 8    AB Mando    Socionom
Beskrivning Mando Group AB är ett privatägt sjukvårdsföretag som behandlar ätstörningar, övervikt och fetma. Ätträning, aktivitetsdämpning, vila i värme och social återuppbyggnad är hörnstenar i Mandometerklinikernas evidensbaserade behandling. Närståendestöd, brukarstöd och motiverande samtal är viktiga inslag i behandlingen https://mando.se/mandometermetoden/. För närvarande finns verksamhet i sex kliniker i Sverige. Den största kliniken med heldygnsvår... Visa mer
Beskrivning
Mando Group AB är ett privatägt sjukvårdsföretag som behandlar ätstörningar, övervikt och fetma. Ätträning, aktivitetsdämpning, vila i värme och social återuppbyggnad är hörnstenar i Mandometerklinikernas evidensbaserade behandling. Närståendestöd, brukarstöd och motiverande samtal är viktiga inslag i behandlingen https://mando.se/mandometermetoden/.
För närvarande finns verksamhet i sex kliniker i Sverige. Den största kliniken med heldygnsvård, dagvård och öppenvård finns vid Novum nära Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Forskning vid Karolinska Institutet bedrivs integrerat med den kliniska verksamheten.
Vi erbjuder
Vi erbjuder ett intressant arbete i en trivsam miljö där du blir en nyckelperson i behandlingen av klinikens patienter, både barn och vuxna. Du arbetar i team där olika yrkeskategorier samarbetar i patientens vård. Du kommer att följa Din patient genom hela behandlingen och Du har stora möjligheter att påverka både vården och Din egen utveckling.
Du får också:
Inskolning anpassad efter Dina behov
Intern utbildning genom Mandoakademin, där Du får kunskap om olika ätstörningar och hur de behandlas
Utbildning i motiverande samtal
Kompetenser
Du är socionom eller beteendevetare med intresse av att arbeta kliniskt, nära patienterna.
Du vill utvecklas i Ditt arbete, är öppen för nya behandlingar och intresserad av vetenskapliga landvinningar om motivation och följsamhet i behandlingen och i hjärnforskningens och genetikens bidrag till viktreglering.
Dina personliga egenskaper
Vi söker Dig som har ett genuint intresse av människor. Du är lojal, positiv och har en god social förmåga och tycker om att samarbeta med andra, både självständigt och i team. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
OM TJÄNSTEN
Omfattning: Heltid 100%
Anställning: Tillsvidare med provanställning om 6 månader
Tillträde: Enligt överenskommelse
Placering: Huddinge
Ansökan och CV skickas till: [email protected] Sista ansökningsdag är 2022-04-07.
Övrigt
Vi gör registerkontroller i samband med anställning.
När du ansöker om arbete samtycker Du till att Dina personuppgifter registreras och behandlas för att fullgöra de uppgifter som är nödvändiga i samband med rekrytering. Uppgifterna sparas så länge de behövs under ansökningstiden. Visa mindre

Skolkurator vikariat

Ansök    Feb 24    Huddinge kommun    Socionom
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår överty... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertygelse är att ju mer vi delar med oss av våra kompetenser, desto mer utrymme skapar vi för alla, såväl medarbetare som våra barn och elever, att växa.

Om arbetsplatsen
Rektorsområdet omfattas av två skolor i årskurserna F-3:
Skansbergsskolan är en skola med ca 100 elever fördelat på 4 klasser. Elever har tillsammans med personal har tillgång till nyrenoverade lokaler samt en nyanlagd skolgård.
Långsjöskolan är en skola med ca 320 elever fördelat på 12 klasser. Vi inryms i Segeltorpsskolans lokaler i väntan på vår egen skolbyggnad som beräknas stå klar för inflyttning i Augusti-22.

-

Arbetsuppgifter
Skolkurator 75 %, semestertjänst

I din roll som kurator ingår bland annat enskilda elevsamtal, gruppsamtal, kontakt med vårdnadshavare, deltagande i trygghetsteam och rådgivning till personal. Kuratorn är en del av skolans elevhälsoteam och bidrar med sina kunskaper och erfarenheter inom det psykosociala området.

Kuratorn är ofta den på skolan som har externa kontakter med socialtjänst, BUP och polis.

Tjänsten är uppdelad på två skolor, som ligger med ca 2,5 km avstånd från varandra.

Din profil
Vi söker dig som är utbildad socionom eller har motsvarande utbildning. För oss är det viktigt att du förmedlar trygghet och har en god förmåga till att bygga relationer med både elever och vårdnadshavare.

Du är stresstålig, flexibel och lösningsfokuserad. Du är tydlig, lyhörd och van att anpassa ditt sätt att kommunicera efter rådande situation. Du ser möjligheter och potential i varje individ och har förmåga att stå stabilt när konflikter uppstår. Du arbetar strukturerat och har förmågan att reflektera och omvärdera för att utveckla och utvecklas. Du har ett situationsanpassat arbetssätt och ett prestigelöst förhållningssätt, är ansvarsfull och har en stor portion tålamod. Du har lätt för att samarbeta, både med kollegor och föräldrar och bidrar med arbetsglädje och kreativitet.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formanerFör facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Socialsekreterare till Arbete och försörjning

Ansök    Feb 8    Huddinge kommun    Socialsekreterare
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. Om arbetsplatsen Verksamheten Arbete och Försörjning tillhör Gymnasie- och Arbetsmarknadsförvaltningen i Huddinge Kommun och arbetar med ekonomiskt bistånd och kommunens arbetsmarknadsinsatser. Vi söker nu två socionomer till för... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

Om arbetsplatsen
Verksamheten Arbete och Försörjning tillhör Gymnasie- och Arbetsmarknadsförvaltningen i Huddinge Kommun och arbetar med ekonomiskt bistånd och kommunens arbetsmarknadsinsatser. Vi söker nu två socionomer till försörjningsstödsenheten. På enheten arbetar du dels med att göra grundutredningar, bedöma rätten till ekonomiskt bistånd samt att upprätta planeringar mot självförsörjning.


-

Arbetsuppgifter
Vad innebär det att arbeta med socialt förändringsarbete inom Arbete och försörjning?
Vi ser arbetet med ekonomiskt bistånd som ett socialt förändringsarbete där vi arbetar utifrån människors individuella förutsättningar. Det är inte ovanligt att bilden av arbetet med ekonomiskt bistånd förknippas med hög personalomsättning, hög arbetsbelastning, mycket administration och inget riktigt socialt arbete. I Huddinge tycker vi att det är fel bild av ett kvalificerat yrkesval och vi vill istället förmedla vår bild av yrkesrollen.
I vårt koncept skapar vi utrymme för socialsekreterare att göra ett kvalitativt socialt förändringsarbete.
För dig som är ny inom yrket eller ny i Huddinge kommun är vårt ansvar som arbetsgivare är att ge rätt verktyg för en bra ingång i arbetet med myndighetsutövning. För att uppnå detta har vi en socialsekreterare som är specialiserad på introduktion av nyanställda socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd. Vi erbjuder en gedigen introduktion där du får möjlighet att utveckla dina förmågor och växa in i yrkesrollen.
Våra medarbetare är vår viktigaste resurs. För att ha en verksamhet av god kvalitet behöver medarbetare ständigt kompetensutvecklas - både i teori och i praktik. Hos oss arbetar du med MI som förhållningssätt och vi har både regelbunden MI-handledning och MI-grupper i verksamheten.

Din profil
Kan du känna igen dig i den här beskrivningen?
Rollen som socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd är ett kvalificerat utrednings-och förändringsarbete. Det ställer krav på att du är strukturerad och målinriktad för att nå ett kvalitativt resultat tillsammans med brukaren. Du kommer att möta människor i olika situationer och med olika förutsättningar vilket gör att du behöver vara flexibel och ha god kommunikativ förmåga. För oss är det viktigt att du är en person som är lyhörd, flexibel, ansvarstagande och kan arbeta både självständigt och i team. Samtidigt behöver du vara nyfiken och ha god samarbetsförmåga. Vi lägger stor vikt på personlig lämplighet.

Om du är socionom och har de egenskaper arbetet kräver så är detta ett jobb för dig. Vill du veta mer hur det är att jobba hos oss? Gå gärna in på länken: https://youtu.be/f89y9ymZCJ8

Rekrytering sker löpande.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner

Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Socialsekreterare till insatsteamet på Ungdomsenheten

Ansök    Feb 7    Huddinge kommun    Socialsekreterare
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. Vill du följa behandlingsprocessen på nära håll och göra en skillnad för unga människor? Ungdomsenheten är organiserad i olika team för mottagning, utredning, insats och placering. Målgruppen för vår verksamhet är ungdomar i åldr... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

Vill du följa behandlingsprocessen på nära håll och göra en skillnad för unga människor?
Ungdomsenheten är organiserad i olika team för mottagning, utredning, insats och placering. Målgruppen för vår verksamhet är ungdomar i åldrarna 13-20 år med undantag för vårt mottagningsteam som arbetar med barn och ungdomar i åldrarna 0-20, deras familjer och nätverk. Vi arbetar för att öka deras trygghet och stabilitet i hemmiljön och att uppmuntra och stärka deras egna resurser.
Vi har en stabil ledning och organisation inom barn- och ungdomssektionen i Huddinge men som också är i ständig utveckling för att förbättra, effektivisera och anpassa våra arbetsmetoder så att vi kan bedriva ett gott socialt arbete.


-

Vi är ett engagerat, stabilt och erfaret team med stort intresse för att göra en skillnad för unga människor och deras familjer. I samarbete med våra ungdomar och familjer följer vi upp beviljade insatser. Vårt arbete innebär att vi har spännande samtal med våra ungdomar och familjer. Vi lägger stor vikt vid samarbetet med både det privata och det professionella nätverket. Vi har ett tätt samarbete med vår egen öppenvård och andra vårdgivare. Vi har ett engagemang för metodutveckling så som Signs of Safety och MI, vi har kommit långt i vår implementering och arbetet med Signs of Safety.

Du tycker om att följa ungdomar i behandlingsprocessen på nära håll och över tid. De långa kontakterna gör att vi får vara med och se resultaten av våra insatser.
Vår organisation möjliggör att vi kan tillgodose en god kvalité på vården i insatsskedet för familjerna.

Du ska ha socionomexamen och tidigare erfarenhet av arbete med myndighetsutövning inom barn och ungdom. Du har ett stort intresse att tillsammans med teamet och enheten utveckla och förbättra arbetsmetoderna inom socialt arbete. Du har förmågan att samarbeta, prioritera och fatta snabba beslut samt har ett förhållningssätt präglat av respekt, engagemang och driv. Våra ledord är professionellt förhållningssätt, gott bemötande och rättssäker handläggning. Du ska ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun
det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och
för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner


Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack Visa mindre

IPS-handledare till Vuxensektionen i Huddinge

Ansök    Feb 18    Huddinge kommun    Socionom
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. Enhetsbeskrivning Vill du vara med och vidareutveckla vårt sociala arbete inom Vuxensektionen i Huddinge? Hos oss har du möjlighet att göra skillnad! I Huddinge kommun satsar vi på att målgrupperna brukare med psykiska funktions... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

Enhetsbeskrivning
Vill du vara med och vidareutveckla vårt sociala arbete inom Vuxensektionen i Huddinge? Hos oss har du möjlighet att göra skillnad!
I Huddinge kommun satsar vi på att målgrupperna brukare med psykiska funktionsnedsättningar och/eller beroendeproblematik på sikt ska finna, få och kunna behålla ett arbete. I Vuxensektionen finns ett IPS-team bestående av tre IPS-handledare. Två av dem arbetar med personer med psykiska funktionsnedsättningar och de som har en beroendeproblematik och den tredje arbetar endast med personer med psykiska funktionsnedsättningar. IPS-teamet har sin hemvist i centrala Huddinge men stor del av arbetstiden är ute på fältet. Vi söker en IPS-handledare med inriktning psykiska funktionsnedsättningar. Tjänsten är en tillsvidaretjänst, men under ett projekt.


-

Om arbetet
Som IPS-handledare ligger ditt fokus på brukarens behov av stöd för att komma ut i arbetslivet. Du kommer att arbeta utifrån IPS-modellen och kartlägger behov och resurser hos den enskilda brukaren. Utifrån dessa hittar du lämpliga platser ute hos arbetsgivare. Du finns med brukaren för att ge stöd och handledning på arbetsplatsen om det behövs, och kan också erbjuda arbetsgivare och arbetskamrater detsamma. Du behöver även samverka med andra berörda myndigheter. I dina arbetsuppgifter ingår att dokumentera i verksamhetssystemet Life Care. Teamet har gemensamma möten och också handledning.


Din profil
Du har adekvat högskoleutbildning och några års erfarenhet av att arbeta med målgruppen personer med psykiska funktionsnedsättningar. Du har gärna utbildning i, kunskap om och erfarenhet av att arbeta enligt IPS-modellen, känner ett engagemang för målgruppen och är intresserad av arbetsmarknadsfrågor. Du har lätt för att skapa sociala kontakter och ringer gärna olika arbetsgivare för att hitta rätt plats för din brukare. Att samarbeta med andra är en självklarhet för dig och du ger brukaren det stöd som han/hon behöver för att finna sin väg mot ett arbete. Då viss administration ingår är du van att dokumentera och har du körkort är det ett plus - du kommer att ha hela kommunen som arbetsfält. Stor betydelse kommer att tillmätas dina personliga egenskaper.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/formaner/ för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. Visa mindre

Skolkurator på 40% till Mörtviksskolan.

Ansök    Jan 31    Huddinge kommun    Socionom
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår överty... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertygelse är att ju mer vi delar med oss av våra kompetenser, desto mer utrymme skapar vi för alla, såväl medarbetare som våra barn och elever, att växa.

Läs mer om Huddinge pedagogiska plattform https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/arbeta-i-skola-och-forskola/

Om arbetsplatsen
Mörtviksskolan ligger i östra Skogås och har en härlig skolgård med mycket natur och lekplatser. Det finns 16 klasser på skolan från förskoleklass till årskurs 6. Bland dessa finns en klass i grundsärskolan och ett par klasser för elever med stora stödbehov. Vi värnar om elevernas trygghet, självkänsla och nyfikenhet och arbetar aktivt för att stödja ett gott kamratskap, likabehandling, samt motverka mobbning.
Alla på skolan bidrar till en positiv lärmiljö för våra elever och det finns ett gott samarbete kring eleverna och det pedagogiska utvecklingsarbetet. Skolan har höga resultat både för kunskap och trygghet och har också höga resultat gällande nöjdhet från elever, föräldrar och medarbetare.
Skolans prioriterade områden är ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, lässtrategier, matematik samt IKT i undervisningen. I samtliga årskurser använder eleverna läsplattor och datorer på ett kreativt sätt för att främja lärandet.


-

Arbetsuppgifter
Vi söker en kurator på 40 %. Du kommer att ingå i en engagerad arbetsgrupp som sätter elevernas kunskapsutveckling och trygghet i första rummet. Som skolkurator ingår du i skolans elevhälsoteam och bidrar med psykosocial kompetens både på organisations-, grupp-, och individnivå. I elevhälsan samverkar du med skolsköterska, specialpedagog, speciallärare, socialpedagog, skolpsykolog, skolläkare, biträdande rektor och rektor.
I dina arbetsuppgifter ingår att delta i skolans systematiska värdegrunds- och trygghetsarbete, stödsamtal och insatser på gruppnivå. Du följer upp frånvaron och arbetar förebyggande och främjande för att förhindra att elever blir "hemmasittare" och åtgärdande för att få tillbaka elever till skolan. Detta arbete sker i nära samarbete med EHT och mentor.

Din profil
Vi söker dig som har Socionomexamen. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete som skolkurator samt erfarenhet av arbete med barn och unga.
Du dokumenterar ditt arbete och har god kännedom om Socialtjänstlagen och Skollagen. Som person är du stabil, empatisk, prestigelös och trygg i din yrkesroll. Du har ett stort engagemang för barn och ungdomars psykosociala situation och har förmåga att möta människor i olika livssituationer. Du har lätt för att skapa relation och är professionell och respektfull i ditt bemötande av elever, vårdnadshavare och kollegor. I ditt arbete är du strukturerad och tydlig och har förmåga att ta initiativ och beslut inom ramen för ditt uppdrag.
Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.
Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner Visa mindre

Vägledare till Källans råd- och stödcenter i Flemingsberg

Ansök    Feb 7    Stadsmissionen    Socionom
Vill du vara med och bidra till ökad integration? Sök då tjänsten som vägledare på Källans råd- och stödcenter i Flemingsberg! Källan är ett samarbete mellan företrädare för olika trossamfund och Stockholms Stadsmission som tillsammans arbetar för ökad integration. Vi ser religion som en styrka och en positiv kraft i socialt förändringsarbete. Verksamheten bedriver vi genom individuella råd- och stödåtgärder, gruppaktiviteter och öppna verksamheter. Målg... Visa mer
Vill du vara med och bidra till ökad integration? Sök då tjänsten som vägledare på Källans råd- och stödcenter i Flemingsberg!

Källan är ett samarbete mellan företrädare för olika trossamfund och Stockholms Stadsmission som tillsammans arbetar för ökad integration. Vi ser religion som en styrka och en positiv kraft i socialt förändringsarbete.

Verksamheten bedriver vi genom individuella råd- och stödåtgärder, gruppaktiviteter och öppna verksamheter. Målgruppen är i huvudsak nyanlända med uppehållstillstånd, asylsökande och personer som står utanför samhällets insatser.

I rollen som vägledare ansvarar du bland annat för att genomföra gruppaktiviteter, individuella råd- och stödinsatser och stötta deltagare vid myndighetskontakter. Gruppaktiviteterna består bland annat av utbildningspass, utflykter, evenemang, högtidsfirande och studiebesök. Du kommer att ha ansvar för att tillsammans med deltagarna planera och genomföra dessa aktiviteter. Arbetsuppgifterna är mycket varierande där vägledaren snabbt behöver kunna växla mellan olika insatser på grupp och på individnivå.

I verksamheten arbetar du tillsammans med medarbetare från stadsmissionen, svenska kyrkan och katolska stift. Verksamheten består även av volontärer. Du kommer att arbeta för att öka deltagaraktiviteten och för att fler personer ska engagera sig som volontärer i verksamheten. Det är därför viktigt att du som vägledare lätt kan skapa goda kontakt med deltagare, kollegor och andra personer som är viktiga för verksamheten. Eftersom arbetet i huvudsak sker i samverkan så ser vi gärna att du är duktig på samarbete och samverkan och att du gärna tar en ledande roll.
Vi söker dig som har socionomutbildning eller motsvarande högskole-/universitetsutbildning vi bedömer likvärdig.

Du har:

-
Erfarenhet av att arbeta med människor i olika migrationsprocesser.

-
Erfarenhet av att arbeta i samverkans organisation.

-
Erfarenhet av att arbeta med personer som befinner sig i social utsatthet eller social utestängning

-
Erfarenhet att arbeta med råd och stödinsatser

-
Goda kunskaper i motiverande samtal (MI)

-
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift

-
Goda kunskaper i digitala verktyg såsom Microsoft Office 365


Det är meriterande för tjänsten om du har ytterligare språkkunskaper än svenska och engelska.

För att lyckas i rollen är du positiv och engagerad. Du har god pedagogisk förmåga och kan hålla i professionella och motiverande samtal med våra deltagare. Du trivs med att arbeta i team samtidigt som du tar egna initiativ och har god förmåga att på egen hand söka information och lösa problem. Eftersom Källan i hög grad bygger på relationsskapande mellan deltagare och andra aktörer inom verksamheten lägger vi stor vikt vid din samarbetsförmåga och sociala kompetens.

Övrigt:
Tillsvidareanställning, vi tillämpar sex månaders provanställning.
Tillträde: snarast möjligt enligt överenskommelse.
Intervjuer kommer att ske löpande under ansökningsprocessen

Välkommen in med din ansökan!

Stockholms Stadsmission är en idéburen organisation som arbetar för att skapa ett mänskligare samhälle för alla. Detta gör vi genom att arbeta med social omsorg, utbildning och arbetsintegration. Något som vi gjort ända sedan 1853 då vi bildades för att hjälpa dem som hade det sämst i samhället.

Vårt mål är att alla ska få nya livschanser, stärka sin egenmakt och vara delaktiga i samhället. Stockholms Stadsmission erbjuder människor akut hjälp, råd och stöd till sociala rättigheter, boende, arbetsträning samt utbildning för att förebygga och bryta utanförskap. Vårt främsta verktyg är att människor stärker sin tro på sig själva och sin egen förmåga. På så sätt skapar vi tillsammans ett hållbart och mänskligare samhälle för alla. Visa mindre

Socialsekreterare som konsult

PersonalExpressen bemannar med professionell, ambitiös och jordnära personal efter våra kunders behov och önskemål. Vi är ett starkt värdedrivet företag och är därmed noga med att den personal vi presenterar för våra kunder också möter våra förväntningar gällande humanistiska grundvärderingar, god arbetsmoral samt en hög grad av individuellt ansvarstagande. Det förväntar sig våra kunder av oss och det förväntar vi oss av våra medarbetare. Nu söker vi dig s... Visa mer
PersonalExpressen bemannar med professionell, ambitiös och jordnära personal efter våra kunders behov och önskemål. Vi är ett starkt värdedrivet företag och är därmed noga med att den personal vi presenterar för våra kunder också möter våra förväntningar gällande humanistiska grundvärderingar, god arbetsmoral samt en hög grad av individuellt ansvarstagande. Det förväntar sig våra kunder av oss och det förväntar vi oss av våra medarbetare.
Nu söker vi dig som har erfarenhet av att arbeta som socialsekreterare och kan tänka dig att komma ut på uppdrag med oss omgående. PersonalExpressen upphandlar med kommuner runt om i landet och kan således löpande erbjuda ett brett spektra av tjänster på bemanningsbasis runt om i landet.
På PersonalExpressen hjälper vi alltid dig som arbetar på konsultbasis tillsammans med oss att få resa till samt boende på annan ort om så krävs för att ditt arbete ska möjliggöras. Som konsult hos oss är du vår största tillgång och vårt motto är att ge landets bästa service till landets bästa medarbetare!
PersonalExpressens ledning har över 10 års erfarenhet av att driva olika former av verksamheter med Sveriges socialtjänster som kunder och denna sektor ligger oss således mycket varmt om hjärtat. Vi tror att du kommer att trivas utmärkt tillsammans med oss då vi är mycket lojala mot våra konsulter och alltid ser till att just dina individuella behov och önskemål får stå i centrum. Vi är Sveriges mest personliga bemanningsföretag kort och gott och det är vi stolta över!
Hjärtligt välkommen att skicka in din ansökan till oss redan idag så hörs vi förhoppningsvis inom kort! Visa mindre

Metodutvecklare till Bistånd och förebyggandeverksamhet

Ansök    Jan 31    Huddinge kommun    Socialsekreterare
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. Om arbetsplatsen Bistånd och förebyggandeverksamhet ansvarar för att, utifrån gällande lagstiftning, utreda och besluta om insatser/bistånd inom området äldreomsorg. I verksamheten ingår även en förebyggandeenhet här ingår frivil... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

Om arbetsplatsen
Bistånd och förebyggandeverksamhet ansvarar för att, utifrån gällande lagstiftning, utreda och besluta om insatser/bistånd inom området äldreomsorg. I verksamheten ingår även en förebyggandeenhet här ingår frivilligsamordnare, händigefixare, färdtjänst och seniorträffar. Kontoret ligger centralt i Huddinge centrum nära pendeltåg och busstation. Målet för verksamheten är en mycket väl fungerande myndighetsutövning som präglas av rättssäkerhet, god service och hög kvalité. Vår arbetsplats kännetecknas av gott samarbete och ett öppet klimat där vi ser varandra som viktiga resurser för att utvecklas och nå våra mål.
Vi söker nu en engagerad metodutvecklare till enheten stöd i ordinärt och särskilt boende, du är direkt underställd enhetschef.


-

Om arbetet
Tjänsten som metodutvecklare är en självständig roll med varierande arbetsuppgifter. Som metodutvecklare arbetar du på uppdrag av enhetschef.
Rollen som metodutvecklare innefattar bland annat:
- Framtagande och implementering av processer och arbetssätt för att säkra och utveckla myndighetsutövningen gällande handläggning och dokumentation.
- Fortsätta utveckla verksamheten utifrån IBIC, bland annat med handledning och utbildning
- Systematiskt och fortlöpande utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten
- Planera och hålla i metodmöten, utbildningar och nätverk.
- Omvärldsbevakning inom området myndighetsutövning
- Superanvändare i verksamhetssystemet Lifecare
Som metodutvecklare arbetar du nära enhetschefer och medarbetare på enheterna.


Din profil
Vi söker dig som har en relevant högskoleutbildning. Du skall ha tidigare erfarenhet av myndighetsutövning inom äldreomsorgen. Du är väl förtrogen med de lagar som styr verksamheten.
Du skall ha tidigare dokumenterad erfarenhet av att arbeta i projekt eller utvecklingsarbete samt en god datorvana. Du skall även ha tidigare erfarenhet av att utforma och hålla i utbildningar.
För att lyckas i uppdraget skall du tycka om att lära ut kunskap i olika former så som metodmöten och Workshops
Meriterande om du har processledarutbildning inom IBIC samt tidigare erfarenhet av att arbeta i Lifecare.
Meriterande av liknande arbete så som metodutvecklare eller motsvarande inom socialtjänsten.
Du ser digitaliseringens möjligheter när det gäller att driva en socialtjänst i framkant och är van att arbeta med processinriktat utvecklingsarbete.
Vi söker dig som med struktur, stabilitet, lösningsfokuserat arbetssätt och god samarbetsförmåga och flexibilitet strävar mot resultat och god kvalitet i verksamheten. Vi vill att du har förmåga att se händelser i ett större sammanhang, kunna tänka långsiktigt och se direkta konsekvenser av olika beslut. Du har lätt för att samarbeta på ett lyhört och smidigt sätt.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.


Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner Visa mindre

Madab expanderar och söker Familjehemskonsulent

Ansök    Jan 19    Madab Vård & Omsorg AB    Socionom
Madab vård och omsorg AB’s Familjehemsverksamhet växer och vi söker en familjehemskonsulent att utöka vårt team med. Som familjehemskonsulent ska ditt fokus vara att skapa förutsättningar och ge stöd så att våra familjehem, placerade barn och ungdomar samt kunder upplever att dem är i ett tryggt och utvecklande sammanhang. Vi erbjuder dig ett utvecklande arbete, i ett sammanhang där kvalitet värderas högt och utveckling med kompetenshöjande insatser är en ... Visa mer
Madab vård och omsorg AB’s Familjehemsverksamhet växer och vi söker en familjehemskonsulent att utöka vårt team med. Som familjehemskonsulent ska ditt fokus vara att skapa förutsättningar och ge stöd så att våra familjehem, placerade barn och ungdomar samt kunder upplever att dem är i ett tryggt och utvecklande sammanhang.
Vi erbjuder dig ett utvecklande arbete, i ett sammanhang där kvalitet värderas högt och utveckling med kompetenshöjande insatser är en del av arbetet. Du kommer att erbjudas ett flexibelt arbete, där du har möjlighet att inverka på utvecklingen och skapa goda förutsättningar framåt.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har en socionomutbildning, med minst 2 års erfarenhet av arbete som familjehemskonsulent.
Erfarenhet av arbete enligt BBIC är ett krav.
Utbildning och kunskaper inom Våld i nära relationer och Signs of safety samt utbildning i att utreda familjehem enligt nya Kälvesten eller annan likvärdig utbildning, är meriterande.
Egenskaper och färdigheter
Du är en god och tydlig kommunikatör i både tal och skrift och har en god datavana.
Du har en förmåga att anpassa din kommunikation utifrån person och situation. Du kan relatera och kommunicera med andra på ett lyhört och smidigt sätt och har lätt för att samarbeta med andra.
Du skapar förutsättningar för engagemang, delaktighet och inflytande i ditt sätt att arbeta och ge stöd.
Du är flexibel, lösningsfokuserad och kan anpassa din inriktning när mål, uppdrag och förutsättningar ändrar sig.
Du kan arbeta självständigt utifrån mål och uppdrag, samtidigt som du är en teamspelare.
Du har en hög grad av personlig mognad och självkännedom. Du är lyhörd och ödmjuk samtidigt som du är tydlig.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.


Övrigt
Tjänsten är på 40 tim per vecka. Jour och beredskap ingår i tjänstgöringen.
B-körkort behövs i tjänsten.
Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Tillträde sker enligt överenskommelse.
Intervjuer till tjänsten sker löpande.
Vid frågor kontakta :
Markus Dannelöv
Grundare och verksamhetschef
Madab vård och omsorg AB
Tfn: 0739163367
www.madab.se


Välkommen med din ansökan till:
[email protected] Visa mindre

Fältsekreterare till Förebyggarteamet

Ansök    Jan 31    Huddinge kommun    Socialsekreterare
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. Enhetsbeskrivning Förebyggarteamet ingår i enheten Förebyggande och uppsökande arbete 0-20 år som finns inom socialförvaltningen. I enheten ingår även gruppverksamheten Fridlyst, föräldrarådgivning i samverkan med skolan samt kom... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

Enhetsbeskrivning
Förebyggarteamet ingår i enheten Förebyggande och uppsökande arbete 0-20 år som finns inom socialförvaltningen. I enheten ingår även gruppverksamheten Fridlyst, föräldrarådgivning i samverkan med skolan samt kommunens familjecentraler. Förebyggarteamet består av 8 fältsekreterare och 1 gruppledare. Vi söker nu 2 fältsekreterare med tillträde snarast eller enligt överenskommelse.


-

Om arbetet
Du kommer att ingå i ett team av 8 fältsekreterare som jobbar uppsökande, förebyggande och samverkande i Huddinge kommun där Skogås, Vårby och Flemingsberg är några av de områden vi vänder oss till. Vår målgrupp är barn och ungdomar 10-20 år.
Arbetsuppgifterna är varierande och sträcker sig från uppsökande arbete i offentliga miljöer; både dag och kvällstid till strukturerade och förebyggande aktiviteter; i skolan med exempelvis gruppverksamhet, enskilda kontakter med ungdomar samt arbete i familjer, föreläsningar och riktade föräldragrupper som ABC-tonår.
Viktiga samarbetspartners är kommunens skolor, fritidsgårdar, polis, Mini Maria och socialtjänsten m.fl. Vi samverkar även mycket inom enheten kring vårt förebyggande arbete.


Din profil
Vi söker dig som är utbildad socionom eller har likvärdig utbildning. Det är önskvärt att du har erfarenhet av arbete inom socialtjänst och skola. Det är bra om du har kunskap och intresse av att arbeta utåtriktat med exempelvis grupper. Som fältsekreterare har du kunskap om barn och ungdomar, deras miljöer och levnadsförhållanden. Du har vana av samarbete både med kollegor och med andra samarbetspartners. Du har förmåga att skapa och underhålla goda relationer samt vara en bra vuxenförebild. Arbetet förutsätter en hög grad av självständighet och flexibilitet i utformningen av arbetet. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Körkort är ett krav.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner Visa mindre

Socialsekreterare till Barnenheten

Ansök    Jan 7    Huddinge kommun    Socialsekreterare
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. Om arbetsplatsen Barnenheten är en del av Barn- och ungdomssektionen inom Individ- och familjeomsorgen (IFO). Vi arbetar med utredning och uppföljning av insatser enligt SoL och LVU. Målgruppen är familjer med barn i åldern 0-12 ... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

Om arbetsplatsen
Barnenheten är en del av Barn- och ungdomssektionen inom Individ- och familjeomsorgen (IFO). Vi arbetar med utredning och uppföljning av insatser enligt SoL och LVU. Målgruppen är familjer med barn i åldern 0-12 år och deras nätverk.
Vårt främsta fokus är att bedriva det goda sociala arbetet. Vi är stolta över våra fina resultat i medarbetarenkäten och strävar efter att bli ännu bättre. Medarbetarna på IFO har ett gott stöd från sina chefer och gruppledare, ett bra socialt klimat och kan påverka sin arbetssituation.
Vi sitter i trevliga lokaler i Flemingsberg, ett av kommunens mest expansiva områden, med bra kommunikationer och närhet till såväl natur som viktiga knutpunkter som Huddinge sjukhus och Södertörns högskola.


-

Om arbetet
Vi söker två engagerade socialsekreterare som vill utföra kvalificerat utredningsarbete samt ansvara för uppföljning av insatser. Socialsekreterarna har praktiskt stöd av en administrativ handläggare. Vi har även ett pågående projekt där en socialsekreterare har i uppdrag att skriva beslutsunderlag i syfte att avlasta övriga kollegor. Två av våra socialsekreterare har uppdrag som hemutredare.
Tillsammans med oss bidrar du till fortsatt utveckling och förbättring av arbetsmetoder på enheten. Löpande kompetensutveckling är en självklarhet, både för att säkra kvaliteten i verksamheten och för att du ska få möjlighet att växa i din yrkesroll. Vi erbjuder även ett omfattande introduktionsprogram och kontinuerlig handledning.
Hos oss väntar ett spännande, flexibelt och varierande arbete med utrymme för att utvecklas. Vi kan även erbjuda ett brett utbud av förmåner, som till exempel friskvårdstimme eller friskvårdspeng, rabatterat SL-kort och möjlighet till extra semesterdagar genom semesterväxling.


Din profil
Du har socionomexamen och erfarenhet av myndighetsutövning. Du kan handläggningsprocessen, har goda kunskaper i samhällssystemet och koll på de lagar som styr arbetet. Du bör också ha en god förmåga att prioritera och fatta beslut i akuta situationer. Arbetet kräver goda kunskaper i svenska i tal och skrift. Du är bra på att samarbeta, att ha barnens bästa i fokus och tycker om att arbeta i grupp. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vill du veta mer om hur det är att jobba som socialsekreterare i Huddinge kommun? Läs mer på huddinge.se/arbeta-som-socionom


Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formanerFacklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Gruppledare till Enheten Öppenvård 0-20 år/VINR

Ansök    Jan 17    Huddinge kommun    Socialsekreterare
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. Enhetsbeskrivning På enheten för Öppenvård 0-20 år/VINR i Huddinge arbetar ca 25 medarbetare. Vi sitter nära varandra vilket gör det lätt att samarbeta, byta erfarenheter och stötta varandra i arbetet. Enheten är en del av barn- ... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

Enhetsbeskrivning
På enheten för Öppenvård 0-20 år/VINR i Huddinge arbetar ca 25 medarbetare. Vi sitter nära varandra vilket gör det lätt att samarbeta, byta erfarenheter och stötta varandra i arbetet. Enheten är en del av barn- och ungdomssektionen inom Individ- och familjeomsorgen. Vi får uppdrag från Enheten mot våld och barn och ungdomsenheten och samarbetar med andra enheter och aktörer inom kommunen.
Enheten Öppenvård 0-20 år/VINR har medarbetare med lång erfarenhet och olika kompetenser. Det är en enhet som uppskattar flexibilitet och prestigelöshet och vars arbete präglas av systemiskt tänkande och lösningsinriktade interventioner.
Enheten sitter tillsammans med barn- och ungdomssektionen i Flemingsbergs centrum dit det finns goda förbindelser med pendeltåg och bussar.


-

Arbetet
Då en av våra gruppledare på enheten Öppenvård 0-20 år/VINR har sökt sig till nya utmaningar söker vi nu just dig som kan ge medarbetarna de bästa förutsättningarna att göra ett gott socialt arbete. Som gruppledare har du en viktig roll när det gäller att vara ett stöd för medarbetarna och i att vidareutveckla enhetens rutiner, metoder samt verka för en god samverkan. Du ansvarar för att rutiner och metoder följs. Vi arbetar utifrån en systemteoretisk grund med ett utvecklat nätverkstänk och ett arbete med Signs of Safety och MI.
Vi utvecklar ständigt öppenvården för att på bästa sätt möta upp invånarna i Huddinge kommun. Arbetet kring volymräkningar och effektmätningar är en del av det arbete som en gruppledare tillsammans med enhetschef behöver hitta former för att utveckla och tydliggöra. Andra arbetsuppgifter som kan komma att bli aktuella för en gruppledare är att föra statistik, ha kontroll över kapacitet och flöden samt uppdatera rutiner tillsammans med alla medarbetare på enheten.
Under hösten samlas enheten inför kommande arbete och ser över hur vi på bästa sätt ska tillgodose de kommuninvånare som kan komma att behöva vårt stöd.
Vi kan erbjuda dig ett spännande, flexibelt och varierande arbete med utrymme att utvecklas. Du kommer tillsammans med enhetschef och gruppledare ha möjlighet att forma din roll på enheten. Du kommer ha nära arbetsledning av enhetschefen samt erbjuds extern handledning i din roll.
Vi har en stabil ledning och organisation inom barn- och ungdomssektionen i Huddinge Kommun och vi eftersträvar en ständig utveckling för att förbättra, effektivisera och utveckla våra arbetsmetoder. Vårt främsta mål och fokus är att bedriva det goda sociala arbetet och vi arbetar för att alla medarbetare ska få de bästa förutsättningar att göra det genom bra stödprocesser, relevant kompetensutveckling och en rimlig arbetssituation. Enheten präglas av trivsel och ett gott socialt klimat där vi månar om varandra.


Din profil
Du är socionom med minst 5 års erfarenhet inom myndighetsutövning och/eller öppenvård och du är väl insatt i och har kunskap om enhetens verksamhetsområden. Du har god kunskap om handläggningsprocessen BBIC och de lagar som styr arbetet. Du ska tidigare ha arbetat inom Öppenvård inom socialtjänsten och ha god kunskap om metoder och arbetssätt. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbetsledning. Vidare ser vi kunskaper och erfarenheter om Signs of Safety och verksamhetssystemet Procapita/Life care som meriterande.
Du förstår värdet i att vara en bra förebild som ledare och har en förmåga att skapa teamkänsla, engagemang och genom tillit och delaktighet få andra att växa. Du drivs av att vara med och utveckla enhetens arbete och har förmågan att kunna sätta händelser i ett större sammanhang.
Som person bör du också vara strukturerad, tydlig, flexibel och lyhörd för olika behov. Du visar på personlig mognad, är trygg, stabil och har självinsikt.
Viktigt för tjänsten är ett genuint engagemang för hela enhetens verksamhetsområden och en god samarbetsförmåga. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.


Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun
det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och
för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner

Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se
http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack


Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Behandlare till MiniMaria Huddinge

Ansök    Jan 13    Huddinge kommun    Socionom
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. Om arbetsplatsen Ungdomssektionens öppenvårdsenhet är en verksamhet för ungdomar mellan 13-20 år och deras familjer. Inom enheten finns följande verksamheter: MiniMaria, Sociala insatsgrupper (SIG), Ungdomsboendet Myren, Stödcent... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

Om arbetsplatsen
Ungdomssektionens öppenvårdsenhet är en verksamhet för ungdomar mellan 13-20 år och deras familjer. Inom enheten finns följande verksamheter: MiniMaria, Sociala insatsgrupper (SIG), Ungdomsboendet Myren, Stödcentrum för unga brottsutsatta och Ungdomsmottagningen. På enheten är det sammanlagt 17 personer anställda.


-


Om arbetet
MiniMaria Huddinge är en öppenvårdsmottagning för ungdomar upp till 20 år där det finns en oro för alkohol, droger eller spel om pengar. Mottagningen drivs i samverkan mellan Maria Ungdom och Huddinge kommun. I teamet arbetar behandlare, sjuksköterskor, läkare och psykolog. Mottagningen erbjuder rådgivning, bedömning, behandling och provtagning. Vi erbjuder också föräldrastöd och familjesamtal. Vi arbetar alltid med ungdomen och dennes föräldrar/familj, och vår ambition är att arbeta ännu mer med ungdomens nätverk. I arbetet ingår det att samarbeta med socialsekreterare på ungdomsenheten, kommunens öppenvård, polisen, kommunens skolor och fritidsgårdar m.fl. I perioder är det en del kvällsarbete på skolor då vi medverkar på föräldramöten. Dokumentationen sker i Life Care.

-

Din profil
Vi vill att du är socionom/eller har likvärdig utbildning och har erfarenhet av att arbeta med ungdomar och substansbruk samt att du är van att träffa ungdomar tillsammans med deras anhöriga. Du behöver ha utbildning av en eller flera behandlingsmetoder som är kopplat till målgruppen som t.ex. A-CRA, CRAFT, FFT, CPU och Återfallsprevention. Erfarenhet av familjearbete och grundläggande psykoterapi. (steg 1) är meriterande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

För att du ska kunna genomföra ditt arbetsuppdrag behöver du vara lösningsorienterad, självgående och vara intresserad av att samverkan fungerar.
Interjuver kommer att ske löpande.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner


Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Socialsekreterare med uppdrag som hemutredare till Barnenheten

Ansök    Dec 13    Huddinge kommun    Socialsekreterare
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. Om arbetsplatsen Barnenheten är en del av individ- och familjeomsorgen. Vi arbetar med utredning och uppföljning av insatser enligt SoL och LVU. Målgruppen är familjer med barn i åldern 0-12 år och deras nätverk. Vårt främsta må... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

Om arbetsplatsen
Barnenheten är en del av individ- och familjeomsorgen. Vi arbetar med utredning och uppföljning av insatser enligt SoL och LVU. Målgruppen är familjer med barn i åldern 0-12 år och deras nätverk.
Vårt främsta mål och fokus är att bedriva det goda sociala arbetet, och alla medarbetare ska få de bästa förutsättningarna att göra det genom vårt omfattande introduktionsprogram, kompetensutveckling och en rimlig arbetssituation. Vi har en god sammanhållning på enheten och stöttar varandra i både stora och små frågor.
Vi sitter i trevliga lokaler i Flemingsberg, ett av kommunens mest expansiva områden, med bra kommunikationer och närhet till såväl natur som viktiga knutpunkter som Huddinge sjukhus och Södertörns högskola.


-

Om arbetet
Som socialsekreterare med hemutredaruppdrag arbetar du på uppdrag av socialsekreterare och din utredning är en delutredning. Du genomför observationsutredningar i familjens hemmiljö. Du ansvarar för att journalföra och skriva en utredning med analys, behovsbedömning, bedömning av mottaglighet och förslag till insats för familjen. Arbetet är till stor del självständigt.
Vi arbetar utifrån en systemteoretisk grund med ett utvecklat nätverkstänk och strävar efter att ligga i framkant inom Signs of safety. Vi kan erbjuda dig ett spännande, flexibelt och varierande arbete med utrymme för att utvecklas. Du har stora möjligheter att forma din roll, alltid med stöd från chef och kollegor.


Din profil
Du är socionom med flera års erfarenhet av myndighetsutövning och utredningsarbete på en barnenhet. Du har goda kunskaper i BBIC, Signs of safety och dess förhållningssätt. Du behöver ha en god förmåga att formulera dig i skrift då uppdraget för med sig omfattande skriftlig dokumentation. Du behöver även ha ett väl utvecklat analytiskt tänkande och kunskap kring samspel och anknytning.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Intervjuer sker löpande.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner


Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Socialpedagog till Visättraskolan - En helt (o)vanlig skola!

Ansök    Dec 10    Huddinge kommun    Socionom
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår överty... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertygelse är att ju mer vi delar med oss av våra kompetenser, desto mer utrymme skapar vi för alla, såväl medarbetare som våra barn och elever, att växa.

Läs mer om Huddinge pedagogiska plattform https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/arbeta-i-skola-och-forskola/

Om arbetsplatsen
Visättraskolan är en F-6 skola med ca 400 elever och 65 medarbetare. Ledorden kunskap, trygghet och trivsel ska genomsyra hela vår verksamhet. Vi erbjuder en arbetsplats där du som medarbetare kommer trivas och utvecklas! Visättraskolan har en dokumenterad hög trivsel hos både elever och personal, låg personalomsättning, en prioriterad elevhälsa, och där det kollegiala lärandet är en självklar och central del av vår verksamhet.
Läs mer om oss på skolans hemsida http://grundskolor.huddinge.se/sv/visattraskolan/ eller på Visättraskolans FB-sida.


-

Arbetsuppgifter
Vi söker nu en socialpedagog som ska komplettera vårt team för skolans rastverksamhet, #roligareraster. Utöver arbetet inom ramen för rastverksamheten så kommer du att arbeta på skolans fritidshem med elever från årskurser 3 - 6. Som socialpedagog har du en viktig roll i skolans samlade elevhälsa då du tillsammans med övriga teamet för #roligareraster arbetar för att rastverksamheten på Visättraskolan ska erbjuda aktiviteter som främjar elevernas trygghet och trivsel som i sin tur skapar rätt förutsättningar för att eleverna ska lära sig så mycket som möjligt! Du kommer att arbeta med- och ansvara för vår populära aktivitet fotboll under skolans raster.
Tjänsten är en allmän visstid till och med 2022-06-10 med möjlighet till förlängning.

Din profil
Du är utbildad socialpedagog och du har erfarenhet av att arbeta i skola och fritidshem med goda referenser. Du är flexibel och förstående för att verksamheten alltid går först. Som socialpedagog kan du vid behov behöva vikariera för kollegor som arbetar med undervisning, vilket innebär att du behöver kunna vara en tydlig ledare, vara tydlig i kommunikationen och kunna följa den planering som läraren har gett dig. Du är tydlig, lyhörd och professionell i alla sammanhang. Du har goda erfarenheter av att använda dig av digitala verktyg och sociala medier. Utöver det vill vi att du äger ett salutogent förhållningssätt vilket bl.a. innebär att du hittar styrkor och ser möjligheter i stället för svårigheter och hinder hos våra elever. Du har en mycket god förmåga att skapa goda, förtroendefulla relationer till skolans elever och du har även en mycket god förmåga att skapa goda relationer till kollegor och till elevernas vårdnadshavare. Ett lågaffektivt bemötande och förhållningssätt är en viktig förutsättning för att lyckas i arbetet.
Arbetet som socialpedagog på Visättraskolan ställer höga krav på flexibilitet, samarbetsförmåga och lösningsfokus.
Du är utbildad socialpedagog och vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Meriterande är om du har utbildning inom NPF och att du har adekvat erfarenhet av att arbeta med elever som utmanar. Meriterande är erfarenhet som fotbollsledare från föreningslivet.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner


Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Socialpedagog

Ansök    Jan 7    Huddinge kommun    Socionom
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår överty... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertygelse är att ju mer vi delar med oss av våra kompetenser, desto mer utrymme skapar vi för alla, såväl medarbetare som våra barn och elever, att växa.

Läs mer om Huddinge pedagogiska plattform https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/arbeta-i-skola-och-forskola/

Enhetsbeskrivning
Utsäljeskolan är en F-6 skola med ca 550 elever. Skolan är för närvarande under utbyggnad och ska bli en F-9 skola. För tillfället befinner sig Utsäljeskolan bredvid Källbrinks IP i Huddinge i fina paviljonger. Närheten till skog och mark är mycket uppskattad och används flitigt. I skolan finns även en grundsärskola och vi tillämpar ett gränsöverskridande/inkluderande arbetssätt utifrån elevernas kompetens. Vi arbetar med socialpedagoger knutna till åk 4, 5 och 6 som har en trygghetsroll i årskurserna och arbetar förebyggande och åtgärdande med trygghetsfrågor. Dialog och transparens är viktiga nyckelord i verksamheten. Vår värdegrund" Det är viktigt för mig att det går bra för dig" finns insjungen på vår hemsida www.utsaljeskolan.se.


-

Arbetsuppgifter
Vi söker en socialpedagog som kommer att arbeta i åk 4. Under skoltid kommer du att vara aktiv i samtal vid behov och ha lektioner i värdegrundsarbete, samt vara ett stöd i klasserna och rastvärda på rasterna. Du kommer att ha ett nära samarbete med de pedagoger som arbetar i åk 4:a teamet. Du kommer att vara med i skolans trygghetsteam och arbeta och sprida det förebyggande trygghetsarbetet. Du arbetar nära socialpedagoger i åk 5 och 6.

Din profil
Vi vill att du har en socialpedagogutbildning. Du skall helst ha erfarenhet av arbete på grundskola tidigare och ska kunna ta egna initiativ och ta eget ansvar. Att du kan samarbeta ser vi som en självklarhet likaväl som att du är en kunnig teoretiker och duktig praktiker.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner

Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Socialpedagog F-5

Ansök    Dec 1    Huddinge kommun    Socionom
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår överty... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertygelse är att ju mer vi delar med oss av våra kompetenser, desto mer utrymme skapar vi för alla, såväl medarbetare som våra barn och elever, att växa.

Läs mer om Huddinge pedagogiska plattform https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/arbeta-i-skola-och-forskola/

Om arbetsplatsen
Annerstaskolan är en F-9 skola belägen i Flemingsberg, antalet elever är 450.
Mångfald är vår styrka, glädje vår drivkraft och lärande vårt fokus. Vår grundsyn är att alla människor kan, vill och ska lyckas i sina uppdrag oavsett om du är elev eller personal hos oss. Vi arbetar aktivt med värdegrundsfrågor och ett positivt förhållningssätt. Vi präglas av en vilja att ständigt utvecklas till det bättre där kunskap och trygghet står i centrum för alla i skolan.

-

Arbetsuppgifter
Arbetet som socialpedagog på Annerstaskolan innebär ett särskilt ansvar i det systematiska förebyggande och främjande arbetet med frånvaro, du gör uppföljningar och analyser av elevfrånvaro, utarbetar och dokumenterar handlingsplaner. Du ingår i elevhälsoteamet och i trygghetsteamet samt utredningsteamet.
I dina arbetsuppgifter ingår även att vara ett stöd i undervisningen, främst kring elevernas sociala utveckling. Du ansvarar för rastverksamheten tillsammans med övriga pedagoger och du arbetar främjande och förebyggande med aktiva åtgärder och insatser utifrån våra planer. En viktig uppgift är kommunikationen mellan skola och hem, du skapar förtroendefulla relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor.

Din profil
Vi söker dig som är utbildad socialpedagog med ett stort engagemang för trygghetsfrågor. Det är ett krav att du har erfarenhet av arbete med frånvarouppföljning samt strukturerade samtal med eleverna och deras vårdnadshavare. Det är viktigt att du ser vikten av samarbete, då en stor del av arbetet innebär att arbeta i olika team runt eleverna. Vi ser helst att du har erfarenhet av coachande samtal, både i klass och enskilda insatser, det är även viktigt att du värdesätter vikten av vuxenledda aktiviteter som planeras och utvärderas kontinuerligt.

Att vara en professionell pedagog i Huddinge kommun innebär att du har höga förväntningar och en tro på att alla elever kan nå framgång utifrån sina förutsättningar. Du skapar goda relationer, såväl med elever som med vårdnadshavare, byggda på förtroende och respekt. Du är medveten om din egen påverkan på elevernas lärande.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner

Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Fältsekreterare Förebyggarteamet

Ansök    Nov 30    Huddinge kommun    Socialsekreterare
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. Om arbetsplatsen Förebyggarteamet ingår i enheten Förebyggande och uppsökande arbete 0-20 år som finns inom socialförvaltningen. I enheten ingår även gruppverksamheten Fridlyst, föräldrarådgivning i samverkan med skolan samt komm... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

Om arbetsplatsen
Förebyggarteamet ingår i enheten Förebyggande och uppsökande arbete 0-20 år som finns inom socialförvaltningen. I enheten ingår även gruppverksamheten Fridlyst, föräldrarådgivning i samverkan med skolan samt kommunens familjecentraler. Förebyggarteamet består av 8 fältsekreterare och 1 gruppledare. Vi söker nu fältsekreterare med tillträde snarast eller enligt överenskommelse.


-

Om arbetet
Du kommer att ingå i ett team av 8 fältsekreterare som jobbar uppsökande, förebyggande och samverkande i Huddinge kommun där Skogås, Vårby och Flemingsberg är några av de områden vi vänder oss till. Vår målgrupp är barn och ungdomar 10-20 år.
Arbetsuppgifterna är varierande och sträcker sig från uppsökande arbete i offentliga miljöer; både dag och kvällstid till strukturerade och förebyggande aktiviteter; i skolan med exempelvis gruppverksamhet, enskilda kontakter med ungdomar samt arbete i familjer, föreläsningar och riktade föräldragrupper.
Viktiga samarbetspartners är kommunens skolor, fritidsgårdar, polis, Mini Maria och socialtjänsten med flera.

-

Din profil
Vi söker dig som är utbildad socionom eller har likvärdig utbildning. Det är önskvärt att du har erfarenhet av arbete inom socialtjänst och skola. Det är bra om du har kunskap och intresse av att arbeta med grupper. Som fältsekreterare har du kunskap om barn och ungdomar, deras miljöer och levnadsförhållanden. Du har vana av samarbete både med kollegor och med andra samarbetspartners. Du har förmåga att skapa och underhålla goda relationer samt vara en bra vuxenförebild. Arbetet förutsätter en hög grad av självständighet och flexibilitet i utformningen av arbetet Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Körkort är ett krav.
Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner
Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Beteendevetare/Socionom på vikariat till vår klinik vid Sophiahemmet

Ansök    Dec 7    AB Mando    Socionom
Mando Group AB är ett privatägt sjukvårdsföretag som behandlar ätstörningar, övervikt och fetma. Ätträning, aktivitetsdämpning, vila i värme och social återuppbyggnad är hörnstenar i Mandometerklinikernas evidensbaserade behandling. mando.se/mandometermetoden/ För närvarande finns verksamhet vid sex kliniker i Sverige. Den största kliniken med heldygnsvård, dagvård och öppenvård finns i Novums vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Forskning vi... Visa mer
Mando Group AB är ett privatägt sjukvårdsföretag som behandlar ätstörningar, övervikt och fetma. Ätträning, aktivitetsdämpning, vila i värme och social återuppbyggnad är hörnstenar i Mandometerklinikernas evidensbaserade behandling. mando.se/mandometermetoden/


För närvarande finns verksamhet vid sex kliniker i Sverige. Den största kliniken med heldygnsvård, dagvård och öppenvård finns i Novums vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Forskning vid Karolinska Institutet bedrivs integrerat med den kliniska verksamhet.


Kompetens


Du är utbildad till beteendevetare eller socionom med intresse och kanske till och med erfarenhet av behandling av patienter med ätstörningar. Du vill utvecklas i ditt arbete, är öppen för nya behandlingar och intresserad av vetenskapliga landvinningar om motivation och följsamhet i behandlingen och i hjärnforskningens och genetikens bidrag till viktreglering.


Du behöver inte vara fullärd, men du vill utvecklas i din profession, och tycker att samtal och motivation är viktiga och inspirerande delar i ditt arbete.


Vi söker Dig med ett genuint intresse för människor.


För att vara framgångsrik i rollen är du en person som agerar aktivt för att hjälpa andra och bemöter andra utifrån deras behov.
Du är bekväm med att ta självständiga beslut när det krävs och du agerar lösningsfokuserat vid motgångar. Det är också viktigt att du behåller din kontroll vid ökad press eller belastning i arbetet.


Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.


Vi erbjuder ett intressant arbete i en trivsam miljö där Du blir en nyckelperson i behandlingen av klinikens patienter, både barn och vuxna. Du arbetar i team där olika yrkeskategorier samarbetar i patientens vård. Du kommer att följa din patient genom hela behandlingen och Du har stora möjligheter att påverka både vården och Din egen utveckling.


Du får:
• Inskolning anpassad efter dina behov
• Intern utbildning genom Mandoakademin, där Du får kunskap om olika ätstörningar och hur de behandlas
• Utbildning i motiverande samtal


Varaktighet, arbetstid
Vikariat om från 1 januari 2022 - april 2023.
Dag
Ersättning
Månadslön
Tillträdesdag
Enligt överenskommelse.
Ansökan och CV skickas senast 2022-01-06 till: [email protected]
Rubricera din ansökan med beteendevetare/socionom Sophiahemmet vik.


Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag!


Varmt välkommen med Din ansökan!


Övrigt
Vi gör registerkontroller i samband med anställning.
När du ansöker om arbete samtycker Du till att Dina personuppgifter registreras och behandlas för att fullgöra de uppgifter som är nödvändiga i samband med rekrytering. Uppgifterna sparas så länge de behövs under ansökningstiden. Visa mindre

Socionom till projekt - Stockholms Stadsmission

Ansök    Nov 23    Stadsmissionen    Socionom
Källan är en unik verksamhet som bygger på grundprincipen att interreligiös och interkulturell dialog är en resurs i socialt förändringsarbete. Det innebär att existentiella frågor är bärande i det praktiska sociala arbetet. Källan är en samverkansmodell med religiösa samfund i lokalområdet som gemensamt antar sociala utmaningar som integration, migration, exkludering och social utestängning. Stockholms Stadsmission kommer under 2022 att driva ett projek... Visa mer
Källan är en unik verksamhet som bygger på grundprincipen att interreligiös och
interkulturell dialog är en resurs i socialt förändringsarbete. Det innebär att existentiella frågor är bärande i det praktiska sociala arbetet. Källan är en samverkansmodell med religiösa samfund i lokalområdet som gemensamt antar sociala utmaningar som integration, migration, exkludering och social utestängning.

Stockholms Stadsmission kommer under 2022 att driva ett projekt vars syfte är att ge deltagare möjlighet att samtala om sin religion, men även lära sig om olika religioner och livsåskådningar. Frågor kopplade till existentiell hälsa ska även hanteras inom ramen för projektet. Vi vill arbeta för att alla våra deltagare ska nå en önskad och varaktig förändring av sina liv, detta i samklang med Stockholm Stadsmissions centrala värderingar, inte minst att hävda alla människors lika värde och rättigheter. Låter det som ett spännande uppdrag? Vi söker nu en socionom till detta kommande projekt!

Huvudsakliga arbetsuppgifter:
De huvudsakliga arbetsuppgifterna är att leda samtalsgrupper för målgruppen. Du kommer också att ge individuell vägledning mot samma målgrupp. I uppdraget ingår också att leda grupper i samband med utflykter, på föreläsningar och liknande evenemang.

Allt arbete utgår från en vilja att ta tillvara deltagares religion och kultur som en positiv kraft. Verksamheten bedrivs i samverkan mellan olika aktörer, dels olika enheter inom Stockholms Stadsmissions och dels externa aktörer som tex religiösa samfund.

Du kommer ingå i ett projektteam och därutöver arbeta nära flera enheter inom Stockholms Stadsmission, inte minst Källan i Flemingsberg.
Vi söker dig som har socionomutbildning.

Vi ser gärna att du har intresse och kunskap inom områden som religionsvetenskap, religionshistoria eller teologi. Vi ser också gärna att du har erfarenhet av socialt arbete och är utbildad inom MI.

Det är meriterande om du är flerspråkig och har erfarenhet av arbete med människor i utsatta situationer och arbete med migration/integration. Meriterande är också erfarenhet av arbete i projektform och arbete eller engagemang inom idéburen sektor.

Som person är du självgående, prestigelös och nyfiken. Du tar ansvar för din uppgift, strukturerar ditt angreppssätt och för dina processer vidare.

Villkor:
Allmän visstidsanställning 100% på 1 år, med start 1 januari 2022.
Kvälls- och helgarbete kan komma att förekomma.

Anställningen tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

Välkommen in med din ansökan!

Stockholms Stadsmission är en idéburen organisation som arbetar för att skapa ett mänskligare samhälle för alla. Detta gör vi genom att arbeta med social omsorg, utbildning och arbetsintegration. Något som vi gjort ända sedan 1853 då vi bildades för att hjälpa dem som hade det sämst i samhället.

Vårt mål är att alla ska få nya livschanser, stärka sin egenmakt och vara delaktiga i samhället. Stockholms Stadsmission erbjuder människor akut hjälp, råd och stöd till sociala rättigheter, boende, arbetsträning samt utbildning för att förebygga och bryta utanförskap. Vårt främsta verktyg är att människor stärker sin tro på sig själva och sin egen förmåga. På så sätt skapar vi tillsammans ett hållbart och mänskligare samhälle för alla. Visa mindre

Religionsvetare till projekt - Stockholms Stadsmission

Ansök    Nov 23    Stadsmissionen    Socionom
Källan är en unik verksamhet som bygger på grundprincipen att interreligiös och interkulturell dialog är en resurs i socialt förändringsarbete. Det innebär att existentiella frågor är bärande i det praktiska sociala arbetet. Källan är en samverkansmodell med religiösa samfund i lokalområdet som gemensamt antar sociala utmaningar som: integration, migration, exkludering och social utestängning. Stockholms Stadsmission kommer under 2022 att driva ett projek... Visa mer
Källan är en unik verksamhet som bygger på grundprincipen att interreligiös och interkulturell dialog är en resurs i socialt förändringsarbete. Det innebär att existentiella frågor är bärande i det praktiska sociala arbetet. Källan är en samverkansmodell med religiösa samfund i lokalområdet som gemensamt antar sociala utmaningar som: integration, migration, exkludering och social utestängning.

Stockholms Stadsmission kommer under 2022 att driva ett projekt vars syfte är att ge deltagare möjlighet att samtala om sin religion, men även lära sig om olika religioner och livsåskådningar. Frågor kopplade till existentiell hälsa ska även hanteras inom ramen för projektet. Vi vill arbeta för att alla våra deltagare ska nå en önskad och varaktig förändring av sina liv, detta i samklang med Stockholm Stadsmissions centrala värderingar, inte minst att hävda alla människors lika värde och rättigheter. Låter det som ett spännande uppdrag? Vi söker nu en religionsvetare till detta kommande projekt!

Huvudsakliga arbetsuppgifter:
De huvudsakliga arbetsuppgifterna är att leda samtalsgrupper för målgruppen. Du kommer också att ge individuell vägledning mot samma målgrupp. I uppdraget ingår också att leda grupper i samband med utflykter, på föreläsningar och liknande evenemang.

Allt arbete utgår från en vilja att ta tillvara deltagares religion och kultur som en positiv kraft. Verksamheten bedrivs i samverkan mellan olika aktörer, dels olika enheter inom Stockholms Stadsmissions och dels externa aktörer som tex religiösa samfund.

Du kommer ingå i ett projektteam och därutöver arbeta nära flera enheter inom Stockholms Stadsmission, inte minst Källan i Flemingsberg.
Vi söker dig som har examen inom områden som religionsvetenskap, religionshistoria, teologi eller liknande. Du har tidigare arbetat inom projekt, gärna som projektledare.
Vi ser också gärna att du har erfarenhet av socialt arbete och är utbildad inom MI. Det är meriterande om du är flerspråkig och har erfarenhet av arbete med människor i utsatta situationer och arbete med migration/integration.

Som person är du självgående, prestigelös och nyfiken. Du tar ansvar för din uppgift, strukturerar ditt angreppssätt och för dina processer vidare.

Villkor:
Allmän visstidsanställning 100% på 1 år, med start 1 januari 2022.
Kvälls- och helgarbete kan komma att förekomma.

Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

Välkommen in med din ansökan!

Stockholms Stadsmission är en idéburen organisation som arbetar för att skapa ett mänskligare samhälle för alla. Detta gör vi genom att arbeta med social omsorg, utbildning och arbetsintegration. Något som vi gjort ända sedan 1853 då vi bildades för att hjälpa dem som hade det sämst i samhället.

Vårt mål är att alla ska få nya livschanser, stärka sin egenmakt och vara delaktiga i samhället. Stockholms Stadsmission erbjuder människor akut hjälp, råd och stöd till sociala rättigheter, boende, arbetsträning samt utbildning för att förebygga och bryta utanförskap. Vårt främsta verktyg är att människor stärker sin tro på sig själva och sin egen förmåga. På så sätt skapar vi tillsammans ett hållbart och mänskligare samhälle för alla. Visa mindre

Socialsekreterare/kontaktsekreterare till familjehemsenheten

Ansök    Nov 22    Huddinge kommun    Socialsekreterare
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. Om arbetsplatsen Familjehemsenheten är en del av barn- och ungdomssektionen inom Individ- och familjeomsorgen. Familjehemsenheten består idag av två olika grupper: en kontaktsekreterargrupp och en familjehemsgrupp. Enheten leds a... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

Om arbetsplatsen
Familjehemsenheten är en del av barn- och ungdomssektionen inom Individ- och familjeomsorgen. Familjehemsenheten består idag av två olika grupper: en kontaktsekreterargrupp och en familjehemsgrupp. Enheten leds av en enhetschef och två gruppledare. Enheten präglas av trivsel och ett gott socialt klimat där vi månar om varandra.
Vi har en stabil ledning och organisation inom barn- och ungdomssektionen som arbetar med ständig utveckling, förbättring och förändring av våra arbetsmetoder så att vi kan bedriva ett gott socialt arbete.
Vi sitter i trevliga lokaler i Flemingsberg, ett av kommunens mest expansiva områden, med bra kommunikationer och närhet till såväl natur som viktiga knutpunkter som Karolinska universitetssjukhuset Huddinge och Södertörns högskola.


-

Om arbetet
Vill du vara med och bidra till en av socialtjänstens vanligaste öppenvårdsinsatser? En av våra kollegor går vidare till andra utmaningar och vi söker nu därför en socialsekreterare till kontaktsekreterargruppen. Att arbeta i kontaktverksamheten är givande, utvecklande och flexibelt.
I dina arbetsuppgifter ingår rekrytering, utredning och matchning av lämpliga kontaktpersoner/familjer till barn och unga i åldrarna 0 till 20 år, samt till vuxna personer aktuella inom socialpsykiatrin, beroendeenheten och enheten mot våld i nära relationer.
Du är delaktig vid uppstart och uppföljning av insatserna tillsammans med ansvarig socialsekreterare/biståndshandläggare från respektive enhet. Du förväntas också finnas tillgänglig för råd och stöd för våra uppdragstagare under pågående uppdrag.
Vi erbjuder dig intressanta och omväxlande arbetsuppgifter i en arbetsgrupp som präglas av ett öppet klimat, generositet och höga ambitioner. Vi har ett stort engagemang och drivs av att göra ett gott socialt arbete utifrån vår roll. Vi strävar efter att utveckla och förbättra våra arbetssätt och metoder inom vårt område.
Vi arbetar med att implementera Signs of Safety vilket alla får utbildning i och vi erbjuder även utbildning i MI.


Din profil
Du har socionomexamen och har tidigare erfarenhet av att arbeta med målgruppen. Det är meriterande om du har utbildning i Nya Kälvesten och arbetat med metoden.
Rollen innebär mycket självständigt arbete även om det alltid sker med stöd från chef/gruppledare och kollegor, och det är därmed viktigt att du både är ansvarstagande och bra på att strukturera ditt arbete. I arbetet behöver du samarbeta mycket med personer från andra enheter och du behöver därför ha god samarbetsförmåga. Du behöver vara en positiv person med egen drivkraft som bidrar till verksamhetens utveckling. Du har ett förhållningsätt som präglas av gott bemötande, respekt och lyhördhet i kontakten med de du möter. Det är också viktigt att du tillsammans med kollegor är med och bidrar till ett gott socialt klimat i gruppen och på enheten. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag.

Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se Facklig kontaktinformation Visa mindre

Mando Group AB söker socionom eller beteendevetare till Huddinge.

Ansök    Okt 25    AB Mando    Socionom
Beskrivning Mando Group AB är ett privatägt sjukvårdsföretag som behandlar ätstörningar, övervikt och fetma. Ätträning, aktivitetsdämpning, vila i värme och social återuppbyggnad är hörnstenar i Mandometerklinikernas evidensbaserade behandling. Närståendestöd, brukarstöd och motiverande samtal är viktiga inslag i behandlingen https://mando.se/mandometermetoden/. För närvarande finns verksamhet i sex kliniker i Sverige. Den största kliniken med heldygnsvår... Visa mer
Beskrivning
Mando Group AB är ett privatägt sjukvårdsföretag som behandlar ätstörningar, övervikt och fetma. Ätträning, aktivitetsdämpning, vila i värme och social återuppbyggnad är hörnstenar i Mandometerklinikernas evidensbaserade behandling. Närståendestöd, brukarstöd och motiverande samtal är viktiga inslag i behandlingen https://mando.se/mandometermetoden/.
För närvarande finns verksamhet i sex kliniker i Sverige. Den största kliniken med heldygnsvård, dagvård och öppenvård finns vid Novum nära Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Forskning vid Karolinska Institutet bedrivs integrerat med den kliniska verksamheten.
Vi erbjuder
Vi erbjuder ett intressant arbete i en trivsam miljö där du blir en nyckelperson i behandlingen av klinikens patienter, både barn och vuxna. Du arbetar i team där olika yrkeskategorier samarbetar i patientens vård. Du kommer att följa Din patient genom hela behandlingen och Du har stora möjligheter att påverka både vården och Din egen utveckling.
Du får också:
Inskolning anpassad efter Dina behov
Intern utbildning genom Mandoakademin, där Du får kunskap om olika ätstörningar och hur de behandlas
Utbildning i motiverande samtal
Kompetenser
Du är auktoriserad socionom eller beteendevetare med intresse av att arbeta kliniskt, nära patienterna.
Du vill utvecklas i Ditt arbete, är öppen för nya behandlingar och intresserad av vetenskapliga landvinningar om motivation och följsamhet i behandlingen och i hjärnforskningens och genetikens bidrag till viktreglering.
Dina personliga egenskaper
Vi söker Dig som har ett genuint intresse av människor. Du är lojal, positiv och har en god social förmåga och tycker om att samarbeta med andra, både självständigt och i team. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Varaktighet, arbetstid
Vikariat om ca 1 år
Heltid måndag- fredag
Varmt välkommen med Din ansökan!
Övrigt
Vi gör registerkontroller i samband med anställning.
När du ansöker om arbete samtycker Du till att Dina personuppgifter registreras och behandlas för att fullgöra de uppgifter som är nödvändiga i samband med rekrytering. Uppgifterna sparas så länge de behövs under ansökningstiden. Visa mindre

Socialsekreterare till Barnenheten

Ansök    Nov 9    Huddinge kommun    Socialsekreterare
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. Om arbetet Vi söker en engagerad socialsekreterare som vill utföra kvalificerat utredningsarbete samt ansvara för uppföljning av insatser. Socialsekreterarna har praktiskt stöd av en administrativ handläggare. Vi har även ett påg... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

Om arbetet
Vi söker en engagerad socialsekreterare som vill utföra kvalificerat utredningsarbete samt ansvara för uppföljning av insatser. Socialsekreterarna har praktiskt stöd av en administrativ handläggare. Vi har även ett pågående projekt där en socialsekreterare har i uppdrag att skriva beslutsunderlag i syfte att avlasta övriga kollegor. Två av våra socialsekreterare har uppdrag som hemutredare. I ditt arbete kan du även få stöd av en socialsekreterare som fungerar som mentor och coach i utredningsprocessen.
Tillsammans med oss bidrar du till fortsatt utveckling och förbättring av arbetsmetoder på enheten. Löpande kompetensutveckling är en självklarhet, både för att säkra kvaliteten i verksamheten och för att du ska få möjlighet att växa i din yrkesroll. Vi erbjuder även ett omfattande introduktionsprogram, mentorsstöd samt kontinuerlig handledning.
Hos oss väntar ett spännande, flexibelt och varierande arbete med utrymme för att utvecklas. Vi kan även erbjuda ett brett utbud av förmåner, som till exempel friskvårdstimme eller friskvårdspeng, rabatterat SL-kort, möjlighet till extra semesterdagar genom semesterväxling.

-

Din profil
Du har socionomexamen och erfarenhet av myndighetsutövning. Du kan handläggningsprocessen, har goda kunskaper i samhällssystemet och koll på de lagar som styr arbetet. Du bör också ha en god förmåga att prioritera och fatta beslut i akuta situationer. Arbetet kräver goda kunskaper i svenska i tal och skrift. Du är bra på att samarbeta, att ha barnens bästa i fokus och tycker om att arbeta i grupp. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vill du veta mer om hur det är att jobba som socialsekreterare i Huddinge kommun? Läs mer på huddinge.se/arbeta-som-socionom
Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner

Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack


Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Gruppledare till Forum 4:as öppenvård

Ansök    Nov 22    Huddinge kommun    Socialsekreterare
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. Om arbetsplatsen Vill du vara med och vidareutveckla vårt behandlingsarbete inom sektionen för beroende och socialpsykiatri? Hos oss har du möjlighet att göra skillnad för de personer som vill göra en förändring mot nykterhet och... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

Om arbetsplatsen
Vill du vara med och vidareutveckla vårt behandlingsarbete inom sektionen för beroende och socialpsykiatri? Hos oss har du möjlighet att göra skillnad för de personer som vill göra en förändring mot nykterhet och drogfrihet.
Öppenvårdsenheten Forum 4:a är en del av sektionen för beroende och socialpsykiatri i Huddinge kommun. Vi erbjuder ett brett utbud av psykosocial behandling i strukturerade grupprogram och individuell form till personer med alkohol-, narkotika-, och/eller spelberoende. Behandlingsprogrammen har olika inriktning beroende på var i motivationsprocessen personen befinner sig. Vi erbjuder motivationsprogram, KBT-program, 12-stegsprogram, utslussprogram samt enskild behandling. Behandlingsprogrammen kan kombineras med sysselsättning i skaparverkstaden samt i vårt restaurangkök. Vi erbjuder även anhöriggrupp, återfallsprevention, HAP och spelbehandling.
Till enheten hör också kommunens IPS-team (Individual placement and support). Teamet jobbar med individanpassat stöd för att hjälpa personer med psykisk funktionsnedsättning och/eller beroende till arbete.
Personalgruppen på Forum 4:a består av sju behandlare, tre aktivitetshandledare (en kock och två hantverkspedagoger, tre IPS-handledare samt enhetschef och gruppledare.


-

Om arbetet
I din roll som gruppledare kommer du att ansvara för mottagningsarbetet samt ha en samordnande och arbetsledande funktion gentemot behandlare, hantverkspedagoger och IPS-handledare. Inom ramen för detta uppdrag kommer du ibland behöva hoppa in och vikariera i behandlingsgrupper då ordinarie behandlare är borta. Du kommer att arbeta på direkt uppdrag från enhetschefen. I dina arbetsuppgifter ingår fortlöpande dokumentation i verksamhetssystemet Procapita samt Lifecare. Arbetet sker i nära samarbete med, och på uppdrag av socialtjänstens beroendeenhet och enheten för socialpsykiatri för klienter med insatsen IPS. Du behöver även samverka med andra berörda myndigheter.


Din profil
Du som söker är socionom eller beteendevetare, eller har annan högskoleutbildning som arbetsgivaren finner likvärdig. Du har vidareutbildning i form av grundläggande psykoterapiutbildning med KBT-inriktning eller motsvarande utbildning. Vi förutsätter att du har erfarenhet av att arbeta med manualbaserade behandlingsprogram samt god erfarenhet av målgruppen beroende. Erfarenhet av behandlingsarbete utifrån beroendeproblematik är ett krav. Du behöver ha erfarenhet av arbetsledande funktioner. Då vi arbetar på uppdrag från socialtjänstens beroendeenhet och enheten för socialpsykiatri är erfarandehet av och/eller samverkan med myndighetsutövande enhet en stor merit. Erfarenhet av IPS utövande är meriterande.
Du har lätt för att skapa sociala kontakter, är van att arbeta strukturerat och målorienterat. Du är även ansvarstagande, flexibel och självgående. Att samarbeta med andra är en självklarhet för dig och du ger personen det stöd som hen behöver för att komma vidare i sin process. Då fortlöpande dokumentation ingår är du van att uttrycka dig i skrift samt har erfarenhet av dokumentation. Stor betydelse kommer att tillmätas dina personliga egenskaper.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag.

Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack Visa mindre

Familjehemskonsulent till Stockholmsregionen

Om Noorgården: Vi erbjuder jourhem / familjehem konsulentstödd familjehemsvård, mor och eller far barn boende, stödboende. Våra uppdragsgivare är stadsdelsnämnder och kommuner i Stockholmsregionen och hela landet. Våra omsorgstjänster sätter alltid individen i fokus. Med individen i fokus skapar vi en trygg och förutsägbar vardag för barn/unga och föräldrar med att skapa en bra plattform för att gå vidare i livet. Noorgården Stöd och Konsult AB söker nu en... Visa mer
Om Noorgården:
Vi erbjuder jourhem / familjehem konsulentstödd familjehemsvård, mor och eller far barn boende, stödboende. Våra uppdragsgivare är stadsdelsnämnder och kommuner i Stockholmsregionen och hela landet.
Våra omsorgstjänster sätter alltid individen i fokus. Med individen i fokus skapar vi en trygg och förutsägbar vardag för barn/unga och föräldrar med att skapa en bra plattform för att gå vidare i livet.
Noorgården Stöd och Konsult AB söker nu en familjehemskonsulent till Stockholm. Vi söker en person med socionomutbildning eller motsvarande med erfarenhet av arbete som familjehemskonsulent eller familjehemssekreterare.
Dina arbetsuppgifter är:
- Rekrytering och utredning av familjehem
- Utbildning av familjehem
- Stöd och handledning till jour/familjehem
- Dokumentation och rapportering
- Arbetet innebär resor mestadels i Stockholms län
Vi söker dig som har:
Erfarenhet från kommunal socialtjänst.
Erfarenhet av familjehemsvård.
Har relevant utbildning socionom eller motsvarande.
Har kännedom om socialtjänstlagen och BBIC.
Har utbildning i nya Kälvestens utredningsmetod.
Har erfarenhet av att handleda familjehem.
Har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.
Som ny kollega hos oss önskar vi att du har förmåga att skapa förtroendefulla relationer, att du tycker om att arbeta självständigt och har god samarbetsförmåga. Personlig lämplighet för detta jobb är av stor vikt. Välkommen med din ansökan! Visa mindre

Klara söker erfarna socionomer i Stockholm

Ansök    Okt 22    Klara D AB    Socionom
Klara söker Klara är 1a leverantör till några av Sveriges största avtal inom socionombemanning! Klara erbjuder konkurrenskraftig lön, kollektivavtal och flexibelt arbete. Vi ger dig tydliga förväntningar samt möjlighet till resa och boende när du jobbar hos oss. Tjänstgöringsgrad samt arbetstider bestäms utifrån socionomkonsult och våra kunders önskemål. Vi söker socionomer med erfarenhet inom myndighetsutövning och som främst vill arbeta i Göteborg med... Visa mer
Klara söker

Klara är 1a leverantör till några av Sveriges största avtal inom socionombemanning!

Klara erbjuder konkurrenskraftig lön, kollektivavtal och flexibelt arbete. Vi ger dig tydliga förväntningar samt möjlighet till resa och boende när du jobbar hos oss. Tjänstgöringsgrad samt arbetstider bestäms utifrån socionomkonsult och våra kunders önskemål.
Vi söker socionomer med erfarenhet inom myndighetsutövning och som främst vill arbeta i Göteborg med omnejd. Känner du att det är dags att ta nästa steg i karriären och bredda ditt professionella nätverk? Då kan vi på Klara erbjuda möjligheten att arbeta som anställd eller underkonsult.

Vill du bidra till en rättssäker och kvalitativ socialtjänst?

Välkommen till Klara!


Ort
Stockholm med omnejd.

Arbetsuppgifter
Varierar beroende på uppdrag.

Kvalifikationer
Socionomexamen samt minst två års yrkeserfarenhet.

Personliga egenskaper
Som socionomkonsult hos Klara får du chansen att bredda din kompetens, få nya erfarenheter och utvidga ditt kontaktnät. Som person är du flexibel, lösningsorienterad och initiativtagande.

Du är trygg i din profession och har ett patientfokuserat arbetssätt.

Om arbetsgivaren
Klara är en trygg arbetsgivare som månar om att man ska trivas och må bra i rollen som socionomkonsult. Vi söker alltid långa samarbeten och relationer.
Efter att vi har lärt känna varandra bestämmer du var, när och i vilken omfattning du vill arbeta, och vi bevakar att du matchas mot lämpliga uppdrag. Vi har ramavtal i flera kommuner i hela landet och det är sannolikt att vi kommer att kunna erbjuda dig uppdrag som passar just dina önskemål. Vår ledning består av erfarna konsultchefer och vana problemlösare som kan erbjuda adekvat stöttning utifrån dina behov under hela uppdragsperioden. Vår förhoppning är att du vill och att du fortsätter vilja vara med på vår resa.


Ansökan
Du är varmt välkommen att skicka in din ansökan till oss redan idag.

Har frågor om den utannonserade tjänsten är du välkommen att kontakta oss.

På vår hemsida www.klarakompetens.se/lediga-uppdrag/ presenterar vi alla våra lediga uppdrag.

Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.

Tillsättning
Löpande Visa mindre

Kurator till Vårby RO

Ansök    Okt 20    Huddinge kommun    Socionom
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår överty... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertygelse är att ju mer vi delar med oss av våra kompetenser, desto mer utrymme skapar vi för alla, såväl medarbetare som våra barn och elever, att växa.

Läs mer om Huddinge pedagogiska plattform https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/arbeta-i-skola-och-forskola/

Om arbetsplatsen
Vårby rektorsområde består av tre skolor, Vårbacka-, Grindstu- och Vårbyskolan. Sammanlagt går här ca 650 elever. De allra flesta eleverna i våra skolor har ett annat modersmål än svenska. Skolorna ligger i Vårby Gård, ett grönt och vackert område längs röda tunnelbanelinjen.
Vi arbetar för att alla våra elever ska lyckas! Vill du arbeta i en skolkultur där det finns en stark tro på att alla kan och där det råder höga förväntningar på varje elev, välkommen till oss!-


Om arbetet
Som kuratorn ska du verka för att eleverna får en så god utveckling som möjligt genom att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Du ska stödja elevernas utveckling mot skolans mål, initiera förebyggande åtgärder.
Kontakt och samarbete med elever, vårdnadshavare, lärare, skolledning, övrig skolpersonal, I o F, BUP och Polisen kommer också ingå i dina arbetsuppgifter.
Arbetet kräver en del dokumentation såsom statistik, elevenkäter, analyser, samtal, incidentrapportering vilket betyder att du är strukturerad och digital. Du ska även bedriva gruppövningar för att utveckla elevernas sociala förmågor. Du ska vara ansvarig för trygghetsarbetet genom att leda Trygghetsgruppen.
Tillsammans med bitr. rektor på skolan kommer du att ha ett stort ansvar för elevhälsoarbetet.

Din profil
Vi söker dig som är examinerad socionom gärna med några års erfarenhet av arbete som skolkurator.
Du ska vara ansvarsfull, ha god samarbetsförmåga och vara flexibel och lösningsinriktad då nya behov uppstår i verksamheten. Du bemöter alla på ett respektfullt sätt, barn, föräldrar och kollegor, och bidrar till att skapa en god stämning på din arbetsplats.


Tjänsten tillsätts under förutsättning att erfoderliga beslut fattas.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner
Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Socialsekreterare till Mottagningsteamet, Ungdomsenheten

Ansök    Okt 12    Huddinge kommun    Socialsekreterare
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. Vill du vara med och sätta igång en förändringsprocess på nära håll och göra en skillnad för barn och unga människor? Om arbetsplatsen Vi är ett drivet och engagerat mottagningsteam med stort intresse av att kunna påverka och g... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

Vill du vara med och sätta igång en förändringsprocess på nära håll och göra en skillnad för barn och unga människor?

Om arbetsplatsen
Vi är ett drivet och engagerat mottagningsteam med stort intresse av att kunna påverka och göra en skillnad för barn/ungdomar och deras familjer. Mottagningsarbetet är ett flexibelt och ombytligt arbete där ingen dag är den andra lik. Vi är vana att bemöta människor i krissituationer och vårt arbete innebär många spännande samtal och möten. För oss är det viktigt att göra rättsäkra bedömningar där barnet/ungdomen står i fokus. Det som förenar oss är vår omsorg om varandra, vår vilja till samarbete samt att vårt arbete präglas av ömsesidig tillit mellan medarbetare och chef.
I teamet ingår nio socialsekreterare, en samordnare för barnahuset samt en gruppledare. Som socialsekreterare i mottagningsteamet har du som uppgift att göra
förhandsbedömningar avseende anmälningar och ansökningar gällande barn och ungdomar 0-20 år samt ansvara för dagjouren enligt schema. Du har också en konsulterande och rådgivande funktion där ett nära samarbete med både externa och interna samarbetspartners ingår i arbetet.


-

Arbetsuppgifter
Ungdomsenheten är organiserad i olika team för mottagning, utredning, insats och placering. Vi arbetar med förhandsbedömningar, utredningar och uppföljning av insatser enligt SoL och LVU och vi följer strukturen BBIC - barns behov i centrum. Målgruppen för vår verksamhet är ungdomar i åldrarna 13-20 år med undantag för vårt mottagningsteam som arbetar med barn och ungdomar i åldrarna 0-20, deras familjer och nätverk. Vi arbetar för att öka deras trygghet och stabilitet i hemmiljön och att uppmuntra och stärka deras egna resurser.

Vi har en stabil ledning och organisation inom barn- och ungdomssektionen i Huddinge men som också är i ständig utveckling för att förbättra, effektivisera och anpassa våra arbetsmetoder så att vi kan bedriva ett gott socialt arbete. Vi erbjuder dig mentorskap, introduktion och möjlighet till kompetensutveckling vilket det finns en framtagen kompetensplan för. Vi strävar också efter att ligga i framkant inom Signs of Safety vilket alla medarbetare får utbildning i.


Din profil
Du ska ha socionomexamen och tidigare erfarenhet av arbete med myndighetsutövning inom barn och ungdom. Du har ett stort intresse att tillsammans med teamet och enheten utveckla och förbättra arbetsmetoderna inom socialt arbete. Våra ledord är professionellt förhållningssätt, gott bemötande och rättssäker handläggning. Du har förmågan att samarbeta, prioritera och fatta snabba beslut samt har ett förhållningssätt präglat av respekt, engagemang och driv. För oss är även humor och ödmjukhet ett viktigt inslag i en arbetsgrupp och att du tillsammans med kollegor är med och bidrar till ett gott socialt klimat i gruppen. Du ska ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.


Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner

Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack Visa mindre

Socialsekreterare till Utredningsteamet på Ungdomsenheten

Ansök    Okt 12    Huddinge kommun    Socialsekreterare
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. Vill du vara med och sätta igång en förändringsprocess på nära håll och göra en skillnad för unga människor? Det som gör det spännande att jobba med ungdomar är att vi kommer in i ett skede där det händer enormt mycket i deras liv ... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

Vill du vara med och sätta igång en förändringsprocess på nära håll och göra en skillnad för unga människor? Det som gör det spännande att jobba med ungdomar är att vi kommer in i ett skede där det händer enormt mycket i deras liv som formar dem som människor och påverkar deras framtid. Vi får chansen att under en kort period vara med på deras resa och möjlighet att stötta och vägleda dem tillsammans med deras familjer. Det som är unikt med att jobba med ungdomar är att det är en intensiv period, ett snabbt tempo och stort hopp om framtiden.

Om arbetsplatsen
Ungdomsenheten är organiserad i olika team för mottagning, utredning, insats och placering. Vi arbetar med förhandsbedömningar, utredningar och uppföljning av insatser enligt SoL och LVU och vi följer strukturen BBIC - barns behov i centrum. Bortsett från mottagningsteamet, som arbetar med åldrarna 0-20, så är målgruppen för vår verksamhet ungdomar i åldrarna 13-20 år. Vår målgrupp inkluderar även ensamkommande barn. Tillsammans arbetar vi för att öka barn och ungas trygghet och stabilitet i tillvaron och att uppmuntra och stärka deras egna resurser.

Vi har en stabil ledning och organisation inom barn- och ungdomssektionen i Huddinge men som också är i ständig utveckling för att förbättra, effektivisera och anpassa våra arbetsmetoder så att vi kan bedriva ett gott socialt arbete. Vi erbjuder dig mentorskap, introduktion och möjlighet till kompetensutveckling. Vi strävar efter att ligga i framkant inom Signs of Safety vilket alla får utbildning i.

-

Arbetsuppgifter
I utredningsteamet är vi tio socialsekreterare som tillsammans gör utredningar av ungdomar med stöd av Socialtjänstlagen och LVU. Vi är ett engagerat, stabilt och erfaret utredningsteam med stort intresse för att göra en skillnad för unga människor och deras familjer. Det som förenar oss är vårt engagemang för våra ungdomar. Vi är vana att bemöta människor i krissituationer och är drivande i att vara en del i förändringsprocessen för att förbättra villkoren för våra ungdomar. Vårt arbete innebär många spännande samtal och möten. I samarbete med våra familjer fokuserar vi på att hålla ungdomen i fokus , på att skapa allians och möta behovet av stöd med rätt insatser. Vi strävar efter en god metodutveckling med fokus på utredningsprocesssen.

Din profil
Du tycker om att följa ungdomar i deras förändringsarbete genom en utredningsprocess och uppskattar att du får specialisera dig på utredningsarbetet. Du ska ha socionomexamen och tidigare erfarenhet av arbete med myndighetsutövning inom barn och ungdom. Du har ett stort intresse att tillsammans med teamet och enheten utveckla och förbättra arbetsmetoderna inom socialt arbete. Våra ledord är professionellt förhållningssätt, gott bemötande och rättssäker handläggning. Du har förmågan att samarbeta, prioritera och fatta snabba beslut samt har ett förhållningssätt präglat av respekt, engagemang och driv. För oss är även humor och ödmjukhet ett viktigt inslag i en arbetsgrupp och att du tillsammans med kollegor är med och bidrar till ett gott socialt klimat. Du ska ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner

Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack Visa mindre

Skolkurator till Tomtbergaskolan

Ansök    Sep 27    Huddinge kommun    Socionom
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår överty... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertygelse är att ju mer vi delar med oss av våra kompetenser, desto mer utrymme skapar vi för alla, såväl medarbetare som våra barn och elever, att växa.

Läs mer om Huddinge pedagogiska plattform https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/arbeta-i-skola-och-forskola/

Om arbetsplatsen
Tomtbergaskolan är en F-6-skola med ca 400 elever. Under hösten flyttar vi tillbaks till den nyrenoverade fina skolan på Kommunalvägen 31, som fullt utbyggd kommer ha över 800 elever. Skolan har en välutvecklad fritidshemsverksamhet och ett aktivt trygghetsteam.


-

Arbetsuppgifter
Som kurator på skolan arbetar du i stor utsträckning operativt och nära den dagliga verksamheten. Du är aktiv i det hälsofrämjande arbetet på skolan. Du kommer att ha ett nära samarbete med skolsköterska, speciallärare och skolledning. Du ingår i elevhälsoteamet. Du kommer att omges av många trevliga och duktiga elever, trevliga och engagerade föräldrar samt professionella och engagerade medarbetare. Tjänsten är i nuläget på 30% men kan komma att utökas successivt allt eftersom skolan växer.

Din profil
Vi söker dig som har socionomexamen, flerårig erfarenhet från socialtjänsten i arbete med barn och deras föräldrar och gärna erfarenhet av att arbeta som skolkurator.
Du har goda pedagogiska insikter och ett genuint intresse och erfarenhet för frågor kring elevers hälsa och mående samt stort intresse för elevhälsoarbete. Du besitter goda IT- kunskaper och är duktig på att uttrycka dig i tal och skrift.

Som person är du strukturerad, målinriktad, utvecklingsbenägen och du vågar ställa krav både på dig själv och andra. Du har en god organisationsförmåga och ett analytiskt och strategiskt arbetssätt samt hög simultankapacitet. Du är trygg, tydlig och lyhörd och kommunicerar på ett sätt så att alla förstår. Du uppskattar och ser olikheter som en tillgång och ser möjligheter med att prova nya lösningar. Din drivkraft är att arbeta för elevernas bästa utifrån deras utveckling och lärande, detta förutsätter givetvis att du har god samarbetsförmåga. Du skall ha en lyhördhet för elevernas behov och vara bra på att skapa och upprätthålla goda kontakter med hemmen. Du skall vara pedagogernas stöd i det hälsofrämjande arbetet. Då arbetet innebär många olika kontakter kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner


Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Skolkurator till Sjötorpsskolan

Ansök    Sep 20    Huddinge kommun    Socionom
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår överty... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertygelse är att ju mer vi delar med oss av våra kompetenser, desto mer utrymme skapar vi för alla, såväl medarbetare som våra barn och elever, att växa.

Läs mer om Huddinge pedagogiska plattform https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/arbeta-i-skola-och-forskola/

Om enheten
Sjötorpsskolan är en fantastisk skola som ligger i Skogås med natur runtomkring. Till pendeltåget går du på strax under 10 minuter. På skolan går drygt 300 elever i årskurserna F-6. Våra värdeord är kunskap, trygghet och hälsa. Vi har ändamålsenliga lokaler där en del av skolan är helt nybyggd och om en månad står vår nya skolgård helt klar.

Vi vill samla de bästa kompetenserna och söker nu dig som vill bidra med din kompetens som skolkurator. Hos oss kommer du att samarbeta med engagerade och målinriktade kollegor. På skolan finns just nu 12 klasser, en särskild undervisningsgrupp och vi håller precis nu på att bygga upp en grundsärskola som nu innefattar knappt 10 elever. Det är tänkt att vi ska låta vår grundsärskola växa. Det finns en välutvecklad fritidshemsverksamhet och ett trygghetsteam som arbetar strukturerat och effektivt.
Helt nytt är att vi har två socionomer knutna till skolan men som har sin anställning genom socialtjänsten. De arbetar som föräldrarådgivare i samarbete med skolans elevhälsoteam och pedagoger.-

Arbetsuppgifter
Som kurator är du med och skapar förutsättningar för en inkluderande skolverksamhet där eleverna får möta en socialt tillgänglig miljö. Du ska bidra till ökad förståelse, kollegial kunskap och verktyg om barns olika förutsättningar genom att arbeta med skolans personal i den pedagogiska miljön.

Du bidrar med din profession till skolans elevhälsoteam. Som skolkurator leder du skolans trygghetsteam. Stor del av arbetet ska vara förebyggande och främjande. Kartläggningar på gruppnivå, samtal med vårdnadshavare, möta elever i grupp och individuellt, att i samarbete med pedagogerna arbeta med klasser kring frågor som faller inom din profession är några av de arbetsuppgifter som tjänsten innefattar.

Din profil
Du är examinerad socionom och har erfarenhet av arbete inom grundskolan. Vi söker dig som är skicklig på att entusiasmera, leda samtal, bygga förtroende och som har goda kunskaper om hur vi kan utveckla den sociala miljön för att bättre kunna möta barns olikheter och utmana normativa idéer. Du har förmågan att leda andra vuxna i trygghetsteamets arbete. Det krävs att du är strukturerad och har framförhållning.

Du gillar att samarbeta med kollegor kring frågor om barns utveckling och lärande och du är skicklig på att bygga förtroendefulla och respektfulla relationer med såväl elever, kollegor och föräldrar. Du är en varm, ansvarstagande och tydlig person med ett inkluderande förhållningssätt, med god kommunikativ förmåga och du gillar att vara del i ett kontinuerligt utvecklingsarbete ihop med dina kollegor.

Vårt arbete i elevhälsoteamet bygger på tillit och vi har ett nära samarbete. Du arbetar prestigelöst tillsammans med alla på skolan och ser det som en styrka att göra skillnad tillsammans.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formanerFacklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Socialsekreterare

Ansök    Sep 22    Huddinge kommun    Socialsekreterare
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. Om arbetsplatsen Ungdomsenheten är organiserad i olika team för mottagning, utredning, insats och placering. Målgruppen för vår verksamhet är ungdomar i åldrarna 13-20 år med undantag för vårt mottagningsteam som arbetar med barn... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

Om arbetsplatsen
Ungdomsenheten är organiserad i olika team för mottagning, utredning, insats och placering. Målgruppen för vår verksamhet är ungdomar i åldrarna 13-20 år med undantag för vårt mottagningsteam som arbetar med barn och ungdomar i åldrarna 0-20, deras familjer och nätverk. Vi arbetar för att öka deras trygghet och stabilitet i hemmiljön och att uppmuntra och stärka deras egna resurser.
Vi har en stabil ledning och organisation inom barn- och ungdomssektionen i Huddinge men som också är i ständig utveckling för att förbättra, effektivisera och anpassa våra arbetsmetoder så att vi kan bedriva ett gott socialt arbete.


-

Dina arbetsuppgifter
Vill du följa behandlingsprocessen på nära håll och göra en skillnad för unga människor?
Vi är ett engagerat, stabilt och erfaret team med stort intresse för att göra en skillnad för unga människor och deras familjer. I samarbete med våra ungdomar och familjer följer vi upp beviljade insatser. Vårt arbete innebär att vi har spännande samtal med våra ungdomar och familjer. Vi lägger stor vikt vid samarbetet med både det privata och det professionella nätverket. Vi har ett tätt samarbete med vår egen öppenvård och andra vårdgivare. Vi har ett engagemang för metodutveckling och har kommit långt i vår implementering av Signs of Safety och MI.


Din profil
Du tycker om att följa ungdomar i behandlingsprocessen på nära håll och över tid. De långa kontakterna gör att vi får vara med och se resultaten av våra insatser. Vår organisation möjliggör att vi kan tillgodose en god kvalité på vården i insatsskedet för familjerna.
Du ska ha socionomexamen och tidigare erfarenhet av arbete med myndighetsutövning inom barn och ungdom. Du har ett stort intresse att tillsammans med teamet och enheten utveckla och förbättra arbetsmetoderna inom socialt arbete. Du har förmågan att samarbeta, prioritera och fatta snabba beslut samt har ett förhållningssätt präglat av respekt, engagemang och driv. Våra ledord är professionellt förhållningssätt, gott bemötande och rättssäker handläggning. Du ska ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.


Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner

Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Samordnare till Bemanningscenter

Ansök    Sep 22    Huddinge kommun    Socialsekreterare
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. Om arbetsplatsen Bemanningscenter är en kommunalverksamhet och ansvarar för Huddinge kommuns vikariehantering inom funktionshinderområdet och äldreomsorgen. Vårt uppdrag är att bemanna och rekrytera timvikarier till olika verksam... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

Om arbetsplatsen
Bemanningscenter är en kommunalverksamhet och ansvarar för Huddinge kommuns vikariehantering inom funktionshinderområdet och äldreomsorgen. Vårt uppdrag är att bemanna och rekrytera timvikarier till olika verksamheter inom funktionshinderområdet och äldreomsorgen vid korttidsfrånvaro som sjukdom, semester eller utbildning. På Bemanningscenter arbetar vi efter tydliga gemensamma mål där fokusen ligger att möta upp alla verksamheters behov.
Vi arbetar utifrån nyckelord som respekt, integritet, trygghet och lyhördhet.
Bemanningscenter ligger centralt i Huddinge centrum med närhet till pendeltåg och andra kommunikationer.


-

Arbetsuppgifter
Tjänsten som samordnare innebär i huvudsak att vara ett verksamhetsnära stöd i den grundläggande IT-driften, och agera språkrör mellan verksamheten och stödfunktionerna inom systemförvaltning och IT.
Målet med uppdraget är att bygga upp och förvalta ett gott samarbete mellan verksamheten och relevanta stödfunktioner i kommunen. Du ska säkerställa att arbetet i verksamhetens interna IT-system sker enligt direktiven från stödfunktioner för att nå en ökad effektivitet. Du förväntas att kontinuerligt inventera IT-utrustning och aktuella IT-program i verksamheten. Genom statistik och information kring verksamhetens IT-system kommer du bistå enhetschef eller stödfunktioner med verksamhetens förutsättningar att nå uppsatta mål. Du projektleder införanden av nya IT-system som är specifikt för verksamheten, och agerar språkrör för verksamheten vid införanden av nya kommun- och förvaltningsövergripande IT-system.
Du leder fysiska och digitala utbildningsinsatser, förmedlar och uppdaterar i verksamhetens digitala kommunikationskanaler. Du är med och utvecklar interna processer och rutiner för IT-användandet för att förenkla och effektivisera arbetet i verksamheten. Du utför IT-administration som exempelvis behörighetshantering i de interna systemen och inköp efter direktiv, samt utför omvärldsbevakning relaterat till verksamheten. Andra förekommande arbetsuppgifter är installation av hård- och mjukvara inom verksamheten som stödfunktioner ej utför. Förekommande system inom verksamheten är bemannings- och referenssystem, personal- och lönesystemet Heroma, digitalt signeringssystem, digitalt läkemedelssigneringssystem, Phoniro, Procapita med flera.


Din profil
Vi söker dig som finner samspelet mellan IT och verksamhet spännande. Du har en relevant utbildning eller motsvarande kunskaper genom yrkeserfarenhet. För tjänsten krävs flerårig erfarenhet av administrativt arbete med inriktning IT.
Du har ett lösningsfokuserat förhållningssätt och ett pedagogiskt bemötande. Du är strukturerad, självgående och initiativrik. Du har god samarbetsförmåga, och har lätt för att knyta nya kontakter och upprätta goda relationer. Som samordnare har du förmåga att se helheter i arbetsflödet, du kan prioritera och hantera många frågor samtidigt.
Du trivs med att stötta kollegor, utföra presentationer och har en god förmåga att förmedla information vare sig du talar teknik eller verksamhet. Du är bekväm med att befinna dig i gränslandet mellan verksamhet och IT. Hos Bemanningscenter är varje dag unik, och därför är det viktigt att snabbt kunna omprioritera utan att tappa fokus i uppdraget.
Känner du igen dig, då är du varmt välkommen att söka tjänsten! Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner
Vid anställning kommer vi att be om utdrag ur polisens belastningsregister.


Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Socionomer sökes för konsultuppdrag som missbrukshandläggare i Stockholm

Vill du bidra till ett gott socialt arbete och samtidigt uppnå din fulla potential? Just nu söker vi socionomer som har minst tre års erfarenhet av myndighetsutövning inom vuxen enhet för missbruk till uppdrag i Stockholms Län. Känner du att det är dags att ta nästa steg i karriären och vill veta mer om konsultlivet, eller är du redan socionomkonsult och intresserad av att bredda ditt professionella nätverk? Vi ser fram emot din kontakt oavsett! Arbetsuppg... Visa mer
Vill du bidra till ett gott socialt arbete och samtidigt uppnå din fulla potential? Just nu söker vi socionomer som har minst tre års erfarenhet av myndighetsutövning inom vuxen enhet för missbruk till uppdrag i Stockholms Län. Känner du att det är dags att ta nästa steg i karriären och vill veta mer om konsultlivet, eller är du redan socionomkonsult och intresserad av att bredda ditt professionella nätverk? Vi ser fram emot din kontakt oavsett!
Arbetsuppgifter
Sedvanliga arbetsuppgifter som socialsekreterare inom utredningsenheten vuxen/missbruk.
Vi erbjuder
Kollektivavtal/schyssta anställningsvillkor
En lön du förtjänar och en transparent lönestruktur
Tjänstepension och försäkringar
Förstärkt introduktion
Snabb och smidig personlig service
Regelbunden arbetsmiljöuppföljning
Intern och extern handledning
Och mycket meraAnsökan
Du är varmt välkommen att skicka in din ansökan till oss. Vill du hellre börja med att höra mer så är du välkommen att kontakta Mariana Saad via e-post [email protected] eller mobil 070-140 34 54.
Om oss
Socionomera Bemanning AB är ett auktoriserat bemanningsbolag som hyr ut kunniga socionomer till verksamheter inom socialt arbete. Bolaget är grundat av socionomer som kan socionomer och socialt arbete. Vårt mål är att verksamheter som arbetar med socialt arbete aldrig ska ha brist på kunniga socionomer som hjälper dem fullfölja sitt uppdrag.
Läs mer om oss på vår hemsida www.socionomera.se. Visa mindre

Gruppledare till Socialtjänstens beroendeenhet i Huddinge.

Ansök    Sep 16    Huddinge kommun    Socialsekreterare
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. Om arbetsplatsen Socialtjänstens beroendeenhet i Huddinge arbetar med myndighetsutövning för vuxna personer över 20 år som har beroendeproblematik. Vi arbetar med förhandsbedömningar, utredningar och följer upp vård och behandlin... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

Om arbetsplatsen
Socialtjänstens beroendeenhet i Huddinge arbetar med myndighetsutövning för vuxna personer över 20 år som har beroendeproblematik. Vi arbetar med förhandsbedömningar, utredningar och följer upp vård och behandlingsinsatser enligt SoL och LVM. Handläggarna är organiserade i två grupper som leds av varsin gruppledare i nära arbetsledning.
Vi är en stabil enhet med låg personalomsättning. Vi drivs av att göra ett gott socialt arbete för dem vi möter och fokuserar på metodutveckling, där vi bland annat arbetar med att implementera ny metodik i utredningar och effektiviserar enhetens rutiner för att avlasta handläggare. Vi arbetar bland annat med att fortsätta utveckla familjeorienterat arbete inom socialtjänsten tillsammans med enheterna för barn och ungdom.
Vi finns i lokaler i Huddinge centrum, och hit är det enkelt att ta sig med kollektivtrafik. I huset brevid ligger den väl utbyggda interna öppenvården som vi arbetar i nära samverkan med.


-

Arbetsuppgifter
I ditt arbete kommer du dagligen möta människor med olika bakgrund, behov och förutsättningar, och därför behöver du vara stabil med en personlig mognad och ett förhållningssätt som präglas av respekt. Du har förmåga att skapa engagemang och entusiasm i arbetsgruppen. Arbetet innebär en stor del samverkan internt/externt och rollen innebär att du tillsammans med din gruppledarkollega leder, stödjer och handleder medarbetarna i det dagliga arbetet.
I tjänsten ingår även en mottagningsfunktion där du och din kollega ansvarar för att bedöma alla nya ansökningar/anmälningar.


Din profil
Du är socionom med erfarenhet av aktuellt område vilket har gett dig mycket god kunskap om myndighetsutövning och gällande lagstiftning. Du har utbildning i ASI och MI. Arbetet innehåller en stor del dokumentation vilket innebär att du ska kunna uttrycka dig väl i tal och skrift.
Du behöver vara prestigelös och ha god samarbetsförmåga samtidigt som du är bra på att prioritera och fatta beslut på ett rättssäkert sätt.
Tjänsten som gruppledare är komplex och det är viktigt att du är både ansvarstagande och bra på att strukturera ditt arbete. För oss är även humor och ödmjukhet ett viktigt inslag i en arbetsgrupp och att du tillsammans med kollegor är med och bidrar till ett gott socialt klimat i gruppen. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner

Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas. Visa mindre

Skolkurator

Ansök    Sep 7    Huddinge kommun    Socionom
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår överty... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertygelse är att ju mer vi delar med oss av våra kompetenser, desto mer utrymme skapar vi för alla, såväl medarbetare som våra barn och elever, att växa.

Läs mer om Huddinge pedagogiska plattform https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/arbeta-i-skola-och-forskola/

Om arbetsplatsen
Östra grundskolan i Skogås är en kommunal 7-9 skola samt grundsärskola där vi utbildar morgondagens världsmedborgare. Vi ligger långt fram i användandet av digitala lärmiljöer och genom ett entreprenöriellt förhållningssätt gör vi lärandet till något som är viktigt på riktigt. Läs gärna mer på vår hemsida http://grundskolor.huddinge.se/ostragrundskolan.

-

Arbetsuppgifter
Vi söker en skicklig och drivande kurator till vår skola. Tjänsten som kurator handlar om att skapa verkliga förutsättningar för en inkluderande skolverksamhet där eleverna får möta en socialt tillgänglig miljö. Uppdraget handlar om att bidra till ökad förståelse, kollegial kunskap och verktyg om barns olika förutsättningar i samspel genom att arbeta sida vid sida med skolans personal i den pedagogiska miljön.
Som kurator på Östra grundskolan bidrar du med din särskilda kompetens i att öka graden av samverkan mellan vårdnadshavare och personal och att utveckla skolans kompetens i situationer där elever riskerar att exkluderas. Under arbetsdagen kommer du att få samarbeta med inspirerande kollegor i undervisningen, i planeringsstadiet.

Din profil
Vi söker dig som är skicklig på att entusiasmera, leda samtal och bygga förtroende som har goda kunskaper om hur vi kan utveckla miljön för att bättre kunna möta barns olikhet och utmana normativa idéer. Vi söker dig med ett brinnande engagemang för att utveckla skolan.
Du är högskoleutbildad socionom med goda teoretiska och praktiska kunskaper inom socialpsykologi. Du har erfarenhet av att arbeta med barn i åldrarna 13-15 år i skolans värld samt av att samverka med utomstående aktörer så som polis och socialtjänst. Du gillar att samarbeta med kollegor kring frågor om barns utveckling och lärande och du är skicklig på att bygga förtroendefulla och respektfulla relationer med såväl elever, kollegor och föräldrar.

Du är en varm, ansvarstagande och tydlig person med ett inkluderande förhållningssätt, med god kommunikativ förmåga och du gillar att vara del i ett kontinuerligt utvecklingsarbete ihop med dina kollegor.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner


Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Gruppledare till Forum 4:as öppenvård

Ansök    Aug 27    Huddinge kommun    Socialsekreterare
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. Om arbetsplatsen: Vill du vara med och vidareutveckla vårt behandlingsarbete inom sektionen för beroende och socialpsykiatri? Hos oss har du möjlighet att göra skillnad för de personer som vill göra en förändring mot nykterhet, d... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

Om arbetsplatsen:
Vill du vara med och vidareutveckla vårt behandlingsarbete inom sektionen för beroende och socialpsykiatri? Hos oss har du möjlighet att göra skillnad för de personer som vill göra en förändring mot nykterhet, drogfrihet och spelfrihet.
Öppenvårdsenheten Forum 4:a är en del av sektionen för beroende och socialpsykiatri i Huddinge kommun. Vi erbjuder ett brett utbud av psykosocial behandling i strukturerade grupprogram och individuell form till personer med alkohol-, narkotika-, och/eller spelberoende. Behandlingsprogrammen har olika inriktning beroende på var i motivationsprocessen personen befinner sig. Vi erbjuder motivationsprogram, KBT-program, 12-stegsprogram, utslussprogram samt enskild behandling. Behandlingsprogrammen kan kombineras med sysselsättning i skaparverkstaden samt i vårt restaurangkök. Vi erbjuder även anhöriggrupp, återfallsprevention och HAP (Haschavvänjningsprogram).
Till enheten hör också kommunens IPS-team (Individual placement and support). Teamet jobbar med individanpassat stöd för att hjälpa personer med psykisk funktionsnedsättning och/eller beroende till arbete.
Personalgruppen på Forum 4:a består av sju behandlare, tre aktivitetshandledare (en kock och två hantverkspedagoger, tre IPS-handledare samt enhetschef och gruppledare.
Vi håller till i Huddinge Centrum i nära anslutning till pendeltåg och bussar.


-

Arbetsuppgifter:
I din roll som gruppledare kommer du att ansvara för mottagningsarbetet samt ha en samordnande och arbetsledande funktion gentemot behandlare, hantverkspedagoger och IPS-handledare. Inom ramen för detta uppdrag kommer du ibland behöva hoppa in och vikariera i behandlingsgrupper då ordinarie behandlare är borta. Du kommer att arbeta på direkt uppdrag från enhetschefen. I dina arbetsuppgifter ingår fortlöpande dokumentation i verksamhetssystemet Procapita samt Life Care. Arbetet sker i nära samarbete med, och på uppdrag av socialtjänstens beroendeenhet och enheten för socialpsykiatri för klienter med insatsen IPS. Du behöver även samverka med andra berörda myndigheter.Din profil:
Du som söker är socionom eller beteendevetare, eller har annan högskoleutbildning som arbetsgivaren finner likvärdig. Du har vidareutbildning i form av grundläggande psykoterapiutbildning med KBT-inriktning eller motsvarande utbildning. Vi förutsätter att du har erfarenhet av att arbeta med manualbaserade behandlingsprogram samt god erfarenhet av målgruppen beroende. Erfarenhet av behandlingsarbete utifrån beroendeproblematik är ett krav. Du behöver ha erfarenhet av arbetsledande funktioner. Då vi arbetar på uppdrag från socialtjänstens beroendeenhet och enheten för socialpsykiatri är erfarandehet av och/eller samverkan med myndighetsutövande enhet en stor merit. Erfarenhet av IPS utövande är meriterande.
Du har lätt för att skapa sociala kontakter, är van att arbeta strukturerat och målorienterat. Du är även ansvarstagande, flexibel och självgående. Att samarbeta med andra är en självklarhet för dig och du ger personen det stöd som hen behöver för att komma vidare i sin process. Då fortlöpande dokumentation ingår är du van att uttrycka dig i skrift samt har erfarenhet av dokumentation. Stor betydelse kommer att tillmätas dina personliga egenskaper.
Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner
Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre