Lediga jobb som Universitets- och högskoleadjunkt i Huddinge

Se lediga jobb som Universitets- och högskoleadjunkt i Huddinge. Genom att välja en specifik arbetsgivare kan du även välja att se alla jobb i Huddinge som finns hos arbetsgivaren.

Adjungerad lärare i medieteknik med inriktning webbproduktion

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 13 000 studenter, cirka 70 program och 280 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På... Visa mer
Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 13 000 studenter, cirka 70 program och 280 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande, de som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.

Medieteknik är ett tvärvetenskapligt teknikämne vid Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik. Ämnet har funnits vid Södertörns högskola sedan 2001 och är brett inriktat mot design, konstruktion och analys av digitala media. Medieteknik är högskolans näst största utbildningsämne och utgör en dynamisk och kreativ miljö för både forskning och utbildning. Ämnet arrangerar kurser inom flera olika program vid högskolan och utgör huvudämne i tre av dessa: kandidatprogrammen IT, medier och design; Spelprogrammet samt det internationella masterprogrammet ”User Experience and Interactive Media Design”. Forskningen inom ämnet är mångvetenskaplig, där teknik- och designutforskande kombineras med samhällsvetenskapliga och humanistiska perspektiv. Tematiskt ryms vår forskning inom tre områden: upplevelser och användning, kritiska perspektiv och digital design samt framväxande medieteknologier.

Arbetsuppgifter 
Arbetsuppgifterna består av undervisning på grundnivå: webbproduktion och interaktionsdesign på programmet IT, medier och design samt Medieteknik A-B. Även andra undervisningsmoment och uppdrag kan förekomma. En adjungerad lärare utgör ett komplement till de övriga lärarna och tillför särskild och aktuell kompetens med fokus på området webbproduktion. Undervisning bedrivs på svenska och engelska. 

Behörighet 
Behörig att söka anställning som adjungerad lärare är den som har yrkesskicklighet som är av betydelse för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Den sökande ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda högskolan sa? att det gagnar verksamheten.   För denna anställning krävs att den sökande behärskar undervisning på svenska och engelska. 

Bedömningsgrunder 
För denna anställning har dessutom nedanstående bedömningsgrunder fastställts (i rangordning). Nedanstående punkter ska vara dokumenterade.  


• Pedagogisk skicklighet inom undervisning med fokus på webbproduktion  
• Yrkesmässig erfarenhet av webbproduktion inom aktuella ramverk 
• God samarbetsförmåga 
• God samverkansskicklighet

För fullständig information om behörighet samt kriterier för bedömning av behörighet och bedömningsgrunder se Södertörns högskolas anställningsordning.

Anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad med omfattning om 25-40% med varaktighet på 12 månader. Tillträde enligt överenskommelse. 

Ansökan 
Sista ansökningsdag är 2022-12-07.

Ytterligare upplysningar 
Martin Jonsson, ämnessamordnare, tel: 070 371 31 59, epost: [email protected]  
Anders Green, avdelningsföreståndare, 072 213 23 39, epost: [email protected] 
Marie Granroth, HR-generalist, 08-608 4771, epost: [email protected]


Välkommen med din ansökan!

På vår hemsida sh.se/ledigajobb finns en mall för ansökan som den sökande behöver följa. Publikationer som åberopas ska bifogas i ansökan.

En ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft.

Södertörns högskola kan komma att tillämpa CV-revision

Fackliga kontaktpersoner:
SACO: [email protected]
ST: [email protected]
SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, [email protected]

Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Adjunkt i matematik med didaktisk inriktning, tidsbegränsad

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 13 000 studenter, cirka 70 program och 280 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På... Visa mer
Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 13 000 studenter, cirka 70 program och 280 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande, de som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.

Matematik med didaktisk inriktning är som ämne placerat vid Lärarutbildningen, Avdelningen för Pedagogik och Didaktik. Såväl inom utbildning som forskning prioriteras ämnesöverskridande verksamheter, där lärare/forskare och studenter med olika ämnesbakgrund arbetar tillsammans och aktivt bidrar till att det mångvetenskapliga klimatet förstärks. Forskningen i ämnet omfattar både det akademiska ämnen matematik och matematikdidaktik med frågeställningar relaterade till skolans matematikundervisning. Fokus ligger på begreppsbildning, undervisningens innehåll och sekvensering av innehållet relaterat till elevers förmågor att lära sig matematik. Forskningen har en stark prägel av ett socio- konstruktivistiskt paradigm.

Inom ämnet bedrivs undervisning på lärarutbildningen vid Södertörns högskolas program mot förskollärarexamen, grundlärarexamen med inriktning mot F-3, 4-6 och fritidshem inom ramen för teoretiska kurser och VFU-kurser. Vi söker en adjunkt i matematik med didaktisk inriktning för undervisning på grund- och avancerad nivå inom lärarutbildningen med inriktning mot F-3 och 4-6 lärarprogrammen.

Arbetsuppgifter

Undervisning i matematik och matematikämnets didaktik med fokus på teorier och forskning om begreppsbildning av ämnesinnehåll, ämnesdidaktiskt innehåll och praktisk metodik samt examination. Områden som behandlas i relation till ämnes- och ämnesdidaktiskt innehåll är algebra, geometri, funktionslära, sannolikhetslära och problemlösning. Lärarutbildningens program omfattar Grundlärarprogram F-3 och Grundlärarprogram 4-6. Undervisningen består av föreläsningar och seminarier med fokus på litteraturstudier, analys av vetenskapliga texter samt praktiska och metodiska laborationer.

I anställningen som adjunkt ingår samverkan med kollegor från andra ämnen på högskolan. Även administrativa arbetsuppgifter kan förekomma som exempelvis kursplanering. Undervisningen sker på svenska. 

Behörighet

Behörig att anställas som adjunkt i matematik med didaktisk inriktning är den som avlagt högskoleexamen eller har motsvarande kompetens, visat pedagogisk skicklighet samt har genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng eller har motsvarande kompetens. Behörigheten innefattar även yrkesskicklighet som är av betydelse för anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter. Den sökande ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda högskolan sa? att det gagnar verksamheten. Dessutom krävs för denna anställning att den sökande behärskar undervisning på svenska.

Pedagogisk skicklighet visas genom gedigna och aktuella kunskaper av betydelse för anställningen, ett självreflekterande förhållningssätt till studenters lärande och erfarenheter samt den egna lärarrollen samt genom dokumenterad och väl vitsordad erfarenhet av planering, genomförande och utveckling av utbildning. Pedagogisk erfarenhet kan vara inhämtad genom verksamhet i högskola eller annan verksamhet.

Bedömningsgrunder

För denna anställning har dessutom nedanstående bedömningsgrunder fastställts (i rangordning). Nedanstående punkter ska vara dokumenterade.


• Lärarexamen med 90 högskolepoäng i matematik med didaktisk inriktning eller motsvarande kompetens
• Dokumenterad erfarenhet av undervisning på högskolenivå i matematik/matematikdidaktik
• Dokumenterad erfarenhet av undervisning på högstadie-gymnasienivå i matematik
• Erfarenhet av olika undervisningsformer som seminarier, övningar och laborationer
• Samarbetsförmåga samt förmåga att arbeta både i grupp och självständigt

För fullständig information om behörighet samt kriterier för bedömning av behörighet och bedömningsgrunder se Södertörns högskolas anställningsordning.

Anställningen

Anställningen är tidsbegränsad med omfattning 35 % med varaktighet på ca 6 månader. Tillträde 1 januari 2023 eller enligt överenskommelse.

Sista ansökningsdag är 5 december 2022.

Ytterligare upplysningar

Natalia Karlsson, ämnesamordnare, [email protected]

Eva Jonsson, studierektor vid lärarutbildningen, [email protected]

Niclas Månsson, Biträdande avdelningsföreståndare, [email protected]

Mirjam Bargello Lindberg, HR-generalist, [email protected]


Välkommen med din ansökan!

På vår hemsida sh.se/ledigajobb finns en mall för ansökan som den sökande behöver följa. Publikationer som åberopas ska bifogas i ansökan.

En ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft.

Södertörns högskola kan komma att tillämpa CV-revision

Fackliga kontaktpersoner:
SACO: [email protected]
ST: [email protected]
SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, [email protected]

Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Adjunkt i medieteknik med inriktning webbproduktion

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 13 000 studenter, cirka 70 program och 280 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På... Visa mer
Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 13 000 studenter, cirka 70 program och 280 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande, de som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.

Medieteknik är ett tvärvetenskapligt teknikämne vid Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik. Ämnet har funnits vid Södertörns högskola sedan 2001 och är brett inriktat mot design, konstruktion och analys av digitala media. Medieteknik är högskolans näst största utbildningsämne och utgör en dynamisk och kreativ miljö för både forskning och utbildning. Ämnet arrangerar kurser inom flera olika program vid högskolan och utgör huvudämne i tre av dessa: kandidatprogrammen IT, medier och design; Spelprogrammet samt det internationella masterprogrammet ”User Experience and Interactive Media Design”. Forskningen inom ämnet är mångvetenskaplig, där teknik- och designutforskande kombineras med samhällsvetenskapliga och humanistiska perspektiv. Tematiskt ryms vår forskning inom tre områden: upplevelser och användning, kritiska perspektiv och digital design samt framväxande medieteknologier.

Arbetsuppgifter 
Arbetsuppgifterna består av undervisning på grundnivå: webbproduktion på programmet IT, medier och design samt Medieteknik A-B. Även andra undervisningsmoment och uppdrag kan förekomma. Undervisningen bedrivs på svenska och engelska. 

Behörighet 
Behörig att anställas som adjunkt i medieteknik är den som avlagt högskoleexamen eller har motsvarande kompetens, visat pedagogisk skicklighet samt har genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng eller har motsvarande kompetens. Behörigheten innefattar även yrkesskicklighet som är av betydelse för anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter. Den sökande ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda högskolan så att det gagnar verksamheten. För denna anställning krävs dessutom att den sökande behärskar undervisning på svenska och engelska. 

Bedömningsgrunder 
För denna anställning har dessutom nedanstående bedömningsgrunder fastställts (i rangordning). Nedanstående punkter ska vara dokumenterade.  


• Pedagogisk skicklighet inom undervisning med fokus på webbproduktion  
• Yrkesmässig erfarenhet av webbproduktion  
• God samarbetsförmåga 
• God samverkansskicklighet 

För fullständig information om behörighet samt kriterier för bedömning av behörighet och bedömningsgrunder se Södertörns högskolas anställningsordning.

Anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad med omfattning om 75-100% med varaktighet på 12 månader.  Tillträde efter överenskommelse. 

Ansökan 
Sista ansökningsdag är 2022-12-07.

Ytterligare upplysningar 
Martin Jonsson, ämnessamordnare, tel: 070 371 31 59, epost: [email protected]  
Anders Green, avdelningsföreståndare, 072 213 23 39, epost: [email protected] 
Marie Granroth, HR-generalist, 08-608 4771, epost: [email protected]


Välkommen med din ansökan!

På vår hemsida sh.se/ledigajobb finns en mall för ansökan som den sökande behöver följa. Publikationer som åberopas ska bifogas i ansökan.

En ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft.

Södertörns högskola kan komma att tillämpa CV-revision

Fackliga kontaktpersoner:
SACO: [email protected]
ST: [email protected]
SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, [email protected]

Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Adjunkt i matematikdidaktik med inriktning mot förskolan, tidsbegränsad

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 13 000 studenter, cirka 70 program och 280 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På... Visa mer
Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 13 000 studenter, cirka 70 program och 280 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande, de som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.

Lärarutbildningen vid Södertörns högskola erbjuder program avsedda för flertalet verksamhetsområden, från förskola till gymnasium. Två program leder till förskollärarexamen, fem till grundlärarexamen och två till ämneslärarexamen. Lärarutbildningen har två profilområden: interkulturalitet och bildning. För mer information: https://www.sh.se/institutioner--amnen/lararutbildningen?query=lärarutbildning

Matematik med didaktisk inriktning är som ämne placerat vid Lärarutbildningen, Avdelningen för Pedagogik och Didaktik. Såväl inom utbildning som forskning prioriteras gränsöverskridande verksamheter, där lärare/forskare och studenter med olika ämnesbakgrund arbetar tillsammans och aktivt bidrar till att det mångvetenskapliga klimatet förstärks. Forskningen inom ämnet har relationer både till akademiska ämnen matematik och matematikdidaktik med frågeställningar relaterade till skolans matematikundervisning med fokus på begreppsbildning relaterat till undervisningsinnehåll och sekvensering av innehållet i förhållande till elevers förmågor att lära sig matematik. Forskningen har en stark prägel av ett socio- konstruktivistiskt paradigm. Inom ämnet bedrivs undervisning på lärarutbildningen vid Södertörns högskolas program mot förskollärarexamen, grundlärarexamen med inriktning mot F-3, 4-6 och fritidshem inom ramen för teoretiska kurser och VFU-kurser.

Vi söker en adjunkt i matematik med didaktisk inriktning för undervisning på grund- och avancerad nivå inom lärarutbildningen med inriktning mot förskola.

Arbetsuppgifter
Undervisning i matematikämnets didaktik med fokus på barns tidiga matematikutveckling. Fokus i undervisningen läggs såväl på en forskningsbaserad syn på barns tidiga matematikutveckling som på lärarstudenternas egen matematikutveckling. Områden som behandlas i relation till detta är barns tidiga taluppfattning och problemlösningsförmåga. Undervisningen består av föreläsningar och seminarier med fokus på litteraturstudier, analys av vetenskapliga texter samt praktiska och metodiska laborationer utgående från förutsättningar för barns tidiga kunskapsutveckling i matematik.

I anställningen som adjunkt ingår samverkan med kollegor från andra ämnen på högskolan. Även administrativa arbetsuppgifter kan förekomma som exempelvis kursplanering. Undervisningen sker på svenska. 

Behörighet
Behörig att anställas som adjunkt i matematik med didaktisk inriktning är den som avlagt högskoleexamen eller har motsvarande kompetens, visat pedagogisk skicklighet samt har genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng eller har motsvarande kompetens. Behörigheten innefattar även yrkesskicklighet som är av betydelse för anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter. Den sökande ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda högskolan sa? att det gagnar verksamheten. Dessutom krävs för denna anställning att den sökande behärskar undervisning på svenska.

Pedagogisk skicklighet visas genom gedigna och aktuella kunskaper av betydelse för anställningen, ett självreflekterande förhållningssätt till studenters lärande och erfarenheter samt den egna lärarrollen samt genom dokumenterad och väl vitsordad erfarenhet av planering, genomförande och utveckling av utbildning. Pedagogisk erfarenhet kan vara inhämtad genom verksamhet i högskola eller annan verksamhet.

Bedömningsgrunder
För denna anställning har dessutom nedanstående bedömningsgrunder fastställts (i rangordning). Nedanstående punkter ska vara dokumenterade.


• Förskollärarexamen eller motsvarande kompetens
• Erfarenhet av pedagogiskt arbete på förskola/grundskola/lärarutbildningen
• Erfarenhet av olika undervisningsformer som seminarier, övningar och laborationer
• Erfarenhet av undervisning i matematikämnets didaktik
• Samarbetsförmåga samt förmåga att arbeta både i grupp och självständigt

För fullständig information om behörighet samt kriterier för bedömning av behörighet och bedömningsgrunder se Södertörns högskolas anställningsordning.

Anställningen
Anställningen är tidsbegränsad med omfattning 35 % med varaktighet på ca 6 månader. Tillträde 1 januari 2023 eller enligt överenskommelse.

Sista ansökningsdag är 5 december 2022.

Ytterligare upplysningar
Natalia Karlsson, ämnesamordnare, [email protected]

David Gunnarsson, studierektor vid lärarutbildningen, [email protected]

Niclas Månsson, Biträdande avdelningsföreståndare, [email protected]

Mirjam Bargello Lindberg, HR-generalist, [email protected]


Välkommen med din ansökan!

På vår hemsida sh.se/ledigajobb finns en mall för ansökan som den sökande behöver följa. Publikationer som åberopas ska bifogas i ansökan.

En ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft.

Södertörns högskola kan komma att tillämpa CV-revision

Fackliga kontaktpersoner:
SACO: [email protected]
ST: [email protected]
SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, [email protected]

Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Högskoleadjunkt i omvårdnad

Röda Korsets Högskola Med människan i centrum och utblick mot världen är omvårdnad och hälsa i ett globalt perspektiv Röda Korsets Högskolas unika profil inom utbildning, forskning och samverkan. Röda Korset Högskola vilar på en lång tradition – ända sedan 1867 har vi utbildat högt ansedda och eftertraktade sjuksköterskor. Högskolan gör en stor samhällsnytta och examinerar årligen cirka 200 sjuksköterskor och 50 specialistsjuksköterskor inom intensivvård... Visa mer
Röda Korsets Högskola

Med människan i centrum och utblick mot världen är omvårdnad och hälsa i ett globalt perspektiv Röda Korsets Högskolas unika profil inom utbildning, forskning och samverkan.

Röda Korset Högskola vilar på en lång tradition – ända sedan 1867 har vi utbildat högt ansedda och eftertraktade sjuksköterskor. Högskolan gör en stor samhällsnytta och examinerar årligen cirka 200 sjuksköterskor och 50 specialistsjuksköterskor inom intensivvård, infektionssjukvård och psykiatrisk vård. Vi bidrar också till att öka kompetensen bland kliniska handledare inom den verksamhetsförlagda utbildningen genom att erbjuda uppdragsutbildning.

Vi finns på Campus Flemingsberg och har 850 studenter och 70 medarbetare.

Vi söker nu högskoleadjunkter i omvårdnad som har intresse och engagemang för att undervisa och bedriva utveckling av utbildning. Vid Hälsovetenskapliga institutionen bedrivs professionsutbildningar till sjuksköterska och till specialistsjuksköterska inom intensivvård, psykiatrisk vård samt infektionssjukvård. Vi är nu ett skede där vi utvecklar våra utbildningar och forskningsmiljö vid Röda Korsets Högskola. Inom forskningsmiljön kommer även vår nya forskningsinriktning – Hälsovetenskap i ett globalt perspektiv, att utvecklas. Nu söker vi dig som är intresserad av att arbeta som högskoleadjunkt i omvårdnad. Vi har behov av ytterligare kompetens eftersom vi nu är inne i en spännande utvecklingsfas och har en utbildnings- och forskningsverksamhet i expansion.

Beskrivning

Hälsovetenskapliga institutionen har 45 medarbetare och utbildar 850 studenter per år. Institutionens utbildnings- och forskningsverksamhet som spänner över flera ämnesområden och utmärker sig genom vår globala profil. Institutionen utgör grunden för högskolans akademiska verksamhet i form av utbildning på grund- och avancerad nivå, forskning, samverkan internt och externt med andra lärosäten samt med omgivande samhälle. Läs mer om oss här: www.rkh.se

Arbetsuppgifter

I dina arbetsuppgifter ingår planering och undervisning på grund- och/eller avancerad nivå i såväl teoretisk som verksamhetsintegrerat lärande/verksamhetsförlagd utbildning. I dina arbetsuppgifter ingår även deltagande i bedömningssamtal under studenters verksamhetsförlagda utbildning, handledning av examensarbete på grundnivå, examination samt kursadministration inom program och kurser på grundnivå samt inom specialistutbildning. Vidare ingår pedagogiskt uppdrag som kursansvarig.

Dina arbetsuppgifter består även av kompetenstid i omfattningen 10% av arbetstid i anställningen.

Krav

• Magisterexamen i omvårdnad, omvårdnadsvetenskap, vårdvetenskap eller annat för tjänsten relevant område samt avlagt
• Sjuksköterskeexamen, svensk sjuksköterskelegitimation samt relevant specialistsjuksköterskeexamen för att undervisa inom specialistprogrammen
• Genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. Bedöms det inte vara tillfullo uppfyllt ska kunskaperna förvärvas och utbildning påbörjas under första anställningsåret i överenskommelse med rekryterande chef
• Klinisk erfarenhet som sjuksköterska/specialistsjuksköterska
• Pedagogisk skicklighet
• Goda kunskaper i svenska och engelska
• I övrigt hänvisas till Röda Korsets Högskolas anställningsordning.

Meriterande

• Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning distriktsköterska, psykiatrisk vård, infektionssjukvård eller intensivvård samt klinisk yrkeserfarenhet som specialistsjuksköterska
• Erfarenhet av verksamhetsförlagd utbildning på grund- och/eller avancerad nivå
• Erfarenhet av undervisning på kliniskt träningscentrum

Ansökan

• CV
• Personligt brev
• Beskrivning av pedagogiska meriter
• Beskrivning av yrkesmässiga meriter
• Intyg på genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper
• Redogörelse för språkkunskaper
• Kopior på betyg, intyg och examensbevis

Alla handlingar som du önskar ska ingå i din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Namnge varje uppladdat dokument så att innehållet tydligt framgår.

Röda Korsets Högskola
Raija Strömberg
Box 1059
141 21 Huddinge

Frågor om tjänsten besvaras av:

Prefekt Birgitta Bisholt: tel 08-587 516 59

Facklig representant för SULF: Mia Kraft, ordförande tel: 08-587 516 58

Sista ansökningsdatum

2022-11-06 Visa mindre

Adjunkt i matematik med didaktisk inriktning, tidsbegränsad

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 13 000 studenter, cirka 70 program och 280 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På... Visa mer
Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 13 000 studenter, cirka 70 program och 280 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande, de som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.

Lärarutbildningen vid Södertörns högskola erbjuder program avsedda för flertalet verksamhetsområden, från förskola till gymnasium. Två program leder till förskollärarexamen, fem till grundlärarexamen och två till ämneslärarexamen. Lärarutbildningen har två profilområden: interkulturalitet och bildning. För mer information: https://www.sh.se/institutioner--amnen/lararutbildningen?query=lärarutbildning

Matematik med didaktisk inriktning är som ämne placerat vid Lärarutbildningen, Avdelningen för Pedagogik och Didaktik. Såväl inom utbildning som forskning prioriteras ämnesöverskridande verksamheter, där lärare/forskare och studenter med olika ämnesbakgrund arbetar tillsammans och aktivt bidrar till att det mångvetenskapliga klimatet förstärks. Forskningen i ämnet omfattar både det akademiska ämnet matematik och matematikdidaktik med frågeställningar relaterade till skolans matematikundervisning. Fokus ligger på begreppsbildning, undervisningens innehåll och sekvensering av innehållet relaterat till elevers förmågor att lära sig matematik. Forskningen har en stark prägel av ett socio-konstruktivistiskt paradigm.

Inom ämnet bedrivs undervisning på lärarutbildningen vid Södertörns högskolas program mot förskollärarexamen, grundlärarexamen med inriktning mot F-3, 4-6 och fritidshem inom ramen för teoretiska kurser och VFU-kurser. Vi söker en adjunkt i matematik med didaktisk inriktning för undervisning på grund- och avancerad nivå inom lärarutbildningen, med inriktning mot tidigare år.

Arbetsuppgifter
Undervisning i matematikämnets didaktik med fokus på teorier och forskning om begreppsbildning av ämnesinnehåll, ämnesdidaktiskt innehåll och praktisk metodik samt examination, med inriktning mot grundskola. Områden som behandlas i relation till ämnes- och ämnesdidaktiskt innehåll är algebra, geometri, funktionslära, sannolikhetslära och problemlösning. Förutom detta förekommer arbetsuppgifter relaterade till förskolan med fokus på barns tidiga matematikutveckling inom områdena taluppfattning och problemlösning. Undervisningen består av föreläsningar och seminarier med fokus på litteraturstudier, analys av vetenskapliga texter samt praktiska och metodiska laborationer.

I anställningen som adjunkt ingår samverkan med kollegor från andra ämnen på högskolan. Även administrativa arbetsuppgifter kan förekomma som exempelvis kursplanering.  Undervisningen sker på svenska. 

Behörighet
Behörig att anställas som adjunkt i matematik med didaktisk inriktning är den som avlagt högskoleexamen eller har motsvarande kompetens, visat pedagogisk skicklighet samt har genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng eller har motsvarande kompetens. Behörigheten innefattar även yrkesskicklighet som är av betydelse för anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter. Den sökande ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda högskolan sa? att det gagnar verksamheten. Dessutom krävs för denna anställning att den sökande behärskar undervisning på svenska.

Pedagogisk skicklighet visas genom gedigna och aktuella kunskaper av betydelse för anställningen, ett självreflekterande förhållningssätt till studenters lärande och erfarenheter samt den egna lärarrollen samt genom dokumenterad och väl vitsordad erfarenhet av planering, genomförande och utveckling av utbildning. Pedagogisk erfarenhet kan vara inhämtad genom verksamhet i högskola eller annan verksamhet.

Bedömningsgrunder
För denna anställning har dessutom nedanstående bedömningsgrunder fastställts (i rangordning). Nedanstående punkter ska vara dokumenterade.


• Lärarexamen med 90 högskolepoäng i matematik med didaktisk inriktning eller motsvarande kompetens
• Dokumenterad erfarenhet av undervisning på högskolenivå i matematik/matematikdidaktik
• Dokumenterad erfarenhet av undervisning på högstadie-gymnasienivå i matematik
• Erfarenhet av olika undervisningsformer som seminarier, övningar och laborationer
• Samarbetsförmåga samt förmåga att arbeta både i grupp och självständigt

För fullständig information om behörighet samt kriterier för bedömning av behörighet och bedömningsgrunder se Södertörns högskolas anställningsordning.

Anställningen
Anställningen är tidsbegränsad med omfattning 60-80% med varaktighet på ca 6 månader. Tillträde 1 januari 2023 eller enligt överenskommelse.

Sista ansökningsdag är 5 december 2022.

Ytterligare upplysningar

Natalia Karlsson, ämnesamordnare, [email protected]

Eva Jonsson, studierektor vid lärarutbildningen, [email protected]

Niclas Månsson, Biträdande avdelningsföreståndare, [email protected]

Mirjam Bargello Lindberg, HR-generalist, [email protected] 


Välkommen med din ansökan!

På vår hemsida sh.se/ledigajobb finns en mall för ansökan som den sökande behöver följa. Publikationer som åberopas ska bifogas i ansökan.

En ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft.

Södertörns högskola kan komma att tillämpa CV-revision

Fackliga kontaktpersoner:
SACO: [email protected]
ST: [email protected]
SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, [email protected]

Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Adjunkt i Kemi - vikariat

Vill du vara med och utveckla utbildning av högsta kvalitet? Institutionen för laboratoriemedicin består av sju avdelningar som bedriver forskning och undervisning med visionen att gynna människors hälsa. Avdelningen för Klinisk kemi bedriver högkvalitativ forskning och utbildning med syfte att förstå och förklara patobiologiska sammanhang och utveckla analysmetoder för att återspegla sjukliga förändringar inom det biokemiska området. På avdelningen bed... Visa mer
Vill du vara med och utveckla utbildning av högsta kvalitet?
Institutionen för laboratoriemedicin består av sju avdelningar som bedriver forskning och undervisning med visionen att gynna människors hälsa.

Avdelningen för Klinisk kemi bedriver högkvalitativ forskning och utbildning med syfte att förstå och förklara patobiologiska sammanhang och utveckla analysmetoder för att återspegla sjukliga förändringar inom det biokemiska området. På avdelningen bedrivs undervisning inom Biomedicinska analytiker-, tandläkarprogrammet samt på en del fristående kurser. Vi är just nu i behov av att anställa en adjunkt som vill vara med och utveckla forskning och undervisning tillsammans med en sammansvetsad grupp.

Din roll
Vid avdelningen för Klinisk Kemi arbetar en grupp om fem adjunkter. Var och en ansvarar för sina egna kurser men samtliga moment sker i nära samarbete med arbetsgruppen. Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av undervisning, men även andra uppgifter kan förekomma.

Primära arbetsuppgifter som ingår i rollen:

- Planering av undervisningsaktiviteter
- Samordning av seminarier
- Handledning av laborationer
- Rättning av uppgifter och tentor
- Utbildningsadministration

Vem är du?
Behörig att anställas som adjunkt är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens inom för arbetsuppgifterna relevant ämnesområde. Vi vill därmed att du har examen som biomedicinsk analytiker eller inom biokemi, kemi eller motsvarande. Doktorsexamen är meriterande men inget krav. Som person ser vi gärna att du trivs med varierade arbetsuppgifter och att du tar egna initiativ genom att självständigt driva ditt arbete framåt. Det är ett krav att du är van vid att arbeta i laboratoriemiljö och att du har undervisat inom det naturvetenskapliga området på gymnasie- eller universitetsnivå. Det är meriterande med pedagogisk utbildning och att ha erfarenhet av undervisningsplattformar som exempelvis Ladok, Canvas eller Inspera. Då undervisningen sker både på svenska och engelska är goda kunskaper i båda språken ett krav. Erfarenhet och eller intresse för forskning är meriterande men inget krav.

Bedömningsgrunder
Vid bedömningen av sökande lägger vi särskilt stor vikt vid pedagogisk skicklighet. Eftersom du kommer att arbeta i en sammansvetsad grupp lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper.

Vad erbjuder vi?
En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet även en statlig myndighet. Det innebär att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal, generös semester och en bra tjänstepension. Du får träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Tjänsten är ett vikariat på 10 månader med möjlighet till förlängning.

Placering: Flemingsberg

https://ki.se/labmed/avdelningen-for-klinisk-kemi 

Ansökan
Ansökan ska innehålla följande handlingar företrädesvis skrivna på svenska: CV, personligt brev

Varmt välkommen med din ansökan senast den 30 juni.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi. 

Vid tillsvidareanställning tillämpar Karolinska Institutet 6 månaders provanställning.


Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss Visa mindre

Adjungerad lärare i informatik

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 13 000 studenter, cirka 70 program och 280 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På... Visa mer
Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 13 000 studenter, cirka 70 program och 280 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande, de som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik har ca 100 anställda bestående av lärare/forskare, doktorander och administrativ personal. Såväl inom utbildning som forskning prioriteras gränsöverskridande verksamheter, där forskare och studenter med olika ämnesbakgrund arbetar tillsammans och aktivt bidrar till att det mångvetenskapliga klimatet förstärks. Institutionen består av tre akademiska avdelningar och en administrativ avdelning.

Informatik är ett tvärvetenskapligt ämne vid Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik.  Kurser i informatik ges på grundnivå (A-C). Utbildningsprogrammet Management med IT är ett centralt utbildningsprogram för ämnet (kurser ges på A till C-nivå) och undervisningen sker här i samarbete med ämnet företagsekonomi. Dessutom ingår informatik i utbildningen Turismprogrammet och ämnets kurser är även valbara inom bl a program inom företagsekonomi. Samverkan med företag och myndigheter sker idag bl a inom platsutveckling och digitalisering samt business intelligence.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna utgörs av undervisning vid utbildningsprogrammet Management med IT och fristående kurser inom Informatik. Viss kursadministration ingår i arbetsuppgifterna. Då informatikämnet är under uppbyggnad förväntas den sökande delta i kursutveckling. Undervisningen bedrivs företrädesvis på svenska. Även administrativa arbetsuppgifter kan förekomma. Det finns en önskan att öka samverkan med företag och samhälle inom ämnets utbildningar t ex i form av gästlärare och projekt.

Undervisningen vid ämnet sker inom följande delområden idag: introduktion till informatik, digital affärsutveckling, digital marknadsföring, handelns digitalisering, entreprenörskap och digitalisering, digital innovation, verksamhetsutveckling och digitalisering, business intelligence, projektledning och styrning med inriktning mot digitalisering. Förutom teori så sker undervisning riktat mot arbetsmetoder i form av workshoppar och datorövningar i form av s k tech brief. Praktisk färdighet övas via tech brief inom aktuella teknikområden som innefattar t ex webbdesign, databasövningar, AI och datavisualisering. Undervisning bedrivs på svenska.

Arbetsuppgifterna kommer anpassas utifrån den sökandes profil på ett sätt som stödjer undervisningen utifrån de delområden (se ovan) där den sökanden passar bäst in. Tanken med anställningen är att den ska kunna kombineras med annan relevant anställning inom företag eller myndighet.

Behörighet
Behörig att söka anställning som adjungerad lärare är den som har yrkesskicklighet som är av betydelse för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Den sökande ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda högskolan sa? att det gagnar verksamheten. För dennan anställning krävs dessutom att den sökande behärskar undervisning på svenska. 

Bedömningsgrunder
För denna anställning har dessutom nedanstående bedömningsgrunder fastställts (i rangordning). Nedanstående punkter ska vara dokumenterade.


• Skicklighet inom undervisning inom ett eller flera av ämnets olika delområden (se beskrivning under rubriken Arbetsuppgifter ovan).   
• För ämnet relevant utbildning på minst till kandidatnivå.
• Relevant yrkeserfarenhet med relevans för ämnets olika delområden (se beskrivning under rubriken Arbetsuppgifter ovan). 
• Skicklighet i undervisning allmänt inom utbildning med relevans för  informatik på grundnivå 
• Skicklighet i kursadministration och kursutveckling 
• God samarbetsförmåga 

För fullständig information om behörighet samt kriterier för bedömning av behörighet och bedömningsgrunder se Södertörns högskolas anställningsordning.

Anställningen
Anställningen är tidsbegränsad med omfattning om 20-49 % med varaktighet ca 6 månader. Tillträde 2022-08-15. 

Vi vill ha din ansökan senast 2022-06-15.

Ytterligare upplysningar
Ämnessamordare Lars Degerstedt, tel: 08 - 608 4904, e-post; [email protected]
Avdelningsföreståndare Gustaf Onn, tel: 08 - 608 4930 e-post; [email protected]
Prefekt Ester Appelgren, tel: 08 - 608 4183, e-post; [email protected]   


Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft.

En ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Södertörns högskola kan komma att tillämpa CV-revision.

Välkommen med din ansökan!

Fackliga kontaktpersoner:
SACO: [email protected]
ST: [email protected]
SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, [email protected]

Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Adjungerad lärare i informatik

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 13 000 studenter, cirka 70 program och 280 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På... Visa mer
Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 13 000 studenter, cirka 70 program och 280 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande, de som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik har ca 100 anställda bestående av lärare/forskare, doktorander och administrativ personal. Såväl inom utbildning som forskning prioriteras gränsöverskridande verksamheter, där forskare och studenter med olika ämnesbakgrund arbetar tillsammans och aktivt bidrar till att det mångvetenskapliga klimatet förstärks. Institutionen består av tre akademiska avdelningar och en administrativ avdelning.

Informatik är ett tvärvetenskapligt ämne vid Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik.  Kurser i informatik ges på grundnivå (A-C). Utbildningsprogrammet Management med IT är ett centralt utbildningsprogram för ämnet (kurser ges på A till C-nivå) och undervisningen sker här i samarbete med ämnet företagsekonomi. Dessutom ingår informatik i utbildningen Turismprogrammet och ämnets kurser är även valbara inom bl a program inom företagsekonomi. Samverkan med företag och myndigheter sker idag bl a inom platsutveckling och digitalisering samt business intelligence.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna utgörs av undervisning vid utbildningsprogrammet Management med IT och fristående kurser inom Informatik. Viss kursadministration ingår i arbetsuppgifterna. Då informatikämnet är under uppbyggnad förväntas den sökande delta i kursutveckling. Undervisningen bedrivs företrädesvis på svenska. Även administrativa arbetsuppgifter kan förekomma. Det finns en önskan att öka samverkan med företag och samhälle inom ämnets utbildningar t ex i form av gästlärare och projekt.

Undervisningen vid ämnet sker inom följande delområden idag: introduktion till informatik, digital affärsutveckling, digital marknadsföring, handelns digitalisering, entreprenörskap och digitalisering, digital innovation, verksamhetsutveckling och digitalisering, business intelligence, projektledning och styrning med inriktning mot digitalisering. Förutom teori så sker undervisning riktat mot arbetsmetoder i form av workshoppar och datorövningar i form av s k tech brief. Praktisk färdighet övas via tech brief inom aktuella teknikområden som innefattar t ex webbdesign, databasövningar, AI och datavisualisering. Undervisning bedrivs på svenska.

Arbetsuppgifterna kommer anpassas utifrån den sökandes profil på ett sätt som stödjer undervisningen utifrån de delområden (se ovan) där den sökanden passar bäst in. Tanken med anställningen är att den ska kunna kombineras med annan relevant anställning inom företag eller myndighet.

Behörighet
Behörig att söka anställning som adjungerad lärare är den som har yrkesskicklighet som är av betydelse för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Den sökande ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda högskolan sa? att det gagnar verksamheten. För dennan anställning krävs dessutom att den sökande behärskar undervisning på svenska. 

Bedömningsgrunder
För denna anställning har dessutom nedanstående bedömningsgrunder fastställts (i rangordning). Nedanstående punkter ska vara dokumenterade.


• Skicklighet inom undervisning inom ett eller flera av ämnets olika delområden (se beskrivning under rubriken Arbetsuppgifter ovan).   
• För ämnet relevant utbildning på minst till kandidatnivå.
• Relevant yrkeserfarenhet med relevans för ämnets olika delområden (se beskrivning under rubriken Arbetsuppgifter ovan). 
• Skicklighet i undervisning allmänt inom utbildning med relevans för  informatik på grundnivå 
• Skicklighet i kursadministration och kursutveckling 
• God samarbetsförmåga 

För fullständig information om behörighet samt kriterier för bedömning av behörighet och bedömningsgrunder se Södertörns högskolas anställningsordning.

Anställningen
Anställningen är tidsbegränsad med omfattning om 20-49 % med varaktighet ca 6 månader. Tillträde enligt överenskommelse.

Vi vill ha din ansökan senast 2022-08-10.

Ytterligare upplysningar
Ämnessamordare Lars Degerstedt, tel: 08 - 608 4904, e-post; [email protected]
Avdelningsföreståndare Gustaf Onn, tel: 08 - 608 4930 e-post; [email protected]
Prefekt Ester Appelgren, tel: 08 - 608 4183, e-post; [email protected]   


Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft.

En ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Södertörns högskola kan komma att tillämpa CV-revision.

Välkommen med din ansökan!

Fackliga kontaktpersoner:
SACO: [email protected]
ST: [email protected]
SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, [email protected]

Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Adjunkt i medieteknik med inriktning speldesign

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 13 000 studenter, cirka 70 program och 280 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På... Visa mer
Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 13 000 studenter, cirka 70 program och 280 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande, de som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik har ca 100 anställda bestående av lärare/forskare, doktorander och administrativ personal. Såväl inom utbildning som forskning prioriteras gränsöverskridande verksamheter, där forskare och studenter med olika ämnesbakgrund arbetar tillsammans och aktivt bidrar till att det mångvetenskapliga klimatet förstärks. Institutionen består av tre akademiska avdelningar och en administrativ avdelning.

Medieteknik är ett tvärvetenskapligt teknikämne vid Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik. Ämnet har funnits vid Södertörns högskola sedan 2001 och är brett inriktat mot design, konstruktion och analys av digitala media. Medieteknik är högskolans näst största utbildningsämne och utgör en dynamisk och kreativ miljö för både forskning och utbildning. Ämnet arrangerar kurser inom flera olika program vid högskolan och utgör huvudämne i tre av dessa: kandidatprogrammen IT, medier och design; Spelprogrammet samt det internationella masterprogrammet ”User Experience and Interactive Media Design”. Forskningen inom ämnet är mångvetenskaplig, där teknik- och designutforskande kombineras med samhällsvetenskapliga och humanistiska perspektiv. Tematiskt ryms vår forskning inom tre områden: upplevelser och användning, kritiska perspektiv och digital design samt framväxande medieteknologier.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består av undervisning inom speldesign och spelutveckling på grundnivå inom spelprogrammet. Även andra undervisningsmoment, uppdrag och administrativa arbetsuppgifter kan förekomma. Undervisningen bedrivs på svenska och engelska.

Behörighet
Behörig att anställas som adjunkt i medieteknik är den som avlagt högskoleexamen eller har motsvarande kompetens, visat pedagogisk skicklighet samt har genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng eller har motsvarande kompetens. Behörigheten innefattar även yrkesskicklighet som är av betydelse för anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter. Den sökande ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda högskolan så att det gagnar verksamheten. För denna anställning krävs dessutom att den sökande behärskar undervisning på svenska och engelska.

Pedagogisk skicklighet visas genom gedigna och aktuella kunskaper av betydelse för anställningen, ett självreflekterande förhållningssätt till studenters lärande och erfarenheter samt den egna lärarrollen samt genom dokumenterad och väl vitsordad erfarenhet av planering, genomförande och utveckling av utbildning. Pedagogisk erfarenhet kan vara inhämtad genom verksamhet i högskola eller annan verksamhet.

Bedömningsgrunder
För denna anställning har nedanstående bedömningsgrunder fastställts (i rangordning). Nedanstående punkter ska vara dokumenterade. 


• Pedagogisk skicklighet inom speldesign, spelutveckling eller spelmarknadsföring
• Erfarenhet av undervisning på engelska är meriterande
• God samarbetsförmåga

För fullständig information om behörighet samt kriterier för bedömning av behörighet och bedömningsgrunder se Södertörns högskolas anställningsordning.

Anställningen
Anställningen är tidsbegränsad med omfattning mellan 75-100 % med varaktighet på ca 6 månader med tillträde 2022-08-01 eller enligt överenskommelse.

Ansökan
Vi vill ha din ansökan senast 2022-05-15.

Ytterligare upplysningar
Avdelningsföreståndare Anders Green, tel: 08 - 608 5144, e-post; [email protected]
Programsamordnare Petri Lankoski, tel: 08 - 608 4708, e-post; [email protected]
HR-generalist Marie Granroth, tel: 08-608 4771, e-post; [email protected] 


Välkommen med din ansökan!

På vår hemsida sh.se/ledigajobb finns en mall för ansökan som den sökande behöver följa. Publikationer som åberopas ska bifogas i ansökan.

En ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft.

Södertörns högskola kan komma att tillämpa CV-revision

Fackliga kontaktpersoner:
SACO: [email protected]
ST: [email protected]
SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, [email protected]

Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Institutionen för odontologi söker en Universitetsadjunkt inom protetik

Var med och utveckla utbildning av högsta kvalitet Till institutionen för odontologi söker vi nu en universitetsadjunkt. Tjänsten är placerad vid enheten för oral rehabilitering som utbildar tandläkarstudenter inom protetik och bettfysiologi. Vi utbildar även på specialistnivå och har ett nära samarbete med specialistkliniken vid universitetstandvården, där den kliniska färdighetsträningen är förlagd. Enhetens forskning handlar om oral rehabilitering oc... Visa mer
Var med och utveckla utbildning av högsta kvalitet
Till institutionen för odontologi söker vi nu en universitetsadjunkt.

Tjänsten är placerad vid enheten för oral rehabilitering som utbildar tandläkarstudenter inom protetik och bettfysiologi. Vi utbildar även på specialistnivå och har ett nära samarbete med specialistkliniken vid universitetstandvården, där den kliniska färdighetsträningen är förlagd. Enhetens forskning handlar om oral rehabilitering och smärta/käkfunktionsstörning. Tillsammans med Universitetstandvården bedriver vi utbildningar som är internationellt topprankade. Karolinska Institutet rankas som nummer 1 i världen inom ämnet odontologi enligt QS-rankningen 2022.

Din roll
Vi söker en specialisttandläkare inom oral protetik som vill vara med och utveckla utbildningen av nya tandläkare samt ST-tandläkare. På sikt kan det även finnas möjlighet till akademisk meritering för rätt person. Som specialisttandläkare kommer du att arbeta med klinisk och teoretisk undervisning inom ämnesområdet oral protetik på tandläkarprogrammet. Du utför även demonstrationer och terapiplaneringar tillsammans med studenter på tandläkarprogrammet samt har kursansvar.

Vem är du?
Till denna tjänst söker vi dig som har följande kvalifikationer:

Krav:

- legitimerad tandläkare med specialistexamen i oral protetik (utfärdad av Socialstyrelsen)
- klinisk tjänstgöring som specialist inom oral protetik
- flytande svenska i tal och skrift
- erfarenhet av undervisning och handledning

Meriterande:

- god pedagogisk förmåga
- erfarenhet av nätverk/samarbete med andra specialister/forskare inom ämnesområdet
- forskningserfarenhet

Vi vill gärna träffa dig som har ett genuint intresse för att bidra till utvecklingen av ämnesområdet oral protetik. För att passa till tjänsten har du även lätt för att ta egna initiativ, har god samarbetsförmåga och social kompetens. Andra personliga egenskaper som är värdefulla för denna tjänst är flexibilitet, gott tålamod och ett serviceinriktat sinnelag. Vid bedömningen av de sökande lägger vi särskilt stor vikt vid personliga egenskaper.

Vad erbjuder vi?
En kreativ, internationell och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet en statlig myndighet. Det gör att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal. Medarbetare på KI erbjuds också möjlighet till ett flexibelt arbetssätt. Det innebär att om den verksamhet du jobbar i tillåter, så kan du arbeta en del av din arbetstid på distans. Du får även träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar där utbildad personal finns på plats.  

Placering: Flemingsberg

https://ki.se/dentmed/jobba-pa-institutionen-for-odontologi

 https://ki.se/om-ki/tio-skal-att-valja-karolinska-institutet

  

Ansökan
Varmt välkommen med din ansökan. Vi kommer att intervjua löpande för denna tjänst så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi. I denna rekrytering söker du med ditt CV utan personligt brev. I ansökningsformuläret kommer du istället att få svara på några frågor om varför du söker jobbet. 

Vid tillsvidareanställning tillämpar Karolinska Institutet 6 månaders provanställning.

Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss Visa mindre

Röda Korsets Högskola söker högskoleadjunkter inom omvårdnad

Röda Korsets Högskola Med människan i centrum och utblick mot världen är omvårdnad och hälsa i ett globalt perspektiv Röda Korsets Högskolas unika profil inom utbildning, forskning och samverkan. Röda Korset Högskola vilar på en lång tradition – ända sedan 1867 har vi utbildat högt ansedda och eftertraktade sjuksköterskor. Högskolan gör en stor samhällsnytta och examinerar årligen cirka 200 sjuksköterskor och 50 specialistsjuksköterskor inom intensivvård... Visa mer
Röda Korsets Högskola

Med människan i centrum och utblick mot världen är omvårdnad och hälsa i ett globalt perspektiv Röda Korsets Högskolas unika profil inom utbildning, forskning och samverkan.

Röda Korset Högskola vilar på en lång tradition – ända sedan 1867 har vi utbildat högt ansedda och eftertraktade sjuksköterskor. Högskolan gör en stor samhällsnytta och examinerar årligen cirka 200 sjuksköterskor och 50 specialistsjuksköterskor inom intensivvård, infektionssjukvård och psykiatrisk vård. Vi bidrar också till att öka kompetensen bland kliniska handledare inom den verksamhetsförlagda utbildningen genom att erbjuda uppdragsutbildning.

Vi finns på Campus Flemingsberg och har 850 studenter och 70 medarbetare.

Vi söker nu högskoleadjunkter i omvårdnad som har intresse och engagemang för att undervisa och bedriva utveckling av utbildning. Vid Hälsovetenskapliga institutionen bedrivs professionsutbildningar till sjuksköterska och specialistsjuksköterska inom intensivvård, psykiatrisk vård samt infektionssjukvård. Vi är nu ett skede där vi utvecklar våra utbildningar och forskningsmiljö vid Röda Korsets Högskola. Inom forskningsmiljön kommer även vår nya forskningsinriktning – Hälsovetenskap i ett globalt perspektiv utvecklas. Nu söker vi dig som är intresserad av att arbeta som högskoleadjunkt i omvårdnad. Vi har behov av ytterligare kompetens eftersom vi nu är inne i en spännande utvecklingsfas och har en utbildnings- och forskningsverksamhet i expansion.

Beskrivning

Hälsovetenskapliga institutionen har 45 medarbetare och utbildar 850 studenter per år. Institutionens utbildnings- och forskningsverksamhet som spänner över flera ämnesområden och utmärker sig genom vår globala profil. Institutionen utgör grunden för högskolans akademiska verksamhet i form av utbildning på grund- och avancerad nivå, forskning, samverkan internt och externt med andra lärosäten samt med omgivande samhälle. Läs mer om oss här: www.rkh.se

Arbetsuppgifter

I dina arbetsuppgifter ingår planering och undervisning på grund- och/eller avancerad nivå i såväl teoretisk som verksamhetsintegrerat lärande/verksamhetsförlagd utbildning. I dina arbetsuppgifter ingår även deltagande i bedömningssamtal under studenters verksamhetsförlagda utbildning, handledning av examensarbete på grundnivå, examination samt kursadministration inom program och kurser på grundnivå samt inom specialistutbildning. Vidare ingår pedagogiskt uppdrag som kursansvarig.

Dina arbetsuppgifter består även av kompetenstid i omfattningen 10% av arbetstid i anställningen.

Krav

• Magisterexamen i omvårdnad, omvårdnadsvetenskap, vårdvetenskap eller annat för tjänsten relevant område samt avlagt
• Sjuksköterskeexamen, svensk sjuksköterskelegitimation samt relevant specialistsjuksköterskeexamen för att undervisa inom specialistprogrammen
• Genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. Bedöms det inte vara tillfullo uppfyllt ska kunskaperna förvärvas och utbildning påbörjas under första anställningsåret i överenskommelse med rekryterande chef
• Klinisk erfarenhet som sjuksköterska/specialistsjuksköterska
• Pedagogisk skicklighet
• Goda kunskaper i svenska och engelska
• I övrigt hänvisas till Röda Korsets Högskolas anställningsordning.

Meriterande

• Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning distriktsköterska, infektionssjukvård eller intensivvård samt klinisk yrkeserfarenhet som specialistsjuksköterska
• Erfarenhet av verksamhetsförlagd utbildning på grund- och/eller avancerad nivå
• Erfarenhet av undervisning på kliniskt träningscentrum

Ansökan

• CV
• Personligt brev
• Beskrivning av pedagogiska meriter
• Beskrivning av yrkesmässiga meriter
• Intyg på genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper
• Redogörelse för språkkunskaper
• Kopior på betyg, intyg och examensbevis

Alla handlingar som du önskar ska ingå i din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Namnge varje uppladdat dokument så att innehållet tydligt framgår.

Kontaktpersoner:

Frågor om tjänsten besvaras av:
Prefekt Birgitta Bisholt: tel 08-587 516 59.

Facklig representant för SULF: Mia Kraft, ordförande tel: 08-587 516 58.

Sista dag för ansökan:

Välkommen in med din ansökan senast den 11 maj. Visa mindre

SMI söker en lärare i Musikaliska hantverk (Dnr 2022-200-14)

Undervisning i musikaliska hantverk vid SMI bedrivs i mindre grupper, integrerad med olika kurser inom ämnesområdet och utgår från studentens individuella förkunskaper. Studenter utbildade vid SMI skall ha en god och stabil grund för att klara yrkeslivets krav på en modern och progressiv musikpedagog. Tjänsten som lärare i musikaliska hantverk är en tillsvidareanställning från och med 1 augusti 2022, vilken inleds med provanställning i sex månader. I tjäns... Visa mer
Undervisning i musikaliska hantverk vid SMI bedrivs i mindre grupper, integrerad med olika kurser inom ämnesområdet och utgår från studentens individuella förkunskaper. Studenter utbildade vid SMI skall ha en god och stabil grund för att klara yrkeslivets krav på en modern och progressiv musikpedagog.
Tjänsten som lärare i musikaliska hantverk är en tillsvidareanställning från och med 1 augusti 2022, vilken inleds med provanställning i sex månader. I tjänsten ingår undervisning i:
· Musiklära
· Arrangering inom olika genrer och för olika ensembletyper, inklusive orkester och kör
· Gehörslära i såväl tonal som fritonal inriktning
Tjänsten kan även komma att innefatta undervisning i:
· Digitala verktyg med fokus på DAW, inspelning/redigering av video samt notskrivningsprogram
· Pianostudier med fokus på gehörsbaserat ackompanjemang och notspel för studenter som inte har piano som huvudinstrument
Tjänstens omfattning beräknas därmed motsvara mellan 20 – 40 %, med en till två heldagars undervisning per ordinarie vecka, beroende på kompetens inom undervisningsämnen ovan.
Den sökande ska ha högre utbildning inom musikteoripedagogik eller motsvarande, undervisningserfarenhet i gehörsstudier och arrangering på olika nivåer samt konstnärlig erfarenhet som musiker/arrangör/kompositör. Undervisningserfarenhet i digitala verktyg och/eller pianostudier är meriterande. Goda kunskaper om repertoar i flera genrer (klassisk/folkmusik/jazz m.fl.) värderas högt. Visa mindre

Adjunkt i audiologi

Var med och utveckla utbildning av högsta kvalitet Vill du vara med och utbilda framtidens audionomer är du varmt välkommen till en kreativ miljö med inspirerande kollegor. Vår vision är utbildning och forskning av excellent kvalitet för att på ett avgörande sätt bidra till att förbättra människors hälsa. Din roll I arbetsuppgifterna som adjunkt ingår undervisning, administration, examination samt kursansvar för kurser inom signalteori, hörapparattekni... Visa mer
Var med och utveckla utbildning av högsta kvalitet
Vill du vara med och utbilda framtidens audionomer är du varmt välkommen till en kreativ miljö med inspirerande kollegor.

Vår vision är utbildning och forskning av excellent kvalitet för att på ett avgörande sätt bidra till att förbättra människors hälsa.

Din roll
I arbetsuppgifterna som adjunkt ingår undervisning, administration, examination samt kursansvar för kurser inom signalteori, hörapparatteknik, fysik och psykoakustik. Vidare ingår forskning inom ämnesområdet audiologi eller närliggande områden.

Anställningen är ett vikariat på ett år med möjlighet till förlängning. 

Vem är du?
Du som söker ska vara Audionom eller ingenjör med teknisk kompetens. Det är önskvärt att du har en doktorsexamen inom audiologi/teknisk audiologi/hörselvetenskap. Likaså är pedagogisk erfarenhet meriterande. Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift är ett krav. Arbetet som adjunkt innebär att du behöver kunna arbeta självständigt, vara flexibel och strukturerad samt ha en god samarbetsförmåga. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper vid bedömning. 

Behörig att anställas som adjunkt är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens inom för arbetsuppgifterna relevant ämnesområde.

Bedömningsgrunder
Vid bedömningen av de sökande lägger vi särskilt stor vikt vid pedagogisk skicklighet. Pedagogisk skicklighet kan innebära att du har förmåga att anpassa kursinnehåll och läraktiviteter som lämpar sig för både kursmålen samt studenternas lärande och kunskapsutveckling. 

Vad erbjuder vi?
En kreativ, internationell och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet en statlig myndighet. Det gör att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal. Du får också träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar, där utbildad personal finns på plats

Placering: Flemingsberg

https://utbildning.ki.se/student/audionomprogrammet

https://ki.se/clintec/enheten-for-audiologi

https://ki.se/om-ki/tio-skal-att-valja-karolinska-institutet


Ansökan
Ansökan ska innehålla följande handlingar företrädesvis skrivna på engelska (alternativt svenska): CV, meriter och beskrivning av planerad forskning som presenteras i enlighet med https://ki.se/om-ki/meritportfolj-for-larare-och-forskare

Varmt välkommen med din ansökan senast den xxx 2019.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi. 

Vid tillsvidareanställning tillämpar Karolinska Institutet 6 månaders provanställning.


Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss Visa mindre

Adjunkt arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap, tillsvidare

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På... Visa mer
Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande, de som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.

Välkommen med din ansökan för tjänsten som:
Adjunkt till arkivvetenskap och biblioteks- och informationsvetenskap, tillsvidare, heltid på Södertörns högskola. 

Se mer information och sök via denna länk: https://www.sh.se/om-oss/det-har-ar-sodertorns-hogskola/lediga-jobb

Anställningen
Anställningen är tillsvidare på heltid med tillträde 2022-03-01 eller enligt överenskommelse. Sex månaders provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 2022-02-21. 


För fullständig information och för att söka denna anställning vänligen gå in på www.sh.se/ledigajobb.

Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft.

En ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Södertörns högskola kan komma att tillämpa CV-revision.

Välkommen med din ansökan!

Fackliga kontaktpersoner:
SACO: [email protected]
ST: [email protected]
SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, [email protected]

Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Adjunkt i psykologi, tidsbegränsad anställning

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På... Visa mer
Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande, de som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.

Institutionen för samhällsvetenskaper bedriver utbildning och forskning i företagsekonomi, journalistik, juridik, nationalekonomi, offentlig förvaltning, socialt arbete, statsvetenskap, sociologi samt psykologi. Institutionen administrerar två av högskolans mest sökta program: socionomprogrammet och personalvetarprogrammet vilket har två inriktningar; sociologi och psykologi.

Ämnet psykologi har funnits vid Södertörns högskola sedan 2010. Ämnet bedriver utbildning på grundnivå och avancerad nivå, dels som fristående kurser samt inom flera program på högskolan. Forskningsmiljön inom ämnet är bred och innefattar socialpsykologi, beslutsfattande, miljöpsykologi och spelforskning.

Nu söker vi adjunkt i psykologi med inriktning mot kognition, kreativitet, metod och statistik.

För fullständig information se nedanstående länk:

https://www.sh.se/ledigajobb?rmpage=job&rmjob=5112&rmlang=SE

Anställningen
Anställningen är tidsbegränsad med en omfattning på upp till 90 % under perioden 2021-01-17 till 2022-06-30. Tillträde enligt överenskommelse.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 2021-12-20.

Ytterligare upplysningar
Avdelningsföreståndare tillika ämnessmordnare: Jesper Alvarsson-Hjort, 08-608 47 89, [email protected]
HR-generalist: Ulrica Lindbäck, 08-608 44 42, [email protected] Visa mindre

Adjunkt i Klinisk farmakologi, Institutionen för laboratoriemedicin

Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet? Avdelningen Klinisk farmakologi är ett akademiskt ämne och en medicinsk specialitet som syftar till en rationell och säker läkemedelsanvändning. Den akademiska verksamheten är integrerad med sjukvårdsverksamheten och förlagd till Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset på Campus Flemingsberg, Huddinge. Ämnet klinisk farmakologi är en multidisciplinär vetenskap som involverar ol... Visa mer
Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Avdelningen

Klinisk farmakologi är ett akademiskt ämne och en medicinsk specialitet som syftar till en rationell och säker läkemedelsanvändning.

Den akademiska verksamheten är integrerad med sjukvårdsverksamheten och förlagd till Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset på Campus Flemingsberg, Huddinge. Ämnet klinisk farmakologi är en multidisciplinär vetenskap som involverar olika yrkesgrupper såsom läkare, sjuksköterskor, farmaceuter, molekylärbiologer, kemister och biomedicinska analytiker i ett tvärprofessionellt samarbete.

På klinisk farmakologi bedrivs forskning, forskarutbildning, kliniskt arbete och undervisning i grundutbildningar och specialistutbildningar. Undervisningen ges till flera av Karolinska Institutets utbildningsprogram såsom sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammen, läkarprogrammet, biomedicinsk analytiker med flera.

Din roll

Som universitetsadjunkt i klinisk farmakologi är du moment- eller kursansvarig och planerar och genomför utbildningar i samarbete med övriga lärare i teamet och på kliniken. Du skapar utbildningsmaterial i form av föreläsningar, instuderingsfrågor och fallpresentationer samt utformar, genomför och bedömer examinationer.

Undervisningen bedrivs såväl på Campus som på distans. Stor del av utbildningen utförs interaktivt i lär plattformen Canvas. För digitala examinationer används plattformen Inspera.

De administrativa uppgifterna kopplade till utbildningen utgör också en viktig del av ditt arbete. Dessa uppgifter är exempelvis registrering av betyg i det administrativa systemet LADOK, schemaläggning, lokalbokning, planering och genomförande av examinationer.

Det finns även möjlighet att bli involverad i de forskningsprojekt som bedrivs på avdelningen - vilket uppmuntras och är ett långsiktigt krav.

Kvalifikationer

För att vara behörig att anställas som adjunkt ska du ha avlagt examen från grundläggande högskoleutbildning eller har motsvarande kompetens, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper, samt visat pedagogisk skicklighet.

Du har goda kunskaper i olika IT-system och förmåga att utveckla undervisning och examinationer så att de kan bedrivas på såväl campus som på distans.

Grundutbildning: Du är lämpligen farmaceut eller sjuksköterska med breddad farmakologisk kompetens och erfarenhet. Du kan också vara specialistsjuksköterska inom IVA/Anestesi eller Distriktssköterska med breddad farmakologisk kompetens och erfarenhet.

Forskarutbildning eller dokumenterad forskningserfarenhet är meriterande då detta styrker forskningsanknytningen för utbildningen.

Kunskap och erfarenhet i ämnet läkemedelsberäkning är särskilt önskat och meriterande. Du som har annan medicinsk eller farmakologisk utbildning är också välkommen att söka.

Språkkunskaper motsvarande C2 i svenska och minst C1 i engelska enligt den gemensamma europeiska referensramen för språk.

Bedömningsgrunder
Vid bedömningen av de sökande lägger vi särskilt stor vikt vid pedagogisk skicklighet.

Vad erbjuder vi?
En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet även en statlig myndighet. Det innebär att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal, generös semester och en bra tjänstepension. Du får träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Placering: Flemingsberg


https://ki.se/labmed

https://ki.se/labmed/avdelningen-for-klinisk-farmakologi
 Ansökan
Ansökan ska innehålla följande handlingar företrädesvis skrivna på engelska (alternativt svenska): CV, meriter och beskrivning av planerad forskning som presenteras i enlighet med https://ki.se/om-ki/meritportfolj-for-larare-och-forskare

Varmt välkommen med din ansökan senast den 31 december 2021.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi. 

Vid tillsvidareanställning tillämpar Karolinska Institutet 6 månaders provanställning.


Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss Visa mindre

Adjunkt i medieteknik med inriktning speldesign

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På... Visa mer
Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande, de som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.

Medieteknik är ett tvärvetenskapligt designorienterat teknikämne vid Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik. Ämnet har funnits vid Södertörns högskola sedan 2001 med en inriktning mot design och analys av digitala medier. Medieteknik är högskolans näst största utbildningsämne och utgör en dynamisk och kreativ miljö för både forskning och utbildning. Utbildning i medieteknik bedrivs både på grundnivå (A–C) och avancerad nivå. Ämnet är huvudämne i tre program: Speldesign, IT, medier och design samt det internationella masterprogrammet User Experience and Interactive Media Design. Medieteknik läses dessutom i flera program på högskolan.

Forskningen inom ämnet är mångvetenskaplig, där teknik- och designutforskande kombineras med samhällsvetenskapliga och humanistiska perspektiv. Tematiskt ryms vår forskning inom tre områden: upplevelser och användning, kritiska perspektiv och digital design samt framväxande medieteknologier.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består av undervisning inom speldesign och spelutveckling på grundnivå inom spelprogrammet. Även andra undervisningsmoment och uppdrag kan förekomma. Undervisning bedrivs på svenska.

Behörighet


Behörig att anställas som adjunkt i medieteknik är den som avlagt högskoleexamen i medieteknik eller något för anställningen relevant ämnesområde eller har motsvarande kompetens, visat pedagogisk skicklighet samt har genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng eller har motsvarande kompetens. Behörigheten innefattar även yrkesskicklighet som är av betydelse för anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter. Den sökande ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda högskolan så att det gagnar verksamheten. För denna anställning krävs dessutom att den sökande behärskar undervisning på svenska.

Pedagogisk skicklighet visas genom gedigna och aktuella kunskaper av betydelse för anställningen, ett självreflekterande förhållningssätt till studenters lärande och erfarenheter samt den egna lärarrollen samt genom dokumenterad och väl vitsordad erfarenhet av planering, genomförande och utveckling av utbildning. Pedagogisk erfarenhet kan vara inhämtad genom verksamhet i högskola eller annan verksamhet. 

Bedömningsgrunder
För denna anställning har nedanstående bedömningsgrunder fastställts (i rangordning). Nedanstående punkter ska vara dokumenterade. 


• Pedagogisk skicklighet inom speldesign, spelutveckling eller spelmarknadsföring
• Dokumenterad god samarbetsförmåga
• Samverkansskicklighet

För fullständig information om behörighet samt kriterier för bedömning av behörighet och bedömningsgrunder, se Södertörns högskolas anställningsordning. 

Anställningen
Anställningen är tidsbegränsad på ca 6 månader med en omfattning mellan 50% och 100% med tillträde 2022-02-01 eller enligt överenskommelse.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 2022-01-04.

Ytterligare upplysningar
Avdelningsföreståndare Anders Green, tel: 08 - 608 5144, e-post:  [email protected]
Programsamordnare, Petri Lankoski tel: 08 – 608407, e-post: [email protected]
HR-generalist Marie Granroth, tel: 08 - 608 47 71, e-post: [email protected] 


För fullständig information och för att söka denna anställning vänligen gå in på www.sh.se/ledigajobb.

Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft.

En ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Södertörns högskola kan komma att tillämpa CV-revision.

Välkommen med din ansökan!

Fackliga kontaktpersoner:
SACO: [email protected]
ST: [email protected]
SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, [email protected]

Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Adjunkt till förskollärarutbildningen med inriktning mot VFU och UVK

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På... Visa mer
Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande, de som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.

Södertörns högskola har bedrivit lärarutbildning sedan 1998. Från och med 2006 erbjuds lärarutbildning avsedd för samtliga verksamhetsområden, från förskola till gymnasium. Lärarutbildningen har totalt nio program varav två program leder till förskollärarexamen. På förskollärarprogrammen utbildas ca 1000 helårsstudenter. Lärarutbildningen har två profilområden, interkulturalitet och bildning. 

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innefattar undervisning inom verksamhetsförlagd utbildning, den utbildningsvetenskapliga kärnan på lärarutbildningen samt inom förskolepedagogiskt område och utbildningsvetenskap. Undervisning på distans kan förekomma, liksom undervisning på andra program än förskollärarutbildningen. I anställningen som adjunkt kan samverkan med myndigheter eller andra verksamheter utanför högskolan ingå. Även administrativa arbetsuppgifter ingår (som exempelvis betygsrapportering och kursansvar). Undervisning bedrivs på svenska

Behörighet
Behörig att anställas som adjunkt vid Lärarutbildningen med inriktning mot förskola är den som avlagt högskoleexamen inom förskolepedagogiskt område, visat pedagogisk skicklighet samt har genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng eller har motsvarande kompetens. Behörigheten innefattar även yrkesskicklighet som är av betydelse för anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter. Den sökande ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda högskolan sa? att det gagnar verksamheten. För denna anställning krävs att den sökande behärskar undervisning på svenska.

Pedagogisk skicklighet visas genom gedigna och aktuella kunskaper av betydelse för anställningen, ett självreflekterande förhållningssätt till studenters lärande och erfarenheter samt den egna lärarrollen samt genom dokumenterad och väl vitsordad erfarenhet av planering, genomförande och utveckling av utbildning. Pedagogisk erfarenhet kan vara inhämtad genom verksamhet i högskola eller annan verksamhet.

Bedömningsgrunder
För denna anställning har dessutom nedanstående bedömningsgrunder fastställts (i rangordning). Nedanstående punkter ska vara dokumenterade.


• Förskollärarexamen
• Erfarenhet av förskolepedagogiskt arbete
• Erfarenhet av att leda pedagogiskt utvecklingsarbete inom förskola t.ex. med avseende på pedagogisk miljö, små barns sociala miljö och relationer
• Erfarenhet av undervisning i och ansvar för VFU-kurser
• Kunskap om interkulturalitet i relation till utbildning
• God samarbetsförmåga
• Erfarenhet av undervisning vid högskola eller universitet
• Erfarenhet av att arbeta i och undervisa om olika uttrycksformer

För fullständig information om behörighet samt kriterier för bedömning av behörighet och bedömningsgrunder se Södertörns högskolas anställningsordning.

Anställningen 
Anställningen är tillsvidare på deltid 50-60 % med tillträde enligt överenskommelse. Sex månaders provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 2021-11-22


Ytterligare upplysningar
Anna Lindqvist, avdelningsföreståndare, [email protected]
Marie Karlsson, HR-generalist, [email protected]


Välkommen med din ansökan!

På vår hemsida sh.se/ledigajobb finns en mall för ansökan som den sökande behöver följa. Publikationer som åberopas ska bifogas i ansökan.

En ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft.

Södertörns högskola kan komma att tillämpa CV-revision

Fackliga kontaktpersoner:
SACO: [email protected]
ST: [email protected]
SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, [email protected]

Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Adjunkt med inriktning mot fritidspedagogiskt område och VFU

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På... Visa mer
Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande, de som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.

Södertörns högskola har bedrivit lärarutbildning sedan 1998. Från och med 2006 erbjuds lärarutbildning avsedd för samtliga verksamhetsområden, från förskola till gymnasium. Lärarutbildningen har totalt nio program varav tre program leder till grundlärarexamen mot fritidshem. På fritidshemslärarprogrammen utbildas ca 300 helårsstudenter. Lärarutbildningen har två profilområden, interkulturalitet och bildning. 

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innefattar undervisning inom främst fritidspedagogiskt område, utbildningsvetenskap (UVK) samt arbete med verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på fritidshemslärarprogrammen. Undervisning på andra program på lärarutbildningen kan förekomma. I arbetsuppgifterna kan även administrativa uppdrag som till exempel kursansvar eller andra typer av uppdrag ingå. Undervisning sker på svenska.

Behörighet
Behörig att anställas som adjunkt vid lärarutbildningen är den som avlagt högskoleexamen inom fritidspedagogiskt område eller har motsvarande kompetens, visat pedagogisk skicklighet, samt har genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst 7.5 högskolepoäng eller har motsvarande kompetens, exempelvis genomgått VFU-handledarutbildning eller handlett fritidshemslärarstudenter under VFU. Behörigheten innefattar även yrkesskicklighet som är av betydelse för anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter. Den sökande ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda högskolan sa? att det gagnar verksamheten För denna anställning krävs att den sökande behärskar undervisning på svenska.

Pedagogisk skicklighet visas genom gedigna och aktuella kunskaper av betydelse för anställningen, ett självreflekterande förhållningssätt till studenters lärande och erfarenheter samt den egna lärarrollen samt genom dokumenterad och väl vitsordad erfarenhet av planering, genomförande och utveckling av utbildning. Pedagogisk erfarenhet kan vara inhämtad genom verksamhet i högskola eller annan verksamhet.

Bedömningsgrunder
För denna anställning har dessutom nedanstående bedömningsgrunder fastställts (i rangordning). Nedanstående punkter ska vara dokumenterade.


• Grundlärarexamen mot fritidshem eller motsvarande
• Erfarenhet av att leda pedagogiskt utvecklingsarbete inom fritidshem
• God samarbetsförmåga
• Erfarenhet av undervisning eller handledning av studenter i VFU-kurser
• Erfarenhet av undervisning, kursutveckling och kursansvar vid högskola eller universitet

För fullständig information om behörighet samt kriterier för bedömning av behörighet och bedömningsgrunder se Södertörns högskolas anställningsordning.

Anställningen  
Anställningen är tillsvidare på deltid 50-60 % med tillträde enligt överenskommelse. Sex månaders provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 2021-11-22

Ytterligare upplysningar
Anna Lindqvist, avdelningsföreståndare, [email protected]
Marie Karlsson, HR-generalist, [email protected]


Välkommen med din ansökan!

På vår hemsida sh.se/ledigajobb finns en mall för ansökan som den sökande behöver följa. Publikationer som åberopas ska bifogas i ansökan.

En ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft.

Södertörns högskola kan komma att tillämpa CV-revision

Fackliga kontaktpersoner:
SACO: [email protected]
ST: [email protected]
SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, [email protected]

Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Adjunkt med inriktning inom förskolepedagogiskt område, matematik

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På... Visa mer
Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande, de som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.

Södertörns högskola har bedrivit lärarutbildning sedan 1998. Från och med 2006 erbjuds lärarutbildning avsedd för samtliga verksamhetsområden, från förskola till gymnasium. Lärarutbildningen har totalt nio program varav två program leder till förskollärarexamen. På förskollärarprogrammen utbildas ca 1000 helårsstudenter. Lärarutbildningen har två profilområden, interkulturalitet och bildning. 

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innefattar undervisning inom förskolepedagogiskt område, den utbildningsvetenskapliga kärnan på lärarutbildningen samt inom verksamhetsförlagd utbildning och utbildningsvetenskap. Undervisning på distans kan förekomma, liksom undervisning på andra program än förskollärarutbildningen. I anställningen som adjunkt kan samverkan med myndigheter eller andra verksamheter utanför högskolan ingå. Även administrativa arbetsuppgifter ingår (som exempelvis betygsrapportering och kursansvar). Undervisningen bedrivs på svenska.

Behörighet
Behörig att anställas som adjunkt vid Lärarutbildningen med inriktning mot förskola är den som avlagt högskoleexamen inom förskolepedagogiskt område, visat pedagogisk skicklighet samt har genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng eller har motsvarande kompetens. Behörigheten innefattar även yrkesskicklighet som är av betydelse för anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter. Den sökande ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda högskolan sa? att det gagnar verksamheten. För denna anställning krävs att den sökande behärskar undervisning på svenska.

Pedagogisk skicklighet visas genom gedigna och aktuella kunskaper av betydelse för anställningen, ett självreflekterande förhållningssätt till studenters lärande och erfarenheter samt den egna lärarrollen samt genom dokumenterad och väl vitsordad erfarenhet av planering, genomförande och utveckling av utbildning. Pedagogisk erfarenhet kan vara inhämtad genom verksamhet i högskola eller annan verksamhet.

Bedömningsgrunder
För denna anställning har dessutom nedanstående bedömningsgrunder fastställts (i rangordning). Nedanstående punkter ska vara dokumenterade.


• Förskollärarexamen
• Erfarenhet av förskolepedagogiskt arbete med avseende på barns matematikutveckling
• Erfarenhet av förskolepedgogiskt arbete med avseende på utomhusdidaktik
• Erfarenhet av att leda pedagogiskt utvecklingsarbete inom förskola
• God samarbetsförmåga
• Erfarenhet av undervisning i VFU-kurser
• Kunskap om interkulturalitet i relation till utbildning
• Erfarenhet av undervisning vid högskola eller universitet

För fullständig information om behörighet samt kriterier för bedömning av behörighet och bedömningsgrunder se Södertörns högskolas anställningsordning.

Anställningen  
Anställningen är tillsvidare på deltid 50-60 % med tillträde enligt överenskommelse. Sex månaders provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 2021-11-22

Ytterligare upplysningar
Anna Lindqvist, avdelningsföreståndare, [email protected]  
Marie Karlsson, HR-generalist, [email protected] 


Välkommen med din ansökan!

På vår hemsida sh.se/ledigajobb finns en mall för ansökan som den sökande behöver följa. Publikationer som åberopas ska bifogas i ansökan.

En ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft.

Södertörns högskola kan komma att tillämpa CV-revision

Fackliga kontaktpersoner:
SACO: [email protected]
ST: [email protected]
SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, [email protected]

Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Adjunkt med inriktning mot fritidspedagogiskt område och VFU

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På... Visa mer
Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande, de som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.

Södertörns högskola har bedrivit lärarutbildning sedan 1998. Från och med 2006 erbjuds lärarutbildning avsedd för samtliga verksamhetsområden, från förskola till gymnasium. Lärarutbildningen har totalt nio program varav tre program leder till grundlärarexamen mot fritidshem. På fritidshemslärarprogrammen utbildas ca 300 helårsstudenter. Lärarutbildningen har två profilområden, interkulturalitet och bildning. 


Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innefattar undervisning inom främst fritidspedagogiskt område, utbildningsvetenskap (UVK) samt arbete med verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på fritidshemslärarprogrammen. Undervisning på andra program på lärarutbildningen kan förekomma. I arbetsuppgifterna kan även administrativa uppdrag som till exempel kursansvar eller andra typer av uppdrag ingå. Undervisning sker på svenska.

Behörighet
Behörig att anställas som adjunkt vid lärarutbildningen är den som avlagt högskoleexamen inom fritidspedagogiskt område eller har motsvarande kompetens, visat pedagogisk skicklighet, samt har genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst 7.5 högskolepoäng eller har motsvarande kompetens, exempelvis genomgått VFU-handledarutbildning eller handlett fritidshemslärarstudenter under VFU. Behörigheten innefattar även yrkesskicklighet som är av betydelse för anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter. Den sökande ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda högskolan sa? att det gagnar verksamheten För denna anställning krävs att den sökande behärskar undervisning på svenska.

Pedagogisk skicklighet visas genom gedigna och aktuella kunskaper av betydelse för anställningen, ett självreflekterande förhållningssätt till studenters lärande och erfarenheter samt den egna lärarrollen samt genom dokumenterad och väl vitsordad erfarenhet av planering, genomförande och utveckling av utbildning. Pedagogisk erfarenhet kan vara inhämtad genom verksamhet i högskola eller annan verksamhet.

Bedömningsgrunder
För denna anställning har dessutom nedanstående bedömningsgrunder fastställts (i rangordning). Nedanstående punkter ska vara dokumenterade.


• Grundlärarexamen mot fritidshem eller motsvarande
• Erfarenhet av att leda pedagogiskt utvecklingsarbete inom fritidshem
• God samarbetsförmåga
• Erfarenhet av undervisning eller handledning av studenter i VFU-kurser
• Erfarenhet av undervisning, kursutveckling och kursansvar vid högskola eller universitet

För fullständig information om behörighet samt kriterier för bedömning av behörighet och bedömningsgrunder se Södertörns högskolas anställningsordning.

Anställningen  
Anställningen är visstid, ca 6 månader, på deltid 50-60 % med tillträde enligt överenskommelse. 

Ansökan
Sista ansökningsdag är 2021-11-16

Ytterligare upplysningar
Anna Lindqvist, avdelningsföreståndare, [email protected]
David Gunnarsson, studierektor, [email protected]
Marie Karlsson, HR-generalist, [email protected]Välkommen med din ansökan!

På vår hemsida sh.se/ledigajobb finns en mall för ansökan som den sökande behöver följa. Publikationer som åberopas ska bifogas i ansökan.

En ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft.

Södertörns högskola kan komma att tillämpa CV-revision

Fackliga kontaktpersoner:
SACO: [email protected]
ST: [email protected]
SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, [email protected]

Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Adjunkt med inriktning mot förskolepedagogiskt område

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På... Visa mer
Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande, de som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.

Södertörns högskola har bedrivit lärarutbildning sedan 1998. Från och med 2006 erbjuds lärarutbildning avsedd för samtliga verksamhetsområden, från förskola till gymnasium. Lärarutbildningen har totalt nio program varav två program leder till förskollärarexamen. På förskollärarprogrammen utbildas ca 1000 helårsstudenter. Lärarutbildningen har två profilområden, interkulturalitet och bildning.  

Arbetsuppgifter


Arbetsuppgifterna innefattar undervisning inom förskolepedagogiskt område, den utbildningsvetenskapliga kärnan på lärarutbildningen samt inom verksamhetsförlagd utbildning och utbildningsvetenskap. Undervisning på distans kan förekomma, liksom undervisning på andra program än förskollärarutbildningen. I anställningen som adjunkt kan samverkan med myndigheter eller andra verksamheter utanför högskolan ingå. Även administrativa arbetsuppgifter ingår (som exempelvis betygsrapportering och kursansvar). Undervisningen bedrivs på svenska.

Behörighet
Behörig att anställas som adjunkt vid Lärarutbildningen med inriktning mot förskola är den som avlagt högskoleexamen inom förskolepedagogiskt område, visat pedagogisk skicklighet samt har genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng eller har motsvarande kompetens. Behörigheten innefattar även yrkesskicklighet som är av betydelse för anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter. Den sökande ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda högskolan sa? att det gagnar verksamheten. För denna anställning krävs att den sökande behärskar undervisning på svenska.

Pedagogisk skicklighet visas genom gedigna och aktuella kunskaper av betydelse för anställningen, ett självreflekterande förhållningssätt till studenters lärande och erfarenheter samt den egna lärarrollen samt genom dokumenterad och väl vitsordad erfarenhet av planering, genomförande och utveckling av utbildning. Pedagogisk erfarenhet kan vara inhämtad genom verksamhet i högskola eller annan verksamhet.

Bedömningsgrunder
För denna anställning har dessutom nedanstående bedömningsgrunder fastställts (i rangordning). Nedanstående punkter ska vara dokumenterade.


• Förskollärarexamen
• Erfarenhet av förskolepedagogiskt arbete med avseende på barns matematikutveckling
• Erfarenhet av förskolepedgogiskt arbete med avseende på utomhusdidaktik
• Erfarenhet av att leda pedagogiskt utvecklingsarbete inom förskola
• God samarbetsförmåga
• Erfarenhet av undervisning i VFU-kurser
• Kunskap om interkulturalitet i relation till utbildning
• Erfarenhet av undervisning vid högskola eller universitet

För fullständig information om behörighet samt kriterier för bedömning av behörighet och bedömningsgrunder se Södertörns högskolas anställningsordning.

Anställningen  
Anställningen är visstid, ca 6 månader, på deltid 50-60 % med tillträde enligt överenskommelse. 

Ansökan
Sista ansökningsdag är 2021-11-16

Ytterligare upplysningar
Anna Lindqvist, avdelningsföreståndare, [email protected] 
David Gunnrasson, studierektor, [email protected] 
Marie Karlsson, HR-generalist, [email protected] Välkommen med din ansökan!

På vår hemsida sh.se/ledigajobb finns en mall för ansökan som den sökande behöver följa. Publikationer som åberopas ska bifogas i ansökan.

En ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft.

Södertörns högskola kan komma att tillämpa CV-revision

Fackliga kontaktpersoner:
SACO: [email protected]
ST: [email protected]
SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, [email protected]

Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Adjunkt till förskollärarutbildningen med inriktning mot VFU och UVK

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På... Visa mer
Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande, de som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.

 


Södertörns högskola har bedrivit lärarutbildning sedan 1998. Från och med 2006 erbjuds lärarutbildning avsedd för samtliga verksamhetsområden, från förskola till gymnasium. Lärarutbildningen har totalt nio program varav två program leder till förskollärarexamen. På förskollärarprogrammen utbildas ca 1000 helårsstudenter. Lärarutbildningen har två profilområden, interkulturalitet och bildning. 

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innefattar undervisning inom verksamhetsförlagd utbildning, den utbildningsvetenskapliga kärnan på lärarutbildningen samt inom förskolepedagogiskt område och utbildningsvetenskap. Undervisning på distans kan förekomma, liksom undervisning på andra program än förskollärarutbildningen. I anställningen som adjunkt kan samverkan med myndigheter eller andra verksamheter utanför högskolan ingå. Även administrativa arbetsuppgifter ingår (som exempelvis betygsrapportering och kursansvar). Undervisning bedrivs på svenska

Behörighet
Behörig att anställas som adjunkt vid Lärarutbildningen med inriktning mot förskola är den som avlagt högskoleexamen inom förskolepedagogiskt område, visat pedagogisk skicklighet samt har genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng eller har motsvarande kompetens. Behörigheten innefattar även yrkesskicklighet som är av betydelse för anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter. Den sökande ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda högskolan sa? att det gagnar verksamheten. För denna anställning krävs att den sökande behärskar undervisning på svenska.

Pedagogisk skicklighet visas genom gedigna och aktuella kunskaper av betydelse för anställningen, ett självreflekterande förhållningssätt till studenters lärande och erfarenheter samt den egna lärarrollen samt genom dokumenterad och väl vitsordad erfarenhet av planering, genomförande och utveckling av utbildning. Pedagogisk erfarenhet kan vara inhämtad genom verksamhet i högskola eller annan verksamhet.

Bedömningsgrunder
För denna anställning har dessutom nedanstående bedömningsgrunder fastställts (i rangordning). Nedanstående punkter ska vara dokumenterade.


• Förskollärarexamen
• Erfarenhet av förskolepedagogiskt arbete
• Erfarenhet av att leda pedagogiskt utvecklingsarbete inom förskola t.ex. med avseende på pedagogisk miljö, små barns sociala miljö och relationer
• Erfarenhet av undervisning i och ansvar för VFU-kurser
• Kunskap om interkulturalitet i relation till utbildning
• God samarbetsförmåga
• Erfarenhet av undervisning vid högskola eller universitet
• Erfarenhet av att arbeta i och undervisa om olika uttrycksformer

För fullständig information om behörighet samt kriterier för bedömning av behörighet och bedömningsgrunder se Södertörns högskolas anställningsordning.

Anställningen 
Anställningen är visstid, ca 6 månader, på deltid 50-60 % med tillträde enligt överenskommelse. 

Ansökan
Sista ansökningsdag är 2021-11-16

Ytterligare upplysningar
Anna Lindqvist, avdelningsföreståndare, [email protected]
David Gunnarsson, studierektor, [email protected]
Marie Karlsson, HR-generalist, [email protected]Välkommen med din ansökan!

På vår hemsida sh.se/ledigajobb finns en mall för ansökan som den sökande behöver följa. Publikationer som åberopas ska bifogas i ansökan.

En ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft.

Södertörns högskola kan komma att tillämpa CV-revision

Fackliga kontaktpersoner:
SACO: [email protected]
ST: [email protected]
SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, [email protected]

Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Adjunkt i miljövetenskap med inriktning mot GIS

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På... Visa mer
Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande, de som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik har ca 100 anställda bestående av lärare/forskare, doktorander och administrativ personal. Såväl inom utbildning som forskning prioriteras gränsöverskridande verksamheter, där forskare och studenter med olika ämnesbakgrund arbetar tillsammans och aktivt bidrar till att det mångvetenskapliga klimatet förstärks. Institutionen består av tre akademiska avdelningar och en administrativ avdelning.
 
Arbetsuppgifter
Anställningen innefattar i första hand undervisning i Arc GIS Pro på grundnivå. Huvuddelen av undervisning sker på distans. Undervisning bedrivs på svenska och engelska.
 
Behörighet
Behörig att anställas som adjunkt i miljövetenskap är den som avlagt högskoleexamen eller har motsvarande kompetens, visat pedagogisk skicklighet samt har genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng eller har motsvarande kompetens. Behörigheten innefattar även yrkesskicklighet som är av betydelse för anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter. Den sökande ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda högskolan sa? att det gagnar verksamheten.


Pedagogisk skicklighet visas genom gedigna och aktuella kunskaper av betydelse för anställningen, ett självreflekterande förhållningssätt till studenters lärande och erfarenheter samt den egna lärarrollen samt genom dokumenterad och väl vitsordad erfarenhet av planering, genomförande och utveckling av utbildning. Pedagogisk erfarenhet kan vara inhämtad genom verksamhet i högskola eller annan verksamhet. 
 
Bedömningsgrunder 
För denna anställning har dessutom nedanstående bedömningsgrunder fastställts (i rangordning). Nedanstående punkter ska vara dokumenterade.

• Pedagogisk skicklighet vad avser användande av Arc GIS Pro i undervisning
• Yrkeserfarenhet inom GIS
• God samarbetsförmåga
• Samverkansskicklighet

För fullständig information om behörighet samt kriterier för bedömning av behörighet och bedömningsgrunder, se Södertörns högskolas anställningsordning. 
 
Anställningen
Anställningen är tidsbegränsad på 6 månader på deltid 40-60 % med tillträde 2021-08-01 eller enligt överenskommelse.
 
Ansökan
Sista ansökningsdag är 2021-05-31
 
Ytterligare upplysningar
Maria Bergman, Avdelningsföreståndare, 08-6084706, [email protected]
Marie Granroth, HR-generalist, 08-6084771, [email protected]

Välkommen med din ansökan!

På vår hemsida sh.se/ledigajobb finns en mall för ansökan som den sökande behöver följa. Publikationer som åberopas ska bifogas i ansökan.

En ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft.

Södertörns högskola kan komma att tillämpa CV-revision

Fackliga kontaktpersoner:
SACO: [email protected]
ST: Karin Magnusson tel: 08 -608 41 75, [email protected]
SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, [email protected]

Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Adjunkt i medieteknik

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På... Visa mer
Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande, de som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik har ca 100 anställda bestående av lärare/forskare, doktorander och administrativ personal. Såväl inom utbildning som forskning prioriteras gränsöverskridande verksamheter, där forskare och studenter med olika ämnesbakgrund arbetar tillsammans och aktivt bidrar till att det mångvetenskapliga klimatet förstärks. Institutionen består av tre akademiska avdelningar och en administrativ avdelning.

Medieteknik är ett tvärvetenskapligt teknikämne vid Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik. Ämnet har funnits vid Södertörns högskola sedan 2001 och är brett inriktat mot design, konstruktion och analys av digitala media. Medieteknik är högskolans näst största utbildningsämne och utgör en dynamisk och kreativ miljö för både forskning och utbildning. Ämnet arrangerar kurser inom flera olika program vid högskolan och utgör huvudämne i tre av dessa: kandidatprogrammen IT, medier och design; Spelprogrammet samt det internationella masterprogrammet ”User Experience and Interactive Media Design”.  Inom ramen för programmet Journalistik och Digitala medier ges kurser i mediedesign i samarbete med journalistikämnet. Forskningen inom ämnet är mångvetenskaplig, där teknik- och designutforskande kombineras med samhällsvetenskapliga och humanistiska perspektiv. Tematiskt ryms vår forskning inom tre områden: upplevelser och användning, kritiska perspektiv och digital design samt framväxande medieteknologier. 

För fullständig information se nedanstående länk: 

https://www.sh.se/ledigajobb?rmpage=job&rmjob=4835&rmlang=SE

Anställningen
Anställningen är tidsbegränsad med omfattning på 100 % med en varaktighet på ca 11 månader med tillträde 2021-09-01 eller enligt överenskommelse.

Ansökan
Vi vill ha din ansökan senast 2021-08-15.

Ytterligare upplysningar
Avdelningsföreståndare Anders Green, tel: 08 - 608 5144, e-post; [email protected]
Ämnessamordnare Maria Normark, tel: 08 - 608 4614, e-post; [email protected]
HR-generalist Marie Granroth, tel: 08 - 608 4771, e-post; [email protected] 


Välkommen med din ansökan!

På vår hemsida sh.se/ledigajobb finns en mall för ansökan som den sökande behöver följa. Publikationer som åberopas ska bifogas i ansökan.

En ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft.

Södertörns högskola kan komma att tillämpa CV-revision

Fackliga kontaktpersoner:
SACO: [email protected]
ST: [email protected]
SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, [email protected]

Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Adjunkt till Lärarutbildningen

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På... Visa mer
Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande, de som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.

Södertörns högskola har bedrivit lärarutbildning sedan 1998. Från och med 2006 erbjuds lärarutbildning avsedd för samtliga verksamhetsområden, från förskola till gymnasium. Två program leder till förskollärarexamen, fyra till grundlärarexamen och två till ämneslärarexamen. På de två förskollärarprogrammen utbildas cirka 900 helårsstudenter. Lärarutbildningen har två profilområden, interkulturalitet och bildning.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna innefattar främst arbete med undervisning inom verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Undervisning på olika program på lärarutbildningen kan förekomma. Administrativa arbetsuppgifter som till exempel kursansvar kan förekomma. Undervisning sker på svenska.

Behörighet

Behörig att anställas som adjunkt vid lärarutbildningen är den som avlagt högskoleexamen inom för uppdraget relevant område exempelvis lärarexamen eller har motsvarande kompetens, visat pedagogisk skicklighet, samt har genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst 7.5 högskolepoäng eller har motsvarande kompetens.  Behörigheten innefattar även yrkesskicklighet som är av betydelse för anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter. För denna anställning krävs att den sökande behärskar undervisning på svenska.

Kriterier för bedömning av behörighet

Pedagogisk skicklighet visas genom gedigna och aktuella kunskaper av betydelse för anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter. Pedagogisk erfarenhet kan vara inhämtad genom verksamhet i högskola eller annan verksamhet. Den sökande ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda högskolan sa? att det gagnar verksamheten.

Bedömningsgrunder

För denna anställning har dessutom nedanstående bedömningsgrunder fastställts (i rangordning). Nedanstående punkter ska vara dokumenterade.


• Lärarexamen
• God erfarenhet av undervisning i VFU-kurser inklusive trepartssamtal vid lärarutbildning
• Erfarenhet av undervisning vid högskola eller universitet
• God samarbetsförmåga
• Kunskap om interkulturalitet i relation till utbildning
• God administrativ förmåga

Information om behörighet och bedömningsgrunder för anställning som adjunkt finns även i Södertörns högskolas anställningsordning.

Anställningen

Anställningen är tidsbegränsad med omfattning 20–30% med varaktighet på ca 6 månader. Tillträde enligt överenskommelse.

Ansökan

Sista ansökningsdag är 2020-05-26.

Ytterligare upplysningar

Avdelningsföreståndare Anna Lindqvist, e-post: [email protected]
HR-generalist Marie Karlsson, e-post: [email protected]


Välkommen med din ansökan!

På vår hemsida sh.se/ledigajobb finns en mall för ansökan som den sökande behöver följa. Publikationer som åberopas ska bifogas i ansökan.

En ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft.

Södertörns högskola kan komma att tillämpa CV-revision

Fackliga kontaktpersoner:
SACO: [email protected]
ST: Karin Magnusson tel: 08 -608 41 75, [email protected]
SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, [email protected]

Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Adjunkt i datakommunikation, modellering och simulering

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi. Ämnesområde Datakommunikation, modellering och simulering. ... Visa mer
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.
Ämnesområde

Datakommunikation, modellering och simulering.

Ämnesbeskrivning

Datakommunikation avser tekniken som används för att hantera, transportera, säkra och tillgängliggöra digital data, med särskild betydelse av datornätverk och internetteknologi. Inom hälsoområdet har datakommunikation blivit ett viktigt ämne, särskilt när det gäller hantering av medicinska signaler, hälso?appar och patientjournalsystem. Datakommunikationssystem fungerar i ett bredare sammanhang, där modellering och simulering av systemförmåga är ämnen som bygger på (socio)tekniskt systemteori, samt modellteori.

Arbetsuppgifter

I anställningen ingår undervisning i datakommunikation för högskoleingenjörer, undervisning och handledning kopplat till modellering och simulering för civilingenjörer, samt visst deltagande i avdelningens forskningsarbete.

Behörighet

Behörig att anställas som adjunkt är den som har

- avlagt examen från grundläggande högskoleutbildning inom ämnet för anställningen eller har motsvarande kompetens,
- yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, samt
- visat pedagogisk skicklighet.
Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning som adjunkt vid KTH gäller de bedömningsgrunder som anges i avsnitt 1.5. i KTH:s anställningsordning i förhållande till fastställd anställningsprofil.

Det är av högsta betydelse att den sökande har

- pedagogisk samt ämnesmässig skicklighet i datakommunikation, modellering och simulering. Detta inkluderar förmåga att handleda studenterna i deras utveckling och att förbereda dem för vidare studier och arbetsliv. Bedömningen av den pedagogiska skickligheten ska också avse personens förmåga till utveckling som lärare även på lång sikt.
- tidigare undervisningserfarenhet på högskola.

Det är av näst högsta betydelse att den sökande har

- erfarenhet av tillämpning av den ämnesmässiga skickligheten i datakommunikation, modellering och simulering inom hälsoområdet.

Det är även av betydelse att den sökande har

- forskarexamen inom relevant ämnesområde.
- högskolepedagogisk utbildning.
- förmåga att samverka med det omgivande samhället.
- förmåga att utveckla och leda verksamhet och personal, liksom samarbetsförmåga. Däri ingår att ha kunskap om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskild fokus på jämställdhet.
- erfarenhet av s. k. ”Makerspace”-liknande miljöer.

Fackliga representanter
Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.

Ansökan
Du som sökande har huvudansvaret för att ansökan är komplett utifrån annonsen. Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem.

För mer information om KTH:s bedömning, se https://intra.kth.se/polopoly_fs/1.803581!/AnstÃ?¤llningsordning vid KTH.pdf

Övrigt
Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering, https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440

Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Universitetsadjunkt i Orofacial smärta och käkfunktion - Vikariat

Var med och utveckla utbildning av högsta kvalitet Vid institutionen för odontologi skapar vi framtidens tandvård. Här utbildar vi tandläkare, tandhygienister, specialisttandläkare och forskare. Vi bedriver forskning inom många olika områden. Vår kliniska utbildning är förlagd till universitetstandvården som vi har ett nära samarbete med. Tillsammans med universitetstandvården bedriver vi utbildningar som är internationellt topprankade. Totalt är vi 270... Visa mer
Var med och utveckla utbildning av högsta kvalitet
Vid institutionen för odontologi skapar vi framtidens tandvård.

Här utbildar vi tandläkare, tandhygienister, specialisttandläkare och forskare. Vi bedriver forskning inom många olika områden. Vår kliniska utbildning är förlagd till universitetstandvården som vi har ett nära samarbete med. Tillsammans med universitetstandvården bedriver vi utbildningar som är internationellt topprankade. Totalt är vi 270 medarbetare och större delen av vår verksamhet finns vid Campus Flemingsberg.

Är du intresserad av att arbeta i en internationell miljö som präglas av variation och ständigt lärande?

Då finner du din rätta plats här hos oss på institutionen för odontologi! Som Göran, professor och övertandläkare hos oss uttrycker det: 

"Att få arbeta med forskning, klinik och undervisning ger en variation i yrkeslivet. Att ingå i ett globalt sammanhang är inspirerande."

Din roll
Till institutionen för odontologi söker vi nu en universitetsadjunkt till ett vikariat på ett år. Tjänsten är placerad vid enheten för oral rehabilitering som utbildar tandläkarstudenter inom protetik och orofacial smärta och käkfunktion (bettfysiologi). Vi har även specialistutbildning och har ett nära samarbete med specialistkliniken vid universitetstandvården, där den kliniska färdighetsträningen är förlagd. Enhetens forskning handlar om oral rehabilitering och smärta/käkfunktionsstörning.

Vi söker en tandläkare som vill vara med och utveckla utbildningen av nya tandläkare. Du kommer att arbeta med klinisk undervisning inom ämnet orofacial smärta och käkfunktion. I arbetet ingår främst klinisk handledning och demonstrationer för studenter på tandläkarprogrammet, men även viss teoretisk undervisning kan komma ifråga.

Vem är du?
Behörig att anställas som adjunkt är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens inom för arbetsuppgifterna relevant ämnesområde. Till denna tjänst söker vi dig som har följande kvalifikationer:

Krav:

- legitimerad tandläkare med minst 5 års klinisk tjänstgöring
- erfarenhet av undervisning och handledning
- goda kunskaper i svenska i tal och skrift

Meriterande:

- erfarenhet av undervisning i bettfysiologi
- pedagogisk utbildning
- specialistbehörighet i bettfysiologi
- tjänstgöring på specialistklinik för bettfysiologi
- erfarenhet av nätverk/samarbete med andra specialister/forskare inom ämnesområdet
- forskningserfarenhet

Vi vill gärna träffa dig som har ett genuint intresse för att bidra till utvecklingen av ämnet orofacial smärta och käkfunktion. För att passa till tjänsten har du även lätt för att ta egna initiativ, god samarbetsförmåga och social kompetens. Andra personliga egenskaper som är värdefulla för denna tjänst är flexibilitet, gott tålamod och ett serviceinriktat sinnelag. Vid bedömningen av de sökande lägger vi särskilt stor vikt vid pedagogisk skicklighet och personliga egenskaper.

Vad erbjuder vi?
En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet även en statlig myndighet. Det innebär att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal, generös semester och en bra tjänstepension. Du får träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Placering: Flemingsberg

https://ki.se/dentmed/jobba-pa-institutionen-for-odontologi

https://ki.se/om-ki/din-karriar-fortsatter-har

 
Ansökan
Ansökan ska innehålla följande handlingar företrädesvis skrivna på engelska (alternativt svenska): CV, meriter och beskrivning av planerad forskning som presenteras i enlighet med https://ki.se/om-ki/meritportfolj-for-larare-och-forskare

Varmt välkommen med din ansökan!

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi. Vid tillsvidareanställning tillämpar Karolinska Institutet 6 månaders provanställning.


Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss Visa mindre

Adjunkt i biblioteks- och informationsvetenskap

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På... Visa mer
Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande, de som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.

Biblioteks- och informationsvetenskap tillhör institutionen för Historia och samtidsstudier. Ämnet är relativt nytt vid Södertörns högskola och fortfarande delvis under uppbyggnad. Det sysselsätter för närvarande tre lärare, och erbjuder undervisning på kandidatnivå, företrädesvis inom ramen för Bibliotekarieprogrammet, som startade vårterminen 2019.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår undervisning i Biblioteks- och informationsvetenskap, framför allt inom ramen för Bibliotekarieprogrammet, samt eventuellt i ämnet Arkivvetenskap och på Södertörns högskolas lärarutbildning. Då Bibliotekarieprogrammet är relativt nystartat och fortfarande under uppbyggnad – och då samverkan med bibliotekssektorn är av stor betydelse, särskilt under uppbyggnadsfasen – består arbetsuppgifterna dessutom i att delta i kurs- och programutvecklingen samt i initiering och vidareutveckling av ämnets samverkan och kunskapsutbyte såväl med enskilda bibliotek som med relevanta branschorganisationer. Utveckling av digitala lärmiljöer, resurser och aktiviteter ingår särskilt. Arbetsuppgifterna inbegriper även undervisning i akademiskt skrivande liksom undervisningsnära administration och samordning, samt kan inkludera ledarskap. Undervisningen bedrivs på svenska.

Behörighet
Behörig att anställas som adjunkt i Biblioteks- och informationsvetenskap är den som avlagt högskoleexamen i biblioteks- och informationsvetenskap eller har motsvarande kompetens, visat pedagogisk skicklighet samt har genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng eller har motsvarande kompetens. Behörigheten innefattar även yrkesskicklighet som är av betydelse för anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter. Den sökande ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda högskolan sa? att det gagnar verksamheten. För denna anställning krävs att den sökande behärskar undervisning på svenska.

Pedagogisk skicklighet visas genom gedigna och aktuella kunskaper av betydelse för anställningen, ett självreflekterande förhållningssätt till studenters lärande och erfarenheter samt den egna lärarrollen och lärarlagets pedagogiska betydelse, samt genom dokumenterad och väl vitsordad erfarenhet av planering, genomförande och utveckling av utbildning. Pedagogisk erfarenhet kan vara inhämtad genom verksamhet i högskola eller annan verksamhet.

Bedömningsgrunder
För denna anställning har dessutom nedanstående bedömningsgrunder fastställts (i rangordning). Nedanstående punkter ska vara dokumenterade.


• Magister eller masterexamen i Biblioteks- och informationsvetenskap
• Pedagogisk skicklighet med hänsyn till bibliotekarieyrket och akademiskt skrivande
• Yrkesskicklighet inom bibliotekariepedagogik, högre utbildning och digitala lärmiljöer.
• Skicklighet i att undervisa om och i digitala lärmiljöer
• Erfarenhet av uppbyggnad av utbildningsprogram med inriktning mot bibliotekarieyrket
• God samarbetsförmåga
• Samverkansskicklighet
• Administrativ skicklighet

För fullständig information om behörighet samt kriterier för bedömning av behörighet och bedömningsgrunder se Södertörns högskolas anställningsordning.

Anställningen
Anställningen är tillsvidare med en omfattning på 100%. Tillträde enligt överenskommelse.
Sex månaders provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 2021-03-31.

Ytterligare upplysningar
Peter Josephson, avdelningsföreståndare, [email protected] 
Arwid Lund, ämnessamordnare Biblioteks- och informationsvetenskap, [email protected]
Marianne Mosesson, HR generalist, [email protected] 

 


På vår hemsida sh.se/ledigajobb finns en mall för ansökan som den sökande behöver följa. Publikationer som åberopas ska bifogas i ansökan.

En ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft.

Södertörns högskola kan komma att tillämpa CV-revision

Välkommen med din ansökan!

Fackliga kontaktpersoner:
SACO: [email protected]
ST: Karin Magnusson tel: 08 -608 41 75, [email protected]
SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, [email protected]

Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Adjunkt till lärarutbildningen med inriktning förskolepedagogiskt område

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På... Visa mer
Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande, de som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.

Lärarutbildning vid Södertörns högskola Södertörns högskola har bedrivit lärarutbildning sedan 1998. Från och med 2006 erbjuds lärarutbildning avsedd för samtliga verksamhetsområden, från förskola till gymnasium. Två program leder till förskollärarexamen, fyra till grundlärarexamen och två till ämneslärarexamen. På de två förskollärarprogrammen utbildas cirka 900 helårsstudenter. Lärarutbildningen har två profilområden, interkulturalitet och bildning.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innefattar främst arbete med undervisning inom förskolepedagogiskt område samt inom den utbildningsvetenskapliga kärnan och verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Även undervisning på andra program på lärarutbildningen kan förekomma. Administrativa arbetsuppgifter som till exempel kursansvar kan förekomma. Undervisning sker på svenska.

Behörighet
Behörig att anställas som adjunkt vid lärarutbildningen är den som avlagt högskoleexamen inom förskolepedagogiskt område eller har motsvarande kompetens, visat pedagogisk skicklighet, samt har genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst 7.5 högskolepoäng eller har motsvarande kompetens, exempelvis genomgått VFU-handledarutbildning och handlett förskollärarstudenter under VFU. Behörigheten innefattar även yrkesskicklighet som är av betydelse för anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter. För denna anställning krävs att den sökande behärskar undervisning på svenska.

Kriterier för bedömning av behörighet
Pedagogisk skicklighet visas genom gedigna och aktuella kunskaper av betydelse för anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter. Pedagogisk erfarenhet kan vara inhämtad genom verksamhet i högskola eller annan verksamhet. Den sökande ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda högskolan sa? att det gagnar verksamheten.

Bedömningsgrunder
För denna anställning har dessutom nedanstående bedömningsgrunder fastställts (i rangordning). Nedanstående punkter ska vara dokumenterade.

* Förskollärarexamen
* Erfarenhet av förskolepedagogiskt arbete
* God samarbetsförmåga
*Erfarenhet av förskolepedagogiska utvecklingsprojekt
*Undervisningserfarenhet vid högskola eller universitet, inklusive erfarenhet av handledning av      självständiga arbeten, samt undervisning på VFU-kurser
*Erfarenhet av kursutveckling och kursansvar
*Administrativ erfarenhet

Information om behörighet och bedömningsgrunder för anställning som adjunkt finns även i Södertörns högskolas anställningsordning.

Anställningen
Anställningen är tillsvidare på en omfattning upp till 100 % med tillträde enligt överenskommelse. Sex månaders provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 2020-09-23.

Ytterligare upplysningar
Avdelningsföreståndare Anna Lindqvist, e-post: [email protected]
Studierektor Eva Jonsson, e-post: [email protected]
HR-generalist Marie Karlsson, e-post: [email protected]


På vår hemsida sh.se/ledigajobb finns en mall för ansökan som den sökande behöver följa. Publikationer som åberopas ska bifogas i ansökan.

En ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft.

Södertörns högskola kan komma att tillämpa CV-revision

Välkommen med din ansökan!

Fackliga kontaktpersoner:
SACO: Antonia Ribbing, tel: 070 -602 87 61, [email protected]
ST: Karin Magnusson tel: 08 -608 41 75, [email protected]
SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, [email protected]

Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Universitetsadjunkt i pedodonti till institutionen för odontologi

Vill du bidra till att förbättra människors hälsa? Vid institutionen för odontologi skapar vi framtidens tandvård. Här utbildar vi tandläkare, tandhygienister, specialisttandläkare och forskare. Vi bedriver forskning inom många olika områden. Vår kliniska utbildning är förlagd till universitetstandvården som vi har ett nära samarbete med. Totalt är vi ca 100 medarbetare vid institutionen och största delen av vår verksamhet finns vid Campus Flemingsberg.... Visa mer
Vill du bidra till att förbättra människors hälsa?
Vid institutionen för odontologi skapar vi framtidens tandvård.

Här utbildar vi tandläkare, tandhygienister, specialisttandläkare och forskare. Vi bedriver forskning inom många olika områden. Vår kliniska utbildning är förlagd till universitetstandvården som vi har ett nära samarbete med. Totalt är vi ca 100 medarbetare vid institutionen och största delen av vår verksamhet finns vid Campus Flemingsberg. Våra utbildningar är internationellt topprankade och vi lockar till oss studenter, forskarstudenter och forskare från världens alla hörn. Vår vision är att genom att vara världsledande inom oral hälsa förbättra människors livskvalitet.

Till enheten för pedodonti söker vi nu en universitetsadjunkt som vill vara med och bygga verksamheten. Enheten för pedodonti tillhör organisatoriskt avdelningen för ortodonti och pedodonti som är en av tre avdelningar vid institutionen för odontologi, Karolinska Institutet. Den kliniska verksamheten är organiserad under universitetstandvården och kliniken för barn- och ungdomstandvård. Vid enheten för pedodonti bedrivs undervisning av tandläkar- och tandhygieniststudenter, ST-utbildning i pedodonti och forskning. Forskningen är inriktad på fyra prioriterade områden, prevention av karies hos förskolebarn, psykologisk behandling av tandvårdsfobi, registerstudier samt genetisk styrning av tandutveckling. Kliniken har både allmäntandvård och specialisttandvård för barn och ungdomar. Vid kliniken arbetar tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor och psykologer. Kliniken har förutom allmän specialistvård ett speciellt fokus på psykologisk behandling av tandvårdsrädsla samt barn med kroniska sjukdomar och funktionshinder.

Din roll
Arbetsuppgifter omfattar teoretisk och klinisk undervisning av tandläkar- och tandhygieniststudenter, handledning av ST-tandläkare, forskning med finansiering både internt och externt. Dessutom förväntas adjunkten arbeta kliniskt som specialist i pedodonti med remisspatienter från allmäntandvård, annan specialisttandvård och från sjukvården.

Vem är du?
Behörig att anställas som adjunkt är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens inom för arbetsuppgifterna relevant ämnesområde.

Krav:

- Specialist i pedodonti
- Disputerad
- Flytande i tal och skrift i svenska språket

Meriterande:

- Undervisningserfarenhet
- Handledningserfarenhet
- Eget kliniskt kompetensområde
- Erfarenhet från utredningsarbete

Vi söker dig som har mycket god pedagogisk förmåga, har lätt för att ta egna initiativ samt god samarbetsförmåga. Du bör vara bekväm med att träffa mycket människor dagligen med god social kompetens samt vara bekväm i en mångkulturell miljö. Andra personliga egenskaper som är värdefulla för denna tjänst är flexibilitet, gott tålamod och serviceinriktad.

Bedömningsgrunder
Vid bedömningen av de sökande lägger vi särskilt stor vikt vid pedagogiska och personliga egenskaper.

Vad erbjuder vi?
En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet även en statlig myndighet. Det innebär att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal, generös semester och en bra tjänstepension. Du får träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Placering: Flemingsberg

https://ki.se/dentmed/jobba-pa-institutionen-for-odontologi

https://ki.se/om-ki/din-karriar-fortsatter-har
Ansökan
Ansökan ska innehålla följande handlingar företrädesvis skrivna på engelska (alternativt svenska): CV, meriter och beskrivning av planerad forskning som presenteras i enlighet med https://ki.se/om-ki/meritportfolj-for-larare-och-forskare

Varmt välkommen med din ansökan. Vänta inte med att ansöka eftersom vi kan komma att påbörja intervjuer innan ansökningstiden går ut!

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi. 

Vid tillsvidareanställning tillämpar Karolinska Institutet 6 månaders provanställning.


Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss Visa mindre

Adjunkt i kemi och matematik

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi. Ämnesområde Kemi och matematik. Ämnesbeskrivning Kemi o... Visa mer
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.
Ämnesområde

Kemi och matematik.

Ämnesbeskrivning

Kemi och matematik.

Arbetsuppgifter

I anställningen ingår undervisning i kemi och matematik inom den behörighetsgivande utbildningen (tekniskt basår) samt undervisning i matematik för högskoleingenjörer.

Behörighet

Behörig att anställas som adjunkt är den som har

- avlagt examen från grundläggande högskoleutbildning inom ämnet för anställningen eller har motsvarande kompetens,
- yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, samt
- visat pedagogisk skicklighet.
Bedömningsgrunder Som bedömningsgrunder vid anställning som adjunkt vid KTH gäller de bedömningsgrunder som anges i avsnitt 1.5. i KTH:s anställningsordning i förhållande till fastställd anställningsprofil.

Det är av högsta betydelse att den sökande har

- pedagogisk samt ämnesmässig skicklighet i kemi. Bedömningen av den pedagogiska skickligheten ska också avse personens förmåga till utveckling som lärare även på lång sikt.
- tidigare undervisningserfarenhet på gymnasium och högskola.
- förmåga att handleda studenterna i deras utveckling och att förbereda dem för vidare studier och arbetsliv.

Det är av näst högsta betydelse att den sökande har

- pedagogisk samt ämnesmässig skicklighet i matematik. Bedömningen av den pedagogiska skickligheten ska också avse personens förmåga till utveckling som lärare även på lång sikt.
- samarbetsförmåga.
- gymnasielärarexamen.

Det är även av betydelse att den sökande har

- tidigare undervisningserfarenhet på högskolekurser i linjär algebra, matematisk analys samt matematisk statistik.
- högskolepedagogisk utbildning.
- forskarexamen i kemi eller matematik.
- yrkeserfarenhet utanför högskolan med anknytning till kemi eller matematik.
- förmåga att samverka med det omgivande samhället.
- förmåga att utveckla och leda verksamhet och personal. Däri ingår att ha kunskap om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskild fokus på jämställdhet.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.

Ansökan

Du som sökande har huvudansvaret för att ansökan är komplett utifrån annonsen. Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem.

För mer information om KTH:s bedömning, se https://intra.kth.se/polopoly_fs/1.803581!/AnstÃ?¤llningsordning vid KTH.pdf

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering, https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440

Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Adjunkt i ämnesdidaktik med inriktning mot matematik

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På... Visa mer
Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande, de som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik har ca 100 anställda bestående av lärare/forskare, doktorander och administrativ personal. Såväl inom utbildning som forskning prioriteras gränsöverskridande verksamheter, där forskare och studenter med olika ämnesbakgrund arbetar tillsammans och aktivt bidrar till att det mångvetenskapliga klimatet förstärks. Institutionen består av tre akademiska avdelningar och en administrativ avdelning.

Arbetsuppgifter
Som adjunkt i ämnesdidaktik med inriktning mot matematik består arbetsuppgifterna av undervisning i matematik och matematikämnets didaktik med fokus på ämnes- och ämnesdidaktiska teorier och metodik samt examination inom områden algebra och problemlösning på Lärarutbildningens program som omfattar Förskollärarprogram, Grundlärarprogram F-3 och Grundlärarprogram 4-6. Undervisningen består av ämnes- och ämnesteoretiska seminarier samt matematiska laborationer med fokus på metodik. Undervisningen sker på svenska. 

Behörighet
Behörig att anställas som adjunkt i ämnesdidaktik med inriktning mot matematik är den som avlagt högskoleexamen eller har motsvarande kompetens, visat pedagogisk skicklighet samt har genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng eller har motsvarande kompetens. Dessutom krävs för denna anställning att den sökande behärskar undervisning på svenska.

Bedömningsgrunder
Pedagogisk skicklighet visas i gedigna och aktuella kunskaper i ämnet, dokumenterad och väl vitsordad erfarenhet av planering, genomförande och utveckling av utbildning samt skriftligt redovisad pedagogisk grundsyn. Den sökande ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl.

För denna anställning har dessutom nedanstående bedömningsgrunder fastställts (i rangordning). Nedanstående punkter ska vara dokumenterade.


• Lärarexamen med 90 högskolepoäng i matematik med didaktisk inriktning eller motsvarande kompetens
• Erfarenhet av undervisning på högskole- och/eller/gymnasienivå
• Erfarenhet av undervisning i matematik och matematikämnets didaktik i algebra och problemlösning på lärarutbildningen
• Erfarenhet av olika undervisningsformer som seminarier och laborationer

Information om behörighet och bedömningsgrunder för anställning som adjunkt finns även i Södertörns högskolas anställningsordning.

Anställningen
Anställningen är tidsbegränsad med omfattning mellan 20 och 50 % med varaktighet på ca 6 månader. Tillträde enligt överenskommelse.

Sista ansökningsdag är 2019-12-30.

Ytterligare upplysningar
Prefekt: Ester Appelgren, tel: 08 – 608 4183, e-mail; [email protected]
Avdelningsföreståndare: Andrea Didon tel: 08 – 608 4594, e-mail; [email protected]
Ämnesamordnare: Natalia Karlsson tel: 08-608 4036, e-mail; [email protected]

 


På vår hemsida sh.se/ledigajobb finns en mall för ansökan som den sökande behöver följa. Publikationer som åberopas ska bifogas i ansökan.

En ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft.

Södertörns högskola kan komma att tillämpa CV-revision

Välkommen med din ansökan!

Fackliga kontaktpersoner:
SACO: Antonia Ribbing, tel: 070 -602 87 61, [email protected]
ST: Karin Magnusson tel: 08 -608 41 75, [email protected]
SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, [email protected]

Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Lektor i medieteknik med inriktning speldesign

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På... Visa mer
Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande, de som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik har cirka 100 anställda bestående av lärare/forskare, doktorander och administrativ personal. Såväl inom utbildning som forskning prioriteras gränsöverskridande verksamheter, där forskare och studenter med olika ämnesbakgrund arbetar tillsammans och aktivt bidrar till att det mångvetenskapliga klimatet förstärks. Institutionen består av tre akademiska avdelningar och en administrativ avdelning.

Medieteknik är ett tvärvetenskapligt designorienterat teknikämne vid Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik. Ämnet har funnits vid Södertörns högskola sedan 2001 med en inriktning mot design och analys av digitala medier. Medieteknik är högskolans näst största utbildningsämne och utgör en dynamisk och kreativ miljö för både forskning och utbildning. Utbildning i medieteknik bedrivs både på grundnivå (A–C) och avancerad nivå. Ämnet är huvudämne i tre program: Speldesign, IT, medier och design samt det internationella masterprogrammet User Experience and Interactive Media Design. Medieteknik läses dessutom i flera program på högskolan.

Inom ämnet bedrivs forskning inom en rad områden: spelforskning, interaktionsdesign, informatik, pedagogik och datateknik. Ur denna forskning har vi format tre teman för vår forskning inom ämnet: Upplevelser och användning, Kritiska perspektiv och digital design och Framväxande medieteknologier.

För fullständig information, se länk nedan:

https://www.sh.se/ledigajobb?rmpage=job&rmjob=3749&rmlang=SE


På vår hemsida sh.se/ledigajobb finns en mall för ansökan som den sökande behöver följa. Publikationer som åberopas ska bifogas i ansökan.

En ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft.

Södertörns högskola kan komma att tillämpa CV-revision

Välkommen med din ansökan!

Fackliga kontaktpersoner:
SACO: Antonia Ribbing, tel: 070 -602 87 61, [email protected]
ST: Karin Magnusson tel: 08 -608 41 75, [email protected]
SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, [email protected]

Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Adjunkt i medieteknik med inriktning speldesign

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På... Visa mer
Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande, de som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik har ca 100 anställda bestående av lärare/forskare, doktorander och administrativ personal. Såväl inom utbildning som forskning prioriteras gränsöverskridande verksamheter, där forskare och studenter med olika ämnesbakgrund arbetar tillsammans och aktivt bidrar till att det mångvetenskapliga klimatet förstärks. Institutionen består av tre akademiska avdelningar och en administrativ avdelning.

Medieteknik är ett tvärvetenskapligt designorienterat teknikämne vid Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik. Ämnet har funnits vid Södertörns högskola sedan 2001 med en inriktning mot design och analys av digitala medier. Medieteknik är högskolans näst största utbildningsämne och utgör en dynamisk och kreativ miljö för både forskning och utbildning. Medieteknik ges på grundnivå (A–C) och avancerad nivå. Ämnet håller i obligatoriska moment i sex program vid högskolan och är huvudämne i tre av dessa: kandidatprogrammen ”IT, medier och design” och ”Spelprogrammet” samt det internationella masterprogrammet ”User Experience and Interactive Media Design” 

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består av undervisning inom speldesign och spelutveckling på grundnivå inom spelprogrammet. Även andra undervisningsmoment, uppdrag och administrativa arbetsuppgifter kan förekomma. Undervisning bedrivs på svenska.

Behörighet
Behörig att anställas som adjunkt i medieteknik är den som avlagt högskoleexamen eller har motsvarande kompetens, visat pedagogisk skicklighet samt har genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng eller har motsvarande kompetens. Behörigheten innefattar även yrkesskicklighet som är av betydelse för anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter. Den sökande ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda högskolan så att det gagnar verksamheten. För denna anställning krävs dessutom att den sökande behärskar undervisning på svenska.

Pedagogisk skicklighet visas genom gedigna och aktuella kunskaper av betydelse för anställningen, ett självreflekterande förhållningssätt till studenters lärande och erfarenheter samt den egna lärarrollen samt genom dokumenterad och väl vitsordad erfarenhet av planering, genomförande och utveckling av utbildning. Pedagogisk erfarenhet kan vara inhämtad genom verksamhet i högskola eller annan verksamhet.

Bedömningsgrunder
För denna anställning har nedanstående bedömningsgrunder fastställts (i rangordning). Nedanstående punkter ska vara dokumenterade. 


• Pedagogisk skicklighet inom speldesign, spelutveckling eller spelmarknadsföring
• God samarbetsförmåga

För fullständig information om om behörighet samt kriterier för bedöming av behörighet och bedömningsgrunder, se Södertörns högskolas anställningsordning. 

 

Anställningen
Anställningen är tidsbegränsad med omfattning mellan 50 % och 100 % med varaktighet på ca 6 månader. Tillträde enligt överenskommelse.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 2020-04-29

Ytterligare upplysningar
Avdelningsföreståndare Anders Green, tel: 08 - 608 5144, e-post; [email protected]
Programsamordnare Petri Lankoski, tel: 08 - 608 4708, e-post; [email protected]
Personalhandläggare Marie Granroth, tel: 08-608 47 71, e-post; [email protected] 


På vår hemsida sh.se/ledigajobb finns en mall för ansökan som den sökande behöver följa. Publikationer som åberopas ska bifogas i ansökan.

En ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft.

Södertörns högskola kan komma att tillämpa CV-revision

Välkommen med din ansökan!

Fackliga kontaktpersoner:
SACO: Antonia Ribbing, tel: 070 -602 87 61, [email protected]
ST: Karin Magnusson tel: 08 -608 41 75, [email protected]
SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, [email protected]

Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Adjunkt i ergonomi

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi. Ergonomi är ett tvärvetenskapligt forsknings- och tillämpnin... Visa mer
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.
Ergonomi är ett tvärvetenskapligt forsknings- och tillämpningsområde som i ett helhetsperspektiv behandlar samspelet människa-teknik-organisation i syfte att optimera hälsa och välbefinnande samt prestanda vid utformning av produkter och arbetssystem.

Arbetsuppgifter
Arbetet innebär att delta i Ergonomiavdelningens undervisning i olika kurser som handlar om riskbedömningar, arbetsmiljö- och organisationsutveckling. Arbetet inkluderar kursansvar för vissa kurser, med tillhörande utveckling av kursmoment. Undervisningen och studenternas projektarbeten ligger ofta nära avdelningens forskningsverksamhet.

Behörighet
Behörig att anställas som adjunkt är den som har
1. avlagt examen från grundläggande högskoleutbildning inom ämnet för anställningen eller har motsvarande kompetens,
2. yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, samt
3. visat pedagogisk skicklighet.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning som adjunkt vid KTH gäller de bedömningsgrunder som anges i avsnitt 1.5. i KTH:s anställningsordning i förhållande till fastställd anställningsprofil.
Det är av högsta betydelse att den sökande har
• dokumenterad ämnesmässig skicklighet av relevans för anställningens innehåll.
• dokumenterad yrkesskicklighet av relevans för anställningens innehåll.
Det är av näst högsta betydelse att den sökande har
• omfattning av yrkeserfarenhet utanför högskolan
• en forskarexamen inom ämnesområdet.
• dokumenterad pedagogisk skicklighet. Bedömningen av den pedagogiska skickligheten ska också avse personens förmåga till utveckling som lärare även på lång sikt.
• skicklighet avseende utvecklingsarbete inom området.
• administrativ skicklighet.
• kunskap inte enbart inom arbetsmiljö och dess fysiska och psykosociala exponeringar, utan även inom de negativa hälsoeffekter som sådan exponering kan orsaka.
Det är även av betydelse att den sökande har
• högskolepedagogisk utbildning.
• förmåga att samverka med det omgivande samhället.
• förmåga att utveckla och leda verksamhet och personal, liksom samarbetsförmåga. Däri ingår att ha kunskap om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskild fokus på jämställdhet.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.

Ansökan

Du som sökande har huvudansvaret för att ansökan är komplett utifrån annonsen. Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem.

För mer information om KTH:s bedömning, se https://intra.kth.se/polopoly_fs/1.803581!/AnstÃ?¤llningsordning vid KTH.pdf

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering, https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440

Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Adjunkt i Svenska, tidsbegränsad

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På... Visa mer
Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.

Ämnet Svenska vid Södertörns högskola erbjuder många olika kurser på olika nivåer. Vi har fristående kurser inom svenska upp till masternivå och ett välsökt kandidatprogram, Kommunikatörsprogrammet. Vi ger kurser i kreativt skrivande och bemannar Studieverkstan, som erbjuder bl.a. skrivhandledning till högskolans studenter. Inom ämnet samarbetar vi med högskolans lärarutbildning på alla nivåer (från förskollärar- till gymnasielärarprogrammen). Vi ger också uppdragsutbildningar, exempelvis yrkesinriktad svenska för nyanlända.

Svenskämnet är förlagt till Institutionen för kultur och lärande. Institutionen utbildar och forskar i exempelvis litteratur, engelska, medie- och kommunikationsvetenskap och pedagogik.

Som forskningsämne har ämneskollegiet en tydlig profil med inriktning mot tillämpad språkforskning. Det handlar allmänt om relationer mellan språk och samhälle och innefattar studier av hur tal och skrift används i olika sociala praktiker, som t.ex. i yrkesliv eller utbildning. Svenskan i flerspråkigt perspektiv är ett annat område under framväxt.

Arbetsuppgifter

I anställningen som adjunkt ingår undervisning inom grundutbildningen och inom lärarutbildningen. I anställningen kan även ingå undervisning och handledning om akademiskt skrivande och studieteknik inom ramen för Studieverkstans verksamhet. Därtill kan ingå undervisning inom kurser i kreativt skrivande samt VFU-kurser (verksamhetsförlagd utbildning) inom lärarutbildningen.

Behörighet

Behörig att anställas som adjunkt i svenska är den som har visat pedagogisk skicklighet samt har avlagt examen på avancerad nivå (master eller magister) i svenska, eller lingvistik, och/eller har en lärarexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens eller annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter.

Genomgången högskolepedagogisk utbildning (7,5 p) eller motsvarande kompetens är meriterande.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av adjunkt ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen gälla. Vetenskaplig skicklighet visas genom egen forskning, exempelvis en masteruppsats. Pedagogisk skicklighet ska visas genom dokumenterad och väl vitsordad erfarenhet av genomförande och utveckling av utbildning samt skriftligt redovisad pedagogisk grundsyn. Den sökande ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl.

Den pedagogiska skickligheten ska viktas högre än den vetenskapliga skickligheten. För denna anställning har dessutom nedanstående bedömningsgrunder fastställts (i rangordning).

Nedanstående punkter ska vara dokumenterade:


• Lärarskicklighet på högskolenivå inom lärarutbildning
• God samarbetsförmåga
• Erfarenhet av kursutveckling och kursansvar

Anställningen

Överenskommelse om anställningsperiod och anställningens omfattning görs mellan arbetstagaren och arbetsgivaren. Tillträde från 1 januari 2020 eller enligt överenskommelse.

Ansökan

Vi vill ha din ansökan senast den 13 november 2020.

Observera att ansökan och bilagor som inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag inte kommer att beaktas.   

Ytterligare upplysningar

Avdelningsföreståndare, Stina Hållsten: [email protected]

Personalhandläggare, Alexandra Blomstedt: [email protected]


På vår hemsida sh.se/ledigajobb finns en mall för ansökan som den sökande behöver följa. Publikationer som åberopas ska bifogas i ansökan.

En ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft.

Södertörns högskola kan komma att tillämpa CV-revision

Välkommen med din ansökan!

Fackliga kontaktpersoner:
SACO: Antonia Ribbing, tel: 070 -602 87 61, [email protected]
ST: Karin Magnusson tel: 08 -608 41 75, [email protected]
SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, [email protected]

Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Adjunkt i Ergonomi

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi. Ämnesbeskrivning Ämnet omfattar ergonomi och behandlar samsp... Visa mer
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.
Ämnesbeskrivning
Ämnet omfattar ergonomi och behandlar samspelet männika-teknik, organisation i syfte att optimera hälsa och välbefinnande samt prestanda vid utformning av produkter och arbetssystem.

Arbetsuppgifter
Arbetet innebär att delta i Ergonomiavdelningens undervisning i kurser som handlar om prevention av arbetsolyckor och belastningsskador, systemsäkerhet och arbetsmiljöekonomi. Arbetet inkluderar kursansvar för vissa kurser, med tillhörande utveckling av kursmoment. Undervisningen och studenternas projektarbeten ligger ofta nära avdelningens forskningsverksamhet.

Behörighet
Behörig att anställas som adjunkt är den som har
1. avlagt examen från grundläggande högskoleutbildning inom ämnet för anställningen eller har motsvarande kompetens,
2. yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, samt
3. visat pedagogisk skicklighet.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning som adjunkt vid KTH gäller de bedömningsgrunder som anges i avsnitt 1.5. i KTH:s anställningsordning i förhållande till fastställd anställningsprofil.


Det är av högsta betydelse att den sökande har
• dokumenterad ämnesmässig skicklighet av relevans för anställningens innehåll.
• dokumenterad yrkesskicklighet av relevans för anställningens innehåll.


Det är av näst högsta betydelse att den sökande har
• yrkeserfarenhet utanför högskolan.
• en forskarexamen inom ämnesområdet.
• dokumenterad pedagogisk skicklighet. Bedömningen av den pedagogiska skickligheten ska också avse personens förmåga till utveckling som lärare även på lång sikt.
• skicklighet avseende utvecklingsarbete inom området.
• administrativ skicklighet.


Det är även av betydelse att den sökande har
• högskolepedagogisk utbildning.
• förmåga att samverka med det omgivande samhället.
• förmåga att utveckla och leda verksamhet och personal, liksom samarbetsförmåga. Däri ingår att ha kunskap om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskild fokus på jämställdhet.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.

Ansökan

Du som sökande har huvudansvaret för att ansökan är komplett utifrån annonsen. Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem.

För mer information om KTH:s bedömning, se https://intra.kth.se/polopoly_fs/1.803581!/AnstÃ?¤llningsordning vid KTH.pdf

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering, https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440

Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Lektor i statsvetenskap med inriktning mot demokrati och governance , 50%

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På... Visa mer
Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.

Ämnet statsvetenskap har cirka 15 lektorer, docenter, professor och doktorander. Ämnet finns vid Institutionen för samhällsvetenskaper. Statsvetenskaplig utbildning bedrivs på grundläggande nivå i program och fristående kurser samt på avancerad nivå i ett tvåårigt masterprogram. Statsvetenskap samverkar med flera andra ämnen och Lärarutbildningen vid Södertörns högskola. Ämnet har även forskarutbildning inom ramen för det samhällsvetenskapliga programmet PESO (se hemsidan). En stor del av forskningen vid ämnet finansieras genom projektmedel från Östersjöstiftelsen.

Arbetsuppgifter
I anställningen ingår undervisning, forskning och samverkan med det omgivande samhället. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration, pedagogiskt utvecklingsarbete, examination och handledning. Undervisningen sker på svenska och engelska, på alla nivåer - från grundnivå till avancerad nivå och forskarutbildning.

Arbetsgivaren vill att den anställde ägnar den största delen av sin tid åt undervisning under anställningens tre första år. Viss forskningstid ingår i anställningen.

Behörighet
Behörig att anställas som lektor är den som har visat pedagogisk skicklighet samt har avlagt doktorsexamen i statsvetenskap, eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter. I sin undervisning och forskning ska den sökande ha en inriktning mot demokrati, demokratisering och governance i ett internationellt och jämförande perspektiv. Den sökande ska behärska undervisning på svenska och engelska.

Genomgången högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kompetens är meriterande. En sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng och som inte heller bedöms ha motsvarande kompetens ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen. Se även Södertörns högskolas anställningsordning punkt 2.2.1 (sh.se/ledigajobb). 

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen gälla. Vid tillsättningen av denna anställning läggs lika vikt vid pedagogisk och vetenskaplig skicklighet. Pedagogisk skicklighet visas genom dokumenterad och väl vitsordad erfarenhet av genomförande och utveckling av utbildning, skriftligt redovisad pedagogisk grundsyn samt genom dokumenterad pedagogisk utbildning. Vetenskaplig skicklighet visas genom dokumenterad egen forskning, publiceringar, erhållande av externa anslag och andra former av bidrag till vetenskapssamhället (bl.a. referee-uppdrag samt ledning av och deltagande i internationella forskningsprojekt).

Särskild vikt ska fästas vid den sökandes förutsättningar att bidra till framtida utveckling av såväl forskning som utbildning. Den sökande ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl. Vetenskaplig samt pedagogisk erfarenhet och skicklighet ska viktas lika, se även Södertörns högskolas anställningsordning punkt 2.2.2 och 2.2.3. Anställningsordningen återfinns på sh.se/ledigajobb.

Anställning
Anställningen omfattar halvtid (50%) och gäller tillsvidare. Tillträde bör ske så snart som möjligt. Högskolan kan komma att tillämpa sex månaders provanställning.

Ansökan
Vi vill ha din ansökan senast 2019-06-11.

Ytterligare upplysningar
Avdelningsföreståndare Welat Songur (08-608 42 25, [email protected])
Ämnessamordnare Nicholas Aylott (08-608 40 75, [email protected])
HR-specialist Anna-Karin Aldrin (08-608 44 44, [email protected])

 

 


Observera att:
- Publikationer som åberopas ska bifogas i ansökan
- Ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas
- På sidan sh.se/ledigajobb finns en mall för ansökan som den sökande behöver följa.

Fackliga kontaktpersoner:
SACO: Antonia Ribbing, tel: 070 -602 87 61, [email protected]
ST: Karin Magnusson tel: 08 -608 41 75, [email protected]
SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, [email protected]

Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft.

Södertörns högskola kan komma att tillämpa CV-revision.

Du ansöker till denna tjänst via vår hemsida www.sh.se/ledigajobb

Välkommen med din ansökan! Visa mindre

Adjunkt i den praktiska kunskapens teori

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På... Visa mer
Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.

Beskrivning av ämne 
Centrum för praktisk kunskap inrättades vid Södertörns högskola 2001 med syftet att skapa möten mellan olika kunskapsformer: praktik och teori, konst och vetenskap. Centret bedriver forskning och utvecklar vidareutbildningar för olika yrkesgrupper. Forskning och undervisning vid Centrum för praktisk kunskap rör sig främst kring kunskapsteoretiska, existentiella, historiska, pedagogiska och etiska frågeställningar kopplade till olika professioner. Utbildningarna bygger i stor utsträckning på författande av texter med fokus på reflektion kring professionsfrågor och det egna yrkeskunnandet. I Centrum för praktisk kunskap ingår Utvecklingsenheten för högskolepedagogik och bildning som fortbildar högskolelärare och stödjer pedagogisk verksamhetsutveckling på högskolan. Centrum för praktisk kunskap är en del av Institutionen för kultur och lärande, vars lärare och forskare i hög utsträckning samarbetar över ämnesgränserna. Centrum för praktisk kunskap har ett betydande uppdrag inom högskolans lärarutbildning och polisutbildning.  

Arbetsuppgifter ? 
Arbetsuppgifterna innefattar framförallt handledning av uppsatser, inom lärarutbildning och/eller polisutbildning, som tar sin utgångspunkt i yrkeserfarenhet.  

Behörighet ? 
Behörig att anställas som adjunkt i den praktiska kunskapens teori är den som har avlagt högskoleexamen i ett humanistiskt ämne eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, visat pedagogisk skicklighet samt genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng eller har motsvarande kompetens. Dessutom krävs att de sökande behärskar att bedriva undervisning på svenska.  

För denna anställning har dessutom nedanstående bedömningsgrunder fastställts (i rangordning). Nedanstående punkter ska vara dokumenterade:


• Högskoleexamen på avancerad nivå, företrädesvis i den praktiska kunskapens teori eller närliggande ämnen
• Erfarenhet av och pedagogisk skicklighet i handledning av uppsatser med utgångspunkt i yrkeserfarenhet, företrädesvis inom lärarutbildning och/eller polisutbildning
• Erfarenhet av och pedagogisk skicklighet i undervisning i den praktiska kunskapens teori
• God samarbetsförmåga, visad genom lärarlagsarbete eller liknande
• God administrativ förmåga

Anställning ? 
Anställningen omfattar 50–75% under 3-4 månader.

Ansökan ? 
Välkommen med din ansökan senast 2019-06-11.   
Observera att ansökan (och bilagor) som inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag inte kommer att beaktas.  

Ytterligare upplysningar 
Lena Casado, personalhandläggare, [email protected], 08-608 44 47

Emma Isaksson, avdelningsföreståndare, [email protected], 08-608 42 05

Eva Schwarz, centrumföreståndare, [email protected], 08-698 50 71


För att få mer information om anställningen och för ansökan via högskolans webbplats var vänlig klicka nedan på länken 'Ansök på arbetsgivarens webbplats'

Välkommen med din ansökan!

Fackliga kontaktpersoner:
SACO: Antonia Ribbing, tel: 070 -602 87 61, [email protected]
ST: Karin Magnusson tel: 08 -608 41 75, [email protected]
SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, [email protected]

Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Universitetsadjunkt i klinisk kemi

Institutionen för laboratoriemedicin består av sex avdelningar inom vilka det bedrivs både forskning och undervisning. Institutionen är involverad i avancerad forskning inom såväl grundforskning som tillämpad forskning. Samtliga avdelningar bedriver verksamhet i nära kontakt med kliniker vid Karolinska universitetssjukhuset. Institutionens utbildningsverksamhet bidrar till flertalet program och kurser inom KI:s totala utbildningsutbud. Vid Institution... Visa mer
Institutionen för laboratoriemedicin består av sex avdelningar inom vilka det bedrivs både forskning och undervisning. Institutionen är involverad i avancerad forskning inom såväl grundforskning som tillämpad forskning. Samtliga avdelningar bedriver verksamhet i nära kontakt med kliniker vid Karolinska universitetssjukhuset. Institutionens utbildningsverksamhet bidrar till flertalet program och kurser inom KI:s totala utbildningsutbud.Vid Institutionens avdelningar bedrivs forskning inom klinisk farmakologi, klinisk fysiologi, klinisk kemi, klinisk mikrobiologi, patologi, klinisk immunologi samt transfusionsmedicin och dessa speglar kliniker inom Karolinska Universitetslaboratoriet på Karolinska Universitetssjukhuset.

Institutionen är den tredje största av Karolinska Institutets undervisningsinstitutioner och är engagerade i 10 av Karolinska Institutets 19 utbildningsprogram.

Avdelningen för klinisk kemi
Forskningen vid avdelningen för klinisk kemi rör flera olika sjukdomar såsom kardiometabola sjukdomar, sjukdomar relaterade till lipidmetabolism, peroxisomala sjukdomar, gallstenssjukdom, alkoholmissbruk, Alzheimer och andra CNS-relaterade sjukdomar. Vi arbetar både med grundforskning, pedagogisk forskning och klinisk forskning. Avdelningen är även involverad i utbildning inom klinisk kemi, kemi, biokemi, hematologi och biomedicinsk laboratorievetenskap.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna är huvudsakligen inriktade på undervisning, men den anställda adjunkten förväntas även bedriva högkvalitativ forskning och handleda studenter.

Vid avdelningen bedrivs undervisning inom medicinsk kemi, analytisk kemi, biokemi, vetenskaplig metodik och biomedicinsk laboratorievetenskap. Den anställda förväntas undervisa framförallt inom det biomedicinska analytiker­programmet, men även undervisning inom andra program på grund-, avancerad och forskarnivå kan ingå. Undervisningsuppdraget består av kursansvar, administration, samt av undervisning i olika former, vilket innebär allt från föreläsningar och seminarier till laboratorieundervisning.

Kvalifikationer

- Doktorsexamen/motsvarande inom för arbetsuppgifterna relevant ämnesområde
- Pedagogisk erfarenhet såsom undervisning inom grund- och forskarutbildning, handledning av studenter och liknande
- Utbildning i pedagogik och intresse för pedagogiskt utvecklingsarbete
- Vetenskaplig skicklighet genom att hålla en god nationell och internationell nivå som forskare
- God administrativ förmåga samt lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet
- Goda kunskaper i svenska och engelska

Vi ser gärna:

- Forskning knuten till undervisningsområdet, såsom analytisk kemi, masspektrometri och liknande
- Kvalitetsansvar på laboratorium eller tidigare erfarenheter av kvalitetsarbete
- Erfarenhet från klinisk verksamhet

Bedömningsgrunder
Vid bedömningen av de sökande lägger vi särskilt stor vikt vid pedagogisk skicklighet.
Den sökande ska också vara trygg i att arbeta både självständigt och i team samt ha god organisatorisk och analytisk förmåga. 

Placering i Huddinge.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar skrivna på engelska eller svenska:
Curriculum vitae, meriter och beskrivning av planerad forskning som presenteras i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio).

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Vid tillsvidareanställning tillämpar Karolinska Institutet 6 månaders provanställning.

Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet med visionen att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. I Sverige står Karolinska Institutet för den enskilt största andelen medicinsk akademisk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Varje år utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin.
Enligt Riksarkivets föreskrifter arkiveras ansökningshandlingar i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft. Detta gäller dock ej bilagor som är tryckta eller på annat sätt publicerade.
Karolinska Institutet strävar efter att vara en arbetsplats med jämn könsfördelning som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Sektionen för omvårdnad söker en utbildningssamordnare

Vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) bedrivs världsledande forskning inom åldrande, demens, epidemiologi och vårdvetenskap. Forskningen sträcker sig från grundforskning på molekyl- och cellnivå till kliniska studier och forskning på samhällsnivå. Vid NVS genomför cirka en tredjedel av KI:s studenter sin utbildning på grund- och avancerad nivå. Institutionen med cirka 450 anställda och en omsättning på 490 miljoner år 2018, b... Visa mer
Vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) bedrivs världsledande forskning inom åldrande, demens, epidemiologi och vårdvetenskap. Forskningen sträcker sig från grundforskning på molekyl- och cellnivå till kliniska studier och forskning på samhällsnivå. Vid NVS genomför cirka en tredjedel av KI:s studenter sin utbildning på grund- och avancerad nivå. Institutionen med cirka 450 anställda och en omsättning på 490 miljoner år 2018, består av sju sektioner och finns på Campus Flemingsberg och Campus Solna.Sektionen för omvårdnad
Sektionens vision är att på ett avgörande sätt bidra till att förbättra människors hälsa genom forskning, utbildning och interprofessionell samverkan med vetenskaplig grund i omvårdnad.

Sektionen har som huvuduppgift att bedriva utbildning inom huvudämnet omvårdnad samt att bedriva en patientnära och internationellt ledande forskning. Utbildning bedrivs på grund- (sjuksköterskeprogrammet), avancerad (specialistsjuksköterskeprogrammen) och på forskarutbildningsnivå. Sektionen har drygt ett 100-tal medarbetare och ett 20-tal registrerade doktorander.

Arbetsuppgifter
Vi söker dig med intresse och engagemang för utbildning inom de kliniska förberedande momenten inom sjuksköterskeutbildning på grund- och avancerad nivå vid sektionen för omvårdnad. Arbetsuppgifterna innebär bland annat att ansvara för planering och samordning av/runt studenternas verksamhetsförlagda utbildning (VFU), till exempel beställning av praktikplatser både för sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogram. Detta sker i nära samarbete med studievägledare, kursansvarig lärare och de olika verksamheterna inom Stockholms läns landsting och kommun.

Vidare innebär arbetet som utbildningssamordnare att tillsammans med kursansvarig lärare medverka till utvecklingen av de kliniska förberedande momenten på grund- och avancerad nivå. Det sker bland annat genom planering av undervisning samt att under handledning genomföra pedagogiska aktiviteter vid kliniskt träningscenter (KTC). Arbetsuppgifterna som utförs självständigt, är omväxlande. Inom ramen för ditt uppdrag har du möjlighet att påverka hur du ska organisera och lägga upp ditt arbete. Anställningen är ett föräldravikariat på 1 år.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med magisterexamen i omvårdnad eller motsvarande. Pedagogisk utbildning och tidigare erfarenheter av undervisning på högskolenivå som till exempel Adjungerad klinisk adjunkt (AKA) eller uppdrag att utveckla och samordna klinisk handledning är meriterande.

Du behöver ha grundläggande datorvana och det är meriterande om du har en erfarenhet att arbeta med programmet (KLIPP) som används för beställning av VFU placering.

Arbetet kräver att du ska kunna arbeta självständigt och i grupp samt ha god fallenhet för att organisera och prioritera samt mycket goda kunskaper i svenska. I arbetet ingår kontakter med såväl interna och externa parter varför vi lägger stor vikt vid god kommunikations- och samarbetsförmåga. Du ska vara trygg i att arbeta både självständigt och i team. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet med visionen att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. I Sverige står Karolinska Institutet för den enskilt största andelen medicinsk akademisk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Varje år utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin.
Enligt Riksarkivets föreskrifter arkiveras ansökningshandlingar i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft. Detta gäller dock ej bilagor som är tryckta eller på annat sätt publicerade.
Karolinska Institutet strävar efter att vara en arbetsplats med jämn könsfördelning som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Enheten för undervisning och lärande vid KI söker universitetsadjunkt / er

The unit for Teaching and Learning (Undervisning och Lärande – UoL) aims to provide teachers, researchers and staff at Karolinska Institutet with pedagogical competence and development in the field of medical and health care education. The unit is responsible for university teacher training and faculty development at all educational levels. The UoL works within several fields in higher education such as digitalization, clinical learning, interprofessional ... Visa mer
The unit for Teaching and Learning (Undervisning och Lärande – UoL) aims to provide teachers, researchers and staff at Karolinska Institutet with pedagogical competence and development in the field of medical and health care education. The unit is responsible for university teacher training and faculty development at all educational levels. The UoL works within several fields in higher education such as digitalization, clinical learning, interprofessional learning, pedagogical leadership, internationalisation and intercultural education.Beskrivning
Enheten för Undervisning och Lärande (UoL) är Karolinska Institutets pedagogiska stöd- och utvecklingsenhet.

UoL:s övergripande uppdrag är att genom pedagogiskt stöd och utveckling bidra till kvalitetsutveckling av Karolinska Institutets utbildningsuppdrag, på såväl grundnivå som avancerad nivå och inom forskarutbildning.
I UoL:s uppdrag ingår framförallt kompetensutveckling genom högskolepedagogisk utbildning, aktiviteter och konferenser för att stimulera pedagogisk dialog, pedagogiskt stöd för utveckling av undervisning och kurser samt andra pedagogiska utvecklingsprojekt. UoLs verksamhet riktar sig till personal involverad i KIs utbildning såväl inom lärosätet som inom hälso- och sjukvården i Stockholms län.
 
Till enheten söker vi nu 1-2 tillsvidareanställningar, som universitetsadjunkter med tillträde så snart som möjligt.

Arbetsuppgifter
Fokus för anställningen är utveckling av högskolepedagogiska kurser, undervisning, och andra aktiviteter som gynnar den pedagogiska utvecklingen vid universitetet. Undervisningsuppdraget innefattar kursansvar, undervisning, examination och handledning i medicinsk pedagogik främst i relation till universitetets lärare. Dessutom ingår utveckling av olika pedagogiska material, initiering och aktivt deltagande i genomförande av lärardagar, utbildningskongresser och andra pedagogiska aktiviteter, som gynnar det livslånga lärandet. En viktig del i arbetet är också att hålla sig à jour med de senaste rönen inom pedagogisk forskning.

Tjänstens omfattning är 100 %.

Kvalifikationer
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har avlagt en doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens samt omfattande utbildning i pedagogik. Dessutom krävs god förmåga att både arbeta självständigt och att samarbeta i ett team. Ytterligare ett krav är goda kunskaper i svenska och engelska både i tal och skrift. 

Stor vikt kommer att läggas på den pedagogiska skickligheten och personlig lämplighet. Dessutom kommer vikt att läggas på erfarenhet av undervisning, handledning, pedagogiskt utvecklingsarbete, forskarutbildningsfrågor, och webbkommunikation. Meriterande är också undervisningserfarenhet från högskoleutbildning, gärna inom utbildning av hälso- och sjukvårdspersonal.

Villkor
Karolinska Institutet tillämpar sex (6) månaders provanställning.Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet med visionen att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. I Sverige står Karolinska Institutet för den enskilt största andelen medicinsk akademisk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Varje år utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin.
Enligt Riksarkivets föreskrifter arkiveras ansökningshandlingar i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft. Detta gäller dock ej bilagor som är tryckta eller på annat sätt publicerade.
Karolinska Institutet strävar efter att vara en arbetsplats med jämn könsfördelning som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Universitetsadjunkt i orala sjukdomar till institutionen för odontologi

Vid institutionen för odontologi skapar vi framtidens tandvård. Här utbildar vi tandläkare, tandhygienister, specialisttandläkare och forskare. Vi bedriver banbrytande forskning inom många olika områden. Vår kliniska utbildning är förlagd till universitetstandvården som vi har ett nära samarbete med. Totalt är vi 100 medarbetare vid institutionen och största delen av vår verksamhet finns vid Campus Flemingsberg. Våra utbildningar är internationellt toppr... Visa mer
Vid institutionen för odontologi skapar vi framtidens tandvård. Här utbildar vi tandläkare, tandhygienister, specialisttandläkare och forskare. Vi bedriver banbrytande forskning inom många olika områden. Vår kliniska utbildning är förlagd till universitetstandvården som vi har ett nära samarbete med. Totalt är vi 100 medarbetare vid institutionen och största delen av vår verksamhet finns vid Campus Flemingsberg.

Våra utbildningar är internationellt topprankade och vi lockar till oss studenter, forskarstudenter och forskare från världens alla hörn. Vår vision är att genom att vara världsledande inom oral hälsa förbättra människors livskvalitet och odontologi vid KI rankas också som bäst i världen i senaste QS- rankningenTill institutionen för odontologi söker nu en universitetsadjunkt som vill vara med i utbildningen av nya tandläkare.

Tjänsten är placerad vid avdelningen för orala sjukdomar, enheten för cariologi och endodonti i Flemingsberg. Vid avdelningen utbildar vi tandläkar- och tandhygieniststudenter inom endodonti, cariologi och parodontologi. Vi bedriver forskning och forskarutbildning på alla nivåer. De största forskningsprojekten handlar om mikrobiologi, inflammation och infektion, samt befolkningsbaserade studier. Avdelningens forskare fokuserar bland annat på parodontala sjukdomar, samband mellan oral och allmän hälsa, samt nya metoder för prevention, diagnos och behandling av orala infektionssjukdomar. 

Vårt mål är att utföra avancerad utbildning och forskning i oral hälsa, för att optimera förebyggande arbete, diagnostik och behandling av vanliga orala sjukdomar och bidra till det övergripande välbefinnandet. Vi har ett nära samarbete med kliniken för prevention och sjukdomsbehandling och specialistkliniken vid universitetstandvården, där den kliniska färdighetsträningen är förlagd.  

Vid enheten för cariologi och endodonti arbetar vi även med specialist- och specialiseringsutbildningar inom endodonti. Hos oss arbetar ungefär 10 lärare och forskare. 


Arbetsuppgifterna som universitetsadjunkt hos oss består i att bedriva teoretisk och klinisk undervisning i cariologi och endodonti, driva egna forskningsprojekt och handleda forskningsprojekt på grundutbildnings- och masternivå. Även viss administratiion förekommer.

Kvalifikationer
Krav:

- Legitimerad tandläkare
- Doktorsexamen, eller motsvarande vetenskaplig kompetens i ämnet
- Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift

Meriterande

- Minst 2 års klinisk erfarenhet
- Erfarenhet av undervisning av tandläkarstudenter i cariologi och endodonti
- Erfarenhet av forskning i cariologi, oral mikrobiologi och dentala material
- Vetenskapliga publikationer i ämnet
- Presentationer i vetenskapliga kongresser
- Erfarenhet och intresse handledning av forskarstuderande
- Pedagogisk utbildning  

Vi söker dig som tycker om att arbeta pedagogiskt och har lätt för att samarbeta med andra. Du är flexibel, ansvarstagande, strukturerad och har god kommunikativ förmåga.

Bedömningsgrunder
Vid bedömningen av de sökande lägger vi särskilt stor vikt vid pedagogisk skicklighet och personliga egenskaper.

Vi erbjuder dig

- en lärande miljö där interaktion med studenter och kollegor och möjlighet att delta i seminarier bidrar till ständig kompetensutveckling
- en internationell miljö där olika erfarenheter och kunskaper tas tillvara
- en verksamhet där vård och hälsa står i fokus
- att träna på arbetstid, friskvårdsbidrag och möjlighet att träna gratis på vårt gym
- upp till sju veckors semester
- föräldralön

Vill du anta utmaningen och vara med i vårt samhällsviktiga arbete? Välkommen med din ansökan. 

https://ki.se/dentmed/jobba-pa-institutionen-for-odontologi

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar skrivna på engelska eller svenska: Curriculum vitae, meriter och beskrivning av planerad forskning som presenteras i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio).

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Vid tillsvidareanställning tillämpar Karolinska Institutet 6 månaders provanställning.

Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet med visionen att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. I Sverige står Karolinska Institutet för den enskilt största andelen medicinsk akademisk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Varje år utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin.
Enligt Riksarkivets föreskrifter arkiveras ansökningshandlingar i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft. Detta gäller dock ej bilagor som är tryckta eller på annat sätt publicerade.
Karolinska Institutet strävar efter att vara en arbetsplats med jämn könsfördelning som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Adjunkt i retorik inom professionsutbildningar , tisbegränsad anställning

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På... Visa mer
Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.

Adjunkt i retorik inom professionsutbildningar, tidsbegränsad anställning
Ämnet retorik verkar inom Institutionen för kultur och lärande, vars utbildning och forskning bedrivs inom humanioraämnen som exempelvis svenska, litteraturvetenskap, genusvetenskap, filosofi och estetik. Institutionen har flera egna program på grundnivå och avancerad nivå och hösten 2019 startar ett kandidatprogram i Liberal arts som är ett samarbete över institutionsgränser. En stor del av institutionens undervisning bedrivs också inom högskolans lärarutbildning.

Ämnet retorik bedriver utbildning på grundnivå samt ger forskarutbildning i samverkan med andra lärosäten och forskarskolan BEEGS. Utbildningen på grundnivå bedrivs huvudsakligen inom ett yrkesinriktat kandidatprogram inom huvudområdet retorik med två inriktningar: den ena mot rådgivning och utbildning och den andra mot politisk kommunikation och hållbar utveckling. Utbildningen består också av fristående kurser upp till C-nivå samt av kurser i retorik inom Lärarutbildningen och andra professionsutbildningar på andra institutioner.

Ämnets kurser har stor bredd vad gäller såväl teorier och teman som tillämpning i analys och praktisk retorik. Bland annat ger ämnet kurser i retorikens historia och idéhistoria, politisk retorik, retorik och samhälle, professionsinriktat skrivande, praktisk retorik, retorik i dialogiska perspektiv, retorisk kritik, retorisk didaktik samt retorik och hållbarhet. Därtill har ämnet våga tala-kurser och ett samarbete om akademisk muntlighet med Studieverkstan.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innefattar undervisning på kurser inom grundutbildning i retorik på ämnets egna kurser och program såväl som på andra programkurser, till exempel inom Lärarutbildningen och Personalvetarprogrammet. Undervisningen omfattar både teoretiskt orienterade kurser och mer praktiskt orienterade kurser, framför allt på A- och B-nivå. I arbetsuppgifterna ingår föreläsningar, seminarieundervisning, handledning och examination såväl som kursadministration och kollegialt arbete. Delkursansvar kan också ingå. 

Behörighet
Behörig att anställas som adjunkt i retorik är den som visat pedagogisk skicklighet samt har avlagt examen på avancerad nivå (master eller magister) i retorik, eller har motsvarande kompetens i ett ämne som har relevans för anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter. Genomgången högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng eller motsvarande kompetens är meriterande. För denna anställning krävs att den sökande behärskar undervisning på svenska.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av adjunkt ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen gälla. Pedagogisk skicklighet ska visas i gedigna och aktuella kunskaper i ämnet, dokumenterad och väl vitsordad erfarenhet av planering, genomförande och utveckling av utbildning samt skriftligt redovisad pedagogisk grundsyn. Den sökande ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl.

Pedagogisk skicklighet ska viktas högre än vetenskaplig skicklighet. Följande bedömningsgrunder har fastställts (i rangordning). Samtliga bedömningsgrunder ska vara dokumenterade:


• Lärarskicklighet på högskolenivå i retorik
• Erfarenhet av undervisning i retorik inom professionsutbildningar på högskolenivå
• Erfarenhet av kursutveckling och kursansvar
• God samarbetsförmåga

Anställningen
Anställningen är tidsbegränsad till ett år med tillträde 2019-07-01 eller enligt överenskommelse. Omfattningen på anställningen är på 50-100 %. 

Ansökan
Vi vill ha din ansökan senast 2019-04-23. 

Ytterligare upplysningar
Avdelningsföreståndare Maria Dahlin, 08-608 47 77, [email protected]
Ämnessamordnare Stefan Rimm, 08-608 44 61, [email protected]
Personalhandläggare Elina Nylander, 08-608 45 84, [email protected]


Fackliga kontaktpersoner:

SACO: Antonia Ribbing, tel: 070 -602 87 61, [email protected]

ST: Karin Magnusson tel: 08 -608 41 75, [email protected]

SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, [email protected]

Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

För att få mer information om anställningen och för ansökan via högskolans webbplats var vänlig klicka nedan på länken 'Ansök på arbetsgivarens webbplats'

Välkommen med din ansökan! Visa mindre

Adjunkt i Svenska tidsbegränsad

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På... Visa mer
Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.

Beskrivning av ämnet svenska vid Södertörns högskola
Svenskämnet vid Södertörns högskola bedriver forskning och utbildning i svenska språket. Ämnet har en livaktig forskningsmiljö med flera externt finansierade projekt samlade kring frågor om språkets roll i samhällslivet. Områden som kan nämnas är språk i utbildning, arbetsliv och organisationer, samt ett särskilt intresse för språkpolitik, för genus/mångfaldsfrågor och för svenskan i ett flerspråkigt perspektiv. Ämnet arrangerar regelbundet såväl nationella som internationella konferenser. 

Vi erbjuder fristående kurser i svenska upp till masternivå, kurser i kreativt skrivande samt kandidatprogrammet Kommunikatörsprogrammet. Inom lärarutbildningen ger vi kurser i exempelvis barns språkutveckling, läs- och skrivutveckling, textanalys och skrivande på samtliga nivåer från förskollärar- till gymnasielärarutbildningarna. Vi ger också uppdragsutbildningar, exempelvis yrkesinriktad svenska för nyanlända.

Svenskämnet är förlagt till Institutionen för kultur och lärande, där ämnet är ett av de största. I ämnet arbetar under en termin ca 28 personer och i personalen finns två professor, sju docenter, åtta lektorer och fem adjunkter. 

 

Arbetsuppgifter

I anställningen som adjunkt ingår undervisning inom grundutbildningen och inom lärarutbildningen. I anställningen kan även ingå undervisning och handledning om akademiskt skrivande och studieteknik inom ramen för Studieverkstans verksamhet. Därtill kan ingå undervisning inom kurser i kreativt skrivande samt VFU-kurser (verksamhetsförlagd utbildning) inom lärarutbildningen.

Behörighet

Behörig att anställas som adjunkt i svenska är den som har visat pedagogisk skicklighet samt har avlagt examen på avancerad nivå (master eller magister) i svenska, eller lingvistik, och/eller har en lärarexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens eller annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter.


Genomgången högskolepedagogisk utbildning (7,5 p) eller motsvarande kompetens är meriterande.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av adjunkt ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen gälla. Vetenskaplig skicklighet visas genom egen forskning, exempelvis en masteruppsats. Pedagogisk skicklighet ska visas genom dokumenterad och väl vitsordad erfarenhet av genomförande och utveckling av utbildning samt skriftligt redovisad pedagogisk grundsyn. Den sökande ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl.

Den pedagogiska skickligheten ska viktas högre än den vetenskapliga skickligheten. För denna anställning har dessutom nedanstående bedömningsgrunder fastställts (i rangordning).

Nedanstående punkter ska vara dokumenterade:


• Lärarskicklighet på högskolenivå inom lärarutbildning
• God samarbetsförmåga
• Erfarenhet av kursutveckling och kursansvar

Anställningen

Anställningen är en visstidsanställning på 7-12 månader, 1/8 2019 – 31/7 2020 eller enligt överenskommelse. Överenskommelse om omfattning görs mellan arbetstagare och arbetsgivare. 

Ansökan

Vi vill ha din ansökan senast  9 april 2018. 

Se information i denna mall för hur du ansöker och vilka dokument du ska bifoga.

Ytterligare upplysningar

Stina Hållsten, Avdelningsföreståndare, epost: [email protected], tel: 08-6084222

Alexandra Blomstedt, Administratör, Observera att:

- Publikationer som åberopas ska bifogas i ansökan

- Ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas

- På sidan sh.se/ledigajobb finns en mall för ansökan som den sökande behöver följa.


Fackliga kontaktpersoner:

SACO: Antonia Ribbing, tel: 070 -602 87 61, [email protected]

ST: Karin Magnusson tel: 08 -608 41 75, [email protected]

SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, [email protected]

Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft.

Södertörns högskola kan komma att tillämpa CV-revision.

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan.


Välkommen med din ansökan! Visa mindre

Adjunkt i psykologi , tidsbegränsad anställdning

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På... Visa mer
Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.

Vi söker en adjunkt i psykologi!
För fullständig information, se länken nedan.

https://www.sh.se/ledigajobb?rmpage=job&rmjob=2563&rmlang=SE

Anställningen
Anställningen omfattar minst 50 % och som mest 100 % av heltid och är tidsbegränsad till 2020-07-31 med tillträde från och med 2019-08-01.

Vi vill ha din ansökan senast 2019-05-15.

Ytterligare upplysningar:
Ämnessmordnare: Malena Ivarsson, 08-608 42 02, [email protected]
Personalhandläggare: Ulrica Lindbäck, 08-608 44 42, [email protected]Fackliga kontaktpersoner:

SACO: Antonia Ribbing, tel: 070 -602 87 61, [email protected]

ST: Karin Magnusson tel: 08 -608 41 75, [email protected]

SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, [email protected]

Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

För att få mer information om anställningen och för ansökan via högskolans webbplats var vänlig klicka nedan på länken 'Ansök på arbetsgivarens webbplats'

Välkommen med din ansökan! Visa mindre