Lediga jobb som Universitets- och högskolelektor i Huddinge

Se lediga jobb som Universitets- och högskolelektor i Huddinge. Genom att välja en specifik arbetsgivare kan du även välja att se alla jobb i Huddinge som finns hos arbetsgivaren.

Medlearn söker två timavlönade provvakter till Flemingsberg!

För dig som läser detta vill vi på Netjobs Group AB informera om att vi endast tar emot ansökningar via vår hemsida, inte via e-post eller telefon. För att ansöka till tjänsten, vänligen besök https://karriarguiden.se/sv/jobb/medlearn-soker-tva-timavlonade-provvakter-till-flemingsberg. Vi ser fram emot din ansökan! Visa mer
För dig som läser detta vill vi på Netjobs Group AB informera om att vi endast tar emot ansökningar via vår hemsida, inte via e-post eller telefon. För att ansöka till tjänsten, vänligen besök https://karriarguiden.se/sv/jobb/medlearn-soker-tva-timavlonade-provvakter-till-flemingsberg. Vi ser fram emot din ansökan! Visa mindre

Högskolelektor i omvårdnad

Röda Korsets Högskola Med människan i centrum och utblick mot världen är omvårdnad och hälsa i ett globalt perspektiv Röda Korsets Högskolas unika profil inom utbildning, forskning och samverkan. Röda Korset Högskola vilar på en lång tradition – ända sedan 1867 har vi utbildat högt ansedda och eftertraktade sjuksköterskor. Högskolan gör en stor samhällsnytta och examinerar årligen cirka 160 sjuksköterskor och 60 specialistsjuksköterskor inom intensivvård... Visa mer
Röda Korsets Högskola

Med människan i centrum och utblick mot världen är omvårdnad och hälsa i ett globalt perspektiv Röda Korsets Högskolas unika profil inom utbildning, forskning och samverkan.

Röda Korset Högskola vilar på en lång tradition – ända sedan 1867 har vi utbildat högt ansedda och eftertraktade sjuksköterskor. Högskolan gör en stor samhällsnytta och examinerar årligen cirka 160 sjuksköterskor och 60 specialistsjuksköterskor inom intensivvård, infektionssjukvård och psykiatrisk vård. Vi bidrar också till att öka kompetensen bland kliniska handledare inom den verksamhetsförlagda utbildningen genom att erbjuda uppdragsutbildning. Röda Korsets Högskola bedriver forskning med forskningsinriktningen ”Hälsovetenskap i ett globalt perspektiv”.

Högskolan finns på Campus Flemingsberg i Huddinge, Stockholm, och har 1 000 studenter och 70 medarbetare.

Hälsovetenskapliga institutionen har 45 medarbetare. Institutionens utbildnings- och forskningsverksamhet spänner över flera ämnesområden och utmärker sig genom högskolans globala profil. Institutionen utgör grunden för högskolans akademiska verksamhet i form av utbildning på grund- och avancerad nivå, forskning, samverkan internt och externt med andra lärosäten samt med det omgivande samhället. Läs mer om oss här: www.rkh.se

Anställningen som högskolelektor är en tillsvidareanställning med inledande provanställning om 6 månader.

Huvudsakliga arbetsuppgifter/ansvarsområden

• Undervisning i omvårdnad på grund- och avancerad nivå i såväl teoretisk som verksamhetsintegrerat lärande/verksamhetsförlagd utbildning
• Planering, kursutveckling, examination, kursvärdering och bidra till hur forskning och utbildning integreras
• Handledning av examensarbete på grund- och avancerad nivå
• Pedagogiska uppdrag som kursansvarig och examinator
• Initiera och bedriva forskning som utvecklar och stärker högskolans profil
• Bidra till att externa forskningsmedel tillförs ämnet, delta i utvecklingen av högskolans forskningsmiljö och forskningsinriktning samt följa ämnets nationella och internationella utveckling.

Arbetsuppgifterna består även av forskning/kompetenstid i omfattningen 30% första anställningsåret och därefter 20% av arbetstiden i anställningen.

Krav

• Doktorsexamen i omvårdnad, omvårdnadsvetenskap, vårdvetenskap eller annat för tjänsten relevant område
• Sjuksköterskeexamen samt svensk sjuksköterskelegitimation
• Genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 15 högskolepoäng eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. Bedöms det inte vara tillfullo uppfyllt ska kunskaperna förvärvas och utbildning påbörjas under första anställningsåret i överenskommelse med rekryterande chef
• Klinisk erfarenhet
• Visat den vetenskapliga skicklighet och undervisningsförmåga som krävs för anställningen
• Goda kunskaper i svenska och engelska
• I övrigt hänvisas till Röda Korsets Högskolas anställningsordning.

Särskilt meriterande

• Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning intensivvård eller vård av äldre samt klinisk yrkeserfarenhet som specialistsjuksköterska
• Erfarenhet av verksamhetsförlagd utbildning på grund- och/eller avancerad nivå
• Erfarenhet av program- och kursutveckling

Personliga egenskaper och förmågor

• Ansvarstagande och noggrann
• Förmåga att strukturera och organisera högre utbildning
• Självständig
• God samarbetsförmåga
• Lyhörd
• Gott omdöme
• Lojal
• Flexibel
• Stor vikt läggs vid personlig lämplighet

Ansökan ska innehålla

• CV
• Personligt brev
• Redogörelse för vetenskaplig verksamhet
• Redogörelse för pedagogisk verksamhet
• Redogörelse från ledarskap, samarbete och administrativt arbete
• Intyg på genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper
• Publikationsförteckning (vid sampublicering ska den egna insatsen tydligt framgå)
• Redogörelse för språkkunskaper
• Kopia på sjuksköterskeexamen samt eventuellt specialistsjuksköterskeexamen
• Kopia på utfärdad doktorsexamen
• Högst 10 vetenskapliga publikationer samt högst fem arbeten avsedda för kunskapsförmedling, t. ex. populärvetenskapliga artiklar, läroböcker
• Två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska var en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker, publikationer, ska skickas i tre exemplar till HR. Underlagen ska vara högskolan tillhanda senast en vecka efter sista ansökningsdatum.

Röda Korsets Högskola
Anna Flemsten
Box 1059
141 21 Huddinge

Frågor om tjänsten besvaras av:

- Prefekt Birgitta Bisholt: [email protected]
- Facklig representant för SULF: Mia Kraft, ordförande: [email protected]

Sista ansökningsdatum:
2024-08-11 Visa mindre

Klinisk lektor inom verksamhetsintegrerat lärande (VIL) och verksamhetsförl

Röda Korsets Högskola Med människan i centrum och utblick mot världen är omvårdnad och hälsa i ett globalt perspektiv Röda Korsets Högskolas unika profil inom utbildning, forskning och samverkan. Röda Korset Högskola vilar på en lång tradition – ända sedan 1867 har vi utbildat högt ansedda och eftertraktade sjuksköterskor. Högskolan gör en stor samhällsnytta och examinerar årligen cirka 160 sjuksköterskor och 60 specialistsjuksköterskor inom intensivvård... Visa mer
Röda Korsets Högskola

Med människan i centrum och utblick mot världen är omvårdnad och hälsa i ett globalt perspektiv Röda Korsets Högskolas unika profil inom utbildning, forskning och samverkan.

Röda Korset Högskola vilar på en lång tradition – ända sedan 1867 har vi utbildat högt ansedda och eftertraktade sjuksköterskor. Högskolan gör en stor samhällsnytta och examinerar årligen cirka 160 sjuksköterskor och 60 specialistsjuksköterskor inom intensivvård, infektionssjukvård och psykiatrisk vård. Vi bidrar också till att öka kompetensen bland kliniska handledare inom den verksamhetsförlagda utbildningen genom att erbjuda uppdragsutbildning. Röda Korsets Högskola bedriver forskning med forskningsinriktningen ”Hälsovetenskap i ett globalt perspektiv”.

Högskolan finns på Campus Flemingsberg i Huddinge, Stockholm, och har 1 000 studenter och 70 medarbetare.

Hälsovetenskapliga institutionen har 45 medarbetare. Institutionens utbildnings- och forskningsverksamhet spänner över flera ämnesområden och utmärker sig genom högskolans globala profil. Institutionen utgör grunden för högskolans akademiska verksamhet i form av utbildning på grund- och avancerad nivå, forskning, samverkan internt och externt med andra lärosäten samt med det omgivande samhället. Läs mer om oss här: www.rkh.se.

Grundanställningen som högskolelektor är en tillsvidareanställning med inledande provanställning om 6 månader.

Uppdraget som klinisk lektor med inriktning kommunal och privat vård och omsorg är på 40% av årsarbetstid i tre år med möjlighet till förlängning.

Uppdraget som klinisk lektor med inriktning kommunal och privat vård och omsorg är ett viktigt och kvalificerat arbete för att säkra en hållbar utveckling inom VIL/VFU i sjuksköterskeprogrammet. Klinisk lektor har en central roll inom den kliniska utbildningen inom institutionen och kräver samarbetsförmåga, lojalitet, gott omdöme, flexibilitet, samt erfarenhet av pedagogiskt och akademiskt ledarskap.

Huvudsakliga arbetsuppgifter/ansvarsområden

• Undervisning i omvårdnad på grund- och avancerad nivå i såväl teoretisk som verksamhetsintegrerat lärande/verksamhetsförlagd utbildning
• Planering, kursutveckling, examination, kursvärdering och bidra till hur forskning och utbildning integreras
• Handledning av examensarbete på grund- och avancerad nivå
• Pedagogiska uppdrag som kursansvarig och examinator
• Initiera och bedriva forskning som utvecklar och stärker högskolans profil
• Bidra till att externa forskningsmedel tillförs ämnet, delta i utvecklingen av högskolans forskningsmiljö och forskningsinriktning samt följa ämnets nationella och internationella utveckling
• I uppdraget som klinisk lektor ingår att utveckla pedagogisk kvalitet och forskningsanknytning inom verksamhetsintegrerat lärande /verksamhetsförlagd utbildning
• Stärka och utveckla samarbetet med berörda parter inom verksamhetsintegrerat lärande/verksamhetsförlagd utbildning såväl internt inom högskolan som externt med berörda parter
• Handläggning och beredning av avtal, kvalitetssäkra bedömningsunderlag, utvärdering, utveckla och uppdatera riktlinjer och policydokument
• Representera högskolan i olika grupper internt och extern

Krav

• Doktorsexamen i omvårdnad, omvårdnadsvetenskap, vårdvetenskap eller motsvarande
• Sjuksköterskeexamen samt svensk sjuksköterskelegitimation
• Genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 15 högskolepoäng eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. Bedöms det inte vara tillfullo uppfyllt ska kunskaperna förvärvas och utbildning påbörjas under första anställningsåret i överenskommelse med rekryterande chef
• Klinisk arbetslivserfarenhet
• Visat den vetenskapliga skicklighet och den undervisningsförmåga som krävs för anställningen
• Goda kunskaper i svenska och engelska
• I övrigt hänvisas till Röda Korsets Högskolas anställningsordning.

Särskilt meriterande

• Erfarenhet av uppdrag som klinisk lektor
• Erfarenhet av pedagogiskt och akademiskt ledarskap

Personliga egenskaper och förmågor

• Lyhördhet
• Flexibilitet
• Ansvarstagande
• Gott omdöme
• Lojalitet
• Samarbetsförmåga
• Initiativ, intresse och engagemang
• Arbeta självständigt och målinriktat
• Stor vikt läggs vid personlig lämplighet

Ansökan ska innehålla

• CV
• Personligt brev
• Redogörelse för vetenskaplig verksamhet
• Redogörelse för pedagogisk verksamhet
• Redogörelse från ledarskap, samarbete och administrativt arbete
• Intyg på genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper
• Publikationsförteckning (vid sampublicering ska den egna insatsen tydligt framgå)
• Redogörelse för språkkunskaper
• Kopia på sjuksköterskeexamen samt eventuellt specialistsjuksköterskeexamen
• Kopia på utfärdad doktorsexamen
• Högst 10 vetenskapliga publikationer samt högst fem arbeten avsedda för kunskapsförmedling, t. ex. populärvetenskapliga artiklar, läroböcker
• Två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska var en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker, publikationer, ska skickas i tre exemplar till HR. Underlagen ska vara högskolan tillhanda senast en vecka efter sista ansökningsdatum.

Röda Korsets Högskola
Anna Flemsten
Box 1059
141 21 Huddinge

Kontaktpersoner:
Frågor om tjänsten besvaras av:
- Prefekt Birgitta Bisholt: [email protected]
- Facklig representant för SULF: Mia Kraft, ordförande: [email protected]

Sista dag för ansökan:
2024-08-11 Visa mindre

Pedagogisk utvecklare inom verksamhetsintegrerat lärande

Var med och utveckla utbildning av högsta kvalitet Vill du vara med och skapa förutsättningar för en utbildning av högsta kvalitet vid Karolinska institutet? Vi på Enheten för Undervisning och Lärande söker dig som vill bidra till pedagogisk utveckling, göra skillnad i ditt arbete och ha svängrum för att tänka nytt. Tillsammans utformar vi kreativa lösningar på dagens och morgondagens utmaningar inom lärande utifrån våra olika kompetenser och bakgrunder... Visa mer
Var med och utveckla utbildning av högsta kvalitet
Vill du vara med och skapa förutsättningar för en utbildning av högsta kvalitet vid Karolinska institutet? Vi på Enheten för Undervisning och Lärande söker dig som vill bidra till pedagogisk utveckling, göra skillnad i ditt arbete och ha svängrum för att tänka nytt.

Tillsammans utformar vi kreativa lösningar på dagens och morgondagens utmaningar inom lärande utifrån våra olika kompetenser och bakgrunder.
Nu söker vi en pedagogisk utvecklare inom verksamhetsintegrerat lärande. Är det du?

Din roll
Som pedagogisk utvecklare bidrar du till pedagogisk kompetensutveckling genom att utveckla, leda, undervisa, examinera och utvärdera pedagogiska utbildningar inom verksamhetsintegrerat lärande/ verksamhetsförlagd utbildning (VIL/VFU).

Utbildningarna har interprofessionell karaktär och ges i olika former. https://medarbetare.ki.se/utbildningsstod/undervisning-och-larande/pedagogik-i-vil.

Som pedagogisk utvecklare leder eller deltar du också i pedagogiska utvecklingsprojekt och/eller pedagogisk coachning till befintliga och nya arenor för VIL/VFU, exempelvis privata vårdgivare och kommunal verksamhet. Samverkan i nätverk och arbetsgrupper samt inom UoL är en viktig del i arbetet, där du också förväntas kunna ta en ledande roll.

Vem är du?
Vi söker dig som har en väl utvecklad förståelse för studenters lärande i klinisk verksamhet.  Du har ett stort intresse att utifrån verksamhetens mål bidra till kompetensutveckling av handledare och pedagogiskt ansvariga samt erbjuda pedagogiskt stöd för VIL/VFU.

Att vara medarbetare på KI innebär att dina arbetsuppgifter ofta är komplexa, vilket förutsätter gott omdöme, eget ansvar och självständighet inom ramen för den egna verksamheten. För oss är det viktigt att du har viljan och förmågan till samarbete såväl inom som över professions- och verksamhetsgränser, och vi vill se att du strävar medvetet efter att kontinuerligt förbättra, utveckla och höja kvaliteten i de professionella sammanhang där du ingår och de uppdrag du har.

Du håller dig uppdaterad, lär tillsammans med kollegor och utvecklar kontinuerligt kunskap och färdigheter som den egna rollen kräver idag och i framtiden.

I din roll är du medskapare av en tillitsfull arbetsmiljö genom ansvarstagande, nyfikenhet, öppenhet och respektfullt bemötande av andras synsätt, kunskap och erfarenheter.

För att lyckas i rollen bör du gilla problemlösning av komplexa problem och proaktivt arbete. Du behöver vara noggrann i din hantering av uppgifter och arbeta på ett strukturerat sätt. Vidare ser vi att du som söker uppvisar ett trevligt och professionellt bemötande, och intresserar dig för att förstå andras perspektiv för att skapa goda relationer i olika sammanhang.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Krav
- Akademisk examen inom hälso- och sjukvården
- Formell pedagogisk kompetens
- Erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete och ansvar för utbildningar i VIL/VFU
- Erfarenhet av handledning, och olika lärandemodeller i VIL/VFU
- Stor förmåga att se andras perspektiv och skapa goda relationer i olika sammanhang
- Digital kompetens avseende exempelvis inom Canvas, Zoom och Teams
- Goda kunskaper i svenska och engelska språket

Meriterande
- Utbildning på lägst magisternivå inom relevant område
- God förmåga att driva utveckling och leda grupper i samverkan
- God förståelse för hälso- och sjukvårdens samt högre utbildningens organisation
- Erfarenhet av simulerings- och färdighetsträning

 

    Tjänsten kan vara anställning på heltid, men uppdrag på deltid är också av intresse.

Vad erbjuder vi?
En kreativ, internationell och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet en statlig myndighet. Det gör att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal. Medarbetare på KI erbjuds också möjlighet till ett flexibelt arbetssätt. Det innebär att om den verksamhet du jobbar i tillåter, så kan du arbeta en del av din arbetstid på distans. Du får även träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar där utbildad personal finns på plats.  

Placering: Flemingsberg

 https://ki.se/om-ki/tio-skal-att-valja-karolinska-institutet 

Ansökan
Varmt välkommen med din ansökan senast den 31 juli 2024

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi. I denna rekrytering söker du med ditt CV utan personligt brev. I ansökningsformuläret kommer du istället att få svara på några frågor om varför du söker jobbet. 

Vid tillsvidareanställning tillämpar Karolinska Institutet 6 månaders provanställning.

Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss Visa mindre

Lektor i pedagogik med inriktning mot fritidshem

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 13 500 studenter, cirka 80 program och 340 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På... Visa mer
Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan
finns drygt 13 500 studenter, cirka 80 program och 340 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap,
teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av
forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor
och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande, de som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.


Södertörns högskola har bedrivit lärarutbildning sedan 1998. Från och med 2006 erbjuds lärarutbildning avsedd för samtliga verksamhetsområden, från förskola till gymnasium. Två program leder till förskollärarexamen, fem till grundlärarexamen och två till ämneslärarexamen. Lärarutbildningen har två profilområden: interkulturalitet och bildning.

Lärarutbildningen vid Södertörns högskola består av två avdelningar, en för pedagogik och didaktik och en för lärarutbildning, estetiska lärprocesser och kritiska romska studier. Pedagogikämnet bedriver undervisning på grund- och avancerad nivå och ingår även i Lärarutbildningens forskarutbildningsområde, Utbildningsvetenskapliga studier. Ämnet har för närvarande åtta doktorander. Du kommer att vara anställd på pedagogikämnet och arbeta främst mot fritidshemslärarutbildningen.

Grundlärarutbildningen med inriktning mot fritidshem på Södertörns högskola präglas av en interkulturell profil och en bildningsprofil. Utbildningen är organiserad i tre program, ett ordinarie, ett erfarenhetsbaserat samt ett arbetsintegrerat. Det är en dynamisk och kreativ utbildningsmiljö i utveckling. För närvarande har fritidshemslärarutbildningen sammanlagt ungefär 400 studenter i de tre programmen.

Lektor i pedagogik med inriktning mot fritidshem
Vill du vara med och utveckla vår forsknings- och undervisningsmiljö inom fritidshemmets pedagogik och didaktik här på Södertörns högskola? Vi söker nu dig som är disputerad i pedagogik med inriktning mot fritidshem eller motsvarande. Du har dokumenterad erfarenhet av forskning inom fritidshemmets område, erfarenhet av undervisning på fritidshemslärarutbildning samt gärna egen erfarenhet av arbete inom fritidshemsverksamheten.

 

För fullständig information se länk nedan:
https://www.sh.se/ledigajobb?rmpage=job&rmjob=7728&rmlang=SE

Anställningen
Anställningen är tillsvidare på heltid med tillträde 2025-01-01 eller enligt överenskommelse. Sex månaders provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 2024-09-02.

Ytterligare upplysningar
Eva Jonsson, studierektor, 08-608 50 23, [email protected]
Niclas Månsson, biträdande avdelningsföreståndare, 08-608 52 20, [email protected]
Anders J Persson, akademisk ledare, 08-608 40 89, [email protected]
Viktor Hasselgren, HR-specialist, 073-714 12 96, [email protected]


För fullständig information och för att söka denna anställning vänligen gå in på www.sh.se/ledigajobb.

Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft.

En ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Välkommen med din ansökan!

Fackliga kontaktpersoner:
SACO: [email protected]
ST: [email protected]
SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, [email protected]

Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Lektor i arkeologi

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 13 500 studenter, cirka 80 program och 340 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På... Visa mer
Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan
finns drygt 13 500 studenter, cirka 80 program och 340 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap,
teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av
forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor
och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande, de som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.


Arkeologiämnet på Södertörns högskola har en bred allmänarkeologisk bas, och en röd tråd i utbildningen är arkeologi i samverkan med det övriga samhället. Södertörns högskola ger fristående kurser i arkeologi på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå. Till ämnet arkeologi är även centrumbildningen MARIS (Maritime Archaeological Research Institute at Södertörns University) kopplad. Arkeologiämnet ingår också i ett par program, bland annat Arkivarie- och kulturarvsprogrammet. Ämnet arkeologi ingår i Institutionen för historia och samtidsstudier som är en humanistisk mångvetenskaplig institution som även innefattar arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap, historia, idéhistoria, etnologi, religionsvetenskap, samt centrumbildningen Samtidshistoriska institutet.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna omfattar undervisning och handledning inom ämnet arkeologi på grundnivå och avancerad nivå. Arkeologi är ett litet ämne och lärare förväntas undervisa på alla kronologiska perioder, teorimoment samt fältkurs. Undervisning förekommer även på institutionens mångvetenskapliga kurser på avancerad nivå samt på högskolans gemensamma utbildningar, exempelvis lärarutbildning och polisutbildning. Till undervisning räknas även kursansvar samt att delta i kursutvecklingsarbete. Arbete med ansökningar om externa forsknings- och samverkansmedel kan förekomma. Administrativa uppdrag kan ingå. Undervisningen sker på svenska.

Behörighet
Behörig att anställas som lektor i arkeologi är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i arkeologi eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Den sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng eller ha motsvarande kompetens. Den sökande ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda högskolan sa? att det gagnar verksamheten. För denna anställning krävs att den sökande behärskar undervisning på svenska.

Vetenskaplig skicklighet visas genom vetenskapliga publikationer inom det aktuella ämnesområdet, deltagande i forskningsprojekt, forskningssamarbeten, samverkansuppdrag, bidrag till ämnesområdets utveckling, samt genom uppdrag som sakkunnig, redaktör eller motsvarande.

Pedagogisk skicklighet visas genom undervisning av hög kvalitet och i betydande omfattning, deltagande i pedagogiskt utvecklingsarbete, ett självreflekterande förhållningssätt till studenters lärande och erfarenheter samt den egna lärarrollen, samverkansinitiativ, forskningsanknytning av högre utbildning och utveckling av kurser.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. För denna anställning ska pedagogisk skicklighet viktas högre än vetenskaplig skicklighet. För denna anställning har dessutom nedanstående bedömningsgrunder fastställts (i rangordning). Nedanstående punkter ska vara dokumenterade.


• Pedagogisk skicklighet inom undervisning i arkeologi på alla undervisningsnivåer, kronologiska perioder samt fältarbete
• Skicklighet att bedriva samverkan inom utbildning såväl som forskning
• Pedagogisk skicklighet inom mångvetenskaplig utbildning
• Administrativ skicklighet

För fullständig information om behörighet samt kriterier för bedömning av behörighet och bedömningsgrunder se Södertörns högskolas anställningsordning.

Personliga förmågor
God samarbetsförmåga både i vetenskapliga sammanhang och i samverkansprojekt.

Anställningen
Anställningen är tillsvidare på deltid 50 % med tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Sex månaders provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 2024-06-24.

Ytterligare upplysningar
Ann af Burén, avdelningsföreståndare, 08-608 48 33, [email protected]
Viktor Hasselgren, HR-specialist, 073-714 12 96, [email protected]


Välkommen med din ansökan!

På vår hemsida sh.se/ledigajobb finns en mall för ansökan som den sökande behöver följa. Publikationer som åberopas ska bifogas i ansökan.

En ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft.

Fackliga kontaktpersoner:
SACO: [email protected]
ST: [email protected]
SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, [email protected]

Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Lektor i arkivvetenskap

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 13 500 studenter, cirka 80 program och 340 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På... Visa mer
Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan
finns drygt 13 500 studenter, cirka 80 program och 340 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap,
teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av
forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor
och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande, de som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.


Institutionen för historia och samtidsstudier vid Södertörns högskola utlyser en tjänst som lektor i arkivvetenskap med historia. Anställningen är placerad vid avdelningen för arkivvetenskap och biblioteksvetenskap samtidigt som en mindre del av undervisningsuppdraget utgörs av undervisning inom historieämnet. Institutionen för historia och samtidsstudier är en humanistisk mångvetenskaplig institution som förutom innefattar arkeologi, arkivvetenskap, etnologi, historia, idéhistoria, religionsvetenskap samt centrumbildningarna Samtidshistoriska institutet, Maritime Archaeological Research Institute at Södertörns University (MARIS) och Institutet för forskning om mångkulturalitet och sekularitet (IMS). Hos oss arbetar cirka 100 lärare och forskare samt doktorander och administrativ personal.

Ämnet arkivvetenskap ger fristående kurser i arkivvetenskap på grundnivå (A-C). Arkivvetenskap förenar traditioner från humaniora och kulturarv med samhällsvetenskap, juridik och informationsteknologi, med sikte på en utbildning till yrkena arkivarie och registrator. Ämnet historia har en bred allmänhistorisk bas, men också en uttalad profil kring genus och interkulturalitet. Institutionen ger fristående kurser i historia på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå. Historieämnet ingår också i flera program, bland annat inom lärarutbildningen. Historia är en ämnesinriktning inom ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot historia, men historiker deltar också i undervisningen i flera av grundlärarprogrammen.

För fullständig information se nedanstående länk:
https://www.sh.se/ledigajobb?rmpage=job&rmjob=7670&rmlang=SE

Anställningen
Anställningen är tillsvidare på heltid med tillträde 250101 eller enligt överenskommelse. Sex månaders provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 240603.

Ytterligare upplysningar
Rikard Friberg von Sydow, avdelningsföreståndare för Arkivvetenskap och Biblioteksvetenskap, [email protected], 08-608 44 18
Andreas Åkerlund, avdelningsföreståndare för Historia och Samtidshistoriska institutet, [email protected], 08-608 51 57
Linda Vikdahl Gunséus, prefekt,  [email protected], 070-1447895
Viktor Hasselgren, HR-specialist, [email protected], 073-7141296


Välkommen med din ansökan!

På vår hemsida sh.se/ledigajobb finns en mall för ansökan som den sökande behöver följa. Publikationer som åberopas ska bifogas i ansökan.

En ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft.

Fackliga kontaktpersoner:
SACO: [email protected]
ST: [email protected]
SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, [email protected]

Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Lektor i juridik med inriktning mot civilrätt

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 13 500 studenter, cirka 80 program och 340 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På... Visa mer
Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan
finns drygt 13 500 studenter, cirka 80 program och 340 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap,
teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av
forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor
och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande, de som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.


Institutionen för samhällsvetenskaper omfattar tio huvudområden, cirka 30 utbildningsprogram samt fyra centrumbildningar. Institutionen har cirka 200 anställda, varav 17 professorer och ett 20-tal doktorander, samt cirka 4000 registrerade studenter. Vid institutionen finns även forskarskolan Politik, Ekonomi och Samhällets Organisering (PESO).

Avdelningen för juridik tillhör Institutionen för samhällsvetenskaper. Den juridiska utbildningen på Södertörns högskola omfattar de två huvudområdena affärsrätt och offentlig rätt och har en tyngdpunkt på företagandet och europeiseringen av den svenska rätten. Undervisning i civilrätt sker inom juridikämnets egna program på grundnivå och avancerad nivå, såsom Kandidatprogram i juridik med inriktning i affärsrätt och offentlig rätt, som startar hösttermin 2024, och Magisterprogram i Europarättsliga studier. Undervisning i civilrätt ingår även inom högskolans uppdragsutbildningar och andra program såsom Polisprogrammet, Ekonomie kandidatprogrammet, Personalvetarprogrammet, Logistik och ekonomi och Internationella ekonomprogrammet.

För fullständig information se nedanstående länk:
https://www.sh.se/ledigajobb?rmpage=job&rmjob=7704&rmlang=SE

Anställningen
Anställningen är tillsvidare på heltid. Tillträde sker enligt överenskommelse. Sex månaders provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 240520.

Ytterligare upplysningar
Maya Seltén, avdelningsföreståndare, 08-608 40 72, [email protected]
Promi Hoque, HR-handläggare, 070-840 52 86, [email protected] 


Välkommen med din ansökan!

På vår hemsida sh.se/ledigajobb finns en mall för ansökan som den sökande behöver följa. Publikationer som åberopas ska bifogas i ansökan.

En ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft.

Fackliga kontaktpersoner:
SACO: [email protected]
ST: [email protected]
SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, [email protected]

Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Lektor i informatik

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 13 500 studenter, cirka 80 program och 340 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På... Visa mer
Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan
finns drygt 13 500 studenter, cirka 80 program och 340 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap,
teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av
forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor
och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande, de som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.


Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik har ca 100 anställda bestående av lärare/forskare, doktorander och administrativ personal. Såväl inom utbildning som forskning prioriteras gränsöverskridande verksamheter, där forskare och studenter med olika ämnesbakgrund arbetar tillsammans och aktivt bidrar till att det mångvetenskapliga klimatet förstärks. Institutionen består av tre akademiska avdelningar och en administrativ avdelning.

Informatik är ett tvärvetenskapligt ämne vid Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik. Kurser i informatik ges på grundnivå (A- C). Utbildningsprogrammen Management med IT och Digital affärsutveckling inom event och projekt är centrala utbildningsprogram för ämnet (kurser ges på A till C-nivå inom bägge programmen). Dessutom ingår informatik i utbildningen Turismprogrammet och ämnets kurser är även valbara inom bl a program inom företagsekonomi och entreprenörskap. Samverkan med företag och myndigheter sker idag inom t ex  verksamhetsutveckling och digitalisering samt business intelligence. Forskningen inom ämnet fokuserar idag på digital affärs- och verksamhetsutveckling i nära samverkan med företag och myndigheter. Forskningen är gränsöverskridande mot bland annat företagsekonomi och turismvetenskap.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna utgörs av utbildning, forskning och utvecklingsarbete samt samverkan. Arbetsuppgifter inom utbildning inbegriper undervisning på fristående kurser inom Informatik, programmet Digital affärsutveckling inom event och projekt samt programmet Management med IT. Även undervisning inom uppdragsutbildning kan ingå. Dessutom ingår handledning av självständiga arbeten inom informatik (och eventuellt inom turismvetenskap) på grund- och avancerad nivå. Viss kursadministration ingår i arbetsuppgifterna. Då informatikämnet är under uppbyggnad förväntas den sökande delta i kursutveckling. Undervisningen bedrivs på svenska. Även andra administrativa arbetsuppgifter kan förekomma.

Behörighet
Behörig att anställas som lektor i informatik är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i informatik eller för anställningen relevant ämne eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Den sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng eller ha motsvarande kompetens. Den sökande ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda högskolan så att det gagnar verksamheten. För denna anställning krävs att den sökande behärskar undervisning på svenska.

Vetenskaplig skicklighet visas genom vetenskapliga publikationer inom det aktuella ämnesområdet, deltagande i forskningsprojekt, forskningssamarbeten, samverkansuppdrag, bidrag till ämnesområdets utveckling, samt genom uppdrag som sakkunnig, redaktör eller motsvarande.

Pedagogisk skicklighet visas genom undervisning av hög kvalitet och i betydande omfattning, deltagande i pedagogiskt utvecklingsarbete, ett självreflekterande förhållningssätt till studenters lärande och erfarenheter samt den egna lärarrollen, samverkansinitiativ, forskningsanknytning av högre utbildning och utveckling av kurser.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet och arbetsuppgifterna för anställningen gälla. För denna anställning ska vetenskaplig och pedagogisk skicklighet viktas lika.

För denna anställning har dessutom nedanstående bedömningsgrunder fastställts (i rangordning). Nedanstående punkter ska vara dokumenterade. 


• Vetenskaplig skicklighet inom forskning inom informatik med inriktning mot digital affärs- och verksamhetsutveckling
• Förmåga att erhålla forskningsbidrag
• Skicklighet inom undervisning inom området digital affärsutveckling, digital marknadsföring, e-handel och digitalt entreprenörskap
• Erfarenhet av samverkan med det omgivande samhället
• Skicklighet i undervisning inom informatik på grundnivå
• Skicklighet i kursadministration och kursutveckling
• God samarbetsförmåga

För fullständig information om behörighet samt kriterier för bedömning av behörighet och bedömningsgrunder, se Södertörns högskolas anställningsordning.

Anställningen
Anställningen är tillsvidare på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Sex månaders provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan
Vi vill ha din ansökan senast 2024-05-27.

Ytterligare upplysningar
HR-handläggare Promi Hoque, [email protected], 070-840 52 86
Ämnessamordare Lars Degerstedt, [email protected]
Avdelningsföreståndare Gustaf Onn, [email protected]
Prefekt Maria Bergman, [email protected]

 


Välkommen med din ansökan!

På vår hemsida sh.se/ledigajobb finns en mall för ansökan som den sökande behöver följa. Publikationer som åberopas ska bifogas i ansökan.

En ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft.

Fackliga kontaktpersoner:
SACO: [email protected]
ST: [email protected]
SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, [email protected]

Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Lektor i idéhistoria, tidsbegränsad anställning

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 13 500 studenter, cirka 80 program och 340 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På... Visa mer
Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan
finns drygt 13 500 studenter, cirka 80 program och 340 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap,
teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av
forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor
och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande, de som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.


Institutionen för historia och samtidsstudier vid Södertörns högskola utlyser en tidsbegränsad tjänst som lektor i idéhistoria. Idéhistorieämnet vid Södertörns högskola ger fristående kurser i idéhistoria på grundnivå och avancerad nivå, och ingår som huvud- eller biämne i ett flertal kandidatprogram, samt ett magister- och mastersprogram. Ämnet bedriver även forskarutbildning inom ramen för huvudområdet historiska studier. Undervisningen har ett brett fokus och inkluderar riktningar och forskningstraditioner såsom politisk idéhistoria, kulturhistoria, mediehistoria, utbildningshistoria och intellectual history. Ämnet ger även kurser inom Södertörns högskolas lärarutbildning.    

För fullständig information se nedanstående länk:

https://www.sh.se/ledigajobb?rmpage=job&rmjob=7723&rmlang=SE

Anställningen
Anställningen är tidsbegränsad med en omfattning om 85% och med en varaktighet på 6 månader eller under perioden 2024-08-01 till 2025-01-31. Tillträde enligt överenskommelse. 

Ansökan
Sista ansökningsdag är 2024-04-25.

Ytterligare upplysningar
Peter Josephson, avdelningsföreståndare, [email protected]
Marianne Mosesson, HR-generalist, [email protected] Visa mindre

Assisterande lektor i Högskolepedagogik

Var med och utveckla utbildning av högsta kvalitet Vi söker dig som är en skicklig pedagog med intresse för pedagogisk utveckling och faculty development för en tillsvidareanställning som assisterande lektor på 100%. Enheten för Undervisning och Lärande (UoL) faciliterar högskolepedagogisk utveckling för att möta dagens och morgondagens utmaningar inom universitet och vårdverksamhet. Anställningen är förlagd till området högskolepedagogik där vi jobbar... Visa mer
Var med och utveckla utbildning av högsta kvalitet

Vi söker dig som är en skicklig pedagog med intresse för pedagogisk utveckling och faculty development för en tillsvidareanställning som assisterande lektor på 100%.

Enheten för Undervisning och Lärande (UoL) faciliterar högskolepedagogisk utveckling för att möta dagens och morgondagens utmaningar inom universitet och vårdverksamhet. Anställningen är förlagd till området högskolepedagogik där vi jobbar med ett brett spektrum pedagogiska teman, från studenternas lärande till kurs- och programdesign, examination och bedömning, handledning och utvärdering av utbildningens kvalitet.  

Din roll

Vi söker dig som är intresserad av studentcentrerat lärande och vill stödja våra lärare i att skapa studentaktiverande, välfungerande och betydelsefulla undervisningstillfällen, kurser och utbildningsprogram. Med din kompetens inom pedagogik och förmåga att facilitera utvecklingsarbete, bidrar du till ett interdisciplinärt samarbete, som kännetecknas av mångfaldiga erfarenheter och kompetenser, samt hög akademisk och pedagogisk ambition. Vi ser din roll som viktig för UoL. Du driver utveckling, håller dig uppdaterad med de senaste resultaten inom utbildningsforskning och aktivt bidrar till enhetens och områdets arbete. I rollen ingår att leda och genomföra professionella kompetensutvecklingskurser inom högskolepedagogik, driva projekt och stimulera utvecklingen av Karolinska Institutets utbildningar. Undervisningsuppgifter inkluderar kursansvar, undervisning, bedömning, utvärdering och kursutveckling. Att producera utbildningsmaterial och initiera utbildningsaktiviteter är en naturlig del av arbetet.

Ämnesbeskrivning

Ämnesområdet innefattar högskolepedagogik, medicinsk pedagogik och faculty development. I rollen som assisterande lektor är det centralt att följa utvecklingen inom högskolepedagogisk forskning, tillämpa forskningsresultat och beprövad erfarenhet, samt bidra till hela enhetens forskningsanknytning. Man förväntas kunna söka och använda kunskap inom det breda ämnesområdet högskolepedagogik, med individuella fokus- och intresseområden inom fältet.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som assisterande lektor är den som har uppvisat vetenskaplig skicklighet samt avlagt doktorsexamen inom för arbetsuppgifterna relevant ämnesområde och utöver doktorsavhandlingen publicerat minst tre vetenskapliga referensgranskade (peer reviewed) originalpublikationer.  Den sökande ska även ha uppvisat delvis utmärkt pedagogisk erfarenhet och skicklighet samt god pedagogisk självständighet. Den sökande ska även ha genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande 10 veckor enligt Sveriges universitets- och högskoleförbunds rekommendationer för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt tillägnat sig motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrunder

Det är särskilt meriterande att den sökande har uppvisat

djup och bred kompetens inom pedagogik
en omfattande pedagogisk erfarenhet från olika undervisningsformer mycket
god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska  

 Det är meriterande att den sökande har uppvisat

erfarenhet och utbildning inom högskolepedagogik eller medicinsk pedagogik.
självständigt ansvarat för planering, genomförande och utvärdering av undervisning och examination på grundläggande, avancerad, forskarutbildnings- eller kontinuerlig utbildningsnivå, i betydande omfattning och med dokumenterad hög kvalitet.
erfarenhet av pedagogiska ledningsuppdrag, till exempel som kursansvarig
pedagogiskt utvecklingsarbete som resulterat i förbättrad utbildning och som har presenterats nationellt eller internationellt
dokumenterad aktivitet inom högskolepedagogisk forskning
erfarenhet av att arbeta med olika digitala undervisningsverktyg
god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska 


I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper. Du trivs i en kunskapsorganisation som präglas av komplexitet och projektarbete. Du tar ett helhetsansvar och samarbetar tätt med kollegor och avnämare. I din roll är du medskapare av en tillitsfull arbetsmiljö genom omdöme, nyfikenhet, öppenhet och respektfullt bemötande av andras synsätt, kunskap och erfarenheter. Vidare ser vi att du som söker uppvisar ett trevligt och professionellt bemötande, och intresserar dig för att förstå andras perspektiv för att skapa goda relationer, inom UoL och Karolinska institutet såväl som i nationella och internationella nätverk.

Breda kompetenser inom pedagogik samt förmåga att undervisa och facilitera grupparbete är grundläggande för denna roll.

Det är utifrån en sammantagen helhetsbedömning av de sökandes meriter och skicklighet som Karolinska Institutet bedömer vilken av de sökande som har de bästa förutsättningarna att bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Vad erbjuder vi?

En kreativ, internationell och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. På KI får du träffa forskare med olika forskningsinriktningar som jobbar tillsammans. Det är det gränsöverskridande samarbetet som bidrar till KI:s världsledande position inom forskning. Flera av de personer du möter inom vården är utbildade på KI. En nära relationen till hälso- och sjukvården är viktig för att skapa utbildning och forskning av högsta kvalitet. Som universitet är Karolinska Institutet också en statlig myndighet. Det gör att du som anställd får goda förmåner genom vårt kollektivavtal.

Enheten för undervisning och lärande är en dynamisk arbetsplats där vi jobbar tillsammans för att höja kvalitén vid Karolinska Institutets utbildningar. Vi lär av varandra i ett interprofessionellt och internationellt arbetslag med olika bakgrunder och erfarenheter. 

Placering: Flemingsberg

Tio skäl att välja Karolinska Institutet   
Meritportfölj för lärare och forskare


Ansökan

En ansökan ska innehålla följande dokument helst på engelska (eller svenska): CV och meriter presenterad i enlighet med Karolinska Institutets kvalifikationsportfölj

Varmt välkommen med din ansökan senast den 22 april 2024

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Vid tillsvidareanställning tillämpar Karolinska Institutet 6 månaders provanställning.

Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss! Visa mindre

Lektor i pedagogik med inriktning mot förskola

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 13 500 studenter, cirka 80 program och 340 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På... Visa mer
Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan
finns drygt 13 500 studenter, cirka 80 program och 340 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap,
teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av
forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor
och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande, de som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.


Södertörns högskola har bedrivit lärarutbildning sedan 1998. Från och med 2006 erbjuds lärarutbildning avsedd för samtliga verksamhetsområden, från förskola till gymnasium. Två program leder till förskollärarexamen, fyra till grundlärarexamen och två till ämneslärarexamen. Lärarutbildningen har två profilområden, interkulturalitet och bildning.

Lärarutbildningen vid Södertörns högskola består av två avdelningar, en för pedagogik och didaktik och en för lärarutbildning, estetiska lärprocesser och kritiska romska studier. Pedagogikämnet ingår även i lärarutbildningens forskarutbildningsområde, Utbildningsvetenskapliga studier. Förskollärarutbildningen på Södertörns högskola präglas av en interkulturell profil och en bildningsprofil.

Utbildningen är organiserad i två program, ett ordinarie och ett erfarenhetsbaserat. Det är en dynamisk och kreativ utbildningsmiljö i utveckling. För närvarande har förskollärarutbildningen sammanlagt ungefär 1000 studenter i de båda programmen. Du kommer att vara anställd på pedagogikämnet och arbeta mot förskollärarutbildningen.

Lektor i pedagogik med inriktning mot förskola
Vill du vara med och utveckla vår forsknings- och undervisningsmiljö inom förskolepedagogik/didaktik här på Södertörns högskola? Vi söker nu dig som är disputerad och har dokumenterad erfarenhet av forskning inom förskolans område, samt erfarenhet av undervisning på förskollärarutbildning.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innefattar undervisning, handledning av självständiga arbeten, kursansvar och kursutveckling på förskollärarprogrammen. I anställningen ingår 30% forskning under en treårsperiod. Forskningen ska riktas mot fältet förskolans pedagogik och didaktik. Arbete med ansökningar om externa forskningsmedel uppmuntras. Som lektor ser vi gärna att du verkar för internationalisering och samverkan med det omgivande samhället. I anställningen som lektor ingår även samverkan med/inom lärarutbildningen. Även administrativa arbetsuppgifter kan förekomma (exempelvis utvecklingsarbete eller olika uppdrag inom lärarutbildningen). Undervisning bedrivs främst på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Behörighet
Behörig att anställas som lektor i pedagogik med inriktning mot förskola är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i pedagogik eller annat för anställningen relevant ämne med förskolepedagogisk eller -didaktisk inriktning, eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Den sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng eller ha motsvarande kompetens. Den sökande ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda högskolan så att det gagnar verksamheten. För denna anställning krävs att den sökande behärskar undervisning på svenska.

Vetenskaplig skicklighet visas genom vetenskapliga publikationer inom det aktuella ämnesområdet, deltagande i forskningsprojekt, forskningssamarbeten, samverkansuppdrag, bidrag till ämnesområdets utveckling, samt genom uppdrag som sakkunnig, redaktör eller motsvarande.

Pedagogisk skicklighet visas genom undervisning av hög kvalitet och i betydande omfattning, deltagande i pedagogiskt utvecklingsarbete, ett självreflekterande förhållningssätt till studenters lärande och erfarenheter samt den egna lärarrollen, samverkansinitiativ, forskningsanknytning av högre utbildning och utveckling av kurser.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. För denna anställning ska vetenskaplig och pedagogisk skicklighet viktas lika. För denna anställning har dessutom nedanstående bedömningsgrunder fastställts (i rangordning). Nedanstående punkter ska vara dokumenterade.


• Vetenskaplig skicklighet i form av egen forskning inom förskolepedagogisk eller -didaktisk inriktning
• Skicklighet i att undervisa vid förskollärarutbildning
• Förskollärarexamen
• Erfarenhet av att undervisa och bedriva utvecklingsarbete inom förskola
• God samarbetsförmåga
• Samverkansskicklighet

För fullständig information om behörighet samt kriterier för bedömning av behörighet och bedömningsgrunder se Södertörns högskolas anställningsordning.

Anställningen
Anställningen är tills vidare på heltid med tillträde 2025-01-01 eller enligt överenskommelse. Sex månaders provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 2024-08-30.

Ytterligare upplysningar
David Gunnarsson, studierektor, 08-608 43 38, [email protected]
Niclas Månsson, biträdande avdelningsföreståndare och ämnesprofessor i pedagogik, [email protected], 0763151097
Viktor Hasselgren, HR-specialist, 073-714 12 96,[email protected]


Välkommen med din ansökan!

På vår hemsida sh.se/ledigajobb finns en mall för ansökan som den sökande behöver följa. Publikationer som åberopas ska bifogas i ansökan.

En ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft.

Fackliga kontaktpersoner:
SACO: [email protected]
ST: [email protected]
SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, [email protected]

Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Lektor i pedagogik (tidsbegränsad, heltid)

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 13 000 studenter, cirka 70 program och 280 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På... Visa mer
Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan
finns drygt 13 000 studenter, cirka 70 program och 280 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap,
teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av
forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor
och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande, de som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.


Lärarutbildningen vid Södertörns högskola erbjuder program avsedda för flertalet verksamhetsområden, från förskola till gymnasium. Två program leder till förskollärarexamen, fem till grundlärarexamen och två till ämneslärarexamen. Lärarutbildningen har två profilområden: interkulturalitet och bildning. Mer information finns att läsa här. 

Pedagogikämnet tillhör Avdelningen för pedagogik och didaktik vid Lärarutbildningen och erbjuder fristående kurser på grundnivå och avancerad nivå samt ett magisterprogram. Ämnet har även ett betydande uppdrag i förskollärar- och lärarprogrammen. Forskningsmässigt har ämnet en stark och internationellt förankrad forskningsmiljö inom allmänpedagogik och allmän didaktik. Ämnet ingår även i forskarutbildningsområdet Utbildningsvetenskapliga studier. Mer information finns att läsa här. 

Vi söker dig som är disputerad i pedagogik och har erfarenhet av undervisning på lärarutbildning och pedagogikämnet samt av forskning med relevans för lärarprofessionen, särskilt inom områdena läroplansteori, betyg och bedömning. Du kommer att vara anställd vid Avdelningen för pedagogik och didaktik och i första hand arbeta inom lärarutbildningen. 

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innefattar undervisning och kursansvar på lärarutbildningen. Arbetsuppgifterna kan också komma att innefatta undervisning i pedagogikämnet, samt kursutveckling. Även handledning av självständiga arbeten kan ingå, både inom pedagogikämnet och lärarutbildningen. I anställningen som lektor ingår samverkan med kollegor från andra ämnen på högskolan. Även administrativa arbetsuppgifter kan förekomma som exempelvis kursplanering.  Undervisning bedrivs på svenska.

 

Behörighet
Behörig att anställas som lektor i pedagogik är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i pedagogik eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Den sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng eller ha motsvarande kompetens. Den sökande ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda högskolan sa? att det gagnar verksamheten.

För denna anställning krävs att den sökande behärskar undervisning på svenska.

Vetenskaplig skicklighet visas genom vetenskapliga publikationer inom det aktuella ämnesområdet, deltagande i forskningsprojekt, forskningssamarbeten, samverkansuppdrag, bidrag till ämnesområdets utveckling, samt genom uppdrag som sakkunnig, redaktör eller motsvarande.

Pedagogisk skicklighet visas genom undervisning av hög kvalitet och i betydande omfattning, deltagande i pedagogiskt utvecklingsarbete, ett självreflekterande förhållningssätt till studenters lärande och erfarenheter samt den egna lärarrollen, samverkansinitiativ, forskningsanknytning av högre utbildning och utveckling av kurser.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

För denna anställning ska vetenskaplig och pedagogisk skicklighet viktas lika.

För denna anställning har dessutom nedanstående bedömningsgrunder fastställts (i rangordning). Nedanstående punkter ska vara dokumenterade.


• God samarbetsförmåga
• Pedagogisk skicklighet på högskolenivå inom lärarutbildning, särskilt inom områdena läroplansteori, betyg och bedömning
• Forskningsskicklighet med inriktning mot lärarprofessionen, särskilt inom områdena läroplansteori, betyg och bedömning
• Lärarexamen eller motsvarande
• Pedagogisk skicklighet på högskolenivå inom ämnet pedagogik
• Administrativ skicklighet

För fullständig information om behörighet samt kriterier för bedömning av behörighet och bedömningsgrunder se Södertörns högskolas anställningsordning.

Anställningen
Anställningen?avser heltid och är ett vikariat t.o.m. 2025-07-15.?? 
Tillträde enligt överenskommelse, dock senast 2024-08-01.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 2024-03-10.

Ytterligare upplysningar
Eva Jonsson, studierektor vid lärarutbildningen, [email protected]

Niclas Månsson, biträdande avdelningsföreståndare, [email protected]

Elin Jernbäcker, Hr-specialist. [email protected]


Välkommen med din ansökan!

På vår hemsida sh.se/ledigajobb finns en mall för ansökan som den sökande behöver följa. Publikationer som åberopas ska bifogas i ansökan.

En ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft.

Fackliga kontaktpersoner:
SACO: [email protected]
ST: [email protected]
SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, [email protected]

Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Lektor i polisiärt arbete

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 13 000 studenter, cirka 70 program och 280 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På... Visa mer
Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan
finns drygt 13 000 studenter, cirka 70 program och 280 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap,
teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av
forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor
och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande, de som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.


Södertörns högskola har sedan 2015 bedrivit polisutbildning på uppdrag av Polismyndigheten, och har idag cirka 800 studenter som läser polisprogrammet. Polisprogrammet ges i dagsläget i två former, en på plats på campus och en funktionsinriktad polisutbildning (FPU) som ges i huvudsak på distans, och från och med hösten 2024 kommer vi även ge möjlighet att läsa det ordinarie programmet på distans. Institutionen för polisiärt arbete (IPA) har idag ca 120 medarbetare, varav merparten är lärare med polisiär kompetens som är utlånade från Polismyndigheten. Vid institutionen samverkar vi även med lärare och forskare från andra institutioner på högskolan. Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, varför vi strävar efter att öka lärarnas och forskarnas vetenskapliga kompetens kontinuerligt. Utöver polisprogrammet finns det också möjlighet att läsa till en kandidatexamen i polisiärt arbete. Institutionen för polisiärt arbete är inne i en expansionsfas, och därför söker vi nu nya medarbetare till institutionen.

För fullständig information se nedanstående länk:

https://www.sh.se/ledigajobb?rmpage=job&rmjob=7646&rmlang=SE

Anställningen

Anställningen är tidsbegränsad med omfattning om 100% med varaktighet 12 månader eller under perioden 1:a april 2024 till 25:e mars 2025. Tillträde enligt överenskommelse.

Ansökan

Sista ansökningsdag är 2024-03-18.

Ytterligare upplysningar

Jonna Lappalainen, proprefekt, [email protected]

Anna Lindvall, HR-generalist, [email protected] Visa mindre

Lektor i historia, tidsbegränsad anställning

Välkommen med din ansökan til anställning som lektor i Historia på Södertörns högskola!  Gör din ansökan via denna länk: https://www.sh.se/ledigajobb?rmpage=job&rmjob=7642&rmlang=SE Visa mer
Välkommen med din ansökan til anställning som lektor i Historia på Södertörns högskola! 

Gör din ansökan via denna länk: https://www.sh.se/ledigajobb?rmpage=job&rmjob=7642&rmlang=SE Visa mindre

Lektor i polisiärt arbete

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 13 000 studenter, cirka 70 program och 280 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På... Visa mer
Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan
finns drygt 13 000 studenter, cirka 70 program och 280 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap,
teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av
forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor
och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande, de som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.


 

Södertörns högskola har sedan 2015 bedrivit polisutbildning på uppdrag av Polismyndigheten, och har idag cirka 800 studenter som läser polisprogrammet. Polisprogrammet ges i dagsläget i två former, en på plats på campus och en funktionsinriktad polisutbildning (FPU) som ges i huvudsak på distans, och från och med hösten 2024 kommer vi även ge möjlighet att läsa det ordinarie programmet på distans. Institutionen för polisiärt arbete (IPA) har idag ca 120 medarbetare, varav merparten är lärare med polisiär kompetens som är utlånade från Polismyndigheten. Vid institutionen samverkar vi även med lärare och forskare från andra institutioner på högskolan. Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, varför vi strävar efter att öka lärarnas och forskarnas vetenskapliga kompetens kontinuerligt. Utöver polisprogrammet finns det också möjlighet att läsa till en kandidatexamen i polisiärt arbete. Institutionen för polisiärt arbete är inne i en expansionsfas, och därför söker vi nu nya medarbetare till institutionen.

För fullständig information se nedanstående länk: 

https://www.sh.se/ledigajobb?rmpage=job&rmjob=7527&rmlang=SE. 

Anställningen  

Anställningen är tidsbegränsad med omfattning om 100% med varaktighet 12 månader eller under perioden 1:a februari 2024 till 20:e januari 2025. Tillträde enligt överenskommelse. 

Ansökan 
Sista ansökningsdag är 2024-01-17. 

Ytterligare upplysningar 

Fredrik Winberg, avdelningsföreståndare, [email protected] 

Anna Lindvall, HR-generalist, [email protected] Visa mindre

Lektor i psykologi

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 13 000 studenter, cirka 70 program och 280 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På... Visa mer
Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan
finns drygt 13 000 studenter, cirka 70 program och 280 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap,
teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av
forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor
och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande, de som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.


Ämnet psykologi ingår i institutionen för samhällsvetenskaper som bedriver utbildning och forskning i företagsekonomi, journalistik, juridik, nationalekonomi, offentlig förvaltning, socialt arbete, statsvetenskap, sociologi samt psykologi. Psykologi har funnits vid Södertörns högskola sedan 2010 och bedriver utbildning på grundnivå och avancerad nivå som fristående kurser samt inom flera program på högskolan. Forskningsmiljön inom ämnet är bred och innefattar socialpsykologi, beslutsfattande, rättspsykologi, miljöpsykologi och spelforskning.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna inkluderar undervisning, handledning av självständiga arbeten, kursansvar och samverkan både med kollegor från olika delar av högskolan och det omgivande samhället. Undervisningen avser ämnets fristående kurser i psykologi samt inom program som polisutbildningen, lärarutbildningen och socionomutbildningen. Planering och genomförande av undervisning sker både individuellt och i lärarlag. Vid undervisning på program ingår även i arbetsuppgifterna att samverka med ansvariga för programmen. Till arbetsuppgifterna för undervisning ingår även att delta i ämneskollegiet, delta i kursutvecklingsarbete samt att hålla sig uppdaterad på utvecklingen inom undervisningsområdena. Undervisningen bedrivs huvudsakligen på svenska men undervisning på engelska förekommer också. Forskning bedrivs huvudsakligen genom extern finansiering. Samarbeten inom kollegiet och med externa forskare i forskningsansökningar och forskning uppmuntras.

Tjänsten förutsätter närvaro på arbetsplatsen. 

Behörighet
Behörig att anställas som lektor i psykologi är den som, dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i psykologi eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Den sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng eller ha motsvarande kompetens. Den sökande ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda högskolan sa? att det gagnar verksamheten. För denna anställning krävs att den sökande behärskar undervisning på svenska och engelska.

Pedagogisk skicklighet visas genom undervisning av hög kvalitet och i betydande omfattning, deltagande i pedagogiskt utvecklingsarbete, ett självreflekterande förhållningssätt till studenters lärande och erfarenheter samt den egna lärarrollen, samverkansinitiativ, forskningsanknytning av högre utbildning och utveckling av kurser.

Vetenskaplig skicklighet visas genom vetenskapliga publikationer inom det aktuella ämnesområdet, deltagande i forskningsprojekt, forskningssamarbeten, samverkansuppdrag, bidrag till ämnesområdets utveckling, samt genom uppdrag som sakkunnig, redaktör eller motsvarande.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. För denna anställning ska pedagogisk skicklighet viktas högre än vetenskaplig skicklighet. För denna anställning har dessutom nedanstående bedömningsgrunder fastställts (i rangordning). Nedanstående punkter ska vara dokumenterade.


• Pedagogisk skicklighet på mångvetenskapliga program, särskilt relaterade till yrkena: polis, lärare och/eller socionom
• Vetenskaplig skicklighet inom psykologiområdet
• Erfarenhet av kursansvar och pedagogiskt utvecklingsarbete
• God samarbetsförmåga
• Administrativ skicklighet
• Samverkansskicklighet

För fullständig information om behörighet samt kriterier för bedömning av behörighet och bedömningsgrunder se Södertörns högskolas anställningsordning.

Anställningen

Anställningen är tillsvidare på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Sex månaders provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan

Sista ansökningsdag är 2024-03-12.

Ytterligare upplysningar
Malena Ivarsson, avdelningsföreståndare och ämnessmordnare, [email protected]

Nina Vettergren, HR-specialist, 076-136 92 98, [email protected]

 


Välkommen med din ansökan!

På vår hemsida sh.se/ledigajobb finns en mall för ansökan som den sökande behöver följa. Publikationer som åberopas ska bifogas i ansökan.

En ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft.

Fackliga kontaktpersoner:
SACO: [email protected]
ST: [email protected]
SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, [email protected]

Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Lektor i medieteknik med inriktning mot interaktionsdesign

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 13 000 studenter, cirka 70 program och 280 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På... Visa mer
Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan
finns drygt 13 000 studenter, cirka 70 program och 280 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap,
teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av
forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor
och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande, de som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.


Medieteknik är ett tvärvetenskapligt teknikämne vid Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik. Ämnet har funnits vid Södertörns högskola sedan 2001 och är brett inriktat mot design, konstruktion och analys av digitala media. Medieteknik är högskolans näst största utbildningsämne och utgör en dynamisk och kreativ miljö för både forskning och utbildning. Vid avdelningen arbetar cirka 15 lektorer, jämnt fördelat mellan kvinnor och män. Ämnet arrangerar kurser inom flera olika program vid högskolan och utgör huvudämne i tre av dessa: kandidatprogrammen IT, medier och design; Spelprogrammet samt det internationella masterprogrammet ”User Experience and Interactive Media Design”. 

Forskningen inom ämnet är mångvetenskaplig, där teknik- och designutforskande kombineras med samhällsvetenskapliga och humanistiska perspektiv. Vår forskning bedrivs huvudsakligen inom tre områden där vi samarbetar kring följande teman: upplevelser och användning, kritiska perspektiv och digital design samt framväxande medieteknologier.  

Arbetsuppgifter 

Arbetsuppgifterna utgörs av utbildning och forskning samt samverkan. Arbetsuppgifter inom utbildning inbegriper utveckling och genomförande av utbildning på grund-, avancerad-, och forskarutbildningsnivå, utbildningsprogram inom medieteknik med fokus på användarupplevelse, interaktionsdesign för digitala artefakter och tjänster samt utvecklingsmetoder, inklusive handledning av självständiga arbeten, på grund- och avancerad nivå. Ämnes- och kursutveckling ingår i undervisning. Administrativa arbetsuppgifter så som kursansvar samt program- och ämnessamordning kan ingå i arbetsuppgifterna.. Undervisningen bedrivs på svenska och engelska.  För denna tjänst kan forskning motsvarande 20% av heltid komma att ingå under en period av två år. 

Behörighet 

Behörig att anställas som lektor i medieteknik är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i medieteknik eller annat för anställningen relevant ämne eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Den sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng eller ha motsvarande kompetens. Den sökande ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda högskolan sa? att det gagnar verksamheten. 

För denna anställning krävs att den sökande behärskar undervisning på svenska och engelska. 

Vetenskaplig skicklighet visas genom vetenskapliga publikationer inom det aktuella ämnesområdet, deltagande i forskningsprojekt, forskningssamarbeten, samverkansuppdrag, bidrag till ämnesområdets utveckling, samt genom uppdrag som sakkunnig, redaktör eller motsvarande.  

Pedagogisk skicklighet visas genom undervisning av hög kvalitet och i betydande omfattning, deltagande i pedagogiskt utvecklingsarbete, ett självreflekterande förhållningssätt till studenters lärande och erfarenheter samt den egna lärarrollen, samverkansinitiativ, forskningsanknytning av högre utbildning och utveckling av kurser. 

Bedömningsgrunder 

Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.  

För denna anställning ska vetenskaplig och pedagogisk skicklighet viktas lika.  

För denna anställning har dessutom nedanstående bedömningsgrunder fastställts(i rangordning). Nedanstående punkter ska vara dokumenterade. 


• Skicklighet i forskning med fokus på utveckling av digitala medietekniska artefakter med inriktning på något eller flera av följande tillämpningsområden:utvecklings- och designmetodik för digitala artefakter, gränssnittsdesign, visualisering eller multimodal interaktionsdesign  
• Skicklighet i undervisning inom utveckling av digitala medietekniska artefakter. 
• Samverkansskicklighet 
• Administrativ skicklighet 
• God samarbetsförmåga 

För fullständig information om behörighet samt kriterier för bedömning av behörighet och bedömningsgrunder se Södertörns högskolas anställningsordning. 

Anställningen 

Anställningen är tillsvidare på heltid 100 % med tillträde enligt överenskommelse. Sex månaders provanställning kan komma att tillämpas. 

Ansökan 

Sista ansökningsdag är 2024-03-04.

Ytterligare upplysningar 

Maria Bergman, prefekt [email protected] 073-3374706
Martin Jonsson, ämnessamordnare [email protected] 08-6084943
Anders Green, avdelningföreståndare [email protected] 08-6085144
Elin Jernbäcker, HR-specialist [email protected] 08-6085388

 


Välkommen med din ansökan!

På vår hemsida sh.se/ledigajobb finns en mall för ansökan som den sökande behöver följa. Publikationer som åberopas ska bifogas i ansökan.

En ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft.

Fackliga kontaktpersoner:
SACO: [email protected]
ST: [email protected]
SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, [email protected]

Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Lektor i medieteknik med inriktning mot speldesign

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 13 000 studenter, cirka 70 program och 280 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På... Visa mer
Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan
finns drygt 13 000 studenter, cirka 70 program och 280 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap,
teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av
forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor
och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande, de som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.


Medieteknik är ett tvärvetenskapligt teknikämne vid Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik. Ämnet har funnits vid Södertörns högskola sedan 2001 och är brett inriktat mot design, konstruktion och analys av digitala media. Medieteknik är högskolans näst största utbildningsämne och utgör en dynamisk och kreativ miljö för både forskning och utbildning.  Vid avdelningen arbetar cirka 15 lektorer, jämnt fördelat mellan kvinnor och män. Ämnet arrangerar kurser i flera olika program vid högskolan och medieteknik utgör huvudämne i tre av dessa: kandidatprogrammen IT, medier och design; Spelprogrammet samt det internationella masterprogrammet ”User Experience and Interactive Media Design”.  

Forskningen inom ämnet är mångvetenskaplig, där teknik- och designutforskande kombineras med samhällsvetenskapliga och humanistiska perspektiv. Vår forskning bedrivs huvudsakligen inom tre områden där vi samarbetar kring följande teman: upplevelser och användning, kritiska perspektiv och digital design samt framväxande medieteknologier.  

Arbetsuppgifter 

Arbetsuppgifterna utgörs av utbildning och forskning samt samverkan. Arbetsuppgifter inom utbildning inbegriper utveckling och genomförande av utbildning på grund-, avancerad-, och forskarutbildningsnivå, utbildningsprogram inom medieteknik med fokus på speldesign inklusive handledning av självständiga arbeten, på grund- och avancerad nivå. Ämnes- och kursutveckling ingår i undervisning. Administrativa arbetsuppgifter så som kursansvar samt program- och ämnessamordning kan ingå i arbetsuppgifterna. Undervisningen bedrivs på svenska och engelska.  För denna tjänst kan forskning motsvarande 20% av heltid komma att ingå under en period av två år. 

Behörighet 

Behörig att anställas som lektor i medieteknik är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i medieteknik eller annat för anställningen relevant ämne eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Den sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng eller ha motsvarande kompetens. Den sökande ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda högskolan sa? att det gagnar verksamheten. 

För denna anställning krävs att den sökande behärskar undervisning på svenska och engelska. 

Vetenskaplig skicklighet visas genom vetenskapliga publikationer inom det aktuella ämnesområdet, deltagande i forskningsprojekt, forskningssamarbeten, samverkansuppdrag, bidrag till ämnesområdets utveckling, samt genom uppdrag som sakkunnig, redaktör eller motsvarande.  

Pedagogisk skicklighet visas genom undervisning av hög kvalitet och i betydande omfattning, deltagande i pedagogiskt utvecklingsarbete, ett självreflekterande förhållningssätt till studenters lärande och erfarenheter samt den egna lärarrollen, samverkansinitiativ, forskningsanknytning av högre utbildning och utveckling av kurser. 

Bedömningsgrunder 

Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.  

För denna anställning ska vetenskaplig och pedagogisk skicklighet viktas lika.  

För denna anställning har dessutom nedanstående bedömningsgrunder fastställts (i rangordning). Nedanstående punkter ska vara dokumenterade. 


• Skicklighet i forskning inom speldesign eller spelutvecklingsforskning 
• Skicklighet i undervisning inom digital spelutveckling 
• Samverkansskicklighet 
• Administrativ skicklighet 
• God samarbetsförmåga 

För fullständig information om behörighet samt kriterier för bedömning av behörighet och bedömningsgrunder se Södertörns högskolas anställningsordning. 

Anställningen 

Anställningen är tillsvidare på heltid 100 % med tillträde enligt överenskommelse. Sex månaders provanställning kan komma att tillämpas. 

Ansökan 

Sista ansökningsdag är 2024-05-05.

Ytterligare upplysningar 

Maria Bergman, prefekt [email protected] 073-3374706
Martin Jonsson, ämnessamordnare [email protected] 08-6084943
Anders Green, avdelningföreståndare [email protected] 08-6085144
Elin Jernbäcker, HR-specialist [email protected] 08-6085388


Välkommen med din ansökan!

På vår hemsida sh.se/ledigajobb finns en mall för ansökan som den sökande behöver följa. Publikationer som åberopas ska bifogas i ansökan.

En ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft.

Fackliga kontaktpersoner:
SACO: [email protected]
ST: [email protected]
SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, [email protected]

Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Lektor med uppdrag som utbildningsansvarig

Röda Korsets Högskola Med människan i centrum och utblick mot världen är omvårdnad och hälsa i ett globalt perspektiv Röda Korsets Högskolas unika profil inom utbildning, forskning och samverkan. Röda Korset Högskola vilar på en lång tradition – ända sedan 1867 har vi utbildat högt ansedda och eftertraktade sjuksköterskor. Högskolan gör en stor samhällsnytta och examinerar årligen cirka 160 sjuksköterskor och 60 specialistsjuksköterskor inom intensivvård... Visa mer
Röda Korsets Högskola

Med människan i centrum och utblick mot världen är omvårdnad och hälsa i ett globalt perspektiv Röda Korsets Högskolas unika profil inom utbildning, forskning och samverkan.

Röda Korset Högskola vilar på en lång tradition – ända sedan 1867 har vi utbildat högt ansedda och eftertraktade sjuksköterskor. Högskolan gör en stor samhällsnytta och examinerar årligen cirka 160 sjuksköterskor och 60 specialistsjuksköterskor inom intensivvård, infektionssjukvård och psykiatrisk vård. Vi bidrar också till att öka kompetensen bland kliniska handledare inom den verksamhetsförlagda utbildningen genom att erbjuda uppdragsutbildning. Röda Korsets Högskola bedriver forskning med forskningsinriktningen ”Hälsovetenskap i ett globalt perspektiv”.

Högskolan finns på Campus Flemingsberg i Huddinge, Stockholm, och har 1 000 studenter och 70 medarbetare.

Hälsovetenskapliga institutionen har 45 medarbetare. Institutionens utbildnings- och forskningsverksamhet spänner över flera ämnesområden och utmärker sig genom högskolans globala profil. Institutionen utgör grunden för högskolans akademiska verksamhet i form av utbildning på grund- och avancerad nivå, forskning, samverkan internt och externt med andra lärosäten samt med det omgivande samhället. Läs mer om oss här: www.rkh.se.

Grundanställningen som högskolelektor är en tillsvidareanställning med inledande provanställning om 6 månader.
Uppdraget som utbildningsansvarig är på heltid i tre år med möjlighet till förlängning. Möjlighet finns att genomgå ledarutbildning.

Om tjänsten
Rollen som utbildningsansvarig är central på hälsovetenskapliga institutionen och innebär ett viktigt och kvalificerat arbete för att säkra utbildningsverksamhetens kvalitet samt för att främja en hållbar tjänsteplanering för lärare. Utbildningsansvarig har en central roll inom institutionen som kräver samarbetsförmåga, lojalitet, gott omdöme, flexibilitet samt god ledarförmåga. Utbildningsansvarig har god insyn i institutionens verksamhet och möjligheter till att bidra till utveckling inom utbildningsverksamheten samt en hållbar studie- och arbetsmiljö.

Huvudsakliga arbetsuppgifter/ansvarsområden
Du är direkt underställd prefekt med delaktighet i arbetsmiljö, verksamhet, resurser och utveckling inom institutionen och högskolans profil. Du ingår i institutionens ledningsteam som leds av prefekt. Du har särskilt ansvar för utbildningsinnehåll och utbildningsfrågor på grund- och avancerad nivå inklusive fristående kurser samt uppdragsutbildning.
I rollen ingår ansvar för tjänstgöringsberäkningsgrunder, tjänstgöringsprocessen och att rutiner efterföljs, att säkerställa att kursvärderingar genomförs, sammanställs och följs upp på ett systematiskt sätt samt ett ansvar för att följa upp och säkerställa att utbildning på grund- och avancerad nivå samt internationalisering bedrivs med hög kvalitet utifrån högskolans strategiska inriktning och uppsatta mål,
Samordning av programansvariga på grund- och avancerad nivå och viss projektledning och undervisning ingår också.

Vi söker dig som är ansvarstagande, noggrann, strukturerad och har en god ledar- och samarbetsförmåga. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Krav

• Doktorsexamen inom omvårdnad, vårdvetenskaplig eller annat för tjänsten relevant område
• Genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 15 högskolepoäng eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper
• Dokumenterad erfarenhet av akademiskt ledarskap och uppdrag
• Dokumenterad vetenskaplig skicklighet och undervisningsförmåga som krävs för anställningen
• Väl insatt i utbildnings- och forskningsfrågor samt goda kunskaper om styrning inom högskolesektorn
• Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift

Särskilt meriterande

• Docent och professorskompetens
• Dokumenterad erfarenhet av projektledning
• Dokumenterad erfarenhet av tjänsteplanering

Ansökan ska innehålla

• CV
• Personligt brev
• Redogörelse för vetenskaplig verksamhet
• Redogörelse för pedagogisk verksamhet
• Redogörelse från ledarskap, samarbete och administrativt arbete
• Intyg på genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper
• Publikationsförteckning (vid sampublicering ska den egna insatsen tydligt framgå)
• Redogörelse för språkkunskaper
• Högst 10 vetenskapliga publikationer samt högst fem arbeten avsedda för kunskapsförmedling, t. ex. populärvetenskapliga artiklar, läroböcker

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska ingå i din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Namnge varje uppladdat dokument så att innehållet tydligt framgår.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker, publikationer, ska skickas i tre exemplar till HR. Underlagen ska vara högskolan tillhanda senast en vecka efter sista ansökningsdatum (2023-12-31):

Röda Korsets Högskola
Anna Flemsten
Box 1059
141 21 Huddinge

Frågor om tjänsten besvaras av:
Prefekt Birgitta Bisholt - tel: 08-587 516 59

Facklig representant för SULF - Mia Kraft, ordförande, tel: 08-587 516 58

Välkommen med din ansökan. Visa mindre

Lektor i litteraturvetenskap, tidsbegränsad

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 13 000 studenter, cirka 70 program och 280 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På... Visa mer
Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan
finns drygt 13 000 studenter, cirka 70 program och 280 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap,
teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av
forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor
och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande, de som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.


Ämnet litteraturvetenskap är en del av Institutionen för Kultur och Lärande. På grundnivå finns två inriktningar, Litteraturvetenskap med skapande svenska respektive Dramatext och teater med skapande svenska. Ämnet erbjuder utbildning på grundnivå och avancerad nivå, samt forskarutbildning Tonvikt i utbildning och forskning ligger på litteraturanalys ur ett kritiskt teoretiskt perspektiv, som inbegriper bland annat genusteori, postkolonial teori och djurstudier. Ämnet medverkar även i kurser inom lärarutbildningen.

Arbetsuppgifter 
Arbetsuppgifterna inkluderar främst undervisning och handledning av självständiga arbeten inom lärarutbildningens program, men även inom ämnet litteraturvetenskap. Undervisningen sker på såväl grundnivå som på avancerad nivå. I anställningen ingår samverkan med lärarutbildningen och med kollegor inom ämnet. Kursansvar kan ingå. Undervisningen bedrivs på campus och undervisningsspråket är svenska.

Behörighet 
Behörig att anställas som vikarierande lektor i litteraturvetenskap är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i litteraturvetenskap eller annat för anställningen relevant ämne, eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Den sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng eller ha motsvarande kompetens. Den sökande ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda högskolan sa? att det gagnar verksamheten. För denna anställning krävs att den sökande behärskar undervisning på svenska.

Vetenskaplig skicklighet visas genom vetenskapliga publikationer inom det aktuella ämnesområdet, deltagande i forskningsprojekt, forskningssamarbeten, samverkansuppdrag, bidrag till ämnesområdets utveckling, samt genom uppdrag som sakkunnig, redaktör eller motsvarande.

Pedagogisk skicklighet visas genom undervisning av hög kvalitet och i betydande omfattning, deltagande i pedagogiskt utvecklingsarbete, ett självreflekterande förhållningssätt till studenters lärande och erfarenheter samt den egna lärarrollen, samverkansinitiativ, forskningsanknytning av högre utbildning och utveckling av kurser.

Bedömningsgrunder 
Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

För denna anställning ska pedagogisk skicklighet väga högre än vetenskaplig skicklighet. 

För denna anställning har dessutom nedanstående bedömningsgrunder fastställts (i rangordning). Nedanstående punkter ska vara dokumenterade.


• Pedagogisk skicklighet och erfarenhet av undervisning inom lärarutbildningen
• Pedagogisk skicklighet och erfarenhet av undervisning i litteraturvetenskap
• God samarbetsförmåga
• Administrativ skicklighet

Lärarexamen i för utlysningen relevant ämne/inriktning och erfarenhet av arbete som lärare i svenska är meriterande. 

För fullständig information om behörighet samt kriterier för bedömning av behörighet och bedömningsgrunder se Södertörns högskolas anställningsordning. 

Anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad med omfattning om 30–50 % med varaktighet 6 månader. Tillträde 2024-01-15 eller enligt överenskommelse

Ansökan
Sista ansökningsdag är 2023-12-03. 

Ytterligare upplysningar
Ann-Sofie Lönngren, avdelningsföreståndare, 08-608 50 15, [email protected] 
Eva Jonsson, studierektor för Lärarutbildningen, 08-608 50 23, [email protected]
Elina Nylander, HR-generalist, [email protected] 


Välkommen med din ansökan!

På vår hemsida sh.se/ledigajobb finns en mall för ansökan som den sökande behöver följa. Publikationer som åberopas ska bifogas i ansökan.

En ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft.

Fackliga kontaktpersoner:
SACO: [email protected]
ST: [email protected]
SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, [email protected]

Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Lektor i religionsvetenskap, tidsbegränsad

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 13 000 studenter, cirka 70 program och 280 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På... Visa mer
Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan
finns drygt 13 000 studenter, cirka 70 program och 280 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap,
teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av
forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor
och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande, de som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.


Ämnet religionsvetenskap ingår i Institutionen för historia och samtidsstudier som är en humanistisk mångvetenskaplig institution som även innefattar arkeologi, arkivvetenskap, historia, idéhistoria, etnologi samt centrumbildningarna Samtidshistoriska institutet, Maritime Archaeological Research Institute at Södertörns University (MARIS) och Institutet för forskning om mångkulturalitet och sekularitet (IMS).

Ämnet religionsvetenskap har en inriktning mot levd religion, med profilområdena islam, kristendom, nyreligiositet, sekularitet, interkulturell religionsdidaktik, samt religion och hälsa. Religionsvetenskaplig utbildning ges på grundnivå, avancerad nivå samt forskarutbildningsnivå och ämnet har dessutom uppdrag inom flera av högskolans övriga program och professionsutbildningar, såsom den interkulturella lärarutbildningen, journalistutbildningen, programmet för Internationell migration och etniska relationer (IMER), Europaprogrammet och programmet Interkulturellt företagande (IKF).

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innefattar undervisning i religionsvetenskap och undervisning pa? a?mnesla?rarutbildningen med inriktning religionsvetenskap.

I anställningen ingår samverkan med lärarutbildningen. Administrativa arbetsuppgifter förekommer, som kursansvar. Undervisning bedrivs på svenska.

Behörighet
Behörig att anställas som lektor i religionsvetenskap är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i religionsvetenskap eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Den sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng eller ha motsvarande kompetens. Den sökande ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda högskolan sa? att det gagnar verksamheten.

För denna anställning krävs att den sökande behärskar undervisning på svenska.

Vetenskaplig skicklighet
Visas genom vetenskapliga publikationer inom det aktuella ämnesområdet, deltagande i forskningsprojekt, forskningssamarbeten, samverkansuppdrag, bidrag till ämnesområdets utveckling, samt genom uppdrag som sakkunnig, redaktör eller motsvarande.

Pedagogisk skicklighet
Visas genom undervisning av hög kvalitet och i betydande omfattning, deltagande i pedagogiskt utvecklingsarbete, ett självreflekterande förhållningssätt till studenters lärande och erfarenheter samt den egna lärarrollen, samverkansinitiativ, forskningsanknytning av högre utbildning och utveckling av kurser.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. För denna anställning viktas pedagogisk skicklighet högre än vetenskaplig skicklighet.

För denna anställning har dessutom nedanstående bedömningsgrunder fastställts (i rangordning). Nedanstående punkter ska vara dokumenterade:


• Pedagogisk skicklighet inom lärarutbildning
• Pedagogisk skicklighet inom religionsvetenskap
• Pedagogisk skicklighet inom handledning och examination av självständiga arbeten
• God samarbetsförmåga
• Samverkansskicklighet

För fullständig information om behörighet samt kriterier för bedömning av behörighet och bedömningsgrunder se Södertörn högskolas anställningsordning. 

Anställningen
Anställningen är tidsbegränsad till 6 månader med en omfattning om 35-55%. Startdatum i januari 2024 eller enligt överenskommelse.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 2023-11-28.

Ytterligare upplysningar
Avdelningsföreståndare Ann af Burén, [email protected]

HR generalist Maria Sallander Hellman, [email protected]

 

Välkommen med din ansökan!

https://www.sh.se/ledigajobb?rmpage=job&rmjob=7272&rmlang=SE

På vår hemsida sh.se/ledigajobb finns en mall för ansökan som den sökande behöver följa. Publikationer som åberopas ska bifogas i ansökan. En ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas. Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft. Fackliga kontaktpersoner:

SACO: [email protected]

ST: [email protected]

SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, [email protected]

Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Lektor i offentlig förvaltning

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 13 000 studenter, cirka 70 program och 280 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På... Visa mer
Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan
finns drygt 13 000 studenter, cirka 70 program och 280 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap,
teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av
forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor
och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande, de som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.


Institutionen för samhällsvetenskaper omfattar nio akademiska avdelningar, ett antal mångvetenskapliga utbildningsprogram samt flera centrumbildningar. Vid institutionen finns även forskarskolan Politik, Ekonomi och Samhällets Organisering (PESO). Företagsekonomi, sociologi, statsvetenskap och journalistik har examensrättigheter på forskarutbildningsnivå och arbete pågår för att ytterligare utveckla PESO som forskningsområde.

Sedan 2017 finns Offentlig förvaltning som huvudområde vid institutionen, och 2020 erhölls rättigheter för masterexamen inom området. Hösten 2024 startar en kandidatutbildning i offentlig förvaltning och ambitionen är att på sikt erbjuda utbildning på alla nivåer inom ämnet från grundnivå till forskarutbildning, vid sidan av uppdrags- och fortbildning för offentlig sektor. Forskningen inom offentlig förvaltning som bedrivs vid avdelningen handlar i vid mening om politik, ekonomi och samhällets organisering.

Arbetsuppgifter

En lektor arbetar normalt med utbildning, forskning och utvecklingsarbete, även om tyngdpunkten i olika uppdrag kan variera. Arbetsuppgifter inom forskning i offentlig förvaltning inbegriper egen forskning inom ämnesområdet, ansökningar om forskningsfinansiering, samverkansuppdrag, samt aktivt deltagande i vetenskapssamhället genom åtaganden som exempelvis granskare av manuskript och ansökningar, sakkunnig och föredragshållare. Arbetsuppgifter inom utbildning i offentlig förvaltning inbegriper utveckling och genomförande av utbildning på grund-, avancerad-, och forskarutbildningsnivå, samverkan, samt handledning och examination av studenter och doktorander samt ansvar för yrkespraktikutbildningar. Det inbegriper också uppdragsutbildning inom ramen för centrumbildningen Förvaltningsakademin samt anordnande av konferenser. Undervisningen sker i första hand på kurser inom offentlig förvaltning, och kurser där offentlig förvaltning medverkar som till exempel polisutbildningen och socionomutbildningen. En lektor kan även ha arbetsledande arbetsuppgifter. I anställningen som lektor ingår samverkan med organisationer i offentlig förvaltning. Även administrativa arbetsuppgifter kan förekomma. Undervisning bedrivs på svenska och engelska.

Behörighet

Behörig att anställas som lektor i offentlig förvaltning är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i företagsekonomi, juridik, nationalekonomi, offentlig förvaltning, statsvetenskap, sociologi eller annat för anställningen relevant ämnesområde eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Den sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng eller ha motsvarande kompetens. Den sökande ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda högskolan sa? att det gagnar verksamheten. För denna anställning krävs också att den sökande behärskar undervisning på svenska och engelska.

Vetenskaplig skicklighet visas genom vetenskapliga publikationer inom det aktuella ämnesområdet, deltagande i forskningsprojekt, forskningssamarbeten, samverkansuppdrag, bidrag till ämnesområdets utveckling, samt genom uppdrag som sakkunnig, redaktör eller motsvarande.

Pedagogisk skicklighet visas genom undervisning av hög kvalitet och i betydande omfattning, deltagande i pedagogiskt utvecklingsarbete, ett självreflekterande förhållningssätt till studenters lärande och erfarenheter samt den egna lärarrollen, samverkansinitiativ, forskningsanknytning av högre utbildning och utveckling av kurser.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

För denna anställning ska vetenskaplig och pedagogisk skicklighet viktas lika.

För denna anställning har dessutom nedanstående bedömningsgrunder fastställts (i rangordning). Nedanstående punkter ska vara dokumenterade.


• Skicklighet i undervisning om offentlig förvaltning
• Forskningsskicklighet inom offentlig förvaltning
• Skicklighet i att initiera, utveckla och genomföra uppdragsutbildning
• Skicklighet i att använda olika typer av forskningsmetoder
• Samverkansskicklighet
• Administrativ skicklighet
• God samarbetsförmåga

För fullständig information om behörighet samt kriterier för bedömning av behörighet och bedömningsgrunder se Södertörns högskolas anställningsordning.

Anställningen

Anställningen är tillsvidare på heltid 100% med tillträde 2024-08-01 eller enligt överenskommelse. Sex månaders provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan

Sista ansökningsdag är 2024-01-02.

Ytterligare upplysningar

Avdelningsföreståndare Anders Ivarsson Westerberg, tel. 08-6084392, [email protected] 
Föreståndare för Förvaltningsakademin Therese Reitan, tel 08-6085170, [email protected]
HR-specialist Anna Mustelin, tel 0730 64 91 81, [email protected] 


Välkommen med din ansökan!

På vår hemsida sh.se/ledigajobb finns en mall för ansökan som den sökande behöver följa. Publikationer som åberopas ska bifogas i ansökan.

En ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft.

Fackliga kontaktpersoner:
SACO: [email protected]
ST: [email protected]
SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, [email protected]

Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Lektor i estetik, tidsbegränsad

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 13 000 studenter, cirka 70 program och 280 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På... Visa mer
Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan
finns drygt 13 000 studenter, cirka 70 program och 280 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap,
teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av
forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor
och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande, de som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.


Estetik vid Södertörns högskola erbjuder en bred humanistisk utbildning med samhällsrelevant orientering. Utbildningen syftar till att lägga grunden till en teoretisk förståelse av estetiska frågeställningar i vid mening, och studerar såväl estetiken inom konsterna som vardagens estetik och miljöns estetiska aspekter. Ämnet utgår från en bred förståelse av estetiken som sinnlighetslära, men vinnlägger sig om dess bas i den filosofiska traditionen. Kurserna behandlar bland annat filosofisk estetik, modernitet och modernism, estetik och medier, estetik och genus, estetik och politik, estetik och postkolonial teoribildning. Estetik erbjuder kurser från A-nivå till och med forskarutbildning. Estetik riktar sig också mot arbetslivet i kultursektorn, och månar om samverkan med kulturinstitutioner som exempelvis museer och förlag. Ämnet utgör basen i en mångvetenskaplig grundutbildning med humanistisk-estetisk inriktning. Estetik ger Estetikprogrammet, ett kandidatprogram med en humanistisk-estetisk inriktning. Estetikprogrammet förbereder för ett yrkesliv med inriktning mot konst och kultur och för fördjupade studier inom estetik. Masterprogrammet i estetik ger fördjupade kunskaper inom estetik och förbereder för en forskningsförberedande examen och/eller för ett yrkesliv inom kulturområdet.  

Arbetsuppgifter 
Arbetsuppgifterna innefattar undervisning på kurser inom Estetikprogrammet och masterprogrammet samt uppsatshandledning på B- och C-nivå. Undervisning inom lärarutbildningen kan förekomma. Arbetsuppgifter inom utbildning kan inbegripa utveckling och genomförande av utbildning på grund-, avancerad-, och forskarutbildningsnivå, samverkan, samt handledning och examination av studenter och doktorander. I anställningen som lektor kan samverkan ingå med lärarutbildningen. Även administrativa arbetsuppgifter kan förekomma (som exempelvis inrapportering av betyg). Undervisning bedrivs på svenska och engelska.

Behörighet 
Behörig att anställas som lektor i estetik är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i estetik eller (annat för anställningen relevant ämne) har motsvarande vetenskaplig kompetens. Den sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng eller ha motsvarande kompetens. Den sökande ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda högskolan sa? att det gagnar verksamheten.

För denna anställning krävs att den sökande behärskar undervisning på svenska och engelska.

Vetenskaplig skicklighet visas genom vetenskapliga publikationer inom det aktuella ämnesområdet, deltagande i forskningsprojekt, forskningssamarbeten, samverkansuppdrag, bidrag till ämnesområdets utveckling, samt genom uppdrag som sakkunnig, redaktör eller motsvarande.

Pedagogisk skicklighet visas genom undervisning av hög kvalitet och i betydande omfattning, deltagande i pedagogiskt utvecklingsarbete, ett självreflekterande förhållningssätt till studenters lärande och erfarenheter samt den egna lärarrollen, samverkansinitiativ, forskningsanknytning av högre utbildning och utveckling av kurser.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. För denna anställning ska vetenskaplig och pedagogisk skicklighet viktas lika.

För denna anställning har dessutom nedanstående bedömningsgrunder fastställts (i rangordning). Nedanstående punkter ska vara dokumenterade.


• Pedagogisk skicklighet inom estetik på högskolenivå
• God samarbetsförmåga
• Administrativ skicklighet

För fullständig information om behörighet samt kriterier för bedömning av behörighet och bedömningsgrunder se Södertörns högskolas anställningsordning.  

Anställningen
Anställningen är tidsbegränsad med omfattning om 30–50 % med varaktighet 12 månader eller under perioden 2024-01-01 till och med 2024-12-31. Tillträde enligt överenskommelse. 

Ansökan 
Sista ansökningsdag är 2023-11-28.  

Ytterligare upplysningar 
Åsa Arketeg, avdelningsföreståndare, [email protected] 
Elina Nylander, HR-generalist, [email protected] 


Välkommen med din ansökan!

På vår hemsida sh.se/ledigajobb finns en mall för ansökan som den sökande behöver följa. Publikationer som åberopas ska bifogas i ansökan.

En ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft.

Fackliga kontaktpersoner:
SACO: [email protected]
ST: [email protected]
SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, [email protected]

Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Lektor i matematikdidaktik

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 13 000 studenter, cirka 70 program och 280 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På... Visa mer
Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan
finns drygt 13 000 studenter, cirka 70 program och 280 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap,
teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av
forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor
och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande, de som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.


Anställningen som lektor i matematikdidaktik kommer att vara förlagd till Lärarutbildningen, Avdelningen för pedagogik och didaktik, där ämnena matematik med didaktisk inriktning och pedagogik ingår. Du kommer antingen vara anställd i ämnet matematik med didaktisk inriktning eller i ämnet pedagogik.

Lärarutbildningen erbjuder program avsedda för flertalet verksamhetsområden, från förskola till gymnasium. Två program leder till förskollärarexamen, fem till grundlärarexamen och två till ämneslärarexamen. Lärarutbildningen har två profilområden: interkulturalitet och bildning. Ämnet matematik med didaktisk inriktning är interdisciplinär och inbegriper två akademiska ämnen, matematik och matematikdidaktik. Forskningen har internationell förankring och är inriktad mot matematikundervisning samt barns, elevers och studenters lärande i matematik i en såväl svensk som internationell kontext. Ämnet har ett betydande uppdrag inom kurser i matematik, matematikdidaktik och VFU på grund- och avancerad nivå inom Lärarutbildningens förskollärar- och lärarprogram. Ämnet pedagogik ger fristående kurser i pedagogik på grundnivå och erbjuder ett magisterprogram. Ämnet har även ett omfattande uppdrag inom högskolans förskollärar- och lärarprogram. Forskningsmässigt har pedagogikämnet en internationellt förankrad forskningsmiljö inom allmän didaktik, allmänpedagogik och utbildningsfilosofi. Forskarutbildningsämnet pedagogik ingår i forskarutbildningsområdet Utbildningsvetenskapliga studier vid Södertörns högskola. För tillfället är nio doktorander verksamma vid ämnet.

Vill du vara med och utveckla vår forskningsundervisningsmiljö inom matematikdidaktik vid Södertörns högskola? Vi söker dig som är disputerad i matematik, pedagogik eller motsvarande ämne och har en inriktning mot matematikdidaktik. Du ska ha erfarenhet av att undervisa på lärarutbildning och av att bedriva forskning med relevans för det matematikdidaktiska fältet. 

För fullständig information se nedanstående länk:
https://www.sh.se/ledigajobb?rmpage=job&rmjob=7155&rmlang=SE

Anställningen
Anställningen är tills vidare på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Sex månaders provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 2024-04-02.

Ytterligare upplysningar
Natalia Karlsson, ämnessamordnare för ämnet matematik med didaktisk inriktning, 08 608 4036, [email protected]
Niclas Månsson, ämnesprofessor i pedagogik och biträdande avdelningsföreståndare, 076-315 10 97, [email protected]
Viktor Hasselgren, HR-specialist, 073-714 12 96, [email protected]


För fullständig information och för att söka denna anställning vänligen gå in på www.sh.se/ledigajobb.

Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft.

En ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Välkommen med din ansökan!

Fackliga kontaktpersoner:
SACO: [email protected]
ST: [email protected]
SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, [email protected]

Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Lektor i historia med inriktning mot genus och interkulturalitet

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 13 000 studenter, cirka 70 program och 280 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På... Visa mer
Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan
finns drygt 13 000 studenter, cirka 70 program och 280 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap,
teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av
forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor
och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande, de som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.


Historieämnet på Södertörns högskola har en bred allmänhistorisk bas, men också en uttalad profil kring genus och interkulturalitet. Ämnet historia bedriver utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå samt ingår i två forskarutbildningsområden: Historiska studier respektive Utbildningsvetenskapliga studier. Historia är en ämnesinriktning inom ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan men ingår även i andra mångvetenskapliga program såsom grundlärarprogrammen och förskollärarprogrammen.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna inkluderar undervisning, handledning av självständiga arbeten, kursansvar och samverkan både med kollegor från olika delar av högskolan och det omgivande samhället. Till arbetsuppgifterna hör även forskning under förutsättning att medel finns. Arbete med ansökningar om externa forskningsanslag uppmuntras. Undervisningen sker i första hand inom historieämnets ordinarie kursutbud samt inom ämneslärarprogrammet med inriktning historia. Även undervisning inom andra program på lärarutbildningen kan förekomma. Undervisningen bedrivs på såväl grundnivå som avancerad nivå och huvudsakligen på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma. Till arbetsuppgifterna räknas även att delta i kursutvecklingsarbetet inom ämneskollegiet och att följa utvecklingen inom de områden som anställningen avser. Även administrativa arbetsuppgifter kan komma att ingå. Arbetsuppgifterna ska i övrigt stämma överens med behörighet och bedömningsgrunder. Arbetet förutsätter ett aktivt och kollegialt deltagande i undervisnings- och forskningsmiljön på Södertörns högskola

Behörighet
Behörig att anställas som lektor i historia är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i historia eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. För denna anställning krävs dessutom att den sökande har dokumenterad erfarenhet av såväl undervisning som historisk forskning om genus och/eller interkulturalitet. Den sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng eller ha motsvarande kompetens. Den sökande ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda högskolan sa? att det gagnar verksamheten. För den här anställningen krävs att den sökande behärskar undervisning på svenska och engelska.

Vetenskaplig skicklighet visas genom vetenskapliga publikationer inom det aktuella ämnesområdet, deltagande i forskningsprojekt, forskningssamarbeten, samverkansuppdrag, bidrag till ämnesområdets utveckling, samt genom uppdrag som sakkunnig, redaktör eller motsvarande.

Pedagogisk skicklighet visas genom undervisning av hög kvalitet och i betydande omfattning, deltagande i pedagogiskt utvecklingsarbete, ett självreflekterande förhållningssätt till studenters lärande och erfarenheter samt den egna lärarrollen, samverkansinitiativ, forskningsanknytning av högre utbildning och utveckling av kurser.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. För denna anställning ska pedagogisk och vetenskaplig skicklighet viktas lika. För denna anställning har dessutom nedanstående bedömningsgrunder fastställts (i rangordning). Nedanstående punkter ska vara dokumenterade.


• Erfarenhet av såväl undervisning som historisk forskning om genus och/eller interkulturalitet
• Erfarenhet av att undervisa inom lärarutbildningen, särskilt Ämneslärarprogrammet med inriktning mot historia
• Visad förmåga att erhålla externa forskningsmedel i konkurrens
• Administrativ skicklighet
• Samverkansskicklighet
• God samarbetsförmåga

För fullständig information om behörighet samt kriterier för bedömning av behörighet och bedömningsgrunder se Södertörns högskolas anställningsordning. 

Övriga upplysningar
Avdelningen för historia eftersträvar en jämnare könsfördelning då många av lärarna är män.

Anställningen
Anställningen är tillsvidare på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 2023-11-27.

Ytterligare upplysningar
Christopher Collstedt, Avdelningsföreståndare för Historia och Samtidshistoriska institutet, 08-608 51 62, [email protected]
Viktor Hasselgren, HR-specialist, 073-714 12 96, [email protected]


Välkommen med din ansökan!

På vår hemsida sh.se/ledigajobb finns en mall för ansökan som den sökande behöver följa. Publikationer som åberopas ska bifogas i ansökan.

En ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft.

Fackliga kontaktpersoner:
SACO: [email protected]
ST: [email protected]
SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, [email protected]

Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Lektor i historia, inriktning Östeuropas och Östersjöområdets historia

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 13 000 studenter, cirka 70 program och 280 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På... Visa mer
Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan
finns drygt 13 000 studenter, cirka 70 program och 280 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap,
teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av
forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor
och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande, de som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.


Historieämnet på Södertörns högskola har en bred allmänhistorisk bas, men också en uttalad profil kring forskning om Östeuropas och Östersjöområdets historia. Ämnet historia bedriver utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå samt ingår i två forskarutbildningsområden: Historiska studier och Utbildningsvetenskap. Historia är en ämnesinriktning inom ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan, men ingår även i andra mångvetenskapliga program såsom grundlärarprogrammen och förskollärarprogrammen.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna inkluderar undervisning, handledning av självständiga arbeten, kursansvar och samverkan både med kollegor från olika delar av högskolan och det omgivande samhället. Till arbetsuppgifterna hör även forskning under förutsättning att medel finns. Arbete med ansökningar om externa forskningsanslag uppmuntras. Undervisningen sker i första hand inom historieämnets ordinarie kursutbud samt inom ämneslärarprogrammet med inriktning historia. Även undervisning inom andra program på lärarutbildningen kan förekomma. Undervisningen bedrivs på såväl grundnivå som avancerad nivå och huvudsakligen på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma. Till arbetsuppgifterna räknas även att delta i kursutvecklingsarbetet inom ämneskollegiet och att följa utvecklingen inom de områden som anställningen avser. Även administrativa arbetsuppgifter kan komma att ingå. Arbetet förutsätter ett aktivt och kollegialt deltagande i undervisnings- och forskningsmiljön på Södertörns högskola.

Behörighet
Behörig att anställas som lektor i historia är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i historia eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. För denna anställning krävs dessutom att den sökande har dokumenterad erfarenhet av undervisning eller forskning om Östeuropas och/eller Östersjöområdets historia. Den sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng eller ha motsvarande kompetens. Den sökande ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda högskolan sa? att det gagnar verksamheten. För den här anställningen krävs att den sökande behärskar undervisning på svenska och engelska.

Vetenskaplig skicklighet visas genom vetenskapliga publikationer inom det aktuella ämnesområdet, deltagande i forskningsprojekt, forskningssamarbeten, samverkansuppdrag, bidrag till ämnesområdets utveckling, samt genom uppdrag som sakkunnig, redaktör eller motsvarande.

Pedagogisk skicklighet visas genom undervisning av hög kvalitet och i betydande omfattning, deltagande i pedagogiskt utvecklingsarbete, ett självreflekterande förhållningssätt till studenters lärande och erfarenheter samt den egna lärarrollen, samverkansinitiativ, forskningsanknytning av högre utbildning och utveckling av kurser.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. För denna anställning ska pedagogisk och vetenskaplig skicklighet viktas lika.För denna anställning har dessutom nedanstående bedömningsgrunder fastställts (i rangordning). Nedanstående punkter ska vara dokumenterade.


• Erfarenhet av undervisning eller forskning i historia om Östeuropas och/eller Östersjöområdets historia
• Erfarenhet av att undervisa inom lärarutbildningen, särskilt Ämneslärarprogrammet med inriktning mot historia
• Visad förmåga att erhålla externa forskningsmedel i konkurrens
• Administrativ skicklighet
• Samverkansskicklighet
• God samarbetsförmåga

För fullständig information om behörighet samt kriterier för bedömning av behörighet och bedömningsgrunder se Södertörns högskolas anställningsordning. 

Övriga upplysningar
Avdelningen för historia eftersträvar en jämnare könsfördelning då många av lärarna är män.

Anställningen
Anställningen är tillsvidare på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Sex månaders provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 2023-11-27.

Ytterligare upplysningar
Christopher Collstedt, avdelningsföreståndare för Historia och Samtidshistoriska institutet, 08-608 51 62, [email protected]
Viktor Hasselgren, HR-specialist, 073-714 12 96, [email protected]


För fullständig information och för att söka denna anställning vänligen gå in på www.sh.se/ledigajobb.

Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft.

En ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Välkommen med din ansökan!

Fackliga kontaktpersoner:
SACO: [email protected]
ST: [email protected]
SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, [email protected]

Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Lektor i medieteknik

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 13 000 studenter, cirka 70 program och 280 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På... Visa mer
Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan
finns drygt 13 000 studenter, cirka 70 program och 280 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap,
teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av
forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor
och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande, de som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.


Medieteknik är ett tvärvetenskapligt teknikämne vid Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik. Ämnet har funnits vid Södertörns högskola sedan 2001 och är brett inriktat mot design, konstruktion och analys av digitala media. Medieteknik är högskolans näst största utbildningsämne och utgör en dynamisk och kreativ miljö för både forskning och utbildning. Ämnet arrangerar kurser inom flera olika program vid högskolan och utgör huvudämne i tre av dessa: kandidatprogrammen IT, medier och design; Spelprogrammet samt det internationella masterprogrammet ”User Experience and Interactive Media Design”.

Forskningen inom ämnet är mångvetenskaplig, där teknik- och designutforskande kombineras med samhällsvetenskapliga och humanistiska perspektiv. Tematiskt ryms vår forskning inom tre områden: upplevelser och användning, kritiska perspektiv och digital design samt framväxande medieteknologier.  

Arbetsuppgifter 
Arbetsuppgifterna utgörs av utbildning och forskning samt samverkan. Arbetsuppgifter inom utbildning inbegriper utveckling och genomförande av utbildning på grund-, avancerad-, och forskarutbildningsnivå, utbildningsprogram inom medieteknik med fokus på användarupplevelse, interaktionsdesign för digitala artefakter och tjänster samt utvecklingsmetoder, inklusive handledning av självständiga arbeten, på grund- och avancerad nivå. Ämnes- och kursutveckling ingår i undervisning. Administrativa arbetsuppgifter så som kursansvar samt program- och ämnessamordning kan ingå i arbetsuppgifterna. Undervisningen bedrivs på svenska och engelska. 

Behörighet 
Behörig att anställas som lektor i medieteknik är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i medieteknik eller annat för anställningen relevant ämne eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Den sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng eller ha motsvarande kompetens. Den sökande i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda högskolan sa? att det gagnar verksamheten. För denna anställning krävs även att den sökande behärskar undervisning på svenska och engelska.  

Vetenskaplig skicklighet visas genom vetenskapliga publikationer inom det aktuella ämnesområdet, deltagande i forskningsprojekt, forskningssamarbeten, samverkansuppdrag, bidrag till ämnesområdets utveckling, samt genom uppdrag som sakkunnig, redaktör eller motsvarande.  

Pedagogisk skicklighet visas genom undervisning av hög kvalitet och i betydande omfattning, deltagande i pedagogiskt utvecklingsarbete, ett självreflekterande förhållningssätt till studenters lärande och erfarenheter samt den egna lärarrollen, samverkansinitiativ, forskningsanknytning av högre utbildning och utveckling av kurser. 

Bedömningsgrunder 
Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. För denna anställning ska pedagogisk skicklighet viktas högre än vetenskaplig skicklighet.  

För denna anställning har dessutom nedanstående bedömningsgrunder fastställts (i rangordning). Nedanstående punkter ska vara dokumenterade.  


• Erfarenhet av undervisning om metoder för studier av digitala artefakter eller tjänster i ett användarperspektiv 
• Skicklighet i kursutveckling och kursadministration 
• God samarbetsförmåga 
• Erfarenhet av samverkan med det omgivande samhället  
• Administrativ skicklighet

För fullständig information om behörighet samt kriterier för bedömning av behörighet och bedömningsgrunder se Södertörns högskolas anställningsordning.

Anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad med omfattning om 100 % med varaktighet ca 8 månader. Tillträde enligt överenskommelse. 

Ansökan 
Sista ansökningsdag är 2023-11-07.

Ytterligare upplysningar
Martin Jonsson, ämnessamordnare, tel: 08-608 49 43, epost: [email protected]    
Anders Green, avdelningsföreståndare, tel: 072 213 23 39, epost: [email protected] 
Maria Bergman, prefekt, 08 - 608 4706, e-post: [email protected] 


Välkommen med din ansökan!

På vår hemsida sh.se/ledigajobb finns en mall för ansökan som den sökande behöver följa. Publikationer som åberopas ska bifogas i ansökan.

En ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft.

Fackliga kontaktpersoner:
SACO: [email protected]
ST: [email protected]
SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, [email protected]

Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Lektor i konstvetenskap, tidsbegränsad

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 13 000 studenter, cirka 70 program och 280 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På... Visa mer
Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan
finns drygt 13 000 studenter, cirka 70 program och 280 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap,
teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av
forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor
och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande, de som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.


Studierna i konstvetenskap på Södertörns högskola är både samtidsförankrade och tematiskt upplagda. Vi låter nuet berika historien och tvärtom. Studenterna får arbeta med olika temaområden kopplade till begrepp, berättelser, frågor eller metoder, istället för att följa en enda kronologisk linje. Ämnet sammanför klassisk konsthistoria med visuella kulturstudier; från konstverk och andra estetiska rariteter till massbild, arkitektur och design liksom till konstfält och utställningsväsende. Studenterna får förena teori och empiri redan från början och arbetar praktiskt med studiebesök på varje delkurs. Mångkulturella perspektiv samt genus- och klassaspekter integreras fortlöpande under de olika delkurserna. Till våra campuskurser kommer inbjudna gäster från det professionella fältet – konstnärer, museiintendenter etc. Grundutbildningen (A-C) ges även som webbaserade distanskurser.

Arbetsuppgifter
Som lektor i konstvetenskap arbetar du i första hand med utbildning, även om viss forskning och administration kan ingå. Arbetsuppgifter inom utbildning kan inbegripa utveckling och genomförande av utbildning på grund- och avancerad nivå, samverkan, samt handledning och examination av studenter.

Undervisning bedrivs på svenska och engelska.

Behörighet
Behörig att anställas som lektor i konstvetenskap är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i konstvetenskap eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Den sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng eller ha motsvarande kompetens. Den sökande ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda högskolan sa? att det gagnar verksamheten.

För denna anställning krävs att den sökande behärskar undervisning på svenska och engelska samt har erfarenhet av att undervisa på distans.

Vetenskaplig skicklighet visas genom vetenskapliga publikationer inom det aktuella ämnesområdet, deltagande i forskningsprojekt, forskningssamarbeten, samverkansuppdrag, bidrag till ämnesområdets utveckling, samt genom uppdrag som sakkunnig, redaktör eller motsvarande.

Pedagogisk skicklighet visas genom undervisning av hög kvalitet och i betydande omfattning, deltagande i pedagogiskt utvecklingsarbete, ett självreflekterande förhållningssätt till studenters lärande och erfarenheter samt den egna lärarrollen, samverkansinitiativ, forskningsanknytning av högre utbildning och utveckling av kurser.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

För denna anställning ska vetenskaplig och pedagogisk skicklighet viktas lika.

För denna anställning har dessutom nedanstående bedömningsgrunder fastställts (i rangordning). Nedanstående punkter ska vara dokumenterade.


• Pedagogisk skicklighet i undervisning i konstvetenskap på högskolenivå
• Pedagogisk skicklighet i undervisning på distans
• God samarbetsförmåga, visad genom arbete i lärarlag eller liknande
• God administrativ förmåga

För fullständig information om behörighet samt kriterier för bedömning av behörighet och bedömningsgrunder se Södertörns högskolas anställningsordning.

Anställningen
Anställningen är tidsbegränsad med omfattning om 30–35 % under perioden 15 oktober 2023 till 2 februari 2024.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 2023-09-12. 


Ytterligare upplysningar
Åsa Arketeg, avdelningsföreståndare, [email protected]
Elina Nylander, HR-generalist, [email protected]

 


Välkommen med din ansökan!

På vår hemsida sh.se/ledigajobb finns en mall för ansökan som den sökande behöver följa. Publikationer som åberopas ska bifogas i ansökan.

En ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft.

Fackliga kontaktpersoner:
SACO: [email protected]
ST: [email protected]
SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, [email protected]

Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Biträdande lektor i matematikdidaktik

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 13 000 studenter, cirka 70 program och 280 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På... Visa mer
Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan
finns drygt 13 000 studenter, cirka 70 program och 280 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap,
teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av
forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor
och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande, de som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.


Anställningen som biträdande lektor i matematikdidaktik kommer att vara förlagd till Lärarutbildningen, Avdelningen för pedagogik och didaktik, där ämnena matematik med didaktisk inriktning och pedagogik ingår. Du kommer antingen vara anställd i ämnet matematik med didaktisk inriktning eller i ämnet pedagogik.

Lärarutbildningen erbjuder program avsedda för flertalet verksamhetsområden, från förskola till gymnasium. Två program leder till förskollärarexamen, fem till grundlärarexamen och två till ämneslärarexamen. Lärarutbildningen har två profilområden: interkulturalitet och bildning. Ämnet matematik med didaktisk inriktning är interdisciplinär och inbegriper två akademiska ämnen, matematik och matematikdidaktik. Forskningen har internationell förankring och är inriktad mot matematikundervisning samt barns, elevers och studenters lärande i matematik i en såväl svensk som internationell kontext. Ämnet har ett betydande uppdrag inom kurser i matematik, matematikdidaktik och VFU på grund- och avancerad nivå inom Lärarutbildningens förskollärar- och lärarprogram. Ämnet pedagogik ger fristående kurser i pedagogik på grundnivå och erbjuder ett magisterprogram. Ämnet har även ett omfattande uppdrag inom högskolans förskollärar- och lärarprogram. Forskningsmässigt har ämnet pedagogik en internationellt förankrad forskningsmiljö inom allmän didaktik, allmänpedagogik och utbildningsfilosofi. Forskarutbildningsämnet pedagogik ingår i forskarutbildningsområdet Utbildningsvetenskapliga studier vid Södertörns högskola. För tillfället är nio doktorander verksamma vid ämnet.

Vill du vara med och utveckla vår forsknings- undervisningsmiljö inom matematikdidaktik vid Södertörns högskola? Vi söker dig som är disputerad i matematik, pedagogik eller motsvarande ämne och har en inriktning mot matematikdidaktik. Du ska ha viss erfarenhet av att undervisa på lärarutbildning och erfarenhet av att bedriva forskning med relevans för det matematikdidaktiska fältet.  

För fullständig information se nedanstående länk:
https://www.sh.se/ledigajobb?rmpage=job&rmjob=7101&rmlang=SE

Anställningen
Anställningen är tidsbegränsad på heltid och med en varaktighet på 4 år. Tillträde enligt överenskommelse.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 2024-04-02.

Ytterligare upplysningar
Natalia Karlsson, ämnessamordnare för ämnet matematik med didaktisk inriktning, tfn 08 608 4036, [email protected]
Niclas Månsson, ämnesprofessor i pedagogik och biträdande avdelningsföreståndare, tfn 076-315 10 97, [email protected]
Viktor Hasselgren, HR-specialist, tfn 073-714 12 96, [email protected]


Välkommen med din ansökan!

På vår hemsida sh.se/ledigajobb finns en mall för ansökan som den sökande behöver följa. Publikationer som åberopas ska bifogas i ansökan.

En ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft.

Fackliga kontaktpersoner:
SACO: [email protected]
ST: [email protected]
SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, [email protected]

Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Lektor i litteraturvetenskap med inriktning mot litteraturdidaktik

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 13 000 studenter, cirka 70 program och 280 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På... Visa mer
Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan
finns drygt 13 000 studenter, cirka 70 program och 280 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap,
teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av
forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor
och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande, de som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.


Ämnet medverkar även i kurser inom lärarutbildningens olika program. Lärarutbildningen på Södertörns högskola har två profiler som präglar både grundutbildning och forskning: interkulturalitet och bildning. På ämneslärarutbildningen är svenska ett av sex olika ingångsämnen och på grundlärarutbildningarna med inriktning mot F-3 respektive 4-6 läser studenterna kurser i barnlitteratur.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna inkluderar bland annat undervisning, handledning av självständiga arbeten, kursansvar och samverkan både med kollegor från olika delar av högskolan och det omgivande samhället samt forskning och doktorandhandledning. Undervisningen avser i första hand lärarutbildningens kurser i svenska med litteraturdidaktisk inriktning, men även undervisning på andra kurser inom lärarutbildningen kan förekomma liksom inom ämnet litteraturvetenskap. Undervisning sker på grundnivå, avancerad nivå samt forskarutbildningsnivå och huvudsakligen på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma. Även administrativa arbetsuppgifter kan komma att ingå (exempelvis utvecklingsarbete eller olika uppdrag inom lärarutbildningen). Forskningstid motsvarande 30% i 3 år ingår i anställningen. Arbete med ansökningar om externa forskningsmedel uppmuntras.

Behörighet
Behörig att anställas som lektor i litteraturvetenskap med inriktning litteraturdidaktik är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i litteraturvetenskap eller annat för anställningen relevant ämne, eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. För denna anställning krävs dessutom att den sökande har dokumenterad forskning inom litteraturdidaktik, utbildning, skola och/eller lärande samt dokumenterad erfarenhet av undervisning inom litteraturdidaktik och litteraturvetenskap inom lärarutbildning. Den sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng eller ha motsvarande kompetens. Den sökande ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda högskolan sa? att det gagnar verksamheten. För den här anställningen krävs att den sökande behärskar undervisning på svenska.

Vetenskaplig skicklighet visas genom vetenskapliga publikationer inom det aktuella ämnesområdet, deltagande i forskningsprojekt, forskningssamarbeten, samverkansuppdrag, bidrag till ämnesområdets utveckling, samt genom uppdrag som sakkunnig, redaktör eller motsvarande.

Pedagogisk skicklighet visas genom undervisning av hög kvalitet och i betydande omfattning, deltagande i pedagogiskt utvecklingsarbete, ett självreflekterande förhållningssätt till studenters lärande och erfarenheter samt den egna lärarrollen, samverkansinitiativ, forskningsanknytning av högre utbildning och utveckling av kurser.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. För denna anställning ska vetenskaplig och pedagogisk skicklighet viktas lika. För denna anställning har dessutom nedanstående bedömningsgrunder fastställts (i rangordning). Nedanstående punkter ska vara dokumenterade.


• Vetenskaplig skicklighet i form av egen forskning inom det litteraturdidaktiska forskningsfältet.
• Undervisningsskicklighet inom litteraturdidaktik och litteraturvetenskap inom lärarutbildning.
• Erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete.
• God samarbetsförmåga.
• Lärarexamen i för utlysningen relevant ämne/inriktning och erfarenhet av arbete som lärare i svenska.
• Administrativ skicklighet.
• Samverkansskicklighet.

För fullständig information om behörighet samt kriterier för bedömning av behörighet och bedömningsgrunder se Södertörns högskolas anställningsordning.

Anställningen
Anställningen är tillsvidare på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Sex månaders provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 2023-09-01.

Ytterligare upplysningar
Eva Jonsson, studierektor för Lärarutbildningen, 08-608 50 23, [email protected]
Ann-Sofie Lönngren, ämnessamordnare, 08-608 50 15, [email protected]
Viktor Hasselgren, HR-specialist, 073-714 12 96, [email protected]


Välkommen med din ansökan!

På vår hemsida sh.se/ledigajobb finns en mall för ansökan som den sökande behöver följa. Publikationer som åberopas ska bifogas i ansökan.

En ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft.

Fackliga kontaktpersoner:
SACO: [email protected]
ST: [email protected]
SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, [email protected]

Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Lektor i informatik

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 13 000 studenter, cirka 70 program och 280 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På... Visa mer
Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan
finns drygt 13 000 studenter, cirka 70 program och 280 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap,
teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av
forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor
och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande, de som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.


Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik har ca 100 anställda bestående av lärare/forskare, doktorander och administrativ personal. Såväl inom utbildning som forskning prioriteras gränsöverskridande verksamheter, där forskare och studenter med olika ämnesbakgrund arbetar tillsammans och aktivt bidrar till att det mångvetenskapliga klimatet förstärks. Institutionen består av tre akademiska avdelningar och en administrativ avdelning. 

Informatik är ett tvärvetenskapligt ämne vid Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik.  Kurser i informatik ges på grundnivå (A-C). Utbildningsprogrammen Management med IT och Digital affärsutveckling inom event och projekt är centrala utbildningsprogram för ämnet (kurser ges på A till C-nivå inom bägge programmen). Dessutom ingår informatik i utbildningen Turismprogrammet och ämnets kurser är även valbara inom bl a program inom företagsekonomi och entreprenörskap. Samverkan med företag och myndigheter sker idag bl a inom verksamhetsutveckling och digitalisering samt business intelligence. Forskningen inom ämnet fokuserar idag på digital affärsutveckling i nära samverkan med företag och myndigheter. Forskningen är gränsöverskridande mot bland annat företagsekonomi och turismvetenskap.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna utgörs av undervisning på fristående kurser inom Informatik, programmet Digital affärsutveckling inom event och projekt samt programmet Management med IT. Dessutom ingår handledning av självständiga arbeten inom informatik (och eventuellt inom turismvetenskap) på grund- och avancerad nivå. Viss kursadministration ingår i arbetsuppgifterna. Då informatikämnet är under uppbyggnad förväntas den sökande delta i kursutveckling. Undervisningen bedrivs på svenska. Även administrativa arbetsuppgifter kan förekomma.

Behörighet
Behörig att anställas som lektor i informatik är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i informatik eller för anställningen relevant ämne eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Den sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng eller ha motsvarande kompetens. Den sökande ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda högskolan sa? att det gagnar verksamheten. För denna anställning krävs att den sökande behärskar undervisning på svenska. 

Vetenskaplig skicklighet visas genom vetenskapliga publikationer inom det aktuella ämnesområdet, deltagande i forskningsprojekt, forskningssamarbeten, samverkansuppdrag, bidrag till ämnesområdets utveckling, samt genom uppdrag som sakkunnig, redaktör eller motsvarande. 

Pedagogisk skicklighet visas genom undervisning av hög kvalitet och i betydande omfattning, deltagande i pedagogiskt utvecklingsarbete, ett självreflekterande förhållningssätt till studenters lärande och erfarenheter samt den egna lärarrollen, samverkansinitiativ, forskningsanknytning av högre utbildning och utveckling av kurser.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet och arbetsuppgifterna för anställningen gälla. För denna anställning ska pedagogisk skicklighet viktas högre än vetenskaplig skicklighet. 

För denna anställning har dessutom nedanstående bedömningsgrunder fastställts (i rangordning). Nedanstående punkter ska vara dokumenterade. 


• Skicklighet inom undervisning inom området digital affärsutveckling, digital marknadsföring, e-handel och digitalt entreprenörskap
• Skicklighet i undervisning inom informatik på grundnivå
• Skicklighet i kursadministration och kursutveckling
• God samarbetsförmåga 

För fullständig information om behörighet samt kriterier för bedömning av behörighet och bedömningsgrunder se Södertörns högskolas anställningsordning.

Anställningen
Anställningen är tidsbegränsad med omfattning om 70-100 % med varaktighet 6 månader. Tillträde 2023-08-28 eller enligt överenskommelse. 

Ansökan
Vi vill ha din ansökan senast 2023-08-14.

Ytterligare upplysningar
Ämnessamordare Lars Degerstedt, e-post; [email protected]
Avdelningsföreståndare Gustaf Onn, e-post; [email protected]
Prefekt Ester Appelgren, e-post; [email protected]


Välkommen med din ansökan!

På vår hemsida sh.se/ledigajobb finns en mall för ansökan som den sökande behöver följa. Publikationer som åberopas ska bifogas i ansökan.

En ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft.

Fackliga kontaktpersoner:
SACO: [email protected]
ST: [email protected]
SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, [email protected]

Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Lektor i medie- och kommunikationsvetenskap

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 13 000 studenter, cirka 70 program och 280 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På... Visa mer
Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan
finns drygt 13 000 studenter, cirka 70 program och 280 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap,
teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av
forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor
och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande, de som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.


Ämnet medie- och kommunikationsvetenskap (MKV) bedriver utbildning på grundnivå- och avancerad nivå. Vid ämnet finns idag 17 tillsvidareanställda lärare (sex professorer, sju docenter och fyra lektorer) samt nio doktorander, vilka bedriver sin forskarutbildning inom forskningsutbildningsområdena Kritisk kulturteori och Utbildningsvetenskapliga studier. MKV på Södertörns högskola har en kulturteoretisk inriktning. Teoretiskt och metodologiskt anknyts till såväl humanistiska som samhällsvetenskapliga traditioner. Särskilt strävas efter att anlägga historiserande och kulturorienterade perspektiv på det nutida medielandskapet. Ofta berörs frågor om teknologi, identitet, mediehistoria och makt. Kvalitativa metoder är utmärkande för ämnets inriktning och en omfattande Östersjö- och Östeuropaforskning bedrivs vid ämnet.

Arbetsuppgifter
Som lektor i medie- och kommunikationsvetenskap arbetar du med utbildning, forskning och utvecklingsarbete, även om tyngdpunkten i olika uppdrag kan variera. Arbetsuppgifter inom forskning kan inbegripa egen forskning, ansökningar om forskningsfinansiering, samverkansuppdrag, samt aktivt deltagande i vetenskapssamhället. Arbetsuppgifter inom utbildning kan inbegripa utveckling och genomförande av utbildning på grund-, avancerad-, och forskarutbildningsnivå, samverkan, samt handledning och examination av studenter och doktorander. En lektor kan även ha arbetsledande och/eller administrativa arbetsuppgifter. Undervisning inom Lärarutbildningen kan ingå i anställningen. Undervisningen inom medie- och kommunikationsvetenskap sker huvudsakligen på svenska, men viss undervisning på engelska ingår också i arbetsuppgifterna.

Behörighet
Behörig att anställas som lektor i medie- och kommunikationsvetenskap är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i medie- och kommunikationsvetenskap eller annat för anställningen relevant ämne eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Den sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng eller ha motsvarande kompetens. Den sökande ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda högskolan sa? att det gagnar verksamheten. För denna anställning krävs att den sökande behärskar undervisning på engelska.

Vetenskaplig skicklighet visas genom vetenskapliga publikationer inom det aktuella ämnesområdet, deltagande i forskningsprojekt, forskningssamarbeten, samverkansuppdrag, bidrag till ämnesområdets utveckling, samt genom uppdrag som sakkunnig, redaktör eller motsvarande.

Pedagogisk skicklighet visas genom undervisning av hög kvalitet och i betydande omfattning inom det aktuella ämnesområdet, deltagande i pedagogiskt utvecklingsarbete, ett självreflekterande förhållningssätt till studenters lärande och erfarenheter samt den egna lärarrollen, samverkansinitiativ, forskningsanknytning av högre utbildning och utveckling av kurser.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.  För denna anställning ska vetenskaplig och pedagogisk skicklighet viktas lika. För denna anställning har dessutom nedanstående bedömningsgrunder fastställts (i rangordning). Nedanstående punkter ska vara dokumenterade. 


• Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet med relevans för ämnets inriktning, såsom den beskrivits ovan.
• Förmåga att kunna undervisa på svenska och engelska.
• God samarbetsförmåga.
• Administrativ skicklighet.

För fullständig information om behörighet samt kriterier för bedömning av behörighet och bedömningsgrunder se Södertörns högskolas anställningsordning.

Anställningen
Anställningen är tillsvidare på heltid med tillträde 2024-01-01 eller enligt överenskommelse. Sex månaders provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 2023-08-15.

Ytterligare upplysningar
Fredrik Stiernstedt, avdelningsföreståndare, 08-6084022, [email protected] 
Viktor Hasselgren, HR-specialist, 073-714 12 96, [email protected]


Välkommen med din ansökan!

På vår hemsida sh.se/ledigajobb finns en mall för ansökan som den sökande behöver följa. Publikationer som åberopas ska bifogas i ansökan.

En ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft.

Fackliga kontaktpersoner:
SACO: [email protected]
ST: [email protected]
SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, [email protected]

Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Lektor i svenska med inriktning mot lärarutbildningen

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 13 000 studenter, cirka 70 program och 280 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På... Visa mer
Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan
finns drygt 13 000 studenter, cirka 70 program och 280 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap,
teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av
forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor
och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande, de som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.


Svenskämnet vid Södertörns högskola bedriver forskning och utbildning i svenska språket. Ämnet har en livaktig forskningsmiljö med flera externt finansierade projekt samlade kring frågor om språkets roll i samhällslivet. Områden som kan nämnas är språk i utbildning, utbildningsvetenskapliga studier, arbetsliv och organisationer, samt ett särskilt intresse för språkpolitik, för genus/mångfaldsfrågor och för svenskan i ett flerspråkigt perspektiv. Vi erbjuder fristående kurser i svenska upp till masternivå, kurser i kreativt skrivande samt kandidatprogrammet Kommunikatörsprogrammet. Inom lärarutbildningen ger vi kurser i exempelvis barns språkutveckling, läs- och skrivutveckling, textanalys och skrivande på samtliga nivåer från förskollärar- till gymnasielärarutbildningarna. Som lektor på Södertörns högskola finns en unik möjlighet att söka medel från Östersjöstiftelsen. Det anslås dessutom regelbundet mindre anslag internt, exempelvis forskningsmedel och interna meriteringsmedel. Högskolan har en generös timtilldelning för undervisning. Svenskämnet är förlagt till Institutionen för kultur och lärande, där ämnet är ett av de största med cirka 35 anställda, varav två professorer och nio docenter. För att ytterligare stärka vår kompetens söker vi nu en lektor i svenska med didaktisk inriktning mot lärarutbildningen.

Arbetsuppgifter
I anställningen ingår undervisning i ämnet svenska, inom i första hand lärarutbildningen. Undervisning förekommer även inom svenskämnets egna kurser. Undervisningen innefattar kurser i läs- och skrivutveckling, barns språkutveckling, språksociologi och språkbeskrivning, text- och samtalsanalys samt skrivande. Inom lärarutbildningen förekommer undervisning inom ämneslärarprogrammets svenskämne och ämnet svenska som andraspråk. Handledning av självständiga arbeten ingår, både inom Lärarutbildningen och svenskämnet. I anställningen ingår 30 % forskning under en treårsperiod. Arbete med ansökningar om externa forskningsmedel kan förekomma. I anställningen som lektor ingår samverkan med/inom exempelvis lärarutbildningen och med externa uppdragivare. Även administrativa arbetsuppgifter förekommer, som exempelvis kursutveckling och kursplanering. Undervisning bedrivs på svenska.

Behörighet
Behörig att anställas som lektor i svenska är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i svenska och andra för anställningen relevanta ämnen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Den sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng eller ha motsvarande kompetens. Den sökande ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda högskolan sa? att det gagnar verksamheten. För denna anställning krävs att den sökande behärskar undervisningen på svenska.

Vetenskaplig skicklighet visas genom vetenskapliga publikationer inom det aktuella ämnesområdet, deltagande i forskningsprojekt, forskningssamarbeten, samverkansuppdrag, bidrag till ämnesområdets utveckling, samt genom uppdrag som sakkunnig, redaktör eller motsvarande.

Pedagogisk skicklighet visas genom undervisning av hög kvalitet och i betydande omfattning, deltagande i pedagogiskt utvecklingsarbete, ett självreflekterande förhållningssätt till studenters lärande och erfarenheter samt den egna lärarrollen, samverkansinitiativ, forskningsanknytning av högre utbildning och utveckling av kurser.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. För denna anställning ska pedagogisk skicklighet viktas högre än vetenskaplig skicklighet. För denna anställning har dessutom nedanstående bedömningsgrunder fastställts (i rangordning). Nedanstående punkter skall vara dokumenterade.


• Lärarutbildning eller erfarenhet av undervisning inom skolformerna F-3 och/eller 4-6
• Pedagogisk skicklighet inom ämnet svenska eller inom ämnesdidaktiska kurser inom lärarutbildningen.
• Vetenskaplig skicklighet inom språksociologi och modernt språkbruk.
• God samarbetsförmåga
• Administrativ skicklighet

För fullständig information om behörighet samt kriterier för bedömning av behörighet och bedömningsgrunder se Södertörns högskolas anställningsordning.

Anställningen
Anställningen är tillsvidare på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Sex månaders provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 2023-08-31.

Ytterligare upplysningar
Charlott Neuhauser, avdelningsföreståndare, 070-717 05 44, [email protected] 
Zoe Nikolaidou, docent och programsamordnare, 08-608 44 74, [email protected]
Karin Milles, professor och ämnessamordnare, 08-608 45 45 , [email protected]
Viktor Hasselgren, HR-specialist, 073-714 12 96, [email protected]


Välkommen med din ansökan!

På vår hemsida sh.se/ledigajobb finns en mall för ansökan som den sökande behöver följa. Publikationer som åberopas ska bifogas i ansökan.

En ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft.

Fackliga kontaktpersoner:
SACO: [email protected]
ST: [email protected]
SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, [email protected]

Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Lektor med inriktning mot samhällskunskapsdidaktik till lärarutbildningen

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 13 000 studenter, cirka 70 program och 280 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På... Visa mer
Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan
finns drygt 13 000 studenter, cirka 70 program och 280 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap,
teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av
forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor
och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande, de som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.


Södertörns högskola har bedrivit lärarutbildning sedan 1998. Från och med 2006 erbjuds lärarutbildning avsedd för samtliga verksamhetsområden, från förskola till gymnasium. Lärarutbildningen på Södertörns högskola har två profiler som präglar både grundutbildning och forskning: interkulturalitet och bildning. På ämneslärarutbildningen är samhällskunskap ett av sex olika ingångsämnen och på grundlärarutbildningen med inriktning mot årskurs 4-6 läser studenterna samhällskunskap på den valbara SO-inriktningen.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna inkluderar undervisning, handledning av självständiga arbeten, kursansvar och samverkan både med kollegor från olika delar av högskolan och det omgivande samhället. Undervisningen avser i första hand ämneslärarprogrammets samhällskunskapsinriktning och grundlärarprogrammet mot 4-6, men även undervisning inom andra program inom lärarutbildningen kan förekomma liksom inom det egna ämnet. Undervisning sker på såväl grundnivå som avancerad nivå och huvudsakligen på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma. Även administrativa arbetsuppgifter kan förekomma (exempelvis utvecklingsarbete eller olika uppdrag inom lärarutbildningen). Inledningsvis ingår viss forskningstid i anställningen. Arbete med ansökningar om externa forskningsmedel uppmuntras.

Behörighet
Behörig att anställas som lektor i samhällskunskapsdidaktik är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i statsvetenskap eller sociologi eller annat för anställningen relevant ämne, eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. För denna anställning krävs dessutom att den sökande har dokumenterad erfarenhet av undervisning inom fältet samhällskunskapsdidaktik, utbildning, skola och lärande. Den sökande ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda högskolan sa? att det gagnar verksamheten. För den här anställningen krävs att den sökande behärskar undervisning på svenska.

Vetenskaplig skicklighet visas genom vetenskapliga publikationer inom det aktuella ämnesområdet, deltagande i forskningsprojekt, forskningssamarbeten, samverkansuppdrag, bidrag till ämnesområdets utveckling, samt genom uppdrag som sakkunnig, redaktör eller motsvarande.

Pedagogisk skicklighet visas genom undervisning av hög kvalitet och i betydande omfattning, deltagande i pedagogiskt utvecklingsarbete, ett självreflekterande förhållningssätt till studenters lärande och erfarenheter samt den egna lärarrollen, samverkansinitiativ, forskningsanknytning av högre utbildning och utveckling av kurser. Den sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng eller ha motsvarande kompetens.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. För denna anställning ska vetenskaplig och pedagogisk skicklighet viktas lika. För denna anställning har dessutom nedanstående bedömningsgrunder fastställts (i rangordning). Nedanstående punkter ska vara dokumenterade.


• Undervisningsskicklighet inom samhällskunskapsdidaktik på lärarutbildningen.
• Vetenskaplig skicklighet i form av egen forskning inom det samhällskunskapsdidaktiska forskningsfältet.
• Erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete.
• God samarbetsförmåga.
• Lärarexamen i för utlysningen relevant ämne/inriktning och erfarenhet av arbete som lärare i samhällskunskap.
• Administrativ skicklighet.
• Samverkansskicklighet.

För fullständig information om behörighet samt kriterier för bedömning av behörighet och bedömningsgrunder se Södertörns högskolas anställningsordning.

Anställningen
Anställningen är tillsvidare på heltid med tillträde 2024-01-01 eller enligt överenskommelse. Sex månaders provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 2023-06-12.

Ytterligare upplysningar
Paul Fuehrer, avdelningsföreståndare, 08-608 47 41, [email protected] 
Eva Jonsson, studierektor för Lärarutbildningen, 08-608 50 23, [email protected]
Anna Mustelin, HR-specialist, 0730-64 91 81, [email protected]


Välkommen med din ansökan!

På vår hemsida sh.se/ledigajobb finns en mall för ansökan som den sökande behöver följa. Publikationer som åberopas ska bifogas i ansökan.

En ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft.

Fackliga kontaktpersoner:
SACO: [email protected]
ST: [email protected]
SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, [email protected]

Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Lektor i svenska med inriktning mot lärarutbildningen

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 13 000 studenter, cirka 70 program och 280 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På... Visa mer
Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan
finns drygt 13 000 studenter, cirka 70 program och 280 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap,
teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av
forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor
och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande, de som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.


Svenskämnet vid Södertörns högskola bedriver forskning och utbildning i svenska språket. Ämnet har en livaktig forskningsmiljö med flera externt finansierade projekt samlade kring frågor om språkets roll i samhällslivet. Områden som kan nämnas är språk i utbildning, utbildningsvetenskapliga studier, arbetsliv och organisationer, samt ett särskilt intresse för språkpolitik, för genus/mångfaldsfrågor och för svenskan i ett flerspråkigt perspektiv. Vi erbjuder fristående kurser i svenska upp till masternivå, kurser i kreativt skrivande samt kandidatprogrammet Kommunikatörsprogrammet. Inom lärarutbildningen ger vi kurser i exempelvis barns språkutveckling, läs- och skrivutveckling, textanalys och skrivande på samtliga nivåer från förskollärar- till gymnasielärarutbildningarna. Som lektor på Södertörns högskola finns en unik möjlighet att söka medel från Östersjöstiftelsen. Det anslås dessutom regelbundet mindre anslag internt, exempelvis forskningsmedel och interna meriteringsmedel. Högskolan har en generös timtilldelning för undervisning. Svenskämnet är förlagt till Institutionen för kultur och lärande, där ämnet är ett av de största med cirka 35 anställda, varav två professorer och nio docenter. För att ytterligare stärka vår kompetens söker vi nu en lektor i svenska med didaktisk inriktning mot lärarutbildningen.

Arbetsuppgifter
I anställningen ingår undervisning i ämnet svenska, inom i första hand lärarutbildningen. Undervisning förekommer även inom svenskämnets egna kurser. Undervisningen innefattar kurser i läs- och skrivutveckling, barns språkutveckling, språksociologi och språkbeskrivning, text- och samtalsanalys samt skrivande. Inom lärarutbildningen förekommer undervisning inom ämneslärarprogrammets svenskämne och ämnet svenska som andraspråk. Handledning av självständiga arbeten ingår, både inom Lärarutbildningen och svenskämnet. Arbete med ansökningar om externa forskningsmedel kan förekomma. I anställningen som lektor ingår samverkan med/inom exempelvis lärarutbildningen och med externa uppdragivare. Även administrativa arbetsuppgifter förekommer, som exempelvis kursutveckling och kursplanering. Undervisning bedrivs på svenska.

Behörighet
Behörig att anställas som lektor i svenska är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i svenska och andra för anställningen relevanta ämnen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Den sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng eller ha motsvarande kompetens. Den sökande ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda högskolan sa? att det gagnar verksamheten. För denna anställning krävs att den sökande behärskar undervisningen på svenska.

Vetenskaplig skicklighet visas genom vetenskapliga publikationer inom det aktuella ämnesområdet, deltagande i forskningsprojekt, forskningssamarbeten, samverkansuppdrag, bidrag till ämnesområdets utveckling, samt genom uppdrag som sakkunnig, redaktör eller motsvarande.

Pedagogisk skicklighet visas genom undervisning av hög kvalitet och i betydande omfattning, deltagande i pedagogiskt utvecklingsarbete, ett självreflekterande förhållningssätt till studenters lärande och erfarenheter samt den egna lärarrollen, samverkansinitiativ, forskningsanknytning av högre utbildning och utveckling av kurser.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. För denna anställning ska pedagogisk skicklighet viktas högre än vetenskaplig skicklighet. För denna anställning har dessutom nedanstående bedömningsgrunder fastställts (i rangordning). Nedanstående punkter skall vara dokumenterade.


• Lärarutbildning eller erfarenhet av undervisning inom skolformerna F-3 och/eller 4-6
• Pedagogisk skicklighet inom ämnet svenska eller inom ämnesdidaktiska kurser inom lärarutbildningen.
• Vetenskaplig skicklighet inom språksociologi och modernt språkbruk.
• God samarbetsförmåga
• Administrativ skicklighet

För fullständig information om behörighet samt kriterier för bedömning av behörighet och bedömningsgrunder se Södertörns högskolas anställningsordning.

Anställningen
Anställningen är tillsvidare på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Sex månaders provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 2023-08-31.

Ytterligare upplysningar
Charlott Neuhauser, avdelningsföreståndare, 070-717 05 44, [email protected] 
Zoe Nikolaidou, docent och programsamordnare, 08-608 44 74, [email protected]
Karin Milles, professor och ämnessamordnare, 08-608 45 45 , [email protected]
Viktor Hasselgren, HR-specialist, 073-714 12 96, [email protected]


Välkommen med din ansökan!

På vår hemsida sh.se/ledigajobb finns en mall för ansökan som den sökande behöver följa. Publikationer som åberopas ska bifogas i ansökan.

En ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft.

Fackliga kontaktpersoner:
SACO: [email protected]
ST: [email protected]
SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, [email protected]

Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Lektor i genusvetenskap, tidsbegränsad

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 13 000 studenter, cirka 70 program och 280 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På... Visa mer
Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan
finns drygt 13 000 studenter, cirka 70 program och 280 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap,
teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av
forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor
och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande, de som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.


Ämnet genusvetenskap vid Södertörns högskola är ett expansivt forsknings- och utbildningsämne med såväl nationell som internationell förankring. Ämnet har en stark tradition av feministisk pedagogik, samt forskning om bland annat politik och sociala rörelser, intersektionalitet, genushistoria, transnationell feminism och digitala medier. Utbildningen i genusvetenskap omfattar utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Ämnet samverkar med lärarutbildningen, som har en interkulturell profil och även med andra professionsutbildningar. 

Arbetsuppgifter 
I anställningen ingår undervisning inom genusvetenskaplig utbildning på främst grundnivå samt inom lärarutbildningens program. Undervisningen genomförs på campus och på distans. Även handledning kan ingå, samt deltagande i ämnets pedagogiska utvecklingsarbete.?I anställningen som lektor ingår samverkan med lärarutbildningen. Undervisning bedrivs främst på svenska, men undervisning på engelska kan ingå. Även administrativa arbetsuppgifter kan förekomma. 

Behörighet 
Behörig att anställas som lektor i genusvetenskap är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i genusvetenskap, eller ett annat för anställningen relevant ämne, eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Den sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng eller ha motsvarande kompetens. Den sökande ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda högskolan sa? att det gagnar verksamheten. För denna anställning krävs att den sökande behärskar undervisning på svenska och engelska. 

Vetenskaplig skicklighet visas genom vetenskapliga publikationer inom det aktuella ämnesområdet, deltagande i forskningsprojekt, forskningssamarbeten, samverkansuppdrag, bidrag till ämnesområdets utveckling, samt genom uppdrag som sakkunnig, redaktör eller motsvarande. 

Pedagogisk skicklighet visas genom undervisning av hög kvalitet och i betydande omfattning, deltagande i pedagogiskt utvecklingsarbete, ett självreflekterande förhållningssätt till studenters lärande och erfarenheter samt den egna lärarrollen, samverkansinitiativ, forskningsanknytning av högre utbildning och utveckling av kurser. 

Bedömningsgrunder 
Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. För denna anställning ska vetenskaplig och pedagogisk skicklighet viktas lika. 

För denna anställning har dessutom nedanstående bedömningsgrunder fastställts (i rangordning). Nedanstående punkter ska vara dokumenterade. 


• Pedagogisk skicklighet och erfarenhet av undervisning i genusvetenskap
• Pedagogisk skicklighet och erfarenhet av undervisning inom lärarutbildningen
• Skicklighet i nätbaserad undervisning  
• Skicklighet i kursansvar
• God initiativ- och samarbetsförmåga 
• Administrativ skicklighet

För fullständig information om behörighet samt kriterier för bedömning av behörighet och bedömningsgrunder se Södertörns högskolas anställningsordning. 

Anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad med omfattning om 50 – 70 % med varaktighet 6 månader. Tillträde 1 juli 2023 eller enligt överenskommelse. 

Ansökan 
Sista ansökningsdag är 2023-05-09. 

Ytterligare upplysningar 
Katarina Mattsson, avdelningsföreståndare, [email protected] 
Helena Hill, ämnessamordnare, [email protected] 
Elina Nylander, HR-generalist, [email protected] 


Välkommen med din ansökan!

På vår hemsida sh.se/ledigajobb finns en mall för ansökan som den sökande behöver följa. Publikationer som åberopas ska bifogas i ansökan.

En ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft.

Fackliga kontaktpersoner:
SACO: [email protected]
ST: [email protected]
SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, [email protected]

Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Lektor i miljövetenskap med inriktning mot naturvetenskap och statistik

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 13 000 studenter, cirka 70 program och 280 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På... Visa mer
Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan
finns drygt 13 000 studenter, cirka 70 program och 280 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap,
teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av
forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor
och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande, de som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.


Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik har ca 100 anställda bestående av lärare/forskare, doktorander och administrativ personal. Såväl inom utbildning som forskning prioriteras gränsöverskridande verksamheter, där forskare och studenter med olika ämnesbakgrund arbetar tillsammans och aktivt bidrar till att det mångvetenskapliga klimatet förstärks. Institutionen består av tre akademiska avdelningar och en administrativ avdelning. 

Nu söker vi en lektor i miljövetenskap med inriktning mot naturvetenskap och statistik.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består i huvudsak av undervisning, på campus och på distans, i tillämpad naturgeografi och statistik, samt uppsatshandledning. Undervisningen består främst av föreläsningar, seminarier och handledning. Undervisningen bedrivs på svenska och engelska.  

Behörighet
Behörig att anställas som lektor i miljövetenskap är den som dels som visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i miljövetenskap eller annat för anställningen relevant ämne eller har motsvarande kompetens. Den sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng eller ha motsvarande kompetens.?Den sökande ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda högskolan så att det gagnar verksamheten. Dessutom krävs för denna anställning att den sökande behärskar undervisning både på svenska och engelska. 

Vetenskaplig skicklighet visas genom vetenskapliga publikationer inom det aktuella ämnesområdet, deltagande i forskningsprojekt, forskningssamarbeten, samverkansuppdrag, bidrag till ämnesområdets utveckling, samt genom uppdrag som sakkunnig, redaktör eller motsvarande. 

Pedagogisk skicklighet visas genom undervisning av hög kvalitet och i betydande omfattning, deltagande i pedagogiskt utvecklingsarbete, ett självreflekterande förhållningssätt till studenters lärande och erfarenheter samt den egna lärarrollen, samverkansinitiativ, forskningsanknytning av högre utbildning och utveckling av kurser.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen gälla.? För denna anställning ska vetenskaplig och pedagogisk skicklighet viktas lika.

 Följande bedömningsgrunder har fastställts (i rangordning). Samtliga bedömningsgrunder ska vara dokumenterade:  


• Skicklighet i undervisning av statistik i programmet R
• Skicklighet i undervisning om naturgeografi
• Skicklighet i att handleda b- och c-uppsatser inom miljövetenskap
• Skicklighet i fältundervisning
• Erfarenhet av distansundervisning
• Erfarenhet av vetenskapligt arbete/forskning i miljövetenskap med naturgeografisk inriktning
• God samarbetsförmåga

För fullständig information om behörighet samt kriterier för bedömning av behörighet och bedömningsgrunder se Södertörns högskolas anställningsordning.

Anställningen
Anställningen är tidsbegränsad med omfattning på 75-100 % med varaktighet upp till 12 månader. Tillträde 2023-08-15 eller enligt överenskommelse.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 2023-06-05.

Ytterligare upplysningar
Avdelningsföreståndare Karin Ebert, e-mail; [email protected]
Prefekt Ester Appelgren, e-mail; [email protected]
HR-generalist Marie Granroth, e-mail; [email protected]   


Välkommen med din ansökan!

På vår hemsida sh.se/ledigajobb finns en mall för ansökan som den sökande behöver följa. Publikationer som åberopas ska bifogas i ansökan.

En ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft.

Fackliga kontaktpersoner:
SACO: [email protected]
ST: [email protected]
SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, [email protected]

Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Lektor i statsvetenskap

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 13 000 studenter, cirka 70 program och 280 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På... Visa mer
Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan
finns drygt 13 000 studenter, cirka 70 program och 280 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap,
teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av
forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor
och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande, de som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.


Ämnet statsvetenskap finns vid Institutionen för samhällsvetenskaper och har cirka 20 lektorer, docenter, professor och doktorander. Statsvetenskaplig utbildning bedrivs på grundläggande nivå i program och fristående kurser samt på avancerad nivå i ett tvåårigt mastersprogram. Statsvetenskap samverkar med flera andra ämnen och Lärarutbildningen vid Södertörns högskola. Ämnet har även forskarutbildning inom ramen för det samhällsvetenskapliga programmet PESO. En stor del av forskningen vid ämnet finansieras genom projektmedel från Östersjöstiftelsen.

Arbetsuppgifter
I anställningen som lektor ingår forskning, undervisning, pedagogiskt utvecklingsarbete och samverkan med det omgivande samhället. Den huvudsakliga arbetsuppgiften är undervisning inom ämnet statsvetenskap, även kurs- och programansvar kan ingå. Undervisning inom andra ämnen och program (t.ex. lärarutbildningen) kan även vara aktuell. Även administrativa arbetsuppgifter kan förekomma.

Undervisningen kan komma att ske såväl inom grundutbildning som på avancerad nivå samt eventuellt inom uppdragsutbildning. Till undervisning räknas även att delta i kursutvecklingsarbete inom ämneskollegiet. Undervisning bedrivs mestadels på svenska, men även undervisning på engelska kan förekomma. Till arbetsuppgifterna hör också att följa utvecklingen inom ämnesområdet.

Behörighet
Behörig att anställas som lektor i statsvetenskap är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i statsvetenskap eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Den sökande ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda högskolan sa? att det gagnar verksamheten. Dessutom krävs att den sökande behärskar att bedriva undervisning på svenska och engelska.

Vetenskaplig skicklighet visas genom vetenskapliga publikationer inom det aktuella ämnesområdet, deltagande i forskningsprojekt, forskningssamarbeten, samverkansuppdrag, bidrag till ämnesområdets utveckling, samt genom uppdrag som sakkunnig, redaktör eller motsvarande. 

Pedagogisk skicklighet visas genom undervisning av hög kvalitet och i betydande omfattning, deltagande i pedagogiskt utvecklingsarbete, ett självreflekterande förhållningssätt till studenters lärande och erfarenheter samt den egna lärarrollen, samverkansinitiativ, forskningsanknytning av högre utbildning och utveckling av kurser. Den sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng eller har motsvarande kompetens.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Vid denna anställning ska vetenskaplig och pedagogisk skicklighet viktas lika.

För denna anställning har dessutom nedanstående bedömningsgrunder fastställts (i rangordning). Nedanstående punkter ska vara dokumenterade.


• Erfarenhet av kursutveckling inom statsvetenskap
• God förmåga att samarbeta med kollegor
• Administrativ skicklighet
• Förmåga att samverka med det omgivande samhället och att kommunicera forskning 

För fullständig information om behörighet samt kriterier för bedömning av behörighet och bedömningsgrunder se Södertörns högskolas anställningsordning.

Anställningen
Anställningen är tillsvidare på heltid med tillträde 2024-02-01 eller enligt överenskommelse. Sex månaders provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan
Välkommen in med din ansökan senast 2023-05-24.

Ytterligare upplysningar
Paul Fuehrer, avdelningsföreståndare, 08-608 47 41, [email protected]
Eva Hansson, ämnesansvarig, 08-608 46 84, [email protected]
Anna Mustelin, HR-specialist, 0730-64 91 81, [email protected]


Välkommen med din ansökan!

På vår hemsida sh.se/ledigajobb finns en mall för ansökan som den sökande behöver följa. Publikationer som åberopas ska bifogas i ansökan.

En ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft.

Fackliga kontaktpersoner:
SACO: [email protected]
ST: [email protected]
SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, [email protected]

Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Lektor i miljövetenskap med inriktning mot global utveckling

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 13 000 studenter, cirka 70 program och 280 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På... Visa mer
Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan
finns drygt 13 000 studenter, cirka 70 program och 280 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap,
teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av
forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor
och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande, de som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.


Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik har ca 100 anställda bestående av lärare/forskare, doktorander och administrativ personal. Såväl inom utbildning som forskning prioriteras gränsöverskridande verksamheter, där forskare och studenter med olika ämnesbakgrund arbetar tillsammans och aktivt bidrar till att det mångvetenskapliga klimatet förstärks. Institutionen består av tre akademiska avdelningar och en administrativ avdelning. 

Nu söker vi en lektor i miljövetenskap med inriktning mot global utveckling.  

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består i huvudsak av undervisning i global utveckling, speciellt utvecklingsteori, försörjningssystem i globala syd, forskningsdesign,  uppsatshandledning på b- och c-nivå inom programmet Utveckling och internationellt samarbete. Undervisningen består främst av föreläsningar, seminarier och handledning. Undervisning bedrivs på svenska och engelska.? 

Behörighet
Behörig att anställas som lektor i miljövetenskap är den som dels som visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i miljövetenskap eller annat för anställningen relevant ämne eller har motsvarande kompetens. Den sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng eller ha motsvarande kompetens.?Den sökande ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda högskolan så att det gagnar verksamheten. Dessutom krävs för denna anställning att den sökande behärskar undervisning både på svenska och engelska. 

Vetenskaplig skicklighet visas genom vetenskapliga publikationer inom det aktuella ämnesområdet, deltagande i forskningsprojekt, forskningssamarbeten, samverkansuppdrag, bidrag till ämnesområdets utveckling, samt genom uppdrag som sakkunnig, redaktör eller motsvarande. 

Pedagogisk skicklighet visas genom undervisning av hög kvalitet och i betydande omfattning, deltagande i pedagogiskt utvecklingsarbete, ett självreflekterande förhållningssätt till studenters lärande och erfarenheter samt den egna lärarrollen, samverkansinitiativ, forskningsanknytning av högre utbildning och utveckling av kurser.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen gälla.? För denna anställning ska vetenskaplig och pedagogisk skicklighet viktas lika.

 Följande bedömningsgrunder har fastställts (i rangordning). Samtliga bedömningsgrunder ska vara dokumenterade:  


• Skicklighet i undervisning om globala utvecklingsstudier med fokus på det globala syd (inkl. relationer till det globala nord)
• Skicklighet i att handleda b- och c-uppsatser inom globala utvecklingsstudier/hållbarhetsstudier
• Erfarenhet av vetenskaplig forskning i globala syd
• Erfarenhet av vetenskaplig forskning kring landsbygdsutveckling och resurser i globala syd
• Erfarenhet av vetenskapligt arbete och samverkan kring utbildning och forskning inom området globala utvecklingsstudier
• God samarbetsförmåga
• Administrativ skicklighet

För fullständig information om behörighet samt kriterier för bedömning av behörighet och bedömningsgrunder se Södertörns högskolas anställningsordning.

Anställningen
Anställningen är tidsbegränsad med omfattning på 100 % med varaktighet upp till 12 månader. Tillträde 2023-08-01 eller enligt överenskommelse.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 2023-04-25.

Ytterligare upplysningar
Avdelningsföreståndare Karin Ebert, e-mail; [email protected]
Prefekt Ester Appelgren, e-mail; [email protected]
HR-generalist Marie Granroth, e-mail; [email protected]  


Välkommen med din ansökan!

På vår hemsida sh.se/ledigajobb finns en mall för ansökan som den sökande behöver följa. Publikationer som åberopas ska bifogas i ansökan.

En ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft.

Fackliga kontaktpersoner:
SACO: [email protected]
ST: [email protected]
SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, [email protected]

Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Lektor i retorik, tidsbegränsad

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 13 000 studenter, cirka 70 program och 280 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På... Visa mer
Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan
finns drygt 13 000 studenter, cirka 70 program och 280 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap,
teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av
forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor
och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande, de som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.


Ämnet retorik verkar inom Institutionen för kultur och lärande, vars utbildning och forskning bedrivs inom ämnen som exempelvis svenska, litteraturvetenskap, genusvetenskap, pedagogik, filosofi och estetik. Institutionen har flera egna program på grundnivå och avancerad nivå. En stor del av institutionens undervisning bedrivs också inom högskolans lärarutbildning.

Ämnet retorik bedriver utbildning på grundnivå samt ger forskarutbildning i samverkan med andra lärosäten och forskarskolan BEEGS. Utbildningen på grundnivå bedrivs huvudsakligen inom vårt eget professionsinriktade kandidatprogram inom huvudområdet retorik med två inriktningar: den ena mot rådgivning och utbildning och den andra mot politisk kommunikation och hållbar utveckling. Utbildningen består också av fristående kurser upp till C-nivå samt av kurser i retorik inom Lärarutbildningen och kandidatprogram på andra institutioner. 

Ämnets kurser har stor bredd vad gäller såväl teorier och teman som tillämpning i analys och praktisk retorik. Bland annat ger ämnet kurser i retorikens historia och idéhistoria, politisk retorik, vetenskapsretorik, professionsinriktat skrivande, projektarbete, praktisk retorik, retorisk kritik, retorisk didaktik samt retorik och hållbarhet. Därtill har ämnet våga tala-kurser och ett samarbete om akademisk muntlighet med Studieverkstan.

Arbetsuppgifter
En lektor arbetar normalt med utbildning, forskning och utvecklingsarbete, även om tyngdpunkten i olika uppdrag kan variera. Arbetsuppgifterna i denna tjänst innefattar primärt undervisning, handledning och examination på kurser inom grundutbildning i retorik på ämnets egna kurser och program. Undervisningen omfattar både teoretiskt orienterade kurser och mer praktiskt orienterade kurser vilka tillsammans förbereder studenten för en retorikvetenskapligt grundad yrkeskarriär som retorikkonsult. I arbetsuppgifterna som lärare ingår föreläsningar, seminarieundervisning, handledning och examination såväl som kursplanering, kursutveckling, kursadministration och kollegialt arbete. Delkursansvar och annat administrativt arbete ingår också. Därtill kan samverkan med externa aktörer ingå inom ramen för undervisning på kurser som syftar till att utveckla studentens kompetenser i rollen som retorikkonsult.

I ämnets strävan att stärka samverkan, internationalisering, forskningsförankring, jämställdhet och hållbar utveckling som givna delar av utbildningen har ämnet flera högskolepedagogiskt orienterade arbetsmöten per termin. Det finns möjlighet att i samarbete med kolleger planera och leda sådana möten som en del av arbetsuppgifterna.

Undervisning bedrivs på svenska och/eller engelska.

Behörighet
Behörig att anställas som lektor i retorik är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i retorik har motsvarande vetenskaplig kompetens. Den sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng eller ha motsvarande kompetens. Den sökande ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda högskolan sa? att det gagnar verksamheten. 

Vetenskaplig skicklighet visas genom vetenskapliga publikationer inom det aktuella ämnesområdet, deltagande i forskningsprojekt, forskningssamarbeten, samverkansuppdrag, bidrag till ämnesområdets utveckling, samt genom uppdrag som sakkunnig, redaktör eller motsvarande.

Pedagogisk skicklighet visas genom undervisning av hög kvalitet och i betydande omfattning, deltagande i pedagogiskt utvecklingsarbete, ett självreflekterande förhållningssätt till studenters lärande och erfarenheter samt den egna lärarrollen, samverkansinitiativ, forskningsanknytning av högre utbildning och utveckling av kurser.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

För denna anställning ska vetenskaplig och pedagogisk skicklighet viktas lika.

För denna anställning har dessutom nedanstående bedömningsgrunder fastställts (i rangordning). Nedanstående punkter ska vara dokumenterade.


• Pedagogisk skicklighet på högskolenivå i retorik, med inriktning mot politisk kommunikation och hållbar utveckling
• Pedagogisk skicklighet i retorik inom professions- och yrkesinriktade utbildningar på högskolenivå
• Forskningsskicklighet i retorik med relevans för ämnets profil och utvecklingsområden
• God samarbetsförmåga
• Erfarenhet av samverkan med det omgivande samhället i linje med ämnets programutbildningar

För fullständig information om behörighet samt kriterier för bedömning av behörighet och bedömningsgrunder se Södertörns högskolas anställningsordning.

Anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad med omfattning om 50-70 % med varaktighet 6 månader. Tillträde enligt överenskommelse.

Ansökan 
Sista ansökningsdag är 2023-05-03.

Ytterligare upplysningar 
Annika Ström, avdelningsföreståndare, annika.strö[email protected] 
Stefan Rimm, ämnessamordnare, [email protected]
Elina Nylander, HR-generalist, [email protected] 


Välkommen med din ansökan!

På vår hemsida sh.se/ledigajobb finns en mall för ansökan som den sökande behöver följa. Publikationer som åberopas ska bifogas i ansökan.

En ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft.

Fackliga kontaktpersoner:
SACO: [email protected]
ST: [email protected]
SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, [email protected]

Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Lektor i pedagogik med inriktning mot förskola

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 13 000 studenter, cirka 70 program och 280 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På... Visa mer
Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan
finns drygt 13 000 studenter, cirka 70 program och 280 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap,
teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av
forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor
och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande, de som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.


Södertörns högskola har bedrivit lärarutbildning sedan 1998. Från och med 2006 erbjuds lärarutbildning avsedd för samtliga verksamhetsområden, från förskola till gymnasium. Två program leder till förskollärarexamen, fyra till grundlärarexamen och två till ämneslärarexamen. Lärarutbildningen har två profilområden, interkulturalitet och bildning.

Lärarutbildningen vid Södertörns högskola består av två avdelningar, en för pedagogik och didaktik och en för lärarutbildning, estetiska lärprocesser och kritiska romska studier. Pedagogikämnet ingår även i Lärarutbildningens forskarutbildningsområde, Utbildningsvetenskapliga studier. Förskollärarutbildningen på Södertörns högskola präglas av en interkulturell profil och en bildningsprofil.

Utbildningen är organiserad i två program, ett ordinarie och ett erfarenhetsbaserat. Det är en dynamisk och kreativ utbildningsmiljö i utveckling. För närvarande har förskollärarutbildningen sammanlagt ungefär 1000 studenter i de båda programmen. Du kommer att vara anställd på pedagogikämnet och arbeta mot förskollärarutbildningen.

Lektor i pedagogik med inriktning mot förskola
Vill du vara med och utveckla vår forsknings- och undervisningsmiljö inom förskolepedagogik/didaktik här på Södertörns högskola? Vi söker nu dig som är disputerad och har dokumenterad erfarenhet av forskning inom förskolans område, samt erfarenhet av undervisning på förskollärarutbildning, gärna med ett intresse för språk, nationella minoriteter, interkulturalitet, matematik, naturvetenskap, teknik, kropp och rörelse eller estetik.

För fullständig information se nedanstående länk:
https://www.sh.se/ledigajobb?rmpage=job&rmjob=6632&rmlang=SE

 

Anställningen
Anställningen är tillsvidare på heltid med tillträde 2024-01-01 eller enligt överenskommelse. Sex månaders provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 2023-06-26.

Ytterligare upplysningar
David Gunnarsson, studierektor, 08-608 43 38, [email protected]
Elisabet Langmann, avdelningsföreståndare, 08-608 50 43, [email protected]
Anna Ambrose, ämnessamordnare, 08-608 43 63, [email protected] 
Anders J Persson, akademisk ledare, 08-608 40 89, [email protected]
Viktor Hasselgren, HR-specialist, 073-714 12 96, [email protected]


Välkommen med din ansökan!

På vår hemsida sh.se/ledigajobb finns en mall för ansökan som den sökande behöver följa. Publikationer som åberopas ska bifogas i ansökan.

En ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft.

Fackliga kontaktpersoner:
SACO: [email protected]
ST: [email protected]
SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, [email protected]

Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Lektor i pedagogik, tidsbegränsad

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 13 000 studenter, cirka 70 program och 280 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På... Visa mer
Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan
finns drygt 13 000 studenter, cirka 70 program och 280 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap,
teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av
forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor
och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande, de som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.


Lärarutbildningen vid Södertörns högskola erbjuder program avsedda för flertalet verksamhetsområden, från förskola till gymnasium. Två program leder till förskollärarexamen, fem till grundlärarexamen och två till ämneslärarexamen. Lärarutbildningen har två profilområden: interkulturalitet och bildning. För mer information, klicka här.

Pedagogikämnet tillhör Avdelningen för pedagogik och didaktik vid Lärarutbildningen och erbjuder fristående kurser på grundnivå och avancerad nivå samt ett magisterprogram. Ämnet har även ett betydande uppdrag i förskollärar- och lärarprogrammen. Forskningsmässigt har ämnet en stark och internationellt förankrad forskningsmiljö inom allmänpedagogik och allmän didaktik. Ämnet ingår även i forskarutbildningsområdet Utbildningsvetenskapliga studier. För mer information, klicka här.

Vi söker dig som är disputerad i pedagogik och har erfarenhet av undervisning på lärarutbildning och pedagogikämnet samt av forskning med relevans för lärarprofessionen, särskilt inom områdena läroplansteori, betyg och bedömning. Du kommer att vara anställd vid Avdelningen för pedagogik och didaktik och i första hand arbeta inom lärarutbildningen.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna innefattar undervisning och kursansvar på lärarutbildningen. Arbetsuppgifterna kan också komma att innefatta undervisning i pedagogikämnet, samt kursutveckling. Även handledning av självständiga arbeten kan ingå, både inom pedagogikämnet och lärarutbildningen. I anställningen som lektor ingår samverkan med kollegor från andra ämnen på högskolan. Även administrativa arbetsuppgifter kan förekomma som exempelvis kursplanering. Undervisning bedrivs på svenska.

Behörighet

Behörig att anställas som lektor i pedagogik är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i pedagogik eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Den sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng eller ha motsvarande kompetens. Den sökande ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda högskolan så att det gagnar verksamheten. För denna anställning krävs att den sökande behärskar undervisning på svenska.

Vetenskaplig skicklighet visas genom vetenskapliga publikationer inom det aktuella ämnesområdet, deltagande i forskningsprojekt, forskningssamarbeten, samverkansuppdrag, bidrag till ämnesområdets utveckling, samt genom uppdrag som sakkunnig, redaktör eller motsvarande.

Pedagogisk skicklighet visas genom undervisning av hög kvalitet och i betydande omfattning, deltagande i pedagogiskt utvecklingsarbete, ett självreflekterande förhållningssätt till studenters lärande och erfarenheter samt den egna lärarrollen, samverkansinitiativ, forskningsanknytning av högre utbildning och utveckling av kurser.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. För denna anställning ska vetenskaplig och pedagogisk skicklighet viktas lika. För denna anställning har dessutom nedanstående bedömningsgrunder fastställts (i rangordning). Nedanstående punkter ska vara dokumenterade.


• God samarbetsförmåga
• Pedagogisk skicklighet på högskolenivå inom lärarutbildning, särskilt inom områdena läroplansteori, betyg och bedömning
• Forskningsskicklighet med inriktning mot lärarprofessionen, särskilt inom områdena läroplansteori, betyg och bedömning
• Lärarexamen eller motsvarande
• Pedagogisk skicklighet på högskolenivå inom ämnet pedagogik
• Administrativ skicklighet

För fullständig information om behörighet samt kriterier för bedömning av behörighet och bedömningsgrunder se Södertörns högskolas anställningsordning.

Anställningen

Anställningen är tidsbegränsad med omfattning om 80-100 % med varaktighet 12 månader. Tillträde 1 augusti 2023, eller enligt överenskommelse.

Ansökan

Sista ansökningsdag är 2023-02-20.

Ytterligare upplysningar

Eva Jonsson, studierektor vid lärarutbildningen, [email protected]

Anna Ambrose, ämnessamordnare pedagogikämnet [email protected]

Niclas Månsson, biträdande avdelningsföreståndare, [email protected]

Ellinor Olsson, HR-generalist, [email protected]


Välkommen med din ansökan!

På vår hemsida sh.se/ledigajobb finns en mall för ansökan som den sökande behöver följa. Publikationer som åberopas ska bifogas i ansökan.

En ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft.

Södertörns högskola kan komma att tillämpa CV-revision.

Fackliga kontaktpersoner:
SACO: [email protected]
ST: [email protected]
SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, [email protected]

Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Lektor i matematik med didaktisk inriktning

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 13 000 studenter, cirka 70 program och 280 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På... Visa mer
Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan
finns drygt 13 000 studenter, cirka 70 program och 280 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap,
teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av
forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor
och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande, de som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.


Södertörns högskola har en mångvetenskaplig forsknings- och utbildningsmiljö där utbyte med andra ämnen är centralt.

Matematik med didaktisk inriktning är som ämne placerat vid Lärarutbildningen, Avdelningen för Pedagogik och Didaktik. Såväl inom utbildning som forskning prioriteras ämnesöverskridande verksamheter, där lärare och forskare olika ämnesbakgrund arbetar tillsammans och aktivt bidrar till att det mångvetenskapliga klimatet förstärks. Forskningen är inriktad på ämnet matematikdidaktik och kärnforskningsfrågeställningarna är relaterade till skolans matematikundervisning med fokus på begreppsbildning avseende undervisningsinnehåll och sekvensering av innehållet i förhållande till elevers förmågor att lära sig matematik.

Inom ämnet bedrivs undervisning på lärarutbildningen vid Södertörns högskolas program mot förskollärarexamen, grundlärarexamen med inriktning mot F-3, 4-6 och fritidshem inom ramen för teoretiska kurser och VFU-kurser.

Vi söker nu en lektor i matematik med inriktning mot didaktik.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innefattar undervisning, handledning av självständiga arbeten, kursansvar och kursutveckling inom ämnet matematik med didaktisk inriktning. I anställningen ingår 50% forskning under en treårsperiod. Forskningen ska vara inom matematik med didaktisk inriktning/matematikdidaktik med relevans för lärarutbildningen. Arbete med ansökningar om externa forskningsmedel kan förekomma. Som lektor ser vi gärna att du verkar för internationalisering och samverkan både med kollegor från olika delar av högskolan och med det omgivande samhället. Även administrativa arbetsuppgifter förekommer såsom kursutveckling, utvecklingsarbeten eller olika uppdrag inom lärarutbildningen. Undervisning sker på såväl grundnivå som avancerad nivå huvudsakligen på svenska.

Behörighet
Behörig att anställas som lektor är den som har visat pedagogisk skicklighet samt har avlagt doktorsexamen i matematik eller matematikdidaktik eller annat för anställningen relevant ämne, eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Dokumenterad erfarenhet av att ha bedrivit forskning inom det matematikdidaktiska fältet. Den sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng eller ha motsvarande kompetens. Den sökande ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda högskolan sa? att det gagnar verksamheten. För denna anställning krävs att den sökande behärskar undervisning på svenska.

Vetenskaplig skicklighet visas genom vetenskapliga publikationer inom det aktuella ämnesområdet, deltagande i forskningsprojekt, forskningssamarbeten, samverkansuppdrag, bidrag till ämnesområdets utveckling, samt genom uppdrag som sakkunnig, redaktör eller motsvarande.

Pedagogisk skicklighet visas genom undervisning av hög kvalitet och i betydande omfattning, deltagande i pedagogiskt utvecklingsarbete, ett självreflekterande förhållningssätt till studenters lärande och erfarenheter samt den egna lärarrollen, samverkansinitiativ, forskningsanknytning av högre utbildning och utveckling av kurser.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. För denna anställning ska vetenskaplig och pedagogisk skicklighet viktas lika. För denna anställning har dessutom nedanstående bedömningsgrunder fastställts (i rangordning). Nedanstående punkter ska vara dokumenterade.


• Skicklighet i att utveckla, leda och genomföra utbildning i matematik och matematikämnets didaktik på grundnivå och avancerad nivå inom lärarutbildningen och skicklighet i att erhålla externa forskningsmedel och genomföra forskning i matematikdidaktik.
• Skicklighet i handledning av självständiga arbeten på grund- och avancerad nivå.
• God samarbetsförmåga.
• Administrativ skicklighet.

För fullständig information om behörighet samt kriterier för bedömning av behörighet och bedömningsgrunder se Södertörns högskolas anställningsordning.

Anställningen
Anställningen är tillsvidare på heltid med tillträde 2023-09-01 eller enligt överenskommelse. Sex månaders provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 2023-05-03.

Ytterligare upplysningar
Natalia Karlsson, ämnessamordnare, [email protected]
Eva Jonsson, studierektor vid lärarutbildningen, [email protected]
Niclas Månsson, Biträdande avdelningsföreståndare, [email protected]
Viktor Hasselgren, HR-specialist, 073-714 12 96, [email protected]


Välkommen med din ansökan!

På vår hemsida sh.se/ledigajobb finns en mall för ansökan som den sökande behöver följa. Publikationer som åberopas ska bifogas i ansökan.

En ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft.

Fackliga kontaktpersoner:
SACO: [email protected]
ST: [email protected]
SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, [email protected]

Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Lektor med inriktning mot samhällskunskapsdidaktik till lärarutbildningen

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mångvetenskaplig forskning om Östersjö- och Östeuropaområdet har en betydande roll. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenhet... Visa mer
Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mångvetenskaplig forskning om Östersjö- och Östeuropaområdet har en betydande roll. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande, de som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.

Södertörns högskola har bedrivit lärarutbildning sedan 1998. Från och med 2006 erbjuds lärarutbildning avsedd för samtliga verksamhetsområden, från förskola till gymnasium. Lärarutbildningen på Södertörns högskola har två profiler som präglar både grundutbildning och forskning: interkulturalitet och bildning. På ämneslärarutbildningen är samhällskunskap ett av sex olika ingångsämnen och på grundlärarutbildningen med inriktning mot årskurs 4-6 läser studenterna samhällskunskap på den valbara SO-inriktningen.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna inkluderar undervisning, handledning av självständiga arbeten, kursansvar och samverkan både med kollegor från olika delar av högskolan och det omgivande samhället. Undervisningen avser i första hand ämneslärarprogrammets samhällskunskapsinriktning och grundlärarprogrammet mot 4-6, men även undervisning inom andra program inom lärarutbildningen kan förekomma liksom inom det egna ämnet. Undervisning sker på såväl grundnivå som avancerad nivå och huvudsakligen på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma. Även administrativa arbetsuppgifter kan förekomma (exempelvis utvecklingsarbete eller olika uppdrag inom lärarutbildningen). Inledningsvis ingår viss forskningstid i anställningen. Arbete med ansökningar om externa forskningsmedel uppmuntras.

Behörighet
Behörig att anställas som lektor i samhällskunskapsdidaktik är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i statsvetenskap eller sociologi, eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. För denna anställning krävs dessutom att den sökande har dokumenterad erfarenhet av såväl undervisning som forskning inom fältet samhällskunskapsdidaktik, utbildning, skola och lärande. Den sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng eller ha motsvarande kompetens. Den sökande ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda högskolan sa? att det gagnar verksamheten. För den här anställningen krävs att den sökande behärskar undervisning på svenska.

Vetenskaplig skicklighet visas genom vetenskapliga publikationer inom det aktuella ämnesområdet, deltagande i forskningsprojekt, forskningssamarbeten, samverkansuppdrag, bidrag till ämnesområdets utveckling, samt genom uppdrag som sakkunnig, redaktör eller motsvarande.

Pedagogisk skicklighet visas genom undervisning av hög kvalitet och i betydande omfattning, deltagande i pedagogiskt utvecklingsarbete, ett självreflekterande förhållningssätt till studenters lärande och erfarenheter samt den egna lärarrollen, samverkansinitiativ, forskningsanknytning av högre utbildning och utveckling av kurser.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. För denna anställning ska vetenskaplig och pedagogisk skicklighet viktas lika. För denna anställning har dessutom nedanstående bedömningsgrunder fastställts (i rangordning). Nedanstående punkter ska vara dokumenterade.


• Vetenskaplig skicklighet i form av egen forskning inom det samhällskunskapsdidaktiska forskningsfältet.
• Väl vitsordad undervisningsskicklighet inom samhällskunskapsdidaktik på lärarutbildningen.
• Erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete.
• God samarbetsförmåga.
• Lärarexamen i för utlysningen relevant ämne/inriktning och erfarenhet av arbete som lärare i samhällskunskap är meriterande.
• Administrativ skicklighet.
• Samverkansskicklighet.

För fullständig information om behörighet samt kriterier för bedömning av behörighet och bedömningsgrunder se Södertörns högskolas anställningsordning.

Anställningen
Anställningen är tillsvidare på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Sex månaders provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 2023-03-03.

Ytterligare upplysningar
Paul Fuehrer, avdelningsföreståndare, 08-608 47 41, [email protected] 
Eva Jonsson, studierektor för Lärarutbildningen, 08-608 50 23, [email protected]
Anna Mustelin, HR-specialist, 0730-64 91 81, [email protected]


Välkommen med din ansökan!

På vår hemsida sh.se/ledigajobb finns en mall för ansökan som den sökande behöver följa. Publikationer som åberopas ska bifogas i ansökan.

En ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft.

Södertörns högskola kan komma att tillämpa CV-revision.

Fackliga kontaktpersoner:
SACO: [email protected]
ST: [email protected]
SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, [email protected]

Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Tidsbegränsad anställning som lektor i religionsvetenskap, våren 23

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 13 000 studenter, cirka 70 program och 280 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På... Visa mer
Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan
finns drygt 13 000 studenter, cirka 70 program och 280 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap,
teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av
forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor
och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande, de som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.


 

Välkommen att söka tidsbegränsad anställning som lektor i religionsvetenskap på Södertörns högskola, Stockholm.
Ansök här: https://www.sh.se/om-oss/det-har-ar-sodertorns-hogskola/lediga-jobb

Anställningen
Anställningen är tidsbegränsad med omfattning ca 50% med varaktighet under perioden 230215 till 230631. Tillträde enligt överenskommelse.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 2023-01-17.


Välkommen med din ansökan!

På vår hemsida sh.se/ledigajobb finns en mall för ansökan som den sökande behöver följa. Publikationer som åberopas ska bifogas i ansökan.

En ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft.

Södertörns högskola kan komma att tillämpa CV-revision

Fackliga kontaktpersoner:
SACO: [email protected]
ST: [email protected]
SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, [email protected]

Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Postdoctoral research fellow in Ethnology

Södertörns högskola (Södertörn University) in south Stockholm is a dynamic institute of higher education with a unique profile and high academic standard. A large proportion of the university staff holds doctorates and there is a strong link between undergraduate education and research. Södertörn University has around 13 000 students and 840 employees. Undergraduate and postgraduate education and research are conducted in the Humanities, Social Sciences, L... Visa mer
Södertörns högskola (Södertörn University) in south Stockholm is a dynamic institute of higher education with a unique profile and high academic standard. A large proportion of the university staff holds doctorates and there is a strong link between undergraduate education and research. Södertörn University has around 13 000 students and 840 employees. Undergraduate and postgraduate education and research are conducted in the Humanities, Social Sciences, Life Sciences, Technology and Education. Our site is in Flemingsberg. Södertörn University is an equal opportunities employer.

Application for a Postdoctoral research fellow in Ethnology: in Horizon Europe CCINDLE Project on Feminist Responses to Anti-Gender and Anti-Democratic Forces, Södertörns högskola, Stockholm. 

Application: https://www.sh.se/english/sodertorn-university/meet-sodertorn-university/this-is-sodertorn-university/vacant-positions?rmpage=job&rmjob=6297&rmlang=UK

Employment
This position is a one-year 100% full-time or two-years 50% full-time appointment. Start time beginning of April 2023 or as agreed. The project will offer integration in the CCINDLE research team, with excellent opportunities of international networks with top scholars on gender and politics in Europe, career mentoring 

Application
The application deadline is 19 th of January 2023.


Welcome with your application!

On our website, sh.se/vacantpositions, there is an application template that the applicant needs to follow. Publications referred to must be attached to the application.

An application that is not complete or arrives at Södertörn University after the closing date may be rejected.

The current employment is valid on condition that the employment decision becomes valid.

Södertörn University may apply CV review.

Union representatives:
SACO: [email protected]
ST: [email protected]
SEKO: Henry Wölling tel: +46 8 524 840 80, [email protected]

Södertörn University has made strategic advertisement choices for this recruitment. Therefore, we decline all contact with advertisers and other salespersons of advertisement. Visa mindre

Biträdande lektor i socialt arbete med inriktning polisiärt arbete

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 13 000 studenter, cirka 70 program och 280 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På... Visa mer
Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 13 000 studenter, cirka 70 program och 280 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande, de som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.

Ämnet socialt arbete är placerat vid Institutionen för samhällsvetenskaper (ISV). Inom ämnet bedrivs socionomutbildning, masterutbildning, och forskarutbildning. Ämnet polisiärt arbete är placerat vid Institutionen för polisiärt arbete (IPA). Inom ämnet bedrivs polisutbildning och kandidatnivå i polisiärt arbete.

För fullständig information se nedanstående länk:
https://www.sh.se/ledigajobb?rmpage=job&rmjob=5316&rmlang=SE

Anställningen
Anställningen är tidsbegränsad på heltid och med en varaktighet på 6 år. Tillträde enligt överenskommelse.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 2023-01-31.
Ansökan ska skrivas på engelska då internationella bedömare kan komma att anlitas.

Ytterligare upplysningar
Daniel Seldén, avdelningsföreståndare, 08-608 53 80, [email protected]
Mehdi Ghazinour, ämnessamordnare, [email protected] 
Viktor Hasselgren, HR-specialist, 073-714 12 96, [email protected]


Välkommen med din ansökan!

På vår hemsida sh.se/ledigajobb finns en mall för ansökan som den sökande behöver följa. Publikationer som åberopas ska bifogas i ansökan.

En ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft.

Södertörns högskola kan komma att tillämpa CV-revision

Fackliga kontaktpersoner:
SACO: [email protected]
ST: [email protected]
SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, [email protected]

Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Biträdande lektor i historia/idéhistoria

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 13 000 studenter, cirka 70 program och 280 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På... Visa mer
Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 13 000 studenter, cirka 70 program och 280 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande, de som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.

Anställningen som biträdande lektor kommer att vara förlagd till Institutionen för historia och samtidsstudier, där ämnena historia och idéhistoria ingår. Ämnena historia och idéhistoria på Södertörns högskola har båda en bred bas, men med flera forskningsprofiler. Framträdande områden inom ämnet historia är till exempel modern svensk, europeisk och global historia, Östersjöområdets och Östeuropas historia, kultur- och genushistoria samt forskning om historiebruk och historiemedvetande. Framträdande områden inom idéhistoria är till exempel bildnings- och utbildningshistoria, kultur- och mediehistoria, filosofi och politisk teori i ett historiskt perspektiv och Östersjö- och Östeuropaforskning. Ämnena historia och idéhistoria ger utbildningar på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå. Tillsammans ger ämnena ett historikerprogram på kandidatnivå. Vidare ingår ämnena historia och idéhistoria i flera andra utbildningsprogram på högskolan såsom Europaprogrammet och Konst, kultur och ekonomi. Båda ämnena är på olika sätt involverade i högskolans lärarutbildningar. Historieämnet har exempelvis ett stort utbildningsuppdrag inom ämneslärarprogrammet med inriktning historia.

För fullständig information se nedanstående länk:
https://www.sh.se/ledigajobb?rmpage=job&rmjob=5312&rmlang=SE

Anställningen
Anställningen är tidsbegränsad på heltid och med en varaktighet på 6 år. Tillträde enligt överenskommelse.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 2022-12-31.
Ansökan ska skrivas på engelska då internationella bedömare kan komma att anlitas.

Ytterligare upplysningar
Christopher Collstedt, avdelningsföreståndare historia, 08-608 51 62, [email protected]
Peter Josephson, avdelningsföreståndare idéhistoria, 08-608 43 30, [email protected]
Viktor Hasselgren, HR-specialist, 073-714 12 96, [email protected]


Välkommen med din ansökan!

På vår hemsida sh.se/ledigajobb finns en mall för ansökan som den sökande behöver följa. Publikationer som åberopas ska bifogas i ansökan.

En ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft.

Södertörns högskola kan komma att tillämpa CV-revision

Fackliga kontaktpersoner:
SACO: [email protected]
ST: [email protected]
SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, [email protected]

Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Biträdande lektor i genusvetenskap

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 13 000 studenter, cirka 70 program och 280 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På... Visa mer
Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 13 000 studenter, cirka 70 program och 280 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande, de som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.

Vi utlyser nu ett biträdande lektorat i genusvetenskap med inriktning mot Östersjö- och Östeuropaområdet. Vid Södertörns högskola bedrivs internationellt framstående genusforskning med inriktning mot Östersjöregionen och Östeuropa, som karaktäriseras av nära samarbeten med genusforskare inom olika discipliner. Genusvetenskapen vid Södertörns högskola är en expansiv och internationellt förankrad forsknings- och undervisningsmiljö som strävar efter att bidra till nya former av interdisciplinär kunskap. Forskningsfokus ligger vid att utveckla feministisk teori och metod, liksom kritiska studier av makt i relation till samtida och historiska genusrelationer. Vid ämnet genusvetenskap finns en mångvetenskaplig forskningsmiljö med unika möjligheter att bedriva nydanande genusforskning med inriktning mot Östersjöområdet och Östeuropa. Vi välkomnar sökande som vill bidra till denna dynamiska forskningsmiljö!

För fullständig information se nedanstående länk:
https://www.sh.se/ledigajobb?rmpage=job&rmjob=5315&rmlang=SE

Anställningen
Anställningen är tidsbegränsad på heltid och med en varaktighet på 6 år. Tillträde enligt överenskommelse.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 2023-01-31.
Ansökan ska skrivas på engelska då internationella bedömare kan komma att anlitas.

Ytterligare upplysningar
Katarina Mattsson, avdelningsföreståndare, 08-608 46 70, [email protected]
Helena Hill, ämnessamordnare, 08-608 46 07, [email protected]
Viktor Hasselgren, HR-specialist, 073-714 12 96, [email protected]


Välkommen med din ansökan!

På vår hemsida sh.se/ledigajobb finns en mall för ansökan som den sökande behöver följa. Publikationer som åberopas ska bifogas i ansökan.

En ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft.

Södertörns högskola kan komma att tillämpa CV-revision

Fackliga kontaktpersoner:
SACO: [email protected]
ST: [email protected]
SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, [email protected]

Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Biträdande lektor i social och ekonomisk hållbarhet

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 13 000 studenter, cirka 70 program och 280 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På... Visa mer
Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 13 000 studenter, cirka 70 program och 280 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande, de som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.

Institutionen fo?r samhällsvetenskaper omfattar nio huvudområden, ett antal ma?ngvetenskapliga utbildningsprogram samt flera centrumbildningar. Vid institutionen finns a?ven forskarskolan Politik, Ekonomi och Samha?llets Organisering (PESO). Fo?retagsekonomi, journalistik, sociologi, socialt arbete och statsvetenskap har examensrättigheter pa? forskarutbildningsnivå?.

Vi utlyser nu ett biträdande lektorat i social och ekonomisk hållbarhet med inriktning mot Östersjö- och Östeuropaområdet.

Anställningen är placerad på sociologiämnet som har funnits vid So?derto?rns ho?gskola i mer än 20 a?r. A?mnet utma?rks av sin starka och livaktiga forskningsmiljo?. Centrala forskningsomra?den a?r bland annat fra?gor om arbetsliv, civilsamha?lle, politisk organisering, social hållbarhet, sociala ro?relser, socialt kapital, tillit, urbanitet samt ha?lsa och va?lfa?rd. Vi välkomnar sökande som vill bidra till denna dynamiska forskningsmiljö!

För fullständig information se nedanstående länk:
https://www.sh.se/ledigajobb?rmpage=job&rmjob=5562&rmlang=SE

Anställningen
Anställningen är tidsbegränsad på heltid och med en varaktighet på 6 år. Tillträde enligt överenskommelse.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 2023-01-31.
Ansökan ska skrivas på engelska då internationella bedömare kan komma att anlitas.

Ytterligare upplysningar
Paul Fuehrer, avdelningsföreståndare, 070-555 12 47, [email protected] 
Viktor Hasselgren, HR-specialist, 073-714 12 96, [email protected]


Välkommen med din ansökan!

På vår hemsida sh.se/ledigajobb finns en mall för ansökan som den sökande behöver följa. Publikationer som åberopas ska bifogas i ansökan.

En ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft.

Södertörns högskola kan komma att tillämpa CV-revision

Fackliga kontaktpersoner:
SACO: [email protected]
ST: [email protected]
SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, [email protected]

Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Högskolelektor i omvårdnad med inriktning mot psykiatrisk vård

Röda Korsets Högskola Med människan i centrum och utblick mot världen är omvårdnad och hälsa i ett globalt perspektiv Röda Korsets Högskolas unika profil inom utbildning, forskning och samverkan. Röda Korset Högskola vilar på en lång tradition – ända sedan 1867 har vi utbildat högt ansedda och eftertraktade sjuksköterskor. Högskolan gör en stor samhällsnytta och examinerar årligen cirka 200 sjuksköterskor och 50 specialistsjuksköterskor inom intensivvård... Visa mer
Röda Korsets Högskola

Med människan i centrum och utblick mot världen är omvårdnad och hälsa i ett globalt perspektiv Röda Korsets Högskolas unika profil inom utbildning, forskning och samverkan.

Röda Korset Högskola vilar på en lång tradition – ända sedan 1867 har vi utbildat högt ansedda och eftertraktade sjuksköterskor. Högskolan gör en stor samhällsnytta och examinerar årligen cirka 200 sjuksköterskor och 50 specialistsjuksköterskor inom intensivvård, infektionssjukvård och psykiatrisk vård. Vi bidrar också till att öka kompetensen bland kliniska handledare inom den verksamhetsförlagda utbildningen genom att erbjuda uppdragsutbildning.

Vi finns på Campus Flemingsberg och har 850 studenter och 70 medarbetare.

Vi söker nu högskolelektor i omvårdnad med inriktning mot psykiatrisk vård, som har intresse och engagemang för att undervisa och bedriva utveckling av utbildning och forskning. Vid Hälsovetenskapliga institutionen bedrivs professionsutbildningar till sjuksköterska och till specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård, intensivvård samt infektionssjukvård. I uppdraget som högskolelektor ingår att delta i att bygga upp vår forskningsmiljö vid Röda Korsets Högskola. Inom forskningsmiljön kommer vår nya forskningsinriktning – Hälsovetenskap i ett globalt perspektiv, att utvecklas. Som högskolelektor ingår du i forskarkollegiet tillsammans med övriga forskare.

Nu söker vi dig som är högskolelektor i omvårdnad med inriktning psykiatrisk vård och som vill vara med i utvecklingsarbetet på högskolan. Vi har behov av ytterligare kompetens eftersom vi nu är inne i en spännande utvecklingsfas och har en utbildnings- och forskningsverksamhet i expansion.

Beskrivning

Hälsovetenskapliga institutionen har 45 medarbetare och utbildar 850 studenter per år. Institutionens utbildnings- och forskningsverksamhet spänner över flera ämnesområden och utmärker sig genom vår globala profil. Institutionen utgör grunden för högskolans akademiska verksamhet i form av utbildning på grund- och avancerad nivå, forskning, samverkan internt och externt med andra lärosäten samt med omgivande samhälle. Läs mer om oss här: www.rkh.se

Arbetsuppgifter

I dina arbetsuppgifter ingår undervisning i omvårdnad på grund- och avancerad nivå i såväl teoretisk som verksamhetsintegrerat lärande/verksamhetsförlagd utbildning, handledning av examensarbete på grund- och avancerad nivå samt pedagogiska uppdrag som kursansvarig och examinator. Vidare erbjuds möjlighet till uppdrag som programansvarig för specialistprogrammet psykiatrisk vård, i omfattningen 10% av arbetstid i anställningen, under två år med möjlighet till förlängning. I arbetsuppgifterna ingår även att stärka och forskningsanknyta ämnet omvårdnad.

Dina arbetsuppgifter består även av forskning/kompetenstid i omfattningen 40% första anställningsåret, 40% andra anställningsåret, tredje året 30% och därefter 20% av arbetstid i anställningen. Möjlighet finns att handleda finansierade doktorander. Du ska aktivt bidra till att externa forskningsmedel tillförs ämnet, delta i utvecklingen av högskolans forskningsmiljö och forskningsinriktning samt följa ämnets nationella och internationella utveckling.

Krav

• Doktorsexamen i omvårdnad, omvårdnadsvetenskap, vårdvetenskap eller annat för tjänsten relevant område
• Sjuksköterskeexamen samt svensk sjuksköterskelegitimation
• Specialistsjuksköterskeprogram psykiatrisk vård
• Genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 15 högskolepoäng eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. Bedöms det inte vara tillfullo uppfyllt ska kunskaperna förvärvas och utbildning påbörjas under första anställningsåret i överenskommelse med rekryterande chef
• Klinisk erfarenhet
• Visat den vetenskapliga skicklighet och den undervisningsförmåga som krävs för anställningen
• Goda kunskaper i svenska och engelska
• I övrigt hänvisas till Röda Korsets Högskolas anställningsordning.

Meriterande

• Erfarenhet av ledaruppdrag som exempelvis programansvarig
• Erfarenhet av undervisning psykiatrisk vård på avancerad nivå
• Erfarenhet av verksamhetsförlagd utbildning på grund- och/eller avancerad nivå
• Erfarenhet av program- och kursutveckling

Ansökan ska innehålla

• CV
• Personligt brev
• Redogörelse för vetenskaplig verksamhet
• Redogörelse för pedagogisk verksamhet
• Redogörelse från ledarskap, samarbete och administrativt arbete
• Intyg på genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper
• Publikationsförteckning (vid sampublicering ska den egna insatsen tydligt framgå)
• Redogörelse för språkkunskaper
• Högst 10 vetenskapliga publikationer samt högst fem arbeten avsedda för kunskapsförmedling, t. ex. populärvetenskapliga artiklar, läroböcker

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska ingå i din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Namnge varje uppladdat dokument så att innehållet tydligt framgår.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker, publikationer, ska skickas i tre exemplar till HR. Underlagen ska vara högskolan tillhanda senast en vecka efter sista ansökningsdatum.

Röda Korsets Högskola
Raija Strömberg
Box 1059
141 21 Huddinge

Frågor

Frågor om tjänsten besvaras av:

Prefekt Birgitta Bisholt: tel 08-587 516 59

Facklig representant för SULF: Mia Kraft, ordförande tel: 08-587 516 58

Sista ansökningsdatum

2022-12-18 Visa mindre

Lektor i statsvetenskap, internationell politik, vikariat

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 13 000 studenter, cirka 70 program och 280 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På... Visa mer
Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 13 000 studenter, cirka 70 program och 280 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande, de som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.

Ämnet statsvetenskap finns vid Institutionen för samhällsvetenskaper och har cirka 20 lektorer, docenter, professor och doktorander. Ämnet finns vid Institutionen för samhällsvetenskaper. Statsvetenskaplig utbildning bedrivs på grundläggande nivå i program och fristående kurser samt på avancerad nivå i ett tvåårigt mastersprogram. Statsvetenskap samverkar med flera andra ämnen och Lärarutbildningen vid Södertörns högskola. Ämnet har även forskarutbildning inom ramen för det samhällsvetenskapliga programmet PESO (se hemsidan). En stor del av forskningen vid ämnet finansieras genom projektmedel från Östersjöstiftelsen.

För fullständig information se nedanstående länk:  https://www.sh.se/ledigajobb?rmpage=job&rmjob=6069&rmlang=SE

Anställningen
Anställningen är ett vikariat med en omfattning på 70% av heltid och sträcker sig mellan 2023-01-16 till och med 2024-01-14, eller enligt överenskommelse.

Ansökan
Välkommen in med din ansökan senast 2022-11-17

Ytterligare upplysningar
Avdelningsföreståndare: Paul Fuehrer, [email protected]
Ämnessamordnare Eva Hansson, [email protected]
HR-generalist: Lovisa Henricsson, [email protected]


För fullständig information och för att söka denna anställning vänligen gå in på www.sh.se/ledigajobb.

Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft.

En ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Södertörns högskola kan komma att tillämpa CV-revision.

Välkommen med din ansökan!

Fackliga kontaktpersoner:
SACO: [email protected]
ST: [email protected]
SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, [email protected]

Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Biträdande lektor i miljövetenskap

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik har ca 100 anställda bestående av lärare/forskare, doktorander och administrativ personal. Såväl inom utbildning som forskning prioriteras gränsöverskridande verksamheter, där forskare och studenter med olika ämnesbakgrund arbetar tillsammans och aktivt bidrar till att det mångvetenskapliga klimatet förstärks. Miljövetenskap är ett brett, mångvetenskapligt område inriktat mot en ökad förståelse av naturens... Visa mer
Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik har ca 100 anställda bestående av lärare/forskare, doktorander och administrativ personal. Såväl inom utbildning som forskning prioriteras gränsöverskridande verksamheter, där forskare och studenter med olika ämnesbakgrund arbetar tillsammans och aktivt bidrar till att det mångvetenskapliga klimatet förstärks. Miljövetenskap är ett brett, mångvetenskapligt område inriktat mot en ökad förståelse av naturens grundläggande processer, samhällens funktion, hållbar utveckling och hur miljö- och utvecklingsfrågor praktiskt hanteras. Forskning i miljövetenskap vid Södertörns högskola fokuserar på två integrerade teman: (1) Environment och (2) Sustainability challenges and pathways. Dessa teman och forskningen inom miljövetenskap vid Södertörns högskola beskrivs mer detaljerat här. 

Nu söker vi en biträdande lektor i miljövetenskap med inriktning mot klimat- och/eller miljöförändringar i Östersjö- och/eller Östeuropaområdet.

För fullständig information se nedanstående länk:
https://www.sh.se/ledigajobb?rmpage=job&rmjob=5498&rmlang=SE

Anställningen
Anställningen är tidsbegränsad på heltid med en varaktighet på 6 år. Tillträde enligt överenskommelse.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 2023-01-31.
Ansökan ska skrivas på engelska då internationella bedömare kan komma att anlitas.

Ytterligare upplysningar
Karin Ebert, avdelningsföreståndare, 08-608 5283, [email protected]
Michael Gilek, ämnessamordnare, 08-608 48 62, [email protected]
Viktor Hasselgren, HR-specialist, 073-714 12 96, [email protected]


För fullständig information och för att söka denna anställning vänligen gå in på www.sh.se/ledigajobb.

Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft.

En ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Södertörns högskola kan komma att tillämpa CV-revision.

Välkommen med din ansökan!

Fackliga kontaktpersoner:
SACO: [email protected]
ST: [email protected]
SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, [email protected]

Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Lektor i polisiärt arbete

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 13 000 studenter, cirka 70 program och 280 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På... Visa mer
Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 13 000 studenter, cirka 70 program och 280 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande, de som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.

Vid institutionen för polisiärt arbete bedrivs utbildning på grundnivå. Här finns Stockholmsområdets grundutbildning till polis som bedrivs i uppdrag av och i nära samarbete med Polismyndigheten. Polisprogrammet utgör institutionens huvudsakliga verksamhet. Polisiärt arbete är ett mång- och multivetenskapligt ämne i vardande. Det polisiära kunskapsområdet utgår från polisprofessionen samtidigt som det öppnar mot andra fält så som samhällsvetenskaper, juridik och humaniora. Ett långsiktigt mål är att utveckla kurser på grund- och avancerad nivå och i förlängningen på forskarutbildningsnivå. Nu söker vi lektor för att förstärka såväl forsknings- som utbildningsmiljön i polisiärt arbete.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifter inom utbildning kan inbegripa utveckling och genomförande av utbildning både inom Polisprogrammet och på fristående kurser på kandidatnivå, inklusive handledning av självständiga arbeten. Arbetsuppgifter inom forskning kan inbegripa egen forskning, ansökningar om forskningsfinansiering samt aktivt deltagande i vetenskapssamhället. I anställningen som lektor kan samverkan ingå. Administrativa arbetsuppgifter ingår. En lektor kan även ha utredande och arbetsledande arbetsuppgifter. Undervisning bedrivs på svenska och engelska.

Behörighet
Behörig att anställas som lektor i polisiärt arbete är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i polisiärt arbete eller i ett motsvarande vetenskapligt ämne eller har motsvarande vetenskaplig kompetens med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Den sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng eller ha motsvarande kompetens. Den sökande ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda högskolan sa? att det gagnar verksamheten. För denna anställning krävs att den sökande har förmåga att bedriva undervisning på svenska och engelska.

Vetenskaplig skicklighet visas genom vetenskapliga publikationer inom det aktuella ämnesområdet, deltagande i forskningsprojekt, forskningssamarbeten, samverkansuppdrag, bidrag till ämnesområdets utveckling, samt genom uppdrag som sakkunnig, redaktör eller motsvarande.

Pedagogisk skicklighet visas genom undervisning av hög kvalitet och i betydande omfattning, deltagande i pedagogiskt utvecklingsarbete, ett självreflekterande förhållningssätt till studenters lärande och erfarenheter samt den egna lärarrollen, samverkansinitiativ, forskningsanknytning av högre utbildning och utveckling av kurser.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

För denna anställning ska vetenskaplig och pedagogisk skicklighet viktas lika.

För denna anställning har dessutom nedanstående bedömningsgrunder fastställts (i rangordning). Nedanstående punkter ska vara dokumenterade. 


• Pedagogisk skicklighet inom professionsutbildning
• Förmåga att erhålla externa forskningsmedel
• Samverkansskicklighet
• God samarbetsförmåga
• Administrativ skicklighet

För fullständig information om behörighet samt kriterier för bedömning av behörighet och bedömningsgrunder se Södertörns högskolas anställningsordning. 

Anställningen
Anställningen är tillsvidare på heltid med tillträde 2023-08-01 eller enligt överenskommelse. Sex månaders provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 2022-12-09.

Ytterligare upplysningar
Minna Räsänen, prefekt, 08-608 4980, [email protected] 
Anne-Lee Lindgren, HR-specialist, 08-608 4018, [email protected]

 


För fullständig information och för att söka denna anställning vänligen gå in på www.sh.se/ledigajobb.

Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft.

En ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Södertörns högskola kan komma att tillämpa CV-revision.

Välkommen med din ansökan!

Fackliga kontaktpersoner:
SACO: [email protected]
ST: [email protected]
SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, [email protected]

Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Lektor i genusvetenskap, tidsbegränsad

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 13 000 studenter, cirka 70 program och 280 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På... Visa mer
Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 13 000 studenter, cirka 70 program och 280 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande, de som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.

Ämnet genusvetenskap vid Södertörns högskola är ett expansivt forsknings- och utbildningsämne med såväl nationell som internationell förankring. Ämnet har en stark tradition av feministisk pedagogik, samt forskning om bland annat politik och sociala rörelser, intersektionalitet, genushistoria, transnationell feminism och digitala medier. Utbildningen i genusvetenskap omfattar utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Ämnet samverkar med lärarutbildningen, som har en interkulturell profil och även med andra professionsutbildningar. 

Arbetsuppgifter 
I anställningen ingår undervisning inom genusvetenskaplig utbildning på främst grundnivå samt inom lärarutbildningens program. Undervisningen genomförs på campus och på distans. Även handledning kan ingå, samt deltagande i ämnets pedagogiska utvecklingsarbete.?Undervisning bedrivs främst på svenska, men undervisning på engelska kan ingå. Även administrativa arbetsuppgifter kan förekomma. 

Behörighet 
Behörig att anställas som lektor i genusvetenskap är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i genusvetenskap eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Den sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng eller ha motsvarande kompetens. Den sökande ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda högskolan sa? att det gagnar verksamheten. För denna anställning krävs att den sökande behärskar undervisning på svenska och engelska. 

Vetenskaplig skicklighet visas genom vetenskapliga publikationer inom det aktuella ämnesområdet, deltagande i forskningsprojekt, forskningssamarbeten, samverkansuppdrag, bidrag till ämnesområdets utveckling, samt genom uppdrag som sakkunnig, redaktör eller motsvarande. 

Pedagogisk skicklighet visas genom undervisning av hög kvalitet och i betydande omfattning, deltagande i pedagogiskt utvecklingsarbete, ett självreflekterande förhållningssätt till studenters lärande och erfarenheter samt den egna lärarrollen, samverkansinitiativ, forskningsanknytning av högre utbildning och utveckling av kurser. 

Bedömningsgrunder 
Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. För denna anställning ska vetenskaplig och pedagogisk skicklighet viktas lika. 

För denna anställning har dessutom nedanstående bedömningsgrunder fastställts (i rangordning). Nedanstående punkter ska vara dokumenterade. 


• Pedagogisk skicklighet och erfarenhet av undervisning i genusvetenskap 
• Pedagogisk skicklighet och erfarenhet av undervisning inom lärarutbildningen 
• Skicklighet i nätbaserad undervisning  
• Skicklighet i kursansvar
• God initiativ- och samarbetsförmåga 
• Administrativ skicklighet

För fullständig information om behörighet samt kriterier för bedömning av behörighet och bedömningsgrunder se Södertörns högskolas anställningsordning. 

Anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad med omfattning om 40 – 60 % med varaktighet 6 månader. Tillträde 16 januari 2023 eller enligt överenskommelse. 

Ansökan 
Sista ansökningsdag är 2022-11-01. 

Ytterligare upplysningar 

Katarina Mattsson, avdelningsföreståndare, [email protected] 
Helena Hill, ämnessamordnare, [email protected] 
Elina Nylander, HR-generalist, [email protected] 


Välkommen med din ansökan!

På vår hemsida sh.se/ledigajobb finns en mall för ansökan som den sökande behöver följa. Publikationer som åberopas ska bifogas i ansökan.

En ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft.

Södertörns högskola kan komma att tillämpa CV-revision

Fackliga kontaktpersoner:
SACO: [email protected]
ST: [email protected]
SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, [email protected]

Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Lektor i statsvetenskap, politisk teori, statsvetenskaplig metod, vikariat

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 13 000 studenter, cirka 70 program och 280 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På... Visa mer
Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 13 000 studenter, cirka 70 program och 280 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande, de som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.

Ämnet statsvetenskap finns vid Institutionen för samhällsvetenskaper och har cirka 20 lektorer, docenter, professor och doktorander. Ämnet finns vid Institutionen för samhällsvetenskaper. Statsvetenskaplig utbildning bedrivs på grundläggande nivå i program och fristående kurser samt på avancerad nivå i ett tvåårigt mastersprogram. Statsvetenskap samverkar med flera andra ämnen och Lärarutbildningen vid Södertörns högskola. Ämnet har även forskarutbildning inom ramen för det samhällsvetenskapliga programmet PESO (se hemsidan). En stor del av forskningen vid ämnet finansieras genom projektmedel från Östersjöstiftelsen.

För fullständig information se nedanstående länk:
https://www.sh.se/ledigajobb?rmpage=job&rmjob=6070&rmlang=SE

Anställningen
Anställningen är ett vikariat med en omfattning på 70% av heltid och sträcker sig mellan 2023-01-16 till och med 2024-01-14, eller enligt överenskommelse.

Ansökan
Välkommen in med din ansökan senast 2022-11-17

Ytterligare upplysningar
Avdelningsföreståndare: Paul Fuehrer, [email protected]
Ämnessamordnare Eva Hansson, [email protected]
HR-generalist: Lovisa Henricsson, [email protected]


För fullständig information och för att söka denna anställning vänligen gå in på www.sh.se/ledigajobb.

Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft.

En ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Södertörns högskola kan komma att tillämpa CV-revision.

Välkommen med din ansökan!

Fackliga kontaktpersoner:
SACO: [email protected]
ST: [email protected]
SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, [email protected]

Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Lektor i nationalekonomi

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 13 000 studenter, cirka 70 program och 280 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På... Visa mer
Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 13 000 studenter, cirka 70 program och 280 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande, de som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.

Institutionen för samhällsvetenskap har ca 180 lärare och forskare samt doktorander och administrativ personal. Vid institutionen bedrivs forskning och utbildning i företagsekonomi, journalistik, juridik, nationalekonomi, offentlig förvaltning, psykologi, socialt arbete, sociologi samt statsvetenskap. Vår omfattande forskning sker i såväl ämnesspecifika som mångvetenskapliga forskningsprojekt. Flera av institutionens lärare är också verksamma vid andra institutioner och i lärar- och polisutbildningen på Södertörns högskola. Nu söker vi lektor i nationalekonomi med inriktning mot tillämpad mikroekonomi, för undervisning på grundnivå och avancerad nivå.

Arbetsuppgifter
Anställningen innefattar i första hand undervisning i och ansvar för kurser med inriktning mot teoretisk och tillämpad mikroekonomi, både på grundnivå och avancerad nivå, inklusive handledning av självständiga arbeten. I anställningen ingår såväl samverkan med det omgivande samhället som viss forskning. Dessutom förväntas du att utveckla och bedriva forskning inom nationalekonomi, med inriktning mot tillämpad mikroekonomi. Du förväntas också att söka forskningsmedel. Administrativa arbetsuppgifter kan förekomma. Undervisning sker på svenska och engelska.

Behörighet
Behörig att anställas som lektor i nationalekonomi är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i nationalekonomi eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Den sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng eller ha motsvarande kompetens. Den sökande ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda högskolan sa? att det gagnar verksamheten. För denna anställning krävs även att den sökande behärskar undervisning på svenska och engelska.

Vetenskaplig skicklighet visas genom vetenskapliga publikationer inom det aktuella ämnesområdet, deltagande i forskningsprojekt, forskningssamarbeten, samverkansuppdrag, bidrag till ämnesområdets utveckling, samt genom uppdrag som sakkunnig, redaktör eller motsvarande

Pedagogisk skicklighet visas genom undervisning av hög kvalitet och i betydande omfattning, deltagande i pedagogiskt utvecklingsarbete, ett självreflekterande förhållningssätt till studenters lärande och erfarenheter samt den egna lärarrollen, samverkansinitiativ, forskningsanknytning av högre utbildning och utveckling av kurser.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. För denna anställning ska vetenskaplig och pedagogisk skicklighet viktas lika. För denna anställning har dessutom nedanstående bedömningsgrunder fastställts (i rangordning). Nedanstående punkter ska vara dokumenterade.


• Pedagogisk skicklighet och erfarenhet vad avser kursutveckling och undervisning i mikroekonomi
• Vetenskaplig skicklighet med huvudsaklig forskningsinriktning mot tillämpad mikroekonomi.
• Förmåga att erhålla externa forskningsmedel
• Skicklighet i handledning av självständiga arbeten på grund och avancerad nivå
• God samarbetsförmåga
• Erfarenhet av samverkan med omgivande samhälle
• Administrativ skicklighet

För fullständig information om behörighet samt kriterier för bedömning av behörighet och bedömningsgrunder se Södertörns högskolas anställningsordning.

Anställningen
Anställningen är tillsvidare på heltid, tillträde sker enligt överenskommelse. Sex månaders provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 2022-11-20

Ytterligare upplysningar
Leo Fodérus, avdelningsföreståndare, 08-608 47 78, [email protected]
Ali Hajighasemi, prefekt, 08-608 48 87, [email protected]
Tomas Rothstein, bitr.HR-chef, 070-692 02 25, [email protected]


Välkommen med din ansökan!

På vår hemsida sh.se/ledigajobb finns en mall för ansökan som den sökande behöver följa. Publikationer som åberopas ska bifogas i ansökan.

En ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft.

Södertörns högskola kan komma att tillämpa CV-revision

Fackliga kontaktpersoner:
SACO: [email protected]
ST: [email protected]
SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, [email protected]

Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Högskolelektor i omvårdnad

Röda Korsets Högskola Med människan i centrum och utblick mot världen är omvårdnad och hälsa i ett globalt perspektiv Röda Korsets Högskolas unika profil inom utbildning, forskning och samverkan. Röda Korset Högskola vilar på en lång tradition – ända sedan 1867 har vi utbildat högt ansedda och eftertraktade sjuksköterskor. Högskolan gör en stor samhällsnytta och examinerar årligen cirka 200 sjuksköterskor och 50 specialistsjuksköterskor inom intensivvård... Visa mer
Röda Korsets Högskola

Med människan i centrum och utblick mot världen är omvårdnad och hälsa i ett globalt perspektiv Röda Korsets Högskolas unika profil inom utbildning, forskning och samverkan.

Röda Korset Högskola vilar på en lång tradition – ända sedan 1867 har vi utbildat högt ansedda och eftertraktade sjuksköterskor. Högskolan gör en stor samhällsnytta och examinerar årligen cirka 200 sjuksköterskor och 50 specialistsjuksköterskor inom intensivvård, infektionssjukvård och psykiatrisk vård. Vi bidrar också till att öka kompetensen bland kliniska handledare inom den verksamhetsförlagda utbildningen genom att erbjuda uppdragsutbildning.

Vi finns på Campus Flemingsberg och har 850 studenter och 70 medarbetare.

Vi söker nu högskolelektorer i omvårdnad som har intresse och engagemang för att undervisa och bedriva utveckling av utbildning och forskning. Vid Hälsovetenskapliga institutionen bedrivs professionsutbildningar till sjuksköterska och till specialistsjuksköterska inom intensivvård, psykiatrisk vård samt infektionssjukvård. I uppdraget som högskolelektor ingår att delta i att bygga upp vår forskningsmiljö vid Röda Korsets Högskola. Inom forskningsmiljön kommer vår nya forskningsinriktning – Hälsovetenskap i ett globalt perspektiv, att utvecklas. Som högskolelektor ingår du i forskarkollegiet tillsammans med övriga forskare. Nu söker vi dig som är högskolelektor i omvårdnad och som vill vara med i utvecklingsarbetet på högskolan. Vi har behov av ytterligare kompetens eftersom vi nu är inne i en spännande utvecklingsfas och har en utbildnings- och forskningsverksamhet i expansion.

Beskrivning

Hälsovetenskapliga institutionen har 45 medarbetare och utbildar 850 studenter per år. Institutionens utbildnings- och forskningsverksamhet spänner över flera ämnesområden och utmärker sig genom vår globala profil. Institutionen utgör grunden för högskolans akademiska verksamhet i form av utbildning på grund- och avancerad nivå, forskning, samverkan internt och externt med andra lärosäten samt med omgivande samhälle. Läs mer om oss här: www.rkh.se

Arbetsuppgifter

I dina arbetsuppgifter ingår undervisning i omvårdnad på grund- och/eller avancerad nivå i såväl teoretisk som verksamhetsintegrerat lärande/verksamhetsförlagd utbildning, handledning av examensarbete på grund- och avancerad nivå samt pedagogiska uppdrag som kursansvarig och examinator. I arbetsuppgifterna ingår även att stärka och forskningsanknyta ämnet omvårdnad.

Dina arbetsuppgifter består även av forskning/kompetenstid i omfattningen 40% första anställningsåret, 30% andra anställningsåret därefter minst 20% av arbetstid i anställningen. Möjlighet finns att handleda finansierade doktorander. Du ska aktivt bidra till att externa forskningsmedel tillförs ämnet, delta i utvecklingen av högskolans forskningsmiljö och forskningsinriktning samt följa ämnets nationella och internationella utveckling.

Krav

• Doktorsexamen i omvårdnad, omvårdnadsvetenskap, vårdvetenskap eller annat för tjänsten relevant område
• Sjuksköterskeexamen samt svensk sjuksköterskelegitimation
• Genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 15 högskolepoäng eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. Bedöms det inte vara tillfullo uppfyllt ska kunskaperna förvärvas och utbildning påbörjas under första anställningsåret i överenskommelse med rekryterande chef
• Klinisk erfarenhet
• Visat den vetenskapliga skicklighet och den undervisningsförmåga som krävs för anställningen
• Goda kunskaper i svenska och engelska
• I övrigt hänvisas till Röda Korsets Högskolas anställningsordning.

Meriterande

• Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning distriktssköterska, psykiatrisk vård, infektionssjukvård eller intensivvård samt klinisk yrkeserfarenhet som specialistsjuksköterska
• Erfarenhet av verksamhetsförlagd utbildning på grund- och/eller avancerad nivå
• Erfarenhet av undervisning på kliniskt träningscentrum

Ansökan ska innehålla

• CV
• Personligt brev
• Redogörelse för vetenskaplig verksamhet
• Redogörelse för pedagogisk verksamhet
• Redogörelse från ledarskap, samarbete och administrativt arbete
• Intyg på genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper
• Publikationsförteckning (vid sampublicering ska den egna insatsen tydligt framgå)
• Redogörelse för språkkunskaper
• Högst 10 vetenskapliga publikationer samt högst fem arbeten avsedda för kunskapsförmedling, t. ex. populärvetenskapliga artiklar, läroböcker

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska ingå i din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Namnge varje uppladdat dokument så att innehållet tydligt framgår.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker, publikationer, ska skickas i tre exemplar till HR. Underlagen ska vara högskolan tillhanda senast en vecka efter sista ansökningsdatum.

Röda Korsets Högskola
Raija Strömberg
Box 1059
141 21 Huddinge

Frågor om tjänsten besvaras av:

Prefekt Birgitta Bisholt: tel 08-587 516 59

Facklig representant för SULF: Mia Kraft, ordförande tel: 08-587 516 58

Sista ansökningsdatum

2022-11-06 Visa mindre

Lektor i genusvetenskap, tidsbegränsad anställning

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 13 000 studenter, cirka 70 program och 280 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På... Visa mer
Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 13 000 studenter, cirka 70 program och 280 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande, de som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.

Ämnet genusvetenskap vid Södertörns högskola är ett expansivt forsknings- och utbildningsämne med såväl nationell som internationell förankring. Ämnet har en stark tradition av feministisk pedagogik, samt forskning om bland annat politik och sociala rörelser, intersektionalitet, genushistoria, transnationell feminism och digitala medier. Utbildningen i genusvetenskap omfattar utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Ämnet samverkar med lärarutbildningen, som har en interkulturell profil och även med andra professionsutbildningar. 

Arbetsuppgifter 
I anställningen ingår undervisning inom genusvetenskaplig utbildning på främst grundnivå samt undervisning och handledning av uppsatser inom lärarutbildningen, särskilt förskollärarutbildningen. Även deltagande i ämnets pedagogiska utvecklingsarbete ingår. Ämnet välkomnar särskilt sökande med vetenskaplig och pedagogisk kompetens med inriktning mot genusteori, metodkunskaper och uppsatshandledning.? 

I anställningen ingår samverkan med lärarutbildningen. Även administrativa arbetsuppgifter kan förekomma. Undervisning bedrivs främst på svenska, men undervisning på engelska kan ingå.  

Behörighet 
Behörig att anställas som lektor i genusvetenskap är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i genusvetenskap eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Den sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng eller ha motsvarande kompetens. Den sökande ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda högskolan sa? att det gagnar verksamheten. För denna anställning krävs att den sökande behärskar undervisning på svenska och engelska. 

Vetenskaplig skicklighet visas genom vetenskapliga publikationer inom det aktuella ämnesområdet, deltagande i forskningsprojekt, forskningssamarbeten, samverkansuppdrag, bidrag till ämnesområdets utveckling, samt genom uppdrag som sakkunnig, redaktör eller motsvarande. 

Pedagogisk skicklighet visas genom undervisning av hög kvalitet och i betydande omfattning, deltagande i pedagogiskt utvecklingsarbete, ett självreflekterande förhållningssätt till studenters lärande och erfarenheter samt den egna lärarrollen, samverkansinitiativ, forskningsanknytning av högre utbildning och utveckling av kurser. 

Bedömningsgrunder 
Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. För denna anställning ska vetenskaplig och pedagogisk skicklighet viktas lika. 

För denna anställning har dessutom nedanstående bedömningsgrunder fastställts (i rangordning). Nedanstående punkter ska vara dokumenterade. 


• Pedagogisk och vetenskaplig skicklighet med inriktning mot genusteori, metodkunskaper samt uppsatshandledning  
• Erfarenhet av undervisning inom lärarprogrammet, särskilt förskollärarutbildningen  
• God initiativ- och samarbetsförmåga 
• Skicklighet i kursansvar 
• Administrativ skicklighet 

För fullständig information om behörighet samt kriterier för bedömning av behörighet och bedömningsgrunder se Södertörns högskolas anställningsordning. 

Anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad med omfattning om 50-60% med varaktighet 3,5 månader. Tillträde 1 oktober 2022 eller enligt överenskommelse. 

Ansökan 
Sista ansökningsdag är 2022-08-23. 

Ytterligare upplysningar 
Katarina Mattsson, avdelningsföreståndare, [email protected] 
Helena Hill, ämnessamordnare, [email protected] 
Elina Nylander, HR-generalist, [email protected] 


Välkommen med din ansökan!

På vår hemsida sh.se/ledigajobb finns en mall för ansökan som den sökande behöver följa. Publikationer som åberopas ska bifogas i ansökan.

En ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft.

Södertörns högskola kan komma att tillämpa CV-revision

Fackliga kontaktpersoner:
SACO: [email protected]
ST: [email protected]
SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, [email protected]

Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Biträdande lektor i miljövetenskap

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik har ca 100 anställda bestående av lärare/forskare, doktorander och administrativ personal. Såväl inom utbildning som forskning prioriteras gränsöverskridande verksamheter, där forskare och studenter med olika ämnesbakgrund arbetar tillsammans och aktivt bidrar till att det mångvetenskapliga klimatet förstärks. Miljövetenskap är ett brett, mångvetenskapligt område inriktat mot en ökad förståelse av naturens... Visa mer
Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik har ca 100 anställda bestående av lärare/forskare, doktorander och administrativ personal. Såväl inom utbildning som forskning prioriteras gränsöverskridande verksamheter, där forskare och studenter med olika ämnesbakgrund arbetar tillsammans och aktivt bidrar till att det mångvetenskapliga klimatet förstärks. Miljövetenskap är ett brett, mångvetenskapligt område inriktat mot en ökad förståelse av naturens grundläggande processer, samhällens funktion, hållbar utveckling och hur miljö- och utvecklingsfrågor praktiskt hanteras. Forskning i miljövetenskap vid Södertörns högskola fokuserar på två integrerade teman: (1) Environment och (2) Sustainability Challenges and Pathways. Dessa teman och forskningen inom miljövetenskap vid Södertörns högskola beskrivs mer detaljerat här.? 

Nu söker vi en biträdande lektor i miljövetenskap med inriktning mot klimat, rättvisa och hållbarhetsomställning.

För fullständig information se nedanstående länk: https://www.sh.se/ledigajobb?rmpage=job&rmjob=5499&rmlang=SE

Anställningen
Anställningen är tidsbegränsad på heltid och med en varaktighet på fyra år. Tillträde enligt överenskommelse.

Ansökan 
Sista ansökningsdag är 2022-09-15

Ytterligare upplysningar
Maria Bergman, avdelningsföreståndare, [email protected], 08-6084706
Michael Gilek, ämnessamordnare, [email protected], 08-6084862
Viktor Hasselgren, HR-specialist, [email protected] , 073-714 12 96


Välkommen med din ansökan!

På vår hemsida sh.se/ledigajobb finns en mall för ansökan som den sökande behöver följa. Publikationer som åberopas ska bifogas i ansökan.

En ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft.

Södertörns högskola kan komma att tillämpa CV-revision

Fackliga kontaktpersoner:
SACO: [email protected]
ST: [email protected]
SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, [email protected]

Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Lektor i journalistik

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 13 000 studenter, cirka 70 program och 280 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På... Visa mer
Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 13 000 studenter, cirka 70 program och 280 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande, de som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.

Journalistik är ett av de större ämnena vid Södertörns högskola och är placerat vid Institutionen för samhällsvetenskaper. Vi är en av Sveriges största journalistikutbildningar och har en profil mot digital journalistik. Det finns två utbildningsprogram på kandidatnivå, ett forskningsförberedande magisterprogram, samt från hösten 2022 en forskarutbildning. Dessutom ges fristående kurser för yrkesverksamma journalister samt en ettårig journalistutbildning för akademiker. Karaktäristiskt för utbildningen är att praktisk undervisning i journalistik, byggd på beprövad erfarenhet, förenas med vetenskaplig teoretisk reflektion. Det finns en väl utvecklad forskningsverksamhet med två inriktningar. Den första är Journalistik och medieutveckling, som anknyter till högskolans profil i grundutbildningen med en betoning på digitala medier och ett nära samarbete med medieteknik. Forskningen handlar om journalistiska yrkesroller och arbetsprocesser, om redaktionell konvergens och uttrycksformer på digitala plattformar, t ex datajournalistik. Den andra forskningsinriktningen är Journalistik och samhälle, som bygger vidare på journalistikens koppling till det samhällsvetenskapliga forskningsområdet.

Arbetsuppgifter 
Vi söker en disputerad lärare med bred kompetens inom det journalistiska fältet. Arbetet kräver mycket goda kunskaper i svenska språket då vi har behov av att förstärka vår språk- och skrivundervisning. Erfarenhet av journalistiskt arbete är här en tillgång. Vi har även en engelskspråkig magisterutbildning på avancerad nivå och en forskarutbildning i engelskspråkig miljö, vilket även kräver bra kunskaper i engelska. Arbetsuppgifter inom undervisning kan inbegripa utveckling och genomförande av kurser på grund-, avancerad, och forskarutbildningsnivå, samverkan, samt handledning och examination av studenter och doktorander. Även arbetsledande arbetsuppgifter kan ingå anställningen. Administrativa arbetsuppgifter förekommer som exempelvis planering av kursinnehåll och inrapportering av betyg i Ladok. Disputerade lärare har för närvarande minst 10 procent betald forskningstid i anställningen och förväntas bidra med sin kompetens i undervisningen i journalistik på alla nivåer. Arbetsuppgifter inom forskningsdelen av anställningen kan inbegripa egen forskning, deltagande i pågående forskningsprojekt, ansökningar om forskningsfinansiering, samverkansuppdrag, samt aktivt deltagande i vetenskapssamhället genom åtaganden som exempelvis granskare av manuskript och ansökningar, som sakkunnig och föredragshållare.

Behörighet 
Behörig att anställas som lektor i journalistik är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i journalistik eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Den sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng eller ha motsvarande kompetens. Den sökande ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda högskolan sa? att det gagnar verksamheten. För denna anställning krävs att den sökande behärskar undervisning på svenska och engelska.

Pedagogisk skicklighet visas genom undervisning av hög kvalitet och i betydande omfattning, deltagande i pedagogiskt utvecklingsarbete, ett självreflekterande förhållningssätt till studenters lärande och erfarenheter samt den egna lärarrollen, samverkansinitiativ, forskningsanknytning av högre utbildning och utveckling av kurser. 

Vetenskaplig skicklighet visas genom vetenskapliga publikationer inom det aktuella ämnesområdet, deltagande i forskningsprojekt, forskningssamarbeten, samverkansuppdrag, bidrag till ämnesområdets utveckling, samt genom uppdrag som sakkunnig, redaktör eller motsvarande.  

Bedömningsgrunder 
Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. För denna anställning ska vetenskaplig och pedagogisk skicklighet viktas lika. För denna anställning har dessutom nedanstående bedömningsgrunder fastställts (i rangordning). Nedanstående punkter ska vara dokumenterade.  


• Pedagogisk skicklighet att lära ut språk och skrivande i olika journalistiska format
• Beprövad erfarenhet av journalistisk yrkesverksamhet inom olika medieformer
• God samarbetsförmåga och administrativ skicklighet
• Skicklighet av samverkan inom och över ämnesgränser, samt med det omgivande samhället

För fullständig information om behörighet samt kriterier för bedömning av behörighet och bedömningsgrunder se Södertörns högskolas anställningsordning.

Anställningen 
Anställningen är tills vidare på heltid med tillträde 2023-08-15 eller enligt överenskommelse. Sex månaders provanställning kan komma att tillämpas. 

Ansökan 
Sista ansökningsdag är 2022-08-15. 

Ytterligare upplysningar 
Malin Picha Edwardsson, avdelningsföreståndare och ämnessamordnare, 0709-922 279, [email protected] 
Viktor Hasselgren, HR-specialist, 073-714 12 96, [email protected] 

 


Välkommen med din ansökan!

På vår hemsida sh.se/ledigajobb finns en mall för ansökan som den sökande behöver följa. Publikationer som åberopas ska bifogas i ansökan.

En ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft.

Södertörns högskola kan komma att tillämpa CV-revision

Fackliga kontaktpersoner:
SACO: [email protected]
ST: [email protected]
SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, [email protected]

Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Lektor i journalistik

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 13 000 studenter, cirka 70 program och 280 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På... Visa mer
Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 13 000 studenter, cirka 70 program och 280 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande, de som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.

Journalistik är ett av de större ämnena vid Södertörns högskola och är placerat vid Institutionen för samhällsvetenskaper. Vi är en av Sveriges största journalistikutbildningar och har en profil mot digital journalistik. Det finns två utbildningsprogram på kandidatnivå, ett forskningsförberedande magisterprogram, samt från hösten 2022 en forskarutbildning. Dessutom ges fristående kurser för yrkesverksamma journalister samt en ettårig journalistutbildning för akademiker. Karaktäristiskt för utbildningen är att praktisk undervisning i journalistik, byggd på beprövad erfarenhet, förenas med vetenskaplig teoretisk reflektion. Det finns en väl utvecklad forskningsverksamhet med två inriktningar. Den första är Journalistik och medieutveckling, som anknyter till högskolans profil i grundutbildningen med en betoning på digitala medier och ett nära samarbete med medieteknik. Forskningen handlar om journalistiska yrkesroller och arbetsprocesser, om redaktionell konvergens och uttrycksformer på digitala plattformar, t ex datajournalistik. Den andra forskningsinriktningen är Journalistik och samhälle, som bygger vidare på journalistikens koppling till det samhällsvetenskapliga forskningsområdet.

Arbetsuppgifter 
Vi söker en disputerad lärare med bred kompetens inom det journalistiska fältet. Arbetet kräver mycket goda kunskaper i svenska språket då vi har behov av att förstärka vår språk- och skrivundervisning. Erfarenhet av journalistiskt arbete är här en tillgång. Vi har även en engelskspråkig magisterutbildning på avancerad nivå och en forskarutbildning i engelskspråkig miljö, vilket även kräver bra kunskaper i engelska. Arbetsuppgifter inom undervisning kan inbegripa utveckling och genomförande av kurser på grund-, avancerad, och forskarutbildningsnivå, samverkan, samt handledning och examination av studenter och doktorander. Även arbetsledande arbetsuppgifter kan ingå anställningen. Administrativa arbetsuppgifter förekommer som exempelvis planering av kursinnehåll och inrapportering av betyg i Ladok. Disputerade lärare har för närvarande minst 10 procent betald forskningstid i anställningen och förväntas bidra med sin kompetens i undervisningen i journalistik på alla nivåer. Arbetsuppgifter inom forskningsdelen av anställningen kan inbegripa egen forskning, deltagande i pågående forskningsprojekt, ansökningar om forskningsfinansiering, samverkansuppdrag, samt aktivt deltagande i vetenskapssamhället genom åtaganden som exempelvis granskare av manuskript och ansökningar, som sakkunnig och föredragshållare.

Behörighet 
Behörig att anställas som lektor i journalistik är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i journalistik eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Den sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng eller ha motsvarande kompetens. Den sökande ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda högskolan sa? att det gagnar verksamheten. För denna anställning krävs att den sökande behärskar undervisning på svenska och engelska.

Pedagogisk skicklighet visas genom undervisning av hög kvalitet och i betydande omfattning, deltagande i pedagogiskt utvecklingsarbete, ett självreflekterande förhållningssätt till studenters lärande och erfarenheter samt den egna lärarrollen, samverkansinitiativ, forskningsanknytning av högre utbildning och utveckling av kurser. 

Vetenskaplig skicklighet visas genom vetenskapliga publikationer inom det aktuella ämnesområdet, deltagande i forskningsprojekt, forskningssamarbeten, samverkansuppdrag, bidrag till ämnesområdets utveckling, samt genom uppdrag som sakkunnig, redaktör eller motsvarande.  

Bedömningsgrunder 
Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. För denna anställning ska vetenskaplig och pedagogisk skicklighet viktas lika. För denna anställning har dessutom nedanstående bedömningsgrunder fastställts (i rangordning). Nedanstående punkter ska vara dokumenterade.  


• Pedagogisk skicklighet av undervisning på svenska
• Vetenskaplig skicklighet vad gäller journalistik som vetenskapligt fält
• God samarbetsförmåga och administrativ skicklighet
• Skicklighet av samverkan inom och över ämnesgränser, samt med det omgivande samhället
• Erfarenhet av journalistisk yrkesverksamhet

För fullständig information om behörighet samt kriterier för bedömning av behörighet och bedömningsgrunder se Södertörns högskolas anställningsordning.

Anställningen 
Anställningen är tills vidare på heltid med tillträde 2023-08-15 eller enligt överenskommelse. Sex månaders provanställning kan komma att tillämpas. 

Ansökan 
Sista ansökningsdag är 2022-10-03. 

Ytterligare upplysningar 
Malin Picha Edwardsson, avdelningsföreståndare och ämnessamordnare, 0709-922 279, [email protected] 
Viktor Hasselgren, HR-specialist, 073-714 12 96, [email protected] 

 


Välkommen med din ansökan!

På vår hemsida sh.se/ledigajobb finns en mall för ansökan som den sökande behöver följa. Publikationer som åberopas ska bifogas i ansökan.

En ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft.

Södertörns högskola kan komma att tillämpa CV-revision

Fackliga kontaktpersoner:
SACO: [email protected]
ST: [email protected]
SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, [email protected]

Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Lektor i pedagogik med inriktning mot didaktik

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 13 000 studenter, cirka 70 program och 280 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På... Visa mer
Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 13 000 studenter, cirka 70 program och 280 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande, de som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.

Södertörns högskola har en mångvetenskaplig forsknings- och utbildningsmiljö där utbyte med andra ämnen är centralt. Pedagogikämnet tillhör Avdelningen för pedagogik och didaktik vid Lärarutbildningen. Lärarutbildningen erbjuder program avsedda för flertalet verksamhetsområden, från förskola till gymnasium. Två program leder till förskollärarexamen, fem till grundlärarexamen och två till ämneslärarexamen. Lärarutbildningen har två profilområden: interkulturalitet och bildning. Pedagogikämnet ger fristående kurser på grundnivå och avancerad nivå samt ett magisterprogram. Ämnet har även ett betydande uppdrag inom högskolans förskollärar- och lärarprogram. Forskningsmässigt har ämnet en stark och internationellt förankrad forskningsmiljö inom allmänpedagogik, allmän didaktik och utbildningsfilosofi. Ämnet ingår även i forskarutbildningsområdet Utbildningsvetenskapliga studier. För tillfället är nio doktorander verksamma vid ämnet.

Vill du vara med och utveckla vår forsknings- och undervisningsmiljö inom pedagogik och didaktik vid Södertörns högskola? Vi söker dig som är disputerad i pedagogik eller motsvarande och har erfarenhet av undervisning på lärarutbildning och av forskning med relevans för lärarprofessionens didaktiska områden. Du kommer att vara anställd på Avdelningen för pedagogik och didaktik och i första hand arbeta mot pedagogikämnet och lärarutbildningen.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innefattar undervisning, handledning, kursansvar och kursutveckling på pedagogikämnet och lärarutbildningen. I anställningen ingår 30% forskning under en treårsperiod. Forskningen ska vara inom pedagogik med relevans för lärarprofessionens didaktiska områden. Arbete med ansökningar om externa forskningsmedel kan förekomma. Som lektor ser vi gärna att du verkar för internationalisering och samverkan med det omgivande samhället. I anställningen ingår även samverkan med andra ämnen och institutioner vid högskolan. Även administrativa arbetsuppgifter förekommer. Undervisning bedrivs på svenska.

Behörighet
Behörig att anställas som lektor i pedagogik är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i pedagogik med relevans för lärarprofessionens didaktiska områden eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Den sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng eller ha motsvarande kompetens. Den sökande ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda högskolan så att det gagnar verksamheten. För denna anställning krävs att den sökande behärskar undervisning på svenska.

Vetenskaplig skicklighet visas genom vetenskapliga publikationer inom det aktuella ämnesområdet, deltagande i forskningsprojekt, forskningssamarbeten, samverkansuppdrag, bidrag till ämnesområdets utveckling, samt genom uppdrag som sakkunnig, redaktör eller motsvarande.

Pedagogisk skicklighet visas genom undervisning av hög kvalitet och i betydande omfattning, deltagande i pedagogiskt utvecklingsarbete, ett självreflekterande förhållningssätt till studenters lärande och erfarenheter samt den egna lärarrollen, samverkansinitiativ, forskningsanknytning av högre utbildning och utveckling av kurser.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. För denna anställning ska vetenskaplig och pedagogisk skicklighet viktas lika. För denna anställning har dessutom nedanstående bedömningsgrunder fastställts (i rangordning). Nedanstående punkter ska vara dokumenterade.


• Vetenskaplig skicklighet i form av egen forskning inom pedagogik med relevans för lärarprofessionens didaktiska områden
• Pedagogisk skicklighet inom lärarutbildningens utbildningsvetenskapliga kärna eller motsvarande
• God samarbetsförmåga
• Administrativ skicklighet
• Lärarutbildning eller motsvarande
• Skicklighet i att söka och erhålla forskningsmedel med relevans för lärarprofessionen
• Utbyggt internationellt nätverk kring forskning inom pedagogik med relevans för lärarprofessionens didaktiska områden
• Samverkansskicklighet

För fullständig information om behörighet samt kriterier för bedömning av behörighet och bedömningsgrunder se Södertörns högskolas anställningsordning.

Anställningen
Anställningen är tillsvidare på heltid med tillträde 2023-01-01 eller enligt överenskommelse. Sex månaders provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 2022-06-07.

Ytterligare upplysningar
Niclas Månsson, biträdande avdelningsföreståndare och ämnesföreträdare, 076-3151097, [email protected] 
Viktor Johansson, ämnessamordnare, 08-608 45 47, [email protected]
Eva Jonsson, studierektor vid lärarutbildningen, 08-608 50 23, [email protected]
Viktor Hasselgren, HR-specialist, 073-714 12 96, [email protected]


Välkommen med din ansökan!

På vår hemsida sh.se/ledigajobb finns en mall för ansökan som den sökande behöver följa. Publikationer som åberopas ska bifogas i ansökan.

En ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft.

Södertörns högskola kan komma att tillämpa CV-revision

Fackliga kontaktpersoner:
SACO: [email protected]
ST: [email protected]
SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, [email protected]

Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Lektor i konstvetenskap, tidsbegränsad

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 13 000 studenter, cirka 70 program och 280 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På... Visa mer
Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 13 000 studenter, cirka 70 program och 280 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande, de som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.

Studierna i konstvetenskap på Södertörns högskola är både samtidsförankrade och tematiskt upplagda. Vi låter nuet berika historien och tvärtom. Studenterna får arbeta med olika temaområden kopplade till begrepp, berättelser, frågor eller metoder, istället för att följa en enda kronologisk linje. Ämnet sammanför klassisk konsthistoria med visuella kulturstudier; från konstverk och andra estetiska rariteter till massbild, arkitektur och design liksom till konstfält och utställningsväsende. Studenterna får förena teori och empiri redan från början och arbetar praktiskt med studiebesök på varje delkurs. Mångkulturella perspektiv samt genus- och klassaspekter integreras fortlöpande under de olika delkurserna. Till campuskursen kommer en rad inbjudna gäster från det professionella fältet – konstnärer, experter, museichefer etc. Grundutbildningen (A-B) ges även som webbaserad distanskurs.

Arbetsuppgifter
Som lektor i konstvetenskap arbetar du i första hand med utbildning, även om viss forskning och administration kan ingå. Arbetsuppgifter inom utbildning kan inbegripa utveckling och genomförande av utbildning på grund- och avancerad nivå, samverkan, samt handledning och examination av studenter.

Undervisning bedrivs på svenska och engelska.

Behörighet 
Behörig att anställas som lektor i konstvetenskap är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i konstvetenskap eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Den sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng eller ha motsvarande kompetens. Den sökande ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda högskolan sa? att det gagnar verksamheten.

För denna anställning krävs att den sökande behärskar undervisning på svenska och engelska samt har erfarenhet av att undervisa på distans.

Vetenskaplig skicklighet visas genom vetenskapliga publikationer inom det aktuella ämnesområdet, deltagande i forskningsprojekt, forskningssamarbeten, samverkansuppdrag, bidrag till ämnesområdets utveckling, samt genom uppdrag som sakkunnig, redaktör eller motsvarande.

Pedagogisk skicklighet visas genom undervisning av hög kvalitet och i betydande omfattning, deltagande i pedagogiskt utvecklingsarbete, ett självreflekterande förhållningssätt till studenters lärande och erfarenheter samt den egna lärarrollen, samverkansinitiativ, forskningsanknytning av högre utbildning och utveckling av kurser.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

För denna anställning ska vetenskaplig och pedagogisk skicklighet viktas lika.

För denna anställning har dessutom nedanstående bedömningsgrunder fastställts (i rangordning). Nedanstående punkter ska vara dokumenterade.


• Pedagogisk skicklighet i och erfarenhet av undervisning i konstvetenskap på högskolenivå
• Pedagogisk skicklighet i och erfarenhet av undervisning på distans
• God samarbetsförmåga, visad genom arbete i lärarlag eller liknande
• God administrativ förmåga

För fullständig information om behörighet samt kriterier för bedömning av behörighet och bedömningsgrunder se Södertörns högskolas anställningsordning. 

Anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad med omfattning om 50–70 % med varaktighet 6 månader eller under perioden 1 augusti 2022 till 31 januari 2023. Tillträde enligt överenskommelse.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 2022-05-24.

Ytterligare upplysningar 
Mattias Pirholt, avdelningsföreståndare, [email protected], 08-608 47 28
Elina Nylander, HR-generalist, [email protected], 08-608 45 85


Välkommen med din ansökan!

På vår hemsida sh.se/ledigajobb finns en mall för ansökan som den sökande behöver följa. Publikationer som åberopas ska bifogas i ansökan.

En ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft.

Södertörns högskola kan komma att tillämpa CV-revision

Fackliga kontaktpersoner:
SACO: [email protected]
ST: [email protected]
SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, [email protected]

Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Lektor i informatik

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 13 000 studenter, cirka 70 program och 280 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På... Visa mer
Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 13 000 studenter, cirka 70 program och 280 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande, de som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik har ca 100 anställda bestående av lärare/forskare, doktorander och administrativ personal. Såväl inom utbildning som forskning prioriteras gränsöverskridande verksamheter, där forskare och studenter med olika ämnesbakgrund arbetar tillsammans och aktivt bidrar till att det mångvetenskapliga klimatet förstärks. Institutionen består av tre akademiska avdelningar och en administrativ avdelning. 

Informatik är ett tvärvetenskapligt ämne vid Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik. Kurser i informatik ges på grundnivå (A-C). Utbildningsprogrammet Management med IT är ett centralt utbildningsprogram för ämnet (kurser ges på A till C-nivå) och undervisningen sker här i samarbete med ämnet företagsekonomi. Forskningen inom ämnet fokuserar idag på digital affärsutveckling i nära samverkan med företag och myndigheter. Forskningen är gränsöverskridande mot bland annat företagsekonomi.

Forskningen bedrivs främst genom studier inom arbets- och processmetodik som rör digitalisering av verksamheter, något som görs ur både ett affärsmässigt och informationscentrerat perspektiv.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna utgörs av undervisning på fristående kurser inom Informatik och Management med IT. Dessutom ingår handledning av självständiga arbeten inom informatik (och eventuellt inom turismvetenskap) på grund- och avancerad nivå. Viss kursadministration ingår i arbetsuppgifterna. Då informatikämnet är under uppbyggnad förväntas den sökande delta i kursutveckling. Undervisningen bedrivs företrädesvis på svenska. Även administrativa arbetsuppgifter kan förekomma.

Behörighet
Behörig att anställas som lektor i informatik är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen inom informatik eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Den sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng eller ha motsvarande kompetens. Den sökande ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda högskolan sa? att det gagnar verksamheten. För denna anställning krävs att den sökande behärskar undervisning på svenska. 

Vetenskaplig skicklighet visas genom vetenskapliga publikationer inom det aktuella ämnesområdet, deltagande i forskningsprojekt, forskningssamarbeten, samverkansuppdrag, bidrag till ämnesområdets utveckling, samt genom uppdrag som sakkunnig, redaktör eller motsvarande. 

Pedagogisk skicklighet visas genom undervisning av hög kvalitet och i betydande omfattning, deltagande i pedagogiskt utvecklingsarbete, ett självreflekterande förhållningssätt till studenters lärande och erfarenheter samt den egna lärarrollen, samverkansinitiativ, forskningsanknytning av högre utbildning och utveckling av kurser.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet och arbetsuppgifterna för anställningen gälla. För denna anställning ska pedagogisk skicklighet viktas högre än vetenskaplig skicklighet. 

För denna anställning har dessutom nedanstående bedömningsgrunder fastställts (i rangordning). Nedanstående punkter ska vara dokumenterade. 


• Skicklighet inom undervisning inom området digital affärsutveckling, digital marknadsföring, e-handel och digitalt entreprenörskap
• Skicklighet i undervisning inom informatik på grundnivå
• Skicklighet i kursadministration och kursutveckling
• God samarbetsförmåga 

För fullständig information om behörighet samt kriterier för bedömning av behörighet och bedömningsgrunder se Södertörns högskolas anställningsordning.

Anställningen
Anställningen är tidsbegränsad med omfattning om 50-70 % med varaktighet 6 månader. Tillträde 2022-08-16 eller enligt överenskommelse. 

Vi vill ha din ansökan senast 2022-08-10.

Ytterligare upplysningar
Ämnessamordare Lars Degerstedt, tel: 08 - 608 4904, e-post; [email protected]
Avdelningsföreståndare Gustaf Onn, tel: 08 - 608 4930 e-post; [email protected]
Prefekt Ester Appelgren, tel: 08 - 608 4183, e-post; [email protected]


Välkommen med din ansökan!

På vår hemsida sh.se/ledigajobb finns en mall för ansökan som den sökande behöver följa. Publikationer som åberopas ska bifogas i ansökan.

En ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft.

Södertörns högskola kan komma att tillämpa CV-revision

Fackliga kontaktpersoner:
SACO: [email protected]
ST: [email protected]
SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, [email protected]

Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Röda Korsets Högskola söker högskolelektor inom omvårdnad

Röda Korsets Högskola Med människan i centrum och utblick mot världen är omvårdnad och hälsa i ett globalt perspektiv Röda Korsets Högskolas unika profil inom utbildning, forskning och samverkan. Röda Korset Högskola vilar på en lång tradition – ända sedan 1867 har vi utbildat högt ansedda och eftertraktade sjuksköterskor. Högskolan gör en stor samhällsnytta och examinerar årligen cirka 200 sjuksköterskor och 50 specialistsjuksköterskor inom intensivvård... Visa mer
Röda Korsets Högskola

Med människan i centrum och utblick mot världen är omvårdnad och hälsa i ett globalt perspektiv Röda Korsets Högskolas unika profil inom utbildning, forskning och samverkan.

Röda Korset Högskola vilar på en lång tradition – ända sedan 1867 har vi utbildat högt ansedda och eftertraktade sjuksköterskor. Högskolan gör en stor samhällsnytta och examinerar årligen cirka 200 sjuksköterskor och 50 specialistsjuksköterskor inom intensivvård, infektionssjukvård och psykiatrisk vård. Vi bidrar också till att öka kompetensen bland kliniska handledare inom den verksamhetsförlagda utbildningen genom att erbjuda uppdragsutbildning.

Vi finns på Campus Flemingsberg och har 850 studenter och 70 medarbetare.

Vi söker nu högskolelektorer i omvårdnad som har intresse och engagemang för att undervisa och bedriva utveckling av utbildning och forskning. Vid Hälsovetenskapliga institutionen bedrivs professionsutbildningar till sjuksköterska och specialistsjuksköterska inom intensivvård, psykiatrisk vård samt infektionssjukvård. I uppdraget som högskolelektor ingår att delta i att bygga upp vår forskningsmiljö vid Röda Korsets Högskola. Inom forskningsmiljön kommer vår nya forskningsinriktning – Hälsovetenskap i ett globalt perspektiv utvecklas. Nu söker vi dig som är lektor i omvårdnad och som vill vara med i utvecklingsarbetet på högskolan. Vi har behov av ytterligare kompetens eftersom vi nu är inne i en spännande utvecklingsfas och har en utbildnings- och forskningsverksamhet i expansion.

Beskrivning

Hälsovetenskapliga institutionen har 45 medarbetare och utbildar 850 studenter per år. Institutionens utbildnings- och forskningsverksamhet som spänner över flera ämnesområden och utmärker sig genom vår globala profil. Institutionen utgör grunden för högskolans akademiska verksamhet i form av utbildning på grund- och avancerad nivå, forskning, samverkan internt och externt med andra lärosäten samt med omgivande samhälle. Läs mer om oss här: www.rkh.se

Arbetsuppgifter

I dina arbetsuppgifter ingår undervisning i omvårdnad på grund- och/eller avancerad nivå i såväl teoretisk som verksamhetsintegrerat lärande/verksamhetsförlagd utbildning, handledning av examensarbete på grund- och avancerad nivå samt pedagogiska uppdrag som kursansvarig och examinator. I arbetsuppgifterna ingår även att stärka och forskningsanknyta ämnet omvårdnad.

Dina arbetsuppgifter består även av forskning/kompetenstid i omfattningen 40% första anställningsåret, 30% andra anställningsåret därefter minst 20% av arbetstid i anställningen. Möjlighet finns att handleda finansierade doktorander. Du ska aktivt bidra till att externa forskningsmedel tillförs ämnet, delta i utvecklingen av högskolans forskningsmiljö och forskningsinriktning samt följa ämnets nationella och internationella utveckling.

Krav

• Doktorsexamen i omvårdnad, omvårdnadsvetenskap, vårdvetenskap eller annat för tjänsten relevant område
• Sjuksköterskeexamen samt svensk sjuksköterskelegitimation
• Genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 15 högskolepoäng eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. Bedöms det inte vara tillfullo uppfyllt ska kunskaperna förvärvas och utbildning påbörjas under första anställningsåret i överenskommelse med rekryterande chef
• Klinisk erfarenhet
• Visat den vetenskapliga skicklighet och den undervisningsförmåga som krävs för anställningen
• Goda kunskaper i svenska och engelska
• I övrigt hänvisas till Röda Korsets Högskolas anställningsordning.

Meriterande

• Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning distriktssköterska, infektionssjukvård eller intensivvård samt klinisk yrkeserfarenhet som specialistsjuksköterska
• Erfarenhet av verksamhetsförlagd utbildning på grund- och/eller avancerad nivå
• Erfarenhet av undervisning på kliniskt träningscentrum

Ansökan ska innehålla

• CV
• Personligt brev
• Redogörelse för vetenskaplig verksamhet
• Redogörelse för pedagogisk verksamhet
• Redogörelse från ledarskap, samarbete och administrativt arbete
• Intyg på genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper
• Publikationsförteckning (vid sampublicering ska den egna insatsen tydligt framgå)
• Redogörelse för språkkunskaper
• Högst 10 vetenskapliga publikationer samt högst fem arbeten avsedda för kunskapsförmedling, t. ex. populärvetenskapliga artiklar, läroböcker

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska ingå i din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Namnge varje uppladdat dokument så att innehållet tydligt framgår.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker, publikationer, ska skickas i tre exemplar till HR. Underlagen ska vara högskolan tillhanda senast en vecka efter sista ansökningsdatum.

Röda Korsets Högskola
HR-chef Heléne Kindström
Box 1059
141 21 Huddinge

Kontaktpersoner:

Frågor om tjänsten besvaras av:
Prefekt Birgitta Bisholt: tel 08-587 516 59.

Facklig representant för SULF: Mia Kraft, ordförande tel: 08-587 516 58.

Sista dag för ansökan:

Välkommen in med din ansökan senast den 11 maj. Visa mindre

Lektor i psykologi

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 13 000 studenter, cirka 70 program och 280 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På... Visa mer
Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 13 000 studenter, cirka 70 program och 280 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande, de som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.

Ämnet psykologi ingår i institutionen för samhällsvetenskaper som bedriver utbildning och forskning i företagsekonomi, journalistik, juridik, nationalekonomi, offentlig förvaltning, socialt arbete, statsvetenskap, sociologi samt psykologi. Psykologi har funnits vid Södertörns högskola sedan 2010 och bedriver utbildning på grundnivå och avancerad nivå som fristående kurser samt inom flera program på högskolan. Forskningsmiljön inom ämnet är bred och innefattar socialpsykologi, beslutsfattande, rättspsykologi, miljöpsykologi och spelforskning.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna inkluderar undervisning, handledning av självständiga arbeten, kursansvar och samverkan både med kollegor från olika delar av högskolan och det omgivande samhället. Undervisningen avser ämnets fristående kurser i psykologi samt inom program som, polisutbildningen, socionomutbildningen och lärarutbildningen. Planering och genomförande av undervisning sker både individuellt och i lärarlag. Vid undervisning på program ingår även i arbetsuppgifterna att samverka med ansvariga för programmen. Till arbetsuppgifterna för undervisning ingår även att delta i ämneskollegiet delta i kursutvecklingsarbete samt att hålla sig uppdaterad på utvecklingen inom undervisningsområdena. Undervisningen bedrivs huvudsakligen på svenska, men undervisning på engelska förekommer också. Forskning bedrivs huvudsakligen genom extern finansiering. Samarbeten inom kollegiet och med externa forskare i forskningsansökningar och forskning uppmuntras.

Behörighet
Behörig att anställas som lektor i psykologi är den som, dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i psykologi, eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Den sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng eller ha motsvarande kompetens. Den sökande ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda högskolan sa? att det gagnar verksamheten. För denna anställning krävs att den sökande behärskar undervisning på svenska och engelska.

Pedagogisk skicklighet visas genom undervisning av hög kvalitet och i betydande omfattning, deltagande i pedagogiskt utvecklingsarbete, ett självreflekterande förhållningssätt till studenters lärande och erfarenheter samt den egna lärarrollen, samverkansinitiativ, forskningsanknytning av högre utbildning och utveckling av kurser.

Vetenskaplig skicklighet visas genom vetenskapliga publikationer inom det aktuella ämnesområdet, deltagande i forskningsprojekt, forskningssamarbeten, samverkansuppdrag, bidrag till ämnesområdets utveckling, samt genom uppdrag som sakkunnig, redaktör eller motsvarande.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. För denna anställning ska pedagogisk skicklighet viktas högre än vetenskaplig skicklighet. För denna anställning har dessutom nedanstående bedömningsgrunder fastställts (i rangordning). Nedanstående punkter ska vara dokumenterade. 


• Pedagogisk skicklighet på mångvetenskapliga program, särskilt relaterade till yrkena: polis, socionom och/eller lärare
• Vetenskaplig skicklighet inom psykologiområdet
• Erfarenhet av kursansvar och pedagogiskt utvecklingsarbete
• God samarbetsförmåga
• Administrativ skicklighet
• Samverkansskicklighet

För fullständig information om behörighet samt kriterier för bedömning av behörighet och bedömningsgrunder se Södertörns högskolas anställningsordning.

Anställningen
Anställningen är tillsvidare på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Sex månaders provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 2022-05-04.

Ytterligare upplysningar
Malena Ivarsson, avdelningsföreståndare och ämnessmordnare, 08-608 42 02, [email protected]
Viktor Hasselgren, HR-specialist, 073-714 12 96, [email protected]

 


Välkommen med din ansökan!

På vår hemsida sh.se/ledigajobb finns en mall för ansökan som den sökande behöver följa. Publikationer som åberopas ska bifogas i ansökan.

En ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft.

Södertörns högskola kan komma att tillämpa CV-revision

Fackliga kontaktpersoner:
SACO: [email protected]
ST: [email protected]
SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, [email protected]

Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Lektor i journalistik, vikariat

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 13 000 studenter, cirka 70 program och 280 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På... Visa mer
Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 13 000 studenter, cirka 70 program och 280 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande, de som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.

Journalistik är ett av de större ämnena vid Södertörns högskola och är placerat vid Institutionen för samhällsvetenskaper. Vi är en av Sveriges största journalistikutbildningar och har en profil mot digital journalistik. Det finns två utbildningsprogram på kandidatnivå, ett forskningsförberedande magisterprogram, samt från hösten 2022 en forskarutbildning. Dessutom ges fristående kurser för yrkesverksamma journalister samt en ettårig journalistutbildning för akademiker. Karaktäristiskt för utbildningen är att praktisk undervisning i journalistik, byggd på beprövad erfarenhet, förenas med vetenskaplig teoretisk reflektion. Det finns en väl utvecklad forskningsverksamhet med två inriktningar. Den första är Journalistik och medieutveckling, som anknyter till högskolans profil i grundutbildningen med en betoning på digitala medier och ett nära samarbete med medieteknik. Forskningen handlar om journalistiska yrkesroller och arbetsprocesser, om redaktionell konvergens och uttrycksformer på digitala plattformar, t ex datajournalistik. Den andra forskningsinriktningen är Journalistik och samhälle, som bygger vidare på journalistikens koppling till det samhällsvetenskapliga forskningsområdet.

För fullständig information se nedanstående länk: 
https://www.sh.se/ledigajobb?rmpage=job&rmjob=5489&rmlang=SE

Anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad med omfattning om 70 % under perioden 220815 till 230630.

Ansökan 
Sista ansökningsdag är 2022-04-30. 

Ytterligare upplysningar 

Malin Picha Edwardsson, avdelningsföreståndare och ämnessamordnare, 0709-922 279, [email protected]
Lovisa Henricsson, HR-generalist, 08 608 44 55, [email protected] Visa mindre

Lektor i pedagogik, tidsbegränsad

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 13 000 studenter, cirka 70 program och 280 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På... Visa mer
Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 13 000 studenter, cirka 70 program och 280 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande, de som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.

Lärarutbildningen vid Södertörns högskola erbjuder program avsedda för flertalet verksamhetsområden, från förskola till gymnasium. Två program leder till förskollärarexamen, fem till grundlärarexamen och två till ämneslärarexamen. Lärarutbildningen har två profilområden: interkulturalitet och bildning. För mer information, klicka här. 

Pedagogikämnet tillhör Avdelningen för pedagogik och didaktik vid Lärarutbildningen och erbjuder fristående kurser på grundnivå och avancerad nivå samt ett magisterprogram. Ämnet har även ett betydande uppdrag i förskollärar- och lärarprogrammen. Forskningsmässigt har ämnet en stark och internationellt förankrad forskningsmiljö inom allmänpedagogik och allmän didaktik. Ämnet ingår även i forskarutbildningsområdet Utbildningsvetenskapliga studier. För mer information, klicka här.

Vi söker dig som är disputerad i pedagogik och har erfarenhet av undervisning på lärarutbildning och pedagogikämnet samt av forskning med relevans för lärarprofessionen, särskilt inom områdena läroplansteori, betyg och bedömning. Du kommer att vara anställd vid Avdelningen för pedagogik och didaktik och i första hand arbeta inom lärarutbildningen. 

Arbetsuppgifter 
Arbetsuppgifterna innefattar undervisning och kursansvar på lärarutbildningen. Arbetsuppgifterna kan också komma att innefatta undervisning i pedagogikämnet, samt kursutveckling. Även handledning av självständiga arbeten kan ingå, både inom pedagogikämnet och lärarutbildningen. I anställningen som lektor ingår samverkan med kollegor från andra ämnen på högskolan. Även administrativa arbetsuppgifter kan förekomma som exempelvis kursplanering.  Undervisning bedrivs på svenska.

Behörighet 
Behörig att anställas som lektor i pedagogik är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i pedagogik eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Den sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng eller ha motsvarande kompetens. Den sökande ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda högskolan sa? att det gagnar verksamheten.

För denna anställning krävs att den sökande behärskar undervisning på svenska.

Vetenskaplig skicklighet visas genom vetenskapliga publikationer inom det aktuella ämnesområdet, deltagande i forskningsprojekt, forskningssamarbeten, samverkansuppdrag, bidrag till ämnesområdets utveckling, samt genom uppdrag som sakkunnig, redaktör eller motsvarande.

Pedagogisk skicklighet visas genom undervisning av hög kvalitet och i betydande omfattning, deltagande i pedagogiskt utvecklingsarbete, ett självreflekterande förhållningssätt till studenters lärande och erfarenheter samt den egna lärarrollen, samverkansinitiativ, forskningsanknytning av högre utbildning och utveckling av kurser.

Bedömningsgrunder 
Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

För denna anställning ska vetenskaplig och pedagogisk skicklighet viktas lika.

För denna anställning har dessutom nedanstående bedömningsgrunder fastställts (i rangordning). Nedanstående punkter ska vara dokumenterade.


• God samarbetsförmåga
• Pedagogisk skicklighet på högskolenivå inom lärarutbildning, särskilt inom områdena läroplansteori, betyg och bedömning
• Forskningsskicklighet med inriktning mot lärarprofessionen, särskilt inom områdena läroplansteori, betyg och bedömning
• Lärarexamen eller motsvarande
• Pedagogisk skicklighet på högskolenivå inom ämnet pedagogik
• Administrativ skicklighet

För fullständig information om behörighet samt kriterier för bedömning av behörighet och bedömningsgrunder se Södertörns högskolas anställningsordning.

Anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad med omfattning om 80-100 % med varaktighet 12 månader. Tillträde enligt överenskommelse.

Ansökan 
Sista ansökningsdag är 2022-04-29.

Ytterligare upplysningar 
Eva Jonsson, studierektor vid lärarutbildningen, [email protected]
Niclas Månsson, biträdande avdelningsföreståndare, [email protected]
Elina Nylander, HR-generalist, [email protected] 


Välkommen med din ansökan!

På vår hemsida sh.se/ledigajobb finns en mall för ansökan som den sökande behöver följa. Publikationer som åberopas ska bifogas i ansökan.

En ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft.

Södertörns högskola kan komma att tillämpa CV-revision

Fackliga kontaktpersoner:
SACO: [email protected]
ST: [email protected]
SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, [email protected]

Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Lektor i pedagogik med inriktning mot förskola, tidsbegränsad 80-100%

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 13 000 studenter, cirka 70 program och 280 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På... Visa mer
Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 13 000 studenter, cirka 70 program och 280 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande, de som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.

Förskollärarutbildningen vid Södertörns högskola organiseras i två program, ett ordinarie och ett erfarenhetsbaserat med sammanlagt ca 1000 studenter. Utbildningen har två profilområden, bildning och interkulturalitet. En mångvetenskaplig miljö för förskoleforskning är under uppbyggnad. För mer information, klicka här.

Pedagogikämnet tillhör avdelningen för pedagogik och didaktik vid Lärarutbildningen och erbjuder fristående kurser på grund och avancerad nivå samt ett magisterprogram. Ämnet har även ett betydande uppdrag i förskollärar- och lärarprogrammen. Forskningsmässigt har ämnet en stark och internationellt förankrad forskningsmiljö inom allmänpedagogik och allmän didaktik. Ämnet ingår även i forskarutbildningsområdet Utbildningsvetenskapliga studier. För mer information, klicka här.

Vi söker dig som är disputerad i pedagogik med inriktning mot förskolans område och har erfarenhet av undervisning på förskollärarutbildning och av forskning med relevans för förskolans område. Du kommer att vara anställd på pedagogikämnet och i första hand arbeta mot förskollärarutbildningen.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innefattar undervisning och kursansvar på förskollärarutbildningen. Arbetsuppgifterna kan också komma att innefatta undervisning i pedagogikämnet, samt kursutveckling. Även handledning av självständiga arbeten kan ingå, både inom pedagogikämnet och lärarutbildningen. I anställningen som lektor ingår samverkan med Lärarutbildningen. Även administrativa arbetsuppgifter kan förekomma som exempelvis kursplanering.  Undervisning bedrivs på svenska.

Behörighet 
Behörig att anställas som lektor i pedagogik med inriktning mot förskola är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i pedagogik eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Den sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng eller ha motsvarande kompetens. Den sökande ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda högskolan sa? att det gagnar verksamheten.

För denna anställning krävs att den sökande behärskar undervisning på svenska.

Vetenskaplig skicklighet visas genom vetenskapliga publikationer inom det aktuella ämnesområdet, deltagande i forskningsprojekt, forskningssamarbeten, samverkansuppdrag, bidrag till ämnesområdets utveckling, samt genom uppdrag som sakkunnig, redaktör eller motsvarande.

Pedagogisk skicklighet visas genom undervisning av hög kvalitet och i betydande omfattning, deltagande i pedagogiskt utvecklingsarbete, ett självreflekterande förhållningssätt till studenters lärande och erfarenheter samt den egna lärarrollen, samverkansinitiativ, forskningsanknytning av högre utbildning och utveckling av kurser.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

För denna anställning ska vetenskaplig och pedagogisk skicklighet viktas lika.

För denna anställning har dessutom nedanstående bedömningsgrunder fastställts (i rangordning). Nedanstående punkter ska vara dokumenterade.


• God samarbetsförmåga
• Förskollärarexamen eller motsvarande
• Pedagogisk skicklighet inom förskola eller förskoleklass
• Pedagogisk skicklighet på högskolenivå inom förskollärarutbildning
• Forskningsskicklighet med inriktning mot förskola eller yngre barns lärande
• Administrativ skicklighet

För fullständig information om behörighet samt kriterier för bedömning av behörighet och bedömningsgrunder se Södertörns högskolas anställningsordning.

Anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad med omfattning om 80-100 % med varaktighet 12 månader. Tillträde enligt överenskommelse.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 2022-04-25.

Ytterligare upplysningar
David Gunnarsson, studierektor vid lärarutbildningen, [email protected]
Niclas Månsson, biträdande avdelningsföreståndare, [email protected]
Elina Nylander, HR-generalist, [email protected]


Välkommen med din ansökan!

På vår hemsida sh.se/ledigajobb finns en mall för ansökan som den sökande behöver följa. Publikationer som åberopas ska bifogas i ansökan.

En ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft.

Södertörns högskola kan komma att tillämpa CV-revision

Fackliga kontaktpersoner:
SACO: [email protected]
ST: [email protected]
SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, [email protected]

Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Tidsbegränsad anställning som lektor i religionsvetenskap till hösten 2022

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 13 000 studenter, cirka 70 program och 280 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På... Visa mer
Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 13 000 studenter, cirka 70 program och 280 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande, de som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.

 

Välkommen att söka tjänsten som lektor i religionsvetenskap på Södertörns högskola
Se mer information och sök tjänsten via denna länk: https://www.sh.se/ledigajobb

Anställningen
Anställningen är tidsbegränsad med omfattning 50-60% med varaktighet under perioden 2022-07-01 till 2022-12-31. Tillträde enligt överenskommelse.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 2022-04-21Välkommen med din ansökan!

På vår hemsida sh.se/ledigajobb finns en mall för ansökan som den sökande behöver följa. Publikationer som åberopas ska bifogas i ansökan.

En ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft.

Södertörns högskola kan komma att tillämpa CV-revision

Fackliga kontaktpersoner:
SACO: [email protected]
ST: [email protected]
SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, [email protected]

Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Lektor i pedagogik med inriktning mot förskola, tidsbegränsad 50-70%

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 13 000 studenter, cirka 70 program och 280 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På... Visa mer
Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 13 000 studenter, cirka 70 program och 280 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande, de som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.

Förskollärarutbildningen vid Södertörns högskola organiseras i två program, ett ordinarie och ett erfarenhetsbaserat med sammanlagt ca 1000 studenter. Utbildningen har två profilområden, bildning och interkulturalitet. En mångvetenskaplig miljö för förskoleforskning är under uppbyggnad. För mer information, klicka här.

Pedagogikämnet tillhör avdelningen för pedagogik och didaktik vid Lärarutbildningen och erbjuder fristående kurser på grund och avancerad nivå samt ett magisterprogram. Ämnet har även ett betydande uppdrag i förskollärar- och lärarprogrammen. Forskningsmässigt har ämnet en stark och internationellt förankrad forskningsmiljö inom allmänpedagogik och allmän didaktik. Ämnet ingår även i forskarutbildningsområdet Utbildningsvetenskapliga studier. För mer information, klicka här.

Vi söker dig som är disputerad i pedagogik med inriktning mot förskolans område och har erfarenhet av undervisning på förskollärarutbildning och av forskning med relevans för förskolans område. Du kommer att vara anställd på pedagogikämnet och i första hand arbeta mot förskollärarutbildningen.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innefattar undervisning och kursansvar på förskollärarutbildningen. Arbetsuppgifterna kan också komma att innefatta undervisning i pedagogikämnet, samt kursutveckling. Även handledning av självständiga arbeten kan ingå, både inom pedagogikämnet och lärarutbildningen. I anställningen som lektor ingår samverkan med Lärarutbildningen. Även administrativa arbetsuppgifter kan förekomma som exempelvis kursplanering.  Undervisning bedrivs på svenska.

Behörighet 
Behörig att anställas som lektor i pedagogik med inriktning mot förskola är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i pedagogik eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Den sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng eller ha motsvarande kompetens. Den sökande ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda högskolan sa? att det gagnar verksamheten.

För denna anställning krävs att den sökande behärskar undervisning på svenska.

Vetenskaplig skicklighet visas genom vetenskapliga publikationer inom det aktuella ämnesområdet, deltagande i forskningsprojekt, forskningssamarbeten, samverkansuppdrag, bidrag till ämnesområdets utveckling, samt genom uppdrag som sakkunnig, redaktör eller motsvarande.

Pedagogisk skicklighet visas genom undervisning av hög kvalitet och i betydande omfattning, deltagande i pedagogiskt utvecklingsarbete, ett självreflekterande förhållningssätt till studenters lärande och erfarenheter samt den egna lärarrollen, samverkansinitiativ, forskningsanknytning av högre utbildning och utveckling av kurser.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

För denna anställning ska vetenskaplig och pedagogisk skicklighet viktas lika.

För denna anställning har dessutom nedanstående bedömningsgrunder fastställts (i rangordning). Nedanstående punkter ska vara dokumenterade.


• God samarbetsförmåga
• Förskollärarexamen eller motsvarande
• Pedagogisk skicklighet inom förskola eller förskoleklass
• Pedagogisk skicklighet på högskolenivå inom förskollärarutbildning
• Forskningsskicklighet med inriktning mot förskola eller yngre barns lärande
• Administrativ skicklighet

För fullständig information om behörighet samt kriterier för bedömning av behörighet och bedömningsgrunder se Södertörns högskolas anställningsordning.

Anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad med omfattning om 50-70 % med varaktighet 12 månader. Tillträde enligt överenskommelse.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 2022-04-25.

Ytterligare upplysningar
David Gunnarsson, studierektor vid lärarutbildningen, [email protected]
Niclas Månsson, biträdande avdelningsföreståndare, [email protected]
Elina Nylander, HR-generalist, [email protected]


Välkommen med din ansökan!

På vår hemsida sh.se/ledigajobb finns en mall för ansökan som den sökande behöver följa. Publikationer som åberopas ska bifogas i ansökan.

En ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft.

Södertörns högskola kan komma att tillämpa CV-revision

Fackliga kontaktpersoner:
SACO: [email protected]
ST: [email protected]
SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, [email protected]

Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Lektor i pedagogik med inriktning mot förskola

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 13 000 studenter, cirka 70 program och 280 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På... Visa mer
Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 13 000 studenter, cirka 70 program och 280 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande, de som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.

Lektor i pedagogik med inriktning mot förskola
Förskollärarutbildningen vid Södertörns högskola organiseras i två program, ett ordinarie och ett erfarenhetsbaserat med sammanlagt ca 1000 studenter. Utbildningen har två profilområden, bildning och interkulturalitet. En mångvetenskaplig miljö för förskoleforskning är under uppbyggnad. För mer information om lärarutbildningen, klicka här. Pedagogikämnet tillhör avdelningen för pedagogik och didaktik vid Lärarutbildningen och erbjuder fristående kurser på grund och avancerad nivå samt ett magisterprogram. Ämnet har även ett betydande uppdrag i förskollärar- och lärarprogrammen. Forskningsmässigt har ämnet en stark och internationellt förankrad forskningsmiljö inom allmänpedagogik och allmän didaktik. Ämnet ingår även i forskarutbildningsområdet Utbildningsvetenskapliga studier. Flera doktorander är verksamma inom ämnet varav fyra med inriktning mot förskola. För mer information om pedagogikämnet, klicka här.

Vill du vara med och utveckla vår forsknings- och undervisningsmiljö inom förskolepedagogik, förskoledidaktik och yngre barns lärande vid Södertörns högskola? Vi söker dig som är disputerad i pedagogik med inriktning mot förskolans område och har erfarenhet av undervisning på förskollärarutbildning och av förskoleforskning. Du kommer att vara anställd på pedagogikämnet och i första hand arbeta mot förskollärarutbildningen.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innefattar undervisning, handledning, kursansvar och kursutveckling på förskollärarprogrammen. I anställningen ingår 30% forskning under en treårsperiod. Forskningen ska vara inom förskolans pedagogik och didaktik. Arbete med ansökningar om externa forskningsmedel kan förekomma. Som lektor ser vi gärna att du verkar för internationalisering och samverkan med det omgivande samhället. I anställningen som lektor ingår bland annat samverka inom Lärarutbildningen och med andra ämnen och institutioner. Även administrativa arbetsuppgifter förekommer. Undervisning bedrivs på svenska.

Behörighet
Behörig att anställas som lektor i pedagogik med inriktning mot förskola är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i pedagogik med inriktning mot det förskolepedagogiska forskningsfältet eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Den sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng eller ha motsvarande kompetens. Den sökande ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda högskolan så att det gagnar verksamheten. För denna anställning krävs att den sökande behärskar undervisning på svenska.

Vetenskaplig skicklighet visas genom vetenskapliga publikationer inom det aktuella ämnesområdet, deltagande i forskningsprojekt, forskningssamarbeten, samverkansuppdrag, bidrag till ämnesområdets utveckling, samt genom uppdrag som sakkunnig, redaktör eller motsvarande.

Pedagogisk skicklighet visas genom undervisning av hög kvalitet och i betydande omfattning, deltagande i pedagogiskt utvecklingsarbete, ett självreflekterande förhållningssätt till studenters lärande och erfarenheter samt den egna lärarrollen, samverkansinitiativ, forskningsanknytning av högre utbildning och utveckling av kurser.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. För denna anställning ska vetenskaplig och pedagogisk skicklighet viktas lika. För denna anställning har dessutom nedanstående bedömningsgrunder fastställts (i rangordning). Nedanstående punkter ska vara dokumenterade.


• Vetenskaplig skicklighet i form av egen forskning inom det förskolepedagogiska forskningsfältet
• Förskollärarutbildning eller motsvarande
• Erfarenhet av arbete inom förskola eller förskoleklass
• God samarbetsförmåga
• Utbyggt nätverk kring forskning inom det förskolepedagogiska forskningsfältet
• Skicklighet i att söka forskningsmedel inom det förskolepedagogiska forskningsfältet
• Samverkansskicklighet
• Administrativ skicklighet

För fullständig information om behörighet samt kriterier för bedömning av behörighet och bedömningsgrunder se Södertörns högskolas anställningsordning.

Anställningen
Anställningen är tillsvidare på heltid med tillträde 2023-01-01 eller enligt överenskommelse. Sex månaders provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 2022-04-21.

Ytterligare upplysningar
Elisabet Langmann, avdelningsföreståndare, 08-608 50 43, [email protected]
Viktor Hasselgren, HR-specialist, 073-714 12 96, [email protected]

 

 


Välkommen med din ansökan!

På vår hemsida sh.se/ledigajobb finns en mall för ansökan som den sökande behöver följa. Publikationer som åberopas ska bifogas i ansökan.

En ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft.

Södertörns högskola kan komma att tillämpa CV-revision

Fackliga kontaktpersoner:
SACO: [email protected]
ST: [email protected]
SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, [email protected]

Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Lektor i historia

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 13 000 studenter, cirka 70 program och 280 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På... Visa mer
Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 13 000 studenter, cirka 70 program och 280 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande, de som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.

Historieämnet på Södertörns högskola har en bred allmänhistorisk bas, men också en uttalad profil kring genus och interkulturalitet. Södertörns högskola ger fristående kurser i historia på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå. Historieämnet ingår också i flera av högskolans mångvetenskapliga program, bland annat inom lärarutbildningen. Historia är en ämnesinriktning inom ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan, men historiker deltar också i undervisningen i flera av grundlärarprogrammen samt i förskollärarprogrammen.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av undervisning men även forskning kan ingå under förutsättning att finansiering finns. Arbete med ansökningar om externa forskningsanslag uppmuntras. Undervisningen bedrivs inom historieämnets ordinarie kursutbud, på såväl grundnivå som avancerad nivå samt inom de olika lärarprogrammen. Undervisning kan även förekomma inom andra av högskolans mångvetenskapliga program. Undervisningsspråket är främst svenska, men även engelska kan bli aktuellt. Till undervisningen, som till stor del sker i arbetslag, räknas även att delta i kursutvecklingsarbetet inom ämneskollegiet. Även administrativa arbetsuppgifter kan komma att ingå. Till arbetsuppgifterna hör också att följa utvecklingen inom ämnesområdet. Arbetet förutsätter ett aktivt och kollegialt deltagande i undervisnings- och forskningsmiljön på Södertörns högskola.

Behörighet
Behörig att anställas som lektor i historia är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i historia eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Den sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng eller ha motsvarande kompetens. Den sökande ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda högskolan sa? att det gagnar verksamheten. För den här anställningen krävs att den sökande behärskar undervisning på svenska och engelska.

Vetenskaplig skicklighet visas genom vetenskapliga publikationer inom det aktuella ämnesområdet, deltagande i forskningsprojekt, forskningssamarbeten, samverkansuppdrag, bidrag till ämnesområdets utveckling, samt genom uppdrag som sakkunnig, redaktör eller motsvarande.

Pedagogisk skicklighet visas genom undervisning av hög kvalitet och i betydande omfattning, deltagande i pedagogiskt utvecklingsarbete, ett självreflekterande förhållningssätt till studenters lärande och erfarenheter samt den egna lärarrollen, samverkansinitiativ, forskningsanknytning av högre utbildning och utveckling av kurser.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. För dessa anställningar ska pedagogisk och vetenskaplig skicklighet viktas lika. För denna anställning har dessutom nedanstående bedömningsgrunder fastställts (i rangordning). Nedanstående punkter ska vara dokumenterade.


• Att framgångsrikt ha planerat, sökt och erhållit anslag för forskningsprojekt från externa finansiärer
• En bred ämneskompetens
• Erfarenhet av att undervisa på olika tidsperioder
• God samarbetsförmåga
• Erfarenhet av att ha arbetat i lärarlag
• Erfarenhet av kursutveckling
• Administrativ skicklighet

För fullständig information om behörighet samt kriterier för bedömning av behörighet och bedömningsgrunder se Södertörns högskolas anställningsordning.

Övriga upplysningar
Avdelningen för historia eftersträvar en jämnare könsfördelning då många av lärarna är män.

Anställningen
Anställningen är tillsvidare på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Sex månaders provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 2022-04-28.

Ytterligare upplysningar
Christopher Collstedt, avdelningsföreståndare för Historia och Samtidshistoriska institutet, 08-608 51 62, [email protected]
Viktor Hasselgren, HR-specialist, 073-714 12 96, [email protected]


Välkommen med din ansökan!

På vår hemsida sh.se/ledigajobb finns en mall för ansökan som den sökande behöver följa. Publikationer som åberopas ska bifogas i ansökan.

En ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft.

Södertörns högskola kan komma att tillämpa CV-revision

Fackliga kontaktpersoner:
SACO: [email protected]
ST: [email protected]
SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, [email protected]

Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Lektor i historia med inr. mot historiedidaktik och utbildningsvetenskap

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 13 000 studenter, cirka 70 program och 280 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På... Visa mer
Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 13 000 studenter, cirka 70 program och 280 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande, de som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.

Historieämnet på Södertörns högskola har en bred allmänhistorisk bas, men också en uttalad profil kring genus och interkulturalitet. Södertörns högskola ger fristående kurser i historia på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå. Historieämnet ingår också i flera av högskolans mångvetenskapliga program, bland annat inom lärarutbildningen. Historia är en ämnesinriktning inom ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan, men historiker deltar också i undervisningen i flera av grundlärarprogrammen samt i förskollärarprogrammen.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna inkluderar undervisning, handledning av självständiga arbeten, kursansvar och samverkan både med kollegor från olika delar av högskolan och det omgivande samhället. Till arbetsuppgifterna hör även forskning under förutsättning att medel finns. Arbete med ansökningar om externa forskningsanslag uppmuntras. Undervisningen avser i första hand inom ämneslärarprogrammet med inriktning historia. Även undervisning inom andra program inom lärarutbildningen kan förekomma, liksom inom det egna ämnet. Undervisning sker på såväl grundnivå som avancerad nivå och huvudsakligen på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma. Till arbetsuppgifterna räknas även att delta i kursutvecklingsarbete inom ämneskollegiet och att följa utvecklingen inom de områden som anställningen avser. Även administrativa arbetsuppgifter kan komma att ingå. Arbetet förutsätter ett aktivt och kollegialt deltagande i undervisnings- och forskningsmiljön på Södertörns högskola.

Behörighet
Behörig att anställas som lektor i historia är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i historia eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. För denna anställning krävs dessutom att den sökande har dokumenterad erfarenhet av såväl undervisning som forskning inom de historiedidaktiska eller utbildningsvetenskapliga fälten. Den sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng eller ha motsvarande kompetens. Den sökande ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda högskolan sa? att det gagnar verksamheten. För den här anställningen krävs att den sökande behärskar undervisning på svenska och engelska.

Vetenskaplig skicklighet visas genom vetenskapliga publikationer inom det aktuella ämnesområdet, deltagande i forskningsprojekt, forskningssamarbeten, samverkansuppdrag, bidrag till ämnesområdets utveckling, samt genom uppdrag som sakkunnig, redaktör eller motsvarande.

Pedagogisk skicklighet visas genom undervisning av hög kvalitet och i betydande omfattning, deltagande i pedagogiskt utvecklingsarbete, ett självreflekterande förhållningssätt till studenters lärande och erfarenheter samt den egna lärarrollen, samverkansinitiativ, forskningsanknytning av högre utbildning och utveckling av kurser.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. För dessa anställningar ska pedagogisk och vetenskaplig skicklighet viktas lika. För denna anställning har dessutom nedanstående bedömningsgrunder fastställts (i rangordning). Nedanstående punkter ska vara dokumenterade.


• Vetenskaplig skicklighet i form av egen forskning inom de historiedidaktiska eller utbildningsvetenskapliga forskningsfälten
• Undervisningsskicklighet inom historia, historiedidaktik och utbildningsvetenskap inom lärarutbildningen
• Erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete
• God samarbetsförmåga
• Administrativ skicklighet
• Samverkansskicklighet

För fullständig information om behörighet samt kriterier för bedömning av behörighet och bedömningsgrunder se Södertörns högskolas anställningsordning.

Övriga upplysningar
Avdelningen för historia eftersträvar en jämnare könsfördelning då många av lärarna är män.

Anställningen
Anställningen är tillsvidare på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Sex månaders provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 2022-04-28.

Ytterligare upplysningar
Christopher Collstedt, avdelningsföreståndare för Historia och Samtidshistoriska institutet, 08-608 51 62, [email protected]
Viktor Hasselgren, HR-specialist, 073-714 12 96, [email protected]


Välkommen med din ansökan!

På vår hemsida sh.se/ledigajobb finns en mall för ansökan som den sökande behöver följa. Publikationer som åberopas ska bifogas i ansökan.

En ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft.

Södertörns högskola kan komma att tillämpa CV-revision

Fackliga kontaktpersoner:
SACO: [email protected]
ST: [email protected]
SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, [email protected]

Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Tidsbegränsade anställningar som lektor i historia

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På... Visa mer
Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande, de som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.

Välkommen att söka tre tidsbegränsade anställningar som lektor i historia på Södertörns högskola!

Gör din ansökan via denna länk: https://www.sh.se/ledigajobb?rmpage=job&rmjob=5351&rmlang=SE

Sista ansökningsdag är 2022-03-10


För fullständig information och för att söka denna anställning vänligen gå in på www.sh.se/ledigajobb.

Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft.

En ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Södertörns högskola kan komma att tillämpa CV-revision.

Välkommen med din ansökan!

Fackliga kontaktpersoner:
SACO: [email protected]
ST: [email protected]
SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, [email protected]

Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Lektor med inriktning mot samhällskunskapsdidaktik till lärarutbildningen

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På... Visa mer
Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande, de som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.

Södertörns högskola har bedrivit lärarutbildning sedan 1998. Från och med 2006 erbjuds lärarutbildning avsedd för samtliga verksamhetsområden, från förskola till gymnasium. Lärarutbildningen på Södertörns högskola har två profiler som präglar både grundutbildning och forskning: interkulturalitet och bildning. På ämneslärarutbildningen är samhällskunskap ett av sex olika ingångsämnen och på grundlärarutbildningen med inriktning mot årskurs 4-6 läser studenterna samhällskunskap på den valbara SO-inriktningen. Nu söker vi dig med en doktorsexamen i ett relevant ämne (exempelvis samhällskunskapsdidaktik, statsvetenskap, sociologi eller pedagogik) för att förstärka såväl forsknings- som utbildningsmiljön i ämnet.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna inkluderar undervisning, handledning av självständiga arbeten, kursansvar och samverkan både med kollegor från olika delar av högskolan och det omgivande samhället. Undervisningen avser i första hand ämneslärarprogrammets samhällskunskapsinriktning och grundlärarprogrammet mot 4-6, men även undervisning inom andra program inom lärarutbildningen kan förekomma liksom inom det egna ämnet. Undervisning sker på såväl grundnivå som avancerad nivå och huvudsakligen på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma. Även administrativa arbetsuppgifter kan förekomma (exempelvis utvecklingsarbete eller olika uppdrag inom lärarutbildningen). Inledningsvis ingår viss forskningstid i anställningen. Arbete med ansökningar om externa forskningsmedel uppmuntras.

Behörighet
Behörig att anställas som lektor i samhällskunskapsdidaktik är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i relevant ämne (exempelvis samhällskunskapsdidaktik, statsvetenskap, sociologi eller pedagogik) eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. För denna anställning krävs dessutom att den sökande har dokumenterad erfarenhet av såväl undervisning som forskning inom det samhällskunskapsdidaktiska fältet. Den sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng eller ha motsvarande kompetens. Den sökande ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda högskolan sa? att det gagnar verksamheten. För den här anställningen krävs att den sökande behärskar undervisning på svenska och engelska.

Vetenskaplig skicklighet visas genom vetenskapliga publikationer inom det aktuella ämnesområdet, deltagande i forskningsprojekt, forskningssamarbeten, samverkansuppdrag, bidrag till ämnesområdets utveckling, samt genom uppdrag som sakkunnig, redaktör eller motsvarande.

Pedagogisk skicklighet visas genom undervisning av hög kvalitet och i betydande omfattning, deltagande i pedagogiskt utvecklingsarbete, ett självreflekterande förhållningssätt till studenters lärande och erfarenheter samt den egna lärarrollen, samverkansinitiativ, forskningsanknytning av högre utbildning och utveckling av kurser.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. För denna anställning ska vetenskaplig och pedagogisk skicklighet viktas lika. För denna anställning har dessutom nedanstående bedömningsgrunder fastställts (i rangordning). Nedanstående punkter ska vara dokumenterade.


• Vetenskaplig skicklighet i form av egen forskning inom det samhällskunskapsdidaktiska forskningsfältet
• Väl vitsordad undervisningsskicklighet inom samhällskunskapsdidaktik på lärarutbildningen
• Erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete
• God samarbetsförmåga
• Lärarexamen i för utlysningen relevant ämne/inriktning och erfarenhet av arbete som lärare i samhällskunskap är meriterande
• Administrativ skicklighet
• Samverkansskicklighet

För fullständig information om behörighet samt kriterier för bedömning av behörighet och bedömningsgrunder se Södertörns högskolas anställningsordning.

Anställningen
Anställningen är tillsvidare på 50-75% med tillträde enligt överenskommelse. Sex månaders provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 2021-02-28

Ytterligare upplysningar
Eva Jonsson, studierektor för Lärarutbildningen, 08-608 5023, [email protected]
Viktor Hasselgren, HR-specialist, 073-714 12 96, [email protected]


Välkommen med din ansökan!

På vår hemsida sh.se/ledigajobb finns en mall för ansökan som den sökande behöver följa. Publikationer som åberopas ska bifogas i ansökan.

En ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft.

Södertörns högskola kan komma att tillämpa CV-revision

Fackliga kontaktpersoner:
SACO: [email protected]
ST: [email protected]
SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, [email protected]

Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Tidsbegränsad anställning som lektor i religionsvetenskap

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På... Visa mer
Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande, de som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.

Välkommen att söka tidsbegränsad anställning som lektor i religionsvetenskap på Södertörns Högskola, via denna länk. 

Ansökan
Sista ansökningsdag är 2021-12-06.


Välkommen med din ansökan!

På vår hemsida sh.se/ledigajobb finns en mall för ansökan som den sökande behöver följa. Publikationer som åberopas ska bifogas i ansökan.

En ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft.

Södertörns högskola kan komma att tillämpa CV-revision

Fackliga kontaktpersoner:
SACO: [email protected]
ST: [email protected]
SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, [email protected]

Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Lektor i religionsvetenskap med didaktisk inriktning

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På... Visa mer
Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande, de som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.

A?mnet religionsvetenskap inga?r i Institutionen fo?r historia och samtidsstudier som a?r en humanistisk ma?ngvetenskaplig institution. Fo?rutom religionsvetenskap innefattar den arkeologi, arkivvetenskap, historia, ide?historia, etnologi samt centrumbildningarna Samtidshistoriska institutet, Maritime Archaeological Research Institute at So?derto?rns University (MARIS) och Institutet för forskning om mångreligiositet och sekularitet (IMS). A?mnet religionsvetenskap har en inriktning mot levd religion, med profilomra?dena islam, kristendom, nyreligiositet, sekularitet, interkulturell religionsdidaktik, samt religion och ha?lsa. Religionsvetenskaplig utbildning ges pa? grundniva?, avancerad niva? samt forskarutbildningsniva? och a?mnet har dessutom uppdrag inom flera av ho?gskolans o?vriga program och professionsutbildningar, sa?som la?rarutbildningen, journalistutbildningen, programmet Internationell migration och etniska relationer (IMER), Europaprogrammet och programmet Interkulturellt fo?retagande (IKF).

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innefattar undervisning i religionsvetenskap, främst inom ämneslärarutbildningen i religionsvetenskap. Undervisning inom andra lärarprogram kan också förekomma. I ansta?llningen inga?r utveckling och genomfo?rande av utbildning pa? grund-, och avancerad niva?, samt handledning och examination av studenter. Arbetsuppgifterna kan a?ven innefatta administrativa uppgifter som att vara a?mnes- eller programsamordnare. I ansta?llningen inga?r ocksa? samverkan både inom högskolan och med det omgivande samha?llet. Undervisningen bedrivs pa? svenska och engelska.

Beho?righet
Behörig att ansta?llas som lektor i religionsvetenskap a?r den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i religionsvetenskap eller har motsvarande vetenskaplig kompetens som a?r av betydelse med ha?nsyn till ansta?llningens a?mnesinneha?ll och arbetsuppgifter som ska inga? i ansta?llningen. Den so?kande ska ha genomga?tt ho?gskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 ho?gskolepoa?ng eller ha motsvarande kompetens. Den so?kande ska i o?vrigt ha de personliga fo?rma?gor som beho?vs fo?r att fullgo?ra ansta?llningen va?l och fo?r att kunna fo?retra?da ho?gskolan sa? att det gagnar verksamheten. Fo?r denna ansta?llning kra?vs att den so?kande beha?rskar undervisning pa? svenska och engelska.

Vetenskaplig skicklighet visas genom vetenskapliga publikationer inom det aktuella a?mnesomra?det, deltagande i forskningsprojekt, forskningssamarbeten, samverkansuppdrag, bidrag till a?mnesomra?dets utveckling, samt genom uppdrag som sakkunnig, redakto?r eller motsvarande.

Pedagogisk skicklighet visas genom undervisning av ho?g kvalitet och i betydande omfattning, deltagande i pedagogiskt utvecklingsarbete, ett sja?lvreflekterande fo?rha?llningssa?tt till studenters la?rande och erfarenheter samt den egna la?rarrollen, samverkansinitiativ, forskningsanknytning av ho?gre utbildning och utveckling av kurser.

Bedo?mningsgrunder
Som bedo?mningsgrunder vid ansta?llning av en lektor ska graden av sa?dan skicklighet som a?r ett krav fo?r beho?righet fo?r ansta?llning ga?lla. Fo?r denna ansta?llning viktas pedagogisk skicklighet högre än vetenskaplig skicklighet. Fo?r denna ansta?llning har dessutom nedansta?ende bedo?mningsgrunder faststa?llts (i rangordning). Nedansta?ende punkter ska vara dokumenterade. 


• Pedagogisk skicklighet inom la?rarutbildning
• Forskningsskicklighet inom religionsvetenskaplig barn- och ungdomsforskning och/eller religionsdidaktik
• Lärarexamen
• God samarbetsfo?rma?ga
• Administrativ skicklighet
• Samverkansskicklighet

Fo?r fullsta?ndig information om beho?righet samt kriterier fo?r bedo?mning av beho?righet och bedo?mningsgrunder se So?derto?rns ho?gskolas ansta?llningsordning.

Ansta?llningen
Ansta?llningen a?r tillsvidare pa? heltid. Tilltra?de enligt o?verenskommelse. Sex ma?naders provansta?llning kan komma att tilla?mpas.

Anso?kan
Sista anso?kningsdag a?r 220131.

Ytterligare upplysning
Linda Vikdahl, avdelningsfo?resta?ndare, 08-608 44 16, [email protected]
Viktor Hasselgren, HR-specialist, 073-714 12 96, [email protected]


Välkommen med din ansökan!

På vår hemsida sh.se/ledigajobb finns en mall för ansökan som den sökande behöver följa. Publikationer som åberopas ska bifogas i ansökan.

En ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft.

Södertörns högskola kan komma att tillämpa CV-revision

Fackliga kontaktpersoner:
SACO: [email protected]
ST: [email protected]
SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, [email protected]

Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Lektor i pedagogik med inriktning mot förskola, tidsbegränsad

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På... Visa mer
Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande, de som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.

Södertörns högskola har bedrivit lärarutbildning sedan 1998. Från och med 2006 erbjuds lärarutbildning avsedd för samtliga verksamhetsområden, från förskola till gymnasium. Två program leder till förskollärarexamen, fyra till grundlärarexamen och två till ämneslärarexamen. Lärarutbildningen har två profilområden, interkulturalitet och bildning.

Lärarutbildningen vid Södertörns högskola består av två avdelningar, en för pedagogik och didaktik och en för lärarutbildning, estetiska lärprocesser och kritiska romska studier. Pedagogikämnet ingår även i Lärarutbildningens forskarutbildningsområde, Utbildningsvetenskapliga studier.

Förskollärarutbildningen på Södertörns högskola präglas av en interkulturell profil och en bildningsprofil och utbildningen organiseras i två program, ordinarie och erfarenhetsbaserat. Det är en dynamisk och kreativ utbildningsmiljö i utveckling. Du kommer att vara anställd på pedagogikämnet och arbeta mot förskollärarutbildningen.

Lektor i pedagogik med inriktning mot förskola

Vill du vara med och utveckla vår forsknings- och undervisningsmiljö inom förskolepedagogik/didaktik här på Södertörns högskola? Vi söker nu dig som är disputerad inom förskolans område med inriktning mot naturvetenskapernas didaktik och har erfarenhet från undervisning på förskollärarutbildning och forskning inom förskolans område. Vi värdesätter sökande med internationella erfarenheter.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna innefattar undervisning, handledning, kursansvar och kursutveckling på förskollärarprogrammet. Som lektor ser vi gärna att du verkar för internationalisering och samverkan med det omgivande samhället. I anställningen som lektor ingår bland annat samverkan med/inom lärarutbildningen. Även administrativa arbetsuppgifter förekommer. Undervisning bedrivs på svenska.

Behörighet

Behörig att anställas som lektor i pedagogik med inriktning mot förskola är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i pedagogik med förskolepedagogisk/didaktisk inriktning eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Den sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng eller ha motsvarande kompetens. Den sökande ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda högskolan så att det gagnar verksamheten. För denna anställning krävs att den sökande behärskar undervisning på svenska.

Vetenskaplig skicklighet visas genom vetenskapliga publikationer inom det aktuella ämnesområdet, deltagande i forskningsprojekt, forskningssamarbeten, samverkansuppdrag, bidrag till ämnesområdets utveckling, samt genom uppdrag som sakkunnig, redaktör eller motsvarande.

Pedagogisk skicklighet visas genom undervisning av hög kvalitet och i betydande omfattning, deltagande i pedagogiskt utvecklingsarbete, ett självreflekterande förhållningssätt till studenters lärande och erfarenheter samt den egna lärarrollen, samverkansinitiativ, forskningsanknytning av högre utbildning och utveckling av kurser.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. För denna anställning ska pedagogisk skicklighet viktas tyngre än vetenskaplig skicklighet. För denna anställning har dessutom nedanstående bedömningsgrunder fastställts (i rangordning). Nedanstående punkter ska vara dokumenterade.

 


• Erfarenhet av arbete inom förskolan
• Erfarenhet av förskolepedagogiskt arbete med avseende på naturvetenskapernas didaktik
• Förskollärarutbildning (examen) eller motsvarande erfarenhet
• God samarbetsförmåga
• Skicklighet i att söka forskningsmedel inom förskolans område
• Utbyggt internationellt nätverk kring forskning och studentutbyte inom förskolans område
• Samverkansskicklighet

 

För fullständig information om behörighet samt kriterier för bedömning av behörighet och bedömningsgrunder se Södertörns högskolas anställningsordning.

Anställningen

Anställningen är tidsbegränsad på 12 månader på deltid 50-70 % med tillträde 2022-01-17 eller enligt överenskommelse.

Ansökan

Sista ansökningsdag är 2021-12-07

 

Ytterligare upplysningar

Anders J Persson, akademisk ledare, [email protected]
Niclas Månsson, ämnesföreträdare, [email protected]
Viktor Johansson, ämnesföreträdare, [email protected]
David Gunnarsson, studierektor, [email protected]
Elina Nylander, HR-generalist, [email protected]


Välkommen med din ansökan!

På vår hemsida sh.se/ledigajobb finns en mall för ansökan som den sökande behöver följa. Publikationer som åberopas ska bifogas i ansökan.

En ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft.

Södertörns högskola kan komma att tillämpa CV-revision

Fackliga kontaktpersoner:
SACO: [email protected]
ST: [email protected]
SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, [email protected]

Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Tidsbegränsad anställning som lektor i idéhistoria

Välkommen att söka tjänsten som lektor i Idéhistoria.  Se länk: https://www.sh.se/om-oss/det-har-ar-sodertorns-hogskola/lediga-jobb Antällningen Anställningen är tidsbegränsad med omfattning 90% och med varaktighet på 5 månader, från 2022-02-01 till och med 2022-06-30. Ansökan Sista ansökningsdag är 2021-11-15 För fullständig information och för att söka denna anställning vänligen gå in på www.sh.se/ledigajobb. Den aktuella anställningen gäller under... Visa mer
Välkommen att söka tjänsten som lektor i Idéhistoria. 

Se länk: https://www.sh.se/om-oss/det-har-ar-sodertorns-hogskola/lediga-jobb

Antällningen
Anställningen är tidsbegränsad med omfattning 90% och med varaktighet på 5 månader, från 2022-02-01 till och med 2022-06-30.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 2021-11-15


För fullständig information och för att söka denna anställning vänligen gå in på www.sh.se/ledigajobb.

Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft.

En ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Södertörns högskola kan komma att tillämpa CV-revision.

Välkommen med din ansökan!

Fackliga kontaktpersoner:
SACO: [email protected]
ST: [email protected]
SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, [email protected]

Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Tidsbegränsad anställning som lektor i historia

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På... Visa mer
Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande, de som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.

Välkommen att söka tjänsten som lektor i historia.

Se mer information här: https://www.sh.se/om-oss/det-har-ar-sodertorns-hogskola/lediga-jobb 

Antällningen
Anställningen är tidsbegränsad med omfattning 75 - 100 % med varaktighet 12 månader. Tillträde den 2022-01-17

Ansökan
Sista ansökningsdag är 2021-11-15.

 


Välkommen med din ansökan!

På vår hemsida sh.se/ledigajobb finns en mall för ansökan som den sökande behöver följa. Publikationer som åberopas ska bifogas i ansökan.

En ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft.

Södertörns högskola kan komma att tillämpa CV-revision

Fackliga kontaktpersoner:
SACO: [email protected]
ST: [email protected]
SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, [email protected]

Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Tidsbegränsad anställning som lektor i idéhistoria

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På... Visa mer
Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande, de som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.

Välkommen att söka tjänsten som lektor i Idéhistoria.

Se länk: https://www.sh.se/om-oss/det-har-ar-sodertorns-hogskola/lediga-jobb

Anställningen
Anställningen är tidsbegränsad med omfattning 75% och med varaktighet på 5 månader, från 2022-02-01 till och med 2022-06-30.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 2022-11-15. Visa mindre

Tidsbegränsad anställning som lektor i idéhistoria

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På... Visa mer
Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande, de som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.

Välkommen att söka tjänsten som lektor i Idéhistoria.

Se länk: https://www.sh.se/om-oss/det-har-ar-sodertorns-hogskola/lediga-jobb

Anställningen
Anställningen är tidsbegränsad med en omfattning om 90% och med en varaktighet på 5 månader, från 2022-02-01 till 2022-06-30.  

Ansökan
Sista ansökningsdag är 2021-11-15 Visa mindre

Tidsbegränsad anställning som lektor i historia

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På... Visa mer
Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande, de som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.

 

Välkommen att söka tjänsten som lektor i historia. 

Se länk: https://www.sh.se/om-oss/det-har-ar-sodertorns-hogskola/lediga-jobb

Anställningen
Anställningen är tidsbegränsad med omfattning om 50% med varaktighet 12 månader.
Tillträde den 2022-01-17.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 2021-11-15. Visa mindre

Lektor i offentlig förvaltning

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På... Visa mer
Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande, de som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.

Institutionen för samhällsvetenskaper omfattar nio akademiska avdelningar, ett antal mångvetenskapliga utbildningsprogram samt flera centrumbildningar. Vid institutionen finns även forskarskolan Politik, Ekonomi och Samhällets Organisering (PESO). Företagsekonomi, sociologi, statsvetenskap och journalistik har examensrättigheter på forskarutbildningsnivå och arbete pågår för att ytterligare utveckla PESO som forskningsområde. Sedan 2017 finns Offentlig förvaltning som huvudområde vid institutionen, och 2020 erhölls rättigheter för masterexamen inom området. Hösten 2019 startades en grundkurs i offentlig förvaltning och ambitionen är att på sikt erbjuda utbildning på alla nivåer inom ämnet, vid sidan av uppdrags- och fortbildning för offentlig sektor. Forskningen inom offentlig förvaltning som bedrivs vid avdelningen handlar i vid mening om politik, ekonomi och samhällets organisering.

För fullständig information se nedanstående länk:
https://www.sh.se/ledigajobb?rmpage=job&rmjob=4946&rmlang=SE

Anställningen
Anställningen är tillsvidare på heltid 100 % med tillträde 2022-08-01 eller enligt överenskommelse. Sex månaders provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 2021-11-15.

Ytterligare upplysningar
Anders Ivarsson Westerberg, avdelningsföreståndare, 08-608 43 92, [email protected]  
Therese Reitan, föreståndare för Förvaltningsakademin, 08-608 51 70, [email protected]  
Viktor Hasselgren, HR-specialist, 073-714 12 95, [email protected]  


Välkommen med din ansökan!

På vår hemsida sh.se/ledigajobb finns en mall för ansökan som den sökande behöver följa. Publikationer som åberopas ska bifogas i ansökan.

En ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft.

Södertörns högskola kan komma att tillämpa CV-revision

Fackliga kontaktpersoner:
SACO: [email protected]
ST: [email protected]
SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, [email protected]

Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Lektor i radiografi (Förlängd ansökningstid)

- med inriktning mot utbildning och forskning Vill du bidra till en bättre hälsa för alla? Röntgensjuksköterskeprogrammet och huvudområdet radiografi står inför spännande utmaningar. Den senaste medicinska teknologiska utvecklingen inom avbildande modaliteter tillsammans med artificiell intelligens kommer att påverka både ämne och profession i en spännande utveckling. I denna avancerade teknologiska utveckling är även fortsättningsvis kunskaper om möte... Visa mer
- med inriktning mot utbildning och forskning

Vill du bidra till en bättre hälsa för alla?
Röntgensjuksköterskeprogrammet och huvudområdet radiografi står inför spännande utmaningar.

Den senaste medicinska teknologiska utvecklingen inom avbildande modaliteter tillsammans med artificiell intelligens kommer att påverka både ämne och profession i en spännande utveckling. I denna avancerade teknologiska utveckling är även fortsättningsvis kunskaper om mötet med patienten en mycket viktig aspekt av professionen.

Din roll
Vi söker en meriterad ledare för utbildning, forskarutbildning och forskning vid Enheten för radiografi, Karolinska Institutet. Anställningen är inriktad mot utbildning och forskning med fokus på utveckling av röntgensjuksköterskeprogrammet, forskning inom olika aspekter av huvudområdet och bred samverkan med hälso- och sjukvården samt med institutioner vid Karolinska Institutet. Tjänsten inkluderar uppdrag som enhetschef för enheten för radiografi vilket i sin tur omfattar personal och budgetansvar. Samverkan sker också med flera övriga institutioner vid KI för att erhålla en utbildning av mycket hög kvalitet.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som lektor med inriktning mot utbildning och forskning är den som utöver att ha avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, har visat utmärkt pedagogisk skicklighet, god vetenskaplig skicklighet, samt lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet (Se anvisningar till anställningsordning för lärare vid Karolinska institutet).

Pedagogisk meritering
Den sökande skall ha visat på erfarenhet av att i samverkan på såväl nationell som internationell nivå utveckla ämnesinnehåll och undervisningsmetoder inom kurser på skilda nivåer samt på programnivå. Sökanden ska också ha egen bred undervisningserfarenhet.

Lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet 
Sökanden ska driva och utveckla samarbeten och kunskapsutbytet mellan verksamheten och akademin för att främja god tillgång till verksamhetsförlagd utbildning av mycket hög kvalitet med tydlig anknytning till aktuell forskningsverksamhet.

Vetenskaplig meritering

Sökanden ska vara disputerad och ha visat på egen högklassig forskning inom ämnesområdet radiografi där den sökandes egna insatser har varit betydelsefulla och kan dokumenteras genom förste- och sisteförfattarskap.

Anställningen kan komma förenas med klinisk tjänstgöring som röntgensjuksköterska.

Därutöver gäller även att sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande 10 veckor (eller ha motsvarande kompetens) enligt SUHF:s rekommendationer för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning.

Bedömningsgrunder 
För denna anställning kommer viktning av meriter att ske enligt följande: Pedagogisk skicklighet (3), lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet (3) vetenskaplig skicklighet (2).

För denna anställning läggs vikt vid att sökande har:

- erfarenhet av att utveckla och utvärdera kvalitetsmål avseende utbildning
- kunskap om internationalisering som en viktig aspekt i högskoleutbildning
- mycket god erfarenhet och kunskap i ledarfunktioner för att i samverkan med hälso- och sjukvården och andra institutioner vid KI utveckla utbildning av mycket hög kvalitet


- erfarenhet av personal- och budgetansvar med planering och uppföljning.
- förmåga att bedriva egen högklassig forskning inom ämnesområdet radiografi

Vad erbjuder vi?
En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet även en statlig myndighet. Det innebär att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal, generös semester och en bra tjänstepension. Du får träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Placering: Flemingsberg

https://ki.se/clintec
https://ki.se/om-ki/din-karriar-fortsatter-har
Ansökan
Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska. Ansökan ska bestå av följande handlingar: CV, meriter och beskrivning av planerad forskning, redovisade i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/meritportfolj).    

Varmt välkommen med din ansökan senast den 11 oktober 2021.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss Visa mindre

Lektor i idéhistoria

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På... Visa mer
Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande, de som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.

Ämnet Idéhistoria på Södertörns högskola har en bred bas, men med flera forskningsprofiler, som t.ex. bildnings- och utbildningshistoria, kultur- och mediehistoria, filosofi och politisk teori i ett historiskt perspektiv och Östersjö- och Östeuropaforskning. Ämnet ger utbildningar i idéhistoria på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå, och ger tillsammans med ämnet historia ett historikerprogram på kandidatnivå. Idéhistoria ingår vidare i flera andra program på högskolan, såsom Konst, kultur och ekonomi samt Liberal arts, samt är på olika sätt involverat i högskolans lärarutbildningar.

För fullständig information se nedanstående länk:
https://www.sh.se/ledigajobb?rmpage=job&rmjob=4840&rmlang=SE

Anställningen
Anställningen är tillsvidare på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning om sex månader kan komma att tillämpas. Avdelningen för idéhistoria eftersträvar en jämnare könsfördelning då flertalet av lärarna är män. Vid lika meriter kommer hänsyn att tas till underrepresenterat kön. Vi välkomnar en mångfald av sökande med olika bakgrund.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 2021-11-01

Ytterligare upplysningar
Peter Josephson, avdelningsföreståndare, 08-608 43 30, [email protected]
Per Bolin, prefekt, 08-608 40 53, [email protected]
Viktor Hasselgren, HR-specialist, 073-714 12 96, [email protected]


Välkommen med din ansökan!

På vår hemsida sh.se/ledigajobb finns en mall för ansökan som den sökande behöver följa. Publikationer som åberopas ska bifogas i ansökan.

En ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft.

Södertörns högskola kan komma att tillämpa CV-revision

Fackliga kontaktpersoner:
SACO: [email protected]
ST: [email protected]
SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, [email protected]

Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Lektor i romska studier, tidsbegränsad

Romska studier handlar om romer, romers interaktion med andra och andras syn pa? och interaktion med romer. Högskolan stra?var efter samverkan mellan romer och icke-romer i sto?rsta mo?jliga grad i alla led av utbildning och forskning samt anva?ndning av vetenskapliga metoder som a?r maktkritiska och emancipatoriska. Detta inneba?r exempelvis pedagogisk aktionsforskning, sta?ndpunktsteoretisk medvetenhet, antiziganismkritik, interdisciplina?ra perspektiv p... Visa mer
Romska studier handlar om romer, romers interaktion med andra och andras syn pa? och interaktion med romer. Högskolan stra?var efter samverkan mellan romer och icke-romer i sto?rsta mo?jliga grad i alla led av utbildning och forskning samt anva?ndning av vetenskapliga metoder som a?r maktkritiska och emancipatoriska. Detta inneba?r exempelvis pedagogisk aktionsforskning, sta?ndpunktsteoretisk medvetenhet, antiziganismkritik, interdisciplina?ra perspektiv pa? spra?ket romani chib, medverkan av romer i ho?gskolans forskning och undervisning, samverkan med romska civilsamha?llet i Sverige och internationellt liksom med romska akademiker och myndigheter vars uppdrag a?r att sta?rka romers ra?ttigheter.  

Arbetsuppgifter 
Arbetsuppgifterna innefattar utveckling av undervisningskoncept och att ta fram kurslitteratur inom Critical Romani Studies inklusive internationellt komparativa historiestudier samt viss undervisning på kurserna den romska minoritetens historia, den romska minoritetens nutida situation, antiziganism som historiskt och nutida fenomen och kommande kurser i kritiska romska studier.

En viktig del av arbetsuppgifterna kommer också att vara att utveckla samhällsvetenskapligt inriktade forsknings- och undervisningssamarbete inom kritiska romska studier mellan skandinaviska länder och Finland samt att etablera ett skandinaviskt-finskt nätverk i kritiska romska studier.

I anställningen som lektor i romska studier ingår samverkan med det romska civilsamhället och relevanta myndigheter angående romska frågor i Sverige och internationellt. Även administrativa arbetsuppgifter kan förekomma, som exempelvis organisering av interna och externa seminarier samt betygsrapportering. Undervisning bedrivs på svenska eller engelska.

Behörighet 
Behörig att anställas som lektor i romska studier är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i romska studier med samhällsvetenskaplig inriktning eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Den sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng eller ha motsvarande kompetens. Den sökande ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda högskolan så att det gagnar verksamheten.

För denna anställning krävs att den sökande har goda kunskaper i finska (B2 eller högre).

Vetenskaplig skicklighet visas genom vetenskapliga publikationer inom det aktuella ämnesområdet, deltagande i forskningsprojekt, forskningssamarbeten, samverkansuppdrag, bidrag till ämnesområdets utveckling, samt genom uppdrag som sakkunnig, redaktör eller motsvarande.

Pedagogisk skicklighet visas genom undervisning av hög kvalitet och i betydande omfattning, deltagande i pedagogiskt utvecklingsarbete, ett självreflekterande förhållningssätt till studenters lärande och erfarenheter samt den egna lärarrollen, samverkansinitiativ, forskningsanknytning av högre utbildning och utveckling av kurser.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

För denna anställning ska vetenskaplig skicklighet viktas högre än pedagogisk skicklighet. 

För denna anställning har dessutom nedanstående bedömningsgrunder fastställts (i rangordning). Nedanstående punkter ska vara dokumenterade.


• Skicklighet om minoritetsrättigheter gällande romer i nordiska länder, särskilt Finland
• Forskningsskicklighet inom kritisk policyanalys eller kritisk etnografi på nordisk och europeisk nivå
• Skicklighet gällande romsk historia och religionsutövning i nordiska länder
• Samverkansskicklighet med det romska civilsamhället
• Samverkansskicklighet med myndigheter gällande romska frågor
• God samarbetsförmånga 

För fullständig information om behörighet samt kriterier för bedömning av behörighet och bedömningsgrunder se Södertörns högskolas anställningsordning. 

Anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad med omfattning om 20 % med varaktighet 12 månader. Tillträde enligt överenskommelse.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 2021-08-31.  

Ytterligare upplysningar 
Jan Selling, lektor i romska studier, [email protected] 
Elina Nylander, HR-generalist, [email protected]  


Välkommen med din ansökan!

På vår hemsida sh.se/ledigajobb finns en mall för ansökan som den sökande behöver följa. Publikationer som åberopas ska bifogas i ansökan.

En ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft.

Södertörns högskola kan komma att tillämpa CV-revision

Fackliga kontaktpersoner:
SACO: [email protected]
ST: [email protected]
SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, [email protected]

Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Lektor i medieteknik

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På... Visa mer
Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande, de som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.

Medieteknik är ett tvärvetenskapligt teknikämne vid Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik. Ämnet har funnits vid Södertörns högskola sedan 2001 och är brett inriktat mot design, konstruktion och analys av digitala media. Medieteknik är högskolans näst största utbildningsämne och utgör en dynamisk och kreativ miljö för både forskning och utbildning. Ämnet arrangerar kurser inom flera olika program vid högskolan och utgör huvudämne i tre av dessa: kandidatprogrammen IT, medier och design; Spelprogrammet samt det internationella masterprogrammet ”User Experience and Interactive Media Design”. Forskningen inom ämnet är mångvetenskaplig, där teknik- och designutforskande kombineras med samhällsvetenskapliga och humanistiska perspektiv. Tematiskt ryms vår forskning inom tre områden: upplevelser och användning, kritiska perspektiv och digital design samt framväxande medieteknologier.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna utgörs av utbildning och forskning. Arbetsuppgifter inom utbildning inbegriper utveckling och genomförande av utbildning på grund-, avancerad-, och forskarutbildningsnivå, utbildningsprogram inom medieteknik med fokus på utvecklings- och designmetoder för digitala spel, digitalt berättande, narrativ design, samt handledning och examination av studenter och doktorander. Ämnes- och kursutveckling ingår i undervisning. Administrativa arbetsuppgifter så som kursansvar samt program- och ämnessamordning kan ingå i arbetsuppgifterna. Initialt ingår viss forskningstid i anställningen. Undervisningen bedrivs på engelska. Undervising på svenska kan förekomma

Behörighet

Behörig att anställas som lektor i medieteknik är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i medieteknik eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Den sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng eller ha motsvarande kompetens. Den sökande ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda högskolan sa? att det gagnar verksamheten. För denna anställning krävs även att den sökande behärskar undervisning på engelska.

Vetenskaplig skicklighet visas genom vetenskapliga publikationer inom det aktuella ämnesområdet, deltagande i forskningsprojekt, forskningssamarbeten, samverkansuppdrag, bidrag till ämnesområdets utveckling, samt genom uppdrag som sakkunnig, redaktör eller motsvarande.

Pedagogisk skicklighet visas genom undervisning av hög kvalitet och i betydande omfattning, deltagande i pedagogiskt utvecklingsarbete, ett självreflekterande förhållningssätt till studenters lärande och erfarenheter samt den egna lärarrollen, samverkansinitiativ, forskningsanknytning av högre utbildning och utveckling av kurser.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Vid denna anställning ska vetenskaplig skicklighet viktas högre än pedagogisk skicklighet. För denna anställning har dessutom nedanstående bedömningsgrunder fastställts (i rangordning). Nedanstående punkter ska vara dokumenterade.


• Skicklighet i forskning inom speldesign eller spelutvecklingsforskning
• Skicklighet i undervisning inom digital spelutveckling
• Skicklighet i kursutveckling och kursadministration
• God samarbetsförmåga
• Erfarenhet av samverkan med det omgivande samhället

För fullständig information om behörighet samt kriterier för bedömning av behörighet och bedömningsgrunder se Södertörns högskolas anställningsordning.

Anställningen

Anställningen är tillsvidare och på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Sex månaders provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan

Sista ansökningsdag är 2021-08-31.

Ytterligare upplysningar

Maria Normark, ämnessamordare, 08-608 46 14, [email protected]
Anders Green, avdelningsföreståndare, 08-608 51 44, [email protected]
Ester Appelgren, prefekt, 08-608 41 83, [email protected]
Anna Mustelin, HR-specialist, 0730-64 91 81, [email protected]


Välkommen med din ansökan!

På vår hemsida sh.se/ledigajobb finns en mall för ansökan som den sökande behöver följa. Publikationer som åberopas ska bifogas i ansökan.

En ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft.

Södertörns högskola kan komma att tillämpa CV-revision

Fackliga kontaktpersoner:
SACO: [email protected]
ST: [email protected]
SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, [email protected]

Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Lektor i radiografi

- med inriktning mot utbildning och forskning Vill du bidra till en bättre hälsa för alla? Röntgensjuksköterskeprogrammet och huvudområdet radiografi står inför spännande utmaningar. Den senaste medicinska teknologiska utvecklingen inom avbildande modaliteter tillsammans med artificiell intelligens kommer att påverka både ämne och profession i en spännande utveckling. I denna avancerade teknologiska utveckling är även fortsättningsvis kunskaper om möte... Visa mer
- med inriktning mot utbildning och forskning

Vill du bidra till en bättre hälsa för alla?
Röntgensjuksköterskeprogrammet och huvudområdet radiografi står inför spännande utmaningar.

Den senaste medicinska teknologiska utvecklingen inom avbildande modaliteter tillsammans med artificiell intelligens kommer att påverka både ämne och profession i en spännande utveckling. I denna avancerade teknologiska utveckling är även fortsättningsvis kunskaper om mötet med patienten en mycket viktig aspekt av professionen.

Din roll
Vi söker en meriterad ledare för utbildning, forskarutbildning och forskning vid Enheten för radiografi, Karolinska Institutet. Anställningen är inriktad mot utbildning och forskning med fokus på utveckling av röntgensjuksköterskeprogrammet, forskning inom olika aspekter av huvudområdet och bred samverkan med hälso- och sjukvården samt med institutioner vid Karolinska Institutet. Tjänsten inkluderar uppdrag som enhetschef för enheten för radiografi vilket i sin tur omfattar personal och budgetansvar. Samverkan sker också med flera övriga institutioner vid KI för att erhålla en utbildning av mycket hög kvalitet.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som lektor med inriktning mot utbildning och forskning är den som utöver att ha avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, har visat utmärkt pedagogisk skicklighet, god vetenskaplig skicklighet, samt lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet (Se anvisningar till anställningsordning för lärare vid Karolinska institutet).

Pedagogisk meritering
Den sökande skall ha visat på erfarenhet av att i samverkan på såväl nationell som internationell nivå utveckla ämnesinnehåll och undervisningsmetoder inom kurser på skilda nivåer samt på programnivå. Sökanden ska också ha egen bred undervisningserfarenhet.

Lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet 
Sökanden ska driva och utveckla samarbeten och kunskapsutbytet mellan verksamheten och akademin för att främja god tillgång till verksamhetsförlagd utbildning av mycket hög kvalitet med tydlig anknytning till aktuell forskningsverksamhet.

Vetenskaplig meritering

Sökanden ska vara disputerad och ha visat på egen högklassig forskning inom ämnesområdet radiografi där den sökandes egna insatser har varit betydelsefulla och kan dokumenteras genom förste- och sisteförfattarskap.

Anställningen kan komma förenas med klinisk tjänstgöring som röntgensjuksköterska.

Därutöver gäller även att sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande 10 veckor (eller ha motsvarande kompetens) enligt SUHF:s rekommendationer för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning.

Bedömningsgrunder 
För denna anställning kommer viktning av meriter att ske enligt följande: Pedagogisk skicklighet (3), lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet (3) vetenskaplig skicklighet (2).

För denna anställning läggs vikt vid att sökande har:

- erfarenhet av att utveckla och utvärdera kvalitetsmål avseende utbildning
- kunskap om internationalisering som en viktig aspekt i högskoleutbildning
- mycket god erfarenhet och kunskap i ledarfunktioner för att i samverkan med hälso- och sjukvården och andra institutioner vid KI utveckla utbildning av mycket hög kvalitet


- erfarenhet av personal- och budgetansvar med planering och uppföljning.
- förmåga att bedriva egen högklassig forskning inom ämnesområdet radiografi

Vad erbjuder vi?
En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet även en statlig myndighet. Det innebär att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal, generös semester och en bra tjänstepension. Du får träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Placering: Flemingsberg

https://ki.se/clintec
https://ki.se/om-ki/din-karriar-fortsatter-har
Ansökan
Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska. Ansökan ska bestå av följande handlingar: CV, meriter och beskrivning av planerad forskning, redovisade i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/meritportfolj).    

Varmt välkommen med din ansökan senast den 20 augusti 2021.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss Visa mindre

Lektor i medieteknik

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På... Visa mer
Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande, de som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.

Medieteknik är ett tvärvetenskapligt teknikämne vid Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik. Ämnet har funnits vid Södertörns högskola sedan 2001 och är brett inriktat mot design, konstruktion och analys av digitala media. Medieteknik är högskolans näst största utbildningsämne och utgör en dynamisk och kreativ miljö för både forskning och utbildning. Ämnet arrangerar kurser inom flera olika program vid högskolan och utgör huvudämne i tre av dessa: kandidatprogrammen IT, medier och design; Spelprogrammet samt det internationella masterprogrammet ”User Experience and Interactive Media Design”. Forskningen inom ämnet är mångvetenskaplig, där teknik- och designutforskande kombineras med samhällsvetenskapliga och humanistiska perspektiv. Tematiskt ryms vår forskning inom tre områden: upplevelser och användning, kritiska perspektiv och digital design samt framväxande medieteknologier.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna utgörs av utbildning och forskning samt samverkan. Arbetsuppgifter inom utbildning inbegriper utveckling och genomförande av utbildning på grund-, avancerad-, och forskarutbildningsnivå, utbildningsprogram inom medieteknik med fokus på användarupplevelse, interaktionsdesign för digitala artefakter och tjänster samt utvecklingsmetoder, inklusive handledning av självständiga arbeten, på grund- och avancerad nivå. Ämnes- och kursutveckling ingår i undervisning. Administrativa arbetsuppgifter så som kursansvar samt program- och ämnessamordning kan ingå i arbetsuppgifterna. Initialt ingår viss forskningstid i anställningen. Undervisningen bedrivs på svenska på grundnivå och på engelska på kurser på masternivå.

Behörighet

Behörig att anställas som lektor i medieteknik är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i medieteknik eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Den sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng eller ha motsvarande kompetens. Den sökande i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda högskolan sa? att det gagnar verksamheten. För denna anställning krävs även att den sökande behärskar undervisning på svenska och engelska.

Vetenskaplig skicklighet visas genom vetenskapliga publikationer inom det aktuella ämnesområdet, deltagande i forskningsprojekt, forskningssamarbeten, samverkansuppdrag, bidrag till ämnesområdets utveckling, samt genom uppdrag som sakkunnig, redaktör eller motsvarande.

Pedagogisk skicklighet visas genom undervisning av hög kvalitet och i betydande omfattning, deltagande i pedagogiskt utvecklingsarbete, ett självreflekterande förhållningssätt till studenters lärande och erfarenheter samt den egna lärarrollen, samverkansinitiativ, forskningsanknytning av högre utbildning och utveckling av kurser.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. För denna anställning ska pedagogisk skicklighet och vetenskaplig skicklighet viktas lika. För denna anställning har dessutom nedanstående bedömningsgrunder fastställts (i rangordning). Nedanstående punkter ska vara dokumenterade.


• Vetenskaplig skicklighet och pedagogisk skicklighet i forskning och undervisning om utveckling av digitala artefakter eller tjänster i ett användarperspektiv
• Skicklighet i kursutveckling och kursadministration
• God samarbetsförmåga
• Erfarenhet av samverkan med det omgivande samhället

För fullständig information om behörighet samt kriterier för bedömning av behörighet och bedömningsgrunder, se Södertörns högskolas anställningsordning.

Anställningen

Anställningen är tillsvidare och på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Sex månaders provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan

Sista ansökningsdag är 2021-09-30.

Ytterligare upplysningar

Maria Normark, ämnessamordnare, 08-608 46 14,  e-post: [email protected]
Anders Green, avdelningsföreståndare, 072-213 23 39, epost: [email protected]
Ester Appelgren, prefekt, 08-608 41 83, e-post: [email protected] 
Anna Mustelin, HR-specialist, 0730-64 91 81, e-post: [email protected]


Välkommen med din ansökan!

På vår hemsida sh.se/ledigajobb finns en mall för ansökan som den sökande behöver följa. Publikationer som åberopas ska bifogas i ansökan.

En ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft.

Södertörns högskola kan komma att tillämpa CV-revision

Fackliga kontaktpersoner:
SACO: [email protected]
ST: [email protected]
SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, [email protected]

Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Lektor i retorik inom professionsutbildningar, tisbegränsad

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På... Visa mer
Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande, de som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.

Ämnet retorik verkar inom Institutionen för kultur och lärande, vars utbildning och forskning bedrivs inom ämnen som exempelvis svenska, litteraturvetenskap, genusvetenskap, pedagogik, filosofi och estetik. Institutionen har flera egna program på grundnivå och avancerad nivå. En stor del av institutionens undervisning bedrivs också inom högskolans lärarutbildning.

Ämnet retorik bedriver utbildning på grundnivå samt ger forskarutbildning i samverkan med andra lärosäten och forskarskolan BEEGS. Utbildningen på grundnivå bedrivs huvudsakligen inom vårt eget professionsinriktade kandidatprogram inom huvudområdet retorik med två inriktningar: den ena mot rådgivning och utbildning och den andra mot politisk kommunikation och hållbar utveckling. Utbildningen består också av fristående kurser upp till C-nivå samt av kurser i retorik inom Lärarutbildningen och kandidatprogram på andra institutioner. 

Ämnets kurser har stor bredd vad gäller såväl teorier och teman som tillämpning i analys och praktisk retorik. Bland annat ger ämnet kurser i retorikens historia och idéhistoria, politisk retorik, vetenskapsretorik, professionsinriktat skrivande, projektarbete, praktisk retorik, retorisk kritik, retorisk didaktik samt retorik och hållbarhet. Därtill har ämnet våga tala-kurser och ett samarbete om akademisk muntlighet med Studieverkstan.

För fullständig information om anställningen följ länken nedan: 

https://www.sh.se/samverka--mot-sodertorn/det-har-ar-sodertorns-hogskola/lediga-jobb 

Anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad med omfattning om 100 % med varaktighet 6 månader. Tillträde enligt överenskommelse.

Ansökan 
Sista ansökningsdag är 2021-04-28.

Ytterligare upplysningar 
Maria Dahlin, avdelningsföreståndare, 08-608 47 77, [email protected] 
Fredrik Söderquist, programsamordnare, [email protected]
Elina Nylander, HR-generalist, 08-608 45 84, [email protected] 


Välkommen med din ansökan!

På vår hemsida sh.se/ledigajobb finns en mall för ansökan som den sökande behöver följa. Publikationer som åberopas ska bifogas i ansökan.

En ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft.

Södertörns högskola kan komma att tillämpa CV-revision

Fackliga kontaktpersoner:
SACO: [email protected]
ST: Karin Magnusson tel: 08 -608 41 75, [email protected]
SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, [email protected]

Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Lektor i historia, tidsbegränsad anställning

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På... Visa mer
Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande, de som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.

Historieämnet på Södertörns högskola har en bred allmänhistorisk bas, men också en uttalad profil kring genus och interkulturalitet. Södertörns högskola ger fristående kurser i historia på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå. Historieämnet ingår också i flera program, bland annat inom lärarutbildningen. Historia är en ämnesinriktning inom ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot, men historiker deltar också i undervisningen i flera av grundlärarprogrammen.

Arbetsuppgifter
Huvudsakliga arbetsuppgifter är undervisning inom ämneslärarutbildningen med inriktning historia med interkulturell profil och på Lärarutbildningens utbildningsvetenskapliga kurser samt inom IMER. En viss grad av forskning ingår inom projektet An Entangled History of the Kulturnation. The German Schools in Stockholm and Helsinki 1933-1945.   

Arbetsuppgifterna ska i övrigt stämma överens med behörighet och bedömningsgrunder. I anställningen som lektor ingår samverkan med ämneslärarutbildningen inriktning historia. Även administrativa arbetsuppgifter kan förekomma. Undervisning bedrivs på svenska.

Behörighet
Behörig att anställas som lektor i historia är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i historia eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Den sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng eller ha motsvarande kompetens. Den sökande ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda högskolan sa? att det gagnar verksamheten.

Vetenskaplig skicklighet visas genom vetenskapliga publikationer inom det aktuella ämnesområdet, deltagande i forskningsprojekt, forskningssamarbeten, samverkansuppdrag, bidrag till ämnesområdets utveckling, samt genom uppdrag som sakkunnig, redaktör eller motsvarande.

Pedagogisk skicklighet visas genom undervisning av hög kvalitet och i betydande omfattning, deltagande i pedagogiskt utvecklingsarbete, ett självreflekterande förhållningssätt till studenters lärande och erfarenheter samt den egna lärarrollen, samverkansinitiativ, forskningsanknytning av högre utbildning och utveckling av kurser.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

För denna anställning ska pedagogisk/ämnesdidaktisk skicklighet och vetenskaplig skicklighet viktas lika

För denna anställning har dessutom nedanstående bedömningsgrunder fastställts
(i rangordning). Nedanstående punkter ska vara dokumenterade.

 


• Pedagogisk/didaktisk skicklighet inom ämnesövergripande utbildning, särskilt ämneslärarutbildning inriktning historia med genus och interkulturell profil, utbildningsvetenskap samt IMER
• Forskningsskicklighet inom området transnationella processer, kulturutbyten och intersektionalitet.

 

För fullständig information om behörighet samt kriterier för bedömning av behörighet och bedömningsgrunder se Södertörns högskolas anställningsordning.

Anställningen
Anställningen är tidsbegränsad med omfattning om 100 % med varaktighet 6 månader.

Tillträde den 2021-07-01

Ansökan
Sista ansökningsdag är 2021-04-08

Ytterligare upplysningar
Christopher Collstedt, Avdelningsföreståndare för Historia och Samtidshistoriska institutet, telefon: 08-608 51 62, mail: [email protected]
Marianne Mosesson, HR-generalist, telefon: 08-608 40 70 mail: [email protected]


Välkommen med din ansökan!

På vår hemsida sh.se/ledigajobb finns en mall för ansökan som den sökande behöver följa. Publikationer som åberopas ska bifogas i ansökan.

En ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft.

Södertörns högskola kan komma att tillämpa CV-revision

Fackliga kontaktpersoner:
SACO: [email protected]
ST: Karin Magnusson tel: 08 -608 41 75, [email protected]
SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, [email protected]

Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Projektforskare i historia

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På... Visa mer
Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande, de som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.

Projektforskare Historia tillsvidareanställning.

Läs mer: https://www.sh.se/ledigajobb?rmpage=job&rmjob=4601&rmlang=SE

Anställningen är tillsvidare på heltid med tillträde 2021-07-01 eller enligt överenskommelse. Sex månaders provanställning kan komma att tillämpas.

Sista ansökningsdag är 2021-05-10


Ytterligare upplysningar:
Christopher Collstedt, avdelningsföreståndare, 08-608 51 62, [email protected]
Marianne Mosesson, personalhandläggare, 08-608 40 70, [email protected]


Välkommen med din ansökan!

På vår hemsida sh.se/ledigajobb finns en mall för ansökan som den sökande behöver följa. Publikationer som åberopas ska bifogas i ansökan.

En ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft.

Södertörns högskola kan komma att tillämpa CV-revision

Fackliga kontaktpersoner:
SACO: [email protected]
ST: Karin Magnusson tel: 08 -608 41 75, [email protected]
SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, [email protected]

Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Lektor i historia 70%, tidsbegränsad anställning

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På... Visa mer
Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande, de som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.

Historieämnet på Södertörns högskola har en bred allmänhistorisk bas, men också en uttalad profil kring genus och interkulturalitet. Södertörns högskola ger fristående kurser i historia på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå. Historieämnet ingår också i flera program, bland annat inom lärarutbildningen. Historia är en ämnesinriktning inom ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot, men historiker deltar också i undervisningen i flera av grundlärarprogrammen.

Arbetsuppgifter
Huvudsakliga arbetsuppgifter är undervisning inom historieämnets grundkursutbud och inom ämneslärarutbildningen med inriktning historia. Viss undervisning tillkommer inom förskollärarprogrammet.

Arbetsuppgifterna ska i övrigt stämma överens med behörighet och bedömningsgrunder. I anställningen som lektor ingår samverkan med ämneslärarutbildningen inriktning historia samt med förskollärarprogrammet. Även administrativa arbetsuppgifter kan förekomma. Undervisning bedrivs på svenska

Behörighet
Behörig att anställas som lektor i historia är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i historia eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Den sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng eller ha motsvarande kompetens. Den sökande ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda högskolan sa? att det gagnar verksamheten.

Vetenskaplig skicklighet visas genom vetenskapliga publikationer inom det aktuella ämnesområdet, deltagande i forskningsprojekt, forskningssamarbeten, samverkansuppdrag, bidrag till ämnesområdets utveckling, samt genom uppdrag som sakkunnig, redaktör eller motsvarande.

Pedagogisk skicklighet visas genom undervisning av hög kvalitet och i betydande omfattning, deltagande i pedagogiskt utvecklingsarbete, ett självreflekterande förhållningssätt till studenters lärande och erfarenheter samt den egna lärarrollen, samverkansinitiativ, forskningsanknytning av högre utbildning och utveckling av kurser.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

För denna anställning ska pedagogisk och vetenskaplig skicklighet viktas lika. För denna anställning har dessutom nedanstående bedömningsgrunder fastställts (i rangordning).

Nedanstående punkt ska vara dokumenterad.


• Pedagogisk/didaktisk skicklighet inom ämneslärarutbildning med inriktning historia

 

För fullständig information om behörighet samt kriterier för bedömning av behörighet och bedömningsgrunder se Södertörns högskolas anställningsordning.

Anställningen
Anställningen är tidsbegränsad med omfattning om 70 % med varaktighet 6 månader.

Tillträde den 2021-07-01

Ansökan
Sista ansökningsdag är 2021-04-08

Ytterligare upplysningar
Christopher Collstedt, Avdelningsföreståndare för Historia och Samtidshistoriska institutet, telefon: 08-608 51 62, mail: [email protected]
Marianne Mosesson, Personalhandläggare, telefon: 08-608 40 70 mail:[email protected]


Välkommen med din ansökan!

På vår hemsida sh.se/ledigajobb finns en mall för ansökan som den sökande behöver följa. Publikationer som åberopas ska bifogas i ansökan.

En ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft.

Södertörns högskola kan komma att tillämpa CV-revision

Fackliga kontaktpersoner:
SACO: [email protected]
ST: Karin Magnusson tel: 08 -608 41 75, [email protected]
SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, [email protected]

Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Lektor i matematik med inriktning mot didaktik

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På... Visa mer
Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande, de som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.

Matematik med didaktisk inriktning är som ämne placerat vid Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik. Institutionen har ca 100 anställda bestående av lärare/forskare, doktorander och administrativ personal. Såväl inom utbildning som forskning prioriteras tvärvetenskapliga verksamheter, där forskare och studenter med olika ämnesbakgrund arbetar tillsammans och aktivt bidrar till att det mångvetenskapliga klimatet förstärks. Institutionen består av tre akademiska avdelningar och en administrativ avdelning. Ämnet matematik med didaktisk inriktning ingår i avdelningen för ämnesdidaktik med inriktning mot matematik och naturvetenskap och består för närvarande av 10 lärare/forskare. Inom ämnet bedrivs undervisning på lärarutbildningen vid Södertörns högskolas program mot förskollärarexamen samt grundlärarexamen med inriktning mot F-3, 4–6 respektive fritidshem.

För fullständig information se nedanstående länk:
https://www.sh.se/ledigajobb?rmpage=job&rmjob=4382&rmlang=SE 

Anställningen

Anställningen är tillsvidare på heltid med tillträde 2022-01-01 eller enligt överenskommelse. Sex månaders provanställning kan komma att tillämpas. 

Ansökan

Sista ansökningsdag är 2021-04-30.

Ytterligare upplysningar

Ester Appelgren, prefekt, 072-514 44 92, [email protected]
Anders J Persson, akademisk ledare, 070-629 47 59, [email protected]
Andrea Didon, avdelningsföreståndare, 08-608 45 94, [email protected]
Natalia Karlsson, ämnessamordnare, 08-608 40 36, [email protected]
Anna Mustelin, HR-specialist, 08-608 45 49, [email protected]


Välkommen med din ansökan!

På vår hemsida sh.se/ledigajobb finns en mall för ansökan som den sökande behöver följa. Publikationer som åberopas ska bifogas i ansökan.

En ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft.

Södertörns högskola kan komma att tillämpa CV-revision

Fackliga kontaktpersoner:
SACO: [email protected]
ST: Karin Magnusson tel: 08 -608 41 75, [email protected]
SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, [email protected]

Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Lektor i historia 45%, tidsbegränsad anställning

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På... Visa mer
Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande, de som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.

Historieämnet på Södertörns högskola har en bred allmänhistorisk bas, men också en uttalad profil kring genus och interkulturalitet. Södertörns högskola ger fristående kurser i historia på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå. Historieämnet ingår också i flera program, bland annat inom lärarutbildningen. Historia är en ämnesinriktning inom ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot, men historiker deltar också i undervisningen i flera av grundlärarprogrammen.

Arbetsuppgifter
Huvudsakliga arbetsuppgifter är undervisning inom historieämnets engelska kursutbud samt historiskt inriktade kurser inom Europaprogrammet. En viss grad av  forskningsförberedande arbetsuppgifter ingår. Arbetsuppgifterna ska i övrigt stämma överens med behörighet och bedömningsgrunder. I anställningen som lektor ingår samverkan med Europaprogrammet. Även administrativa arbetsuppgifter kan förekomma. Undervisningen bedrivs på svenska och engelska

Behörighet
Behörig att anställas som lektor i historia är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i historia eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Den sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng eller ha motsvarande kompetens. Den sökande ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda högskolan sa? att det gagnar verksamheten.

Vetenskaplig skicklighet visas genom vetenskapliga publikationer inom det aktuella ämnesområdet, deltagande i forskningsprojekt, forskningssamarbeten, samverkansuppdrag, bidrag till ämnesområdets utveckling, samt genom uppdrag som sakkunnig, redaktör eller motsvarande.

Pedagogisk skicklighet visas genom undervisning av hög kvalitet och i betydande omfattning, deltagande i pedagogiskt utvecklingsarbete, ett självreflekterande förhållningssätt till studenters lärande och erfarenheter samt den egna lärarrollen, samverkansinitiativ, forskningsanknytning av högre utbildning och utveckling av kurser.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

För denna anställning ska pedagogisk och vetenskaplig skicklighet viktas lika.

För denna anställning har dessutom nedanstående bedömningsgrunder fastställts (i rangordning). Nedanstående punkter ska vara dokumenterade.


• Undervisningsskicklighet i historia
• Undervisningsskicklighet på engelska
• Undervisningsskicklighet inom Europaprogrammet

 

För fullständig information om behörighet samt kriterier för bedömning av behörighet och bedömningsgrunder se Södertörns högskolas anställningsordning.

Anställningen
Anställningen är tidsbegränsad med omfattning om 45% med varaktighet 6 månader.

Tillträde den 2021-07-01

Ansökan
Sista ansökningsdag är 2021-04-08

Ytterligare upplysningar
Christopher Collstedt, Avdelningsföreståndare för Historia och Samtidshistoriska institutet, telefon: 08-608 51 62, mail: [email protected]
Marianne Mosesson, HR-generalist, telefon: 08-608 40 70              mail:[email protected]


Välkommen med din ansökan!

På vår hemsida sh.se/ledigajobb finns en mall för ansökan som den sökande behöver följa. Publikationer som åberopas ska bifogas i ansökan.

En ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft.

Södertörns högskola kan komma att tillämpa CV-revision

Fackliga kontaktpersoner:
SACO: [email protected]
ST: Karin Magnusson tel: 08 -608 41 75, [email protected]
SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, [email protected]

Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Lektor i medieteknik

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På... Visa mer
Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande, de som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik har cirka 100 anställda bestående av lärare/forskare, doktorander och administrativ personal. Såväl inom utbildning som forskning prioriteras gränsöverskridande verksamheter, där forskare och studenter med olika ämnesbakgrund arbetar tillsammans och aktivt bidrar till att det mångvetenskapliga klimatet förstärks. Institutionen består av tre akademiska avdelningar och en administrativ avdelning.

Medieteknik är ett tvärvetenskapligt designorienterat teknikämne vid Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik. Ämnet har funnits vid Södertörns högskola sedan 2001 med en inriktning mot design och analys av digitala medier. Medieteknik är högskolans näst största utbildningsämne och utgör en dynamisk och kreativ miljö för både forskning och utbildning. Utbildning i medieteknik bedrivs både på grundnivå (A–C) och avancerad nivå. Ämnet är huvudämne i tre program: Speldesign, IT, medier och design samt det internationella masterprogrammet User Experience and Interactive Media Design. Medieteknik läses dessutom i flera program på högskolan.

För fullständig information se nedanstående länk:

https://www.sh.se/ledigajobb?rmpage=job&rmjob=4492&rmlang=SE

 

Anställningen
Anställningen är tidsbegränsad med omfattning om 100 % med varaktighet till och med 2022-01-31. Tillträde snarast eller efter överenskommelse.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 2021-05-16.

Ytterligare upplysningar
Maria Normark, ämnessamordnare, 08-608 4614, e-post: [email protected]
Anders Green, avdelningsföreståndare, 072-213 23 39, e-post; [email protected]
Ester Appelgren, prefekt, 08 - 608 4183, e-post; [email protected]  


Välkommen med din ansökan!

På vår hemsida sh.se/ledigajobb finns en mall för ansökan som den sökande behöver följa. Publikationer som åberopas ska bifogas i ansökan.

En ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft.

Södertörns högskola kan komma att tillämpa CV-revision

Fackliga kontaktpersoner:
SACO: [email protected]
ST: Karin Magnusson tel: 08 -608 41 75, [email protected]
SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, [email protected]

Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre