Lediga jobb som Socionom i Huddinge

Se lediga jobb som Socionom i Huddinge. Genom att välja en specifik arbetsgivare kan du även välja att se alla jobb i Huddinge som finns hos arbetsgivaren.

Skolkurator F-9

Ansök    Jun 13    Huddinge kommun    Socionom
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertyg... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertygelse är att ju mer vi delar med oss av våra kompetenser, desto mer utrymme skapar vi för alla, såväl medarbetare som våra barn och elever, att växa.

Om arbetsplatsen
Segeltorps rektorsområde består av tre skolor - Långsjöskolan och Skansbergskolan med årskurserna F-3 och Segeltorpsskolan med årskurserna 4-9. Totalt ca 1100 elever. Vår grundsyn är att alla människor kan, vill och ska lyckas i sina uppdrag oavsett om du är elev eller personal hos oss. Vi arbetar aktivt med värdegrundsfrågor och ett positivt förhållningssätt. Vi präglas av en vilja att ständigt utvecklas till det bättre där kunskap och trygghet står i centrum för alla i skolan.

-

Arbetsuppgifter
Vi söker nu en skolkurator som under höstterminen (aug-dec 2024) vill vara med och stärka upp vårt arbete i den samlade elevhälsan. Vårt förebyggande och främjande arbete för alla elevers hälsa, trivsel och utveckling sker i tätt samarbete med både personal, elever och vårdnadshavare. Du ingår i skolans elevhälsoteam, där står du för den psykosociala kompetensen och tillsammans i EHT har vi ett nära samarbete med arbetslagen på skolan.

Du kommer att arbeta både självständigt och i grupp med elevhälsoteamet och annan pedagogisk personal. Vid behov arbetar du med konsultation och handledning av pedagoger i frågor som rör elevers sociala situation. Som skolkurator kan du vara med och skapa goda förutsättningar för elevernas utveckling och lärande. Du behöver därför vara väl insatt i skolans arbete. Rektorsområdet har redan en kurator på heltid, som du kommer att jobba nära och tillsammans samarbetar ni kring skolans elevhälsoarbete.

Kvalifikationskrav
Vi söker dig som är utbildad socionom eller har en utbildning som bedöms likvärdig av arbetsgivaren. Särskilt meriterande är tidigare erfarenhet från arbete som skolkurator.

Din profil
Som kurator är det viktigt att du är lugn, trygg och stabil och bidrar till en god skolmiljö. Du har en god förmåga att samarbeta med andra då yrket kräver kontakt med skolsköterska, specialpedagoger, lärare etc. Vidare har du ett starkt driv, tar ansvar för dina arbetsuppgifter och kan självständigt strukturera dina processer, där du gör en tydlig plan och prioritering. Det är också av stor vikt att du besitter en god empatisk förmåga och att kan skapa och underhålla relationer med såväl elever, vårdnadshavare och kollegor.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner

Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Kurator till Grindstuskolan

Ansök    Maj 27    Huddinge kommun    Socionom
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår överty... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertygelse är att ju mer vi delar med oss av våra kompetenser, desto mer utrymme skapar vi för alla, såväl medarbetare som våra barn och elever, att växa.

Enhetsbeskrivning
Grindstuskolan är en F-3 skola med ca 120 elever. Rektorsområdet består av ytterligare två skolor, Vårbacka- och Vårbyskolan. Sammanlagt går här ca 650 elever. De allra flesta eleverna i våra skolor har ett annat modersmål än svenska. Skolorna ligger i Vårby Gård, ett grönt och vackert område längs röda tunnelbanelinjen.
Vi arbetar för att alla våra elever ska lyckas! Vill du arbeta i en skolkultur där det finns en stark tro på att alla kan och där det råder höga förväntningar på varje elev, välkommen till oss!

-Om arbetet
Som kuratorn ska du verka för att eleverna får en så god utveckling som möjligt genom att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Du ska stödja elevernas utveckling mot skolans mål, initiera förebyggande åtgärder.
Kontakt och samarbete med elever, vårdnadshavare, lärare, skolledning, övrig skolpersonal, I o F, BUP och Polisen kommer också ingå i dina arbetsuppgifter.
Arbetet kräver en del dokumentation såsom statistik, elevenkäter, analyser, samtal, incidentrapportering vilket betyder att du är strukturerad och digital. Du ska även bedriva gruppövningar för att utveckla elevernas sociala förmågor. Du ska vara ansvarig för trygghetsarbetet genom att leda Trygghetsgruppen.
Tillsammans med bitr. rektor på skolan kommer du att ha ett stort ansvar för elevhälsoarbetet.

Kvalifikationskrav
Vi söker dig som är examinerad socionom gärna med några års erfarenhet av arbete som skolkurator.

Din profil
Du ska vara ansvarsfull, ha god samarbetsförmåga och vara flexibel och lösningsinriktad då nya behov uppstår i verksamheten. Du bemöter alla på ett respektfullt sätt, barn, föräldrar och kollegor, och bidrar till att skapa en god stämning på din arbetsplats.

Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner
Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Skolkurator

Ansök    Jun 11    Huddinge kommun    Socionom
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår överty... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertygelse är att ju mer vi delar med oss av våra kompetenser, desto mer utrymme skapar vi för alla, såväl medarbetare som våra barn och elever, att växa.

Om arbetsplatsen
Glömstaskolan är en kommunal grundskola från förskoleklass till åk 9, belägen i det natursköna Glömsta i Huddinges sydvästra del. Glömstaskolan har en modern arkitektur och en unik skolgård.
Skolan har en stark elevhälsa och särskild satsning på undervisningen i kärnämnena som bygger på en ökad lärartäthet som möjliggör mindre, samt flexibla undervisningsgrupper. Skolan har även en grupp för nyanlända elever samt undervisning i mindre sammanhang för elever i behov av särskilt stöd en stor del av skoldagen.
Fritidsverksamheten är för elever från F-3, därefter erbjuds Öppen fritidsklubb för elever 4-6.
Våra styrkor är att vi har behöriga lärare, en fulltalig elevhälsa med samtliga professioner, en väl utvecklad rastverksamhet och nya moderna lokaler. Personalgruppen präglas av viljan att förbättra de bärande gemensamma strukturerna för en ökad samsyn.
http://grundskolor.huddinge.se/glomstaskolan


-

Om arbetet
Du ingår i EHT i ledning av rektor. I teamet bidrar du med både helhetssyn och utifrån din specifika profession. Du tar ett övergripande ansvar för skolans förebyggande trygghetsarbete och skolnärvaro. Du arbetar utifrån skolans systematiska kvalitetsarbete. Du identifierar och analyserar möjligheter och främjande faktorer i skolans lärmiljö samt att reducera hinder för lärande och personlig utveckling på organisations-, grupp- och individnivå. Du planerar och håller i gruppinsatser i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. Du utarbetar och implementerar handlingsplanen mot kränkande behandling. Du arbetar med krishantering, värdegrundsarbete och konflikthantering. Du samverkar med socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatrin, habilitering, förenings- och fältverksamhet samt polis.

Kvalifikationer:
Socionomexamen alternativt beteendevetarexamen Vi söker dig som har tidigare erfarenhet inom socialt arbete med barn och unga. Vi vill att du har stor erfarenhet av att ha arbetat i socio-ekonomiskt utsatta områden.
Du har dokumenterad erfarenhet av att leda processer som utgår från forskning och beprövad erfarenhet. Du är flexibel, stresstålig och ser samarbete som en självklarhet. Du är mål- och resultatinriktad och kan hantera utmanande arbetsuppgifter och elevärenden såväl enskilt som i samarbete med andra. Du har lätt att kommunicera med dem du möter inom och utanför skolan. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Övrigt: Vid anställning ska du kunna visa upp utdrag ur belastningsregistret.
Intervjuer kan påbörjas innan ansökningstiden går ut.


Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner
Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Socialpedagog

Ansök    Maj 13    Huddinge kommun    Socionom
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertyg... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertygelse är att ju mer vi delar med oss av våra kompetenser, desto mer utrymme skapar vi för alla, såväl medarbetare som våra barn och elever, att växa.

Om arbetsplatsen
Utsäljeskolan är för närvarande en F-6 skola med ca 550 elever. Under hösten 2024 flyttar Utsäljeskolan till en nybyggd skola som kommer att bli en högstadieskola med start i åk 7. Närheten till skog och mark är mycket uppskattad och används flitigt. I skolan finns även en grundsärskola och vi tillämpar ett gränsöverskridande/inkluderande arbetssätt utifrån elevernas kompetens. Vi arbetar med socialpedagoger i mellanstadiet och kommer även att ha socialpedagog i högstadiet. Socialpedagogen har en trygghetsroll i årskursen och arbetar förebyggande och åtgärdande med trygghetsfrågor. Dialog och transparens är viktiga nyckelord i verksamheten. Vår värdegrund" Det är viktigt för mig att det går bra för dig" arbetas med kontinuerligt i trygghetsarbetet på skolan.
-

Arbetsuppgifter
Vi söker en socialpedagog som kommer att arbeta förebyggande i åk 5. Under skoltid kommer du att vara aktiv i samtal vid behov och ha lektioner i värdegrundsarbete. Stöttning i klass utifrån behov är också en viktig del som socialpedagoger arbetar med. Du är ute på rast och hjälper till att aktivera och även där förebygga konflikter under raster. Du kommer att ha ett nära samarbete med de pedagoger som arbetar i teamet. Under eftermiddagar arbetar du på fritidsavdelning Sälskapsgården med mellanstadieelever. Du kommer också att vara med i skolans trygghetsteam och arbeta och sprida det förebyggande arbetet. Du arbetar nära de övriga socialpedagogerna på skolan.

Kvalifikationskrav
Socialpedagogutbildning eller liknande utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.

Din profil
Du ska ha en förmåga att kunna bygga förtroendefulla relationer med elever på skolan och vara en god förebild för barn och unga. Du skall helst ha erfarenhet av arbete på grundskola tidigare och ska kunna ta egna initiativ och ta eget ansvar. Att du kan samarbeta ser vi som en självklarhet likaväl som att du är en kunnig teoretiker och duktig praktiker.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner

Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Socialpedagog

Ansök    Maj 17    Huddinge kommun    Socionom
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertyg... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertygelse är att ju mer vi delar med oss av våra kompetenser, desto mer utrymme skapar vi för alla, såväl medarbetare som våra barn och elever, att växa.

Om arbetsplatsen
Utsäljeskolan är för närvarande en F-6 skola med ca 550 elever. Under hösten 2024 flyttar Utsäljeskolan till en nybyggd skola som kommer att bli en högstadieskola med start i åk 7. Närheten till skog och mark är mycket uppskattad och används flitigt. I skolan finns även en grundsärskola och vi tillämpar ett gränsöverskridande/inkluderande arbetssätt utifrån elevernas kompetens. Vi arbetar med socialpedagoger i mellanstadiet och kommer även att ha socialpedagog i högstadiet. Socialpedagogen har en trygghetsroll i årskursen och arbetar förebyggande och åtgärdande med trygghetsfrågor. Dialog och transparens är viktiga nyckelord i verksamheten. Vår värdegrund" Det är viktigt för mig att det går bra för dig" arbetas med kontinuerligt i trygghetsarbetet på skolan.
-

Arbetsuppgifter
Vi söker en socialpedagog som kommer att arbeta förebyggande i åk 5. Under skoltid kommer du att vara aktiv i samtal vid behov och ha lektioner i värdegrundsarbete. Stöttning i klass utifrån behov är också en viktig del som socialpedagoger arbetar med. Du är ute på rast och hjälper till att aktivera och även där förebygga konflikter under raster. Du kommer att ha ett nära samarbete med de pedagoger som arbetar i teamet. Under eftermiddagar arbetar du på fritidsavdelning Sälskapsgården med mellanstadieelever. Du kommer också att vara med i skolans trygghetsteam och arbeta och sprida det förebyggande arbetet. Du arbetar nära de övriga socialpedagogerna på skolan.

Kvalifikationskrav
Socialpedagogutbildning eller liknande utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.

Din profil
Du ska ha en förmåga att kunna bygga förtroendefulla relationer med elever på skolan och vara en god förebild för barn och unga. Du skall helst ha erfarenhet av arbete på grundskola tidigare och ska kunna ta egna initiativ och ta eget ansvar. Att du kan samarbeta ser vi som en självklarhet likaväl som att du är en kunnig teoretiker och duktig praktiker.

Tjänsten kan komma att tas i anspråk med anledning av omställningsarbete.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner

Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Behandlingsfamilj - Trygga barn

Ansök    Maj 8    Vivant Assistans AB    Socionom
Trygga Barn familjehemsverksamhet är en innovativ familjehemsverksamhet som tar emot barn från hela Sverige som har upplevt någon form av våld under uppväxten och som är i behov av att placeras utanför hemmet. Vi är i en expanderingsfas och vi söker nu personer som vill ta emot uppdrag som behandlingsfamilj och förstärkt jour- och familjehem. Den senaste forskningen har visat på att barn med psykosocial problematik får bättre förutsättningar om de placer... Visa mer
Trygga Barn familjehemsverksamhet är en innovativ familjehemsverksamhet som tar emot barn från hela Sverige som har upplevt någon form av våld under uppväxten och som är i behov av att placeras utanför hemmet.
Vi är i en expanderingsfas och vi söker nu personer som vill ta emot uppdrag som behandlingsfamilj och förstärkt jour- och familjehem. Den senaste forskningen har visat på att barn med psykosocial problematik får bättre förutsättningar om de placeras i behandlingsfamiljer än på HVB och SiS. Där av vill vi utöka med fler familjer som vill ta emot uppdrag som behandlingsfamilj!
OBS! Läs hela annonsen innan ansökan. Ansökningar som inte är fullständiga besvaras inte.
I uppdraget som behandlingsfamilj söker vi dig som har följande:
Du som är utbildad socionom/behandlingspedagog eller har liknande utbildning av socialt arbete.
Du har erfarenhet av någon form av behandlingsmetod. exempelvis ACT, MI, RBP, miljöterapi, TMO, KBT eller DBT.
Du har möjlighet att ta tjänstledigt under en längre period och vara hemmavarande på heltid
Vi söker dig som är ensamstående, är ett par, har djur, har inga djur, har hemmavarande barn och har inte hemmavarande barn. Vi tar emot ansökningar från alla familjekonstellationer
Vi söker dig som kan ta emot barn och unga med någon av följande problematik: beroendeproblematik och begynnande beroende samt användning av narkotika/alkohol, ungdomar i kriminalitet och gängkriminalitet, ungdomar med psykisk ohälsa och självskadebeteende, ätstörningar eller traumadiagnoser eller barn och unga som omfattas av LSS. Vi matchar målgruppen utifrån det uppdragsområde som du vill ta dig an!
Uppdraget är under cirka ett års tid. Oftast kan du återgå till arbetet när uppdraget har stabiliserats
Du kan erbjuda barnet ett eget rum.

I uppdrag som behandlingsfamilj erbjuds du följande:
Kontinuerlig handledning av utbildade konsulenter
Familjebehandling med fokus på relationsskapande mellan det placerade barnet och familjehemmet
Barnombud till barnet och avlastning i uppdraget
Relevanta utbildningar för familjehemsuppdraget
En projektanställning under tiden du är hemmavarande på heltid som kompenserar ditt inkomstbortfall. I lönen ingår betald semester, pension och du omfattas av våra kollektivavtal
Arvode för uppdraget som familjehem som ersätts utöver din lön
Omkostnadsersättning för kostnader som rör barnet
Vi utreder alla våra familjehem enligt Socialstyrelsens riktlinjer. Du kommer även lämna in registerutdrag från Kronofogden, socialregistret, Polismyndigheten, Skatteverket, Försäkringskassan och LOB från Transportstyrelsen. Utredningsperioden tar cirka 1-2 månader och därefter kan en placering ske. Vi kommer även inhämta referenspersoner samt utföra ett hembesök.

Ansökan
Vid ansökan ska du skicka ett CV och skriva ett personligt brev och svara på följande frågor:
Berätta lite kort om din nuvarande livssituation?
Vad är din anledning till att du vill ta uppdrag som behandlingsfamilj?
Har du egna erfarenheter av en traumatisk uppväxt? Om ja, har du bearbetat detta?
Vilka tidigare erfarenheter har du av socialt arbete samt behandlingsarbete?
Har du tidigare varit jour- och familjehem? Då ser vi gärna att du kontaktar den kommun som har utrett dig och begär ut tidigare utredning samt nämndgodkännande. Berätta gärna lite kort om vilken målgrupp du tidigare har tagit emot!
Har du förmåga till självmedvetenhet och kan erhålla feedback?
Vad tror du skulle vara den största utmaningen för familjehemsuppdraget?
Har du tidigare blivit dömd eller polisanmäld för något brott som regleras i Brottsbalken kapitel 3, 4 eller 6?
Kan du erbjuda barnet ett eget rum?
Ditt personliga brev samt CV ska sedan skickas till ansvarig verksamhetschef.Vid ofullständig ansökan kommer vi inte återkoppla.
Rekrytering sker löpande.
Vi undanber alla olika typer av rekryteringsbolag i rekryteringsprocessen. Visa mindre

Sommarjobb Socionom hos Kvinnojouren Huddinge

Ansök    Apr 5    Kvinnojouren Huddinge    Socionom
Ett sommarjobb där du har chans att göra skillnad! Kvinnojouren Huddinge söker semestervikarie som kan arbeta i vårt skyddade boende. Du går sista terminen på Socionomprogrammet alternativt har precis gått klart din utbildning. Du ska kunna arbeta minst fyra veckor sammanhängande någon gång under perioden juni -augusti och täcka upp för vår ordinarie personal. Kvinnojouren Huddinge är en ideell förening som bildades 1983, föreningen är religiöst och part... Visa mer
Ett sommarjobb där du har chans att göra skillnad!

Kvinnojouren Huddinge söker semestervikarie som kan arbeta i vårt skyddade boende. Du går sista terminen på Socionomprogrammet alternativt har precis gått klart din utbildning. Du ska kunna arbeta minst fyra veckor sammanhängande någon gång under perioden juni -augusti och täcka upp för vår ordinarie personal.
Kvinnojouren Huddinge är en ideell förening som bildades 1983, föreningen är religiöst och partipolitisk obunden. Vi är medlemmar i riksorganisationen Unizon. Vi ger stöd till våldsutsatta kvinnor och barn. Vi har ett skyddat boende och samtalsmottagning.
I arbetsuppgifterna ingår det bland annat att ge kvinnorna stöd i praktiska frågor, hålla i stödsamtal, ta emot akuta placeringar, praktiska sysslor i boendet samt dokumentation i vårt journalsystem. I arbetet ingår även att ha beredskap vilket innebär att du ska kunna infinna dig i det skyddade boendet inom en timme under dygnets alla timmar. Beredskapen går på löpande schema.
Du är en empatisk person som är trygg i dig själv och trivs med att arbeta såväl självständigt som i grupp. Det är meriterande om du har erfarenhet av att jobba med människor i kris.
Vi påbörjar intervjuer löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart du kan.
Ansökan vill vi ha senast 2024–04-30 till: [email protected]
Har du frågor om är du välkommen att höra av dig till Snövit Janson, verksamhetsansvarig, telefon 0722-440 480 eller via e-post: [email protected] Visa mindre

Socialpedagog, anpassad gymnasieskola

Ansök    Mar 19    Huddinge kommun    Socionom
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. Om arbetsplatsen Sågbäcksgymnasiet är en kommunal gymnasie- och anpassad gymnasieskola i Huddinge kommun. Vi utbildar våra elever företrädesvis inom olika yrkesprogram och introduktionsprogram. Vi erbjuder dig en stimulerande arb... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

Om arbetsplatsen
Sågbäcksgymnasiet är en kommunal gymnasie- och anpassad gymnasieskola i Huddinge kommun. Vi utbildar våra elever företrädesvis inom olika yrkesprogram och introduktionsprogram. Vi erbjuder dig en stimulerande arbetsplats med engagerade och kunniga medarbetare samt ett nära samarbete med olika branscher. Vi har fina renoverade lokaler och eleverna får utveckla sina praktiska färdigheter i våra välutrustade kök och verkstäder.


-

Arbetsuppgifter
Som socialpedagog på Anpassad gymnasieskola på Sågbäcksgymnasiet arbetar du i nära samarbete med elever och lärare samt vårdnadshavare, elevhälsoteam och skolledning för att eleverna ska ges de bästa förutsättningarna för trygghet och lärande. Ditt arbete med elevers trygghet och lärande sker både i klassrummet under lektionstid samt utanför lektionstid på raster och luncher. Ditt arbete innebär också olika slags samtal med elever enskilt eller i grupp. Tjänsten innebär också ansvar för lektioner i både teoretiska och praktiska ämnen då ordinarie lärare är frånvarande.

Din profil
Vi söker dig som är utbildad och legitimerad socialpedagog med erfarenhet från anpassad skolform i åldersgruppen 14-20 år. Som person är du uthållig, tålmodig, lugn och trygg. Du är bra på att bygga goda professionella relationer och brinner för att göra en positiv skillnad i ungdomarnas liv. Det är viktigt att du också är engagerad, flexibel och ansvarstagande samt att du klarar av att hantera svåra samtal och stressade situationer. Du kommer att arbeta både individuellt och tillsammans i arbetslaget. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.


Varmt välkommen med din ansökan!

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner

Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Skolkurator till Visättraskolan - en helt (o)vanlig skola

Ansök    Apr 18    Huddinge kommun    Socionom
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertyg... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.
I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertygelse är att ju mer vi delar med oss av våra kompetenser, desto mer utrymme skapar vi för alla, såväl medarbetare som våra barn och elever, att växa.

Om arbetsplatsen
Visättraskolan är en tvåparallellig F-6 skola med ca 400 elever och 60 medarbetare. Ledorden kunskap, trygghet och trivsel genomsyrar hela vår verksamhet. Vi erbjuder en välorganiserad arbetsplats där du som medarbetare kommer trivas och utvecklas!
Visättraskolans samlade elevhälsa består av två team; skolans elevhälsoteam och skolans trygghetsteam. Skolans elevhälsoteam har det övergripande ansvaret för elevhälsan och trygghetsteamet har det främjande och förebyggande uppdraget. Skolans arbetsplan och skolans plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling är dokument som i hög grad styr den samlade elevhälsans arbete. I rollen som skolkurator är du en viktig del av båda teamen där du bidrar med din psykosociala kompetens.

Läs mer om oss på skolans hemsida https://www.huddinge.se/visattraskolan/ eller på Visättraskolans Facebook-sida.

-

Arbetsuppgifter
Vi kan nu erbjuda ett vikariat, 50 %, som skolkurator på Visättraskolan. Vi arbetar utifrån tanken om en prioriterad elevhälsa. En prioriterad elevhälsa innebär för oss att vi låter elevhälsan löpa som en röd tråd och på så sätt genomsyra alla delar av verksamheten.
Visättraskolans samlade elevhälsa består av två team; skolans elevhälsoteam och skolans trygghetsteam. Skolans elevhälsoteam har det övergripande ansvaret för elevhälsan och trygghetsteamet har det främjande och förebyggande uppdraget. Skolans arbetsplan och skolans plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling är dokument som i hög grad styr den samlade elevhälsans arbete.
I rollen som skolkurator är du en viktig del av båda teamen där du bidrar med din kompetens och erfarenhet. Du förväntas även hålla i stödsamtal med elever och vårdnadshavare, arbeta med värdegrundsfrågor i klasser, samverka med andra myndigheter såsom socialtjänst och genomföra psykosociala utredningar inför eventuell placering i anpassad grundskola.

Din profil
Vi söker dig som har adekvat utbildning för uppdraget och det är meriterande om du har dokumenterad erfarenhet av att arbeta som skolkurator. Du har god kommunikativ förmåga i såväl tal som skrift och du är positiv, flexibel och lösningsfokuserad som person. Du drivs av att arbeta verksamhetsnära och förebyggande och av att arbeta för en skolmiljö där alla elever känner sig trygga och trivs. Du har lätt för att skapa goda relationer och samverka med elever, vårdnadshavare, kollegor, skolledning samt externa aktörer. Du är tydlig, lyhörd och professionell i alla sammanhang.
Vi har höga ambitioner och vill erbjuda våra elever en verksamhet som håller hög kvalitet. Det kräver att vi bjuder in till delaktighet, är prestigelösa och engagerade. Men också att var och en av oss ser oss själva som en viktig del av skolans utvecklingsarbete där vi alla utifrån vårt uppdrag bidrar till att ge våra elever en verksamhet av hög kvalitet. Utöver det så tror vi att du äger ett salutogent förhållningssätt vilket bl.a. innebär att du finner styrkor och ser möjligheter, och utgår från detta i ditt arbete. Det är meriterande om du har god erfarenhet av att arbeta i mångkulturella miljöer och i socioekonomiskt utsatta områden.

Kvalifikationskrav:

Adekvat utbildning för uppdraget
Dokumenterad erfarenhet av att arbeta med samtalsstöd
Erfarenhet av att samverkan med andra aktörer såsom socialtjänst

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner


Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Socionom på Sveriges bästa och mest personliga bemanningsföretag!

Ansök    Feb 27    PersonalExpressen AB    Socionom
Hjärtligt välkommen att arbeta som socionom tillsammans med oss på PersonalExpressen! Vi är Sveriges bästa, mest personliga och mest ambitiösa bemanningsföretag inom vård och omsorg! Nu söker vi dig som är socionom och vill arbeta tillsammans med oss som vår konsult! Vi erbjuder en lång rad olika former av konsultuppdrag över hela Sverige med möjlighet till uppdragsgivare inom såväl privat som offentlig sektor. Vi hittar alltid något som vi tror kommer att... Visa mer
Hjärtligt välkommen att arbeta som socionom tillsammans med oss på PersonalExpressen!
Vi är Sveriges bästa, mest personliga och mest ambitiösa bemanningsföretag inom vård och omsorg! Nu söker vi dig som är socionom och vill arbeta tillsammans med oss som vår konsult!
Vi erbjuder en lång rad olika former av konsultuppdrag över hela Sverige med möjlighet till uppdragsgivare inom såväl privat som offentlig sektor. Vi hittar alltid något som vi tror kommer att passa just dig baserat på dina egna önskemål om din framtida yrkeskarriär. Behöver du flytta till en ny stad eller till ett nytt land för att kunna tacka ja till ett uppdrag betalar vi dessutom ett fint boende åt dig - hos oss ges du möjligheten att växa som människa i den riktning du själv önskar såväl professionellt som privat - vi ser till hela ditt liv!
Har du därmed önskemål eller drömmar om att flytta till en specifik stad, oavsett anledning, är vi precis den arbetsgivare du söker! Vi kommer att lyckas med att hitta både ett bra konsultuppdrag och en fin egen bostad åt dig oavsett om du önskar bo i Stockholm, Göteborg, Malmö, Skara eller Skellefteå. Vi är kort och gott möjligheternas arbetsgivare och har uppdrag i hela landet!
Arbeta på dina egna villkor med hög lön!
Oavsett var eller när du föredrar att arbeta så har vi bemanningsuppdrag med heltidsscheman att erbjuda dig. Genom oss får du dessutom tillgång till nordens bästa löneförhandlare som representerar dig och dina intressen. På så vis kan du alltid känna dig trygg med att vi förhandlar upp din lön och dina villkor till högsta möjliga nivåer inför varje enskild bemanningsuppdrag. På PersonalExpressen ser vi oss lika mycket som ditt fackförbund som vi ser oss som din arbetsgivare. Vi presterar alltid goda resultat i våra förhandlingar med våra kunder och möjliggör genom detta att din lön och dina villkor alltid blir de bästa möjliga för dig inför ett nytt uppdrag. Hos oss kan du alltid känna dig trygg med att vi som din arbetsgivare kämpar för dig och din långsiktiga löneutveckling - det tycker vi nämligen att du och alla andra socionomer är värda. Det är orättvist och tröttsamt att de fackförbund som oftast representerar människor som arbetar inom offentlig sektor är de fackförbud som förhandlar sämst löneutveckling över tid åt sina medlemmar. Här kommer du som börjar arbeta med oss både att se och att känna skillnaden hur det är att ha en arbetsgivare som värdesätter dig på riktigt. Vi står upp för våra socionomer!
Vi tror på att vara Sveriges bästa arbetsgivare för socionomer!
Vi tror på att ha Sveriges bästa socionomer anställda hos oss och samtidigt vara den bästa möjliga arbetsgivaren för var och en av dessa. Tycker du också att det är viktigt med en arbetsgivare som lyssnar till dig och förstår dig så har du kommit helt rätt hem till oss. Vi anstränger oss alltid det lilla extra och är stolta över att inte vara som alla andra. På PersonalExpressen förmedlar vi professionell, ambitiös och jordnära medarbetare utefter våra kunders behov och önskemål. Vi är noga med att de bemanningskonsulter vi presenterar för våra kunder matchar våra förväntningar gällande humanistiska grundvärderingar, god arbetsmoral samt en hög grad av individuellt ansvarstagande.
PersonalExpressens ledning har över 20 års erfarenhet av att driva olika former av verksamheter med offentlig sektor som kund. Offentlig förvaltning ligger oss således mycket varmt om hjärtat. Vi tror att du kommer att trivas utmärkt tillsammans med oss då vi är mycket lojala med våra socionomer och alltid ser till att dina individuella behov och önskemål får stå i centrum hos oss!
Varmt välkommen att skicka in din ansökan till oss redan idag!
Skicka in din ansökan till oss redan idag så återkommer vi inom kort med vad vi har att erbjuda just dig utifrån dina egna önskemål och förväntningar!
Vi ser fram emot ett långt och lyckosamt samarbete tillsammans med dig och kommer göra allt som står i vår makt för att vi ska bli den arbetsgivare för dig som du alltid hoppats på att du skulle hitta hem till! Visa mindre

Socionom till Grundskolestöd och Digitalisering

Ansök    Feb 15    Huddinge kommun    Socionom
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår överty... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertygelse är att ju mer vi delar med oss av våra kompetenser, desto mer utrymme skapar vi för alla, såväl medarbetare som våra barn och elever, att växa.

Om arbetsplatsen:
Inom Barn- och Utbildningsförvaltningen i Huddinge kommun finns avdelningen Grundskolestöd och Digitalisering vars uppgift är att stötta kommunens grundskolor i deras övergripande mål att eleverna ska få optimal utbildning och utvecklas så långt som möjligt. Den lediga projektanställningen finns inom avdelningen och närmaste chef är avdelningschef.-

Arbetsuppgifter:
Vi söker en socionom för en projektanställning med start så snart som möjligt t.o.m. 241231 med möjlighet till en tillsvidare anställning om erforderliga beslut fattas. Uppdraget innebär att ingå i vårt nyetablerade Närvaroteam vars uppgift är att arbeta konsultativt och operativt. Närvaroteamet är sprunget ur en förstudie kring problematisk skolfrånvaro där målet varit att Huddinge kommun ska ha en gemensam rutin för alla som stöttar målgruppen. Det konsultativa teamet är tvärprofessionellt där medicinsk, psykologisk, pedagogiskt och socialt perspektiv finns representerat. Det operativa teamet består av familjebehandlare och speciallärare.
För att framgångsrikt kunna bidra i teamet är det viktigt att du har höga förväntningar och en tro på att alla elever kan nå framgång utifrån sina förutsättningar. Du skapar goda relationer, såväl med elever som med vårdnadshavare och alla professioner som arbetar kring eleven. Ett prestigelöst förhållningssätt är nödvändigt då det är avgörande för god samverkan.
Exempel på arbetsuppgifter som ingår i tjänsten är följande:
-Handledning
-Rådgivning
-Observation i verksamhet
-Stödja i pedagogiska kartläggningar och handlingsplaner
-Arbeta med att stärka relationer mellan hem och skola
-Initiera samverkan och leda samverkansmöte (SIP)

Din profil:
Vi söker dig med Socionomexamen och lång och fördjupad erfarenhet av att arbeta i skola med elever inom autismspektrumtillstånd, ADHD och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
Du ser god samverkan som en nyckel till framgång och har ett stödjande, positivt och utvecklande förhållningssätt i kontakten med pedagoger, kollegor, skolledare, elevhälsoteam och vårdnadshavare.
Erfarenhet av att handleda skolpersonal, att sammankalla och hålla i tjänstemannamöten och SIP samt god kunskap kring olika aktörer som arbetar kring målgruppen erfordras.
Du är självgående, strävar efter att vara ett gott föredöme och har lätt att uttrycka dig i såväl tal som skrift.
Vid tillsättandet av denna tjänst läggs stor vikt vid personlig lämplighet


Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner

Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Mandometerkliniken i Danderyd söker socionom eller beteendevetare

Ansök    Feb 21    AB Mando    Socionom
Beskrivning Mando Group AB är ett privatägt vårdbolag som behandlar ätstörningar, övervikt och fetma. Ätträning, aktivitetsdämpning, vila i värme och social återuppbyggnad är hörnstenar i Mandometerklinikernas evidensbaserade behandling. Närståendestöd, brukarstöd och motiverande samtal är viktiga inslag i behandlingen För närvarande finns verksamhet i fem kliniker i Sverige. Den största kliniken med heldygnsvård, dagvård och öppenvård finns vid Novum när... Visa mer
Beskrivning
Mando Group AB är ett privatägt vårdbolag som behandlar ätstörningar, övervikt och fetma. Ätträning, aktivitetsdämpning, vila i värme och social återuppbyggnad är hörnstenar i Mandometerklinikernas evidensbaserade behandling. Närståendestöd, brukarstöd och motiverande samtal är viktiga inslag i behandlingen
För närvarande finns verksamhet i fem kliniker i Sverige. Den största kliniken med heldygnsvård, dagvård och öppenvård finns vid Novum nära Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Forskning vid Karolinska Institutet bedrivs integrerat med den kliniska verksamheten.
Läs gärna mer om oss: https://mando.se/mandometermetoden/.
Vi erbjuder
Vi erbjuder ett intressant arbete i en trivsam miljö där du blir en nyckelperson i behandlingen av klinikens patienter, både barn och vuxna. Du arbetar i team där olika yrkeskategorier samarbetar i patientens vård. Du kommer att ha egna patienter där du följer Din patient genom hela behandlingen. Du upprättar behandlingsplan för din patient, äter pedagogiska måltider, utför motiverande samtal, utför samtal med anhöriga och dokumenterar allt utfört behandlingsarbete i journaler. Du har stora möjligheter att påverka både vården och Din egen utveckling.
Du får också:
Inskolning anpassad efter Dina behov
Under det första året genomgår du en intern utbildning genom Mandoakademin, där Du får kunskap om olika ätstörningar och hur de behandlas
Utbildning i motiverande samtal
Kompetenser
Du är socionom eller beteendevetare med intresse av att arbeta kliniskt, nära patienterna.
Du vill utvecklas i Ditt arbete, är öppen för nya behandlingar och intresserad av vetenskapliga landvinningar om motivation och följsamhet i behandlingen och i hjärnforskningens och genetikens bidrag till viktreglering.
Dina personliga egenskaper
Vi söker Dig som har ett genuint intresse av människor. Du är lojal, positiv och har en god social förmåga och tycker om att samarbeta med andra, både självständigt och i team. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Om jobbet
Omfattning: Heltid 100%
Anställning: Tillsvidare, inleds med provanställning om 6 månader
Tillträde: Snarast
Placering: Danderyd
Övrigt
Vi gör registerkontroller i samband med anställning.
När du ansöker om arbete samtycker Du till att Dina personuppgifter registreras och behandlas för att fullgöra de uppgifter som är nödvändiga i samband med rekrytering. Uppgifterna sparas så länge de behövs under ansökningstiden.
Sista ansökningsdag: 2024-03-22.
Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Varmt välkommen med din ansökan! Visa mindre

Socionom på Sveriges bästa och mest personliga bemanningsföretag!

Ansök    Feb 8    PersonalExpressen AB    Socionom
Hjärtligt välkommen att arbeta som socionom tillsammans med oss på PersonalExpressen! Vi är Sveriges bästa, mest personliga och mest ambitiösa bemanningsföretag inom vård och omsorg! Nu söker vi dig som är socionom och vill arbeta tillsammans med oss som vår konsult! Vi erbjuder en lång rad olika former av konsultuppdrag över hela Sverige med möjlighet till uppdragsgivare inom såväl privat som offentlig sektor. Vi hittar alltid något som vi tror kommer att... Visa mer
Hjärtligt välkommen att arbeta som socionom tillsammans med oss på PersonalExpressen!
Vi är Sveriges bästa, mest personliga och mest ambitiösa bemanningsföretag inom vård och omsorg! Nu söker vi dig som är socionom och vill arbeta tillsammans med oss som vår konsult!
Vi erbjuder en lång rad olika former av konsultuppdrag över hela Sverige med möjlighet till uppdragsgivare inom såväl privat som offentlig sektor. Vi hittar alltid något som vi tror kommer att passa just dig baserat på dina egna önskemål om din framtida yrkeskarriär. Behöver du flytta till en ny stad eller till ett nytt land för att kunna tacka ja till ett uppdrag betalar vi dessutom ett fint boende åt dig - hos oss ges du möjligheten att växa som människa i den riktning du själv önskar såväl professionellt som privat - vi ser till hela ditt liv!
Har du därmed önskemål eller drömmar om att flytta till en specifik stad, oavsett anledning, är vi precis den arbetsgivare du söker! Vi kommer att lyckas med att hitta både ett bra konsultuppdrag och en fin egen bostad åt dig oavsett om du önskar bo i Stockholm, Göteborg, Malmö, Skara eller Skellefteå. Vi är kort och gott möjligheternas arbetsgivare och har uppdrag i hela landet!
Arbeta på dina egna villkor med hög lön!
Oavsett var eller när du föredrar att arbeta så har vi bemanningsuppdrag med heltidsscheman att erbjuda dig. Genom oss får du dessutom tillgång till nordens bästa löneförhandlare som representerar dig och dina intressen. På så vis kan du alltid känna dig trygg med att vi förhandlar upp din lön och dina villkor till högsta möjliga nivåer inför varje enskild bemanningsuppdrag. På PersonalExpressen ser vi oss lika mycket som ditt fackförbund som vi ser oss som din arbetsgivare. Vi presterar alltid goda resultat i våra förhandlingar med våra kunder och möjliggör genom detta att din lön och dina villkor alltid blir de bästa möjliga för dig inför ett nytt uppdrag. Hos oss kan du alltid känna dig trygg med att vi som din arbetsgivare kämpar för dig och din långsiktiga löneutveckling - det tycker vi nämligen att du och alla andra socionomer är värda. Det är orättvist och tröttsamt att de fackförbund som oftast representerar människor som arbetar inom offentlig sektor är de fackförbud som förhandlar sämst löneutveckling över tid åt sina medlemmar. Här kommer du som börjar arbeta med oss både att se och att känna skillnaden hur det är att ha en arbetsgivare som värdesätter dig på riktigt. Vi står upp för våra socionomer!
Vi tror på att vara Sveriges bästa arbetsgivare för socionomer!
Vi tror på att ha Sveriges bästa socionomer anställda hos oss och samtidigt vara den bästa möjliga arbetsgivaren för var och en av dessa. Tycker du också att det är viktigt med en arbetsgivare som lyssnar till dig och förstår dig så har du kommit helt rätt hem till oss. Vi anstränger oss alltid det lilla extra och är stolta över att inte vara som alla andra. På PersonalExpressen förmedlar vi professionell, ambitiös och jordnära medarbetare utefter våra kunders behov och önskemål. Vi är noga med att de bemanningskonsulter vi presenterar för våra kunder matchar våra förväntningar gällande humanistiska grundvärderingar, god arbetsmoral samt en hög grad av individuellt ansvarstagande.
PersonalExpressens ledning har över 20 års erfarenhet av att driva olika former av verksamheter med offentlig sektor som kund. Offentlig förvaltning ligger oss således mycket varmt om hjärtat. Vi tror att du kommer att trivas utmärkt tillsammans med oss då vi är mycket lojala med våra socionomer och alltid ser till att dina individuella behov och önskemål får stå i centrum hos oss!
Varmt välkommen att skicka in din ansökan till oss redan idag!
Skicka in din ansökan till oss redan idag så återkommer vi inom kort med vad vi har att erbjuda just dig utifrån dina egna önskemål och förväntningar!
Vi ser fram emot ett långt och lyckosamt samarbete tillsammans med dig och kommer göra allt som står i vår makt för att vi ska bli den arbetsgivare för dig som du alltid hoppats på att du skulle hitta hem till! Visa mindre

Socionom på Sveriges bästa och mest personliga bemanningsföretag!

Ansök    Jan 6    PersonalExpressen AB    Socionom
Hjärtligt välkommen att arbeta som socionom tillsammans med oss på PersonalExpressen! Vi är Sveriges bästa, mest personliga och mest ambitiösa bemanningsföretag inom vård och omsorg! Nu söker vi dig som är socionom och vill arbeta tillsammans med oss som vår konsult! Vi erbjuder en lång rad olika former av konsultuppdrag över hela Sverige med möjlighet till uppdragsgivare inom såväl privat som offentlig sektor. Vi hittar alltid något som vi tror kommer att... Visa mer
Hjärtligt välkommen att arbeta som socionom tillsammans med oss på PersonalExpressen!
Vi är Sveriges bästa, mest personliga och mest ambitiösa bemanningsföretag inom vård och omsorg! Nu söker vi dig som är socionom och vill arbeta tillsammans med oss som vår konsult!
Vi erbjuder en lång rad olika former av konsultuppdrag över hela Sverige med möjlighet till uppdragsgivare inom såväl privat som offentlig sektor. Vi hittar alltid något som vi tror kommer att passa just dig baserat på dina egna önskemål om din framtida yrkeskarriär. Behöver du flytta till en ny stad eller till ett nytt land för att kunna tacka ja till ett uppdrag betalar vi dessutom ett fint boende åt dig - hos oss ges du möjligheten att växa som människa i den riktning du själv önskar såväl professionellt som privat - vi ser till hela ditt liv!
Har du därmed önskemål eller drömmar om att flytta till en specifik stad, oavsett anledning, är vi precis den arbetsgivare du söker! Vi kommer att lyckas med att hitta både ett bra konsultuppdrag och en fin egen bostad åt dig oavsett om du önskar bo i Stockholm, Göteborg, Malmö, Skara eller Skellefteå. Vi är kort och gott möjligheternas arbetsgivare och har uppdrag i hela landet!
Arbeta på dina egna villkor med hög lön!
Oavsett var eller när du föredrar att arbeta så har vi bemanningsuppdrag med heltidsscheman att erbjuda dig. Genom oss får du dessutom tillgång till nordens bästa löneförhandlare som representerar dig och dina intressen. På så vis kan du alltid känna dig trygg med att vi förhandlar upp din lön och dina villkor till högsta möjliga nivåer inför varje enskild bemanningsuppdrag. På PersonalExpressen ser vi oss lika mycket som ditt fackförbund som vi ser oss som din arbetsgivare. Vi presterar alltid goda resultat i våra förhandlingar med våra kunder och möjliggör genom detta att din lön och dina villkor alltid blir de bästa möjliga för dig inför ett nytt uppdrag. Hos oss kan du alltid känna dig trygg med att vi som din arbetsgivare kämpar för dig och din långsiktiga löneutveckling - det tycker vi nämligen att du och alla andra socionomer är värda. Det är orättvist och tröttsamt att de fackförbund som oftast representerar människor som arbetar inom offentlig sektor är de fackförbud som förhandlar sämst löneutveckling över tid åt sina medlemmar. Här kommer du som börjar arbeta med oss både att se och att känna skillnaden hur det är att ha en arbetsgivare som värdesätter dig på riktigt. Vi står upp för våra socionomer!
Vi tror på att vara Sveriges bästa arbetsgivare för socionomer!
Vi tror på att ha Sveriges bästa socionomer anställda hos oss och samtidigt vara den bästa möjliga arbetsgivaren för var och en av dessa. Tycker du också att det är viktigt med en arbetsgivare som lyssnar till dig och förstår dig så har du kommit helt rätt hem till oss. Vi anstränger oss alltid det lilla extra och är stolta över att inte vara som alla andra. På PersonalExpressen förmedlar vi professionell, ambitiös och jordnära medarbetare utefter våra kunders behov och önskemål. Vi är noga med att de bemanningskonsulter vi presenterar för våra kunder matchar våra förväntningar gällande humanistiska grundvärderingar, god arbetsmoral samt en hög grad av individuellt ansvarstagande.
PersonalExpressens ledning har över 20 års erfarenhet av att driva olika former av verksamheter med offentlig sektor som kund. Offentlig förvaltning ligger oss således mycket varmt om hjärtat. Vi tror att du kommer att trivas utmärkt tillsammans med oss då vi är mycket lojala med våra socionomer och alltid ser till att dina individuella behov och önskemål får stå i centrum hos oss!
Varmt välkommen att skicka in din ansökan till oss redan idag!
Skicka in din ansökan till oss redan idag så återkommer vi inom kort med vad vi har att erbjuda just dig utifrån dina egna önskemål och förväntningar!
Vi ser fram emot ett långt och lyckosamt samarbete tillsammans med dig och kommer göra allt som står i vår makt för att vi ska bli den arbetsgivare för dig som du alltid hoppats på att du skulle hitta hem till! Visa mindre

Kurator

Ansök    Feb 5    Huddinge kommun    Socionom
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår överty... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertygelse är att ju mer vi delar med oss av våra kompetenser, desto mer utrymme skapar vi för alla, såväl medarbetare som våra barn och elever, att växa.

Om arbetsplatsen
Trångsundsskolan stod färdig 1962 och har genom åren genomgått omfattande om- och tillbyggnader. Den lilla låg- och mellanstadieskolan har vuxit till en F-9-skola med tre paralleller. På skolan går lite drygt 700 elever och det är cirka 100 anställda. De ursprungliga paviljongerna ersattes i slutet på 90-talet med ett gediget skolhus i två våningar och efter det har skolan fått en modern matsal med eget tillagningskök, en ny huvudentré till expeditionsbyggnaden samt flera klassrumsbyggnader. 2009 byggdes den nya, moderna idrottshallen. Nu i höst blir den sista nybyggnationen färdig. Kommunen har då under två års tid låtit bygga om och renovera på skolan.
Du kan läsa mer om skolan på hemsidan. https://www.huddinge.se/trangsundsskolan/

-

Arbetsuppgifter
Att vara kurator i Huddinge kommun innebär att du har höga förväntningar och en tro på att alla elever kan nå framgång utifrån sina förutsättningar. Du skapar goda relationer, såväl med elever som med vårdnadshavare, byggda på förtroende och respekt. Du är medveten om din egen påverkan på elevernas mående. Med utgångspunkt i elevernas resultat, forskning och beprövad erfarenhet, följer du upp dina kontakter, reflekterar och utvärderar i syfte att utveckla ditt arbete. Du ger framåtsyftande återkoppling till eleverna med syfte till utveckling och stöttar elever i behov av särskilt stöd. Vi arbetar med kollegialt lärande vilket innebär att du samarbetar med kollegor för att utveckla dig själv och dina elevkontakter. Som kurator har du också kontakt med externa aktörer som verkar i kommunen, tex Fältarna. Skolan har några elever som verkar som elevstödjare, tillsammans med några lärare organiserar du detta arbete. Skolans kurator ingår i skolans elevhälsoteam och trygghetsteam.

Din profil
Du är utbildad socionom. Du är väl förtrogen med arbetet som kurator på en grundskola och har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Du är flexibel och har god samarbetsförmåga, har lätt för att skapa goda relationer och samverka med elever, vårdnadshavare, arbetslaget, skolans elevhälsoteam samt skolledning.
Du ser dokumentation och bedömning av elevernas mående som en självklar del i ditt arbete. Du har god förmåga för analys och reflektion och utvecklar ständigt ditt arbete.


Kvalifikationskrav:
Du är utbildad socionom

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner

Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Kurator till Vistaskolan

Ansök    Nov 14    Huddinge kommun    Socionom
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertyge... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertygelse är att ju mer vi delar med oss av våra kompetenser, desto mer utrymme skapar vi för alla, såväl medarbetare som våra barn och elever, att växa.

Om arbetsplatsen
Vistaskolan är en F-9 skola med ca 840 elever. Här arbetar en engagerad personalgrupp med
att ge våra elever de absolut bästa förutsättningarna för en inspirerande och lärorik skoltid. Vår verksamhet bygger på respekt och tillit där alla elever kan finna trygghet och studiero. I trivsamma, moderna lokaler, omgärdad av härlig natur, strävar vi efter att ge eleverna en trygg, skapande, utvecklande och fantastisk start i livet. Skolan har en hög grad av digitalisering och arbetar med Ipads i åk F-6 samt Chromebooks i åk 7-9. Vår vision lyder: Ett meningsfullt och lustfyllt lärande för alla.


-

Arbetsuppgifter
Vår kurator går på föräldraledighet och vi söker därför en ersättare som kan axla detta meningsfulla uppdrag. Det är ett föräldravikariat under perioden 240115-240331. Som kurator ansvarar du för elevhälsans psykosociala insatser och bidrar med ett socialt och
psykosocialt perspektiv. Arbetsuppgifterna består till stor del av samtal såsom stöd-,
motivations-, kris- och konfliktsamtal, liksom utredande, rådgivande och bearbetande samtal med enskilda elever och deras vårdnadshavare. Du utreder och bedömer vid behov elev eller grupps sociala och psykosociala situation liksom samarbetar med olika aktörer utanför skolan. Du genomför insatser på uppdrag av rektor och i samråd med EHT.
Vi lägger stor vikt på det förebyggande sociala arbetet och som kurator ser vi gärna att du är närvarande och synlig vuxen för eleverna, skapar relationer med eleverna och har en
konsultativ funktion vid lärarnas arbetslagsträffar.

Du ingår i Trygghetsgruppen tillsammans med representanter från skolan. Trygghetsgruppen
träffas regelbundet och har det övergripande ansvaret för skolornas likabehandlingsarbete, som
inkluderar såväl främjande och förebyggande som åtgärdande insatser.

Din profil
Du är utbildad socionom och det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av
kuratorsarbete i skolan och även socialtjänst. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Som person är du driven av att utveckla en god struktur och tydlighet i kuratorsjobbet och har
god förmåga att möta både elever och föräldrar i stressade situationer.
Huddinge kommuns kuratorer har regelbunden handledning, nätverksträffar och en god
sammanhållning.

Intervjuer hålls löpande och stort värde sätts i personliga egenskaper.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner

Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Socionom med erfarenhet inom missbruk och beroendeproblematik

Ansök    Nov 9    PersonalExpressen AB    Socionom
Hjärtligt välkommen att arbeta som socionom tillsammans med oss på PersonalExpressen! Vi är Sveriges bästa, mest personliga och mest ambitiösa bemanningsföretag inom vård och omsorg! Nu söker vi dig som är socionom och vill arbeta tillsammans med oss som vår konsult! Vi erbjuder en lång rad olika former av konsultuppdrag över hela Sverige med möjlighet till uppdragsgivare inom såväl privat som offentlig sektor. Vi hittar alltid något som vi tror kommer att... Visa mer
Hjärtligt välkommen att arbeta som socionom tillsammans med oss på PersonalExpressen!
Vi är Sveriges bästa, mest personliga och mest ambitiösa bemanningsföretag inom vård och omsorg! Nu söker vi dig som är socionom och vill arbeta tillsammans med oss som vår konsult!
Vi erbjuder en lång rad olika former av konsultuppdrag över hela Sverige med möjlighet till uppdragsgivare inom såväl privat som offentlig sektor. Vi hittar alltid något som vi tror kommer att passa just dig baserat på dina egna önskemål om din framtida yrkeskarriär. Behöver du flytta till en ny stad eller till ett nytt land för att kunna tacka ja till ett uppdrag betalar vi dessutom ett fint boende åt dig - hos oss ges du möjligheten att växa som människa i den riktning du själv önskar såväl professionellt som privat - vi ser till hela ditt liv!
Har du därmed önskemål eller drömmar om att flytta till en specifik stad, oavsett anledning, är vi precis den arbetsgivare du söker! Vi kommer att lyckas med att hitta både ett bra konsultuppdrag och en fin egen bostad åt dig oavsett om du önskar bo i Stockholm, Göteborg, Malmö, Skara eller Skellefteå. Vi är kort och gott möjligheternas arbetsgivare och har uppdrag i hela landet!
Arbeta på dina egna villkor med hög lön!
Oavsett var eller när du föredrar att arbeta så har vi bemanningsuppdrag med heltidsscheman att erbjuda dig. Genom oss får du dessutom tillgång till nordens bästa löneförhandlare som representerar dig och dina intressen. På så vis kan du alltid känna dig trygg med att vi förhandlar upp din lön och dina villkor till högsta möjliga nivåer inför varje enskild bemanningsuppdrag. På PersonalExpressen ser vi oss lika mycket som ditt fackförbund som vi ser oss som din arbetsgivare. Vi presterar alltid goda resultat i våra förhandlingar med våra kunder och möjliggör genom detta att din lön och dina villkor alltid blir de bästa möjliga för dig inför ett nytt uppdrag. Hos oss kan du alltid känna dig trygg med att vi som din arbetsgivare kämpar för dig och din långsiktiga löneutveckling - det tycker vi nämligen att du och alla andra socionomer är värda. Det är orättvist och tröttsamt att de fackförbund som oftast representerar människor som arbetar inom offentlig sektor är de fackförbud som förhandlar sämst löneutveckling över tid åt sina medlemmar. Här kommer du som börjar arbeta med oss både att se och att känna skillnaden hur det är att ha en arbetsgivare som värdesätter dig på riktigt. Vi står upp för våra socionomer!
Vi tror på att vara Sveriges bästa arbetsgivare för socionomer!
Vi tror på att ha Sveriges bästa socionomer anställda hos oss och samtidigt vara den bästa möjliga arbetsgivaren för var och en av dessa. Tycker du också att det är viktigt med en arbetsgivare som lyssnar till dig och förstår dig så har du kommit helt rätt hem till oss. Vi anstränger oss alltid det lilla extra och är stolta över att inte vara som alla andra. På PersonalExpressen förmedlar vi professionell, ambitiös och jordnära medarbetare utefter våra kunders behov och önskemål. Vi är noga med att de bemanningskonsulter vi presenterar för våra kunder matchar våra förväntningar gällande humanistiska grundvärderingar, god arbetsmoral samt en hög grad av individuellt ansvarstagande.
PersonalExpressens ledning har över 20 års erfarenhet av att driva olika former av verksamheter med offentlig sektor som kund. Offentlig förvaltning ligger oss således mycket varmt om hjärtat. Vi tror att du kommer att trivas utmärkt tillsammans med oss då vi är mycket lojala med våra socionomer och alltid ser till att dina individuella behov och önskemål får stå i centrum hos oss!
Varmt välkommen att skicka in din ansökan till oss redan idag!
Skicka in din ansökan till oss redan idag så återkommer vi inom kort med vad vi har att erbjuda just dig utifrån dina egna önskemål och förväntningar!
Vi ser fram emot ett långt och lyckosamt samarbete tillsammans med dig och kommer göra allt som står i vår makt för att vi ska bli den arbetsgivare för dig som du alltid hoppats på att du skulle hitta hem till! Visa mindre

Kurator till Vistaskolan

Ansök    Nov 15    Huddinge kommun    Socionom
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertyge... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertygelse är att ju mer vi delar med oss av våra kompetenser, desto mer utrymme skapar vi för alla, såväl medarbetare som våra barn och elever, att växa.

Om arbetsplatsen
Vistaskolan är en F-9 skola med ca 840 elever. Här arbetar en engagerad personalgrupp med
att ge våra elever de absolut bästa förutsättningarna för en inspirerande och lärorik skoltid. Vår verksamhet bygger på respekt och tillit där alla elever kan finna trygghet och studiero. I trivsamma, moderna lokaler, omgärdad av härlig natur, strävar vi efter att ge eleverna en trygg, skapande, utvecklande och fantastisk start i livet. Skolan har en hög grad av digitalisering och arbetar med Ipads i åk F-6 samt Chromebooks i åk 7-9. Vår vision lyder: Ett meningsfullt och lustfyllt lärande för alla.


-

Arbetsuppgifter
Vår kurator går på föräldraledighet och vi söker därför en ersättare som kan axla detta meningsfulla uppdrag. Det är ett föräldravikariat under perioden 240115-250331. Som kurator ansvarar du för elevhälsans psykosociala insatser och bidrar med ett socialt och
psykosocialt perspektiv. Arbetsuppgifterna består till stor del av samtal såsom stöd-,
motivations-, kris- och konfliktsamtal, liksom utredande, rådgivande och bearbetande samtal med enskilda elever och deras vårdnadshavare. Du utreder och bedömer vid behov elev eller grupps sociala och psykosociala situation liksom samarbetar med olika aktörer utanför skolan. Du genomför insatser på uppdrag av rektor och i samråd med EHT.
Vi lägger stor vikt på det förebyggande sociala arbetet och som kurator ser vi gärna att du är närvarande och synlig vuxen för eleverna, skapar relationer med eleverna och har en
konsultativ funktion vid lärarnas arbetslagsträffar.

Du ingår i Trygghetsgruppen tillsammans med representanter från skolan. Trygghetsgruppen
träffas regelbundet och har det övergripande ansvaret för skolornas likabehandlingsarbete, som
inkluderar såväl främjande och förebyggande som åtgärdande insatser.

Din profil
Du är utbildad socionom och det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av
kuratorsarbete i skolan och även socialtjänst. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Som person är du driven av att utveckla en god struktur och tydlighet i kuratorsjobbet och har
god förmåga att möta både elever och föräldrar i stressade situationer.
Huddinge kommuns kuratorer har regelbunden handledning, nätverksträffar och en god
sammanhållning.

Intervjuer hålls löpande och stort värde sätts i personliga egenskaper.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner

Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Socialpedagog till fritidshemmet på Vistaskolan

Ansök    Okt 25    Huddinge kommun    Socionom
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertyg... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertygelse är att ju mer vi delar med oss av våra kompetenser, desto mer utrymme skapar vi för alla, såväl medarbetare som våra barn och elever, att växa.

Om arbetsplatsen
Vistaskolan är en F-9 skola med ca 840 elever. Här arbetar en engagerad personalgrupp med att ge våra elever de absolut bästa förutsättningarna för en inspirerande och lärorik skoltid. I trivsamma, moderna lokaler, omgärdad av härlig natur, strävar vi efter att ge eleverna en trygg, skapande, utvecklande och fantastisk start i livet. Skolan har en hög grad av digitalisering och arbetar med iPads i åk F-6 samt Chromebooks i åk 7-9.

Vår vision lyder: Ett meningsfullt och lustfyllt lärande för alla.

-

Arbetsuppgifter
Att vara lärare och professionell pedagog i Huddinge kommun innebär att du har höga förväntningar och en tro på att alla elever kan nå framgång utifrån sina förutsättningar. Du skapar goda relationer, såväl med elever som med vårdnadshavare, byggda på förtroende och respekt. Du är medveten om din egen påverkan på elevernas lärande. Med utgångspunkt i elevernas resultat, forskning och beprövad erfarenhet följer du upp undervisningens kvalitet, reflekterar och utvärderar i syfte till utveckling och stöttar upp elever i behov av särskilt stöd. Vi arbetar med kollegialt lärande vilket innebär att du samarbetar med kollegor för att utveckla dig själv och din undervisning samt skolans pedagogiska arbete.

Dina arbetsuppgifter är att arbeta med den sociala utvecklingen för eleverna i fritidshemmet tillsammans med övriga kollegor i arbetslaget. Du kommer både att arbeta på fritids och i samverkan med klasslärare under skoldagen. Tillsammans planerar och genomför ni undervisningen med utgångspunkt i läroplanen samt i skolans verksamhetsplan.

Ditt uppdrag kommer att vara att stödja eleverna i sociala sammanhang under hela skoldagen, att ge dem strategier för att utveckla sin sociala förmåga och att stärka deras möjligheter att nå uppsatta mål. Du kommer både att arbeta på individ- och gruppnivå samt främjande och förebyggande i syfte att skapa och stärka en god lärmiljö.

Din profil
Vi söker dig som har ett stort intresse för att arbeta med yngre elever under elevens hela skoldag, inklusive tiden på fritidshemmet. Vi ser att du är flexibel och lösningsfokuserad, att du har god samarbetsförmåga och är trygg i dig själv och i din roll. Du kan tillämpa ett målinriktat arbetssätt och har ett professionellt bemötande av elever, vårdnadshavare och kollegor.
Du har erfarenhet av att planera, genomföra och utvärdera arbetet utifrån läroplan och övriga styrdokument. Du är en drivande person som har förmåga att ta egna initiativ och att genomföra en hel process tillsammans med arbetslaget och närmaste chef.
För denna tjänst förväntas att du har adekvat högskoleutbildning, socialpedagogisk högskoleutbildning, socionomutbildning, beteendevetenskaplig utbildning eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren anser är relevant. Tidigare erfarenhet av liknande uppdrag inom skola är meriterande, likväl som kunskap och erfarenhet av att arbeta med elever inom NPF och förebyggande konflikthantering. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Vi intervjuar löpande till denna tjänst, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner

Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Familje- och jourhem för våldsutsatta barn Trygga Barn

Ansök    Okt 12    Vivant Omsorg AB    Socionom
OBS! Läs hela annonsen innan ansökan. Ansökningar som inte är fullständiga besvaras inte. Nu söker vi jour- och familjehem i hela Sverige! Trygga barn är en familje- och jourhemsverksamhet som tar emot placeringar av barn utsatta för olika typer av våld, allt från anknytningstrauma till akuta skyddsbehov. Barnen som placeras hos oss är i behov av att komma till en trygg och kärleksfull familj som står kvar vid barnets sida oavsett vad. Barnen som... Visa mer
OBS! Läs hela annonsen innan ansökan. Ansökningar som inte är fullständiga besvaras inte.


Nu söker vi jour- och familjehem i hela Sverige!

Trygga barn är en familje- och jourhemsverksamhet som tar emot placeringar av barn utsatta för olika typer av våld, allt från anknytningstrauma till akuta skyddsbehov. Barnen som placeras hos oss är i behov av att komma till en trygg och kärleksfull familj som står kvar vid barnets sida oavsett vad. Barnen som placeras hos oss kan uttrycka trauma och psykisk ohälsa på olika sätt, allt från självdestruktivt beteende, traumadiagnoser, otrygg anknytning och panikångest.

Trygga Barn är den första familjehemsverksamheten i Sverige där alla barn som placeras hos oss får ett barnombud. Ett barnombud har sekretess mot familjehemmet för att tillgodose barnet god familjehemsvård och förhindra missförhållanden. Vi är också den första verksamheten i landet som har specialistkunskap om narcissistiskt våld och känslomässigt våld.

I vår verksamhet utbildas alla familjehem utifrån certifierade utbildningar om olika typer av våld, barns känsloreaktioner vid våld, traumadiagnoser, psykosocialproblematik, barnkonventionen och mycket mer!


Hos oss får alla familj kontinuerliga utbildningar, handledning samt avlastning i form av kontaktperson.

Nu söker vi engagerade människor som är villiga att öppna upp sitt hem för barn och vuxna i behov av ett kärleksfullt och tryggt hem för att tillgodose en gynnsam utveckling för den placerade.??Vi arbetar utifrån mod, engagemang, självbestämmande, trygghet och kontinuitet. Vi är nu i behov av att rekrytera familjer som önskar att vara en del av en förändring för ett bättre Sverige för landets alla barn.??

Du som sökande behöver inte ha tidigare erfarenhet av uppdraget utan kommer handledas och utbildas av socionomen och verksamhetschefen Rebecca Lysholm som har flera års erfarenhet av våld i nära relationer Oavsett om du vill bli jourhem eller familjehem så garanterar Trygga Barn dig att du kommer erhålla ny kunskap och möjlighet till självutveckling.?

Vi tar emot alla typer av familjekonstellationer, både kärnfamiljer, ensamstående, stjärnfamiljer, samkönade par och familjer som redan har barn eller inte har haft barn! Vi har som krav att barnet kan få ett eget sovrum oavsett om ni vill ta emot ett spädbarn. För oss är barns integritet viktigt. Om det krävs att du ska vara tjänsteledig så kommer vi kompensera dig för inkomstbortfallet.

Alla sökande familjehem genomgår en familjehemsutredning för bedömning av lämplighet. Om det framkommer utvecklingsområden ska sökande tillsammans med verksamhetschef skapa en planering för att utbildas och få stöd inom dessa områden.?

Familjehem?


Ett familjehem är ett hem som ett barn kan bo hos under en kortare tid eller resten av uppväxten. Ett familjehem är en familj som kan erbjuda en stabil och trygg tillvaro för det placerade barnet. Vi värdesätter mångfald och samtliga familjekonstellationer och åldrar (minst 18 år gammal) kan bli familjehem i vår verksamhet.


Familjehemmet har friheten att bestämma vilken målgrupp familjehemmet önskar att ta emot samt komplexiteten på ärendet. Har du ingen tidigare erfarenhet av uppdraget får du möjlighet att successivt samla erfarenhet.??


Att vara familjehem innebär utmaningar och där av värdesätter vi kontinuerlig handledning och tillgång till stöd från verksamhetschef alla tider på dygnet. Dina personliga egenskaper bör vara att du är kärleksfull och har tillgång till dina känslor, motivation att utvecklas, självmedveten, prestigelös samt en trygg vuxen.??


En av de viktigaste uppgifterna för ett familjehem är att samarbeta med verksamhetschef, barnet, ursprungsfamiljen, socialtjänsten och andra viktiga aktörer i barnets liv.

För att kunna bli familjehem hos oss behöver du inlämna belastningsregister, misstankeregister, socialregister, LOB register samt register från Försäkringskassan och Kronofogden. Vid behov kan familjehemsutredaren begära in andra intyg om det finns behov av det. Familjehemmet ska även kunna tillgodose barnet skolgång och kontakt med vårdinsatser vid behov. Familjehemmet ska erbjuda barnet ett eget rum till det placerade barnet under placeringen.?

Jourhem?


Ett jourhem är ett hem som kan ta emot ett barn med kort varsel, oftast akutplaceringar. Det kan exempelvis handla om ett barn som har blivit omedelbart omhändertaget på grund av att socialtjänsten har fått information om att det förekommer fysiskt våld i hemmet.??

För att bli jourhem behöver du kunna erbjuda en trygg person som kan vara hemma på heltid, en egen stabil situation, plats i hemmet, ha körkort och inte förekomma i något register.?


Vissa jourhem väljer att gå över till att bli familjehem om socialtjänsten bedömer att barnet ska vara familjehemsplacerat under en längre tid.??

Alla jour- och familjehem får arvode för uppdraget samt omvårdnadskostnader för det placerade barnet.??

Ansökan?


Vid ansökan ska du skicka ett CV och skriva ett personligt brev och svara på följande frågor:?


Vad är din anledning till att ta an uppdraget som familjehem/jourhem för barn utsatta för våld i hemmet??


Har du egna erfarenheter av våld i nära relationer? Om ja, har du bearbetat detta??


Har du tidigare erfarenhet av barn? Antingen egna eller inom arbetet??


Har du erfarenhet av socialt arbete?


Har du tidigare varit jour- och familjehem? Då ser vi gärna att du kontaktar den kommun som har utrett dig och b


Har du förmåga till självmedvetenhet och kan erhålla feedback???


Vad tror du skulle vara den största utmaningen för familjehemsuppdraget??


Hur många barn/vuxna har du möjlighet att ta emot??


Har du tidigare blivit dömd eller polisanmäld för något brott som regleras i Brottsbalken kapitel 3, 4 eller 6?


Ditt personliga brev samt CV ska sedan skickas till ansvarig verksamhetschef.?


Rekrytering sker löpande.


Vi undanber alla olika typer av rekryteringsbolag i rekryteringsprocessen. Visa mindre

Kurator till Rosenhills SU och Lindskolan

Ansök    Okt 23    Huddinge kommun    Socionom
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertyge... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertygelse är att ju mer vi delar med oss av våra kompetenser, desto mer utrymme skapar vi för alla, såväl medarbetare som våra barn och elever, att växa.

Om arbetsplatsen
Lindskolan är en kommunövergripande grundsärskola för elever med autism och autismliknande tillstånd och består av en förskoleklass samt årskurs 1-9. Med klasser i spannet från elever med multifunktionsvariation som läser efter ämnesområden, till de som läser ämnen.
Rosenhills SU är kommunövergripande särskilda undervisningsgrupper.
Sammantaget på de båda enheterna går det c:a 100 elever
Vi praktiserar ett tydliggörande förhållningssätt, som genomlyser hela verksamheten. Elevernas bästa är alltid i fokus, vi är lågaffektiva, samspelta, prestigelösa, välkomnande och stöttande. Gentemot elever såväl som gentemot varandra och oss själva.


-

Arbetsuppgifter
Utifrån intresse och kompetens finns det stora möjligheter att utveckla uppdraget och utforma din egen roll i verksamheten, i nära samarbete med skolornas pedagoger och EHT. Och genom att hjälpa vårdnadshavare att vända sig rätt i den djungel av instanser och stödfunktioner som finns kring våra elever.
Därutöver är det sedvanliga kuratorsuppgifter:
.Ansvarig för att skriva orosanmälningar samt bedömning när det ska göras
.Hjälpa vårdnadshavare vid behov med ansökan till Ex:) Habilitering
.Arbeta med social färdighetsträning enskilt och på gruppnivå.
.Ansvarig för samverkan kring elever med många olika aktörer påkopplade
.Se till att arbetslaget uppdateras kring det som är viktigt och de får veta utifrån sekretess.
.Kartlägga samt sammanställa fördjupad kartläggning kring elever med problematisk skolfrånvaro samt anmäla till huvudman vid frånvaro över 20%
.Sprida kunskap om orosanmälningar och socialtjänstens arbete
.Tillsammans med skolsköterska vara den övrig personal vänder sig till om en elev uttryckt suicidtankar- bedöma och ta kontakt med VH och BUP
.Kontakt med ungdomsmottagningen när det är dags att planera det årliga besöket där för åk8-9
.Skriva sociala bedömningar, för både Rosenhills SU och Lindskolan
.Sammankalla och hålla i SIP

Din profil
Vi söker dig, som har lång erfarenhet av elever med diagnoser inom NPF och språksvårigheter, med en väldokumenterat stark kompetens inom båda områdena. Du har vana av ett tydliggörande arbetssätt och förmågan att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
Du har en god samarbetsförmåga och samverkar med andra med barnens bästa för ögonen.
Du är strukturerad och organiserad i ditt arbete.
Som person är du trygg och har ett lågaffektivt förhållningssätt. Du är tydlig, lyhörd och van att anpassa ditt sätt att kommunicera efter mottagare och rådande situation, du är positiv, driven, prestigelös och lösningsfokuserad. Du ser möjligheter och potential i varje individ.
Flexibilitet och en god samarbetsförmåga är viktigt. Du tar egna initiativ där du ser att behov finns och har en förmåga att se hela verksamhetens bästa.
Vi har höga förväntningar på både elever och pedagoger och du som söker tjänsten bör brinna för både din egna och elevernas utveckling

Stort vikt läggs vid personlig lämplighet.

Vi intervjuar löpande
Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner

Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Socionom på Sveriges bästa och mest personliga bemanningsföretag!

Ansök    Sep 25    PersonalExpressen AB    Socionom
Hjärtligt välkommen att arbeta som socionom tillsammans med oss på PersonalExpressen! Vi är Sveriges bästa, mest personliga och mest ambitiösa bemanningsföretag inom vård och omsorg! Nu söker vi dig som är socionom och vill arbeta tillsammans med oss som vår konsult! Vi erbjuder en lång rad olika former av konsultuppdrag över hela Sverige med möjlighet till uppdragsgivare inom såväl privat som offentlig sektor. Vi hittar alltid något som vi tror kommer att... Visa mer
Hjärtligt välkommen att arbeta som socionom tillsammans med oss på PersonalExpressen!
Vi är Sveriges bästa, mest personliga och mest ambitiösa bemanningsföretag inom vård och omsorg! Nu söker vi dig som är socionom och vill arbeta tillsammans med oss som vår konsult!
Vi erbjuder en lång rad olika former av konsultuppdrag över hela Sverige med möjlighet till uppdragsgivare inom såväl privat som offentlig sektor. Vi hittar alltid något som vi tror kommer att passa just dig baserat på dina egna önskemål om din framtida yrkeskarriär. Behöver du flytta till en ny stad eller till ett nytt land för att kunna tacka ja till ett uppdrag betalar vi dessutom ett fint boende åt dig - hos oss ges du möjligheten att växa som människa i den riktning du själv önskar såväl professionellt som privat - vi ser till hela ditt liv!
Har du därmed önskemål eller drömmar om att flytta till en specifik stad, oavsett anledning, är vi precis den arbetsgivare du söker! Vi kommer att lyckas med att hitta både ett bra konsultuppdrag och en fin egen bostad åt dig oavsett om du önskar bo i Stockholm, Göteborg, Malmö, Skara eller Skellefteå. Vi är kort och gott möjligheternas arbetsgivare och har uppdrag i hela landet!
Arbeta på dina egna villkor med hög lön!
Oavsett var eller när du föredrar att arbeta så har vi bemanningsuppdrag med heltidsscheman att erbjuda dig. Genom oss får du dessutom tillgång till nordens bästa löneförhandlare som representerar dig och dina intressen. På så vis kan du alltid känna dig trygg med att vi förhandlar upp din lön och dina villkor till högsta möjliga nivåer inför varje enskild bemanningsuppdrag. På PersonalExpressen ser vi oss lika mycket som ditt fackförbund som vi ser oss som din arbetsgivare. Vi presterar alltid goda resultat i våra förhandlingar med våra kunder och möjliggör genom detta att din lön och dina villkor alltid blir de bästa möjliga för dig inför ett nytt uppdrag. Hos oss kan du alltid känna dig trygg med att vi som din arbetsgivare kämpar för dig och din långsiktiga löneutveckling - det tycker vi nämligen att du och alla andra socionomer är värda. Det är orättvist och tröttsamt att de fackförbund som oftast representerar människor som arbetar inom offentlig sektor är de fackförbud som förhandlar sämst löneutveckling över tid åt sina medlemmar. Här kommer du som börjar arbeta med oss både att se och att känna skillnaden hur det är att ha en arbetsgivare som värdesätter dig på riktigt. Vi står upp för våra socionomer!
Vi tror på att vara Sveriges bästa arbetsgivare för socionomer!
Vi tror på att ha Sveriges bästa socionomer anställda hos oss och samtidigt vara den bästa möjliga arbetsgivaren för var och en av dessa. Tycker du också att det är viktigt med en arbetsgivare som lyssnar till dig och förstår dig så har du kommit helt rätt hem till oss. Vi anstränger oss alltid det lilla extra och är stolta över att inte vara som alla andra. På PersonalExpressen förmedlar vi professionell, ambitiös och jordnära medarbetare utefter våra kunders behov och önskemål. Vi är noga med att de bemanningskonsulter vi presenterar för våra kunder matchar våra förväntningar gällande humanistiska grundvärderingar, god arbetsmoral samt en hög grad av individuellt ansvarstagande.
PersonalExpressens ledning har över 20 års erfarenhet av att driva olika former av verksamheter med offentlig sektor som kund. Offentlig förvaltning ligger oss således mycket varmt om hjärtat. Vi tror att du kommer att trivas utmärkt tillsammans med oss då vi är mycket lojala med våra socionomer och alltid ser till att dina individuella behov och önskemål får stå i centrum hos oss!
Varmt välkommen att skicka in din ansökan till oss redan idag!
Skicka in din ansökan till oss redan idag så återkommer vi inom kort med vad vi har att erbjuda just dig utifrån dina egna önskemål och förväntningar!
Vi ser fram emot ett långt och lyckosamt samarbete tillsammans med dig och kommer göra allt som står i vår makt för att vi ska bli den arbetsgivare för dig som du alltid hoppats på att du skulle hitta hem till! Visa mindre

Mandometerkliniken i Huddinge söker socionom eller beteendevetare

Ansök    Okt 9    AB Mando    Socionom
Beskrivning Mando Group AB är ett privatägt sjukvårdsföretag som behandlar ätstörningar, övervikt och fetma. Ätträning, aktivitetsdämpning, vila i värme och social återuppbyggnad är hörnstenar i Mandometerklinikernas evidensbaserade behandling. Närståendestöd, brukarstöd och motiverande samtal är viktiga inslag i behandlingen https://mando.se/mandometermetoden/. För närvarande finns verksamhet i fem kliniker i Sverige. Den största kliniken med heldygnsvår... Visa mer
Beskrivning
Mando Group AB är ett privatägt sjukvårdsföretag som behandlar ätstörningar, övervikt och fetma. Ätträning, aktivitetsdämpning, vila i värme och social återuppbyggnad är hörnstenar i Mandometerklinikernas evidensbaserade behandling. Närståendestöd, brukarstöd och motiverande samtal är viktiga inslag i behandlingen https://mando.se/mandometermetoden/.
För närvarande finns verksamhet i fem kliniker i Sverige. Den största kliniken med heldygnsvård, dagvård och öppenvård finns vid Novum nära Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Forskning vid Karolinska Institutet bedrivs integrerat med den kliniska verksamheten.
Vi erbjuder
Vi erbjuder ett intressant arbete i en trivsam miljö där du blir en nyckelperson i behandlingen av klinikens patienter, både barn och vuxna. Du arbetar i team där olika yrkeskategorier samarbetar i patientens vård. Du kommer att ha egna patienter där du följer Din patient genom hela behandlingen. Du upprättar behandlingsplan för din patient, äter pedagogiska måltider, utför motiverande samtal, utför samtal med anhöriga och dokumenterar allt utfört behandlingsarbete i journaler. Du har stora möjligheter att påverka både vården och Din egen utveckling.
Du får också:
Inskolning anpassad efter Dina behov
Under det första året genomgår du en intern utbildning genom Mandoakademin, där Du får kunskap om olika ätstörningar och hur de behandlas
Utbildning i motiverande samtal
Kompetenser
Du är socionom eller beteendevetare med intresse av att arbeta kliniskt, nära patienterna.
Du vill utvecklas i Ditt arbete, är öppen för nya behandlingar och intresserad av vetenskapliga landvinningar om motivation och följsamhet i behandlingen och i hjärnforskningens och genetikens bidrag till viktreglering.
Dina personliga egenskaper
Vi söker Dig som har ett genuint intresse av människor. Du är lojal, positiv och har en god social förmåga och tycker om att samarbeta med andra, både självständigt och i team. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Om jobbet
Omfattning: Heltid 100%
Anställning: Tillsvidare, inleds med provanställning
Tillträde: Snarast
Placering: Huddinge
Ansökan och CV skickas till: [email protected]. Sista ansökningsdag är 2023-11-08
Tillsättning av tjänsten kan komma att ske innan sista ansökningsdag så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag!
Övrigt
Vi gör registerkontroller i samband med anställning.
När du ansöker om arbete samtycker Du till att Dina personuppgifter registreras och behandlas för att fullgöra de uppgifter som är nödvändiga i samband med rekrytering. Uppgifterna sparas så länge de behövs under ansökningstiden.
Varmt välkommen med din ansökan! Visa mindre

Trygga Barn - familjehem för våldsutsatta barn

Ansök    Aug 10    Vivant Omsorg AB    Socionom
OBS! Läs hela annonsen innan ansökan. Ansökningar som inte är fullständiga besvaras inte. Nu söker vi jour- och familjehem i hela Sverige! Trygga barn är en familje- och jourhemsverksamhet som tar emot placeringar av barn utsatta för olika typer av våld, allt från anknytningstrauma till akuta skyddsbehov. Barnen som placeras hos oss är i behov av att komma till en trygg och kärleksfull familj som står kvar vid barnets sida oavsett vad. Barnen som placera... Visa mer
OBS! Läs hela annonsen innan ansökan. Ansökningar som inte är fullständiga besvaras inte.
Nu söker vi jour- och familjehem i hela Sverige!
Trygga barn är en familje- och jourhemsverksamhet som tar emot placeringar av barn utsatta för olika typer av våld, allt från anknytningstrauma till akuta skyddsbehov. Barnen som placeras hos oss är i behov av att komma till en trygg och kärleksfull familj som står kvar vid barnets sida oavsett vad. Barnen som placeras hos oss kan uttrycka trauma och psykisk ohälsa på olika sätt, allt från självdestruktivt beteende, traumadiagnoser, otrygg anknytning och panikångest.
Trygga Barn är den första familjehemsverksamheten i Sverige där alla barn som placeras hos oss får ett barnombud. Ett barnombud har sekretess mot familjehemmet för att tillgodose barnet god familjehemsvård och förhindra missförhållanden. Vi är också den första verksamheten i landet som har specialistkunskap om narcissistiskt våld och känslomässigt våld.
I vår verksamhet utbildas alla familjehem utifrån certifierade utbildningar om olika typer av våld, barns känsloreaktioner vid våld, traumadiagnoser, psykosocialproblematik, barnkonventionen och mycket mer!
Hos oss får alla familjer kontinuerliga utbildningar, handledning samt avlastning i form av kontaktperson.
Nu söker vi engagerade människor som är villiga att öppna upp sitt hem för barn och vuxna i behov av ett kärleksfullt och tryggt hem för att tillgodose en gynnsam utveckling för den placerade.??Vi arbetar utifrån mod, engagemang, självbestämmande, trygghet och kontinuitet. Vi är nu i behov av att rekrytera familjer som önskar att vara en del av en förändring för ett bättre Sverige för landets alla barn.??
Du som sökande behöver inte ha tidigare erfarenhet av uppdraget utan kommer handledas och utbildas av socionomen och verksamhetschefen Rebecca Lysholm som har flera års erfarenhet av våld i nära relationer Oavsett om du vill bli jourhem eller familjehem så garanterar Trygga Barn dig att du kommer erhålla ny kunskap och möjlighet till självutveckling.?
Vi tar emot alla typer av familjekonstellationer, både kärnfamiljer, ensamstående, stjärnfamiljer, samkönade par och familjer som redan har barn eller inte har haft barn! Vi har som krav att barnet kan få ett eget sovrum oavsett om ni vill ta emot ett spädbarn. För oss är barns integritet viktigt. Om det krävs att du ska vara tjänsteledig så kommer vi kompensera dig för inkomstbortfallet.
Alla sökande familjehem genomgår en familjehemsutredning för bedömning av lämplighet. Om det framkommer utvecklingsområden ska sökande tillsammans med verksamhetschef skapa en planering för att utbildas och få stöd inom dessa områden.?
Familjehem?
Ett familjehem är ett hem som ett barn kan bo hos under en kortare tid eller resten av uppväxten. Ett familjehem är en familj som kan erbjuda en stabil och trygg tillvaro för det placerade barnet. Vi värdesätter mångfald och samtliga familjekonstellationer och åldrar (minst 18 år gammal) kan bli familjehem i vår verksamhet.
Familjehemmet har friheten att bestämma vilken målgrupp familjehemmet önskar att ta emot samt komplexiteten på ärendet. Har du ingen tidigare erfarenhet av uppdraget får du möjlighet att successivt samla erfarenhet.??
Att vara familjehem innebär utmaningar och där av värdesätter vi kontinuerlig handledning och tillgång till stöd från verksamhetschef alla tider på dygnet. Dina personliga egenskaper bör vara att du är kärleksfull och har tillgång till dina känslor, motivation att utvecklas, självmedveten, prestigelös samt en trygg vuxen.??
En av de viktigaste uppgifterna för ett familjehem är att samarbeta med verksamhetschef, barnet, ursprungsfamiljen, socialtjänsten och andra viktiga aktörer i barnets liv.
För att kunna bli familjehem hos oss behöver du inlämna belastningsregister, misstankeregister, socialregister, LOB register samt register från Försäkringskassan och Kronofogden. Vid behov kan familjehemsutredaren begära in andra intyg om det finns behov av det. Familjehemmet ska även kunna tillgodose barnet skolgång och kontakt med vårdinsatser vid behov. Familjehemmet ska erbjuda barnet ett eget rum till det placerade barnet under placeringen.?
Jourhem?
Ett jourhem är ett hem som kan ta emot ett barn med kort varsel, oftast akutplaceringar. Det kan exempelvis handla om ett barn som har blivit omedelbart omhändertaget på grund av att socialtjänsten har fått information om att det förekommer fysiskt våld i hemmet.??
För att bli jourhem behöver du kunna erbjuda en trygg person som kan vara hemma på heltid, en egen stabil situation, plats i hemmet, ha körkort och inte förekomma i något register.?
Vissa jourhem väljer att gå över till att bli familjehem om socialtjänsten bedömer att barnet ska vara familjehemsplacerat under en längre tid.??
Alla jour- och familjehem får arvode för uppdraget samt omvårdnadskostnader för det placerade barnet.??
Ansökan?
Vid ansökan ska du skicka ett CV och skriva ett personligt brev och svara på följande frågor:?
Vad är din anledning till att ta an uppdraget som familjehem/jourhem för barn utsatta för våld i hemmet??
Har du egna erfarenheter av våld i nära relationer? Om ja, har du bearbetat detta??
Har du tidigare erfarenhet av barn? Antingen egna eller inom arbetet??
Har du erfarenhet av socialt arbete?
Har du tidigare varit jour- och familjehem? Då ser vi gärna att du kontaktar den kommun som har utrett dig och begär ut din utredning så vi kan få ta del av den.
Har du förmåga till självmedvetenhet och kan erhålla feedback???
Vad tror du skulle vara den största utmaningen för familjehemsuppdraget??
Hur många barn/vuxna har du möjlighet att ta emot??
Har du tidigare blivit dömd eller polisanmäld för något brott som regleras i Brottsbalken kapitel 3, 4 eller 6?
Ditt personliga brev samt CV ska sedan skickas till ansvarig verksamhetschef.?
Rekrytering sker löpande.
Vi undanber alla olika typer av rekryteringsbolag i rekryteringsprocessen. Visa mindre

Mandometerkliniken i Huddinge söker socionom eller beteendevetare

Ansök    Jun 13    AB Mando    Socionom
Beskrivning Mando Group AB är ett privatägt sjukvårdsföretag som behandlar ätstörningar, övervikt och fetma. Ätträning, aktivitetsdämpning, vila i värme och social återuppbyggnad är hörnstenar i Mandometerklinikernas evidensbaserade behandling. Närståendestöd, brukarstöd och motiverande samtal är viktiga inslag i behandlingen https://mando.se/mandometermetoden/. För närvarande finns verksamhet i fem kliniker i Sverige. Den största kliniken med heldygnsvår... Visa mer
Beskrivning
Mando Group AB är ett privatägt sjukvårdsföretag som behandlar ätstörningar, övervikt och fetma. Ätträning, aktivitetsdämpning, vila i värme och social återuppbyggnad är hörnstenar i Mandometerklinikernas evidensbaserade behandling. Närståendestöd, brukarstöd och motiverande samtal är viktiga inslag i behandlingen https://mando.se/mandometermetoden/.
För närvarande finns verksamhet i fem kliniker i Sverige. Den största kliniken med heldygnsvård, dagvård och öppenvård finns vid Novum nära Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Forskning vid Karolinska Institutet bedrivs integrerat med den kliniska verksamheten.
Vi erbjuder
Vi erbjuder ett intressant arbete i en trivsam miljö där du blir en nyckelperson i behandlingen av klinikens patienter, både barn och vuxna. Du arbetar i team där olika yrkeskategorier samarbetar i patientens vård. Du kommer att ha egna patienter där du följer Din patient genom hela behandlingen. Du upprättar behandlingsplan för din patient, äter pedagogiska måltider, utför motiverande samtal, utför samtal med anhöriga och dokumenterar allt utfört behandlingsarbete i journaler. Du har stora möjligheter att påverka både vården och Din egen utveckling.
Du får också:
Inskolning anpassad efter Dina behov
Under det första året genomgår du en intern utbildning genom Mandoakademin, där Du får kunskap om olika ätstörningar och hur de behandlas
Utbildning i motiverande samtal
Kompetenser
Du är socionom eller beteendevetare med intresse av att arbeta kliniskt, nära patienterna.
Du vill utvecklas i Ditt arbete, är öppen för nya behandlingar och intresserad av vetenskapliga landvinningar om motivation och följsamhet i behandlingen och i hjärnforskningens och genetikens bidrag till viktreglering.
Dina personliga egenskaper
Vi söker Dig som har ett genuint intresse av människor. Du är lojal, positiv och har en god social förmåga och tycker om att samarbeta med andra, både självständigt och i team. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Om jobbet
Omfattning: Heltid 100%
Anställning: Tillsvidare, inleds med provanställning
Tillträde: Snarast
Placering: Huddinge
Ansökan och CV skickas till: [email protected]. Sista ansökningsdag är 2023-07-13
Övrigt
Vi gör registerkontroller i samband med anställning.
När du ansöker om arbete samtycker Du till att Dina personuppgifter registreras och behandlas för att fullgöra de uppgifter som är nödvändiga i samband med rekrytering. Uppgifterna sparas så länge de behövs under ansökningstiden.
Varmt välkommen med din ansökan! Visa mindre

Samordnare Ung i riskzon

Ansök    Jul 7    Huddinge kommun    Socionom
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. Om arbetet: Som samordnare i Ung i riskzon kommer du att jobba med Sociala insatsgrupper (SIG) som är en grupp personer som samverkar kring en ungdom för att hjälpa ungdomen att sluta begå brott. Gruppen består av personer från ... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

Om arbetet:
Som samordnare i Ung i riskzon kommer du att jobba med
Sociala insatsgrupper (SIG) som är en grupp personer som samverkar kring en ungdom för att hjälpa ungdomen att sluta begå brott. Gruppen består av personer från socialtjänst, polis, fritidsverksamhet och skola. I gruppen kan också ungdomens föräldrar och andra viktiga personer i ungdomens liv vara med.

I rollen som samordnare i arbetet med SIG kommer du planera, strukturera, dokumentera och följa upp arbetet med ungdomar i åldern 13-20 år som riskerar att utveckla en kriminell livsstil. I det dagliga arbetet kommer du tillsammans med en kollega ha nära och tät kontakt med ungdom/familj och andra viktiga samarbetspartners, som skola, polis, fritidsverksamhet och övriga i ungdomens nätverk.


-

Arbetet som samordnare ställer krav på en hög självständighet och flexibilitet och förmåga att samverka med många olika parter. Tjänsten innefattar eventuellt telefonjour till 22.00 på vardagar/varannan vecka.

Sociala insatts grupper ingår i enheten Öppenvård Ungdom. Enheten består av SIG, Huddinge Ungdomsmottagning, Stödcentrum för unga brottsutsatta, MiniMaria och ungdomsboendet Myren. Totalt arbetar 17 personer i enheten samt en enhetschef.


Kvalifikationer
Socionomexamen eller likvärdig högskoleexamen och erfarenhet av arbete med ungdomar.
Erfarenhet av myndighetsutövning är meriterande, likväl som utbildning i SAVRY/ESTER och Ett nytt vägval. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.


Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag.

Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons Visa mindre

Socialpedagog

Ansök    Jun 12    Huddinge kommun    Socionom
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertyge... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertygelse är att ju mer vi delar med oss av våra kompetenser, desto mer utrymme skapar vi för alla, såväl medarbetare som våra barn och elever, att växa.

Om arbetsplatsen
Kästaskolan är en växande F-6 skola med cirka 300 elever, samt grundsärskola med 22 elever. Skolan är byggd 2015 och det innebär att vi har såväl fina lokaler inomhus som fina utomhusmiljöer. Vi har behöriga lärare och förskollärare och ett välfungerande elevhälsoteam.


-

Arbetsuppgifter
Ditt huvuduppdrag som socialpedagog är att stimulera elevernas utveckling och lärande samt att erbjuda eleverna en meningsfull tid på fritidshemmet och rasten. Detta sker genom att du stödjer och stärker eleven under lektionstid, rast och fritidstid. Du ska se elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas genom att de inspireras till nya upptäckter.
Du arbetar för att främja elevernas sociala utveckling och arbetar samtidigt praktiskt för att eleverna ska nå kunskapsmålen, du ser det som en självklar del av den vardagliga verksamheten. I ditt uppdrag ingår att skapa god kontakt med elever och vårdnadshavare i det dagliga arbetet, då bemötande och samarbetsförmåga är viktiga aspekter i verksamheten. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt

Din profil
Du ser det som en självklarhet att anpassa den verksamhet som du arbetar i utifrån elevernas olika förutsättningar. Som socialpedagog är du en engagerad ledare och bemöter varje elev utifrån dennes behov. Du har lätt för att samarbeta och samverka i ett arbetslag där olika yrkeskompetenser ingår.
Du har förmåga att möta elevers behov av trygghet, lugn och ro med utmanande aktiviteter. Du är bra på att hålla struktur, hantera konflikter. Du har ett positivt förhållningssätt och en förmåga att bidra till ett gott arbetsklimat och samarbeta med såväl elever, föräldrar och kollegor.
Du har ett tydligt ledarskap, är engagerad, trivsel och trygghet är viktigt för dig. Du är driven och flexibel.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner

Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Sommarvikarier till Mandometerkliniken Huddinge!

Ansök    Maj 2    AB Mando    Socionom
Mando Group AB är ett privatägt sjukvårdsföretag som behandlar ätstörningar, övervikt och fetma. Ätträning, aktivitetsdämpning, vila i värme och social återuppbyggnad är hörnstenar i Mandometerklinikernas evidensbaserade behandling. Närståendestöd, brukarstöd och motiverande samtal är viktiga inslag i behandlingen https://mando.se/mandometermetoden/. För närvarande finns verksamhet vid fem kliniker i Sverige. Den största kliniken med heldygnsvård, dagvård ... Visa mer
Mando Group AB är ett privatägt sjukvårdsföretag som behandlar ätstörningar, övervikt och fetma. Ätträning, aktivitetsdämpning, vila i värme och social återuppbyggnad är hörnstenar i Mandometerklinikernas evidensbaserade behandling. Närståendestöd, brukarstöd och motiverande samtal är viktiga inslag i behandlingen https://mando.se/mandometermetoden/.
För närvarande finns verksamhet vid fem kliniker i Sverige. Den största kliniken med heldygnsvård, dagvård och öppenvård finns i Novum vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Forskning vid Karolinska Institutet bedrivs integrerat med den kliniska verksamheten.
Vi söker undersköterskor och sjuksköterskor med ett genuint intresse för människor över sommaren med stora möjligheter till fortsatt arbete på timmar på kvällar och helger!
Dina arbetsuppgifter:
Som undersköterska/ssk student, utför du självständigt omvårdnadsåtgärder samt medicintekniska moment enligt ordinationer av läkaren och delegering av ansvarig sjuksköterska.
Som undersköterska/ssk/socionom student är du behandlare till enskilda patienter och ansvarar då för att behandlingen planeras, utförs och utvärderas utifrån patientens diagnos och problematik i linje med Mandometerklinikens koncept. Du skapar förutsättningar för, följer och bidrar aktivt till patientens framsteg i behandlingen.
Vi erbjuder ett berikande uppdrag i en trivsam arbetsmiljö där du blir en nyckelperson i behandlingsarbetet för klinikens patienter, både barn och vuxna. Du arbetar i team där olika yrkeskategorier sluter upp kring patientens vård. Du kommer följa din patient genom hela behandlingen och du har stora möjligheter att påverka både vården och din egen utveckling.
För att du ska känna dig trygg i din nya roll så erbjuder vi även:
• Inskolning anpassad efter dina behov


Varaktighet, arbetstid
Vikariat om 2-3 månader över sommaren
Heltid, dag/kväll helg alternativt natt.
Ersättning
Timlön/månadslön
Tillträdesdag enligt överenskommelse
Ansökan och CV skickas senast 2023-06-01 till: [email protected]
Rubricera ansökan med sommar
Varmt välkommen med din ansökan! Visa mindre

Behandlare och Rehabkoordinator till Mandometerkliniken Sophiahemmet!

Ansök    Maj 30    AB Mando    Socionom
Mandometerkliniken är ett privatägt sjukvårdsföretag som behandlar ätstörningar, övervikt och fetma. Ätträning, aktivitetsdämpning, vila i värme och social återuppbyggnad är hörnstenar i Mandometerklinikernas evidensbaserade behandling. Närståendestöd, brukarstöd och motiverande samtal är viktiga inslag i behandlingen https://mando.se/mandometermetoden/. För närvarande finns verksamhet vid fem kliniker i Sverige. Den största kliniken med heldygnsvård, dagv... Visa mer
Mandometerkliniken är ett privatägt sjukvårdsföretag som behandlar ätstörningar, övervikt och fetma. Ätträning, aktivitetsdämpning, vila i värme och social återuppbyggnad är hörnstenar i Mandometerklinikernas evidensbaserade behandling. Närståendestöd, brukarstöd och motiverande samtal är viktiga inslag i behandlingen https://mando.se/mandometermetoden/.
För närvarande finns verksamhet vid fem kliniker i Sverige. Den största kliniken med heldygnsvård, dagvård och öppenvård finns i Novum vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Forskning vid Karolinska Institutet bedrivs integrerat med den kliniska verksamheten.
Då vår nuvarande rehabkoordinator avslutar sitt uppdrag söker vi efter en ny medarbetare som vill ha ett delat uppdrag som behandlare och rehabkoordinator.
Uppdraget som rehabkoordinator och behandlare omfattar koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter för att främja deras återgång till arbete eller inträde i arbetslivet. Koordineringsinsatserna ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten och vid behov patientens anhöriga. Koordineringsinsatserna ska utföras av rehabkoordinatorn och består av personligt stöd, intern samordning och samverkan med andra aktörer.
Målet med uppdraget är att främja sjukskrivna patienters återgång till arbete eller inträde i arbetslivet.
I rollen som behandlare har du egna patienter där du ansvarar för behandlingen enligt mandometerklinikens fyra hörnstenar. Du utför motiverande samtal, utför pedagogiska, har kontakt med anhöriga och i övrigt ett nära patientarbete.
Vi erbjuder
Vi erbjuder ett intressant arbete i en trivsam miljö där du blir en nyckelperson i behandlingen av klinikens patienter, både barn och vuxna. Du arbetar i team där olika yrkeskategorier samarbetar i patientens vård. Du kommer att följa Dina egna patienter genom hela behandlingen och vid behov hos andra patienter ge stöd och samverka som en del i patientens fortsatta tillfrisknande. Du har stora möjligheter att påverka både vården och Din egen utveckling.
I förlängningen kommer du även att erbjudas Koordineringsinsatser -att koordinera sjukskrivnings-& rehabiliteringsprocessen om 7,5 hp.
Kursen ger dig såväl teoretiska som praktiska kunskaper om arbete med koordinering och samordning av sjukskrivning- och rehabprocessen.
Kompetenser
Du är socionom med några års erfarenhet samt har ett ökat intresse för samordning. Du brinner för att medverka till patientens återgång eller inträde i arbetslivet.
Dina personliga egenskaper
Vi söker Dig som har ett genuint intresse av människor. Du är lojal, positiv och har en god social förmåga och tycker om att samarbeta med andra, både självständigt och i team. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Varaktighet, arbetstid
Tillsvidare, inleds med provanställning.
Heltid, dag
Placering
Efter överenskommelse
Ersättning
Månadslön
Tillträdesdag
Enligt överenskommelse
Ansökan och CV skickas till: [email protected]
Sista ansökningsdag är den 2023-06-29 tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag så tveka inte att söka redan idag!
Rubricera ansökan med ”Rehabkoordinator”
Varmt välkommen med Din ansökan!
Övrigt
Vi gör registerkontroller i samband med anställning.
När du ansöker om arbete samtycker Du till att Dina personuppgifter registreras och behandlas för att fullgöra de uppgifter som är nödvändiga i samband med rekrytering. Uppgifterna sparas så länge de behövs under ansökningstiden. Visa mindre

Socionom till LSS och SoL verksamhet

Ansök    Maj 2    Jomaa, Rabeah    Socionom
Ett mång kulturellt företag som behöver en person som kan verksamheter som bedriver personlig assistans i enskild verksamhet samt hemtjänst i en enskild verksamhet. I rollen kommer du handskas med myndigheter och sköta kontakten med dem. Du kommer att ha ett övergripande ansvar att kontrollera ett antal assistansuppdrag, där varje uppdrag omfattar brukaren och dennes assistenter. Du kommer jobba i nära samarbete med brukarna och dina uppgifter kommer bl... Visa mer
Ett mång kulturellt företag som behöver en person som kan verksamheter som bedriver personlig assistans i enskild verksamhet samt hemtjänst i en enskild verksamhet.


I rollen kommer du handskas med myndigheter och sköta kontakten med dem. Du kommer att ha ett övergripande ansvar att kontrollera ett antal assistansuppdrag, där varje uppdrag omfattar brukaren och dennes assistenter. Du kommer jobba i nära samarbete med brukarna och dina uppgifter kommer bland annat bestå av rekrytering, utformning av insatsen, arbetsledning på distans och arbetsmiljöarbete.
Eftersom vi finns på olika orter där brukarna finns på flera olika orter i landet kommer arbetet ibland att innebära en del resor.
Läs vidare och ansök om du:
Har tidigare erfarenhet av en administrativ roll, har haft tillstånd stående på ditt namn ifrån IVO.
Har tidigare erfarenhet av personlig assistans, och av hemtjänst av privat utförare.
Är bekant med LSS och SoL.
Har några års erfarenhet av en liknande roll
Talar arabiska
Har goda kunskaper i svenska, såväl i skrift som i tal
Har B-körkort


Du ska vara utbildad socionom.


I ditt arbete kommer du möta många människor och det är därför viktigt att du är bra på att skapa och vårda relationer, att du kan uttrycka dig tydligt och respektfullt samt att du är mån om att vara professionell i alla lägen. Du behöver trivas i ett förhållandevis lugnt tempo med återkommande arbetsuppgifter samtidigt som du behöver ha en extra växel att lägga i när det behövs. I gengäld kan vi erbjuda dig en arbetsplats som du kommer att trivas i.
Tjänsten är en provanställning som inleds med 6 månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.

Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Visa mindre

Behandlare och Rehabkoordinator till Mandometerkliniken.

Ansök    Mar 27    AB Mando    Socionom
Mandometerkliniken är ett privatägt sjukvårdsföretag som behandlar ätstörningar, övervikt och fetma. Ätträning, aktivitetsdämpning, vila i värme och social återuppbyggnad är hörnstenar i Mandometerklinikernas evidensbaserade behandling. Närståendestöd, brukarstöd och motiverande samtal är viktiga inslag i behandlingen https://mando.se/mandometermetoden/. För närvarande finns verksamhet vid fem kliniker i Sverige. Den största kliniken med heldygnsvård, dagv... Visa mer
Mandometerkliniken är ett privatägt sjukvårdsföretag som behandlar ätstörningar, övervikt och fetma. Ätträning, aktivitetsdämpning, vila i värme och social återuppbyggnad är hörnstenar i Mandometerklinikernas evidensbaserade behandling. Närståendestöd, brukarstöd och motiverande samtal är viktiga inslag i behandlingen https://mando.se/mandometermetoden/.
För närvarande finns verksamhet vid fem kliniker i Sverige. Den största kliniken med heldygnsvård, dagvård och öppenvård finns i Novum vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Forskning vid Karolinska Institutet bedrivs integrerat med den kliniska verksamheten.
Då vår nuvarande rehabkoordinator avslutar sitt uppdrag söker vi efter en ny medarbetare som vill ha ett delat uppdrag som behandlare och rehabkoordinator.
Uppdraget som rehabkoordinator omfattar koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter för att främja deras återgång till arbete eller inträde i arbetslivet. Koordineringsinsatserna ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten och vid behov patientens anhöriga. Koordineringsinsatserna ska utföras av rehabkoordinatorn och består av personligt stöd, intern samordning och samverkan med andra aktörer.
Målet med uppdraget är att främja sjukskrivna patienters återgång till arbete eller inträde i arbetslivet.
Vi erbjuder
Vi erbjuder ett intressant arbete i en trivsam miljö där du blir en nyckelperson i behandlingen av klinikens patienter, både barn och vuxna. Du arbetar i team där olika yrkeskategorier samarbetar i patientens vård. Du kommer att följa Dina egna patienter genom hela behandlingen och vid behov hos andra patienter ge stöd och samverka som en del i patientens fortsatta tillfrisknande. Du har stora möjligheter att påverka både vården och Din egen utveckling.
I förlängningen kommer du även att erbjudas Koordineringsinsatser -att koordinera sjukskrivnings-& rehabiliteringsprocessen om 7,5 hp.
Kursen ger dig såväl teoretiska som praktiska kunskaper om arbete med koordinering och samordning av sjukskrivning- och rehabprocessen.
Kompetenser
Du är socionom med några års erfarenhet samt har ett ökat intresse för samordning. Du brinner för att medverka till patientens återgång eller inträde i arbetslivet.
Dina personliga egenskaper
Vi söker Dig som har ett genuint intresse av människor. Du är lojal, positiv och har en god social förmåga och tycker om att samarbeta med andra, både självständigt och i team. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Varaktighet, arbetstid
Tillsvidare, inleds med provanställning.
Heltid, dag
Placering
Efter överenskommelse
Ersättning
Månadslön
Tillträdesdag
Enligt överenskommelse
Ansökan och CV skickas till: [email protected]
Sista ansökningsdag är den 2023-04-26 tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag så tveka inte att söka redan idag!
Rubricera ansökan med ”Rehabkoordinator”
Varmt välkommen med Din ansökan!
Övrigt
Vi gör registerkontroller i samband med anställning.
När du ansöker om arbete samtycker Du till att Dina personuppgifter registreras och behandlas för att fullgöra de uppgifter som är nödvändiga i samband med rekrytering. Uppgifterna sparas så länge de behövs under ansökningstiden. Visa mindre

Mandometerkliniken i Huddinge söker socionom eller beteendevetare

Ansök    Apr 19    AB Mando    Socionom
Beskrivning Mando Group AB är ett privatägt sjukvårdsföretag som behandlar ätstörningar, övervikt och fetma. Ätträning, aktivitetsdämpning, vila i värme och social återuppbyggnad är hörnstenar i Mandometerklinikernas evidensbaserade behandling. Närståendestöd, brukarstöd och motiverande samtal är viktiga inslag i behandlingen https://mando.se/mandometermetoden/. För närvarande finns verksamhet i fem kliniker i Sverige. Den största kliniken med heldygnsvår... Visa mer
Beskrivning
Mando Group AB är ett privatägt sjukvårdsföretag som behandlar ätstörningar, övervikt och fetma. Ätträning, aktivitetsdämpning, vila i värme och social återuppbyggnad är hörnstenar i Mandometerklinikernas evidensbaserade behandling. Närståendestöd, brukarstöd och motiverande samtal är viktiga inslag i behandlingen https://mando.se/mandometermetoden/.
För närvarande finns verksamhet i fem kliniker i Sverige. Den största kliniken med heldygnsvård, dagvård och öppenvård finns vid Novum nära Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Forskning vid Karolinska Institutet bedrivs integrerat med den kliniska verksamheten.
Vi erbjuder
Vi erbjuder ett intressant arbete i en trivsam miljö där du blir en nyckelperson i behandlingen av klinikens patienter, både barn och vuxna. Du arbetar i team där olika yrkeskategorier samarbetar i patientens vård. Du kommer att ha egna patienter där du följer Din patient genom hela behandlingen. Du upprättar behandlingsplan för din patient, äter pedagogiska måltider, utför motiverande samtal, utför samtal med anhöriga och dokumenterar allt utfört behandlingsarbete i journaler. Du har stora möjligheter att påverka både vården och Din egen utveckling.
Du får också:
Inskolning anpassad efter Dina behov
Under det första året genomgår du en intern utbildning genom Mandoakademin, där Du får kunskap om olika ätstörningar och hur de behandlas
Utbildning i motiverande samtal
Kompetenser
Du är socionom eller beteendevetare med intresse av att arbeta kliniskt, nära patienterna.
Du vill utvecklas i Ditt arbete, är öppen för nya behandlingar och intresserad av vetenskapliga landvinningar om motivation och följsamhet i behandlingen och i hjärnforskningens och genetikens bidrag till viktreglering.
Dina personliga egenskaper
Vi söker Dig som har ett genuint intresse av människor. Du är lojal, positiv och har en god social förmåga och tycker om att samarbeta med andra, både självständigt och i team. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Om jobbet
Omfattning: Heltid 100%
Anställning: Tillsvidare, inleds med provanställning
Tillträde: Snarast
Placering: Huddinge
Ansökan och CV skickas till: [email protected]. Sista ansökningsdag är 2023-05-19
Övrigt
Vi gör registerkontroller i samband med anställning.
När du ansöker om arbete samtycker Du till att Dina personuppgifter registreras och behandlas för att fullgöra de uppgifter som är nödvändiga i samband med rekrytering. Uppgifterna sparas så länge de behövs under ansökningstiden.
Varmt välkommen med din ansökan! Visa mindre

Mandometerkliniken i Huddinge söker behandlare på vikariat

Ansök    Mar 27    AB Mando    Socionom
Beskrivning Mando Group AB är ett privatägt sjukvårdsföretag som behandlar ätstörningar, övervikt och fetma. Ätträning, aktivitetsdämpning, vila i värme och social återuppbyggnad är hörnstenar i Mandometerklinikernas evidensbaserade behandling. Närståendestöd, brukarstöd och motiverande samtal är viktiga inslag i behandlingen https://mando.se/mandometermetoden/. För närvarande finns verksamhet i fem kliniker i Sverige. Den största kliniken med heldygnsvår... Visa mer
Beskrivning
Mando Group AB är ett privatägt sjukvårdsföretag som behandlar ätstörningar, övervikt och fetma. Ätträning, aktivitetsdämpning, vila i värme och social återuppbyggnad är hörnstenar i Mandometerklinikernas evidensbaserade behandling. Närståendestöd, brukarstöd och motiverande samtal är viktiga inslag i behandlingen https://mando.se/mandometermetoden/.
För närvarande finns verksamhet i fem kliniker i Sverige. Den största kliniken med heldygnsvård, dagvård och öppenvård finns vid Novum nära Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Forskning vid Karolinska Institutet bedrivs integrerat med den kliniska verksamheten.
Vi erbjuder
Vi erbjuder ett intressant arbete i en trivsam miljö där du blir en nyckelperson i behandlingen av klinikens patienter, både barn och vuxna. Du arbetar i team där olika yrkeskategorier samarbetar i patientens vård. Du kommer att ha egna patienter där du följer Din patient genom hela behandlingen. Du upprättar behandlingsplan för din patient, äter pedagogiska måltider, utför motiverande samtal, utför samtal med anhöriga och dokumenterar allt utfört behandlingsarbete i journaler. Du har stora möjligheter att påverka både vården och Din egen utveckling.
Du får också:
Inskolning anpassad efter Dina behov
Under det första året genomgår du en intern utbildning genom Mandoakademin, där Du får kunskap om olika ätstörningar och hur de behandlas
Utbildning i motiverande samtal
Kompetenser
Du är socionom eller beteendevetare med intresse av att arbeta kliniskt, nära patienterna.
Du vill utvecklas i Ditt arbete, är öppen för nya behandlingar och intresserad av vetenskapliga landvinningar om motivation och följsamhet i behandlingen och i hjärnforskningens och genetikens bidrag till viktreglering.
Dina personliga egenskaper
Vi söker Dig som har ett genuint intresse av människor. Du är lojal, positiv och har en god social förmåga och tycker om att samarbeta med andra, både självständigt och i team. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Om jobbet
Omfattning: Heltid 100%
Anställning: Vik om 6 månader
Tillträde: Snarast
Placering: Huddinge
Ansökan och CV skickas till: [email protected]. Sista ansökningsdag är 2023-04-26
Övrigt
Vi gör registerkontroller i samband med anställning.
När du ansöker om arbete samtycker Du till att Dina personuppgifter registreras och behandlas för att fullgöra de uppgifter som är nödvändiga i samband med rekrytering. Uppgifterna sparas så länge de behövs under ansökningstiden.
Varmt välkommen med din ansökan! Visa mindre

Behandlare och Rehabkoordinator till Mandometerkliniken.

Ansök    Jan 23    AB Mando    Socionom
Mandometerkliniken är ett privatägt sjukvårdsföretag som behandlar ätstörningar, övervikt och fetma. Ätträning, aktivitetsdämpning, vila i värme och social återuppbyggnad är hörnstenar i Mandometerklinikernas evidensbaserade behandling. Närståendestöd, brukarstöd och motiverande samtal är viktiga inslag i behandlingen https://mando.se/mandometermetoden/. För närvarande finns verksamhet vid fem kliniker i Sverige. Den största kliniken med heldygnsvård, dagv... Visa mer
Mandometerkliniken är ett privatägt sjukvårdsföretag som behandlar ätstörningar, övervikt och fetma. Ätträning, aktivitetsdämpning, vila i värme och social återuppbyggnad är hörnstenar i Mandometerklinikernas evidensbaserade behandling. Närståendestöd, brukarstöd och motiverande samtal är viktiga inslag i behandlingen https://mando.se/mandometermetoden/.
För närvarande finns verksamhet vid fem kliniker i Sverige. Den största kliniken med heldygnsvård, dagvård och öppenvård finns i Novum vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Forskning vid Karolinska Institutet bedrivs integrerat med den kliniska verksamheten.
Då vår nuvarande rehabkoordinator avslutar sitt uppdrag söker vi efter en ny medarbetare som vill ha ett delat uppdrag som behandlare och rehabkoordinator.
Uppdraget som rehabkoordinator omfattar koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter för att främja deras återgång till arbete eller inträde i arbetslivet. Koordineringsinsatserna ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten och vid behov patientens anhöriga. Koordineringsinsatserna ska utföras av rehabkoordinatorn och består av personligt stöd, intern samordning och samverkan med andra aktörer.
Målet med uppdraget är att främja sjukskrivna patienters återgång till arbete eller inträde i arbetslivet.
Vi erbjuder
Vi erbjuder ett intressant arbete i en trivsam miljö där du blir en nyckelperson i behandlingen av klinikens patienter, både barn och vuxna. Du arbetar i team där olika yrkeskategorier samarbetar i patientens vård. Du kommer att följa Dina egna patienter genom hela behandlingen och vid behov hos andra patienter ge stöd och samverka som en del i patientens fortsatta tillfrisknande. Du har stora möjligheter att påverka både vården och Din egen utveckling.
I förlängningen kommer du även att erbjudas Koordineringsinsatser -att koordinera sjukskrivnings-& rehabiliteringsprocessen om 7,5 hp.
Kursen ger dig såväl teoretiska som praktiska kunskaper om arbete med koordinering och samordning av sjukskrivning- och rehabprocessen.
Kompetenser
Du är socionom med några års erfarenhet samt har ett ökat intresse för samordning. Du brinner för att medverka till patientens återgång eller inträde i arbetslivet.
Dina personliga egenskaper
Vi söker Dig som har ett genuint intresse av människor. Du är lojal, positiv och har en god social förmåga och tycker om att samarbeta med andra, både självständigt och i team. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Varaktighet, arbetstid
Tillsvidare, inleds med provanställning.
Heltid, dag
Placering
Efter överenskommelse
Ersättning
Månadslön
Tillträdesdag
Enligt överenskommelse
Ansökan och CV skickas till: [email protected]
Sista ansökningsdag är den 2023-02-25 tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag så tveka inte att söka redan idag!
Rubricera ansökan med ”Rehabkoordinator”
Varmt välkommen med Din ansökan!
Övrigt
Vi gör registerkontroller i samband med anställning.
När du ansöker om arbete samtycker Du till att Dina personuppgifter registreras och behandlas för att fullgöra de uppgifter som är nödvändiga i samband med rekrytering. Uppgifterna sparas så länge de behövs under ansökningstiden. Visa mindre

Socionom Kvinnojour

Ansök    Mar 24    Kvinnojouren Huddinge    Socionom
Vi behöver förstärka vår verksamhet med en socionom eller motsvarande som skall arbeta med samtals- och annat stöd till de kvinnor som bor i vårt skyddade boende samt till kvinnor vi tar emot i vår öppna verksamhet. Du måste ha stor förståelse för kvinnornas olika livssituationer med förmåga att möta varje kvinna där just hon befinner sig. Du är empatisk, lyhörd och trygg i dig själv. Du trivs med att arbeta såväl självständigt som i grupp. Du är flexibel,... Visa mer
Vi behöver förstärka vår verksamhet med en socionom eller motsvarande som skall arbeta med samtals- och annat stöd till de kvinnor som bor i vårt skyddade boende samt till kvinnor vi tar emot i vår öppna verksamhet.
Du måste ha stor förståelse för kvinnornas olika livssituationer med förmåga att möta varje kvinna där just hon befinner sig. Du är empatisk, lyhörd och trygg i dig själv. Du trivs med att arbeta såväl självständigt som i grupp. Du är flexibel, kan prioritera och ta eget ansvar när det händer mycket samtidigt. Arbetsplatsen är liten och samarbetet kolleger emellan är viktigt.
Arbetsuppgifterna består av att:
· ta emot och besluta om placeringsförfrågningar från Socialtjänsten
· ansvara för ärendehandläggning inklusive dokumentation.
· genomföra strukturerade hot- och riskbedömningar
· ta kontakt och delta i möten med socialtjänst, polis, och andra myndigheter
· ge samhällsinformation samt vägledning
· ge stödsamtal och rådgivning till boendepersoner samt andra stödsökande
· ge praktiskt stöd till de boende
· tillsammans med kollegor ansvara för den dagliga driften av det skyddade boendet
· delta i vårt opinionsarbete genom att utbilda och föreläsa för olika målgrupper
· delta i aktiviteter och vara en resurs till våra volontärer
Du är socionom eller har likvärdig utbildning med några års erfarenhet inom Socialtjänst, Kvinnojour eller jämförbart socialt arbete. Vi ser helst att du har erfarenhet av arbete med mäns våld mot kvinnor. Det är meriterande om du är utbildad i FREDA, Trappan-samtal eller andra för befattningen relevanta metoder. Det är värdefullt om du utöver svenska kan andra språk.
Du skall kunna arbeta minst 75% - 100%. Vi arbetar normalt dagtid, måndag-fredag. Vi kommer att införa beredskap enligt ett rullande schema. I tjänsten ingår att delta i olika seminarier, utbildningar och aktiviteter som ibland ligger utanför ordinarie arbetstid.
Vi har kollektivavtal med individuell lönesättning. Vid anställning begärs utdrag ur Belastningsregistret.
Välkommen med din ansökan och eventuella frågor till [email protected] senast 3 april 2023.
Vi går igenom ansökningarna efterhand som de kommer in. Matchar du kravprofilen kontaktar vi dig för en kort telefonintervju. Går du vidare i processen bokar vi in en intervju hos oss. Visa mindre

Socialpedagog till Annerstaskolan

Ansök    Mar 1    Huddinge kommun    Socionom
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertyg... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.
I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertygelse är att ju mer vi delar med oss av våra kompetenser, desto mer utrymme skapar vi för alla, såväl medarbetare som våra barn och elever, att växa.

Om arbetsplatsen
Annerstaskolan är en F-9 skola belägen i Flemingsberg, antalet elever är 370.
Mångfald är vår styrka, glädje vår drivkraft och lärande vårt fokus. Vår grundsyn är att alla
människor kan, vill och ska lyckas i sina uppdrag oavsett om du är elev eller personal hos
oss. Vi arbetar aktivt med värdegrundsfrågor och ett positivt förhållningssätt. Vi präglas av
en vilja att ständigt utvecklas till det bättre där kunskap och trygghet står i centrum för alla i skolan.
Att vara en professionell pedagog i Huddinge kommun innebär att du har höga förväntningar och en tro på att alla elever kan nå framgång utifrån sina förutsättningar. Du skapar goda relationer, såväl med elever som med vårdnadshavare, byggda på förtroende och respekt. Du är medveten om din egen påverkan på elevernas lärande.
Vi arbetar i arbetslag, vi är kollegiala i vårt samarbete, och vi arbetar med lågaffektivt bemötande. Undervisningen i samtliga ämnen präglas av språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och metoder.

-

Arbetsuppgifter
Arbetet som socialpedagog på Annerstaskolan innebär ett särskilt ansvar i det systematiska förebyggande och främjande arbetet med frånvaro, du gör uppföljningar och analyser av elevfrånvaro, utarbetar och dokumenterar handlingsplaner. Du ingår i elevhälsoteamet och i trygghetsteamet samt utredningsteamet.
I dina arbetsuppgifter ingår även att vara ett stöd i undervisningen, främst kring elevernas sociala utveckling och skapar bemötandeplaner. Du ansvarar särskilt för rastverksamheten tillsammans med övriga pedagoger och du arbetar främjande och förebyggande med aktiva åtgärder och insatser utifrån våra planer. En viktig uppgift är kommunikationen mellan skola och hem, du skapar förtroendefulla relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor.

Din profil
Vi söker dig som är utbildad socialpedagog med ett stort engagemang för trygghetsfrågor. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med frånvarouppföljning samt strukturerade samtal med eleverna och deras vårdnadshavare. Det är viktigt att du ser vikten av samarbete och flexibilitet, då en stor del av arbetet innebär att arbeta i olika team runt eleverna. Vi ser helst att du har erfarenhet av coachande samtal, både i klass och enskilda insatser, det är även viktigt att du värdesätter vikten av vuxenledda rastaktiviteter som planeras och utvärderas kontinuerligt.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner

Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Mandometerkliniken söker socionom eller beteendevetare deltid kväll

Ansök    Jan 20    AB Mando    Socionom
Beskrivning Mando Group AB är ett privatägt sjukvårdsföretag som behandlar ätstörningar, övervikt och fetma. Ätträning, aktivitetsdämpning, vila i värme och social återuppbyggnad är hörnstenar i Mandometerklinikernas evidensbaserade behandling. Närståendestöd, brukarstöd och motiverande samtal är viktiga inslag i behandlingen https://mando.se/mandometermetoden/. För närvarande finns verksamhet i fem kliniker i Sverige. Den största kliniken med heldygnsvår... Visa mer
Beskrivning
Mando Group AB är ett privatägt sjukvårdsföretag som behandlar ätstörningar, övervikt och fetma. Ätträning, aktivitetsdämpning, vila i värme och social återuppbyggnad är hörnstenar i Mandometerklinikernas evidensbaserade behandling. Närståendestöd, brukarstöd och motiverande samtal är viktiga inslag i behandlingen https://mando.se/mandometermetoden/.
För närvarande finns verksamhet i fem kliniker i Sverige. Den största kliniken med heldygnsvård, dagvård och öppenvård finns vid Novum nära Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Forskning vid Karolinska Institutet bedrivs integrerat med den kliniska verksamheten.
Vi erbjuder
Vi erbjuder ett intressant arbete i en trivsam miljö där du blir en nyckelperson i behandlingen av klinikens patienter, både barn och vuxna. Du arbetar i team där olika yrkeskategorier samarbetar i patientens vård. Du kommer att ha egna patienter där du följer Din patient genom hela behandlingen. Du upprättar behandlingsplan för din patient, äter pedagogiska måltider, utför motiverande samtal, utför samtal med anhöriga och dokumenterar allt utfört behandlingsarbete i journaler. Du har stora möjligheter att påverka både vården och Din egen utveckling.
Du får också:
Inskolning anpassad efter Dina behov
Under det första året genomgår du en intern utbildning genom Mandoakademin, där Du får kunskap om olika ätstörningar och hur de behandlas
Utbildning i motiverande samtal
Kompetenser
Du är socionom eller beteendevetare med intresse av att arbeta kliniskt, nära patienterna.
Du vill utvecklas i Ditt arbete, är öppen för nya behandlingar och intresserad av vetenskapliga landvinningar om motivation och följsamhet i behandlingen och i hjärnforskningens och genetikens bidrag till viktreglering.
Dina personliga egenskaper
Vi söker Dig som har ett genuint intresse av människor. Du är lojal, positiv och har en god social förmåga och tycker om att samarbeta med andra, både självständigt och i team. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Om jobbet
Omfattning: deltid 50 %, em och kväll mellan ca 15.00 - 19.00
Anställning: Tillsvidare med provanställning om 6 månader alt timmar vid behov
Tillträde: Enligt överenskommelse
Placering: Huddinge
Ansökan och CV skickas till: [email protected]. Sista ansökningsdag är 2023-02-19.
Övrigt
Vi gör registerkontroller i samband med anställning.
När du ansöker om arbete samtycker Du till att Dina personuppgifter registreras och behandlas för att fullgöra de uppgifter som är nödvändiga i samband med rekrytering. Uppgifterna sparas så länge de behövs under ansökningstiden.
Varmt välkommen med din ansökan! Visa mindre

Enhetschef till Mandometerkliniken i Huddinge

Ansök    Jan 17    AB Mando    Socionom
Enhetschef till öppenvården plan 3 och Mandolean i Huddinge. Beskrivning Vi söker en enhetschef till öppenvården plan 3 och Mandolean i Huddinge. Mandometerkliniken är den ledande aktören inom ätstörningsvård med fem kliniker i Sverige; fyra i Stockholm och en i Alingsås. Företaget bedriver egen forskning vid Karolinska Institutet. Behandlingen är evidensbaserad och bygger på studier som publicerats i vetenskapliga och medicinska tidskrifter. Nu söker vi d... Visa mer
Enhetschef till öppenvården plan 3 och Mandolean i Huddinge.
Beskrivning
Vi söker en enhetschef till öppenvården plan 3 och Mandolean i Huddinge.
Mandometerkliniken är den ledande aktören inom ätstörningsvård med fem kliniker i Sverige; fyra i Stockholm och en i Alingsås. Företaget bedriver egen forskning vid Karolinska Institutet. Behandlingen är evidensbaserad och bygger på studier som publicerats i vetenskapliga och medicinska tidskrifter.
Nu söker vi dig söker som vill ta ansvar för helheten och med hjälp av dina medarbetare fortsätta driva vårt framgångsrika behandlingsarbete för öppenvården plan 3 och Mandolean i Huddinge framåt. Som enhetschef för öppenvården plan 3 och Mandolean skall du ansvara för ett jämt patientflöde över året. Du leder och fördelar arbetet på ett tillfredställande sätt där du ansvarar för att mandometerkonceptet efterföljs, att budgeten efterföljs och att patienternas medverkan och säkerhet står i fokus. Du ansvarar för att villkor och krav gällande vårt avtal med regionen uppfylls. Du vägleder behandlarna i sin behandlarroll. Du leder ronder, introducerar och planerar för inskolning av ny personal.
Vi ser att du har ett stort intresse för vår verksamhet, målgruppen, personalfrågor och en vilja att utveckla företaget framåt. Dina medarbetare ska ha en arbetsmiljö där alla vill vara!
Vi erbjuder
Vi erbjuder ett intressant arbete i en trivsam miljö där du blir en nyckelperson i behandlingen av klinikens patienter, både barn och vuxna. Du arbetar i team där olika yrkeskategorier samarbetar i patientens vård.
Du erbjuds kurs inom SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete). Kursen ger dig såväl teoretiska som praktiska kunskaper inom det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Kompetenser
Vi ser gärna att du är socionom, beteendevetare eller motsvarande med några års erfarenhet inom Mando. Har du erfarenhet av ledarskap sedan tidigare är det meriterande men inget krav. Dina personliga egenskaper Du skall vara bra på att uttrycka Dig både i tal och skrift och bra på samverkan med andra. Är Du inte rädd för obekväma situationer och för att stå fast vid de rätta besluten så vet vi att Du kan organisera arbetet på bästa sätt. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Om jobbet
Varaktighet, arbetstid
Fast anställning med 6 månaders provanställning, mån-fredag 08.00-16.30
Lön
Månadslön
Tillträdesdag
Enligt överenskommelse
Ansökan
Sista ansökningsdag är 2023-02-16
Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag!
Din ansökan med CV ställs till [email protected]
Varmt välkommen med din ansökan! Visa mindre

Socialpedagog

Ansök    Jan 5    Huddinge kommun    Socionom
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertyg... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.
I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertygelse är att ju mer vi delar med oss av våra kompetenser, desto mer utrymme skapar vi för alla, såväl medarbetare som våra barn och elever, att växa.

Om arbetsplatsen
Kästaskolan är en växande F-6 skola med cirka 320 elever, samt grundsärskola med 20 elever. Skolan är byggd 2015 och det innebär att vi har såväl fina lokaler inomhus som fina utomhusmiljöer. Vi har behöriga lärare och förskollärare och ett välfungerande elevhälsoteam.

Kästaskolan ligger i Flemingsberg, ett särskilt utsatt område.


-

Arbetsuppgifter
Som socialpedagog samarbetar du med alla de olika professioner som finns i en skola, Du kommer att vara en del av Elevhälsan och där bidra med ditt kunnande.
Du kommer att vara en del i skolans trygghetsteam där du arbetar både förebyggande, främjande och åtgärdande. En stor del av din arbetstid kommer att vara tillsammans med eleverna för att stötta i det sociala lärandet både under lektionstid, raster, på fritids och hjälpa till med konflikthantering I din roll ingår att ha kontakter och samtal även med vårdnadshavare.

Din profil
Vi söker nu en utbildad socialpedagog med erfarenhet av arbete med elever i behov av särskilt stöd i grundskolan. Du har goda IT-kunskaper och förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
Som person är du trygg och har ett lågaffektivt förhållningssätt. Du är tydlig, lyhörd och van att anpassa ditt sätt att kommunicera efter rådande situation. Du är positiv, flexibel och lösningsfokuserad. Du ser möjligheter och potential i varje individ och har förmåga att stå stabilt när konflikter uppstår. Du arbetar strukturerat och har förmågan att reflektera och omvärdera för att utveckla och utvecklas, att hålla sig a jour med aktuell relevant forskning är naturligt för dig. Du har ett situationsanpassat arbetssätt och ett prestigelöst förhållningssätt, är ansvarsfull och har en stor portion tålamod. Du har lätt för att samarbeta, både med kollegor och föräldrar och bidrar med arbetsglädje och kreativitet.
Meriterande är erfarenhet av arbete med elever med diagnoser som t.ex språkstörning eller NPF samt utbildning inom detta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet-

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner

Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Skolkurator F-9

Ansök    Nov 3    Huddinge kommun    Socionom
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertyg... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.
I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertygelse är att ju mer vi delar med oss av våra kompetenser, desto mer utrymme skapar vi för alla, såväl medarbetare som våra barn och elever, att växa.

Om arbetsplatsen
Segeltorps rektorsområde består av tre skolor - Långsjöskolan och Skansbergskolan med årskurserna F-3 och Segeltorpsskolan med årskurserna 4-9. Totalt ca 1100 elever. Vår grundsyn är att alla människor kan, vill och ska lyckas i sina uppdrag oavsett om du är elev eller personal hos oss. Vi arbetar aktivt med värdegrundsfrågor och ett positivt förhållningssätt. Vi präglas av en vilja att ständigt utvecklas till det bättre där kunskap och trygghet står i centrum för alla i skolan.

-

Arbetsuppgifter
Vi söker en skolkurator som vill vara med och utveckla det tvärprofessionella arbetet i den samlade elevhälsan. Vårt förebyggande och främjande arbete för alla elevers hälsa, trivsel och utveckling sker i tätt samarbete med både personal, elever och vårdnadshavare. Som kurator i Segeltorps rektorsområde arbetar du främst hälsofrämjande och förebyggande, men också åtgärdande, på både grupp- och individnivå. Du ingår i skolans elevhälsoteam, där står du för den psykosociala kompetensen och tillsammans i EHT har vi ett nära samarbete med arbetslagen på skolan.
Du kommer att arbeta både självständigt och i grupp med elevhälsoteamet och annan pedagogisk personal. Vid behov arbetar du med konsultation och handledning av pedagoger i frågor som rör elevers sociala situation. Du kommer att ha möjlighet att genomföra insatser både på gruppnivå och individuellt. Som skolkurator kan du vara med och skapa goda förutsättningar för elevernas utveckling och lärande. Du behöver därför vara väl insatt i skolans arbete. Du erbjuds också regelbunden handledning tillsammans med andra kuratorer i kommunen.

Din profil
Vi söker dig som är utbildad socionom eller har en utbildning som bedöms likvärdig av arbetsgivaren. Du har god kännedom om socialtjänstlagen och andra relevanta lagar. Du ser dokumentation som en självklarhet. Särskilt meriterande är tidigare erfarenhet från arbete som skolkurator.
Som kurator är det viktigt att du är lugn, trygg och stabil och bidrar till en god skolmiljö. Du har en förmåga att anpassa arbetet utifrån olika elevgrupper samt enskilda elevers behov och förutsättningar i förebyggande syfte, samt vid akuta behov. Du har en god förmåga att samarbeta med andra då yrket kräver kontakt med skolsköterska, specialpedagoger, lärare etc. Vidare har du ett starkt driv, tar ansvar för dina arbetsuppgifter och kan självständigt strukturera dina processer, där du gör en tydlig plan och prioritering. Det är också av stor vikt att du besitter en god empatisk förmåga och att kan skapa och underhålla relationer med såväl elever, vårdnadshavare och kollegor.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner

Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Socialpedagog med utökat ansvar som samordnare för elevhälsoarbetet

Ansök    Nov 21    Huddinge kommun    Socionom
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertyg... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.
I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertygelse är att ju mer vi delar med oss av våra kompetenser, desto mer utrymme skapar vi för alla, såväl medarbetare som våra barn och elever, att växa.

Om arbetsplatsen
Balingsnässkolan är en två parallellig F-9 skola samt med grundsärskola för åk 7-9. Det går ca 600 elever på skolan och personalen består av ca 80 medarbetare. Balingsnässkolan är en modern och fin byggnad och skolan ligger i ett naturskönt radhus- och villaområde i centrala Huddinge. Skolan har en stor idrottshall, praktiskestetiska salar och ett eget tillagningskök. Eleverna på Balingsnässkolan har tillgång till ipads i förskoleklass, Chromebooks 1:1 i åk 1-9 och i samtliga klassrum finns det Smartboards. Vi är organiserade i årskursvisa arbetslag, sk hemvister, där pedagogerna i arbetslaget ansvarar och arbetar gemensamt kring årskursens alla elever. Vi har en Studio på skolan, som är en stödverksamhet där elever som är i behov av ett omfattande stöd kan få undervisning i ett mindre sammanhang delar av eller hela skoldagen. Skolans vision "En trygg skola där kunskap ger glädje och framgång" leder skolan i arbetet mot ett tydligt gemensamt mål.

-

Arbetsuppgifter
Socialpedagogens uppdrag innebär att se eleverna i sitt sociala sammanhang och möta upp dem utifrån deras förutsättningar och dagsform, fungera som socialt stöd under deras skol- och fritidstid. Socialpedagogen förebygger, vidareutvecklar sociala situationer och behov, jobbar preventivt för att skapa bättre förutsättningar för eleverna.
Det innebär att arbeta nära eleverna, fånga in och upp, lyssna, se eleven och tolka det du ser, och med fokus på att tillsammans med eleven, hitta vägar till förändring och utveckling. Det krävs ett nära samarbete med skolans kurator, trygghetsteam och elevhälsa, där du som socialpedagog blir spindeln i nätet i arbetet för att främja elevernas närvaro, hälsa och välmående i skolmiljön.
Socialpedagogen, tillsammans med trygghetsteamet, ska organisera trygghetsvandringar och gruppövningar, genomföra enkäter och intervjuer i syfte att göra skolan tryggare för både elever och personal, samt anordna elevsociala aktiviteter som exempelvis rastaktiviteter och andra gruppstärkande aktiviteter.
Det kan krävas möten eller samtal med olika personer runt eleven, spontana samtal med eleverna, men också akuta situationer där eleven snabbt behöver stöd och hjälp samt eventuellt efterarbete med samtal med andra inblandade.
Socialpedagogen ska fungera som ett kompletterande stöd för eleverna på skolan, vara den som enskilt och tillsammans med kollegor på skolan arbetar motiverande, lösningsinriktat och engagerat direkt med eleverna. Arbetar enskilt och/eller i grupp med vägledande samtal och coachning med elev, och ibland med föräldrar, med fokus på det sociala.
Arbetet innebär även fokus på de elever som riskerar att bli hemmasittare eller har en historik av lång frånvaro. Att hjälpa dessa elever som exempelvis har behov av socialt stöd att komma till skolan, genom att möta upp dem utanför, hjälpa elever att få ökad motivation och hjälp att strukturera vardagen.

Din profil
Du ska vara utbildad socialpedagog eller inneha annan liknande högskoleexamen som beteendevetare eller socionom. Det är meriterande om du innehar flerårig arbetslivserfarenhet av att ha arbetat som socialpedagog inom grundskolans verksamheter och om du har haft ett samordningsuppdrag inom elevhälsoarbete. Du ska vara väl insatt i hur man kan arbeta framgångsrikt med en skolas trygghetsarbete och med att främja skolnärvaro. Du ska kunna uttrycka dig väl i skrift, då arbetet innebär en hel del dokumentation i form av att skriva funktionella analyser, handlingsplaner, incidentrapporter, protokoll mm.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner

Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Mandometerkliniken i Huddinge söker socionom eller beteendevetare.

Ansök    Dec 19    AB Mando    Socionom
Beskrivning Mando Group AB är ett privatägt sjukvårdsföretag som behandlar ätstörningar, övervikt och fetma. Ätträning, aktivitetsdämpning, vila i värme och social återuppbyggnad är hörnstenar i Mandometerklinikernas evidensbaserade behandling. Närståendestöd, brukarstöd och motiverande samtal är viktiga inslag i behandlingen https://mando.se/mandometermetoden/. För närvarande finns verksamhet i fem kliniker i Sverige. Den största kliniken med heldygnsvår... Visa mer
Beskrivning
Mando Group AB är ett privatägt sjukvårdsföretag som behandlar ätstörningar, övervikt och fetma. Ätträning, aktivitetsdämpning, vila i värme och social återuppbyggnad är hörnstenar i Mandometerklinikernas evidensbaserade behandling. Närståendestöd, brukarstöd och motiverande samtal är viktiga inslag i behandlingen https://mando.se/mandometermetoden/.
För närvarande finns verksamhet i fem kliniker i Sverige. Den största kliniken med heldygnsvård, dagvård och öppenvård finns vid Novum nära Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Forskning vid Karolinska Institutet bedrivs integrerat med den kliniska verksamheten.
Vi erbjuder
Vi erbjuder ett intressant arbete i en trivsam miljö där du blir en nyckelperson i behandlingen av klinikens patienter, både barn och vuxna. Du arbetar i team där olika yrkeskategorier samarbetar i patientens vård. Du kommer att ha egna patienter där du följer Din patient genom hela behandlingen. Du upprättar behandlingsplan för din patient, äter pedagogiska måltider, utför motiverande samtal, utför samtal med anhöriga och dokumenterar allt utfört behandlingsarbete i journaler. Du har stora möjligheter att påverka både vården och Din egen utveckling.
Du får också:
Inskolning anpassad efter Dina behov
Under det första året genomgår du en intern utbildning genom Mandoakademin, där Du får kunskap om olika ätstörningar och hur de behandlas
Utbildning i motiverande samtal
Kompetenser
Du är socionom eller beteendevetare med intresse av att arbeta kliniskt, nära patienterna.
Du vill utvecklas i Ditt arbete, är öppen för nya behandlingar och intresserad av vetenskapliga landvinningar om motivation och följsamhet i behandlingen och i hjärnforskningens och genetikens bidrag till viktreglering.
Dina personliga egenskaper
Vi söker Dig som har ett genuint intresse av människor. Du är lojal, positiv och har en god social förmåga och tycker om att samarbeta med andra, både självständigt och i team. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Om jobbet
Omfattning: Heltid 100%
Anställning: Tillsvidare med provanställning om 6 månader
Tillträde: Enligt överenskommelse
Placering: Huddinge
Ansökan och CV skickas till: [email protected]. Sista ansökningsdag är 2023-01-18.
Övrigt
Vi gör registerkontroller i samband med anställning.
När du ansöker om arbete samtycker Du till att Dina personuppgifter registreras och behandlas för att fullgöra de uppgifter som är nödvändiga i samband med rekrytering. Uppgifterna sparas så länge de behövs under ansökningstiden.
Varmt välkommen med din ansökan! Visa mindre

Socialpedagog med övergripande uppdrag

Ansök    Okt 20    Huddinge kommun    Socionom
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertyg... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.
I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertygelse är att ju mer vi delar med oss av våra kompetenser, desto mer utrymme skapar vi för alla, såväl medarbetare som våra barn och elever, att växa.

Om arbetsplatsen
Rosenhills särskilda undervisningsgrupper är en kommunövergripande SU grupp, som organisatoriskt tillhör Vistaskolan.
Vi har ambitionen att bli ett kompetenscenter för lärande utifrån ett specialpedagogiskt tänk och fokus - Vill du vara en del av detta och bygga upp verksamheten tillsammans med oss?
Hos oss lär, utvecklar och lyfter vi de barn som har stora utmaningar med sig i livet. Vi är specialiserad på att möta barn i behov av särskilt stöd. Våra särskilda undervisningsgrupper tar emot elever som har svårt att vistas och tillgodose sig undervisningen i den stora grundskolan, det kan vara av olika anledningar. Eleverna som går i våra särskilda undervisningsgrupper är i behov av en mindre verksamhet och stöd som på ett minutiöst sätt är anpassat för varje enskild individ.
Vi har små grupper i årskurserna F-9 och på hela enheten är vi cirka 60 elever fördelat på 7 klasser.
Vår vision är att vara en verksamhet för inkludering där vårt motto är att alla elever ska känna att de tillhöra något större än jaget. Vår värdegrund ska vila på att det är viktigt för mig, att det går bra för dig.


-

Arbetsuppgifter
Som socialpedagog hos oss är du med i klassrummet och på fritids, och stöttar eleverna i olika lärande- och livssituationer under hela dagen, du arbetar med det sociala på raster, luncher och på fritids. Du arbetar med motiverande samtal, kartläggningar, forumspel mm.
Socialpedagogens arbetsuppgifter på Rosenhill, kan skilja sig åt och förändras utifrån verksamhetens behov.
Du ingår i ett arbetslag bestående av lärare och specialpedagog och resurspedagoger. Du arbetar även under fritidstid där du tillsammans med andra pedagoger, ansvarar för att verksamheten anpassas för att ge varje elev möjlighet till optimal utveckling. För att vi ska lyckas krävs ett prestigelöst samarbete mellan alla pedagoger. Du behöver vara väl insatt i fritidshemmets styrdokument och ha förmågan och omsätta
läroplanens mål i det praktiska arbetet.

Din profil
Vi söker en utbildad socialpedagog med erfarenhet av arbete med människor med utmanande beteende. Tjänsten innefattar att både övergripande arbetsuppgifter men också som resurspedagog i klass vid behov. Du kommer främst att arbeta med riktade insatser som beslutas av närmsta chef och/eller Rosenhills elevhälsoteam. Det övergripande arbetet genomförs tillsammans med en annan övergripande socialpedagog. Du har erfarenhet av att genomföra beteenderegistreringar och att upprätta beteendekartor.
Som person är du trygg och har ett lågaffektivt förhållningssätt i allt gör. Du är tydlig, lyhörd och van att anpassa ditt sätt att kommunicera efter rådande situation. Du är positiv, flexibel och lösningsfokuserad. Du ser möjligheter och potential i varje individ och har förmåga att stå stabilt när konflikter uppstår. Du arbetar strukturerat och har förmågan att reflektera och omvärdera för att utveckla och utvecklas. Du har ett situationsanpassat arbetssätt och ett prestigelöst förhållningssätt, är ansvarsfull och har en stor portion tålamod. Du har lätt för att samarbeta, både med kollegor och föräldrar och bidrar med arbetsglädje och kreativitet. Du har goda IT-kunskaper och förmåga att uttrycka dig mycket bra i både tal och skrift på svenska.
Meriterande med erfarenhet av arbete i en särskild undervisningsgrupp för elever i behov av särskilt stöd i grundskolan. Även meriterande med erfarenhet av arbete med barn och unga med diagnoser inom NPF, språkstörning och autismspektra samt utbildning inom detta.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner

Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Socialpedagog

Ansök    Okt 20    Huddinge kommun    Socionom
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertyg... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.
I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertygelse är att ju mer vi delar med oss av våra kompetenser, desto mer utrymme skapar vi för alla, såväl medarbetare som våra barn och elever, att växa.

Om arbetsplatsen
Rosenhills särskilda undervisningsgrupper är en kommunövergripande SU grupp, som organisatoriskt tillhör Vistaskolan.
Vi har ambitionen att bli ett kompetenscenter för lärande utifrån ett specialpedagogiskt tänk och fokus - Vill du vara en del av detta och bygga upp verksamheten tillsammans med oss?
Hos oss lär, utvecklar och lyfter vi de barn som har stora utmaningar med sig i livet. Vi är specialiserad på att möta barn i behov av särskilt stöd. Våra särskilda undervisningsgrupper tar emot elever som har svårt att vistas och tillgodose sig undervisningen i den stora grundskolan, det kan vara av olika anledningar. Eleverna som går i våra särskilda undervisningsgrupper är i behov av en mindre verksamhet och stöd som på ett minutiöst sätt är anpassat för varje enskild individ.
Vi har små grupper i årskurserna F-9 och på hela enheten är vi cirka 60 elever fördelat på 7 klasser.
Vår vision är att vara en verksamhet för inkludering där vårt motto är att alla elever ska känna att de tillhöra något större än jaget. Vår värdegrund ska vila på att det är viktigt för mig, att det går
bra för dig.

-

Arbetsuppgifter
Som socialpedagog hos oss är du med i klassrummet och på fritids, och stöttar eleverna i olika lärande- och livssituationer under hela dagen, du arbetar med det sociala på raster, luncher och på fritids. Du arbetar med motiverande samtal, kartläggningar, forumspel mm.
Socialpedagogens arbetsuppgifter på Rosenhill, kan skilja sig åt och förändras utifrån verksamhetens behov.
Du ingår i ett arbetslag bestående av lärare och specialpedagog och resurspedagoger. Du arbetar även under fritidstid där du tillsammans med andra pedagoger, ansvarar för att verksamheten anpassas för att ge varje elev möjlighet till optimal utveckling. För att vi ska lyckas krävs ett prestigelöst samarbete mellan alla pedagoger. Du behöver vara väl insatt i fritidshemmets styrdokument och ha förmågan och omsätta
läroplanens mål i det praktiska arbetet.

Din profil
Vi söker en eller flera utbildade socialpedagoger med erfarenhet av arbete med människor med utmanande beteende. Som person är du trygg och har ett lågaffektivt förhållningssätt i allt gör. Du är tydlig, lyhörd och van att anpassa ditt sätt att kommunicera efter rådande situation. Du är positiv, flexibel och lösningsfokuserad. Du ser möjligheter och potential i varje individ och har förmåga att stå stabilt när konflikter uppstår. Du arbetar strukturerat och har förmågan att reflektera och omvärdera för att utveckla och utvecklas. Du har ett situationsanpassat arbetssätt och ett prestigelöst förhållningssätt, är ansvarsfull och har en stor portion tålamod. Du har lätt för att samarbeta, både med kollegor och föräldrar och bidrar med arbetsglädje och kreativitet.
Du har goda IT-kunskaper och förmåga att uttrycka dig mycket bra i både tal och skrift på svenska.
Meriterande med erfarenhet av arbete i en särskild undervisningsgrupp för elever i behov av särskilt stöd i grundskolan. Även meriterande med erfarenhet av arbete med barn och unga med diagnoser inom NPF, språkstörning och autismspektra samt utbildning inom detta.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner

Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Socialpedagog

Ansök    Okt 20    Huddinge kommun    Socionom
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertyg... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.
I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertygelse är att ju mer vi delar med oss av våra kompetenser, desto mer utrymme skapar vi för alla, såväl medarbetare som våra barn och elever, att växa.

Om arbetsplatsen
Rosenhills särskilda undervisningsgrupper är en kommunövergripande SU grupp, som organisatoriskt tillhör Vistaskolan.
Vi har ambitionen att bli ett kompetenscenter för lärande utifrån ett specialpedagogiskt tänk och fokus - Vill du vara en del av detta och bygga upp verksamheten tillsammans med oss?
Hos oss lär, utvecklar och lyfter vi de barn som har stora utmaningar med sig i livet. Vi är specialiserad på att möta barn i behov av särskilt stöd. Våra särskilda undervisningsgrupper tar emot elever som har svårt att vistas och tillgodose sig undervisningen i den stora grundskolan, det kan vara av olika anledningar. Eleverna som går i våra särskilda undervisningsgrupper är i behov av en mindre verksamhet och stöd som på ett minutiöst sätt är anpassat för varje enskild individ.
Vi har små grupper i årskurserna F-9 och på hela enheten är vi cirka 60 elever fördelat på 7 klasser.
Vår vision är att vara en verksamhet för inkludering där vårt motto är att alla elever ska känna att de tillhöra något större än jaget. Vår värdegrund ska vila på att det är viktigt för mig, att det går
bra för dig.


-

Arbetsuppgifter
Som socialpedagog hos oss är du med i klassrummet och på fritids, och stöttar eleverna i olika lärande- och livssituationer under hela dagen, du arbetar med det sociala på raster, luncher och på fritids. Du arbetar med motiverande samtal, kartläggningar, forumspel mm.
Socialpedagogens arbetsuppgifter på Rosenhill, kan skilja sig åt och förändras utifrån verksamhetens behov.
Du ingår i ett arbetslag bestående av lärare och specialpedagog och resurspedagoger. Du arbetar även under fritidstid där du tillsammans med andra pedagoger, ansvarar för att verksamheten anpassas för att ge varje elev möjlighet till optimal utveckling. För att vi ska lyckas krävs ett prestigelöst samarbete mellan alla pedagoger. Du behöver vara väl insatt i fritidshemmets styrdokument och ha förmågan och omsätta
läroplanens mål i det praktiska arbetet.

Din profil
Vi söker en eller flera utbildade socialpedagoger med erfarenhet av arbete med människor med utmanande beteende. Tjänsten är en allmän visstid, men möjlighet till förlängning.
Som person är du trygg och har ett lågaffektivt förhållningssätt i allt gör. Du är tydlig, lyhörd och van att anpassa ditt sätt att kommunicera efter rådande situation. Du är positiv, flexibel och lösningsfokuserad. Du ser möjligheter och potential i varje individ och har förmåga att stå stabilt när konflikter uppstår. Du arbetar strukturerat och har förmågan att reflektera och omvärdera för att utveckla och utvecklas. Du har ett situationsanpassat arbetssätt och ett prestigelöst förhållningssätt, är ansvarsfull och har en stor portion tålamod. Du har lätt för att samarbeta, både med kollegor och föräldrar och bidrar med arbetsglädje och kreativitet.
Du har goda IT-kunskaper och förmåga att uttrycka dig mycket bra i både tal och skrift på svenska.
Meriterande med erfarenhet av arbete i en särskild undervisningsgrupp för elever i behov av särskilt stöd i grundskolan. Även meriterande med erfarenhet av arbete med barn och unga med diagnoser inom NPF, språkstörning och autismspektra samt utbildning inom detta.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner

Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Socialpedagog åk 4-6

Ansök    Okt 18    Huddinge kommun    Socionom
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertyg... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.
I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertygelse är att ju mer vi delar med oss av våra kompetenser, desto mer utrymme skapar vi för alla, såväl medarbetare som våra barn och elever, att växa.

Om arbetsplatsen
Segeltorpsskolan är en skola från årskurs 4 till 9. På skolan går cirka 700 elever. Segeltorpsskolan ligger i Huddinge mellan Fruängen och Kungens Kurva. Närheten till storstaden och naturen skapar bra möjligheter för barnen och deras lärande och utveckling. Segeltorpsskolans grundsyn är att människor har viljan att utvecklas men att vi har olika förutsättningar och sätt att göra det på. Alla våra elever ska upptäcka lusten att inhämta kunskap. Vi präglas av en vilja att ständigt utvecklas till det bättre där kunskap och trygghet står i centrum.

-

Arbetsuppgifter
Som socialpedagog är din övergripande uppgift att, tillsammans med lärare och elevhälsopersonal, stötta eleverna att ta ansvar för sitt lärande, sin utbildning och sociala utveckling. Du arbetar främjade med närvaro och motivation, mot både elevgrupper och enskilda elever. Du kommer att arbeta med elevers behov och styrkor, både ur ett pedagogiskt och socialt perspektiv. Du arbetar proaktivt med eleverna kring att se konsekvenser av handlande och socialt samspel. Tillsammans med socialpedagogerna för årskurserna 6-9, planerar du skolans värdegrundsarbete och du är till viss del med och håller i lektioner kring värdegrund tillsammans med lärarna.

Som person är du trygg och har ett lågaffektivt förhållningssätt. Du är tydlig, lyhörd och van att anpassa ditt sätt att kommunicera efter rådande situation. Du är positiv, flexibel och lösningsfokuserad. Du ser möjligheter och potential i varje individ och har förmåga att stå stabilt när konflikter uppstår. Du arbetar strukturerat och har förmågan att reflektera och omvärdera för att utveckla och utvecklas. Du har ett situationsanpassat arbetssätt och ett prestigelöst förhållningssätt, är ansvarsfull och har en stor portion tålamod. Du har lätt för att samarbeta, både med kollegor och föräldrar och bidrar med arbetsglädje och kreativitet.

Din profil
Du är utbildad socialpedagog med erfarenhet av arbete med barn och ungdomar.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner

Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Socionom/Behandlare

Ansök    Okt 17    Kvinnojouren Huddinge    Socionom
Kvinnojouren Huddinge är en partipolitiskt- och religiöst obunden ideell förening, grundad 1983. I vårt uppdrag ingår att skydda och stödja våldsutsatta kvinnor och medföljande barn. Vi driver skyddat boende där vi utför uppdrag i enlighet med Socialtjänstlagen. Vi har också en öppen verksamhet där våldsutsatta kvinnor får stöd och rådgivningssamtal. Vi bedriver opinion genom att informera om mäns våld mot kvinnor i sociala medier, seminarier och många and... Visa mer
Kvinnojouren Huddinge är en partipolitiskt- och religiöst obunden ideell förening, grundad 1983. I vårt uppdrag ingår att skydda och stödja våldsutsatta kvinnor och medföljande barn. Vi driver skyddat boende där vi utför uppdrag i enlighet med Socialtjänstlagen. Vi har också en öppen verksamhet där våldsutsatta kvinnor får stöd och rådgivningssamtal. Vi bedriver opinion genom att informera om mäns våld mot kvinnor i sociala medier, seminarier och många andra aktiviteter. Vi är tre anställda och utöver det ett tjugotal aktiva volontärer. Verksamheten drivs ytterst av en ideell styrelse med ordförande som är verksamhets- och personalansvarig. Vi är anslutna till Unizon, riksförbund för över 130 kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld.
Kurator/behandlare/kontaktperson
Vi planerar att utveckla och förstärka vårt arbete med kvinnor och barn och söker nu en medarbetare med erfarenhet av att arbeta med våld i nära relationer.
Vi söker en person som har stor förståelse för människors olika livssituationer med förmåga att möta varje individ där just den befinner sig. Du är empatisk, lyhörd och trygg i dig själv. Du trivs med att arbeta såväl självständigt som i grupp. Du är flexibel och kan prioritera och ta eget ansvar när det händer mycket samtidigt. Arbetsplatsen är liten och samarbetet med kollegerna är viktigt. Arbetsuppgifterna består av att:
ta emot och besluta om placeringsförfrågningar från Socialtjänsten
ansvara för ärendehandläggning inklusive dokumentation.
genomföra strukturerade hot- och riskbedömningar.
ta kontakt och delta i möten med socialtjänst, polis, och andra myndigheter.
ge samhällsinformation samt vägledning.
ge stödsamtal och rådgivning till boendepersoner samt andra stödsökande.
ge praktiskt stöd till de boende.
tillsammans med kollegor ansvara för den dagliga driften av det skyddade boendet.

Du är socionom eller har likvärdig utbildning med några års erfarenhet av liknande arbete. Det är meriterande om du har utbildning i FREDA, Trappan-samtal eller annan relevant utbildning.
Anställningen är initialt en projektanställning under 1 år, deltid 60% med möjlighet till utökad tid beroende på projektmedel. Vi arbetar normalt dagtid, måndag-fredag. Vid behov kan andra tider förekomma. Vi har kollektivavtal med individuell lönesättning. Vid anställning begärs utdrag ur misstanke- och belastningsregistret.
Välkommen med din ansökan till [email protected] senast 7 november 2022.
Vi har löpande urval, vilket innebär att vi går igenom ansökningarna efterhand som de kommer in. Matchar du kravprofilen kontaktar vi dig för en kort telefonintervju. Går du vidare i processen bokar vi in en intervju hos oss. Visa mindre

Mandometerkliniken i Huddinge söker socionom eller beteendevetare.

Ansök    Sep 13    AB Mando    Socionom
Beskrivning Mando Group AB är ett privatägt sjukvårdsföretag som behandlar ätstörningar, övervikt och fetma. Ätträning, aktivitetsdämpning, vila i värme och social återuppbyggnad är hörnstenar i Mandometerklinikernas evidensbaserade behandling. Närståendestöd, brukarstöd och motiverande samtal är viktiga inslag i behandlingen https://mando.se/mandometermetoden/. För närvarande finns verksamhet i fem kliniker i Sverige. Den största kliniken med heldygnsvår... Visa mer
Beskrivning
Mando Group AB är ett privatägt sjukvårdsföretag som behandlar ätstörningar, övervikt och fetma. Ätträning, aktivitetsdämpning, vila i värme och social återuppbyggnad är hörnstenar i Mandometerklinikernas evidensbaserade behandling. Närståendestöd, brukarstöd och motiverande samtal är viktiga inslag i behandlingen https://mando.se/mandometermetoden/.
För närvarande finns verksamhet i fem kliniker i Sverige. Den största kliniken med heldygnsvård, dagvård och öppenvård finns vid Novum nära Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Forskning vid Karolinska Institutet bedrivs integrerat med den kliniska verksamheten.
Vi erbjuder
Vi erbjuder ett intressant arbete i en trivsam miljö där du blir en nyckelperson i behandlingen av klinikens patienter, både barn och vuxna. Du arbetar i team där olika yrkeskategorier samarbetar i patientens vård. Du kommer att följa Din patient genom hela behandlingen och Du har stora möjligheter att påverka både vården och Din egen utveckling.
Du får också:
Inskolning anpassad efter Dina behov
Under det första året genomgår du en intern utbildning genom Mandoakademin, där Du får kunskap om olika ätstörningar och hur de behandlas
Utbildning i motiverande samtal
Kompetenser
Du är socionom eller beteendevetare med intresse av att arbeta kliniskt, nära patienterna.
Du vill utvecklas i Ditt arbete, är öppen för nya behandlingar och intresserad av vetenskapliga landvinningar om motivation och följsamhet i behandlingen och i hjärnforskningens och genetikens bidrag till viktreglering.
Dina personliga egenskaper
Vi söker Dig som har ett genuint intresse av människor. Du är lojal, positiv och har en god social förmåga och tycker om att samarbeta med andra, både självständigt och i team. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Om jobbet
Omfattning: Heltid 100%
Anställning: Tillsvidare med provanställning om 6 månader
Tillträde: Enligt överenskommelse
Placering: Huddinge
Ansökan och CV skickas till: [email protected]. Sista ansökningsdag är 2022-10-13.
Övrigt
Vi gör registerkontroller i samband med anställning.
När du ansöker om arbete samtycker Du till att Dina personuppgifter registreras och behandlas för att fullgöra de uppgifter som är nödvändiga i samband med rekrytering. Uppgifterna sparas så länge de behövs under ansökningstiden.
Varmt välkommen med din ansökan! Visa mindre

Socialpedagog

Ansök    Jun 28    Huddinge kommun    Socionom
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertyg... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.
I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertygelse är att ju mer vi delar med oss av våra kompetenser, desto mer utrymme skapar vi för alla, såväl medarbetare som våra barn och elever, att växa.

Om arbetsplatsen

Rosenhills särskilda undervisningsgrupper är en kommunövergripande SU grupp, som organisatoriskt tillhör Vistaskolan.
Vi har ambitionen att bli ett kompetenscenter för lärande utifrån ett specialpedagogiskt och socialt fokus - vill du vara en del av detta?
Rosenhills SU är en enhet som är specialiserad på att möta barn i behov av särskilt stöd. Här har vi små grupper i åldrarna F-9 och på hela enheten är vi cirka 67 elever fördelat på 8 klasser.
Vår vision är en verksamhet för inkludering där vårt motto är att alla elever ska känna att de tillhöra något större än jaget. Vår värdegrund ska vila på att det är viktigt för mig, att det går bra för dig.

https://www.huddinge.se/rosenhillskolan/

-

Arbetsuppgifter

Som socialpedagog ingår du i olika arbetslag bestående av lärare, speciallärare, talpedagog och resurspedagoger, personaltätheten är hög. För att vi ska lyckas krävs ett prestigelöst samarbete mellan alla pedagoger.
Som socialpedagog stöttar du eleverna under skoldagen, arbetar med det sociala på raster, luncher, motiverande samtal, kartläggningar, forumspel mm. Du arbetar både skoltid och fritidstid och tillhör därav flera olika arbetslag.
Socialpedagogens arbetsuppgifter kan skilja sig åt på Rosenhill utifrån verksamhetens behov.

Din profil

Vi söker en utbildad socialpedagog med erfarenhet av arbete med människor med utmanande beteende. Du har goda IT-kunskaper och förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
Som person är du trygg och har ett lågaffektivt förhållningssätt. Du är tydlig, lyhörd och van att anpassa ditt sätt att kommunicera efter rådande situation. Du är positiv, flexibel och lösningsfokuserad. Du ser möjligheter och potential i varje individ och har förmåga att stå stabilt när konflikter uppstår. Du arbetar strukturerat och har förmågan att reflektera och omvärdera för att utveckla och utvecklas, att hålla sig a jour med aktuell relevant forskning är naturligt för dig. Du har ett situations anpassat arbetssätt och ett prestigelöst förhållningssätt, är ansvarsfull och har en stor portion tålamod. Du har lätt för att samarbeta, både med kollegor och föräldrar.
Meriterande är erfarenhet av arbete med elever med diagnoser som t.ex språkstörning eller NPF samt utbildning inom detta.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner

Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Skolkurator till Visättraskolan - en helt (o)vanlig skola

Ansök    Sep 2    Huddinge kommun    Socionom
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertyg... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.
I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertygelse är att ju mer vi delar med oss av våra kompetenser, desto mer utrymme skapar vi för alla, såväl medarbetare som våra barn och elever, att växa.

Om arbetsplatsen
Visättraskolan är en tvåparallellig F-6 skola med ca 400 elever och 65 medarbetare. Ledorden kunskap, trygghet och trivsel genomsyrar hela vår verksamhet. Vi erbjuder en välorganiserad arbetsplats där du som medarbetare kommer trivas och utvecklas! Visättraskolan har en dokumenterad hög trivsel hos både elever och personal, låg personalomsättning, stabil ledningsgrupp, en prioriterad elevhälsa och det kollegiala lärandet är en självklar och central del av vår verksamhet. Visättraskolan fick högsta betyg på samtliga fyra områden i Skolinspektionen regelbundna kvalitetsgranskning som genomfördes hösten 2018. Helt enkelt en (o)vanlig skola!

Läs mer om oss på skolans hemsida https://www.huddinge.se/visattraskolan/ eller på Visättraskolans Facebook-sida.

-

Arbetsuppgifter
På Visättraskolan arbetar vi utifrån tanken om en prioriterad elevhälsa. En prioriterad elevhälsa innebär för oss att vi låter elevhälsan löpa som en röd tråd genom verksamheten och att det trygghet- och trivselfrämjande arbetet på så sätt genomsyrar hela verksamheten. Under aktuellt läsår står vi inför en spännande organisationsförändring inom skolans samlade elevhälsa och därför kan vi erbjuda en deltidstjänst, 50 % som skolkurator.
Visättraskolans samlade elevhälsa består av två team; skolans elevhälsoteam och skolans trygghetsteam. Skolans elevhälsoteam har det övergripande ansvaret för elevhälsan och trygghetsteamet har det främjande och förebyggande uppdraget. Skolans arbetsplan och skolans plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling är dokument som i hög grad styr den samlade elevhälsans arbete.
I rollen som skolkurator är du en viktig del av båda teamen där du bidrar med din kompetens och erfarenhet. Du förväntas även hålla i stödsamtal med elever och vårdnadshavare, samverka med andra myndigheter såsom socialtjänst och genomföra psykosociala utredningar inför eventuell placering i grundsärskola.

Din profil
Vi söker dig som är beteendevetare eller socionom och som har dokumenterad erfarenhet av att arbeta som skolkurator. Du har god kommunikativ förmåga i såväl tal som skrift och du är positiv, flexibel och lösningsfokuserad som person. Du har lätt för att skapa goda relationer och samverka med elever, vårdnadshavare, kollegor, skolledning samt externa aktörer.
Vi har höga ambitioner och vill verkligen erbjuda våra elever en verksamhet som håller hög kvalitet. Det kräver att vi bjuder in till delaktighet, är prestigelösa och engagerade. Det här är egenskaper som vi vill se hos våra medarbetare. Utöver det så tror vi att du äger ett salutogent förhållningssätt vilket bl.a. innebär att du finner styrkor och ser möjligheter, och utgår från detta i ditt arbete. Det är meriterande om du har god erfarenhet av att arbeta i mångkulturella miljöer och i socioekonomiskt utsatta områden.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner

Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Kurator

Ansök    Aug 30    Huddinge kommun    Socionom
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertyg... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.
I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertygelse är att ju mer vi delar med oss av våra kompetenser, desto mer utrymme skapar vi för alla, såväl medarbetare som våra barn och elever, att växa.

Om arbetsplatsen
Trångsundsskolan stod färdig 1962 och har genom åren genomgått omfattande om- och tillbyggnader. Den lilla låg- och mellanstadieskolan har vuxit till en F-9-skola med tre paralleller. På skolan går lite drygt 700 elever och det är cirka 100 anställda. De ursprungliga paviljongerna ersattes i slutet på 90-talet med ett gediget skolhus i två våningar och efter det har skolan fått en modern matsal med eget tillagningskök, en ny huvudentré till expeditionsbyggnaden samt flera klassrumsbyggnader. 2009 byggdes den nya, moderna idrottshallen. Nu i höst blir den sista nybyggnationen färdig. Kommunen har då under två års tid låtit bygga om och renovera på skolan.

Du kan läsa mer om skolan på hemsidan. https://www.huddinge.se/trangsundsskolan/

-

Arbetsuppgifter
Att vara kurator i Huddinge kommun innebär att du har höga förväntningar och en tro på att alla elever kan nå framgång utifrån sina förutsättningar.
Du skapar goda relationer, såväl med elever som med vårdnadshavare, byggda på förtroende och respekt. Du är medveten om din egen påverkan på elevernas mående.
Med utgångspunkt i elevernas resultat, forskning och beprövad erfarenhet, följer du upp dina kontakter, reflekterar och utvärderar i syfte att utveckla ditt arbete.
Du ger framåtsyftande återkoppling till eleverna med syfte till utveckling och stöttar elever i behov av särskilt stöd. Vi arbetar med kollegialt lärande vilket innebär att du samarbetar med kollegor för att utveckla dig själv och dina elevkontakter. Som kurator har du också kontakt med externa aktörer som verkar i kommunen, tex fältarna. Skolan har några elever som verkar som elevstödjare, tillsammans med några lärare organiserar du detta arbete.
Skolans kurator ingår i skolans elevhälsoteam.

Din profil
Du är utbildad socionom. Du är väl förtrogen med arbetet som kurator på en grundskola och har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.

Du är flexibel och har god samarbetsförmåga, har lätt för att skapa goda relationer och samverka med elever, vårdnadshavare, arbetslaget, skolans elevhälsoteam samt skolledning.

Du ser dokumentation och bedömning av elevernas mående som en självklar del i ditt arbete. Du har god förmåga för analys och reflektion och utvecklar ständigt ditt arbete.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner

Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Socialpedagog

Ansök    Jun 3    Huddinge kommun    Socionom
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertyg... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.
I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertygelse är att ju mer vi delar med oss av våra kompetenser, desto mer utrymme skapar vi för alla, såväl medarbetare som våra barn och elever, att växa.

Om arbetsplatsen

Rosenhills särskilda undervisningsgrupper är en kommunövergripande SU grupp, som organisatoriskt tillhör Vistaskolan.
Vi har ambitionen att bli ett kompetenscenter för lärande utifrån ett specialpedagogiskt och socialt fokus - vill du vara en del av detta?
Rosenhills SU är en enhet som är specialiserad på att möta barn i behov av särskilt stöd. Här har vi små grupper i åldrarna F-9 och på hela enheten är vi cirka 67 elever fördelat på 8 klasser.
Vår vision är en verksamhet för inkludering där vårt motto är att alla elever ska känna att de tillhöra något större än jaget. Vår värdegrund ska vila på att det är viktigt för mig, att det går bra för dig.
https://www.huddinge.se/rosenhillskolan/


-

Arbetsuppgifter

Som socialpedagog ingår du i olika arbetslag bestående av lärare, speciallärare, talpedagog och resurspedagoger, personaltätheten är hög. För att vi ska lyckas krävs ett prestigelöst samarbete mellan alla pedagoger.
Som socialpedagog stöttar du läraren under skoldagen, arbetar med det sociala på raster, luncher, motiverande samtal mm. Du arbetar både skoltid och fritidstid och tillhör därav flera olika arbetslag.

Din profil

Vi söker nu en utbildad socialpedagog med erfarenhet av arbete i en mindre undervisningsgrupp för elever i behov av särskilt stöd i grundskolan. Du har goda IT-kunskaper och förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
Som person är du trygg och har ett lågaffektivt förhållningssätt. Du är tydlig, lyhörd och van att anpassa ditt sätt att kommunicera efter rådande situation. Du är positiv, flexibel och lösningsfokuserad. Du ser möjligheter och potential i varje individ och har förmåga att stå stabilt när konflikter uppstår. Du arbetar strukturerat och har förmågan att reflektera och omvärdera för att utveckla och utvecklas, att hålla sig a jour med aktuell relevant forskning är naturligt för dig. Du har ett situationsanpassat arbetssätt och ett prestigelöst förhållningssätt, är ansvarsfull och har en stor portion tålamod. Du har lätt för att samarbeta, både med kollegor och föräldrar.
Meriterande är erfarenhet av arbete med elever med diagnoser som t.ex språkstörning eller NPF samt utbildning inom detta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner

Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Beteendevetare/Socionom på vikariat till Mandometerkliniken Huddinge

Ansök    Jun 13    AB Mando    Socionom
Mando Group AB är ett privatägt sjukvårdsföretag som behandlar ätstörningar, övervikt och fetma. Ätträning, aktivitetsdämpning, vila i värme och social återuppbyggnad är hörnstenar i Mandometerklinikernas evidensbaserade behandling. mando.se/mandometermetoden/ För närvarande finns verksamhet vid fem kliniker i Sverige. Den största kliniken med heldygnsvård, dagvård och öppenvård finns i Novums vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Forskning vi... Visa mer
Mando Group AB är ett privatägt sjukvårdsföretag som behandlar ätstörningar, övervikt och fetma. Ätträning, aktivitetsdämpning, vila i värme och social återuppbyggnad är hörnstenar i Mandometerklinikernas evidensbaserade behandling. mando.se/mandometermetoden/


För närvarande finns verksamhet vid fem kliniker i Sverige. Den största kliniken med heldygnsvård, dagvård och öppenvård finns i Novums vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Forskning vid Karolinska Institutet bedrivs integrerat med den kliniska verksamhet.


Kompetens


Du är utbildad till beteendevetare eller socionom med intresse och kanske till och med erfarenhet av behandling av patienter med ätstörningar. Du vill utvecklas i ditt arbete, är öppen för nya behandlingar och intresserad av vetenskapliga landvinningar om motivation och följsamhet i behandlingen och i hjärnforskningens och genetikens bidrag till viktreglering.


Du behöver inte vara fullärd, men du vill utvecklas i din profession, och tycker att samtal och motivation är viktiga och inspirerande delar i ditt arbete.


Vi söker Dig med ett genuint intresse för människor.


För att vara framgångsrik i rollen är du en person som agerar aktivt för att hjälpa andra och bemöter andra utifrån deras behov.
Du är bekväm med att ta självständiga beslut när det krävs och du agerar lösningsfokuserat vid motgångar. Det är också viktigt att du behåller din kontroll vid ökad press eller belastning i arbetet.


Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.


Vi erbjuder ett intressant arbete i en trivsam miljö där Du blir en nyckelperson i behandlingen av klinikens patienter, både barn och vuxna. Du arbetar i team där olika yrkeskategorier samarbetar i patientens vård. Du kommer att följa din patient genom hela behandlingen och Du har stora möjligheter att påverka både vården och Din egen utveckling.


Du får:
• Inskolning anpassad efter dina behov
• Intern utbildning genom Mandoakademin, där Du får kunskap om olika ätstörningar och hur de behandlas
• Utbildning i motiverande samtal


Varaktighet, arbetstid
Vikariat om från 1 sep 2022 - 1 sep 2023.
Dag
Ersättning
Månadslön
Tillträdesdag
Enligt överenskommelse.
Ansökan och CV skickas senast 2022-07-13 till: [email protected]
Rubricera din ansökan med beteendevetare/socionom Huddinge vik.


Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag!


Varmt välkommen med Din ansökan!


Övrigt
Vi gör registerkontroller i samband med anställning.
När du ansöker om arbete samtycker Du till att Dina personuppgifter registreras och behandlas för att fullgöra de uppgifter som är nödvändiga i samband med rekrytering. Uppgifterna sparas så länge de behövs under ansökningstiden. Visa mindre

Socionom till avdelningen För- och Grundskolestöd

Ansök    Jun 14    Huddinge kommun    Socionom
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertyg... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.
I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertygelse är att ju mer vi delar med oss av våra kompetenser, desto mer utrymme skapar vi för alla, såväl medarbetare som våra barn och elever, att växa.

Om arbetsplatsen:

Inom barn och utbildningsförvaltningen i Huddinge kommun finns avdelningen För- och Grundskolestöd som organiserar det samlade stödet för kommunens för- och grundskolor. Den lediga tjänsten finns inom avdelningen och närmaste chef är avdelningschef.

-

Arbetsuppgifter:

Avdelningen För och Grundskolestöd söker en socionom med fokus på följande områden:
- att främja skolnärvaro:
Under hösten 2022 startar en förstudie avseende elever med problematisk skolfrånvaro där ansvaret för att driva studien är ett uppdrag för denna tjänst. Förstudien ska undersöka hur Barn- och utbildningsförvaltningen, Socialförvaltningen och Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen gemensamt ska stärka arbetet kring elever som har/riskerar att utveckla en problematisk skolnärvaro.
- aktivt bidra till Huddinge kommuns förvaltningsövergripande preventionsarbete:
Uppdraget som vilar på denna tjänst är att, såväl inom som mellan förvaltningar samverka så att de handlingsplaner för preventionsarbetet som nu tas fram är ändamålsenliga, lätta att implementera och behovsanpassade.
- bidra till utvecklandet av framgångsrika SIP (samordnad individuell plan):
I uppdraget vilar ansvaret att stötta skolorna i processer som utvecklar processer kopplade till SIP.
Mindre processer kan också komma att läggas in i tjänsten och administrativa delar förekommer återkommande inom alla områden.
I ditt arbete utgår du från ett relationellt perspektiv i samverkan med skolans olika professioner och externa aktörer i syfte att stödja skolornas arbete för att eleverna ska nå utbildningens mål. Övergripande syftar arbetet till att med hjälp av stärkt samverkan och kunskap om faktorer som påverkar skolnärvaro skapa en tillgänglig skola för alla elever.

Din profil:

Du har tidigare arbetat i skola som skolkurator och är väl förtrogen med det lagstadgade elevhälsoarbetet, dess rutiner och skolans styrdokument . Du brinner för elever i behov av särskilt stöd och har dokumenterat goda vitsord i arbetet med att stötta elever med problematisk skolfrånvaro på individ-, familje- och skolnivå.
Det är meriterande med erfarenhet av förebyggande arbete mot alkohol, narkotika, dopning, tobak, spel samt våld i nära relationer.
Har du erfarenhet av värdegrundsarbete samt arbete mot diskriminering och kränkande behandling är det också meriterande.
Du har vana av att arbeta strategiskt och strukturerat och drivs av att åstadkomma goda resultat i samverkan med andra.
Du är pedagogisk och kommunikativ och därigenom duktig på att förmedla ditt budskap i mindre och större sammanhang och motiveras av möjligheten att påverka.
Du uttrycker dig väl i tal och skrift och har förmågan att driva många processer samtidigt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner

Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Föräldracoach

Ansök    Maj 19    Huddinge kommun    Socionom
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertyg... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.
I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertygelse är att ju mer vi delar med oss av våra kompetenser, desto mer utrymme skapar vi för alla, såväl medarbetare som våra barn och elever, att växa.

Om arbetsplatsen
Föräldracoach - riktat till vårdnadshavare i utsatt socioekonomiskt område på Kästaskolan i Flemingsberg.

Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.
Kästaskolan är en växande F-6 skola med drygt 300 elever samt grundsärskola. Skolan som ligger i Flemingsberg i Huddinge kommun, är byggd 2015 och det innebär att vi har såväl fina lokaler inomhus som fina utomhusmiljöer. Vi har behöriga lärare och förskollärare och ett välfungerande elevhälsoteam. Flemingsberg är ett socioekonomiskt utsatt område.

Till hösten behöver vi förstärka vårt kompetensens med en föräldracoach. Anställningen är en projektanställning under fem månader.

-

Arbetsuppgifter
Skolans behov: Skolan upplever ett behov av att stärka samverkan mellan skola och hem. Vårdnadshavare till våra elever behöver mycket stöd i att vara skolförälder i Sverige, det handlar om att stötta vårdnadshavare i att kunna vara delaktiga i sina barns lärande och skolgång för att verka för integration samt våra elevers möjlighet till en framtid med utbildning och arbete.

Beskrivning av tjänst: Vi söker en person som är en länk mellan skola och hem. Många av våra elever lever i social och ekonomisk utsatthet där många vårdnadshavare ej kan det som förväntas av vårdnadshavare i svensk skola, samt att de saknar föräldrautbildning. Våra elever behöver få föräldrar som stöttar dem kunskapsmässigt och socialt. Vi tänker att personen skulle vara både en länk och en utbildare/föräldracoach.
Vi tänker oss att föräldracoach förmedlar skolans förväntningar på vårdnadshavare från skolan, samt är en länk från vårdnadshavare till skola. Föräldracoachen kan visa på hur man läser läxor med barnen, vad man ska ha med sig till skolan.
Föräldrastödet ges i kursform under förskoleklassåret, så vårdnadshavare får kännedom om hur de kan arbeta med barnet med lärande, trygghet och hälsa. Under den kursen ska även personalen i förskoleklass delta så att alla får en samsyn på vad som förväntas.


Din profil
Föräldracoach ska/kan vara en del av skolans EHT och samverka med socialtjänst.
Du är en del av skolans systematiska kvalitetsarbete och arbetar direkt under rektor. Du ska vara kreativ och se möjligheter i kontakten med vårdnadshavare och kunna skapa goda relationer.

Kvalifikationer

Adekvat utbildning.

Vara insatt i det svenska skolsystemet.

ABC- instruktör

Behärskar svenska språket i tal och skrift.

Goda IT-kunskaper

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner

Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Mandometerkliniken i Huddinge söker socionom eller beteendevetare.

Ansök    Maj 17    AB Mando    Socionom
Beskrivning Mando Group AB är ett privatägt sjukvårdsföretag som behandlar ätstörningar, övervikt och fetma. Ätträning, aktivitetsdämpning, vila i värme och social återuppbyggnad är hörnstenar i Mandometerklinikernas evidensbaserade behandling. Närståendestöd, brukarstöd och motiverande samtal är viktiga inslag i behandlingen https://mando.se/mandometermetoden/. För närvarande finns verksamhet i fem kliniker i Sverige. Den största kliniken med heldygnsvår... Visa mer
Beskrivning
Mando Group AB är ett privatägt sjukvårdsföretag som behandlar ätstörningar, övervikt och fetma. Ätträning, aktivitetsdämpning, vila i värme och social återuppbyggnad är hörnstenar i Mandometerklinikernas evidensbaserade behandling. Närståendestöd, brukarstöd och motiverande samtal är viktiga inslag i behandlingen https://mando.se/mandometermetoden/.
För närvarande finns verksamhet i fem kliniker i Sverige. Den största kliniken med heldygnsvård, dagvård och öppenvård finns vid Novum nära Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Forskning vid Karolinska Institutet bedrivs integrerat med den kliniska verksamheten.
Vi erbjuder
Vi erbjuder ett intressant arbete i en trivsam miljö där du blir en nyckelperson i behandlingen av klinikens patienter, både barn och vuxna. Du arbetar i team där olika yrkeskategorier samarbetar i patientens vård. Du kommer att följa Din patient genom hela behandlingen och Du har stora möjligheter att påverka både vården och Din egen utveckling.
Du får också:
Inskolning anpassad efter Dina behov
Intern utbildning genom Mandoakademin, där Du får kunskap om olika ätstörningar och hur de behandlas
Utbildning i motiverande samtal
Kompetenser
Du är socionom eller beteendevetare med intresse av att arbeta kliniskt, nära patienterna.
Du vill utvecklas i Ditt arbete, är öppen för nya behandlingar och intresserad av vetenskapliga landvinningar om motivation och följsamhet i behandlingen och i hjärnforskningens och genetikens bidrag till viktreglering.
Dina personliga egenskaper
Vi söker Dig som har ett genuint intresse av människor. Du är lojal, positiv och har en god social förmåga och tycker om att samarbeta med andra, både självständigt och i team. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
OM TJÄNSTEN
Omfattning: Heltid 100%
Anställning: Tillsvidare med provanställning om 6 månader
Tillträde: Enligt överenskommelse
Placering: Huddinge
Ansökan och CV skickas till: [email protected]. Sista ansökningsdag är 2022-06-16.
Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag.
Övrigt
Vi gör registerkontroller i samband med anställning.
När du ansöker om arbete samtycker Du till att Dina personuppgifter registreras och behandlas för att fullgöra de uppgifter som är nödvändiga i samband med rekrytering. Uppgifterna sparas så länge de behövs under ansökningstiden. Visa mindre

Socialpedagog till växande Kvarnbergsskolan

Ansök    Apr 29    Huddinge kommun    Socionom
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. Om arbete I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. Fö... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

Om arbete
I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertygelse är att ju mer vi delar med oss av våra kompetenser, desto mer utrymme skapar vi för alla, såväl medarbetare som våra barn och elever, att växa.

-

Arbetsuppgifter
Att vara lärare och professionell pedagog i Huddinge kommun innebär att du har höga förväntningar och en tro på att alla elever kan nå framgång utifrån sina förutsättningar.
Du skapar goda relationer, såväl med elever som med vårdnadshavare, byggda på förtroende och respekt.
Du är medveten om din egen påverkan på elevernas skolvardag. Du ser dig själv som en självklar del i att utveckla vårt trygghetsarbete och vår verksamhet utanför klassrummen. Du ska vara digitalt driven och ha en god analytisk förmåga

Din profil
Du är utbildad och erfaren socialpedagog. Du är väl förtrogen med Skola24 för arbete med skolnärvaro samt ha kunskaper om att upptäcka begynnande problematisk skolfrånvaro samt arbeta med densamma. Vi ser också att du är van att arbeta med utredning och dokumentation av kränkningsärenden.

Du kommer arbeta förebyggande, främjande och åtgärdande tillsammans med övriga i vårt Trygghetsteam.

Du är flexibel och har god samarbetsförmåga, har lätt för att skapa goda relationer och samverka med elever, vårdnadshavare, kollegor, skolans elevhälsoteam samt skolledning.

Du har förmågan att bidra till en arbetsmiljö som präglas av trygghet, förtroende och respekt.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner Visa mindre

Vik forensisk socialutredare till Rättspsyk. undersökningsenheten i Sthlm

Ansök    Mar 9    Rättsmedicinalverket    Socionom
Vill du bli en av oss som tillsammans lägger pusslet och bidrar med svar i rättskedjan? På Rättsmedicinalverket (RMV) arbetar sjuksköterskor, rättsläkare, toxikologer, rättsmedicinska assistenter, laboranter, biomedicinska analytiker, psykologer och många fler med att tillsammans ge viktiga svar i rättskedjan på uppdrag av polis, åklagare och domstol. De rättspsykiatriska undersökningarna genomförs på uppdrag av domstol och de brottsmisstänkta vistas på e... Visa mer
Vill du bli en av oss som tillsammans lägger pusslet och bidrar med svar i rättskedjan? På Rättsmedicinalverket (RMV) arbetar sjuksköterskor, rättsläkare, toxikologer, rättsmedicinska assistenter, laboranter, biomedicinska analytiker, psykologer och många fler med att tillsammans ge viktiga svar i rättskedjan på uppdrag av polis, åklagare och domstol.

De rättspsykiatriska undersökningarna genomförs på uppdrag av domstol och de brottsmisstänkta vistas på enheten under utredningstiden. Det här är drömjobbet för dig som vill vara en del av rättskedjan. Vi har två rättspsykiatriska undersökningsenheter, placerade i Stockholm respektive Göteborg.

Vi söker nu en socialutredare till vår enhet i Stockholm, som finns i moderna lokaler på Helix, beläget i närheten av Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge.

Ditt uppdrag

Den rättspsykiatriska undersökningen genomförs av ett tvärprofessionellt team bestående av rättspsykiater, forensisk socialutredare, psykolog och omvårdnadspersonal. Undersökningsteamets uppdrag är att utifrån en medicinsk, psykologisk och social referensram besvara domstolens frågor avseende allvarlig psykisk störning och eventuellt överlämnande till rättspsykiatrisk vård. Socialutredningen är en av flera utredningar som ingår i den rättspsykiatriska undersökningen. Den forensiske socialutredarens uppgift är således bland annat att kartlägga de sociala omständigheter som föregått gärningen och att bedöma den undersöktes psykosociala funktionsnivå. Utredningsarbetet innebär samtal med de som utreds, referentsamtal och genomgång av stora mängder skriftligt material.

Kvalifikationer

Krav

- Socionomexamen

Meriterande

- Erfarenhet av kvalificerat utredningsarbete inom socialtjänst, psykiatri eller kriminalvård

- Erfarenhet av rättspsykiatrins målgrupp

Dina erfarenheter och egenskaper

Vi söker dig som har intresse för människor och som trivs med att arbeta inom bestämda tidsramar. Förmåga att analysera information på ett systematiskt sätt är en förutsättning för att lyckas i arbetet. En mycket viktig egenskap är förmåga att samarbeta och att skapa dialog och förtroende, liksom förmåga att ta egna initiativ till förändringsarbete. Du har ett etiskt förhållningssätt, en förmåga att göra prioriteringar och visar omdöme vid uttalanden, ageranden och beslut. Arbetet förutsätter en mycket god förmåga att kommunicera skriftligt på svenska. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.

Anställningen

Anställningarna är ett vikariat på ett år med eventuell möjlighet till förlängning. RMV tillämpar individuell lönesättning. Tillträde sker enligt överenskommelse.

Kontaktuppgifter

För mer information är du välkommen att kontakta Anna Mattsson, gruppchef tel. 010-483 45 27. Fackliga företrädare nås via växeln 010/483 45 00.

Sista ansökningsdag

Välkommen med din ansökan och CV märkt med dnr X22-90135 senast 2022-03-27. Betyg och övriga handlingar tas med vid en eventuell intervju.

Rättsmedicinalverket värnar om den rekrytering fri från diskriminering och strävar efter att ge lika möjligheter. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Visa mindre

Sommarvikarier till Mandometerkliniken!

Ansök    Apr 27    AB Mando    Socionom
Mando Group AB är ett privatägt sjukvårdsföretag som behandlar ätstörningar, övervikt och fetma. Ätträning, aktivitetsdämpning, vila i värme och social återuppbyggnad är hörnstenar i Mandometerklinikernas evidensbaserade behandling. Närståendestöd, brukarstöd och motiverande samtal är viktiga inslag i behandlingen https://mando.se/mandometermetoden/. För närvarande finns verksamhet vid fem kliniker i Sverige. Den största kliniken med heldygnsvård, dagvård ... Visa mer
Mando Group AB är ett privatägt sjukvårdsföretag som behandlar ätstörningar, övervikt och fetma. Ätträning, aktivitetsdämpning, vila i värme och social återuppbyggnad är hörnstenar i Mandometerklinikernas evidensbaserade behandling. Närståendestöd, brukarstöd och motiverande samtal är viktiga inslag i behandlingen https://mando.se/mandometermetoden/.
För närvarande finns verksamhet vid fem kliniker i Sverige. Den största kliniken med heldygnsvård, dagvård och öppenvård finns i Novum vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Forskning vid Karolinska Institutet bedrivs integrerat med den kliniska verksamheten.
Är du socionom eller beteendevetarstudent med ett genuint intresse för människor över sommaren med stora möjligheter till fortsatt arbete på timmar på kvällar och helger!
Dina arbetsuppgifter:
Som socionom eller beteendevetarstudent är du behandlare till enskilda patienter och ansvarar då för att behandlingen planeras, utförs och utvärderas utifrån patientens diagnos och problematik i linje med Mandometerklinikens koncept. Du skapar förutsättningar för, följer och bidrar aktivt till patientens framsteg i behandlingen.
Vi erbjuder ett berikande uppdrag i en trivsam arbetsmiljö där du blir en nyckelperson i behandlingsarbetet för klinikens patienter, både barn och vuxna. Du arbetar i team där olika yrkeskategorier sluter upp kring patientens vård. Du kommer följa din patient genom hela behandlingen och du har stora möjligheter att påverka både vården och din egen utveckling.
För att du ska känna dig trygg i din nya roll så erbjuder vi även:
• Inskolning anpassad efter dina behov


Varaktighet, arbetstid
Visstidsanställning
Heltid, dag/kväll helg
Ersättning
Timlön
Tillträdesdag enligt överenskommelse
Ansökan och CV skickas senast 2022-05-27 till: [email protected]
Rubricera ansökan med sommar
Varmt välkommen med din ansökan! Visa mindre

Avtalssekreterare

Ansök    Apr 7    Huddinge kommun    Socionom
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. Enhetsbeskrivning Ungdomsenheten är organiserad i olika team för mottagning, utredning, insats och placering. Vi arbetar med förhandsbedömningar, utredningar och uppföljning av insatser enligt SoL och LVU och vi följer strukture... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

Enhetsbeskrivning

Ungdomsenheten är organiserad i olika team för mottagning, utredning, insats och placering. Vi arbetar med förhandsbedömningar, utredningar och uppföljning av insatser enligt SoL och LVU och vi följer strukturen BBIC - barns behov i centrum. Bortsett från mottagningsteamet, som arbetar med åldrarna 0-20, så är målgruppen för vår verksamhet ungdomar i åldrarna 13-20 år. Vår målgrupp inkluderar även ensamkommande barn. Tillsammans arbetar vi för att öka barn och ungas trygghet och stabilitet i tillvaron och att uppmuntra och stärka deras egna resurser.
Vi har en stabil ledning och organisation inom barn- och ungdomssektionen i Huddinge men som också är i ständig utveckling för att förbättra, effektivisera och anpassa våra arbetsmetoder så att vi kan bedriva ett gott socialt arbete.


-

Om arbetet

För att förbättra och kvalitetssäkra våra insatser och vårdplaceringar har vi valt att göra om en av våra befintliga tjänster till avtalssekreterare. Du kommer att arbeta i nära samarbete med enhetschef, gruppledare och socialsekreterare samt våra externa vårdgivare. Du kommer även samverka med vår upphandlingsenhet och våra systemansvariga.
I arbetsuppgifterna ingår att:
- Söka insatser och placeringar som möter våra ungdomars behov
- Delta i upphandling och skriva avtal med våra vårdgivare samt följa att avtalen efterlevs
- Besöka och följa upp våra placeringar vid behov för kvalitetssäkring samt hantera klagomål och felfaktureringar
- Följa beslutsprocesser i procapita och lägga upp nya resurser samt göra egenkontroller för rättssäker handläggning och dokumentation
- Bidra i introduktion av nya medarbetare
I arbetet kan även resor inom landet förekomma


Din profil

Vi söker dig med socionomutbildning eller likvärdig högskoleutbildning. Du ska ha erfarenhet och kunskap om arbetet som bedrivs inom socialtjänstens myndighetsutövning, särskilt meriterande om du har arbetat med barn och unga. Du har erfarenhet av att arbeta i verksamhetssystem och är väl bevandrad i den datoriserade handläggningen. Vi ser gärna att du har erfarenhet av Procapitasystemet. Du som person är utåtriktad, engagerad och driven med förmåga att ta egna initiativ. För arbetet krävs att du har lätt för att samarbeta med människor, är noggrann, strukturerad och flexibel. På grund av arbetets art är det viktigt att du behärskar det svenska språket väl i både tal och skrift. Vi kommer att lägga stor vikt vid din personliga lämplighet.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner

Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samban
med denna annons. Visa mindre

IPS-handledare till Vuxensektionen i Huddinge

Ansök    Feb 18    Huddinge kommun    Socionom
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. Enhetsbeskrivning Vill du vara med och vidareutveckla vårt sociala arbete inom Vuxensektionen i Huddinge? Hos oss har du möjlighet att göra skillnad! I Huddinge kommun satsar vi på att målgrupperna brukare med psykiska funktions... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

Enhetsbeskrivning
Vill du vara med och vidareutveckla vårt sociala arbete inom Vuxensektionen i Huddinge? Hos oss har du möjlighet att göra skillnad!
I Huddinge kommun satsar vi på att målgrupperna brukare med psykiska funktionsnedsättningar och/eller beroendeproblematik på sikt ska finna, få och kunna behålla ett arbete. I Vuxensektionen finns ett IPS-team bestående av tre IPS-handledare. Två av dem arbetar med personer med psykiska funktionsnedsättningar och de som har en beroendeproblematik och den tredje arbetar endast med personer med psykiska funktionsnedsättningar. IPS-teamet har sin hemvist i centrala Huddinge men stor del av arbetstiden är ute på fältet. Vi söker en IPS-handledare med inriktning psykiska funktionsnedsättningar. Tjänsten är en tillsvidaretjänst, men under ett projekt.


-

Om arbetet
Som IPS-handledare ligger ditt fokus på brukarens behov av stöd för att komma ut i arbetslivet. Du kommer att arbeta utifrån IPS-modellen och kartlägger behov och resurser hos den enskilda brukaren. Utifrån dessa hittar du lämpliga platser ute hos arbetsgivare. Du finns med brukaren för att ge stöd och handledning på arbetsplatsen om det behövs, och kan också erbjuda arbetsgivare och arbetskamrater detsamma. Du behöver även samverka med andra berörda myndigheter. I dina arbetsuppgifter ingår att dokumentera i verksamhetssystemet Life Care. Teamet har gemensamma möten och också handledning.


Din profil
Du har adekvat högskoleutbildning och några års erfarenhet av att arbeta med målgruppen personer med psykiska funktionsnedsättningar. Du har gärna utbildning i, kunskap om och erfarenhet av att arbeta enligt IPS-modellen, känner ett engagemang för målgruppen och är intresserad av arbetsmarknadsfrågor. Du har lätt för att skapa sociala kontakter och ringer gärna olika arbetsgivare för att hitta rätt plats för din brukare. Att samarbeta med andra är en självklarhet för dig och du ger brukaren det stöd som han/hon behöver för att finna sin väg mot ett arbete. Då viss administration ingår är du van att dokumentera och har du körkort är det ett plus - du kommer att ha hela kommunen som arbetsfält. Stor betydelse kommer att tillmätas dina personliga egenskaper.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/formaner/ för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. Visa mindre

Skolkurator vikariat

Ansök    Feb 24    Huddinge kommun    Socionom
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår överty... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertygelse är att ju mer vi delar med oss av våra kompetenser, desto mer utrymme skapar vi för alla, såväl medarbetare som våra barn och elever, att växa.

Om arbetsplatsen
Rektorsområdet omfattas av två skolor i årskurserna F-3:
Skansbergsskolan är en skola med ca 100 elever fördelat på 4 klasser. Elever har tillsammans med personal har tillgång till nyrenoverade lokaler samt en nyanlagd skolgård.
Långsjöskolan är en skola med ca 320 elever fördelat på 12 klasser. Vi inryms i Segeltorpsskolans lokaler i väntan på vår egen skolbyggnad som beräknas stå klar för inflyttning i Augusti-22.

-

Arbetsuppgifter
Skolkurator 75 %, semestertjänst

I din roll som kurator ingår bland annat enskilda elevsamtal, gruppsamtal, kontakt med vårdnadshavare, deltagande i trygghetsteam och rådgivning till personal. Kuratorn är en del av skolans elevhälsoteam och bidrar med sina kunskaper och erfarenheter inom det psykosociala området.

Kuratorn är ofta den på skolan som har externa kontakter med socialtjänst, BUP och polis.

Tjänsten är uppdelad på två skolor, som ligger med ca 2,5 km avstånd från varandra.

Din profil
Vi söker dig som är utbildad socionom eller har motsvarande utbildning. För oss är det viktigt att du förmedlar trygghet och har en god förmåga till att bygga relationer med både elever och vårdnadshavare.

Du är stresstålig, flexibel och lösningsfokuserad. Du är tydlig, lyhörd och van att anpassa ditt sätt att kommunicera efter rådande situation. Du ser möjligheter och potential i varje individ och har förmåga att stå stabilt när konflikter uppstår. Du arbetar strukturerat och har förmågan att reflektera och omvärdera för att utveckla och utvecklas. Du har ett situationsanpassat arbetssätt och ett prestigelöst förhållningssätt, är ansvarsfull och har en stor portion tålamod. Du har lätt för att samarbeta, både med kollegor och föräldrar och bidrar med arbetsglädje och kreativitet.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formanerFör facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Mandometerkliniken i Huddinge söker socionom eller beteendevetare.

Ansök    Mar 8    AB Mando    Socionom
Beskrivning Mando Group AB är ett privatägt sjukvårdsföretag som behandlar ätstörningar, övervikt och fetma. Ätträning, aktivitetsdämpning, vila i värme och social återuppbyggnad är hörnstenar i Mandometerklinikernas evidensbaserade behandling. Närståendestöd, brukarstöd och motiverande samtal är viktiga inslag i behandlingen https://mando.se/mandometermetoden/. För närvarande finns verksamhet i sex kliniker i Sverige. Den största kliniken med heldygnsvår... Visa mer
Beskrivning
Mando Group AB är ett privatägt sjukvårdsföretag som behandlar ätstörningar, övervikt och fetma. Ätträning, aktivitetsdämpning, vila i värme och social återuppbyggnad är hörnstenar i Mandometerklinikernas evidensbaserade behandling. Närståendestöd, brukarstöd och motiverande samtal är viktiga inslag i behandlingen https://mando.se/mandometermetoden/.
För närvarande finns verksamhet i sex kliniker i Sverige. Den största kliniken med heldygnsvård, dagvård och öppenvård finns vid Novum nära Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Forskning vid Karolinska Institutet bedrivs integrerat med den kliniska verksamheten.
Vi erbjuder
Vi erbjuder ett intressant arbete i en trivsam miljö där du blir en nyckelperson i behandlingen av klinikens patienter, både barn och vuxna. Du arbetar i team där olika yrkeskategorier samarbetar i patientens vård. Du kommer att följa Din patient genom hela behandlingen och Du har stora möjligheter att påverka både vården och Din egen utveckling.
Du får också:
Inskolning anpassad efter Dina behov
Intern utbildning genom Mandoakademin, där Du får kunskap om olika ätstörningar och hur de behandlas
Utbildning i motiverande samtal
Kompetenser
Du är socionom eller beteendevetare med intresse av att arbeta kliniskt, nära patienterna.
Du vill utvecklas i Ditt arbete, är öppen för nya behandlingar och intresserad av vetenskapliga landvinningar om motivation och följsamhet i behandlingen och i hjärnforskningens och genetikens bidrag till viktreglering.
Dina personliga egenskaper
Vi söker Dig som har ett genuint intresse av människor. Du är lojal, positiv och har en god social förmåga och tycker om att samarbeta med andra, både självständigt och i team. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
OM TJÄNSTEN
Omfattning: Heltid 100%
Anställning: Tillsvidare med provanställning om 6 månader
Tillträde: Enligt överenskommelse
Placering: Huddinge
Ansökan och CV skickas till: [email protected]. Sista ansökningsdag är 2022-04-07.
Övrigt
Vi gör registerkontroller i samband med anställning.
När du ansöker om arbete samtycker Du till att Dina personuppgifter registreras och behandlas för att fullgöra de uppgifter som är nödvändiga i samband med rekrytering. Uppgifterna sparas så länge de behövs under ansökningstiden. Visa mindre

Vägledare till Källans råd- och stödcenter i Flemingsberg

Ansök    Feb 7    Stadsmissionen    Socionom
Vill du vara med och bidra till ökad integration? Sök då tjänsten som vägledare på Källans råd- och stödcenter i Flemingsberg! Källan är ett samarbete mellan företrädare för olika trossamfund och Stockholms Stadsmission som tillsammans arbetar för ökad integration. Vi ser religion som en styrka och en positiv kraft i socialt förändringsarbete. Verksamheten bedriver vi genom individuella råd- och stödåtgärder, gruppaktiviteter och öppna verksamheter. Målg... Visa mer
Vill du vara med och bidra till ökad integration? Sök då tjänsten som vägledare på Källans råd- och stödcenter i Flemingsberg!

Källan är ett samarbete mellan företrädare för olika trossamfund och Stockholms Stadsmission som tillsammans arbetar för ökad integration. Vi ser religion som en styrka och en positiv kraft i socialt förändringsarbete.

Verksamheten bedriver vi genom individuella råd- och stödåtgärder, gruppaktiviteter och öppna verksamheter. Målgruppen är i huvudsak nyanlända med uppehållstillstånd, asylsökande och personer som står utanför samhällets insatser.

I rollen som vägledare ansvarar du bland annat för att genomföra gruppaktiviteter, individuella råd- och stödinsatser och stötta deltagare vid myndighetskontakter. Gruppaktiviteterna består bland annat av utbildningspass, utflykter, evenemang, högtidsfirande och studiebesök. Du kommer att ha ansvar för att tillsammans med deltagarna planera och genomföra dessa aktiviteter. Arbetsuppgifterna är mycket varierande där vägledaren snabbt behöver kunna växla mellan olika insatser på grupp och på individnivå.

I verksamheten arbetar du tillsammans med medarbetare från stadsmissionen, svenska kyrkan och katolska stift. Verksamheten består även av volontärer. Du kommer att arbeta för att öka deltagaraktiviteten och för att fler personer ska engagera sig som volontärer i verksamheten. Det är därför viktigt att du som vägledare lätt kan skapa goda kontakt med deltagare, kollegor och andra personer som är viktiga för verksamheten. Eftersom arbetet i huvudsak sker i samverkan så ser vi gärna att du är duktig på samarbete och samverkan och att du gärna tar en ledande roll.
Vi söker dig som har socionomutbildning eller motsvarande högskole-/universitetsutbildning vi bedömer likvärdig.

Du har:

-
Erfarenhet av att arbeta med människor i olika migrationsprocesser.

-
Erfarenhet av att arbeta i samverkans organisation.

-
Erfarenhet av att arbeta med personer som befinner sig i social utsatthet eller social utestängning

-
Erfarenhet att arbeta med råd och stödinsatser

-
Goda kunskaper i motiverande samtal (MI)

-
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift

-
Goda kunskaper i digitala verktyg såsom Microsoft Office 365


Det är meriterande för tjänsten om du har ytterligare språkkunskaper än svenska och engelska.

För att lyckas i rollen är du positiv och engagerad. Du har god pedagogisk förmåga och kan hålla i professionella och motiverande samtal med våra deltagare. Du trivs med att arbeta i team samtidigt som du tar egna initiativ och har god förmåga att på egen hand söka information och lösa problem. Eftersom Källan i hög grad bygger på relationsskapande mellan deltagare och andra aktörer inom verksamheten lägger vi stor vikt vid din samarbetsförmåga och sociala kompetens.

Övrigt:
Tillsvidareanställning, vi tillämpar sex månaders provanställning.
Tillträde: snarast möjligt enligt överenskommelse.
Intervjuer kommer att ske löpande under ansökningsprocessen

Välkommen in med din ansökan!

Stockholms Stadsmission är en idéburen organisation som arbetar för att skapa ett mänskligare samhälle för alla. Detta gör vi genom att arbeta med social omsorg, utbildning och arbetsintegration. Något som vi gjort ända sedan 1853 då vi bildades för att hjälpa dem som hade det sämst i samhället.

Vårt mål är att alla ska få nya livschanser, stärka sin egenmakt och vara delaktiga i samhället. Stockholms Stadsmission erbjuder människor akut hjälp, råd och stöd till sociala rättigheter, boende, arbetsträning samt utbildning för att förebygga och bryta utanförskap. Vårt främsta verktyg är att människor stärker sin tro på sig själva och sin egen förmåga. På så sätt skapar vi tillsammans ett hållbart och mänskligare samhälle för alla. Visa mindre

Madab expanderar och söker Familjehemskonsulent

Ansök    Jan 19    Madab Vård & Omsorg AB    Socionom
Madab vård och omsorg AB’s Familjehemsverksamhet växer och vi söker en familjehemskonsulent att utöka vårt team med. Som familjehemskonsulent ska ditt fokus vara att skapa förutsättningar och ge stöd så att våra familjehem, placerade barn och ungdomar samt kunder upplever att dem är i ett tryggt och utvecklande sammanhang. Vi erbjuder dig ett utvecklande arbete, i ett sammanhang där kvalitet värderas högt och utveckling med kompetenshöjande insatser är en ... Visa mer
Madab vård och omsorg AB’s Familjehemsverksamhet växer och vi söker en familjehemskonsulent att utöka vårt team med. Som familjehemskonsulent ska ditt fokus vara att skapa förutsättningar och ge stöd så att våra familjehem, placerade barn och ungdomar samt kunder upplever att dem är i ett tryggt och utvecklande sammanhang.
Vi erbjuder dig ett utvecklande arbete, i ett sammanhang där kvalitet värderas högt och utveckling med kompetenshöjande insatser är en del av arbetet. Du kommer att erbjudas ett flexibelt arbete, där du har möjlighet att inverka på utvecklingen och skapa goda förutsättningar framåt.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har en socionomutbildning, med minst 2 års erfarenhet av arbete som familjehemskonsulent.
Erfarenhet av arbete enligt BBIC är ett krav.
Utbildning och kunskaper inom Våld i nära relationer och Signs of safety samt utbildning i att utreda familjehem enligt nya Kälvesten eller annan likvärdig utbildning, är meriterande.
Egenskaper och färdigheter
Du är en god och tydlig kommunikatör i både tal och skrift och har en god datavana.
Du har en förmåga att anpassa din kommunikation utifrån person och situation. Du kan relatera och kommunicera med andra på ett lyhört och smidigt sätt och har lätt för att samarbeta med andra.
Du skapar förutsättningar för engagemang, delaktighet och inflytande i ditt sätt att arbeta och ge stöd.
Du är flexibel, lösningsfokuserad och kan anpassa din inriktning när mål, uppdrag och förutsättningar ändrar sig.
Du kan arbeta självständigt utifrån mål och uppdrag, samtidigt som du är en teamspelare.
Du har en hög grad av personlig mognad och självkännedom. Du är lyhörd och ödmjuk samtidigt som du är tydlig.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.


Övrigt
Tjänsten är på 40 tim per vecka. Jour och beredskap ingår i tjänstgöringen.
B-körkort behövs i tjänsten.
Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Tillträde sker enligt överenskommelse.
Intervjuer till tjänsten sker löpande.
Vid frågor kontakta :
Markus Dannelöv
Grundare och verksamhetschef
Madab vård och omsorg AB
Tfn: 0739163367
www.madab.se


Välkommen med din ansökan till:
[email protected] Visa mindre

Skolkurator på 40% till Mörtviksskolan.

Ansök    Jan 31    Huddinge kommun    Socionom
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår överty... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertygelse är att ju mer vi delar med oss av våra kompetenser, desto mer utrymme skapar vi för alla, såväl medarbetare som våra barn och elever, att växa.

Läs mer om Huddinge pedagogiska plattform https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/arbeta-i-skola-och-forskola/

Om arbetsplatsen
Mörtviksskolan ligger i östra Skogås och har en härlig skolgård med mycket natur och lekplatser. Det finns 16 klasser på skolan från förskoleklass till årskurs 6. Bland dessa finns en klass i grundsärskolan och ett par klasser för elever med stora stödbehov. Vi värnar om elevernas trygghet, självkänsla och nyfikenhet och arbetar aktivt för att stödja ett gott kamratskap, likabehandling, samt motverka mobbning.
Alla på skolan bidrar till en positiv lärmiljö för våra elever och det finns ett gott samarbete kring eleverna och det pedagogiska utvecklingsarbetet. Skolan har höga resultat både för kunskap och trygghet och har också höga resultat gällande nöjdhet från elever, föräldrar och medarbetare.
Skolans prioriterade områden är ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, lässtrategier, matematik samt IKT i undervisningen. I samtliga årskurser använder eleverna läsplattor och datorer på ett kreativt sätt för att främja lärandet.


-

Arbetsuppgifter
Vi söker en kurator på 40 %. Du kommer att ingå i en engagerad arbetsgrupp som sätter elevernas kunskapsutveckling och trygghet i första rummet. Som skolkurator ingår du i skolans elevhälsoteam och bidrar med psykosocial kompetens både på organisations-, grupp-, och individnivå. I elevhälsan samverkar du med skolsköterska, specialpedagog, speciallärare, socialpedagog, skolpsykolog, skolläkare, biträdande rektor och rektor.
I dina arbetsuppgifter ingår att delta i skolans systematiska värdegrunds- och trygghetsarbete, stödsamtal och insatser på gruppnivå. Du följer upp frånvaron och arbetar förebyggande och främjande för att förhindra att elever blir "hemmasittare" och åtgärdande för att få tillbaka elever till skolan. Detta arbete sker i nära samarbete med EHT och mentor.

Din profil
Vi söker dig som har Socionomexamen. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete som skolkurator samt erfarenhet av arbete med barn och unga.
Du dokumenterar ditt arbete och har god kännedom om Socialtjänstlagen och Skollagen. Som person är du stabil, empatisk, prestigelös och trygg i din yrkesroll. Du har ett stort engagemang för barn och ungdomars psykosociala situation och har förmåga att möta människor i olika livssituationer. Du har lätt för att skapa relation och är professionell och respektfull i ditt bemötande av elever, vårdnadshavare och kollegor. I ditt arbete är du strukturerad och tydlig och har förmåga att ta initiativ och beslut inom ramen för ditt uppdrag.
Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.
Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner Visa mindre

Socialpedagog till Visättraskolan - En helt (o)vanlig skola!

Ansök    Dec 10    Huddinge kommun    Socionom
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår överty... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertygelse är att ju mer vi delar med oss av våra kompetenser, desto mer utrymme skapar vi för alla, såväl medarbetare som våra barn och elever, att växa.

Läs mer om Huddinge pedagogiska plattform https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/arbeta-i-skola-och-forskola/

Om arbetsplatsen
Visättraskolan är en F-6 skola med ca 400 elever och 65 medarbetare. Ledorden kunskap, trygghet och trivsel ska genomsyra hela vår verksamhet. Vi erbjuder en arbetsplats där du som medarbetare kommer trivas och utvecklas! Visättraskolan har en dokumenterad hög trivsel hos både elever och personal, låg personalomsättning, en prioriterad elevhälsa, och där det kollegiala lärandet är en självklar och central del av vår verksamhet.
Läs mer om oss på skolans hemsida http://grundskolor.huddinge.se/sv/visattraskolan/ eller på Visättraskolans FB-sida.


-

Arbetsuppgifter
Vi söker nu en socialpedagog som ska komplettera vårt team för skolans rastverksamhet, #roligareraster. Utöver arbetet inom ramen för rastverksamheten så kommer du att arbeta på skolans fritidshem med elever från årskurser 3 - 6. Som socialpedagog har du en viktig roll i skolans samlade elevhälsa då du tillsammans med övriga teamet för #roligareraster arbetar för att rastverksamheten på Visättraskolan ska erbjuda aktiviteter som främjar elevernas trygghet och trivsel som i sin tur skapar rätt förutsättningar för att eleverna ska lära sig så mycket som möjligt! Du kommer att arbeta med- och ansvara för vår populära aktivitet fotboll under skolans raster.
Tjänsten är en allmän visstid till och med 2022-06-10 med möjlighet till förlängning.

Din profil
Du är utbildad socialpedagog och du har erfarenhet av att arbeta i skola och fritidshem med goda referenser. Du är flexibel och förstående för att verksamheten alltid går först. Som socialpedagog kan du vid behov behöva vikariera för kollegor som arbetar med undervisning, vilket innebär att du behöver kunna vara en tydlig ledare, vara tydlig i kommunikationen och kunna följa den planering som läraren har gett dig. Du är tydlig, lyhörd och professionell i alla sammanhang. Du har goda erfarenheter av att använda dig av digitala verktyg och sociala medier. Utöver det vill vi att du äger ett salutogent förhållningssätt vilket bl.a. innebär att du hittar styrkor och ser möjligheter i stället för svårigheter och hinder hos våra elever. Du har en mycket god förmåga att skapa goda, förtroendefulla relationer till skolans elever och du har även en mycket god förmåga att skapa goda relationer till kollegor och till elevernas vårdnadshavare. Ett lågaffektivt bemötande och förhållningssätt är en viktig förutsättning för att lyckas i arbetet.
Arbetet som socialpedagog på Visättraskolan ställer höga krav på flexibilitet, samarbetsförmåga och lösningsfokus.
Du är utbildad socialpedagog och vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Meriterande är om du har utbildning inom NPF och att du har adekvat erfarenhet av att arbeta med elever som utmanar. Meriterande är erfarenhet som fotbollsledare från föreningslivet.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner


Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Behandlare till MiniMaria Huddinge

Ansök    Jan 13    Huddinge kommun    Socionom
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. Om arbetsplatsen Ungdomssektionens öppenvårdsenhet är en verksamhet för ungdomar mellan 13-20 år och deras familjer. Inom enheten finns följande verksamheter: MiniMaria, Sociala insatsgrupper (SIG), Ungdomsboendet Myren, Stödcent... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

Om arbetsplatsen
Ungdomssektionens öppenvårdsenhet är en verksamhet för ungdomar mellan 13-20 år och deras familjer. Inom enheten finns följande verksamheter: MiniMaria, Sociala insatsgrupper (SIG), Ungdomsboendet Myren, Stödcentrum för unga brottsutsatta och Ungdomsmottagningen. På enheten är det sammanlagt 17 personer anställda.


-


Om arbetet
MiniMaria Huddinge är en öppenvårdsmottagning för ungdomar upp till 20 år där det finns en oro för alkohol, droger eller spel om pengar. Mottagningen drivs i samverkan mellan Maria Ungdom och Huddinge kommun. I teamet arbetar behandlare, sjuksköterskor, läkare och psykolog. Mottagningen erbjuder rådgivning, bedömning, behandling och provtagning. Vi erbjuder också föräldrastöd och familjesamtal. Vi arbetar alltid med ungdomen och dennes föräldrar/familj, och vår ambition är att arbeta ännu mer med ungdomens nätverk. I arbetet ingår det att samarbeta med socialsekreterare på ungdomsenheten, kommunens öppenvård, polisen, kommunens skolor och fritidsgårdar m.fl. I perioder är det en del kvällsarbete på skolor då vi medverkar på föräldramöten. Dokumentationen sker i Life Care.

-

Din profil
Vi vill att du är socionom/eller har likvärdig utbildning och har erfarenhet av att arbeta med ungdomar och substansbruk samt att du är van att träffa ungdomar tillsammans med deras anhöriga. Du behöver ha utbildning av en eller flera behandlingsmetoder som är kopplat till målgruppen som t.ex. A-CRA, CRAFT, FFT, CPU och Återfallsprevention. Erfarenhet av familjearbete och grundläggande psykoterapi. (steg 1) är meriterande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

För att du ska kunna genomföra ditt arbetsuppdrag behöver du vara lösningsorienterad, självgående och vara intresserad av att samverkan fungerar.
Interjuver kommer att ske löpande.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner


Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Socialpedagog

Ansök    Jan 7    Huddinge kommun    Socionom
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår överty... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertygelse är att ju mer vi delar med oss av våra kompetenser, desto mer utrymme skapar vi för alla, såväl medarbetare som våra barn och elever, att växa.

Läs mer om Huddinge pedagogiska plattform https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/arbeta-i-skola-och-forskola/

Enhetsbeskrivning
Utsäljeskolan är en F-6 skola med ca 550 elever. Skolan är för närvarande under utbyggnad och ska bli en F-9 skola. För tillfället befinner sig Utsäljeskolan bredvid Källbrinks IP i Huddinge i fina paviljonger. Närheten till skog och mark är mycket uppskattad och används flitigt. I skolan finns även en grundsärskola och vi tillämpar ett gränsöverskridande/inkluderande arbetssätt utifrån elevernas kompetens. Vi arbetar med socialpedagoger knutna till åk 4, 5 och 6 som har en trygghetsroll i årskurserna och arbetar förebyggande och åtgärdande med trygghetsfrågor. Dialog och transparens är viktiga nyckelord i verksamheten. Vår värdegrund" Det är viktigt för mig att det går bra för dig" finns insjungen på vår hemsida www.utsaljeskolan.se.


-

Arbetsuppgifter
Vi söker en socialpedagog som kommer att arbeta i åk 4. Under skoltid kommer du att vara aktiv i samtal vid behov och ha lektioner i värdegrundsarbete, samt vara ett stöd i klasserna och rastvärda på rasterna. Du kommer att ha ett nära samarbete med de pedagoger som arbetar i åk 4:a teamet. Du kommer att vara med i skolans trygghetsteam och arbeta och sprida det förebyggande trygghetsarbetet. Du arbetar nära socialpedagoger i åk 5 och 6.

Din profil
Vi vill att du har en socialpedagogutbildning. Du skall helst ha erfarenhet av arbete på grundskola tidigare och ska kunna ta egna initiativ och ta eget ansvar. Att du kan samarbeta ser vi som en självklarhet likaväl som att du är en kunnig teoretiker och duktig praktiker.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner

Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Socialpedagog F-5

Ansök    Dec 1    Huddinge kommun    Socionom
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår överty... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertygelse är att ju mer vi delar med oss av våra kompetenser, desto mer utrymme skapar vi för alla, såväl medarbetare som våra barn och elever, att växa.

Läs mer om Huddinge pedagogiska plattform https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/arbeta-i-skola-och-forskola/

Om arbetsplatsen
Annerstaskolan är en F-9 skola belägen i Flemingsberg, antalet elever är 450.
Mångfald är vår styrka, glädje vår drivkraft och lärande vårt fokus. Vår grundsyn är att alla människor kan, vill och ska lyckas i sina uppdrag oavsett om du är elev eller personal hos oss. Vi arbetar aktivt med värdegrundsfrågor och ett positivt förhållningssätt. Vi präglas av en vilja att ständigt utvecklas till det bättre där kunskap och trygghet står i centrum för alla i skolan.

-

Arbetsuppgifter
Arbetet som socialpedagog på Annerstaskolan innebär ett särskilt ansvar i det systematiska förebyggande och främjande arbetet med frånvaro, du gör uppföljningar och analyser av elevfrånvaro, utarbetar och dokumenterar handlingsplaner. Du ingår i elevhälsoteamet och i trygghetsteamet samt utredningsteamet.
I dina arbetsuppgifter ingår även att vara ett stöd i undervisningen, främst kring elevernas sociala utveckling. Du ansvarar för rastverksamheten tillsammans med övriga pedagoger och du arbetar främjande och förebyggande med aktiva åtgärder och insatser utifrån våra planer. En viktig uppgift är kommunikationen mellan skola och hem, du skapar förtroendefulla relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor.

Din profil
Vi söker dig som är utbildad socialpedagog med ett stort engagemang för trygghetsfrågor. Det är ett krav att du har erfarenhet av arbete med frånvarouppföljning samt strukturerade samtal med eleverna och deras vårdnadshavare. Det är viktigt att du ser vikten av samarbete, då en stor del av arbetet innebär att arbeta i olika team runt eleverna. Vi ser helst att du har erfarenhet av coachande samtal, både i klass och enskilda insatser, det är även viktigt att du värdesätter vikten av vuxenledda aktiviteter som planeras och utvärderas kontinuerligt.

Att vara en professionell pedagog i Huddinge kommun innebär att du har höga förväntningar och en tro på att alla elever kan nå framgång utifrån sina förutsättningar. Du skapar goda relationer, såväl med elever som med vårdnadshavare, byggda på förtroende och respekt. Du är medveten om din egen påverkan på elevernas lärande.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner

Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Socionom till projekt - Stockholms Stadsmission

Ansök    Nov 23    Stadsmissionen    Socionom
Källan är en unik verksamhet som bygger på grundprincipen att interreligiös och interkulturell dialog är en resurs i socialt förändringsarbete. Det innebär att existentiella frågor är bärande i det praktiska sociala arbetet. Källan är en samverkansmodell med religiösa samfund i lokalområdet som gemensamt antar sociala utmaningar som integration, migration, exkludering och social utestängning. Stockholms Stadsmission kommer under 2022 att driva ett projek... Visa mer
Källan är en unik verksamhet som bygger på grundprincipen att interreligiös och
interkulturell dialog är en resurs i socialt förändringsarbete. Det innebär att existentiella frågor är bärande i det praktiska sociala arbetet. Källan är en samverkansmodell med religiösa samfund i lokalområdet som gemensamt antar sociala utmaningar som integration, migration, exkludering och social utestängning.

Stockholms Stadsmission kommer under 2022 att driva ett projekt vars syfte är att ge deltagare möjlighet att samtala om sin religion, men även lära sig om olika religioner och livsåskådningar. Frågor kopplade till existentiell hälsa ska även hanteras inom ramen för projektet. Vi vill arbeta för att alla våra deltagare ska nå en önskad och varaktig förändring av sina liv, detta i samklang med Stockholm Stadsmissions centrala värderingar, inte minst att hävda alla människors lika värde och rättigheter. Låter det som ett spännande uppdrag? Vi söker nu en socionom till detta kommande projekt!

Huvudsakliga arbetsuppgifter:
De huvudsakliga arbetsuppgifterna är att leda samtalsgrupper för målgruppen. Du kommer också att ge individuell vägledning mot samma målgrupp. I uppdraget ingår också att leda grupper i samband med utflykter, på föreläsningar och liknande evenemang.

Allt arbete utgår från en vilja att ta tillvara deltagares religion och kultur som en positiv kraft. Verksamheten bedrivs i samverkan mellan olika aktörer, dels olika enheter inom Stockholms Stadsmissions och dels externa aktörer som tex religiösa samfund.

Du kommer ingå i ett projektteam och därutöver arbeta nära flera enheter inom Stockholms Stadsmission, inte minst Källan i Flemingsberg.
Vi söker dig som har socionomutbildning.

Vi ser gärna att du har intresse och kunskap inom områden som religionsvetenskap, religionshistoria eller teologi. Vi ser också gärna att du har erfarenhet av socialt arbete och är utbildad inom MI.

Det är meriterande om du är flerspråkig och har erfarenhet av arbete med människor i utsatta situationer och arbete med migration/integration. Meriterande är också erfarenhet av arbete i projektform och arbete eller engagemang inom idéburen sektor.

Som person är du självgående, prestigelös och nyfiken. Du tar ansvar för din uppgift, strukturerar ditt angreppssätt och för dina processer vidare.

Villkor:
Allmän visstidsanställning 100% på 1 år, med start 1 januari 2022.
Kvälls- och helgarbete kan komma att förekomma.

Anställningen tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

Välkommen in med din ansökan!

Stockholms Stadsmission är en idéburen organisation som arbetar för att skapa ett mänskligare samhälle för alla. Detta gör vi genom att arbeta med social omsorg, utbildning och arbetsintegration. Något som vi gjort ända sedan 1853 då vi bildades för att hjälpa dem som hade det sämst i samhället.

Vårt mål är att alla ska få nya livschanser, stärka sin egenmakt och vara delaktiga i samhället. Stockholms Stadsmission erbjuder människor akut hjälp, råd och stöd till sociala rättigheter, boende, arbetsträning samt utbildning för att förebygga och bryta utanförskap. Vårt främsta verktyg är att människor stärker sin tro på sig själva och sin egen förmåga. På så sätt skapar vi tillsammans ett hållbart och mänskligare samhälle för alla. Visa mindre

Beteendevetare/Socionom på vikariat till vår klinik vid Sophiahemmet

Ansök    Dec 7    AB Mando    Socionom
Mando Group AB är ett privatägt sjukvårdsföretag som behandlar ätstörningar, övervikt och fetma. Ätträning, aktivitetsdämpning, vila i värme och social återuppbyggnad är hörnstenar i Mandometerklinikernas evidensbaserade behandling. mando.se/mandometermetoden/ För närvarande finns verksamhet vid sex kliniker i Sverige. Den största kliniken med heldygnsvård, dagvård och öppenvård finns i Novums vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Forskning vi... Visa mer
Mando Group AB är ett privatägt sjukvårdsföretag som behandlar ätstörningar, övervikt och fetma. Ätträning, aktivitetsdämpning, vila i värme och social återuppbyggnad är hörnstenar i Mandometerklinikernas evidensbaserade behandling. mando.se/mandometermetoden/


För närvarande finns verksamhet vid sex kliniker i Sverige. Den största kliniken med heldygnsvård, dagvård och öppenvård finns i Novums vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Forskning vid Karolinska Institutet bedrivs integrerat med den kliniska verksamhet.


Kompetens


Du är utbildad till beteendevetare eller socionom med intresse och kanske till och med erfarenhet av behandling av patienter med ätstörningar. Du vill utvecklas i ditt arbete, är öppen för nya behandlingar och intresserad av vetenskapliga landvinningar om motivation och följsamhet i behandlingen och i hjärnforskningens och genetikens bidrag till viktreglering.


Du behöver inte vara fullärd, men du vill utvecklas i din profession, och tycker att samtal och motivation är viktiga och inspirerande delar i ditt arbete.


Vi söker Dig med ett genuint intresse för människor.


För att vara framgångsrik i rollen är du en person som agerar aktivt för att hjälpa andra och bemöter andra utifrån deras behov.
Du är bekväm med att ta självständiga beslut när det krävs och du agerar lösningsfokuserat vid motgångar. Det är också viktigt att du behåller din kontroll vid ökad press eller belastning i arbetet.


Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.


Vi erbjuder ett intressant arbete i en trivsam miljö där Du blir en nyckelperson i behandlingen av klinikens patienter, både barn och vuxna. Du arbetar i team där olika yrkeskategorier samarbetar i patientens vård. Du kommer att följa din patient genom hela behandlingen och Du har stora möjligheter att påverka både vården och Din egen utveckling.


Du får:
• Inskolning anpassad efter dina behov
• Intern utbildning genom Mandoakademin, där Du får kunskap om olika ätstörningar och hur de behandlas
• Utbildning i motiverande samtal


Varaktighet, arbetstid
Vikariat om från 1 januari 2022 - april 2023.
Dag
Ersättning
Månadslön
Tillträdesdag
Enligt överenskommelse.
Ansökan och CV skickas senast 2022-01-06 till: [email protected]
Rubricera din ansökan med beteendevetare/socionom Sophiahemmet vik.


Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag!


Varmt välkommen med Din ansökan!


Övrigt
Vi gör registerkontroller i samband med anställning.
När du ansöker om arbete samtycker Du till att Dina personuppgifter registreras och behandlas för att fullgöra de uppgifter som är nödvändiga i samband med rekrytering. Uppgifterna sparas så länge de behövs under ansökningstiden. Visa mindre

Mando Group AB söker socionom eller beteendevetare till Huddinge.

Ansök    Okt 25    AB Mando    Socionom
Beskrivning Mando Group AB är ett privatägt sjukvårdsföretag som behandlar ätstörningar, övervikt och fetma. Ätträning, aktivitetsdämpning, vila i värme och social återuppbyggnad är hörnstenar i Mandometerklinikernas evidensbaserade behandling. Närståendestöd, brukarstöd och motiverande samtal är viktiga inslag i behandlingen https://mando.se/mandometermetoden/. För närvarande finns verksamhet i sex kliniker i Sverige. Den största kliniken med heldygnsvår... Visa mer
Beskrivning
Mando Group AB är ett privatägt sjukvårdsföretag som behandlar ätstörningar, övervikt och fetma. Ätträning, aktivitetsdämpning, vila i värme och social återuppbyggnad är hörnstenar i Mandometerklinikernas evidensbaserade behandling. Närståendestöd, brukarstöd och motiverande samtal är viktiga inslag i behandlingen https://mando.se/mandometermetoden/.
För närvarande finns verksamhet i sex kliniker i Sverige. Den största kliniken med heldygnsvård, dagvård och öppenvård finns vid Novum nära Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Forskning vid Karolinska Institutet bedrivs integrerat med den kliniska verksamheten.
Vi erbjuder
Vi erbjuder ett intressant arbete i en trivsam miljö där du blir en nyckelperson i behandlingen av klinikens patienter, både barn och vuxna. Du arbetar i team där olika yrkeskategorier samarbetar i patientens vård. Du kommer att följa Din patient genom hela behandlingen och Du har stora möjligheter att påverka både vården och Din egen utveckling.
Du får också:
Inskolning anpassad efter Dina behov
Intern utbildning genom Mandoakademin, där Du får kunskap om olika ätstörningar och hur de behandlas
Utbildning i motiverande samtal
Kompetenser
Du är auktoriserad socionom eller beteendevetare med intresse av att arbeta kliniskt, nära patienterna.
Du vill utvecklas i Ditt arbete, är öppen för nya behandlingar och intresserad av vetenskapliga landvinningar om motivation och följsamhet i behandlingen och i hjärnforskningens och genetikens bidrag till viktreglering.
Dina personliga egenskaper
Vi söker Dig som har ett genuint intresse av människor. Du är lojal, positiv och har en god social förmåga och tycker om att samarbeta med andra, både självständigt och i team. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Varaktighet, arbetstid
Vikariat om ca 1 år
Heltid måndag- fredag
Varmt välkommen med Din ansökan!
Övrigt
Vi gör registerkontroller i samband med anställning.
När du ansöker om arbete samtycker Du till att Dina personuppgifter registreras och behandlas för att fullgöra de uppgifter som är nödvändiga i samband med rekrytering. Uppgifterna sparas så länge de behövs under ansökningstiden. Visa mindre

Religionsvetare till projekt - Stockholms Stadsmission

Ansök    Nov 23    Stadsmissionen    Socionom
Källan är en unik verksamhet som bygger på grundprincipen att interreligiös och interkulturell dialog är en resurs i socialt förändringsarbete. Det innebär att existentiella frågor är bärande i det praktiska sociala arbetet. Källan är en samverkansmodell med religiösa samfund i lokalområdet som gemensamt antar sociala utmaningar som: integration, migration, exkludering och social utestängning. Stockholms Stadsmission kommer under 2022 att driva ett projek... Visa mer
Källan är en unik verksamhet som bygger på grundprincipen att interreligiös och interkulturell dialog är en resurs i socialt förändringsarbete. Det innebär att existentiella frågor är bärande i det praktiska sociala arbetet. Källan är en samverkansmodell med religiösa samfund i lokalområdet som gemensamt antar sociala utmaningar som: integration, migration, exkludering och social utestängning.

Stockholms Stadsmission kommer under 2022 att driva ett projekt vars syfte är att ge deltagare möjlighet att samtala om sin religion, men även lära sig om olika religioner och livsåskådningar. Frågor kopplade till existentiell hälsa ska även hanteras inom ramen för projektet. Vi vill arbeta för att alla våra deltagare ska nå en önskad och varaktig förändring av sina liv, detta i samklang med Stockholm Stadsmissions centrala värderingar, inte minst att hävda alla människors lika värde och rättigheter. Låter det som ett spännande uppdrag? Vi söker nu en religionsvetare till detta kommande projekt!

Huvudsakliga arbetsuppgifter:
De huvudsakliga arbetsuppgifterna är att leda samtalsgrupper för målgruppen. Du kommer också att ge individuell vägledning mot samma målgrupp. I uppdraget ingår också att leda grupper i samband med utflykter, på föreläsningar och liknande evenemang.

Allt arbete utgår från en vilja att ta tillvara deltagares religion och kultur som en positiv kraft. Verksamheten bedrivs i samverkan mellan olika aktörer, dels olika enheter inom Stockholms Stadsmissions och dels externa aktörer som tex religiösa samfund.

Du kommer ingå i ett projektteam och därutöver arbeta nära flera enheter inom Stockholms Stadsmission, inte minst Källan i Flemingsberg.
Vi söker dig som har examen inom områden som religionsvetenskap, religionshistoria, teologi eller liknande. Du har tidigare arbetat inom projekt, gärna som projektledare.
Vi ser också gärna att du har erfarenhet av socialt arbete och är utbildad inom MI. Det är meriterande om du är flerspråkig och har erfarenhet av arbete med människor i utsatta situationer och arbete med migration/integration.

Som person är du självgående, prestigelös och nyfiken. Du tar ansvar för din uppgift, strukturerar ditt angreppssätt och för dina processer vidare.

Villkor:
Allmän visstidsanställning 100% på 1 år, med start 1 januari 2022.
Kvälls- och helgarbete kan komma att förekomma.

Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

Välkommen in med din ansökan!

Stockholms Stadsmission är en idéburen organisation som arbetar för att skapa ett mänskligare samhälle för alla. Detta gör vi genom att arbeta med social omsorg, utbildning och arbetsintegration. Något som vi gjort ända sedan 1853 då vi bildades för att hjälpa dem som hade det sämst i samhället.

Vårt mål är att alla ska få nya livschanser, stärka sin egenmakt och vara delaktiga i samhället. Stockholms Stadsmission erbjuder människor akut hjälp, råd och stöd till sociala rättigheter, boende, arbetsträning samt utbildning för att förebygga och bryta utanförskap. Vårt främsta verktyg är att människor stärker sin tro på sig själva och sin egen förmåga. På så sätt skapar vi tillsammans ett hållbart och mänskligare samhälle för alla. Visa mindre

Klara söker erfarna socionomer i Stockholm

Ansök    Okt 22    Klara D AB    Socionom
Klara söker Klara är 1a leverantör till några av Sveriges största avtal inom socionombemanning! Klara erbjuder konkurrenskraftig lön, kollektivavtal och flexibelt arbete. Vi ger dig tydliga förväntningar samt möjlighet till resa och boende när du jobbar hos oss. Tjänstgöringsgrad samt arbetstider bestäms utifrån socionomkonsult och våra kunders önskemål. Vi söker socionomer med erfarenhet inom myndighetsutövning och som främst vill arbeta i Göteborg med... Visa mer
Klara söker

Klara är 1a leverantör till några av Sveriges största avtal inom socionombemanning!

Klara erbjuder konkurrenskraftig lön, kollektivavtal och flexibelt arbete. Vi ger dig tydliga förväntningar samt möjlighet till resa och boende när du jobbar hos oss. Tjänstgöringsgrad samt arbetstider bestäms utifrån socionomkonsult och våra kunders önskemål.
Vi söker socionomer med erfarenhet inom myndighetsutövning och som främst vill arbeta i Göteborg med omnejd. Känner du att det är dags att ta nästa steg i karriären och bredda ditt professionella nätverk? Då kan vi på Klara erbjuda möjligheten att arbeta som anställd eller underkonsult.

Vill du bidra till en rättssäker och kvalitativ socialtjänst?

Välkommen till Klara!


Ort
Stockholm med omnejd.

Arbetsuppgifter
Varierar beroende på uppdrag.

Kvalifikationer
Socionomexamen samt minst två års yrkeserfarenhet.

Personliga egenskaper
Som socionomkonsult hos Klara får du chansen att bredda din kompetens, få nya erfarenheter och utvidga ditt kontaktnät. Som person är du flexibel, lösningsorienterad och initiativtagande.

Du är trygg i din profession och har ett patientfokuserat arbetssätt.

Om arbetsgivaren
Klara är en trygg arbetsgivare som månar om att man ska trivas och må bra i rollen som socionomkonsult. Vi söker alltid långa samarbeten och relationer.
Efter att vi har lärt känna varandra bestämmer du var, när och i vilken omfattning du vill arbeta, och vi bevakar att du matchas mot lämpliga uppdrag. Vi har ramavtal i flera kommuner i hela landet och det är sannolikt att vi kommer att kunna erbjuda dig uppdrag som passar just dina önskemål. Vår ledning består av erfarna konsultchefer och vana problemlösare som kan erbjuda adekvat stöttning utifrån dina behov under hela uppdragsperioden. Vår förhoppning är att du vill och att du fortsätter vilja vara med på vår resa.


Ansökan
Du är varmt välkommen att skicka in din ansökan till oss redan idag.

Har frågor om den utannonserade tjänsten är du välkommen att kontakta oss.

På vår hemsida www.klarakompetens.se/lediga-uppdrag/ presenterar vi alla våra lediga uppdrag.

Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.

Tillsättning
Löpande Visa mindre

Skolkurator till Tomtbergaskolan

Ansök    Sep 27    Huddinge kommun    Socionom
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår överty... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertygelse är att ju mer vi delar med oss av våra kompetenser, desto mer utrymme skapar vi för alla, såväl medarbetare som våra barn och elever, att växa.

Läs mer om Huddinge pedagogiska plattform https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/arbeta-i-skola-och-forskola/

Om arbetsplatsen
Tomtbergaskolan är en F-6-skola med ca 400 elever. Under hösten flyttar vi tillbaks till den nyrenoverade fina skolan på Kommunalvägen 31, som fullt utbyggd kommer ha över 800 elever. Skolan har en välutvecklad fritidshemsverksamhet och ett aktivt trygghetsteam.


-

Arbetsuppgifter
Som kurator på skolan arbetar du i stor utsträckning operativt och nära den dagliga verksamheten. Du är aktiv i det hälsofrämjande arbetet på skolan. Du kommer att ha ett nära samarbete med skolsköterska, speciallärare och skolledning. Du ingår i elevhälsoteamet. Du kommer att omges av många trevliga och duktiga elever, trevliga och engagerade föräldrar samt professionella och engagerade medarbetare. Tjänsten är i nuläget på 30% men kan komma att utökas successivt allt eftersom skolan växer.

Din profil
Vi söker dig som har socionomexamen, flerårig erfarenhet från socialtjänsten i arbete med barn och deras föräldrar och gärna erfarenhet av att arbeta som skolkurator.
Du har goda pedagogiska insikter och ett genuint intresse och erfarenhet för frågor kring elevers hälsa och mående samt stort intresse för elevhälsoarbete. Du besitter goda IT- kunskaper och är duktig på att uttrycka dig i tal och skrift.

Som person är du strukturerad, målinriktad, utvecklingsbenägen och du vågar ställa krav både på dig själv och andra. Du har en god organisationsförmåga och ett analytiskt och strategiskt arbetssätt samt hög simultankapacitet. Du är trygg, tydlig och lyhörd och kommunicerar på ett sätt så att alla förstår. Du uppskattar och ser olikheter som en tillgång och ser möjligheter med att prova nya lösningar. Din drivkraft är att arbeta för elevernas bästa utifrån deras utveckling och lärande, detta förutsätter givetvis att du har god samarbetsförmåga. Du skall ha en lyhördhet för elevernas behov och vara bra på att skapa och upprätthålla goda kontakter med hemmen. Du skall vara pedagogernas stöd i det hälsofrämjande arbetet. Då arbetet innebär många olika kontakter kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner


Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Skolkurator till Sjötorpsskolan

Ansök    Sep 20    Huddinge kommun    Socionom
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår överty... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertygelse är att ju mer vi delar med oss av våra kompetenser, desto mer utrymme skapar vi för alla, såväl medarbetare som våra barn och elever, att växa.

Läs mer om Huddinge pedagogiska plattform https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/arbeta-i-skola-och-forskola/

Om enheten
Sjötorpsskolan är en fantastisk skola som ligger i Skogås med natur runtomkring. Till pendeltåget går du på strax under 10 minuter. På skolan går drygt 300 elever i årskurserna F-6. Våra värdeord är kunskap, trygghet och hälsa. Vi har ändamålsenliga lokaler där en del av skolan är helt nybyggd och om en månad står vår nya skolgård helt klar.

Vi vill samla de bästa kompetenserna och söker nu dig som vill bidra med din kompetens som skolkurator. Hos oss kommer du att samarbeta med engagerade och målinriktade kollegor. På skolan finns just nu 12 klasser, en särskild undervisningsgrupp och vi håller precis nu på att bygga upp en grundsärskola som nu innefattar knappt 10 elever. Det är tänkt att vi ska låta vår grundsärskola växa. Det finns en välutvecklad fritidshemsverksamhet och ett trygghetsteam som arbetar strukturerat och effektivt.
Helt nytt är att vi har två socionomer knutna till skolan men som har sin anställning genom socialtjänsten. De arbetar som föräldrarådgivare i samarbete med skolans elevhälsoteam och pedagoger.-

Arbetsuppgifter
Som kurator är du med och skapar förutsättningar för en inkluderande skolverksamhet där eleverna får möta en socialt tillgänglig miljö. Du ska bidra till ökad förståelse, kollegial kunskap och verktyg om barns olika förutsättningar genom att arbeta med skolans personal i den pedagogiska miljön.

Du bidrar med din profession till skolans elevhälsoteam. Som skolkurator leder du skolans trygghetsteam. Stor del av arbetet ska vara förebyggande och främjande. Kartläggningar på gruppnivå, samtal med vårdnadshavare, möta elever i grupp och individuellt, att i samarbete med pedagogerna arbeta med klasser kring frågor som faller inom din profession är några av de arbetsuppgifter som tjänsten innefattar.

Din profil
Du är examinerad socionom och har erfarenhet av arbete inom grundskolan. Vi söker dig som är skicklig på att entusiasmera, leda samtal, bygga förtroende och som har goda kunskaper om hur vi kan utveckla den sociala miljön för att bättre kunna möta barns olikheter och utmana normativa idéer. Du har förmågan att leda andra vuxna i trygghetsteamets arbete. Det krävs att du är strukturerad och har framförhållning.

Du gillar att samarbeta med kollegor kring frågor om barns utveckling och lärande och du är skicklig på att bygga förtroendefulla och respektfulla relationer med såväl elever, kollegor och föräldrar. Du är en varm, ansvarstagande och tydlig person med ett inkluderande förhållningssätt, med god kommunikativ förmåga och du gillar att vara del i ett kontinuerligt utvecklingsarbete ihop med dina kollegor.

Vårt arbete i elevhälsoteamet bygger på tillit och vi har ett nära samarbete. Du arbetar prestigelöst tillsammans med alla på skolan och ser det som en styrka att göra skillnad tillsammans.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formanerFacklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Kurator till Vårby RO

Ansök    Okt 20    Huddinge kommun    Socionom
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår överty... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertygelse är att ju mer vi delar med oss av våra kompetenser, desto mer utrymme skapar vi för alla, såväl medarbetare som våra barn och elever, att växa.

Läs mer om Huddinge pedagogiska plattform https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/arbeta-i-skola-och-forskola/

Om arbetsplatsen
Vårby rektorsområde består av tre skolor, Vårbacka-, Grindstu- och Vårbyskolan. Sammanlagt går här ca 650 elever. De allra flesta eleverna i våra skolor har ett annat modersmål än svenska. Skolorna ligger i Vårby Gård, ett grönt och vackert område längs röda tunnelbanelinjen.
Vi arbetar för att alla våra elever ska lyckas! Vill du arbeta i en skolkultur där det finns en stark tro på att alla kan och där det råder höga förväntningar på varje elev, välkommen till oss!-


Om arbetet
Som kuratorn ska du verka för att eleverna får en så god utveckling som möjligt genom att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Du ska stödja elevernas utveckling mot skolans mål, initiera förebyggande åtgärder.
Kontakt och samarbete med elever, vårdnadshavare, lärare, skolledning, övrig skolpersonal, I o F, BUP och Polisen kommer också ingå i dina arbetsuppgifter.
Arbetet kräver en del dokumentation såsom statistik, elevenkäter, analyser, samtal, incidentrapportering vilket betyder att du är strukturerad och digital. Du ska även bedriva gruppövningar för att utveckla elevernas sociala förmågor. Du ska vara ansvarig för trygghetsarbetet genom att leda Trygghetsgruppen.
Tillsammans med bitr. rektor på skolan kommer du att ha ett stort ansvar för elevhälsoarbetet.

Din profil
Vi söker dig som är examinerad socionom gärna med några års erfarenhet av arbete som skolkurator.
Du ska vara ansvarsfull, ha god samarbetsförmåga och vara flexibel och lösningsinriktad då nya behov uppstår i verksamheten. Du bemöter alla på ett respektfullt sätt, barn, föräldrar och kollegor, och bidrar till att skapa en god stämning på din arbetsplats.


Tjänsten tillsätts under förutsättning att erfoderliga beslut fattas.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner
Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Kurator Utsäljeskolan

Ansök    Aug 3    Huddinge kommun    Socionom
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår över... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertygelse är att ju mer vi delar med oss av våra kompetenser, desto mer utrymme skapar vi för alla, såväl medarbetare som våra barn och elever, att växa.

Läs mer om Huddinge pedagogiska plattform https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/arbeta-i-skola-och-forskola/

Om arbetsplatsen
Utsäljeskolan ligger 2,5 km från pendeltågsstationen Stuvsta och/eller Huddinge. Utsäljeskolan är en gemytlig skola som är belägen i ett lugnt område på gränsen mellan Stuvsta och Segeltorp i Huddinge kommun. Under 2021 - 2024 kommer vi att arbeta i paviljonger vid Källbrinks IP under tiden som nya Utsäljeskolan byggs. Den beräknas vara klar 2024 och kommer då att succesivt byggas ut till en F - 9 skola med närmre 1 000 elever. I takt med att skolan växer så kommer också tjänsten att utökas. På skolan har vi idag ca: 580 elever från förskoleklass till år 6. Vi har också en grundsärskola med elever från F - årskurs 6. Här finns också en väl integrerad fritidsverksamhet.

Arbetsuppgifter
Som kurator på skolan arbetar du i stor utsträckning operativt och nära den dagliga verksamheten. Du är aktiv i det hälsofrämjande arbetet på skolan. Du kommer att ha ett nära samarbete med skolsköterska, speciallärare och skolledning. Du ingår i elevhälsoteamet. Du kommer att omges av många trevliga och duktiga elever, trevliga och engagerade föräldrar samt professionella och engagerade medarbetare. Tjänsten kan vara allt mellan 50 -80 %. Det är i nuläget en halvtid på Utsäljeskolan men även Tomtbergaskolan har behov av en kurator på 30 %.
-

Din profil
Vi söker dig som har socionom examen, erfarenhet av att arbeta som kurator samt gärna att du har erfarenhet av att göra sociala utredningar. Du har goda pedagogiska insikter och ett genuint intresse och erfarenhet för frågor kring elevers hälsa och mående samt stort intresse för elevhälsoarbete. Meriterande är erfarenhet av kommunal verksamhet och tidigare arbete med särskola. Du besitter goda IT- kunskaper och är duktig på att uttrycka dig i tal och skrift.

Som person är du strukturerad, målinriktad, utvecklingsbenägen och du vågar ställa krav både på dig själv och andra. Du har en god organisationsförmåga och ett analytiskt och strategiskt arbetssätt samt hög simultankapacitet. I ditt ledarskap är du trygg, tydlig och lyhörd och kommunicerar på ett sätt så att alla förstår. Du uppskattar och ser olikheter som en tillgång och ser möjligheter med att prova nya lösningar. Din drivkraft är att arbeta för elevernas bästa utifrån deras utveckling och lärande, detta förutsätter givetvis att du har god samarbetsförmåga. Du skall ha en lyhördhet för elevernas behov och vara bra på att skapa och upprätthålla goda kontakter med hemmen. Du skall vara pedagogernas stöd i det hälsofrämjande arbetet. Då arbetet innebär många olika kontakter kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner

Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Socialpedagog

Ansök    Aug 19    Huddinge kommun    Socionom
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår överty... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertygelse är att ju mer vi delar med oss av våra kompetenser, desto mer utrymme skapar vi för alla, såväl medarbetare som våra barn och elever, att växa.

Läs mer om Huddinge pedagogiska plattform https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/arbeta-i-skola-och-forskola/

Om arbetsplatsen
Våra särskilda undervisningsgrupper tar emot elever som är i behov av särskilt stöd och av olika skäl har svårt att tillgodogöra sig undervisningen på sin hemskola, det kan vara av olika anledningar. Eleverna som går i våra särskilda undervisningsgrupper är i behov av en mindre verksamhet och stöd, som på ett minutiöst sätt är anpassat för varje enskild individ.
Verksamheten ska utgå från beprövad erfarenhet och forskningsbaserade metoder för att skapa ett optimalt lärande och hålla hög kvalité. Fortbildning och handledning sker kontinuerligt.


-

Arbetsuppgifter
Som socialpedagog ingår du i olika arbetslag bestående av lärare, speciallärare, talpedagog och resurspedagoger, personaltätheten är hög. För att vi ska lyckas krävs ett prestigelöst samarbete mellan alla pedagoger.
Som socialpedagog stöttar du läraren under skoldagen, arbetar med det sociala på raster, luncher, motiverande samtal mm. Du arbetar både skoltid och fritidstid och tillhör därav flera olika arbetslag.

Din profil
Vi söker nu en utbildad socialpedagog med erfarenhet av arbete i en mindre undervisningsgrupp för elever i behov av särskilt stöd i grundskolan. Du har goda IT-kunskaper och förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
Som person är du trygg och har ett lågaffektivt förhållningssätt. Du är tydlig, lyhörd och van att anpassa ditt sätt att kommunicera efter rådande situation. Du är positiv, flexibel och lösningsfokuserad. Du ser möjligheter och potential i varje individ och har förmåga att stå stabilt när konflikter uppstår. Du arbetar strukturerat och har förmågan att reflektera och omvärdera för att utveckla och utvecklas, att hålla sig a jour med aktuell relevant forskning är naturligt för dig. Du har ett situationsanpassat arbetssätt och ett prestigelöst förhållningssätt, är ansvarsfull och har en stor portion tålamod. Du har lätt för att samarbeta, både med kollegor och föräldrar och bidrar med arbetsglädje och kreativitet.
Meriterande är erfarenhet av arbete med elever med diagnoser som t.ex språkstörning eller NPF samt utbildning inom detta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner

Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Skolkurator

Ansök    Sep 7    Huddinge kommun    Socionom
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår överty... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertygelse är att ju mer vi delar med oss av våra kompetenser, desto mer utrymme skapar vi för alla, såväl medarbetare som våra barn och elever, att växa.

Läs mer om Huddinge pedagogiska plattform https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/arbeta-i-skola-och-forskola/

Om arbetsplatsen
Östra grundskolan i Skogås är en kommunal 7-9 skola samt grundsärskola där vi utbildar morgondagens världsmedborgare. Vi ligger långt fram i användandet av digitala lärmiljöer och genom ett entreprenöriellt förhållningssätt gör vi lärandet till något som är viktigt på riktigt. Läs gärna mer på vår hemsida http://grundskolor.huddinge.se/ostragrundskolan.

-

Arbetsuppgifter
Vi söker en skicklig och drivande kurator till vår skola. Tjänsten som kurator handlar om att skapa verkliga förutsättningar för en inkluderande skolverksamhet där eleverna får möta en socialt tillgänglig miljö. Uppdraget handlar om att bidra till ökad förståelse, kollegial kunskap och verktyg om barns olika förutsättningar i samspel genom att arbeta sida vid sida med skolans personal i den pedagogiska miljön.
Som kurator på Östra grundskolan bidrar du med din särskilda kompetens i att öka graden av samverkan mellan vårdnadshavare och personal och att utveckla skolans kompetens i situationer där elever riskerar att exkluderas. Under arbetsdagen kommer du att få samarbeta med inspirerande kollegor i undervisningen, i planeringsstadiet.

Din profil
Vi söker dig som är skicklig på att entusiasmera, leda samtal och bygga förtroende som har goda kunskaper om hur vi kan utveckla miljön för att bättre kunna möta barns olikhet och utmana normativa idéer. Vi söker dig med ett brinnande engagemang för att utveckla skolan.
Du är högskoleutbildad socionom med goda teoretiska och praktiska kunskaper inom socialpsykologi. Du har erfarenhet av att arbeta med barn i åldrarna 13-15 år i skolans värld samt av att samverka med utomstående aktörer så som polis och socialtjänst. Du gillar att samarbeta med kollegor kring frågor om barns utveckling och lärande och du är skicklig på att bygga förtroendefulla och respektfulla relationer med såväl elever, kollegor och föräldrar.

Du är en varm, ansvarstagande och tydlig person med ett inkluderande förhållningssätt, med god kommunikativ förmåga och du gillar att vara del i ett kontinuerligt utvecklingsarbete ihop med dina kollegor.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner


Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Behandlare till enheten för öppenvård 0-20 år

Ansök    Jul 8    Huddinge kommun    Socionom
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. Enhetsbeskrivning Nu utökar vi och utvecklar vår öppenvård 0-20 år/VINR! På enheten för Öppenvård 0-20 år i Huddinge finns fem team, Nätverksteamet, Familjeteamet, Familjestödet, Familjeresursen och VINR- Våld i nära relationer... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

Enhetsbeskrivning
Nu utökar vi och utvecklar vår öppenvård 0-20 år/VINR!
På enheten för Öppenvård 0-20 år i Huddinge finns fem team, Nätverksteamet, Familjeteamet, Familjestödet, Familjeresursen och VINR- Våld i nära relationer. Vi är ca 25 anställda på enheten som alla sitter nära varandra vilket gör det lätt att samarbeta, byta erfarenheter och stötta varandra i arbetet. På enheten pågår ett arbete med implementering av Signs of Safety.
Enheten för öppenvård 0-20 år sitter tillsammans med barn- och ungdomssektionen i Flemingsberg centrum dit det finns goda förbindelser med pendeltåg och bussar.


-

Om arbetet
Vi utökar och ersätter med ytterligare två familj/barnbehandlare som tillsammans med de andra familjebehandlarna på enheten ska bedriva behandling i familjer med skilda behov. På enheten finns barnbehandlare, ungdomsbehandlare, nätverksledare som tillsammans med familjebehandlarna samarbetar kring olika uppdrag. Öppenvården får uppdrag från barn- och ungdomsenheten samt EMV-enheten mot våld.
Uppdragen kan handla om att kartlägga och behandla omsorgsbrister, våldsproblematik och samspelssvårigheter. Arbetet ska vara en hjälp och stöd i olika situationer som t ex, kriser, placeringar i jourhem, föräldrastöd och/eller stöd till den unge. Vi arbetar i hemmet eller på kontoret för att motivera familjer till förändring. Vi arbetar flexibelt med kunskap om olika beprövade behandlingsmetoder, skräddarsyr det familjen behöver och tror på. Vi tror att det viktigaste i all behandling är mötet och alliansen mellan familjer och behandlare.
Under hösten samlas enheten inför kommande arbete och ser över hur vi på bästa sätt ska tillgodose de kommuninvånare som kan komma att behöva vårt stöd.
Det är en självklarhet för oss att samarbeta med de andra teamen inom enheten och andra aktörer som är aktuella för familjen.
Välkommen till Enheten Öppenvård 0-20 år/VINR med lång erfarenhet och olika kompetenser. En enhet som uppskattar flexibilitet och prestigelöshet och vars arbete präglas av systemisk tänkande och lösningsinriktade interventioner.Din profil
Vi söker dig som är utbildad socionom eller har annan likvärdig högskoleutbildning samt vidareutbildning motsvarande steg 1. Du behöver ha erfarenhet av familjebehandlingsarbete med barn/ungdomar och familjer i minst tre år. Du har lätt för att skapa sociala kontakter och är van att arbeta strukturerat och målorienterat. Du är även flexibel och självgående. Att samarbeta med andra och tycka att det är roligt att arbeta i team är en självklarhet för dig. Du ser möjligheterna till förändring hos individerna och i familjerna.
Vi söker dig med erfarenhet av att ha arbetat med specifikt bearbetande barnsamtal i kombination med familjebehandling.
Vi intervjuar sökanden löpande och kan komma att anställa under rekryteringstiden.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner


Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Socialpedagog till Annerstaskolan

Ansök    Jun 15    Huddinge kommun    Socionom
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår överty... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertygelse är att ju mer vi delar med oss av våra kompetenser, desto mer utrymme skapar vi för alla, såväl medarbetare som våra barn och elever, att växa.

Läs mer om Huddinge pedagogiska plattform https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/arbeta-i-skola-och-forskola/

Om arbetsplatsen
Annerstaskolan är en F-9 skola, med ca 440 elever och 80 medarbetare i hjärtat av Flemingsberg, där kunskap och kreativitet möts i södra Stockholm. I närområdet finns bland annat gymnasium, olika forskningscentra, Södertörns högskola, Karolinska Universitetssjukhuset, tandläkarhögskolan och Polishögskolan. Vi tror på och arbetar enligt våra ledord: Mångfald är vår styrka, glädje vår drivkraft och lärande vårt fokus!

-

Arbetsuppgifter
Som socialpedagog jobbar du för att skapa och bibehålla tryggheten i skolan. Du jobbar både förebyggande och främjande vad gäller såväl psykosocial miljö som fysisk miljö. I ansvaret ingår det att anordna sociala aktiviteter med eleverna under raster. Du arbetar både skoltid och fritidstid och du kommer tillhöra ett arbetslag. Som socialpedagog, arbetar du med att utveckla vårt arbete med trygga raster och den pedagogiska lunchen. I vårt arbete för att skapa trygghet och studiero stöttar du även lärare under lektionstid och är en självklar medlem i skolans trygghetsteam.

Din profil
Vi söker nu 2 utbildade socialpedagoger med erfarenhet av arbete i grundskola. Du har goda IT-kunskaper och förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.

Som person är du trygg och har ett lågaffektivt förhållningssätt. Du är tydlig, lyhörd och van att anpassa ditt sätt att kommunicera efter rådande situation. Du är positiv, flexibel och lösningsfokuserad. Du ser möjligheter och potential i varje individ. Du har ett situationsanpassat arbetssätt och ett prestigelöst förhållningssätt, är ansvarsfull och har en stor portion tålamod. Du har lätt för att samarbeta, både med kollegor och föräldrar och bidrar med arbetsglädje och kreativitet.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner


Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Beteendevetare/Socionom/Nutrionist på vikariat till vår klinik vid Novum

Ansök    Maj 27    AB Mando    Socionom
Mando Group AB är ett privatägt sjukvårdsföretag som behandlar ätstörningar, övervikt och fetma. Ätträning, aktivitetsdämpning, vila i värme och social återuppbyggnad är hörnstenar i Mandometerklinikernas evidensbaserade behandling. mando.se/mandometermetoden/ För närvarande finns verksamhet vid fyra kliniker i Sverige. Den största kliniken med heldygnsvård, dagvård och öppenvård finns i Novum vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Forskning vi... Visa mer
Mando Group AB är ett privatägt sjukvårdsföretag som behandlar ätstörningar, övervikt och fetma. Ätträning, aktivitetsdämpning, vila i värme och social återuppbyggnad är hörnstenar i Mandometerklinikernas evidensbaserade behandling. mando.se/mandometermetoden/


För närvarande finns verksamhet vid fyra kliniker i Sverige. Den största kliniken med heldygnsvård, dagvård och öppenvård finns i Novum vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Forskning vid Karolinska Institutet bedrivs integrerat med den kliniska verksamhet.


Kompetens
Du är utbildad till beteendevetare, socionom eller nutrionist med intresse och kanske till och med erfarenhet av behandling av patienter med ätstörningar. Du vill utvecklas i ditt arbete, är öppen för nya behandlingar och intresserad av vetenskapliga landvinningar om motivation och följsamhet i behandlingen och i hjärnforskningens och genetikens bidrag till viktreglering.
Du behöver inte vara fullärd, men du vill utvecklas i din profession, och tycker att samtal och motivation är viktiga och inspirerande delar i ditt arbete.
Vi söker Dig med ett genuint intresse för människor.
För att vara framgångsrik i rollen som behandlare är du en person som agerar aktivt för att hjälpa andra och bemöter andra utifrån deras behov.
Du är bekväm med att ta självständiga beslut när det krävs och du agerar lösningsfokuserat vid motgångar. Det är också viktigt att du behåller din kontroll vid ökad press eller belastning i arbetet.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Vi erbjuder ett intressant arbete i en trivsam miljö där Du blir en nyckelperson i behandlingen av klinikens patienter, både barn och vuxna. Du arbetar i team där olika yrkeskategorier samarbetar i patientens vård. Du kommer att följa din patient genom hela behandlingen och Du har stora möjligheter att påverka både vården och Din egen utveckling.
Du får:
• Inskolning anpassad efter dina behov
• Intern utbildning genom Mandoakademin, där Du får kunskap om olika ätstörningar och hur de behandlas
• Utbildning i motiverande samtal


Varaktighet, arbetstid
Vikariat på 1 år med start 1 juli 2021 eller tidigare. Mycket goda chanser till förlängning.
Dag
Ersättning
Månadslön
Tillträdesdag
Enligt överenskommelse.
Ansökan och CV skickas senast 2021-06-26 till: [email protected]
Rubricera din ansökan med beteendevetare/socionom Huddinge vik.


Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag!


Varmt välkommen med Din ansökan!


Övrigt
Vi gör registerkontroller i samband med anställning.
När du ansöker om arbete samtycker Du till att Dina personuppgifter registreras och behandlas för att fullgöra de uppgifter som är nödvändiga i samband med rekrytering. Uppgifterna sparas så länge de behövs under ansökningstiden. Visa mindre

Mandometerkliniken söker socionom eller beteendevetare till Huddinge

Ansök    Mar 9    AB Mando    Socionom
Beskrivning Mando Group AB är ett privatägt sjukvårdsföretag som behandlar ätstörningar, övervikt och fetma. Ätträning, aktivitetsdämpning, vila i värme och social återuppbyggnad är hörnstenar i Mandometerklinikernas evidensbaserade behandling. Närståendestöd, brukarstöd och motiverande samtal är viktiga inslag i behandlingen https://mando.se/mandometermetoden/. För närvarande finns verksamhet i fyra kliniker i Sverige. Den största kliniken med heldygnsvå... Visa mer
Beskrivning
Mando Group AB är ett privatägt sjukvårdsföretag som behandlar ätstörningar, övervikt och fetma. Ätträning, aktivitetsdämpning, vila i värme och social återuppbyggnad är hörnstenar i Mandometerklinikernas evidensbaserade behandling. Närståendestöd, brukarstöd och motiverande samtal är viktiga inslag i behandlingen https://mando.se/mandometermetoden/.
För närvarande finns verksamhet i fyra kliniker i Sverige. Den största kliniken med heldygnsvård, dagvård och öppenvård finns i Novum vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Forskning vid Karolinska Institutet bedrivs integrerat med den kliniska verksamheten.
Vi erbjuder
Vi erbjuder ett intressant arbete i en trivsam miljö där du blir en nyckelperson i behandlingen av klinikens patienter, både barn och vuxna. Du arbetar i team där olika yrkeskategorier samarbetar i patientens vård. Du kommer att följa Din patient genom hela behandlingen och Du har stora möjligheter att påverka både vården och Din egen utveckling.
Du får också:
Inskolning anpassad efter Dina behov
Intern utbildning genom Mandoakademin, där Du får kunskap om olika ätstörningar och hur de behandlas
Utbildning i motiverande samtal

Kompetenser
Du är auktoriserad socionom eller beteendevetare med intresse av att arbeta kliniskt, nära patienterna.
Du vill utvecklas i Ditt arbete, är öppen för nya behandlingar och intresserad av vetenskapliga landvinningar om motivation och följsamhet i behandlingen och i hjärnforskningens och genetikens bidrag till viktreglering.
Dina personliga egenskaper
Vi söker Dig som har ett genuint intresse av människor. Du är lojal, positiv och har en god social förmåga och tycker om att samarbeta med andra, både självständigt och i team. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Varaktighet, arbetstid
Tillsvidare, inleds med provanställning.
Heltid, dag.
Lön enligt överenskommelse
Tillträde enligt överenskommelse


Skicka din ansökan till [email protected] senast den 2021-04-08. Rubricera din ansökan med Beteendevetare/socionom Huddinge.
Varmt välkommen med Din ansökan!
Övrigt
Vi gör registerkontroller i samband med anställning.
När du ansöker om arbete samtycker Du till att Dina personuppgifter registreras och behandlas för att fullgöra de uppgifter som är nödvändiga i samband med rekrytering. Uppgifterna sparas så länge de behövs under ansökningstiden. Visa mindre

IPS-handledare till sektionen beroende och socialpsykiatri i Huddinge

Ansök    Apr 1    Huddinge kommun    Socionom
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. Om arbetsplatsen Vill du vara med och vidareutveckla vårt sociala arbete inom sektionen för beroende och socialpsykiatri? Hos oss har du möjlighet att göra skillnad! I Huddinge kommun satsar vi på att målgrupperna brukare med psy... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

Om arbetsplatsen
Vill du vara med och vidareutveckla vårt sociala arbete inom sektionen för beroende och socialpsykiatri? Hos oss har du möjlighet att göra skillnad!
I Huddinge kommun satsar vi på att målgrupperna brukare med psykiska funktionsnedsättningar och/eller beroendeproblematik på sikt ska finna, få och kunna behålla ett arbete. I sektionen för beroende och socialpsykiatri finns ett IPS-team bestående av tre IPS-handledare. Två av dem arbetar med personer med psykiatriska funktionsnedsättningar och den tredje med dem som har en beroendeproblematik. IPS-teamet har sin hemvist i centrala Huddinge men stor del av arbetstiden är ute på fältet. Vi söker en vikarierande IPS-handledare i första hand med inriktning psykiska funktionsnedsättningar. Tjänsten är ett vikariat på åtta månader.


-

Arbetsuppgifter
Som IPS-handledare ligger ditt fokus på brukarens behov av stöd för att komma ut i arbetslivet. Du kommer att arbeta utifrån IPS-modellen och kartlägger behov och resurser hos den enskilda brukaren. Utifrån dessa hittar du lämpliga platser ute hos arbetsgivare. Du finns med brukaren för att ge stöd och handledning på arbetsplatsen om det behövs, och kan också erbjuda arbetsgivare och arbetskamrater detsamma. Du behöver även samverka med andra berörda myndigheter. I dina arbetsuppgifter ingår att dokumentera i verksamhetssystemen Procapita/Life Care. Teamet har gemensamma möten och också handledning.

Din profil
Du har adekvat högskoleutbildning och några års erfarenhet av att arbeta med målgruppen personer med psykiska funktionsnedsättningar. Du har gärna utbildning i, kunskap om och erfarenhet av att arbeta enligt IPS-modellen eller Supported Employment, känner ett engagemang för målgruppen och är intresserad av arbetsmarknadsfrågor. Du har lätt för att skapa sociala kontakter och ringer gärna olika arbetsgivare för att hitta rätt plats för din brukare. Att samarbeta med andra är en självklarhet för dig och du ger brukaren det stöd som han/hon behöver för att finna sin väg mot ett arbete. Då viss administration ingår är du van att dokumentera och har du körkort är det ett plus - du kommer att ha hela kommunen som arbetsfält. Stor betydelse kommer att tillmätas dina personliga egenskaper.

För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formanerFacklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Beteendevetare/Socionom på vikariat till vår klinik vid Novum

Ansök    Apr 14    AB Mando    Socionom
Mando Group AB är ett privatägt sjukvårdsföretag som behandlar ätstörningar, övervikt och fetma. Ätträning, aktivitetsdämpning, vila i värme och social återuppbyggnad är hörnstenar i Mandometerklinikernas evidensbaserade behandling. mando.se/mandometermetoden/ För närvarande finns verksamhet vid fyra kliniker i Sverige. Den största kliniken med heldygnsvård, dagvård och öppenvård finns i Novums vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Forskning v... Visa mer
Mando Group AB är ett privatägt sjukvårdsföretag som behandlar ätstörningar, övervikt och fetma. Ätträning, aktivitetsdämpning, vila i värme och social återuppbyggnad är hörnstenar i Mandometerklinikernas evidensbaserade behandling. mando.se/mandometermetoden/


För närvarande finns verksamhet vid fyra kliniker i Sverige. Den största kliniken med heldygnsvård, dagvård och öppenvård finns i Novums vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Forskning vid Karolinska Institutet bedrivs integrerat med den kliniska verksamhet.


Kompetens


Du är utbildad till beteendevetare eller socionom med intresse och kanske till och med erfarenhet av behandling av patienter med ätstörningar. Du vill utvecklas i ditt arbete, är öppen för nya behandlingar och intresserad av vetenskapliga landvinningar om motivation och följsamhet i behandlingen och i hjärnforskningens och genetikens bidrag till viktreglering.


Du behöver inte vara fullärd, men du vill utvecklas i din profession, och tycker att samtal och motivation är viktiga och inspirerande delar i ditt arbete.


Vi söker Dig med ett genuint intresse för människor.


För att vara framgångsrik i rollen är du en person som agerar aktivt för att hjälpa andra och bemöter andra utifrån deras behov.
Du är bekväm med att ta självständiga beslut när det krävs och du agerar lösningsfokuserat vid motgångar. Det är också viktigt att du behåller din kontroll vid ökad press eller belastning i arbetet.


Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.


Vi erbjuder ett intressant arbete i en trivsam miljö där Du blir en nyckelperson i behandlingen av klinikens patienter, både barn och vuxna. Du arbetar i team där olika yrkeskategorier samarbetar i patientens vård. Du kommer att följa din patient genom hela behandlingen och Du har stora möjligheter att påverka både vården och Din egen utveckling.


Du får:
• Inskolning anpassad efter dina behov
• Intern utbildning genom Mandoakademin, där Du får kunskap om olika ätstörningar och hur de behandlas
• Utbildning i motiverande samtal


Varaktighet, arbetstid
Vikariat på 1 år med start 1 juni 2021 eller tidigare.
Dag
Ersättning
Månadslön
Tillträdesdag
Enligt överenskommelse.
Ansökan och CV skickas senast 2021-05-15 till: [email protected]
Rubricera din ansökan med beteendevetare/socionom Huddinge vik.


Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag!


Varmt välkommen med Din ansökan!
Övrigt
Vi gör registerkontroller i samband med anställning.
När du ansöker om arbete samtycker Du till att Dina personuppgifter registreras och behandlas för att fullgöra de uppgifter som är nödvändiga i samband med rekrytering. Uppgifterna sparas så länge de behövs under ansökningstiden. Visa mindre

Beteendevetare/Socionom på vikariat till vår klinik vid Novum

Ansök    Mar 9    AB Mando    Socionom
Mando Group AB är ett privatägt sjukvårdsföretag som behandlar ätstörningar, övervikt och fetma. Ätträning, aktivitetsdämpning, vila i värme och social återuppbyggnad är hörnstenar i Mandometerklinikernas evidensbaserade behandling. mando.se/mandometermetoden/ För närvarande finns verksamhet vid fyra kliniker i Sverige. Den största kliniken med heldygnsvård, dagvård och öppenvård finns i Novums vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Forskning v... Visa mer
Mando Group AB är ett privatägt sjukvårdsföretag som behandlar ätstörningar, övervikt och fetma. Ätträning, aktivitetsdämpning, vila i värme och social återuppbyggnad är hörnstenar i Mandometerklinikernas evidensbaserade behandling. mando.se/mandometermetoden/


För närvarande finns verksamhet vid fyra kliniker i Sverige. Den största kliniken med heldygnsvård, dagvård och öppenvård finns i Novums vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Forskning vid Karolinska Institutet bedrivs integrerat med den kliniska verksamhet.


Kompetens


Du är utbildad till beteendevetare eller socionom med intresse och kanske till och med erfarenhet av behandling av patienter med ätstörningar. Du vill utvecklas i ditt arbete, är öppen för nya behandlingar och intresserad av vetenskapliga landvinningar om motivation och följsamhet i behandlingen och i hjärnforskningens och genetikens bidrag till viktreglering.


Du behöver inte vara fullärd, men du vill utvecklas i din profession, och tycker att samtal och motivation är viktiga och inspirerande delar i ditt arbete.


Vi söker Dig med ett genuint intresse för människor.


För att vara framgångsrik i rollen är du en person som agerar aktivt för att hjälpa andra och bemöter andra utifrån deras behov.
Du är bekväm med att ta självständiga beslut när det krävs och du agerar lösningsfokuserat vid motgångar. Det är också viktigt att du behåller din kontroll vid ökad press eller belastning i arbetet.


Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.


Vi erbjuder ett intressant arbete i en trivsam miljö där Du blir en nyckelperson i behandlingen av klinikens patienter, både barn och vuxna. Du arbetar i team där olika yrkeskategorier samarbetar i patientens vård. Du kommer att följa din patient genom hela behandlingen och Du har stora möjligheter att påverka både vården och Din egen utveckling.


Du får:
• Inskolning anpassad efter dina behov
• Intern utbildning genom Mandoakademin, där Du får kunskap om olika ätstörningar och hur de behandlas
• Utbildning i motiverande samtal


Varaktighet, arbetstid
Vikariat på 1 år med start 1 maj 2021
Dag
Ersättning
Månadslön
Tillträdesdag
Enligt överenskommelse.
Ansökan och CV skickas senast 2021-04-08 till: [email protected]
Rubricera din ansökan med beteendevetare/socionom Huddinge vik.


Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag!


Varmt välkommen med Din ansökan!


Övrigt
Vi gör registerkontroller i samband med anställning.
När du ansöker om arbete samtycker Du till att Dina personuppgifter registreras och behandlas för att fullgöra de uppgifter som är nödvändiga i samband med rekrytering. Uppgifterna sparas så länge de behövs under ansökningstiden. Visa mindre

IPS-handledare till sektionen beroende och socialpsykiatri i Huddinge

Ansök    Feb 3    Huddinge kommun    Socionom
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. Om arbetsplatsen Vill du vara med och vidareutveckla vårt sociala arbete inom sektionen för beroende och socialpsykiatri? Hos oss har du möjlighet att göra skillnad! I Huddinge kommun satsar vi på att målgrupperna brukare med psy... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

Om arbetsplatsen
Vill du vara med och vidareutveckla vårt sociala arbete inom sektionen för beroende och socialpsykiatri? Hos oss har du möjlighet att göra skillnad!
I Huddinge kommun satsar vi på att målgrupperna brukare med psykiska funktionsnedsättningar och/eller beroendeproblematik på sikt ska finna, få och kunna behålla ett arbete. I sektionen för beroende och socialpsykiatri finns ett IPS-team bestående av tre IPS-handledare. Två av dem arbetar med personer med psykiatriska funktionsnedsättningar och den tredje med dem som har en beroendeproblematik. IPS-teamet har sin hemvist i centrala Huddinge men stor del av arbetstiden är ute på fältet. Vi söker en vikarierande IPS-handledare i första hand med inriktning psykiska funktionsnedsättningar. Tjänsten är ett vikariat på åtta månader.


-

Arbetsuppgifter
Som IPS-handledare ligger ditt fokus på brukarens behov av stöd för att komma ut i arbetslivet. Du kommer att arbeta utifrån IPS-modellen och kartlägger behov och resurser hos den enskilda brukaren. Utifrån dessa hittar du lämpliga platser ute hos arbetsgivare. Du finns med brukaren för att ge stöd och handledning på arbetsplatsen om det behövs, och kan också erbjuda arbetsgivare och arbetskamrater detsamma. Du behöver även samverka med andra berörda myndigheter. I dina arbetsuppgifter ingår att dokumentera i verksamhetssystemen Procapita/Life Care. Teamet har gemensamma möten och också handledning.

Din profil
Du har adekvat högskoleutbildning och några års erfarenhet av att arbeta med målgruppen personer med psykiska funktionsnedsättningar. Du har gärna utbildning i, kunskap om och erfarenhet av att arbeta enligt IPS-modellen eller Supported Employment, känner ett engagemang för målgruppen och är intresserad av arbetsmarknadsfrågor. Du har lätt för att skapa sociala kontakter och ringer gärna olika arbetsgivare för att hitta rätt plats för din brukare. Att samarbeta med andra är en självklarhet för dig och du ger brukaren det stöd som han/hon behöver för att finna sin väg mot ett arbete. Då viss administration ingår är du van att dokumentera och har du körkort är det ett plus - du kommer att ha hela kommunen som arbetsfält. Stor betydelse kommer att tillmätas dina personliga egenskaper.

För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formanerFacklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Socialpedagog

Ansök    Jan 19    Huddinge kommun    Socionom
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår överty... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertygelse är att ju mer vi delar med oss av våra kompetenser, desto mer utrymme skapar vi för alla, såväl medarbetare som våra barn och elever, att växa.

Läs mer om Huddinge pedagogiska plattform https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/arbeta-i-skola-och-forskola/

Om arbetsplatsen
Gula villan är en liten SU-grupp som är en del av Fullersta rektorsområde i Huddinge kommun. I gruppen går elever i årskurserna 5-9 med särskilda behov.


-

Arbetsuppgifter
Våra särskilda undervisningsgrupper tar emot elever som är i behov av särskilt stöd och av olika skäl har svårt att tillgodogöra sig undervisningen på sin hemskola. Eleverna som går i våra särskilda undervisningsgrupper är i behov av ett mindre sammanhang och mycket vuxenstöd för att kunna utvecklas optimalt utifrån sina förutsättningar.

Som socialpedagog arbetar du tillsammans med en erfaren lärare med att planera, genomföra ut utvärdera undervisning och rastaktiviteter. Som socialpedagog stöttar du läraren under skoldagen, arbetar med socialträning och utveckling underraster, lunch mm.

Din profil
Vi söker nu en socialpedag med erfarenhet av arbete i en mindre undervisningsgrupp för elever i behov av särskilt stöd i grundskolan. Du har goda IT-kunskaper och förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.

Som person är du trygg och har ett lågaffektivt förhållningssätt. Du är tydlig, lyhörd och van att anpassa ditt sätt att kommunicera efter rådande situation. Du är positiv, flexibel och lösningsfokuserad. Du ser möjligheter och potential i varje individ och har förmåga att stå stabilt när konflikter uppstår. Du arbetar strukturerat och har förmågan att reflektera och omvärdera för att utveckla och utvecklas. Du har lätt för att samarbeta, både med kollegor och föräldrar.

Erfarenhet av att arbeta med barn med NPF är meriterande.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner


Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Anhörigsamordnare

Ansök    Dec 3    Huddinge kommun    Socionom
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. Om arbetsplatsen Biståndskansliet ansvarar för att, utifrån gällande lagstiftning, utreda och besluta om insatser/bistånd inom områdena funktionshinder och äldreomsorg. Biståndskansliet har 70 medarbetare och kontoret ligger cent... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

Om arbetsplatsen
Biståndskansliet ansvarar för att, utifrån gällande lagstiftning, utreda och besluta om insatser/bistånd inom områdena funktionshinder och äldreomsorg. Biståndskansliet har 70 medarbetare och kontoret ligger centralt i Huddinge centrum, nära pendeltåg och busstation. Verksamheten kommer att utökas från 1 januari 2021 med en ny förebyggande enhet för vård- och omsorgsnämndens målgrupper. Enheten ska erbjuda den enskilde trygghet och självständighet i nära samarbete med socialtjänsten. På enheten ingår anhörigstöd, frivilligsamordnare, händigfixare, färdtjänst och seniorträffar.
Vi söker en engagerad och erfaren anhörigsamordnare som vill vara med för att utveckla och bygga upp den nya enheten.


-

Arbetsuppgifter
Tjänsten som anhörigsamordnare syftar till att förebygga ohälsa, bryta isolering, bidra till avlastning samt synliggöra situationen för anhöriga till någon som är i behov av vård och stöd. Anhörigsamordnaren kommer att tillsammans med enhetschef utveckla kommunens stöd till anhöriga och samverka med andra aktörer. Du kommer att erbjuda enskilda samtal, råd och vägledning, leda anhöriggrupper samt planera och genomföra riktat stöd så som föreläsningar. Du har en viktig uppgift i att utifrån den anhöriges situation och behov även lotsa vidare till andra instanser och samverkansparter. Samverkansparter är till exempel biståndshandläggare, frivilligsamordnare, seniorträffar, utförarenheter, intresseorganisationer samt hälso- och sjukvård.
Du kommer att ha en viktig roll för att nå ut med information och du kommer att arbeta uppsökande för att nå ut till anhöriga.
För att lyckas med uppdraget krävs att du har en förmåga och vilja att arbeta utifrån aktuell forskning och evidens samt att du är öppen för digitaliseringens möjligheter.

Din profil
Vi söker dig som har en socionomexamen. Vi vill även att du har erfarenhet av anhörigstöd eller annan verksamhet inom äldreomsorg. Du bör ha tidigare dokumenterad erfarenhet av att arbeta i projekt eller utvecklingsarbete samt en god datorvana. Du är väl förtrogen med de lagar som styr verksamheten. Du bör även ha god kunskap om kommuners och övriga huvudmäns ansvarsområden. För att lyckas med uppdraget gillar du att samverka och se nya möjligheter till utveckling för att främja hälsan hos nämndens målgrupper.
Vi söker vi dig med personlig mognad och förmåga att skapa goda relationer med såväl anhöriga och deras närstående som kollegor och andra samverkansparter. Frågor om anhörigstöd och anhörigas livssituation engagerar dig. Din samarbetsförmåga är bra men du arbetar också självständigt mot gemensamt uppsatta mål. Din roll är såväl operativ som strategisk och du måste vara strukturerad i ditt arbete men också vara flexibel när så krävs.
Det är en fördel om du har erfarenhet av arbete på en mer övergripande nivå inom social och äldreomsorg samt har dokumenterad erfarenhet av att leda samtalsgrupper. Vi ser gärna att du har fördjupningsutbildning inom anhörigstöd, demenssjukdom eller förebyggande arbete.
B-körkort är en fördel.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner
Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Kurator

Ansök    Dec 16    Huddinge kommun    Socionom
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår överty... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertygelse är att ju mer vi delar med oss av våra kompetenser, desto mer utrymme skapar vi för alla, såväl medarbetare som våra barn och elever, att växa.

Läs mer om Huddinge pedagogiska plattform https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/arbeta-i-skola-och-forskola/

Om arbetsplatsen
Annerstaskolan är en F-9 skola belägen i Flemingsberg, antalet elever är 470.
Mångfald är vår styrka, glädje vår drivkraft och lärande vårt fokus. Vår grundsyn är att alla människor kan, vill och ska lyckas i sina uppdrag oavsett om du är elev eller personal hos oss. Vi arbetar aktivt med värdegrundsfrågor och ett positivt förhållningssätt. Vi präglas av en vilja att ständigt utvecklas till det bättre där kunskap och trygghet står i centrum för alla i skolan.

-

Arbetsuppgifter
Du har en viktig roll i skolans elevhälsoteam och samarbetar runt elevernas behov med föräldrar, lärare, övriga medlemmar av elevhälsoteamet samt skolledningen. Du samverkar även med andra myndigheter och verksamheter utanför skolan. Naturligtvis ingår du också i skolans krisgrupp och skolans trygghetsteam.

Du ingår i ett nätverk med andra kuratorer i kommunen.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är sedvanliga arbetsuppgifter för kurator som medlem i EHT och EHF (elevhälsoforumsmöten) samt medverkar i EHM. Du bidrar i utvecklingen av arbetet med förebyggande och främjande insatser och åtgärder samt är med i arbetet med revidering av planen mot diskriminering och kränkande behandling. Du har stöd- och motivationssamtal med enskilda elever och i grupp. Du medverkar i utredningar som rör kränkande behandling tillsammans med våra socialpedagoger och ansvarig bitr. rektor.

Din profil
Du är utbildad socionom, har erfarenhet av arbete i en mångkulturell skola, är professionell i din yrkesroll, bidrar i arbetet med ständiga förbättringar, värdesätter kollegialt arbete och samarbete. Du vill utvecklas tillsammans med andra samt önskar bidra med din kunskap och erfarenhet i det förebyggande arbetet för trygghet och studiero.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formanerFacklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Mandometerkliniken söker socionom eller beteendevetare till Huddinge

Ansök    Nov 17    AB Mando    Socionom
Beskrivning Mando Group AB är ett privatägt sjukvårdsföretag som behandlar ätstörningar, övervikt och fetma. Ätträning, aktivitetsdämpning, vila i värme och social återuppbyggnad är hörnstenar i Mandometerklinikernas evidensbaserade behandling. Närståendestöd, brukarstöd och motiverande samtal är viktiga inslag i behandlingen https://mando.se/mandometermetoden/. För närvarande finns verksamhet i fyra kliniker i Sverige. Den största kliniken med heldygnsvå... Visa mer
Beskrivning
Mando Group AB är ett privatägt sjukvårdsföretag som behandlar ätstörningar, övervikt och fetma. Ätträning, aktivitetsdämpning, vila i värme och social återuppbyggnad är hörnstenar i Mandometerklinikernas evidensbaserade behandling. Närståendestöd, brukarstöd och motiverande samtal är viktiga inslag i behandlingen https://mando.se/mandometermetoden/.
För närvarande finns verksamhet i fyra kliniker i Sverige. Den största kliniken med heldygnsvård, dagvård och öppenvård finns i Novum vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Forskning vid Karolinska Institutet bedrivs integrerat med den kliniska verksamheten.
Vi erbjuder
Vi erbjuder ett intressant arbete i en trivsam miljö där du blir en nyckelperson i behandlingen av klinikens patienter, både barn och vuxna. Du arbetar i team där olika yrkeskategorier samarbetar i patientens vård. Du kommer att följa Din patient genom hela behandlingen och Du har stora möjligheter att påverka både vården och Din egen utveckling.
Du får också:
Inskolning anpassad efter Dina behov
Intern utbildning genom Mandoakademin, där Du får kunskap om olika ätstörningar och hur de behandlas
Utbildning i motiverande samtal

Kompetenser
Du är auktoriserad socionom eller beteendevetare med intresse av att arbeta kliniskt, nära patienterna.
Du vill utvecklas i Ditt arbete, är öppen för nya behandlingar och intresserad av vetenskapliga landvinningar om motivation och följsamhet i behandlingen och i hjärnforskningens och genetikens bidrag till viktreglering.
Dina personliga egenskaper
Vi söker Dig som har ett genuint intresse av människor. Du är lojal, positiv och har en god social förmåga och tycker om att samarbeta med andra, både självständigt och i team. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Varaktighet, arbetstid
Tillsvidare, inleds med provanställning.
Heltid, dag.
Lön enligt överenskommelse
Tillträde enligt överenskommelse
Varmt välkommen med Din ansökan!
Övrigt
Vi gör registerkontroller i samband med anställning.
När du ansöker om arbete samtycker Du till att Dina personuppgifter registreras och behandlas för att fullgöra de uppgifter som är nödvändiga i samband med rekrytering. Uppgifterna sparas så länge de behövs under ansökningstiden. Visa mindre

Kurator till särskola

Ansök    Nov 10    Huddinge kommun    Socionom
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår överty... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertygelse är att ju mer vi delar med oss av våra kompetenser, desto mer utrymme skapar vi för alla, såväl medarbetare som våra barn och elever, att växa.

Läs mer om Huddinge pedagogiska plattform https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/arbeta-i-skola-och-forskola/

Om arbetsplatsen
Lindskolan är en kommunövergripande grundsärskola för elever med autism och autismliknande tillstånd och består av en förskoleklass samt årskurs 1-9. Med klasser i spannet från elever med multifunktionsvariation som läser efter ämnesområden, till de som läser ämnen. Vi praktiserar ett tydliggörande förhållningssätt, som genomlyser hela verksamheten. Elevernas bästa är alltid i fokus, vi är lågaffektiva, samspelta, prestigelösa, välkomnande och stöttande. Gentemot elever såväl som gentemot varandra och oss själva

-

Arbetsuppgifter
Vi söker en socionom till ett delat uppdrag som kurator och pedagog på golvet. Att känna eleverna och förstå deras kommunikation är A och O för att kunna möta dem när de har det extra tufft och vi vill därför nu stärka vårt EHT-team med en kurator som kan den dagliga verksamheten.
I uppdraget ingår alla de delar som man möter som pedagog på golvet, en förväntan att utifrån professionen hjälpa oss att se nya vägar att nå eleverna. Samt ett administrativt ansvar för orosanmälningar och sociala bedömningar.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet

Din profil
Vi söker dig, som har erfarenhet från verksamheter där man möter barn och unga med IF och autism och barn och unga med multifunktionsvariation. Du har kunskaper om IF och/eller autism och förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska. Du bör vara trygg i att arbeta med ett tydliggörande förhållningssätt.
Som person är du trygg och lågaffektiv. Du är tydlig, lyhörd och van att anpassa ditt sätt att kommunicera efter mottagare och rådande situation, du är positiv och lösningsfokuserad. Du ser möjligheter och potential i varje individ. Du arbetar strukturerat och har förmågan att reflektera och omvärdera för att utveckla och utvecklas.
Du har ett situationsanpassat arbetssätt, ett prestigelöst förhållningssätt och en vilja att utvecklas i din yrkesroll.
Vi har höga förväntningar på både elever och medarbetare och du som söker tjänsten bör brinna för både din egna och elevernas utveckling
Detta får du när du kommer till oss:
Introduktionsutbildningar kring autismen, pedagogiken, ett lågaffektivt bemötande och miljön som den tredje pedagogen
Professionella, kompetenta, erfarna och väldigt trevliga kollegor i arbetslag med hög personaltäthet


Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner

Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Socionom till särskolan

Ansök    Sep 29    Huddinge kommun    Socionom
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår överty... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertygelse är att ju mer vi delar med oss av våra kompetenser, desto mer utrymme skapar vi för alla, såväl medarbetare som våra barn och elever, att växa.

Läs mer om Huddinge pedagogiska plattform https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/arbeta-i-skola-och-forskola/

Om arbetsplatsen
Lindskolan är en kommunövergripande grundsärskola för elever med autism och autismliknande tillstånd och består av en förskoleklass samt årskurs 1-9. Med klasser i spannet från elever med multifunktionsvariation som läser efter ämnesområden, till de som läser ämnen. Vi praktiserar ett tydliggörande förhållningssätt, som genomlyser hela verksamheten. Elevernas bästa är alltid i fokus, vi är lågaffektiva, samspelta, prestigelösa, välkomnande och stöttande. Gentemot elever såväl som gentemot varandra och oss själva.

-

Arbetsuppgifter
Vi söker en socionom till ett delat uppdrag som kurator och pedagog på golvet. Att känna eleverna och förstå deras kommunikation är A och O för att kunna möta dem när de har det extra tufft och vi vill därför nu stärka vårt EHT-team med en kurator som kan den dagliga verksamheten.
I uppdraget ingår alla de delar som man möter som pedagog på golvet, en förväntan att utifrån professionen hjälpa oss att se nya vägar att nå eleverna. Samt ett administrativt ansvar för orosanmälningar och sociala bedömningar.

Din profil
Vi söker dig, som har erfarenhet från verksamheter där man möter barn och unga med IF och autism och barn och unga med multifunktionsvariation. Du har kunskaper om IF och/eller autism och förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska. Du bör vara trygg i att arbeta med ett tydliggörande förhållningssätt.

Som person är du trygg och lågaffektiv. Du är tydlig, lyhörd och van att anpassa ditt sätt att kommunicera efter mottagare och rådande situation, du är positiv och lösningsfokuserad. Du ser möjligheter och potential i varje individ. Du arbetar strukturerat och har förmågan att reflektera och omvärdera för att utveckla och utvecklas.
Du har ett situationsanpassat arbetssätt, ett prestigelöst förhållningssätt, erfarenhet av tydliggörande pedagogik och en vilja att utvecklas i din yrkesroll.

Vi har höga förväntningar på både elever och medarbetare och du som söker tjänsten bör brinna för både din egna och elevernas utveckling

Detta får du när du kommer till oss:
Introduktionsutbildningar kring autismen, pedagogiken, ett lågaffektivt bemötande och miljön som den tredje pedagogen
Professionella, kompetenta, erfarna och väldigt trevliga kollegor i arbetslag med hög personaltäthet

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formanerFacklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Beteendevetare/Socionom på vikariat till vår klinik vid Sophiahemmet

Ansök    Nov 9    AB Mando    Socionom
Mando Group AB är ett privatägt sjukvårdsföretag som behandlar ätstörningar, övervikt och fetma. Ätträning, aktivitetsdämpning, vila i värme och social återuppbyggnad är hörnstenar i Mandometerklinikernas evidensbaserade behandling. mando.se/mandometermetoden/ För närvarande finns verksamhet vid fyra kliniker i Sverige. Den största kliniken med heldygnsvård, dagvård och öppenvård finns i Novums vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Forskning v... Visa mer
Mando Group AB är ett privatägt sjukvårdsföretag som behandlar ätstörningar, övervikt och fetma. Ätträning, aktivitetsdämpning, vila i värme och social återuppbyggnad är hörnstenar i Mandometerklinikernas evidensbaserade behandling. mando.se/mandometermetoden/


För närvarande finns verksamhet vid fyra kliniker i Sverige. Den största kliniken med heldygnsvård, dagvård och öppenvård finns i Novums vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Forskning vid Karolinska Institutet bedrivs integrerat med den kliniska verksamhet.


Kompetens


Du är utbildad till beteendevetare eller socionom med intresse och kanske till och med erfarenhet av behandling av patienter med ätstörningar. Du vill utvecklas i ditt arbete, är öppen för nya behandlingar och intresserad av vetenskapliga landvinningar om motivation och följsamhet i behandlingen och i hjärnforskningens och genetikens bidrag till viktreglering.


Du behöver inte vara fullärd, men du vill utvecklas i din profession, och tycker att samtal och motivation är viktiga och inspirerande delar i ditt arbete.


Vi söker Dig med ett genuint intresse för människor.


För att vara framgångsrik i rollen är du en person som agerar aktivt för att hjälpa andra och bemöter andra utifrån deras behov.
Du är bekväm med att ta självständiga beslut när det krävs och du agerar lösningsfokuserat vid motgångar. Det är också viktigt att du behåller din kontroll vid ökad press eller belastning i arbetet.


Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.


Vi erbjuder ett intressant arbete i en trivsam miljö där Du blir en nyckelperson i behandlingen av klinikens patienter, både barn och vuxna. Du arbetar i team där olika yrkeskategorier samarbetar i patientens vård. Du kommer att följa din patient genom hela behandlingen och Du har stora möjligheter att påverka både vården och Din egen utveckling.


Du får:
• Inskolning anpassad efter dina behov
• Intern utbildning genom Mandoakademin, där Du får kunskap om olika ätstörningar och hur de behandlas
• Utbildning i motiverande samtal


Varaktighet, arbetstid
Vikariat om minst 1 år from 1 februari 2021.
Dag
Ersättning
Månadslön
Tillträdesdag
Enligt överenskommelse.
Ansökan och CV skickas senast 2020-12-09 till: [email protected]
Rubricera din ansökan med beteendevetare/socionom Sophiahemmet vik.


Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag!


Varmt välkommen med Din ansökan!


Övrigt
Vi gör registerkontroller i samband med anställning.
När du ansöker om arbete samtycker Du till att Dina personuppgifter registreras och behandlas för att fullgöra de uppgifter som är nödvändiga i samband med rekrytering. Uppgifterna sparas så länge de behövs under ansökningstiden. Visa mindre

Mando Group AB söker socionom eller beteendevetare till Huddinge.

Ansök    Sep 24    AB Mando    Socionom
Beskrivning Mando Group AB är ett privatägt sjukvårdsföretag som behandlar ätstörningar, övervikt och fetma. Ätträning, aktivitetsdämpning, vila i värme och social återuppbyggnad är hörnstenar i Mandometerklinikernas evidensbaserade behandling. Närståendestöd, brukarstöd och motiverande samtal är viktiga inslag i behandlingen https://mando.se/mandometermetoden/. För närvarande finns verksamhet i fyra kliniker i Sverige. Den största kliniken med heldygnsvå... Visa mer
Beskrivning
Mando Group AB är ett privatägt sjukvårdsföretag som behandlar ätstörningar, övervikt och fetma. Ätträning, aktivitetsdämpning, vila i värme och social återuppbyggnad är hörnstenar i Mandometerklinikernas evidensbaserade behandling. Närståendestöd, brukarstöd och motiverande samtal är viktiga inslag i behandlingen https://mando.se/mandometermetoden/.
För närvarande finns verksamhet i fyra kliniker i Sverige. Den största kliniken med heldygnsvård, dagvård och öppenvård finns i Novum vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Forskning vid Karolinska Institutet bedrivs integrerat med den kliniska verksamheten.
Vi erbjuder
Vi erbjuder ett intressant arbete i en trivsam miljö där du blir en nyckelperson i behandlingen av klinikens patienter, både barn och vuxna. Du arbetar i team där olika yrkeskategorier samarbetar i patientens vård. Du kommer att följa Din patient genom hela behandlingen och Du har stora möjligheter att påverka både vården och Din egen utveckling.
Du får också:
Inskolning anpassad efter Dina behov
Intern utbildning genom Mandoakademin, där Du får kunskap om olika ätstörningar och hur de behandlas
Utbildning i motiverande samtal

Kompetenser
Du är auktoriserad socionom eller beteendevetare med intresse av att arbeta kliniskt, nära patienterna.
Du vill utvecklas i Ditt arbete, är öppen för nya behandlingar och intresserad av vetenskapliga landvinningar om motivation och följsamhet i behandlingen och i hjärnforskningens och genetikens bidrag till viktreglering.
Dina personliga egenskaper
Vi söker Dig som har ett genuint intresse av människor. Du är lojal, positiv och har en god social förmåga och tycker om att samarbeta med andra, både självständigt och i team. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Varaktighet, arbetstid
Tillsvidare, inleds med provanställning.
Heltid, dag/kväll/helg.
Varmt välkommen med Din ansökan!
Övrigt
Vi gör registerkontroller i samband med anställning.
När du ansöker om arbete samtycker Du till att Dina personuppgifter registreras och behandlas för att fullgöra de uppgifter som är nödvändiga i samband med rekrytering. Uppgifterna sparas så länge de behövs under ansökningstiden. Visa mindre

Kurator till Fullersta ro

Ansök    Sep 9    Huddinge kommun    Socionom
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår överty... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertygelse är att ju mer vi delar med oss av våra kompetenser, desto mer utrymme skapar vi för alla, såväl medarbetare som våra barn och elever, att växa.

Läs mer om Huddinge pedagogiska plattform https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/arbeta-i-skola-och-forskola/

Om arbetsplatsen
Fullersta rektorsområde i Huddinge. Skolan ligger naturskönt beläget i kanten av Fullersta villaområde med härlig skog och Källbrinks idrottsplats alldeles inpå knuten. Rektorsområdet omfattar tre skolenheter Stenmoskolan (F-3), Skogskällan (F-6) och Gula villan (6-9). Rektorsområdet har cirka 600 elever. Pedagogerna arbetar i arbetslag. Verksamheten är väl fungerande och präglas av kompetens och positiv elevsyn. Tjänsten innefattar hela rektorsområdet.

-Arbetsuppgifter
Arbetet innebär att bidra med psykosocial kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet.
I arbetsuppgifterna ingår att:
Delta i skolans elevhälsoteam, som består av rektor, teamledare, speciallärare, skolsköterska, skolläkare och skolpsykolog. Elevhälsoteamet samlas regelbundet för att arbeta förebyggande och främjande.
Stödja enskilda elever och deras familjer i problemsituationer genom samtal och rådgivning. Genom att som sakkunnig inom sitt område planera åtgärder för utvecklandet av skolverksamheten och stärkandet av samarbetet mellan hem och skola.
Arbeta med rådgivning till personal, med frågor kring trygghet, värdegrund och problematisk skolfrånvaro.

Samarbeta med skolans personal där tonvikten i arbetet ligger på att upptäcka svårigheter som dyker upp i skolan och ingripa i ett tidigt skede.

Arbeta, förutom med enskilda elever, också med grupper.
Leda trygghetsteamet samt ansvara för likabehandlingsarbetet i rektorsområdet.
Ha en samordnande funktion med olika myndigheter så som socialtjänst, BUP och polis.
Vara samordnande kring socialtjänstanmälningar.
Ansvara för skolans Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Din profil
Har socionomexamen eller motsvarande,
Har erfarenhet från skolmiljö eller liknande,
Har förmåga att lösa dina uppgifter på ett flexibelt och kreativt sätt
med god kvalitet,
Är målinriktad, analytisk, kreativ och kan arbeta självständigt,
Har lätt för att samarbeta,
Tar initiativ, tycker om att samarbeta med andra och innehar en god förmåga att själv leda och organisera ditt arbete på bas av en dialog med skolans Elevhälsoteam där arbetsområden prioriteras
Har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift,
Kan ha många bollar i luften,
Är trygg i kontakt med elever, föräldrar, myndigheter och frivilliga organisationer.

Då vi arbetar i en lärande organisation i ständig utveckling så fäster vi stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner

Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Gruppledare till Förebyggarteamet

Ansök    Aug 17    Huddinge kommun    Socionom
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. Om arbetsplatsen Förebyggarteamet ingår i enheten Förebyggande och uppsökande 0-20 år som finns inom socialförvaltningen. I enheten ingår även gruppverksamheten Fridlyst, kommunens fyra familjecentraler samt vårt föräldraskapsarb... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

Om arbetsplatsen
Förebyggarteamet ingår i enheten Förebyggande och uppsökande 0-20 år som finns inom socialförvaltningen. I enheten ingår även gruppverksamheten Fridlyst, kommunens fyra familjecentraler samt vårt föräldraskapsarbete. Enhetens mål är att jobba förebyggande, uppsökande och samverkande för att tidigt upptäcka barn och föräldrars behov av stöd. Förebyggarteamet består av åtta fältsekreterare som jobbar i hela kommunen. Vi har en nära samverkan med skolor, fritidsgårdar, polis och andra som kommer i kontakt med ungdomar. Teamet har väl utvecklade arbetsmetoder och bedriver ett genomtänkt och professionellt förebyggande och uppsökande arbete.


-

Arbetsuppgifter
Du kommer som gruppledare att ingå i ett team av åtta fältsekreterare som jobbar uppsökande, förebyggande och samverkande i Huddinge kommun. Vår målgrupp är barn och ungdomar 10-20 år.
Dina arbetsuppgifter kommer att vara att leda, vägleda och handleda gruppen i det dagliga arbetet. Du ska även fördela, prioritera och strukturera arbetsuppgifter. Representera verksamheten internt inom myndigheten samt externt gentemot våra olika samarbetspartners, exempelvis skola, fritidsverksamhet samt polis. Medverka tillsammans med enhetschef i att utveckla verksamheten.
Du kommer att tillsammans med enhetschef och två ytterligare gruppledare, ingå i enhetens ledningsgrupp som jobbar med, för enheten övergripande frågor samt utveckling av verksamheten utifrån fastlagda mål.


Din profil
Vi söker dig som är utbildad socionom och har erfarenhet inom verksamhetsområdet. Det är önskvärt att du har minst 5 års erfarenhet av kvalificerat socialt arbete med barn och familj inom öppenvård eller myndighet. Vi ser gärna att du har erfarenhet av ledarskap. Vi söker en person med god förmåga att samarbeta, vara kreativ, flexibel och strukturerad. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner

Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Samordnare till sociala insatsgrupper

Ansök    Aug 11    Huddinge kommun    Socionom
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. Om arbetsplatsen Sociala insatsgrupper (SIG) är en grupp personer som samverkar kring en ungdom för att hjälpa ungdomen att sluta begå brott. Gruppen består av personer från socialtjänst, polis, fritidsverksamhet och skola. I gru... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

Om arbetsplatsen
Sociala insatsgrupper (SIG) är en grupp personer som samverkar kring en ungdom för att hjälpa ungdomen att sluta begå brott. Gruppen består av personer från socialtjänst, polis, fritidsverksamhet och skola. I gruppen kan också ungdomens föräldrar och andra viktiga personer i ungdomens liv vara med.

-

Arbetsuppgifter
I rollen som samordnare i arbetet med SIG kommer du planera, strukturera, dokumentera och följa upp arbetet med ungdomar i åldern 13-20 år som riskerar att utveckla en kriminell livsstil. I det dagliga arbetet kommer du tillsammans med en kollega ha nära och tät kontakt med ungdom/familj och andra viktiga samarbetspartners, som skola, polis, fritidsverksamhet och övriga i ungdomens nätverk.

Arbetet som samordnare ställer krav på en hög självständighet och flexibilitet samt förmåga att samverka med många olika parter. Tjänsten innefattar eventuellt telefonjour till 22.00 på vardagar/varannan vecka.

Sociala insatsgrupper ingår i enheten Öppenvård Ungdom. Enheten består av SIG, Huddinge Ungdomsmottagning, Stödcentrum för unga brottsutsatta, MiniMaria och ungdomsboendet Myren. Totalt arbetar 17 personer i enheten samt en enhetschef.

https://www.huddinge.se/stod-och-omsorg/barn-ungdom-och-familj/kriminalitet-bland-unga/sociala-insatsgrupper/Din profil
Socionomexamen eller likvärdig högskoleexamen och erfarenhet av arbete med ungdomar.
Erfarenhet av myndighetsutövning är meriterande, likväl som utbildning i SAVRY/ESTER och Ett nytt vägval. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner

Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre