Lediga jobb Huddinge kommun i Huddinge

Se alla lediga jobb från Huddinge kommun i Huddinge. Genom att välja ett specifikt yrke kan du även välja att se alla lediga jobb i Huddinge som finns inom det yrket.

Speciallärare med specialisering mot matematikutveckling åk 4-9

Ansök    Maj 17    Huddinge kommun    Specialpedagog
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertyg... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertygelse är att ju mer vi delar med oss av våra kompetenser, desto mer utrymme skapar vi för alla, såväl medarbetare som våra barn och elever, att växa.

Om arbetsplatsen
Utsäljeskolan är en kommunal skola i Huddinge innefattande grundskola och anpassad grundskola, belägen i ett lugnt villaområde på gränsen mellan Stuvsta och Segeltorp. Skolan är en treparallellig F-6-skola som successivt kommer att växa och omfatta årskurs F-9. Sedan 2,5 år tillbaka befinner vi oss i tillfälliga paviljonger vid Källbrinks IP under tiden vår nya skola är under uppbyggnad. Från och med höstterminen 2024 kommer verksamheten att bedrivas i helt nybyggda lokaler med en helt ny skolgård. Vi är idag 525 elever och kommer från och med höstterminen vara drygt 600 elever då våra nuvarande åk 6:or blir våra första åk 7:or. När skolan är helt utbyggd höstterminen 2026 beräknas den rymma ca 850 elever. Skolan har ett väl fungerande elevhälsoteam samt specialpedagoger som arbetar nära pedagogerna i den dagliga verksamheten.
Läs gärna mer på Utsäljeskolan (huddinge.se)

-

Arbetsuppgifter
Att vara lärare och professionell pedagog i Huddinge kommun innebär att du har höga förväntningar och en tro på att alla elever kan nå framgång utifrån sina förutsättningar. Du skapar goda relationer, såväl med elever som med vårdnadshavare, byggda på förtroende och respekt. Du är väl medveten om din egen påverkan på elevernas lärande. Med utgångspunkt i elevernas resultat, forskning och beprövad erfarenhet, följer du upp undervisningens kvalitet, reflekterar och utvärderar i syfte att utveckla undervisningen. Vi arbetar med kollegialt lärande vilket innebär att du samarbetar med kollegor för att utveckla dig själv och din undervisning samt skolans pedagogiska arbete. Som person behöver du vara strukturerad, ansvarstagande och ha god förmåga att kunna arbeta både självständigt och i arbetslag.

Som speciallärare på Utsäjeskolan ingår du i vårt specialpedagogiska team som ansvarar för att erbjuda specialpedagogiskt stöd till alla skolans elever. Tjänsten är inledningsvis på 50% men kommer att utökas i takt med att skolan växer. Ditt ansvarsområde kommer främst bestå i att utgöra specialpedagogiskt stöd till våra äldre elever utifrån fördjupade kunskaper kring matematikutveckling med fokus på individnivå. Du använder specialpedagogiska metoder för att planera, förbereda och bedriva undervisning och stötta eleven utifrån dennes specifika svårighet. Du genomför pedagogiska utredningar, anpassningar och åtgärdsprogram och arbetar för att undanröja hinder och svårigheter i lärmiljön samt för att utveckla alternativa lärmiljöer och lärverktyg. På ett systematiskt sätt reflekterar du över och utvärderar det praktiska arbetet enskilt och tillsammans med andra. Du ingår även i skolans elevhälsoteam.

Kravspecifikation
Du är legitimerad speciallärare med specialisering mot matematikutveckling. Du har även lärarlegitimation med behörighet att undervisa i matematik i åk 4-9. Du kan omsätta verksamhetens uppdrag när det gäller elever i behov av särskilt stöd. Du är skicklig på att anpassa arbetsmetoder och tillvägagångssätt till olika gruppers och individers förutsättningar.

Du är väl förtrogen med aktuell pedagogisk och didaktisk forskning och kan omsätta dina fördjupade kunskaper kring matematikutveckling i vardagen.
Utöver det är du skicklig på att uttrycka dig i tal och skrift och på att bygga förtroendefulla relationer till såväl elever, vårdnadshavare som kollegor. Du ser dokumentation och bedömning av elevernas kunskapsutveckling som en självklar del i ditt arbete. Du har god förmåga för analys och reflektion och utvecklar ständigt din undervisning. Du ser dig själv som en självklar del för att skapa goda förutsättningar för elevernas lärande.
Då skolans ledord är TILLSAMMANS behöver din förmåga att samarbeta kollegialt med alla skolans yrkeskategorier vara väl utvecklad.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner

Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Lärare i slöjd Östra rektorsområde

Ansök    Maj 17    Huddinge kommun    Ämneslärare, 7-9
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår överty... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertygelse är att ju mer vi delar med oss av våra kompetenser, desto mer utrymme skapar vi för alla, såväl medarbetare som våra barn och elever, att växa.

Om arbetsplatsen
Östra rektorsområdet, där skolorna Sjötorpsskolan, Mörtviksskolan och Östra grundskolan ingår, söker nu en lärare i slöjd. Vi är en kommunal verksamhet som utbildar morgondagens världsmedborgare och vi ligger i framkant i användandet av digitala lärmiljöer och genom ett entreprenöriellt förhållningssätt gör vi lärandet till något som är viktigt på riktigt. Läs gärna mer på våra hemsidor https://www.huddinge.se/sjotorpsskolan/
https://www.huddinge.se/mortviksskolan/
http://grundskolor.huddinge.se/ostragrundskolan.

-

Arbetsuppgifter
Att vara lärare och professionell pedagog i Huddinge kommun innebär att du har höga förväntningar och en tro på att alla elever kan nå framgång utifrån sina förutsättningar. Du skapar goda relationer, såväl med elever som med vårdnadshavare, byggda på förtroende och respekt. Du är medveten om din egen påverkan på elevernas lärande. Med utgångspunkt i elevernas resultat, forskning och beprövad erfarenhet, följer du upp undervisningens kvalitet, reflekterar och utvärderar i syfte att utveckla undervisningen. Du ger framåtsyftande återkoppling till eleverna med syfte till utveckling och stöttar elever i behov av särskilt stöd. Vi arbetar med kollegialt lärande vilket innebär att du samarbetar med kollegor för att utveckla dig själv och din undervisning samt skolans pedagogiska arbete.

Som lärare i slöjd har du flera ämneskollegor, men ingår även i ett arbetslag där ni tillsammans planerar och genomför ämnesövergripande undervisning.

Din profil
Du är legitimerad grundskollärare med behörighet i slöjdämnet. Du är väl förtrogen med styrdokumenten och har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.

Du är flexibel och har god samarbetsförmåga, har lätt för att skapa goda relationer och samverka med elever, vårdnadshavare, arbetslaget, skolans elevhälsoteam samt skolledning. I ditt pedagogiska ledarskap är du en tydlig ledare och i klassrummet har du förmågan att skapa en arbetsmiljö som präglas av trygghet, förtroende och respekt. Med god didaktisk förmåga, goda ämneskunskaper, en tydlig struktur och med en varierad undervisning som är anpassad utifrån den enskilde eleven skapar du de bästa förutsättningarna för att våra elever ska uppnå kunskapskraven.
Du ser dokumentation och bedömning av elevernas kunskapsutveckling som en självklar del i ditt arbete. Du har god förmåga för analys och reflektion och utvecklar ständigt din undervisning. Du ser dig själv som en självklar del för att skapa goda förutsättningar för elevernas lärande. För denna tjänst lägger vi stort värde vid personlig lämplighet.
Krav
Legitimerad lärare för grundskolan.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner

Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Objektspecialist till barn- och utbildningsförvaltningen

Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertyg... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertygelse är att ju mer vi delar med oss av våra kompetenser, desto mer utrymme skapar vi för alla, såväl medarbetare som våra barn och elever, att växa.

Om arbetsplatsen
Den nya tjänsten har sin placering i avdelningen Grundskolestöd och Digitalisering på Barn- och utbildningsförvaltning.-

Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter är mycket varierande, du:
- fungerar som samordnare och expert gentemot representanter för användarna ex. administratörer i olika skolformer, handläggare på central förvaltning och andra berörda parter inom dina ansvarsområden.
- verkställer aktuell objektplans mål inom givna ramar på ett kostnadseffektivt sätt.
- koordinerar och administrerar verksamhetsbehov i ett tätt samarbete med objektförvaltningens objektspecialister it och i samarbete med objektledare för att genomföra förändringar inom området.
- företräder det egna ansvarsområdet och beaktar Huddinge kommuns pedagogiska verksamheters behov.
- stöttar verksamheten i att formulera och beskriva sina behov av tjänster och funktionalitet.
- har god kännedom om och efterlever portföljstyrningens struktur och processer.
- omvärldsbevakar utifrån ett verksamhetsperspektiv.

Kvalifikationskrav
Vi söker en kandidat med en relevant utbildning eller motsvarande erfarenhet som är väl lämpad för att trivas och lyckas i rollen hos oss. Vi ser också att du behärskar svenska i både tal och skrift. Vidare har du erfarenhet av kommunal verksamhet samt djupa IT-kunskaper.

Din profil
Det är av stor vikt att du kan arbeta självständigt och har förmåga att ta egna initiativ. Du har en god förmåga att samarbeta och skapa goda relationer såväl internt som externt. Du är prestigelös, flexibel och beredd att utföra både enklare och mer kvalificerade arbetsuppgifter med samma engagemang. Du är lyhörd, bidrar med ett lösningsfokus i komplexa utmaningar, kan arbeta med flera uppdrag samtidigt många gånger i ett högt tempo. Att kunna prioritera på ett ansvarsfullt sätt och vara beredd på att nya ansvarsområden över tid kan ingå i tjänsten är en förutsättning för att uppdraget ska kunna genomföras med framgång. För denna roll är det viktigt att du har en hög servicekänsla, har en vilja och förmåga att hjälpa andra, är ordningsam, noggrann och strukturerad samt uttrycker dig väl i både tal och skrift. Att samarbeta med kollegor med andra professioner ser du som en viktig del i ditt arbete och något som bidrar till att verksamheten utvecklas. Vid tillsättandet av denna tjänst läggs stor vikt vid personlig lämplighet

Det är meriterande om du har:
- lärarexamen
- deltagit i offentliga upphandlingar
- kunskap om dataskyddsförordningen - GDPR
- tidigare erfarenhet av uppdrag inom offentlig/kommunal verksamhet

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner

Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Lärare till förskoleklass

Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår överty... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertygelse är att ju mer vi delar med oss av våra kompetenser, desto mer utrymme skapar vi för alla, såväl medarbetare som våra barn och elever, att växa.

Om arbetsplatsen
Östra rektorsområdet, där skolorna Sjötorpsskolan, Mörtviksskolan och Östra grundskolan ingår, söker nu en lärare till förskoleklass. Vi är en kommunal verksamhet som utbildar morgondagens världsmedborgare och vi ligger i framkant i användandet av digitala lärmiljöer och genom ett entreprenöriellt förhållningssätt gör vi lärandet till något som är viktigt på riktigt. Läs gärna mer på våra hemsidor https://www.huddinge.se/sjotorpsskolan/
https://www.huddinge.se/mortviksskolan/
http://grundskolor.huddinge.se/ostragrundskolan.


-

Arbetsuppgifter
Att vara lärare och professionell pedagog i Huddinge kommun innebär att du har höga förväntningar och en tro på att alla elever kan nå framgång utifrån sina förutsättningar. Du skapar goda relationer, såväl med elever som med vårdnadshavare, byggda på förtroende och respekt. Du är medveten om din egen påverkan på elevernas lärande. Med utgångspunkt i elevernas resultat, forskning och beprövad erfarenhet, följer du upp undervisningens kvalitet, reflekterar och utvärderar i syfte att utveckla undervisningen. Du ger framåtsyftande återkoppling till eleverna med syfte till utveckling och stöttar elever i behov av särskilt stöd. Vi arbetar med kollegialt lärande vilket innebär att du samarbetar med kollegor för att utveckla dig själv och din undervisning samt skolans pedagogiska arbete.

Vi söker nu en lärare till förskoleklass som tillsammans med arbetslaget kommer att bedriva och utveckla vår fina verksamhet. Du har flera ämneskollegor, men ingår även i ett arbetslag där ni tillsammans planerar och genomför ämnesövergripande undervisning.

Din profil
Du är flexibel och har god samarbetsförmåga, har lätt för att skapa goda relationer och samverka med elever,
vårdnadshavare, arbetslaget, skolans elevhälsoteam samt skolledning. I ditt pedagogiska
ledarskap är du en tydlig ledare och i klassrummet har du förmågan att skapa en arbetsmiljö
som präglas av trygghet, förtroende och respekt. Med god didaktisk förmåga, goda
ämneskunskaper, en tydlig struktur och med en varierad undervisning som är anpassad utifrån
den enskilde eleven skapar du de bästa förutsättningarna för att våra elever ska uppnå
kunskapskraven.
Du ser dokumentation och bedömning av elevernas kunskapsutveckling som en självklar del i
ditt arbete. Du har god förmåga för analys och reflektion och utvecklar ständigt din
undervisning. Du ser dig själv som en självklar del för att skapa goda förutsättningar för
elevernas lärande. För denna tjänst lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.

Kvalifikationskrav
Du är legitimerad förskolelärare alternativt grundskollärare. Du är väl förtrogen med
styrdokumenten och har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner
Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Socialpedagog

Ansök    Maj 17    Huddinge kommun    Socionom
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertyg... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertygelse är att ju mer vi delar med oss av våra kompetenser, desto mer utrymme skapar vi för alla, såväl medarbetare som våra barn och elever, att växa.

Om arbetsplatsen
Utsäljeskolan är för närvarande en F-6 skola med ca 550 elever. Under hösten 2024 flyttar Utsäljeskolan till en nybyggd skola som kommer att bli en högstadieskola med start i åk 7. Närheten till skog och mark är mycket uppskattad och används flitigt. I skolan finns även en grundsärskola och vi tillämpar ett gränsöverskridande/inkluderande arbetssätt utifrån elevernas kompetens. Vi arbetar med socialpedagoger i mellanstadiet och kommer även att ha socialpedagog i högstadiet. Socialpedagogen har en trygghetsroll i årskursen och arbetar förebyggande och åtgärdande med trygghetsfrågor. Dialog och transparens är viktiga nyckelord i verksamheten. Vår värdegrund" Det är viktigt för mig att det går bra för dig" arbetas med kontinuerligt i trygghetsarbetet på skolan.
-

Arbetsuppgifter
Vi söker en socialpedagog som kommer att arbeta förebyggande i åk 5. Under skoltid kommer du att vara aktiv i samtal vid behov och ha lektioner i värdegrundsarbete. Stöttning i klass utifrån behov är också en viktig del som socialpedagoger arbetar med. Du är ute på rast och hjälper till att aktivera och även där förebygga konflikter under raster. Du kommer att ha ett nära samarbete med de pedagoger som arbetar i teamet. Under eftermiddagar arbetar du på fritidsavdelning Sälskapsgården med mellanstadieelever. Du kommer också att vara med i skolans trygghetsteam och arbeta och sprida det förebyggande arbetet. Du arbetar nära de övriga socialpedagogerna på skolan.

Kvalifikationskrav
Socialpedagogutbildning eller liknande utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.

Din profil
Du ska ha en förmåga att kunna bygga förtroendefulla relationer med elever på skolan och vara en god förebild för barn och unga. Du skall helst ha erfarenhet av arbete på grundskola tidigare och ska kunna ta egna initiativ och ta eget ansvar. Att du kan samarbeta ser vi som en självklarhet likaväl som att du är en kunnig teoretiker och duktig praktiker.

Tjänsten kan komma att tas i anspråk med anledning av omställningsarbete.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner

Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Kock Edboskolan

Ansök    Maj 17    Huddinge kommun    Bibliotekarie
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertyg... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertygelse är att ju mer vi delar med oss av våra kompetenser, desto mer utrymme skapar vi för alla, såväl medarbetare som våra barn och elever, att växa.

Om arbetsplatsen
Edboskolan är en F-6-skola med ca 800 elever och 100 medarbetare som
tillsammans arbetar för att skapa en skola där kunskap, trygghet och glädje står i
centrum. Hos oss ska alla medarbetare vara involverade i samtliga elevers skoldag, vi alla bidrar till kunskap, trygghet och glädje för våra elever oavsett vilken arbetsroll man har. För mer information om skolan följ oss på Instagram eller FB.
http://grundskolor.huddinge.se/edboskolan

-

Arbetsuppgifter
Som kock utvecklar du arbetet i köket och ska tillsammans med fem ytterligare medarbetare producera mat till 800 elever och 100 anställda, totalt ca 1000 portioner per dag inklusive specialkost. Vi lägger stor vikt vid att barnen ska serveras vällagad och smakfull mat från grunden, erbjuda en stor salladsbuffé och att ekologiska produkter används i så stor utsträckning som möjligt. Förutom ordinarie kockuppgifter innefattar tjänsten ett övergripande ansvar för köket, i det dagliga arbete, ansvara för egenkontroller och ett visst budgetansvar. Du ansvarar även för beställningar.

Din profil
Vi söker en engagerad person som trivs i teammiljöer och är passionerad när det kommer till att främja samarbete inom gruppen. Som en viktig medlem i vårt team förväntas du arbeta nära dina kollegor för att uppnå gemensamma mål och maximera produktivitet. Din förmåga att kommunicera och arbeta i en roll som kräver flexibilitet kommer att vara avgörande för att skapa en positiv arbetsmiljö och uppnå framgång tillsammans. Vi letar efter en lagspelare med en mycket stark känsla för service som drivs av att möta elever och kollegor samt hjälpa till där det behövs. Du är pedagogiskt lagd och bemöter elever, kollegor, vårdnadshavare och besökare på ett välkomnande sätt. Om du också brinner för att bidra till verksamhetens utveckling och alltid vill leverera det lilla extra så tror vi att du kommer passa på Edboskolan!

Kvalifikationskrav
Du är utbildad kock eller kokerska med en restaurang- och storköksutbildning (3-årig) och har goda matlagningskunskaper i kall- och varmkök samt erfarenhet av specialkost. Du är väl insatt i livsmedelsverkets riktlinjer för kök inom skola och har goda kunskaper om HACCP egenkontroll och livsmedelshygien. Du har god datorvana och är flytande i svenska i både tal och skrift.

Meriterande
Om du har erfarenhet av att arbeta i skolkök för årskurser F-6 och tidigare har arbetat med beställningssystemet Proceedo betraktas det som meriterande för tjänsten.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner

Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Energi- och klimatrådgivare, vikariat

Ansök    Maj 16    Huddinge kommun    Energirådgivare
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. Huddinge kommun är huvudman för en gemensam energi- och klimatrådgivning till privatpersoner, organisationer och små och medelstora företag för Huddinge och ett antal andra kringliggande kommuner. Vi är även en av värdkommunerna ... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

Huddinge kommun är huvudman för en gemensam energi- och klimatrådgivning till privatpersoner, organisationer och små och medelstora företag för Huddinge och ett antal andra kringliggande kommuner. Vi är även en av värdkommunerna i ett regionalt samarbete. Vi ansvarar för att ge energi- och klimatrådgivning via telefon och email till kommunerna i hela Stockholms län.

Tillträde enligt överenskommelse, senast 1 september 2024. Heltid.


Om arbetsplatsen
Energi- och klimatrådgivningen arbetar bland annat på uppdrag av Energimyndigheten genom olika nationella projekt för att bidra till att nå Sveriges klimatmål. Rådgivningen i Huddinge ingår också i flera samarbeten och nätverk där vi tillsammans arbetar för en minskad energianvändning och minskad klimatpåverkan.

Energi- och klimatrådgivningen i Huddinge har idag fyra anställda vilka är placerade på Natur-och klimatavdelningen som totalt består av 25 medarbetare.

Hos oss får du arbeta med kollegor som delar ditt intresse för att driva på omställningen till ett hållbart samhälle. Du blir en del av en kultur som är öppen, vänlig och inkluderande.-

Arbetsuppgifter
Som energi- och klimatrådgivare hos oss ger du råd och förmedlar kunskap till invånare och verksamma i kommunen. Vi använder telefon och e-post som våra främsta verktyg men genomför också besök och informationsmöten digitalt och på plats för att nå ut till så många som möjligt. I arbetsuppgifterna ingår även att arrangera evenemang och föreläsningar samt delta och leda projekt inom energieffektivisering riktat till våra målgrupper.

Arbetet utförs till en del digitalt, vilket innebär en del distansarbete men arbetet innebär också att du när det krävs behöver finnas tillgänglig på plats i våra kommuner.Din profil
Vi söker dig med ett stort intresse för energi- och klimatfrågor och som har examen inom energi eller byggnadsteknikområdet alternativt inom miljö med energiinriktning. För att lyckas planerar du ditt arbete kort- och långsiktigt och är van att leda och arbeta i projekt. Du gillar att möta människor och har en förmåga att skapa förtroende och inspirera våra rådsökande till en förändring. Detta gör du genom att förmedla din kunskap inom energieffektiviseringsområdet, på ett enkelt och pedagogiskt sätt, både muntligt och skriftligt.

För att lyckas planerar du ditt arbete kort- och långsiktigt. Det är lika viktigt att du har god samarbetsförmåga, då vi är ett litet och nära team. Vi delar mål och hjälper varandra på det sätt som behövs för att gruppen ska prestera. Dina initiativ, idéer och förslag till lösningar för att ta dig an våra målgruppers behov är välkomna.

Som person är du ansvarsfull, strukturerad, drivande och kan arbeta med flera processer parallellt. Du har ett öppet och lyhört förhållningssätt, och är kommunikativ. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.

Du ska ha goda kunskaper i svenska i tal och skrift och B-körkort.

Vi värdesätter högt om du har tidigare erfarenhet av arbete med energirådgivning och/eller energieffektivisering.

Tjänsten är vikariat för en föräldraledighet med start senast 1 september 2024 och fram till och med mars 2025, med möjlighet till förlängning.

Varmt välkommen med din ansökan senast 2 juni.


Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formanerFacklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack


Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Lärare i studioverksamhet åk 1-9,SV/SO/ENG

Ansök    Maj 16    Huddinge kommun    Grundlärare, 4-6
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår överty... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertygelse är att ju mer vi delar med oss av våra kompetenser, desto mer utrymme skapar vi för alla, såväl medarbetare som våra barn och elever, att växa.

Enhetsbeskrivning
Balingsnässkolan är en två parallellig F-9 skola samt med Anpassad grundskola för åk 7-9. Det går ca 600 elever på skolan och personalen består av ca 80 medarbetare. Balingsnässkolan är en modern och fin byggnad som ligger i ett naturskönt radhus- och villaområde i centrala Huddinge. Skolan har en stor idrottshall, praktiskestetiska salar och ett eget tillagningskök. Eleverna på Balingsnässkolan har tillgång till ipads i förskoleklass, Chromebooks 1:1 i åk 1-9 och i samtliga klassrum finns det Smartboards. Vi är organiserade i årskursvisa arbetslag, sk hemvister, där pedagogerna i arbetslaget ansvarar och arbetar gemensamt kring årskursens alla elever. Vi har två "Studios" på skolan, som är stödverksamheter där elever som är i behov av ett omfattande stöd kan få undervisning i ett mindre sammanhang delar av eller hela skoldagen. Skolans vision "En trygg skola där kunskap ger glädje och framgång" leder skolan i arbetet mot ett tydligt gemensamt mål.

-

Om arbetet
Du kommer att arbeta som lärarvikarie under höstterminen i Studions verksamhet, vilket innebär att du kommer undervisa elever från åk 1-9 i ämnena SV/SO/EN. Arbetet i Studion innebär att du har en tät dialog med övriga undervisande lärare för att i så stor utsträckning som möjligt kunna följa innehållet i elevernas ordinarie undervisning. Din uppgift blir att skapa och anpassa uppgifter till elevernas förmåga och behov och tillsammans med övriga kollegor i Studion skapa en lustfylld och tillgänglig lärmiljö för eleverna. För de elever som läser hela ämnen i Studion kommer du att ansvara för betygsättning och bedömning. Du kommer också, tillsammans med övriga kollegor i Studion, att ansvara för dokumentation och återkoppling kring elevernas utveckling både till vårdnadshavare och till mentorer. Arbetet innebär således ett uppföljande och utvärderande arbete av de insatser som görs för eleverna. För de elever som läser heltid i Studion ingår det mentorskap för.
Du kommer att få arbeta tillsammans med erfarna och kompetenta kollegor som har tidigare erfarenheter av att arbeta i mindre undervisningsgrupper och som resurspedagoger.Din profil
Du har ett brinnande engagemang och tålamod för elever i behov av särskilt stöd och elever som utmanar. Du är en lugn och trygg person som trivs med att arbeta i en utmanande miljö där ingen dag är den andra lik. Du har en förmåga att se bakom elevers begränsningar och genom att förbereda och förekomma kan du få eleverna att lyckas. Du är flexibel och har mycket god samarbetsförmåga, har lätt för att skapa goda relationer och samverka med elever, vårdnadshavare, arbetslaget, skolans elevhälsoteam samt skolledning. I ditt pedagogiska ledarskap är du en tydlig ledare och du har förmågan att skapa en arbetsmiljö som präglas av trygghet, förtroende och respekt. Med god didaktisk förmåga, goda ämneskunskaper, en tydlig struktur och med en varierad undervisning som är anpassad utifrån den enskilde eleven skapar du de bästa förutsättningarna för att våra elever ska uppnå kunskapskraven i LGR22. Du ser dokumentation och bedömning av elevernas kunskapsutveckling som en självklar del i ditt arbete. Du har god förmåga för analys och reflektion och utvecklar ständigt din undervisning. Du ser dig själv som en självklar del för att skapa goda förutsättningar för elevernas lärande.

Kvalifikationskrav
Du är legitimerad lärare för åk 4-9 i ämnena SV/SO/EN.
Du är väl förtrogen med LGR22 och har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.

Det är meriterande om du även innehar specialpedagogisk kompetens.


Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner

Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Resurs med medicinskt ansvar 60%

Ansök    Maj 16    Huddinge kommun    Elevassistent
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår överty... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertygelse är att ju mer vi delar med oss av våra kompetenser, desto mer utrymme skapar vi för alla, såväl medarbetare som våra barn och elever, att växa.


Om arbetsplatsen
Rosenhills SU är kommunövergripande särskilda undervisningsgrupper för elever som, av olika orsaker och för en begränsad period, inte kan tillgodogöra sig undervisningen på sin hemskola. Vi praktiserar ett tydliggörande förhållningssätt, som genomlyser hela verksamheten. Elevernas bästa är alltid i fokus, vi är lågaffektiva, samspelta, prestigelösa, välkomnande och stöttande. Gentemot elever såväl som gentemot varandra och oss själva. Vi ligger centralt i Huddinge

-

Arbetsuppgifter
På skolan har vi en elev med en mycket komplex diabetes, i väntan på beslut om medicinsk assistans ska du vara den som bevakar blodsockernivån och - i dialog med hemmet - korrigerar vid behov. Förändringar sker blixtsnabbt och utan tydlig förvarning, nivåerna fluktuerar beroende på dagsform och du behöver kunna agera snabbt och korrekt. Till en början med hjälp av instruktioner på sms och telefon från mamma, men varefter förväntas du bli allt mer självständig.

Du arbetar elevens skoltider vilket innebär en tjänst på c:a 60% och att du är ledig på lov. Uppdraget är därför perfekt att kombinera med t ex studier.

Din profil
Du är noggrann, pålitlig, snabblärd, uppmärksam, punktlig och orädd.

Kvalifikationskrav
Du är enormt stresstålig, stark i tal och skrift på svenska, lågaffektiv och med en
historik av hög närvaro. Då din närvaro är en förutsättning för att eleven ska kunna genomföra
sin skolgång. Du har stark matematisk förmåga.


Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner
Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Lärare till Skogskällan F-3

Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertyg... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertygelse är att ju mer vi delar med oss av våra kompetenser, desto mer utrymme skapar vi för alla, såväl medarbetare som våra barn och elever, att växa.

Om arbetsplatsen
Skogskällan är en enparallellig F-3 och treparallellig 4-6 skola. På Skogskällan arbetar våra engagerade och kompetenta pedagoger att med hjälp av anpassningar och ett inkluderande arbetssätt, stötta eleverna till att nå sin fulla potential. Skolans fantastiska läge, med närhet till natur och idrottsanläggning, inspirerar och möjliggör olika typer av utomhusaktiviteter under skoldagen. Vår vision lyder: "Till våra skolor går eleverna med glädje, förväntan, lust att lära och vetskapen att de blir väl bemötta och respekterade av både kamrater och vuxna. Från våra skolor går eleverna med goda ämneskunskaper, stärkt sjävförtroende, trygghet i sin identitet och lust till vidare studier." Läs mer på vår hemsida: http://grundskolor.huddinge.se/skogskallan

-

Arbetsuppgifter
Att vara lärare och professionell pedagog i Huddinge kommun innebär att du har höga förväntningar och en tro på att alla elever kan nå framgång utifrån sina förutsättningar. Du skapar goda relationer, såväl med elever som med vårdnadshavare, byggda på förtroende och respekt. Du är medveten om din egen påverkan på elevernas lärande. Med utgångspunkt i elevernas resultat, forskning och beprövad erfarenhet, följer du upp undervisningens kvalitet, reflekterar och utvärderar i syfte att utveckla undervisningen. Du ger framåtsyftande återkoppling till eleverna med syfte till utveckling och stöttar elever i behov av särskilt stöd. Vi arbetar med kollegialt lärande vilket innebär att du samarbetar med kollegor för att utveckla dig själv och din undervisning samt skolans pedagogiska arbete.

Vi söker dig som är utbildad F-3 lärare. Du ska tillsammans med dina utbildade kollegor i arbetslaget utveckla undervisningen mot hög måluppfyllelse och ett lustfyllt lärande.t. Du är en tydlig och strukturerad ledare som har lätt att samarbeta med andra och deltar aktivt i skolans utvecklingsarbete.

Din profil
Du är legitimerad grundskollärare åk F-3. Du är väl förtrogen med LGR22 och har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska. Övriga krav till just denna roll. Du är flexibel och har god samarbetsförmåga, har lätt för att skapa goda relationer och samverka med elever, vårdnadshavare, arbetslaget, skolans elevhälsoteam samt skolledning. I ditt pedagogiska ledarskap är du en tydlig ledare och i klassrummet har du förmågan att skapa en arbetsmiljö som präglas av trygghet, förtroende och respekt. Med god didaktisk förmåga, goda ämneskunskaper, en tydlig struktur och med en varierad undervisning som är anpassad utifrån den enskilde eleven skapar du de bästa förutsättningarna för att våra elever ska uppnå kunskapskraven i LGR22.
Du ser dokumentation och bedömning av elevernas kunskapsutveckling som en självklar del i ditt arbete. Du har god förmåga för analys och reflektion och utvecklar ständigt din undervisning. Du ser dig själv som en självklar del för att skapa goda förutsättningar för elevernas lärande.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner


Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Studie-och yrkesvägledare till Kvarnbergsskolan

Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår överty... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertygelse är att ju mer vi delar med oss av våra kompetenser, desto mer utrymme skapar vi för alla, såväl medarbetare som våra barn och elever, att växa.

Om arbetsplatsen
Kvarnbergsskolan är en 7-9 skola I Huddinge kommun med ca: 700 elever. Vi har engagerade medarbetare som vill vidareutveckla skolans elevaktiva klimat. Du ingår i vårt EHT team som eftersträvar kollegialt lärande och ett gott samarbete med stort elevfokus. Vi har siktet inställt på hög kvalitet där alla elever får möjligheten att åtminstone lyckas med att nå sina mål.

Vi söker vi nu en ny engagerad syv som brinner för att tillsammans med kollegor stödja våra elever i sin framtidstro.


-

Arbetsuppgifter
Arbetet innebär att skapa framtidstro hos eleverna och ge dem verktyg för att kunna se sina möjligheter. Arbetet innebär mycket självständigt arbete med egen planering och organisation, men du kommer också att arbeta tillsammans med andra professioner på enheten för att skapa en trygg och utmanande verksamhet för eleverna.

Du ingår som en del i skolans elevhälsateam samt skall vara ett stöd till övrig personal på skolan i SYV-frågor. Din insats fokuserar på att ge eleverna förutsättningar att göra väl underbyggda val både på lång och på kort sikt i såväl vid som snäv bemärkelse. För att lyckas med det ska du vara väl förtrogen med skolsystemet och arbetsmarknaden.

Arbetet innebär bland annat:
Att hålla motiverande vägledningssamtal med enskilda elever och i grupp (enskilda vägledningssamtal med elever)
Arbete ute i klasserna i alla årskurser
Planering av PRAO-veckor, föreläsningar, TEMA-dagar, med mera
Gymnasievalsprocessen
Planera och hålla i informationsmöten till elever och vårdnadshavare
Fungera som en länk mellan grundskolan och gymnasiet vid överlämningar med mera
Samverka med vårdnadshavare.

Din profil
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss och vi kommer lägga stor vikt vid dem. Du är strukturerad, ansvarstagande, tydlig och trygg som person. Du är pedagogisk, har lätt att nå fram och skapa goda relationer med våra elever men även med kollegor, vårdnadshavare och andra lokala samverkansparter inom tex näringslivet.

Din förmåga att utgå från elevernas styrkor är en framgångsfaktor och du har förmågan att inspirera, motivera och utmana våra elever. Du är engagerad, positiv och har ett stort intresse i varje enskild elevs utveckling. Din inställning är att alla kan utvecklas och lyckas med rätt förutsättningar och stöd. Du omvärldsbevakar och har ett stort intresse i att hålla dig uppdaterade om olika studievägar, utbildningar och rådande läge på arbetsmarknaden.


Kvalifikationskrav:
Vi söker dig som har:
En högskoleutbildning som Studie- och yrkesvägledare
God förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift.
God förmåga att använda digitala verktyg som stöd i arbetet t.ex. Word, Outlook, teams.

Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av att arbeta som studie- och yrkesvägledare där det är särskilt meriterande om din erfarenhet kommer från en 7-9 skola.

Låter det spännande? Du är varmt välkommen in med din ansökan redan idag!

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formanerFacklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Sommar&Timvikarier med Körkort till Nattpatrullen i Huddinge, Bemanningscen

Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. Om arbetsplatsen Bemanningscenter är en kommunal verksamhet och har ansvar för Huddinge kommuns vikariehantering inom egen regi. Vårt uppdrag är att bemanna och rekrytera timvikarier till olika verksamheter inom funktionsstöd och... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

Om arbetsplatsen
Bemanningscenter är en kommunal verksamhet och har ansvar för Huddinge kommuns vikariehantering inom egen regi. Vårt uppdrag är att bemanna och rekrytera timvikarier till olika verksamheter inom funktionsstöd och äldreomsorgen vid korttidsfrånvaro som sjukdom, semester eller utbildning.
Som timanställd i Nattpatrullen är du en del av Huddinge Kommuns hemtjänst. Du kommer att svara på trygghetslarm från hela Huddinge Kommun. B-körkort, körvana samt vana av att arbeta natt är krav för att kunna arbeta på Nattpatrullen.

Nattpatrullen utför inplanerade besök nattetid och svara på trygghetslarm. Arbetstiden är mellan kl. 21:15-07:00.
Lokalen ligger centralt i Stuvsta centrum med närhet till buss och pendeltåg.


-

Arbetsuppgifter
Vill du tillsammans med oss göra skillnad när det behövs som mest? Som anställd i Huddinge kommun får du ett viktigt och meningsfullt arbete som påverkar andra människors vardag.

Arbetsuppgifterna innefattar att tillgodose våra brukares individuella behov av vård, omsorg, och aktiviteter. Du behandlar de brukare med respekt med fokus på att få dem att känna sig trygga och delaktiga i sin vård.

Arbetsrutinerna kan variera mellan arbetsplatser, men gemensamt för alla våra verksamheter är att vi har brukaren i fokus. Vi sätter stort värden på professionalitet. Detta innebär gott bemötande och förståelse för andra människors behov och känslor i omsorgsuppgifterna med våra brukare, samt även i arbetsgruppen.Din profil
För att vara aktuell för arbete behöver du kunna vara tillgänglig minst tre nätter i veckan. B-körkort, körvana samt vana av att arbeta natt är kraven för att kunna arbeta på Nattpatrullen. Du behöver kunna vara tillgänglig med kort varsel.

Vi ser gärna att du är tillgänglig omgående, samt att du även är intresserad av att arbeta under sommar 2024. Det är meriterande om du kan ersätta ordinarie personal under semesterperioden juni-augusti och kan gå på schema minst 4 sammanhängande veckor.

Du som söker tjänsten ska ha erfarenhet av att arbeta inom äldreomsorgen. Meriterande är om du har erfarenhet av hemtjänst. Vi söker dig som har ett professionellt förhållningssätt som präglas av ett gott bemötande, av respekt och av värdighet. Arbetet ställer höga krav på flexibilitet, initiativförmåga, samarbetsförmåga, problemlösning samt tekniskt kunnande. Du behöver vara trygg i dig själv och bekväm med att arbeta med personer som är i stort behov av kontinuitet, struktur och omvårdnad. Särskild vikt läggs på bemötande, människosyn och empati.

Du ska behärska svenska språket väl i tal och skrift. God datavana krävs då dokumentationen görs på dator.

Låter det här som ett jobb för dig? Sök tjänsten direkt då vi tillsätter löpande.

Vi kommer att begära ett utdrag ur Polisens belastningsregister så ansök gärna det i samband med att du söker tjänsten. Utdraget heter Kontroll av egna uppgifter. Du kan hämta hem det från polisens hemsida:


https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/

För att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess ber vi dig att skicka in ansökan via denna annons, och inte via e-post, telefon eller post.

Vid frågor om den utannonserade tjänsten kontakta
[email protected]


Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Socialsekreterare till Försörjningsstödsenheten på Arbete och försörjning

Ansök    Maj 15    Huddinge kommun    Socialsekreterare
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. Om arbetsplatsen Verksamheten Arbete och Försörjning tillhör Gymnasie- och Arbetsmarknadsförvaltningen i Huddinge Kommun och arbetar med ekonomiskt bistånd och kommunens arbetsmarknadsinsatser. Vi söker nu socialsekreterare till ... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

Om arbetsplatsen
Verksamheten Arbete och Försörjning tillhör Gymnasie- och Arbetsmarknadsförvaltningen i Huddinge Kommun och arbetar med ekonomiskt bistånd och kommunens arbetsmarknadsinsatser. Vi söker nu socialsekreterare till försörjningsstödsenheten. På enheten arbetar du dels med att göra grundutredningar, bedömer rätten till ekonomiskt bistånd samt även med att upprätta planeringar mot självförsörjning.-

Arbetsuppgifter
Vi ser arbetet med ekonomiskt bistånd som ett socialt förändringsarbete där vi arbetar utifrån människors individuella förutsättningar när vi upprättar planeringar. Parallellt med detta arbetar du även med att utreda ekonomin och om du inte redan kan, kommer du lära sig kring andra delar av socialförsäkringssystemet, andra myndigheter samt ersättningar.
På enheten har vi arbetat med att skapa vi utrymme för socialsekreterare att göra ett kvalitativt socialt förändringsarbete. Detta genom att vi exempelvis har utredare som hjälper till i viss dokumentation samt AI-processer som gör vissa administrativa arbetsuppgifter som kontroller eller utbetalningar.
För dig som är ny inom yrket eller ny i Huddinge kommun är vårt ansvar som arbetsgivare är att ge rätt verktyg för en bra ingång i arbetet. För att uppnå detta har vi en socialsekreterare som är specialiserad på introduktion av nyanställda medarbetare och du får möjlighet att utveckla dina förmågor och växa in i yrkesrollen.
Våra medarbetare är vår viktigaste resurs. För att ha en verksamhet av god kvalitet behöver medarbetare ständigt kompetensutvecklas - både i teori och i praktik. Hos oss arbetar du med MI som förhållningssätt och vi har både regelbunden MI-handledning och MI-grupper i verksamheten.

Din profil
Rollen som socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd är ett kvalificerat utrednings-och förändringsarbete. Det ställer krav på att du är strukturerad och målinriktad för att nå ett kvalitativt resultat tillsammans med brukaren. Du kommer att möta människor i olika situationer och med olika förutsättningar vilket gör att du behöver vara flexibel och ha god kommunikativ förmåga. Det finns arbetsuppgifter som du har möjlighet att planera men delar av arbetet är akutstyrt vilket ställer krav på att du är en person som är lyhörd, flexibel, ansvarstagande och kan arbeta både självständigt och i team. Samtidigt behöver du vara nyfiken och ha god samarbetsförmåga. Vi lägger stor vikt på personlig lämplighet.

Om du är socionom och har de egenskaper arbetet kräver så är detta ett jobb för dig.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner

Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Musiklärare Gitarr

Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. Om arbetsplatsen Kulturskolan Huddinge är en del av kultur- och fritidsförvaltningen i Huddinge kommun. Vi är en frivillig pedagogisk verksamhet som erbjuder barn och unga i åldrarna 5-22 år ett brett utbud av kurser främst på fr... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

Om arbetsplatsen
Kulturskolan Huddinge är en del av kultur- och fritidsförvaltningen i Huddinge kommun. Vi är en frivillig pedagogisk verksamhet som erbjuder barn och unga i åldrarna 5-22 år ett brett utbud av kurser främst på fritiden. För oss är kultur viktigt och något vi tror bidrar till personlig utveckling och kreativitet som tillsammans skapar ett bättre framtida samhälle. Vi undervisar i en mängd konstnärliga ämnen inom fem huvudinriktningar: Dans, Konst, Media, Musik och Teater. Kulturskolan har egna väl utrustade lokaler i Huddinge centrum, Skogås centrum och i Vårby Gård. Vi har även undervisning i samverkan med Huddinge Gymnasium, Stuvstahallen, vissa skolor och flera bibliotek och fritidsgårdar. Våra pedagoger har ett professionellt förhållningsätt med barnets perspektiv i fokus och är högt utbildade inom sina respektive yrkesområden. På kulturskolan arbetar ca 38 lärare och pedagoger motsvarande ca 22 helårstjänster. Varje vecka möter kulturskolan drygt 1 100 barn och unga i termins- och kortkurser och ca 150 barn och unga i Öppen Kulturskola. Öppen Kulturskola är en öppen och inkluderande verksamhet utan avgift och finansieras via Kulturrådet för att tillgängliggöra verksamheten för fler och bidra till att utjämna socioekonomiska skillnader inom kommunen.

-

Arbetsuppgifter
Gitarrundervisning i grupp och enskilt
Ta ansvar för dina elevgrupper och verka för goda kontakter med eleverna och deras vårdnadshavare
I samråd med chef ansvara för schemaläggning och uppföljning av schema
Ansvara för verksamhetsnära uppgifter och tillhörande administration
Tillsammans med chef, kollegor, ämneslag och elever planera och aktivt delta i aktiviteter utifrån Kulturskolans mål och uppdrag. Det gäller utöver undervisningen exempelvis utåtriktad verksamhet, konserter och föreställningar
Delta aktivt i möten och fortbildningar och verka för goda relationer internt och externt samt bidra till en god arbetsmiljö


Din profil
Vi söker dig med relevant musikpedagogisk högskoleutbildning med Gitarr som huvudämne eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt. Meriterande är en bred erfarenhet av undervisning inom olika genrer. Du ska ha kunskap om och gärna erfarenhet av gruppundervisning. Med gruppundervisning menar vi uttalad gruppmetodik som bygger på den enskilda elevens såväl som gruppens utveckling. Meriterande är också erfarenhet av undervisning för lägre åldrar. Du är initiativrik, kreativ och beredd att prova nya arbetssätt. Du arbetar utifrån ett tydligt perspektiv på barn och ungas behov samt har god samarbetsförmåga. Du har vana att använda digitala medier som en resurs i lärandet och i det dagliga arbetet med kommunikation, planering och administration.

Anställning med ferietjänst. Undervisningen bedrivs främst på eftermiddags- och kvällstid, men även under vissa lov. Helgarbete kan förekomma.
CV, personligt brev och utdrag ur belastningsregistret för skola eller förskola krävs.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Intervjuer hålls löpande under ansökningstiden så dröj inte med din ansökan

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formanerFacklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Skolsköterska

Ansök    Maj 15    Huddinge kommun    Skolsköterska
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertyg... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertygelse är att ju mer vi delar med oss av våra kompetenser, desto mer utrymme skapar vi för alla, såväl medarbetare som våra barn och elever, att växa.

Om arbetsplatsen
Snättringeskolan är en treparallellig F-6 skola som ligger i Stuvsta/Snättringe i Huddinge, en kort promenad från pendeltågsstationen. Här går omkring 540 elever. Snättringeskolan är en attraktiv skola med lång tradition av goda resultat och trevlig atmosfär. Vår största tillgång är våra engagerade medarbetare men vi har även bra lekområden, goda lärmiljöer, en fin skolgård och en stor fotbollsplan. På Snättringeskolan arbetar vi aktivt med att erbjuda våra elever och vår personal meningsfullt lärande i en trygg miljö, med målet att bli en ännu bättre skola.
Eftersom vi gemensamt skapar vår arbetsmiljö är det viktigt med öppenhet, respekt och lyhördhet. Vi ger våra medarbetare möjlighet att utveckla både verksamheten och sig själva. Vi bygger den goda arbetsplatsen tillsammans - med arbetsglädje och stolthet. Välkommen att bli en av oss på Snättringeskolan!
-

Arbetsuppgifter
Tjänsten är på 100% semestertjänst. Dina arbetsuppgifter är hälsofrämjande och förebyggande genom hälsosamtal, vaccinationer och hälsoundersökningar för att skapa bästa möjliga förutsättningar för elevernas lärande, utveckling och hälsa.+ Arbetet utgår från socialstyrelsens och skolverkets vägledningsdokument och innefattar samverkan med elever, föräldrar, skolans personal samt organisationer och myndigheter utanför skolan. Du ingår i skolans elevhälsoteam och bidrar med din kompetens inom medicin och omvårdnad. Inom Huddinge kommun har EMI (EMI=Elevhälsans medicinska insatser) ett utarbetat basprogram för alla elever. Du är organisatoriskt underställd två chefer, skolans rektor samt EMI:s verksamhetschef.
Som skolsköterska har du månatliga möten inom EMI, handledning, samt utbildning i journalföringssystemet Prorenata.

Kvalifikationskrav
Du är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning i form av distriktssköterska, barnsjuksköterska eller skolsköterskeprogrammet. Vidare har du erfarenhet av att arbeta i skolan.

Din profil
Du har en god samarbetsförmåga och samverkar med andra med barnens bästa för ögonen. Du har ett gott förhållningssätt mot barn och ungdomar som stämmer väl överens med läroplanen för grundskolan. Du är strukturerad och organiserad i ditt arbete och en duktig administratör. Vidare är tålamod och ett positivt förhållningssätt något du besitter. Viljan att ständigt lära nytt är också nödvändig. Du är flexibel och har god samarbetsförmåga, har lätt för att skapa goda relationer och samverka med elever, vårdnadshavare, arbetslaget, skolans elevhälsoteam samt skolledning. Du tar egna initiativ där du ser att behov finns och har en förmåga att se hela verksamhetens bästa. Med nyfikenhet och närvaro i en tydlig struktur och med varierat innehåll som är anpassad utifrån den enskilde eleven skapar du de bästa förutsättningarna för att våra elever ska växa och lära. Du har god förmåga för analys och reflektion och utvecklar ständigt din yrkesroll och skolans arbete. Du ser dig själv som en självklar del för att skapa goda förutsättningar för elevernas lärande.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Provanställning kan komma att tillämpas. Vi kommer att tillämpa intervjuer och tillsättning löpande under annonsperioden.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner

Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Skolkurator

Ansök    Maj 15    Huddinge kommun    Kurator
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertyg... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertygelse är att ju mer vi delar med oss av våra kompetenser, desto mer utrymme skapar vi för alla, såväl medarbetare som våra barn och elever, att växa.

Om arbetsplatsen
Hörningsnässkolans rektorsområde består av två skolenheter med sammanlagt ca 600 elever och 70 medarbetare. På Hörningsnässkolan finns årskurs F-3 och fritids och på Ängsnässkolan finns årskurs 4-6 och fritidsklubbsverksamhet. Skolan är treparallellig i årskurs 1-6, förskoleklass har två paralleller från och med HT24. Skolorna ligger nära varandra i ett villaområde i den centrala delen av Huddinge.

-

Arbetsuppgifter
Som skolkurator hos oss arbetar du med psykosociala insatser genom främst förebyggande och hälsofrämjande arbete. Arbetet sker på organisations-, grupp- och individnivå och i nära samarbete med kollegorna i elevhälsoteamet, med övriga berörda medarbetare samt vårdnadshavare. Du är skolans sakkunniga i sociallagstiftning och i studiesociala frågor och samverkar med andra instanser inom kommunen exempelvis socialtjänsten, BUP och Huddinge kommuns närvaroteam.

Bland dina arbetsuppgifter ingår:
. att arbeta främjande och förebyggande genom att aktivt delta i olika sammanhang under elevens skoldag
. socialt utrednings- och kartläggningsarbete
. samtal med elever, enskilt och i grupp
. kris och konflikthantering
. handleda och stötta pedagoger i frågor som rör elevernas sociala situation
. att stödja kollegor inför alternativ delta vid svåra samtal och kontakter med vårdnadshavare
. att samverka vid övergångar mellan olika årskurser och skolor
. att leda det systematiska kvalitetsarbetet inom området Trygghet och trivsel

Kvalifikationskrav
. socionomexamen eller utbildning som vi bedömer likvärdig
. tidigare arbetslivserfarenhet som skolkurator
. digital kompetens för dokumentation och övriga administrativa uppgifter
. mycket goda kunskaper i svenska både i tal och skrift

Meriterande är om du har erfarenhet av främjande och förebyggande arbete mot trakasserier, kränkande särbehandling och diskriminering samt vidareutbildning inom handledning eller medling.

Din profil
Du har lätt för att skapa goda relationer med såväl elever, kollegor och vårdnadshavare. Du tar ofta initiativ till social kontakt och anpassar ditt budskap efter målgruppen.
Du är en mycket god lyssnare som har lätt för att sätta dig in i andras situation och förstå deras perspektiv.
Du har ett lågaffektivt bemötande med ett stabilt och professionellt förhållningssätt i stressande situationer.
Du har ett inkluderande och salutogent förhållningssätt.
Du har en mycket god samarbetsförmåga med både interna och externa kontakter med elevens bästa i fokus. Ditt arbete utgår från verksamhetens behov och mål.
Du har förmågan att aktivt bidra till elevhälsoteamets engagemang, professionalism samt fokus på att både finna kraft i sådant som faktiskt funkar riktigt bra och som vi ska vara stolta över utan att tappa bort sådant vi behöver följa upp och kan fortsätta utveckla.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner

Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Skolmåltidsbiträde Utsäljeskolan

Ansök    Maj 15    Huddinge kommun    Måltidsbiträde
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertyg... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertygelse är att ju mer vi delar med oss av våra kompetenser, desto mer utrymme skapar vi för alla, såväl medarbetare som våra barn och elever, att växa.

Om arbetsplatsen
Utsäljeskolan är en kommunal skola i Huddinge innefattande grundskola och anpassad grundskola, belägen i ett lugnt villaområde på gränsen mellan Stuvsta och Segeltorp. Skolan är en treparallellig F-6-skola som successivt kommer att växa och omfatta årskurs F-9. Sedan 2,5 år tillbaka befinner vi oss i tillfälliga paviljonger vid Källbrinks IP under tiden vår nya skola är under uppbyggnad. Från och med höstterminen 2024 kommer verksamheten att bedrivas i helt nybyggda lokaler med en helt ny skolgård. Vi är idag 525 elever och kommer från och med höstterminen vara drygt 600 elever då våra nuvarande åk 6:or blir våra första åk 7:or. När skolan är helt utbyggd höstterminen 2026 beräknas den rymma ca 850 elever.

-

Arbetsuppgifter
Som måltidsbiträde arbetar du i köket tillsammans med fyra medarbetare. I arbetsuppgifterna ingår sedvanliga arbetsuppgifter i skolans tillagningskök och matsal såsom Förbereda, frukost, lunch, specialkost och mellanmål tillsammans med vår kock, matsedelsplanering, Ta emot leveranser och packa upp varorfylla på mat under lunchen. Förbereda och servera mellanmål. Diska och städa kök och matsal.

Kvalifikationskrav
Erfarenhet av arbete i tillagningskök på skola och kunskaper i specialkost eller minst 4 års dokumenterad erfarenhet av liknande arbete. Du har dokumenterad kunskap inom livsmedelshygien, HACCP, egenkontroll samt allergikost.

Din profil
Vi söker en lagspelare med känsla för service och du samarbetar såväl med kollegor som elever på ett bra sätt, som också ser det som en utmaning att vara med och starta upp en ny skola. Du har god förmåga att ställa om i arbetet när så krävs, och du kan vara behjälplig med matsedelplanering Tycker du dessutom om att bidra till att utveckla verksamheten samt trivs med att jobba nära barn och ungdomar så är du välkommen med din ansökan.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner

Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Konstpedagog

Ansök    Maj 15    Huddinge kommun    Konstpedagog
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. Enhetsbeskrivning Kulturskolan Huddinge är en del av kultur- och fritidsförvaltningen i Huddinge kommun. Vi är en frivillig pedagogisk verksamhet som erbjuder barn och unga i åldrarna 5-22 år ett brett utbud av kurser främst på f... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

Enhetsbeskrivning
Kulturskolan Huddinge är en del av kultur- och fritidsförvaltningen i Huddinge kommun. Vi är en frivillig pedagogisk verksamhet som erbjuder barn och unga i åldrarna 5-22 år ett brett utbud av kurser främst på fritiden. För oss är kultur viktigt och något vi tror bidrar till personlig utveckling och kreativitet som tillsammans skapar ett bättre framtida samhälle. Vi undervisar i en mängd konstnärliga ämnen inom fem huvudinriktningar: Dans, Konst, Media, Musik och Teater. Kulturskolan har egna välutrustade lokaler i Huddinge centrum, Skogås centrum och i Vårby Gård. Vi har även undervisning i samverkan med vissa skolor, flera bibliotek och fritidsgårdar. Våra pedagoger har ett professionellt förhållningssätt med barnets perspektiv i fokus och är högt utbildade inom sina respektive yrkesområden. På Kulturskolan arbetar cirka 38 kunniga och erfarna lärare och pedagoger motsvarande cirka 22 helårstjänster. Varje vecka möter Kulturskolan drygt 1 400 barn och unga i termins- och kortkurser och ca 150 barn och unga i Öppen Kulturskola. Öppen Kulturskola är en öppen och inkluderande verksamhet utan avgift och finansieras via Kulturrådet för att tillgängliggöra verksamheten för fler.

Nu söker vi dig som vill utveckla konstämnet hos oss på Kulturskolan i Huddinge!


-

Arbetsuppgifter
Konstundervisning i grupp inom: bild- och form, skulptur, keramik, kollage m.m.
Ansvara för att i samråd med chef och projektledare utrusta kulturskolans nya konstverkstad med inredning, förvaring, stafflier, tryckpress, konstnärsmaterial med mera.
Ansvara för att ta fram förslag till kursutbud för olika åldrar inom konstämnet
Ta ansvar för dina elevgrupper och verka för goda kontakter med eleverna och deras vårdnadshavare.
I samråd med chef ansvara för schemaläggning och uppföljning av schema.
Ansvara för verksamhetsnära uppgifter och tillhörande administration.
Tillsammans med chef, kollegor, ämneslag och elever planera och aktivt delta i aktiviteter utifrån Kulturskolans mål och uppdrag. Det gäller utöver undervisningen exempelvis utåtriktad verksamhet, utställningar och evenemang.
Delta aktivt i möten och fortbildningar och verka för goda relationer internt och externt samt bidra till en god arbetsmiljö.


Din profil
Vi söker dig med relevant konstpedagogisk högskoleutbildning eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt och som vill bygga upp vår konstundervisning inom ramen för tjänsten. Meriterande är en bred erfarenhet av undervisning inom olika delar av konstområdet utöver bild- och form, som t.ex. mask, serieteckning, illustration, foto, video, arbete med mixade material, grafisk design, slöjd och gärna kreativt skrivande. Undervisningen sker i grupp. Med gruppundervisning menar vi uttalad gruppmetodik som bygger på den enskilda eleven såväl som gruppens utveckling. Meriterande är också erfarenhet av undervisning för lägre åldrar. Du inspirerar barn och unga genom din undervisning, där alla får delta och utvecklas efter sin förmåga. Du r ansvarsfull, välorganiserad och flexibel; du kan både arbeta självständigt och trivs med att samarbeta med andra. Du arbetar utifrån ett tydligt barnperspektiv där delaktighet är en självklar arbetsmetod och du har ett intresse för inkluderande pedagogik. Du har vana att använda digitala medier som en resurs i lärandet och i det dagliga arbetet med kommunikation, planering och administration.

Anställning med ferietjänst. Undervisningen är förlagd främst på eftermiddags- och kvällstid, men även under vissa lov. Helgarbete kan förekomma. Tjänsten är förlagd till centrala Huddinge.
CV, personligt brev och utdrag ur belastningsregistret för skola eller förskola krävs.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Intervjuer hålls löpande under ansökningstiden så dröj inte med din ansökan

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner

Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Stödpedagog till LSS daglig verksamhet Struktura

Ansök    Maj 14    Huddinge kommun    Stödpedagog
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. Om arbetsplatsen Vill du bli Strukturas första stödpedagog? Stödpedagoger finns på flera enheter i kommunen men ännu inte på Struktura daglig verksamhet. Är du kanske den stödpedagog vi söker? Struktura daglig verksamhet ligger... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

Om arbetsplatsen
Vill du bli Strukturas första stödpedagog? Stödpedagoger finns på flera enheter i kommunen men ännu inte på Struktura daglig verksamhet. Är du kanske den stödpedagog vi söker?

Struktura daglig verksamhet ligger i Flemingsberg och enheten har även en filial i Vårby där personal arbetar rullande 1-2 ggr/vecka. Inom samma chefsområde finns även Visättra och Metoda daglig verksamhet som ligger på ca 15 min gångavstånd från Struktura. Enheterna samarbetar gällande resursfördelning, vilket kan innebära annan placering inom chefsområdet när behov uppstår.

Verksamheten riktar sig främst till personer med autism och intellektuell funktionsnedsättning där problemskapande/utmanande beteende förekommer i hög grad. Med individen i centrum är aktiviteterna utformade och anpassade efter var och ens förmåga, intresse och behov.

På Struktura daglig verksamhet arbetar personal "en på en" dvs man arbetar enskilt med brukare utefter tydligt schema och rutiner. Även dubbelbemanning förekommer.


-

Arbetsuppgifter
På Daglig verksamhet stödjer du brukaren i utförande av sina aktiviteter under hela dagen, vilket även innebär stöd i den personliga hygienen, stöd vid måltider samt läkemedelshantering. Du jobbar med olika brukare under veckan utefter behov. Dagliga promenader och andra rörelseaktiviteter förekommer i alla grupper, det innebär att du måste ha den fysiska förmåga som arbetet kräver.

Som stödpedagog ingår du i den ordinarie arbetsgruppen som ger stöd till brukarna enligt ovan men rollen innebär också att du ska kunna stötta och handleda dina kollegor i det pedagogiska arbetet och den sociala dokumentationen, därför behöver du ha god kunskap inom dessa områden.

Som stödpedagog har du nära samarbete med arbetsledare och enhetschef på enheten. Du är en del av ledningsgruppen inom chefsområdet där även arbetsledare och biträdande enhetschef ingår, och tillsammans ansvarar vi för att verksamheten utvecklas och håller hög kvalitét. Du är enhetschefens stöd i metodarbetet och stödjer även i uppgifter som tex granskning av genomförandeplaner och andra jämförelseverktyg (tex brukarundersökningar).

Huddinge kommun har även gemensamma träffar för alla stödpedagoger inom området. Dessa träffar leds av metodutvecklaren i kommunen.


Din profil
Vi söker en positiv och engagerad stödpedagog med erfarenhet av målgruppen. Du ska ha minst 60 högskolepoäng eller 200 yrkeshögskolepoäng inom relevant utbildningsområde. Du har kunskap om gällande lagstiftning inom området, samt de evidensbaserade metoder som används i arbetet tex lågaffektivt bemötande, tydliggörande pedagogik och AKK.

Vi tar stor hänsyn till personliga egenskaper och söker dig som är strukturerad och ansvarsfull i ditt arbete. Du är flexibel, kreativ och ser lösningar istället för problem. Du behöver vara lyhörd, följsam och ha förmåga att välja strategi utifrån olika situationer. Vidare söker vi dig som har ett prestigelöst förhållningssätt, har god samarbetsförmåga och ett stort intresse för att arbeta med målgruppen. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Du har god datavana och behärskar det svenska språket i tal och skrift.

För närvarande har enheten en verksamhetsbuss, vilket gör att vi gärna ser att du innehar giltigt B-körkort.

Urval och intervjuer sker löpande under rekryteringstiden.

Vid anställningen kommer vi att be om utdrag från polisens belastningsregister

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner

Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Säkerhetssamordnare till brottsförebyggande teamet i Huddinge kommun

Ansök    Maj 14    Huddinge kommun    Säkerhetsrådgivare
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. Om arbetsplatsen Vill du vara med och påverka det brottsförebyggande arbetet i Stockholmsregionens näst största kommun? Söker du dessutom ett roligt, varierande och utvecklande arbete där du tillsammans med kollegor får vara med ... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

Om arbetsplatsen
Vill du vara med och påverka det brottsförebyggande arbetet i Stockholmsregionens näst största kommun? Söker du dessutom ett roligt, varierande och utvecklande arbete där du tillsammans med kollegor får vara med och ta fram lägesrapporter samt stödmaterial gällande brottsförebyggande frågor för kommunens förvaltningar och bolag?
Då har du möjlighet att använda och utveckla din kompetens hos Brottsförebyggande teamet på Trygghet- och säkerhetssektionen i Huddinge kommun.
Trygghets- och säkerhetssektionen har som uppdrag att leda och stödja arbetet med trygghets- och säkerhetsfrågor genom att jobba strategiskt och styrande på ett kommunövergripande plan. Våra ansvarsområden omfattar brottsförebyggande och trygghetsskapande, egendoms- och personsäkerhet, civil beredskap, informationssäkerhet, som i förlängningen även syftar till att stärka demokrati och rättssäkerhet. Trygghets- och säkerhetsfrågor är högt prioriterade i Huddinge kommun och sektionen är en ofta anlitad expertresurs för kommunens ledning, förvaltningar och bolag. Givet säkerhetsläget i vår omgivning sker just nu en utveckling av trygghets- och säkerhetsarbete på flera fronter, varav brottsförebyggande och trygghet är ett. Sektionen, som tillhör kommunstyrelsens förvaltning, består av ett femtontal säkerhetssamordnare med olika inriktning på trygghets- och säkerhetsområdet där alla förväntas samarbeta och gemensamt arbeta mot målsättningar som finns på området. Sektionen leds av en säkerhetschef.

I det Brottsförebyggande teamet på Trygghet- och säkerhetssektionen kommer du som säkerhetssamordnare få kollegor med en bred kunskapserfarenhet från brottsbekämpande myndigheter, kriminalpolitiska center och samhällsutvecklingsprogram. Hos oss blir du delaktig i samhällsutvecklingen i en attraktiv och växande kommun, bara 15 min från Stockholms Central.


-

Om tjänsten
Din roll är att tillsammans med kollegorna i Brottsförebyggande teamet på Trygghet- och säkerhetssektionen arbeta med uppdraget att utveckla Huddinge kommuns brottsförebyggande arbete utifrån den lag som sedan 1 juli 2023 anger kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete. I tjänsten ingår att utveckla ett samordnat, behovsanpassat och praktiknära stöd till kommunkoncernen i dessa frågor. Syftet är att stärka kommunens förutsättningar att uppfylla de krav som den nya lagen ställer vad gäller samordning och framtagande av lägesbild och åtgärdsplan, samt arbeta effektivt och målinriktat mot alla former av kriminalitet, inkl. gäng- och organiserad brottslighet samt andra hotbilder. Detta innebär samverkan med verksamheterna i kommunkoncernens förvaltningar och bolag men också lokalpolis, företag, föreningsliv, fastighetsägare med flera. I ditt arbete kommer du många gånger att vara nära de politiska besluten. I ditt arbete hos oss ska du också kunna verka i rollen som Tjänsteperson i beredskap.


Kvalifikationskrav
-Relevant akademisk utbildning eller motsvarande på annat sätt förvärvad kunskap genom arbetslivserfarenhet
-Mycket god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift

Meriterande
-Erfarenhet och från brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete
-Erfarenhet från kommunal- eller annan offentlig verksamhet
-Handledarutbildning eller annat handledararbete
-Pedagogisk erfarenhet
-Erfarenhet av metod- och utvecklingsarbete
-God förmåga att hålla presentationer, utbildningar och workshops
-God förmåga att producera skriftliga dokument såsom analyser, stödmanualer, rekommendationer och rapporter
-God kännedom om myndigheter, offentliga verksamheter och samhällsfrågor
-Erfarenhet av att hantera stora mängder data från ostrukturerad till strukturerad form

Som person är du trygg, stabil och utåtriktad och du arbetar strukturerat och systematiskt. Du lägger stor vikt vid att utföra dina arbetsuppgifter med noggrannhet och hög kvalitet. Teamarbetet ställer vidare krav på god samarbetsförmåga, flexibilitet och ett prestigelöst förhållningssätt. Tjänsten innebär ansvar för parallella arbetsuppgifter, vilket förutsätter att du är strukturerad och kan planera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du har god problemlösningsförmåga och har lätt att lära nytt. Att vara flexibel, kunna arbeta självständigt och kunna arbeta långsiktigt samtidigt som du hanterar kortare uppdrag kommer därför att värderas högt. Du har lätt för att skapa och upprätthålla förtroendefulla kontakter och du bidrar aktivt till ett gott arbetsklimat och en kultur som skapar motivation, delaktighet och engagemang. Du trivs bra med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra.

Tjänsten kan komma att säkerhetsprövas och svenskt medborgarskap krävs.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner Visa mindre

Lärare i matematik, NO och teknik i åk 7-9

Ansök    Maj 14    Huddinge kommun    Ämneslärare, 7-9
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertyg... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertygelse är att ju mer vi delar med oss av våra kompetenser, desto mer utrymme skapar vi för alla, såväl medarbetare som våra barn och elever, att växa.

Om arbetsplatsen
Kungsklippeskolans rektorsområde ligger nära Stuvsta pendeltågstation. Rektorsområdet består av två skolor, Kungsklippeskolan och Kräpplaskolan. Kungsklippeskolan är en F-9-skola med ca 450 elever, enparallellig F-3 och tvåparallellig 4-9. Skolan har också fritidsverksamhet. Kräpplaskolan är en enparallellig F-3-skola med fritidsverksamhet och har ca 110 elever. Vi når höga resultat vad gäller kunskap, trygghet och studiero. Våra medarbetare trivs och många har därför arbetat länge på skolan. En liten skola att trivas i!

https://www.huddinge.se/kungsklippeskolan/

-

Om arbetet
Tjänsten innebär att du kommer att undervisa i matematik, NO och teknik på högstadiet. Du kommer också vara mentor i en årskurs på högstadiet, vilket innebär att du även deltar i årskursens mentorstid. Du kommer att tillhöra högstadiets arbetslag och samarbeta med kollegor såväl årskursvis som ämnesvis. Arbetsuppgifterna är att planera, genomföra lektioner och följa upp elevernas lärande i dina undervisningsgrupper utifrån Lgr22 samt utifrån skolans gemensamma mål.

Att vara lärare och professionell pedagog inom Kungsklippeskolans RO innebär att du har höga förväntningar och en tro på att alla elever kan nå framgång utifrån sina förutsättningar. Du skapar goda relationer, såväl med elever som med vårdnadshavare, byggda på förtroende och respekt. Du är medveten om din egen påverkan på elevernas lärande. Med utgångspunkt i elevernas resultat, forskning och beprövad erfarenhet, följer du upp undervisningens kvalitet, reflekterar och utvärderar i syfte att utveckla undervisningen. Du ger formativ återkoppling till eleverna med syfte till utveckling och stöttar elever i behov av stöd genom såväl generella som individuella anpassningar i klassrummet. Vi arbetar med kollegialt lärande vilket innebär att du samarbetar med kollegor för att utveckla dig själv och din undervisning samt även skolans övergripande pedagogiska och systematiska kvalitetsarbete.

Kvalifikationskrav
Du är legitimerad grundskollärare med behörighet att undervisa i matematik, NO och teknik, gärna för åk 4-9.

Din profil
Du är flexibel och har god samarbetsförmåga. Dessutom har du lätt för att skapa goda relationer och vill samverka med elever, vårdnadshavare, arbetslaget, skolans elevhälsoteam samt skolledning. I ditt pedagogiska ledarskap är du en tydlig ledare och i klassrummet har du förmågan att skapa en arbetsmiljö som präglas av trygghet, förtroende och respekt. Med god didaktisk förmåga, goda ämneskunskaper, en tydlig struktur och med en varierad undervisning som är differentierad både vad gäller uppgifter och bedömning, skapar du de bästa förutsättningarna för att våra elever ska uppnå kunskapskraven. Du ser dokumentation och bedömning av elevernas kunskapsutveckling som en självklar del i ditt arbete. Du har god förmåga att analysera och reflektera och utvecklar ständigt din undervisning. Vi vill även att du är väl förtrogen med dagens digitala verktyg samt även också både Google Workspace och Unikum. Vi önskar att du har en positiv inställning och har en god förmåga att kunna inspirera och motivera eleverna till lärande - det är viktigt för tjänsten. Du är även strukturerad, tålmodig och ansvarsfull samt uttrycker dig väl i både tal och skrift.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner

Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Lärare i SV/MA/ENG och NO till Skogskällan åk 4-6.

Ansök    Maj 14    Huddinge kommun    Grundlärare, 4-6
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertyg... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertygelse är att ju mer vi delar med oss av våra kompetenser, desto mer utrymme skapar vi för alla, såväl medarbetare som våra barn och elever, att växa.

Om arbetsplatsen
Skogskällan är en enparallellig F-3 och treparallellig 4-6 skola. På Skogskällan arbetar våra engagerade och kompetenta pedagoger att med hjälp av anpassningar och ett inkluderande arbetssätt stötta eleverna till att nå sin fulla potential.
Fritidshemmet är uppdelat mellan fritids F-3 och Eftis 4-6 som i samverkan med skolan arbetar för att utveckla våra elever både akademisk och socialt.
Skolans fantastiska läge, med närhet till natur och idrottsanläggning inspirerar och möjliggör olika typer av utomhusaktiviteter under skoldagen.
På Skogskällan jobbar vi för en rolig och stimulerande rastverksamhet där elever och personal tillsammans skapar aktiviteter anpassade efter olika åldrar och intressen

-

Arbetsuppgifter
Att vara lärare och professionell pedagog i Huddinge kommun innebär att du har höga förväntningar och en tro på att alla elever kan nå framgång utifrån sina förutsättningar. Du skapar goda relationer, såväl med elever som med vårdnadshavare, byggda på förtroende och respekt. Du är medveten om din egen påverkan på elevernas lärande. Med utgångspunkt i elevernas resultat, forskning och beprövad erfarenhet, följer du upp undervisningens kvalitet, reflekterar och utvärderar i syfte att utveckla undervisningen. Du ger framåtsyftande återkoppling till eleverna med syfte till utveckling och stöttar elever i behov av särskilt stöd. Vi arbetar med kollegialt lärande vilket innebär att du samarbetar med kollegor för att utveckla dig själv och din undervisning samt skolans pedagogiska arbete.

Som lärare på Skogskällan kommer du att ingå i ett arbetslag tillsammans med två andra lärare. Du är mentor med ansvar för en klass men undervisar även parallellklasserna i samma årskurs. Som mentor ansvarar du för att planera, genomföra och följa upp undervisningen. Du håller i utvecklingssamtal och föräldramöten samt sätter omdömen/betyg för de elever du undervisar.

Kvalifikationskrav
Du är legitimerad SV/Ma/Eng och NO lärare för åk 4-6 och du är väl förtrogen med LGR22 och har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.

Övriga krav till just denna roll
Du är flexibel och har god samarbetsförmåga, har lätt för att skapa goda relationer och samverka med elever, vårdnadshavare, arbetslaget, skolans elevhälsoteam samt skolledning. I ditt pedagogiska ledarskap är du en tydlig ledare och i klassrummet har du förmågan att skapa en arbetsmiljö som präglas av trygghet, förtroende och respekt. Med god didaktisk förmåga, goda ämneskunskaper, en tydlig struktur och med en varierad undervisning som är anpassad utifrån den enskilde eleven skapar du de bästa förutsättningarna för att våra elever ska uppnå kunskapskraven i LGR22. Du ser dokumentation och bedömning av elevernas kunskapsutveckling som en självklar del i ditt arbete. Du har god förmåga för analys och reflektion och utvecklar ständigt din undervisning. Du ser dig själv som en självklar del för att skapa goda förutsättningar för elevernas lärande.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner

Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Biträdande operativ enhetschef till daglig verksamhet funktionstöd LSS

Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. Om arbetsplatsen Daglig verksamhet i Huddinge kommun strävar efter att skapa bästa möjliga villkor för personer med funktionsnedsättning. Vi är inne i ett kvalitetsutvecklingsarbete och söker dig som vill vara med och bygga upp e... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

Om arbetsplatsen
Daglig verksamhet i Huddinge kommun strävar efter att skapa bästa möjliga villkor för personer med funktionsnedsättning. Vi är inne i ett kvalitetsutvecklingsarbete och söker dig som vill vara med och bygga upp en daglig verksamhet som utgår ifrån deltagarnas önskemål och behov. Uppskattar du många möjligheter, ett stort ansvar och känner glädje över att se människor trivas och växa? Då kan du vara vår nya drivna och engagerade biträdande enhetschef!-

Arbetsuppgifter
Din roll som biträdande enhetschef är relativt ny och kommer formas tillsammans med dig och enhetschefen för chefsområdet. I ditt uppdrag ingår det att tillsammans med enhetschef vara verksamhetsansvarig för chefsområdets tre dagliga verksamheter - Solfagra, Stuvsta och Motiva. Du leder och utvecklar arbetet på enheterna genom ett tydligt och närvarande ledarskap och genom att agera förebild i samtliga situationer. Du bistår enhetschef i personalansvaret för chefsområdets 25 medarbetare, arbetsmiljöarbetet och budgetarbetet. Till din hjälp har du ett engagerat team av medarbetare, arbetsledare och stödpedagoger samt verksamhetsstöd i form av metodutvecklare, utvecklingsledare, ekonomer och HR-konsulter. Samverkan med anhöriga, gode män och boendeenheter är en viktig del av arbetet. Det strategiska planeringsarbetet sker i samråd med enhetschef.Din profil
Vi söker en tydlig, trygg, strukturerad och engagerad biträdande enhetschef som har god kännedom om målgruppen med dokumenterad erfarenhet av LSS-verksamhet, gärna i form av boende eller daglig verksamhet. Du är van vid att leda personal mot ett gemensamt mål och är inte rädd för att ta svåra samtal när de behövs. Du har relevant högskoleutbildning, till exempel socionom eller motsvarande. För att lyckas i denna roll behöver du ha intresse och erfarenhet av att leda enheter utifrån de metoder, rutiner och arbetssätt som utgår från brukarens behov på ett pedagogiskt och strukturerat sätt. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Kallelse till intervjuer kommer ske löpande, så skicka gärna in din ansökan redan idag!

Vid anställning kommer vi att be om utdrag ur polisens belastningsregister.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner


Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Sommarvikarier till Boendestöd, Bemanningscenter

Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. Om arbetsplatsen Bemanningscenter är en kommunal verksamhet och har ansvar för Huddinge kommuns vikariehantering inom egen regi. Vårt uppdrag är att bemanna och rekrytera timvikarier till olika verksamheter inom funktionshinderom... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

Om arbetsplatsen
Bemanningscenter är en kommunal verksamhet och har ansvar för Huddinge kommuns vikariehantering inom egen regi. Vårt uppdrag är att bemanna och rekrytera timvikarier till olika verksamheter inom funktionshinderomsorgen och äldreomsorgen vid korttidsfrånvaro som sjukdom, semester eller utbildning.


-

Arbetsuppgifter
Vi söker boendestödjare till ett uppdrag inom funktionsstöd hos en manlig brukare i Flemingsberg.

Tjänsten är ett sommarvikariat på 75 procent från juni - september men vi se gärna att du som söker ska kunna hoppa in omgående som timanställd.

I dina arbetsuppgifter igår att utföra morgonrutin utifrån ett förbestämt schema med hjälp av bildstöd. Du ska motivera och i vissa moment handgripligen stödja brukaren.

Passen är förlagda vardagar 06:15- 08,15 och är dubbelbemannad. Efter 08,15 kommer du även arbeta med andra brukare inom verksamheten fram till lunchtid.


Din profil
Erfarenhet av arbete inom funktionsstöd är meritande men inget krav.
Det är meritande om du har utbildning som behandlingsassistent, boendestödjare eller annan likvärdig utbildning.

Du är strukturerad och är bra på att motivera och inspirera/engagera andra. Du är flexibel och har god samarbetsförmåga.

Du ska behärska svenska språket väl i tal och skrift. God datavana krävs då dokumentationen görs på dator.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig tillämpning.

Tjänsten passar bra för dig som bor i Flemingsbergsområde eller Visättra.

Låter det här som ett jobb för dig? Sök tjänsten direkt då vi tillsätter löpande.

Vi kommer att begära ett utdrag ur Polisens belastningsregister så ansök gärna det i samband med att du söker tjänsten. Du kan hämta hem registret från polisens hemsida:

https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/

För att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess ber vi dig att skicka in ansökan via denna annons, och inte via e-post, telefon eller post.

Upplysningar
Vid frågor om den utannonserade tjänsten kontakta
[email protected]


Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Lärare F-3

Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertyg... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertygelse är att ju mer vi delar med oss av våra kompetenser, desto mer utrymme skapar vi för alla, såväl medarbetare som våra barn och elever, att växa.Om arbetsplatsen
Utsäljeskolan är en kommunal skola i Huddinge innefattande grundskola och anpassad grundskola, belägen i ett lugnt villaområde på gränsen mellan Stuvsta och Segeltorp. Skolan är en treparallellig F-6-skola som successivt kommer att växa och omfatta årskurs F-9. Sedan 2,5 år tillbaka befinner vi oss i tillfälliga paviljonger vid Källbrinks IP under tiden vår nya skola är under uppbyggnad. Från och med höstterminen 2024 kommer verksamheten att bedrivas i helt nybyggda lokaler med en helt ny skolgård. Vi är idag 525 elever och kommer från och med höstterminen vara drygt 600 elever då våra nuvarande åk 6:or blir våra första åk 7:or. När skolan är helt utbyggd höstterminen 2026 beräknas den rymma ca 850 elever. Skolan har ett väl fungerande elevhälsoteam samt specialpedagoger som arbetar nära pedagogerna i den dagliga verksamheten.

-

Arbetsuppgifter
Att vara lärare och professionell pedagog i Huddinge kommun innebär att du har höga förväntningar och en tro på att alla elever kan nå framgång utifrån sina förutsättningar. Du är väl medveten om din egen påverkan på elevernas lärande och är angelägen att möta eleverna där de befinner sig. Som person behöver du vara strukturerad, ansvarstagande och ha god förmåga att kunna arbeta både självständigt och i arbetslag.

Då en av våra pedagoger går vidare till andra uppdrag nästa läsår söker vi dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i åk F-3. På skolan arbetar personalen nära i team för att skapa goda förutsättningar för eleverna och en god arbetsmiljö för pedagogerna. Du kommer att ingå i arbetslag 2 där du kommer att ha mentorsansvar för en klass. I arbetslaget finns ytterligare två mentorer samt tre fritidspedagoger som gemensamt ansvarar för att undervisningen på bästa sätt möter elevernas behov och stimulerar till god social och kunskapsmässig utveckling.

Kvalifikationskrav
Du är legitimerad grundskolelärare med behörighet i årskurs F-3. Du är väl förtrogen med skolans styrdokument. Du är skicklig på att uttrycka dig i tal och skrift och på att bygga förtroendefulla relationer till såväl elever, vårdnadshavare som kollegor. Du är en tydlig pedagogisk ledare som har förmågan att skapa trygghet och studiero i klassrummet. Du har goda ämneskunskaper och en tydligt strukturerad undervisning. Du arbetar språkutvecklande i alla ämnen och bedriver en varierad undervisning. Då skolans ledord är TILLSAMMANS behöver din förmåga att samarbeta kollegialt med alla skolans yrkeskategorier vara väl utvecklad.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner

Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Lärare Försäljnings- och serviceprogrammet

Ansök    Maj 13    Huddinge kommun    Yrkeslärare
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. Om arbetsplatsen Sjödalsgymnasiet nysatsar från och med höstterminen 2024 och blir en del av Campus Huddinge. Under sommaren flyttar skolan till nya fräscha lokaler i en del av Huddingegymnasiet. Det innebär bland annat nya ändam... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

Om arbetsplatsen
Sjödalsgymnasiet nysatsar från och med höstterminen 2024 och blir en del av Campus Huddinge. Under sommaren flyttar skolan till nya fräscha lokaler i en del av Huddingegymnasiet. Det innebär bland annat nya ändamålsenliga lokaler för de yrkesprogram som kommer utgöra kärnan av nya Sjödalsgymnasiet.
På nya Sjödalsgymnasiet kommer tre yrkesprogram att erbjudas varav Försäljnings- och serviceprogrammet (FS) är ett. Förutom FS erbjuds även EE-programmet och VVS-programmet. På FS har Sjödalsgymnasiet en klass per årskurs.-

Arbetsuppgifter
Tjänsten är 100% och du kommer att vara en del av Försäljnings- och serviceprogrammet där du undervisar i karaktärsämnen kopplade till programmet. I tjänsten ingår APL-ansvar och beroende på din bakgrund eventuellt arbete med Ung företagsamhet (UF). Du förväntas vara aktiv i att utveckla och marknadsföra utbildningen.
Skolan är organiserad i programlag som har ett nära samarbete kring eleverna. Programlagen arbetar för att hitta gemensamma strategier och skapa goda förutsättningar för elevernas lärande och utveckling. I tjänsten ingår mentorskap som är en viktig del av uppdraget och du förväntas agera snabbt när svårigheter uppdagas genom att ta kontakt med vårdnadshavare och skolans elevhälsoteam.
Vi intervjuar löpande för en snar anställning. Sex månaders provanställning kan förekomma.

Kvalifikationskrav
Vi söker i första hand dig som är legitimerad yrkeslärare inom försäljning och service. Du har erfarenhet av undervisning inom bland annat service, entreprenörskap, marknadsföring och ekonomi. Du har branschvana inom något eller några av ovanstående områden.

Du är en tydlig ledare som är trygg och stabil i din yrkesroll. Du har ett lösningsfokuserat förhållningssätt och är van att möta elever med olika förutsättningar och behov. Du har lätt för att etablera goda relationer med ungdomar, vilket vi ser som en förutsättning för att undervisningen ska vara framgångsrik. Du värnar också om att skapa goda relationer med kollegor, vårdnadshavare och med företag i branschen (APL- företagen). Du är strukturerad, lösningsfokuserad och van att använda IKT.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner

Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Stödassistent till Kvarnens dagliga verksamhet.

Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. Om arbetsplatsen Daglig verksamhet är en daglig sysselsättning som erbjuder individuellt utformade aktiviteter som är anpassade efter var och ens förmåga. Kvarnens dagliga verksamhet består av tretton grupper med olika slags inr... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

Om arbetsplatsen
Daglig verksamhet är en daglig sysselsättning som erbjuder individuellt utformade aktiviteter som är anpassade efter var och ens förmåga.

Kvarnens dagliga verksamhet består av tretton grupper med olika slags inriktningar. Vi söker nu en personal till Elektronikdemonteringen/Datakvarnen.

Vi lägger stor vikt vid att ge det stöd och den service som stärker personens egen förmåga och stödet anpassas utifrån den enskilda deltagarens aktuella behov.


-

Arbetsuppgifter
Vi söker nu ett engagerad och driftig person som gillar att utvecklas och ser möjligheter.

Du ska planera verksamheten utifrån varje enskild persons behov och förutsättningar, samt skapa aktiviteter tillsammans med brukarna som blir meningsfulla och utvecklande utifrån genomförandeplanen som varje brukare har. Du är följsam då deltagarnas dagsform styr. Du ska vara en person som klarar av att ha flera processer igång samtidigt, du är en person som tycker att det är roligt att skapa nya aktiviteter tillsammans med våra brukare. Vi använder oss av bland annat lågaffektivt bemötande, rollspel och sociala berättelser. Ensamarbete förekommer.

På Elektronikdemonteringen består brukarnas sysselsättning av att demontera och sortera kommunens elektronikskrot.

På Datakvarnen fokuserar vi på datorer, gaming och har en mediagrupp.

Vi söker dig som är trygg i dig själv och bekväm med att arbeta självständigt och i grupp. Du behöver vidare vara lyhörd, följsam och ha förmåga att välja strategi utifrån olika situationer.


Din profil
Vi söker dig som förutom att ha brukaren i fokus även har ett tekniskt intresse vi ser gärna att du gillar att skruva isär saker. Det är en fördel om du har ett intresse för musik/film skapande och är kreativ. Att du tycker om gaming är något som vi kommer att uppskatta!

Du ska ha gått omvårdnadsprogrammet, barnskötarprogrammet alternativt gpu/ppu eller motsvarande.

Du som söker skall vara strukturerad och ansvarsfull samt ha erfarenhet av att arbeta med personer som har funktionsvariation.

Du ska ha god kunskap i datahantering, social dokumentation och upprättande av rutiner och den struktur som våra grupper behöver. Du ska vara händig, ha manuellt B-körkort.

Du ska arbeta utifrån ett lågaffektivt bemötande.

I arbetet är det viktigt att ha både fysiska och psykiska förutsättningar vilket är ett krav för att kunna arbeta hos oss.

Du ska ha goda kunskaper i svenska såväl tal som skrift.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Tjänsten/tjänsterna tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut tas.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formanerFacklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Måltidsbiträde Vistaskolan

Ansök    Maj 13    Huddinge kommun    Måltidsbiträde
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertyg... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertygelse är att ju mer vi delar med oss av våra kompetenser, desto mer utrymme skapar vi för alla, såväl medarbetare som våra barn och elever, att växa.

Om arbetsplatsen
Vistaskolan är en F-9 skola där ca 850 elever och 110 anställda möts varje dag. Skolan ligger med ca 15 minuters promenad till Huddinge centrum, eller ca 5 minuter med buss.
En engagerad personalgrupp arbetar dagligen med att ge elever de absolut bästa förutsättningarna för en inspirerande och lärorik skoltid.
I trivsamma lokaler, omgärdat av härlig natur, strävar vi efter att ge barnen en trygg, skapande, utvecklande och fantastisk start i livet. Ett lustfyllt och meningsfullt lärande för alla.

I köket tillagas dagligen ca 1500 portioner. Vi serverar frukost, lunch samt mellanmål på eftermiddagen.
Skolan har ett eget tillagningskök med tillhörande matsal. Personalen på skolan är indelad i arbetslag där skolkökets personal är en del av serviceorganisationen på skolan.
-

Arbetsuppgifter
Vi söker dig som har erfarenhet av arbete som måltidsbiträde i restaurang, skolkök eller storkök. I rollen som måltidsbiträde kommer du tillsammans med kocken, som har det övergripande ansvaret, arbeta för att den mat som serveras håller hög kvalitet.

Du kommer att ha ett stort ansvar för salladen, frukosten, mellanmålet och specialkosten som serveras i skolans matsal. Det är därför av stor vikt att du kan arbeta självständigt med eget ansvar.

Du kommer att biträda kocken vid matlagning och beställning av varor.
Du förbereder matsalen för servering, sköter driften under dagen och iordningställer efter måltiderna. Du tar emot varuleveranser och bemannar i perioder vårt tillhörande café.
I tjänsten ingår även diskning och renhållning av kök och matsal.
Du medverkar i arbetet med egenkontroll.

Kvalifikationer
Som måltidsbiträde vill vi att du har gymnasial utbildning inom livsmedelsprogrammet och/eller erfarenhet av liknande arbete.
Du bör ha minst 3 års erfarenhet av liknande arbete.
Erfarenhet av arbete i tillagningskök på skola och kunskaper i specialkost är meriterande.
Du behöver ha datorvana och meriterande om du behärskar programvara som Proccedo, Outlook och Heroma.
Arbetet är bitvis fysiskt krävande med bland annat både tunga lyft och stående arbete.
Vi söker en medarbetare som är van att arbeta i ett storkök och kan ansvara för enklare matlagning.

Din profil
I skolans kök är vi ett litet gäng som jobbar tätt ihop och vi lägger därför stor vikt vid personlighet. Du behöver vara lösningsorienterad och ha ett gott bemötande mot både vuxna och barn.
Du är strukturerad med stor förmåga att planera ditt arbete och trivs i ett högt tempo som det tidvis kan vara i ett tillagningskök.
Du bör ha kunskap i livsmedelshygien, HACCP, egenkontroll samt allergikost.

Du har en god förmåga att uttrycka dig i både tal och skrift eftersom arbetet hela tiden sker i nära samarbete med elever, pedagoger och kollegor.
Personliga egenskaper som du bör ha är en positiv inställning, god samarbetsförmåga, flexibilitet och servicekänsla.
Som kollega i serviceorganisationen är service en självklarhet för dig!

Till följd av lagen om lämplighetskontroll ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning, detta då tjänsten är placerad på en skola.

Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan annonseringstiden löper ut.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner

Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Kommunsekreterare till Huddinge kommun

Ansök    Maj 13    Huddinge kommun    Kommunsekreterare
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. Tjänsten som kommunsekreterare är placerad på enheten för utredning, nämnd och juridik. Kommunstyrelsens förvaltning ansvarar för styrning av och centralt stöd till hela kommunorganisationen. Enhetens uppdrag är att bland ann... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

Tjänsten som kommunsekreterare är placerad på enheten för utredning, nämnd och juridik. Kommunstyrelsens förvaltning ansvarar för styrning av och centralt stöd till hela kommunorganisationen.

Enhetens uppdrag är att bland annat att förvalta och utveckla de kommunövergripande processerna för att bereda ärenden samt förbereda och genomföra nämndsammanträden. Till enhetens ansvarsområden hör även samordning i vissa kommunövergripande frågor såsom finskt förvaltningsområde, nationella minoriteter, EU-samordning, internationella frågor, kontakter med akademi och lärosäten, genomförande av allmänna val samt kommunjuridiska frågor. Sektionen stöttar också avdelningschefen i planerings- och uppföljningsprocessen.

Sektionens viktigaste utvecklingsarbete framöver är att skapa gemensamma,
organisationsövergripande rutiner och arbetssätt inom de processerna för planering och uppföljning. Du blir en viktig del i detta arbete tillsammans med nämndsekreterarteamet. I denna process arbetar enheten även tillsammans med sektionen. Medarbetarna tillsammans med chefen för på enheten för utredning, nämnd och juridik är gemensamt ansvariga av samtliga uppdrag.

-

Arbetsuppgifter
Huddinge kommun har två kommunsekreterare, varav du kommer att vara en av dem. Den andra kommunsekreteraren har även rollen som teamledare. Som kommunsekreterare fungerar du som sekreterare till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt dess, utskott och beredningar.

I rollen ingår att arbeta med beredning av ärenden, utskick av kallelse och handlingar inför sammanträde, mötesadministration och protokollföring. Som kommunsekreterare på kommunstyrelsens förvaltning kommer du att delta i kommunens nätverk för nämndsekreterare och aktivt arbeta med utvecklingen av nämndprocessens olika delar ur ett kommunövergripande perspektiv. Rollen kan även komma att innebära att ta fram tjänsteutlåtanden och andra handlingar för beslut.

I rollen som kommunsekreterare arbetar du nära den politiska ledningen och du kommer att vara ett stöd för de förtroendevalda liksom för handläggare och chefer.
Då nämndsekreterarna i kommunen till stor del är centraliserade kommer du även att vara backup för främst den andra kommunsekreteraren, men även för övriga andra nämndsekreterare i nämndsekreterarteamet.

Tjänstgöring på eftermiddagar och kvällar ingår i uppdraget då flera av de politiska organen sammanträder efter kontorstid.

Din profil
Vi söker dig som har högskoleexamen med relevant inriktning som exempelvis statsvetare, samhällsvetare, jurist, eller annan bakgrund som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har erfarenhet från tidigare arbete som nämndsekreterare eller kommunsekreterare i annan kommun eller motsvarande på regional nivå.

Som person är du strukturerad, stabil, serviceinriktad och social. Du har en fallenhet för ordning och reda och en förmåga att överblicka, samordna och prioritera. Du har lätt för att lära dig olika IT-system och tillämpar ett digitalt arbetssätt.

Meriterande erfarenheter för tjänsten är:
- Ärendehanteringssystem, i Huddinge arbetar vi i W3D3
- Erfarenhet av politiskk organisation
- Kännedom om förtroendevaldas uppdrag
- Kommunallag, förvaltningslagen, offentlighet och sekretesslagen
- Erfarenhet av att föredra och utbilda
- Erfarenhet av att driva utvecklingsarbete
- God språklig förmåga och vana att skriva formella handlingar

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner Visa mindre

Lärare

Ansök    Maj 13    Huddinge kommun    Grundlärare, 4-6
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertyg... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertygelse är att ju mer vi delar med oss av våra kompetenser, desto mer utrymme skapar vi för alla, såväl medarbetare som våra barn och elever, att växa.

Om arbetsplatsen
Kästaskolan är en F-6 skola i Huddinge med ca. 300 elever inklusive anpassad grundskola. Skolan är byggd 2015 och vi har moderna och inspirerande lokaler inomhus och en fin utomhusmiljö. På skolan finns behöriga och engagerade pedagoger och en skolledning som driver skolans utveckling framåt och ser potentialen i skolan och närområdet. Våra värdeord på Kästaskolan är "Lärande, Trygghet och Hälsa". Dessa ord genomsyrar allt vårt arbete på skolan.

-

Arbetsuppgifter
Vi söker nu en engagerad lärare till vårt mellanstadieteam. Du kommer att vara mentor och undervisa i årskurs 4 men även vissa lektioner i de andra årskurserna på mellanstadiet. Som mentor på Kästaskolan förväntas man ha en tät dialog med både elever och vårdnadshavare. Vi har unikum som plattform så det är en klar fördel om du har arbetat i detta system tidigare.

Din profil
Du är legitimerad grundskollärare med behörighet i Ma, Sv No. Du är väl förtrogen med LGR22 och har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.

Du är flexibel och har god samarbetsförmåga, har lätt för att skapa goda relationer och samverka med elever, vårdnadshavare, arbetslaget, skolans elevhälsoteam samt skolledning. I ditt pedagogiska ledarskap är du en tydlig ledare och i klassrummet har du förmågan att skapa en arbetsmiljö som präglas av trygghet, förtroende och respekt.
Med god didaktisk förmåga, goda ämneskunskaper, en tydlig struktur och med en varierad undervisning som är anpassad utifrån den enskilde eleven skapar du de bästa förutsättningarna för att våra elever ska uppnå kunskapskraven i LGR22.
Du ser dokumentation och bedömning av elevernas kunskapsutveckling som en självklar del i ditt arbete. Du har god förmåga för analys och reflektion och utvecklar ständigt din undervisning. Du ser dig själv som en självklar del för att skapa goda förutsättningar för elevernas lärande.

Kvalifikationer
Lärarlegitimation.
Erfarenhet av läraryrket.
Goda kunskaper i svenska både tal och skrift.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner

Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Nämndsekreterare till Huddinge kommun

Ansök    Maj 13    Huddinge kommun    Sekreterare
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. Om arbetsplatsen Tjänsten som nämndsekreterare är placerad på enheten för utredning, nämnd och juridik, på Kommunstyrelsens förvaltning. Kommunstyrelsens förvaltning ansvarar för styrning av och centralt stöd till hela kommunorga... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

Om arbetsplatsen
Tjänsten som nämndsekreterare är placerad på enheten för utredning, nämnd och juridik, på Kommunstyrelsens förvaltning. Kommunstyrelsens förvaltning ansvarar för styrning av och centralt stöd till hela kommunorganisationen. Enhetens uppdrag är att bland annat att förvalta och utveckla de kommunövergripande processerna för att bereda ärenden samt förbereda och genomföra nämndsammanträden.

Till enhetens ansvarsområden hör även samordning i vissa kommunövergripande
frågor såsom finskt förvaltningsområde, nationella minoriteter,
EU-samordning, internationella frågor, kontakter med akademi och lärosäten, genomförande av allmänna val samt kommunjuridiska frågor. Sektionen stöttar också avdelningschefen i planerings- och uppföljningsprocessen.

Sektionens viktigaste utvecklingsarbete framöver är att skapa gemensamma,
organisationsövergripande rutiner och arbetssätt inom de processer kommunstyrelsens förvaltning ansvarar för. Nämndsekreterarna är delvis centraliserade och de flesta arbetar på kommunstyrelsens förvaltning.

Medarbetarna tillsammans med chefen på enheten för utredning, nämnd och juridik är gemensamt ansvariga för genomförandet av enhetens samtliga uppdrag.

-

Du kommer att vara sekreterare i nämnder, utskott och beredningar som lyder
under kommunfullmäktige. I rollen ingår att arbeta med beredning av ärenden,utskick av kallelse och handlingar inför sammanträde, mötesadministration och protokollföring. Som nämndsekreterare på kommunstyrelsens förvaltning kommer du att delta i kommunens nätverk för nämndsekreterare och aktivt arbeta med utvecklingen av nämndprocessens olika delar ur ett kommunövergripande perspektiv.

I rollen som nämndsekreterare arbetar du nära den politiska ledningen,och du kommer vara ett stöd för de förtroendevalda liksom för handläggare och chefer på förvaltningen. Du kommer även att vara backup för andra nämndsekreterare och kommunsekreterare.

Tjänstgöring på eftermiddagar och kvällar ingår i uppdraget då flera av de politiska organen sammanträder efter kontorstid.

Vi söker dig som har högskoleexamen med relevant inriktning som exempelvis statsvetare, samhällsvetare, jurist, arkivarie eller annan bakgrund som arbetsgivaren bedömer likvärdig.

Som person är du strukturerad, stabil, serviceinriktad och social.
Du har en fallenhet för ordning och reda och en förmåga att överblicka, samordna och prioritera. Du har lätt för att lära dig olika IT-system och tillämpar ett digitalt arbetssätt.

Meriterande erfarenheter för tjänsten är:
- Kännedom om en kommuns ansvarsområden och funktioner
- Nämnd- eller styrelseadministration
- Ärendehanteringssystem, i Huddinge arbetar vi i W3D3
- Erfarenhet av politisk organisation
- Kännedom om förtroendevaldas uppdrag
- Kommunallag, förvaltningslagen, offentlighet och sekretesslagen
- Erfarenhet av att föredra och utbilda
- God språklig förmåga och vana att skriva formella handlingar

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Lärare mot fritidshem

Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertyg... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertygelse är att ju mer vi delar med oss av våra kompetenser, desto mer utrymme skapar vi för alla, såväl medarbetare som våra barn och elever, att växa.

Om arbetsplatsen
Annerstaskolan är en F-9 skola belägen i Flemingsberg, antalet elever är ca 300.
Mångfald är vår styrka, glädje vår drivkraft och lärande vårt fokus. Vår grundsyn är att alla människor kan, vill och ska lyckas i sina uppdrag oavsett om du är elev eller personal hos oss. Vi arbetar aktivt med värdegrundsfrågor och ett positivt förhållningssätt. Vi präglas av en vilja att ständigt utvecklas till det bättre där kunskap och trygghet står i centrum för alla i skolan.

http://grundskolor.huddinge.se/annerstaskolan


-

Arbetsuppgifter
Att vara professionell pedagog i Huddinge kommun innebär att du har höga förväntningar och en tro på att alla elever kan nå framgång utifrån sina förutsättningar. Du skapar goda relationer, såväl med elever som med vårdnadshavare, byggda på förtroende och respekt. Du är medveten om din egen påverkan på elevernas lärande. Med utgångspunkt i elevernas resultat, forskning och beprövad erfarenhet, följer du upp undervisningen i ditt praktiskt estetiska ämne och fritidsverksamhetens kvalitet, reflekterar och utvärderar i syfte till utveckling och stöttar elever i behov av särskilt stöd. Vi arbetar med kollegialt lärande vilket innebär att du samarbetar med dina kollegor och delar med dig av dina erfarenheter och kunskaper för att utveckla dig själv, din roll och skolans pedagogiska arbete. Du har den digitala kompetens som krävs för pedagogiskt arbete och dokumentation. Det krävs att du kan navigera bland digitala verktyg och lärresurser.

Specifika arbetsuppgifter
Våra aktiviteter präglas av språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Vi samarbetar och håller en röd tråd över de båda fritidsavdelningarna, vi arbetar med lågaffektivt bemötande samt kompletterar och fördjupar skolkunskaper genom lek, samspel och skapande aktiviteter.
Vi erbjuder morgonfritids och frukost till alla våra elever. Vi är i klasserna under skoldagen.

Kvalifikationskrav
Du är legitimerad lärare mot fritidshem. Du är väl förtrogen med skolans styrdokument som Lgr22 för grundskolan och läroplanens fjärde kapitel för fritidshem samt skollagen. Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.

Din profil
Du är flexibel och har god samarbetsförmåga. Du har lätt för att skapa goda relationer och samverka med elever, vårdnadshavare, arbetslaget, skolans elevhälsoteam samt skolledning. Du har förmågan att skapa en arbetsmiljö som präglas av trygghet, förtroende och respekt. Med god didaktisk förmåga ,en tydlig struktur och med en varierad undervisning som är anpassad efter eleverna skapar du tillsammans med övrig personal de bästa förutsättningarna för våra elever att uppnå kunskapskraven i Lgr22. Har du bild i din utbildning är det en fördel. Du har en förmåga att planera och genomföra undervisningen på fritidshemmet så att den förstärker och fördjupar elevernas lärande mot målen. Du har även en god förmåga för analys och reflektion då du ska följa upp och utveckla elevernas kunskapsutveckling, genom att utvärdera din undervisning i fritidshemmet utifrån Lgr22 och läroplanens fjärde kapitel för fritidshemmet. Du ser dokumentation och bedömning av elevernas kunskapsutveckling som en självklar del i ditt arbete. Du ser dig själv som en självklar del för att skapa goda förutsättningar för elevernas lärande och utveckling i skolan och på fritidshemmet. Som lärare mot fritidshemmet kommer du även att tillsammans med kollegor ha ansvar för att utveckla fritidshemmet utifrån styrdokumenten.

Övriga krav till just denna roll
Du ansvar för den pedagogiska planeringen och undervisningen i fritidshemmet. Du har stor erfarenhet av pedagogisk planering och språkutvecklande arbetssätt. Du har dokumenterad erfarenhet av arbete i mångkulturell skola. Erfarenhet av att kunna NPFanpassa aktiviteter är också meriterande.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner

Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Lärare Ma/NO sökes till Kvarnbergsskolan

Ansök    Maj 13    Huddinge kommun    Ämneslärare, 7-9
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertyg... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertygelse är att ju mer vi delar med oss av våra kompetenser, desto mer utrymme skapar vi för alla, såväl medarbetare som våra barn och elever, att växa.

Enhetsbeskrivning
Läsning, upptäckarlust och glädje är grundstenarna i Huddinge kommuns grundskolor och elevernas kunskap, trygghet och handlingskraft är i fokus. Kvarnbergsskolan är en högstadieskola i centrala Huddinge med ca 720 elever och 65 medarbetare. Skolans elever gör goda kunskapsresultat och undervisas av kompetenta och engagerade lärare. Kvarnbergsskolan jobbar med inkluderande arbetssätt för att möta elevernas olika behov.
Är du vår nya stjärna? Då är du välkommen till vår fantastiska skola där du kommer få arbeta med skickliga, behöriga kollegor och superfina elever. Du kommer få göra det i fräscha lokaler och ha tillgång till institutioner med suverän tillgång på material.
Läs gärna mer på skolans hemsida.
www.huddinge.se/kvarnbergsskolan/

På Kvarnbergsskolan har alla elever en egen Chromebook och vi använder Google Workspace for Education och Unikum som plattform för våra elevers skolarbete.

-

Om arbetet
Att vara lärare och professionell pedagog i Huddinge kommun innebär att du har höga förväntningar och en tro på att alla elever kan nå framgång utifrån sina förutsättningar.
Du skapar goda relationer, såväl med elever som med vårdnadshavare, byggda på förtroende och respekt.
Du är medveten om din egen påverkan på elevernas lärande. Med utgångspunkt i elevernas resultat, forskning och beprövad erfarenhet, följer du upp undervisningens kvalitet, reflekterar och utvärderar i syfte att utveckla undervisningen.
Du ger framåtsyftande återkoppling till eleverna med syfte till utveckling och stöttar elever i behov av särskilt stöd.
Vi arbetar med kollegialt lärande vilket innebär att du samarbetar med kollegor för att utveckla dig själv och din undervisning samt skolans pedagogiska arbete.

Du ska vara digitalt driven och ha utvecklade strategier för hur du digitaliserar ditt arbete med elever.

Kvalifikationskrav
Du är legitimerad grundskollärare med behörighet i matematik och NO. Du är väl förtrogen med LGR22 och har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.

Din profil
Du är flexibel och har god samarbetsförmåga, har lätt för att skapa goda relationer och samverka med elever, vårdnadshavare, arbetslaget, skolans elevhälsoteam samt skolledning. I ditt pedagogiska ledarskap är du en tydlig ledare och i klassrummet har du förmågan att skapa en arbetsmiljö som präglas av trygghet, förtroende och respekt. Med god didaktisk förmåga, goda ämneskunskaper, en tydlig struktur och med en varierad undervisning som är anpassad utifrån den enskilde eleven skapar du de bästa förutsättningarna för att våra elever ska uppnå kunskapskraven i LGR22. Du ser dokumentation och bedömning av elevernas kunskapsutveckling som en självklar del i ditt arbete. Du har god förmåga för analys och reflektion och utvecklar ständigt din undervisning. Du ser dig själv som en självklar del för att skapa goda förutsättningar för elevernas lärande.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner


Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Undersköterska till Vårby hemtjänst

Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. Om arbetsplatsen Vill du tillsammans med oss göra skillnad när det behövs som mest? Som medarbetare hos oss får du ett viktigt och meningsfullt arbete som påverkar våra kunders vardag. Skogås hemtjänst är en av del av Huddinge k... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

Om arbetsplatsen
Vill du tillsammans med oss göra skillnad när det behövs som mest? Som medarbetare hos oss får du ett viktigt och meningsfullt arbete som påverkar våra kunders vardag.
Skogås hemtjänst är en av del av Huddinge kommuns egenregi som söker efter nya kollegor.
Vi arbetar utifrån kundens beslut och genomförandeplan och lägger stor vikt vid att det stöd, omsorg och service vi ger anpassas utefter den enskildes aktuella behov. Vi finns tillgängliga för våra kunder mellan kl 07.00-22.00 och arbetstiderna är förlagda med dag och- kvällspass och varannan helg.

-

Arbetsuppgifter
Vårt mål är att kunden alltid ska känna sig trygg och delaktig i sin omsorg, därför att det viktigt att du är lyhörd och anpassar ditt bemötande utifrån kundens behov.
Arbetsuppgifterna är omvårdnad, matlagning, inköp av dagliga varor (inköp görs digitalt tillsammans med kunden via surfplatta), städ, ledsagning och social samvaro. I arbetet ingår det även att dokumentera och upprätta genomförandeplaner enligt gällande lagstiftning.


Din profil
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och har tidigare erfarenhet av arbete inom hemtjänst. Du ska kunna tala och förstå svenska bra och även kunna uttrycka dig väl i skrift, då kommunikation är viktigt för ett gott samarbete med kund som kollega.
Du är ansvarsfull, ödmjuk, flexibel och har ett professionellt förhållningssätt som präglas av gott bemötande, respekt och värdighet.
Du behöver kunna hantera dator och smartphone/surfplatta.

Från och med 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel, det innebär att man behöver ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. Eller om du har tidigare varit anställd som undersköterska i annan kommun tillsvidare, innan 1 juli 2023, omfattas det av övergångsreglerna till och med 2033.

Övrigt
Vi går, cyklar och kör bil i tjänst. Informera i din ansökan om du har körkort/ kan cykla.
Provanställning kan komma tillämpas vid behov.

Rekrytering sker löpande under ansökningstiden
Under rekryteringsprocessen vill vi att du visar upp ett utdrag ur Polisens belastningsregister samt betyg och diplom för avslutade studier.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun
det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och
för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner

Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack Visa mindre

Socialpedagog

Ansök    Maj 13    Huddinge kommun    Socionom
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertyg... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertygelse är att ju mer vi delar med oss av våra kompetenser, desto mer utrymme skapar vi för alla, såväl medarbetare som våra barn och elever, att växa.

Om arbetsplatsen
Utsäljeskolan är för närvarande en F-6 skola med ca 550 elever. Under hösten 2024 flyttar Utsäljeskolan till en nybyggd skola som kommer att bli en högstadieskola med start i åk 7. Närheten till skog och mark är mycket uppskattad och används flitigt. I skolan finns även en grundsärskola och vi tillämpar ett gränsöverskridande/inkluderande arbetssätt utifrån elevernas kompetens. Vi arbetar med socialpedagoger i mellanstadiet och kommer även att ha socialpedagog i högstadiet. Socialpedagogen har en trygghetsroll i årskursen och arbetar förebyggande och åtgärdande med trygghetsfrågor. Dialog och transparens är viktiga nyckelord i verksamheten. Vår värdegrund" Det är viktigt för mig att det går bra för dig" arbetas med kontinuerligt i trygghetsarbetet på skolan.
-

Arbetsuppgifter
Vi söker en socialpedagog som kommer att arbeta förebyggande i åk 5. Under skoltid kommer du att vara aktiv i samtal vid behov och ha lektioner i värdegrundsarbete. Stöttning i klass utifrån behov är också en viktig del som socialpedagoger arbetar med. Du är ute på rast och hjälper till att aktivera och även där förebygga konflikter under raster. Du kommer att ha ett nära samarbete med de pedagoger som arbetar i teamet. Under eftermiddagar arbetar du på fritidsavdelning Sälskapsgården med mellanstadieelever. Du kommer också att vara med i skolans trygghetsteam och arbeta och sprida det förebyggande arbetet. Du arbetar nära de övriga socialpedagogerna på skolan.

Kvalifikationskrav
Socialpedagogutbildning eller liknande utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.

Din profil
Du ska ha en förmåga att kunna bygga förtroendefulla relationer med elever på skolan och vara en god förebild för barn och unga. Du skall helst ha erfarenhet av arbete på grundskola tidigare och ska kunna ta egna initiativ och ta eget ansvar. Att du kan samarbeta ser vi som en självklarhet likaväl som att du är en kunnig teoretiker och duktig praktiker.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner

Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Lärare till särskild undervisningsgrupp åk 5-7

Ansök    Maj 10    Huddinge kommun    Grundlärare, 4-6
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertyg... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertygelse är att ju mer vi delar med oss av våra kompetenser, desto mer utrymme skapar vi för alla, såväl medarbetare som våra barn och elever, att växa.

Om arbetsplatsen
Utsäljeskolan är en kommunal skola i Huddinge innefattande grundskola och anpassad grundskola, belägen i ett lugnt villaområde på gränsen mellan Stuvsta och Segeltorp. Skolan är en treparallellig F-6-skola som successivt kommer att växa och omfatta årskurs F-9. Sedan 2,5 år tillbaka befinner vi oss i tillfälliga paviljonger vid Källbrinks IP under tiden vår nya skola är under uppbyggnad. Från och med höstterminen 2024 kommer verksamheten att bedrivas i helt nybyggda lokaler med en helt ny skolgård. Vi är idag 525 elever och kommer från och med höstterminen vara drygt 600 elever då våra nuvarande åk 6:or blir våra första åk 7:or. När skolan är helt utbyggd höstterminen 2026 beräknas den rymma ca 850 elever. Skolan har ett väl fungerande elevhälsoteam samt specialpedagoger som arbetar nära pedagogerna i den dagliga verksamheten.
Läs gärna mer på https://www.huddinge.se/utsaljeskolan/

-

Arbetsuppgifter
Att vara lärare och professionell pedagog i Huddinge kommun innebär att du har höga förväntningar och en tro på att alla elever kan nå framgång utifrån sina förutsättningar. Du skapar goda relationer, såväl med elever som med vårdnadshavare, byggda på förtroende och respekt. Du är väl medveten om din egen påverkan på elevernas lärande. Med utgångspunkt i elevernas resultat, forskning och beprövad erfarenhet, följer du upp undervisningens kvalitet, reflekterar och utvärderar i syfte att utveckla undervisningen. Du ger framåtsyftande återkoppling till eleverna med syfte till utveckling och stöttar elever i behov av särskilt stöd. Vi arbetar med kollegialt lärande vilket innebär att du samarbetar med kollegor för att utveckla dig själv och din undervisning samt skolans pedagogiska arbete. Som person behöver du vara strukturerad, ansvarstagande och ha god förmåga att kunna arbeta både självständigt och i arbetslag.

Som lärare på Utsäljeskolan kommer du att ha mentorsansvar och ansvara för undervisningen i en särskild undervisningsgrupp med elever i åk 5-7. Du kommer att ansvara för att individanpassa undervisningen i klassen med stödinsatser utifrån elevernas behov. Du kommer att ha ett nära samarbete med den elevassistent som finns i gruppen, med de pedagoger som ansvarar för skolans övriga särskilda undervisningsgrupper samt med pedagoger i åk 5-7 för att tillsammans skapa en undervisning som stimulerar till god social och kunskapsmässig utveckling hos dina elever.

Kvalifikationskrav
Du är legitimerad grundskollärare 4-9 med behörighet i matte/NO eller SV/SO. Har du utöver det specialpedagogisk kompetens samt behörighet i fler ämnen är det meriterande. Meriterande är även tidigare erfarenhet av arbete på anpassad grundskola eller med elever med NPF.
Du är väl förtrogen med skolans styrdokument. Du är skicklig på att uttrycka dig i tal och skrift och på att bygga förtroendefulla relationer till såväl elever, vårdnadshavare som kollegor. Du är en tydlig pedagogisk ledare som har förmågan att skapa trygghet och studiero i klassrummet. Du har goda ämneskunskaper och en tydligt strukturerad undervisning. Du arbetar språkutvecklande i alla ämnen och bedriver en varierad undervisning. Du ser dokumentation och bedömning av elevernas kunskapsutveckling som en självklar del i ditt arbete. Du har god förmåga för analys och reflektion och utvecklar ständigt din undervisning. Du ser dig själv som en självklar del för att skapa goda förutsättningar för elevernas lärande.
Då skolans ledord är TILLSAMMANS behöver din förmåga att samarbeta kollegialt med alla skolans yrkeskategorier vara väl utvecklad. Vi kommer att lägga stor vikt vid vid personliga egenskaper.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner

Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Modersmålslärare i Hebreiska till Språkcentrum Huddinge

Ansök    Maj 8    Huddinge kommun    Modersmålspedagog
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertyg... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertygelse är att ju mer vi delar med oss av våra kompetenser, desto mer utrymme skapar vi för alla, såväl medarbetare som våra barn och elever, att växa.

Om arbetsplatsen
Språkcentrum administrerar modersmålsundervisningen i Huddinge kommun. Vår modersmålsexpedition finns i en fristående byggnad precis bredvid Tomtbergaskolan. Ca 2900 elever undervisas på grundskolan av 76 lärare.


-

Arbetsuppgifter
I tjänsten ingår undervisning på en skola i Huddinge kommun.
Lärargruppen har pedagogiska konferenser och studiedagar. Vi använder oss av digitala hjälpmedel i undervisningen. Modersmålsämnet är betygsgrundande och vid våra pedagogträffar arbetar vi b.la. med kunskapskraven utifrån Lgr, betygsättning och likvärdig bedömning för att förbättra kvalitén i vårt arbete med språkinlärning. Vi erbjuder dig ett utmanande arbete, intresserade elever och engagerade kollegor.
Tjänsten är en timanställning och behovet motsvarar i dagsläget 6% men kan eventuellt utökas och omfattar i nuläget modersmålsundervisning på en skola i kommunen. Modersmålsundervisningen sker efter ordinarie skoltid och innebär arbete på sena eftermiddagar.

Din profil
Vi söker dig som är legitimerad modersmålslärare i Hebreiska och har dokumenterad erfarenhet av modersmålsundervisning samt kartläggning av att eleverna har grundläggande kunskaper i språket.. Du har meriterande och goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift.
Du har erfarenhet av kartläggning av nyanlända elevers kunskaper med hjälp av Skolverkets kartläggningsmaterial. Du har även goda kunskaper samt erfarenhet gällande kartläggning av förskoleklasselever med hjälp av Skolverkets material Hitta språket.
Du har erfarenhet av att använda digitala verktyg och plattformar i undervisningen.
Som person ser vi att du är självständig, kommunikativ och ansvarsfull. Vi lägger mycket stor vikt vid personlig lämplighet.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad modersmålslärare i Hebreiska och har dokumenterad erfarenhet av modersmålsundervisning samt kartläggning av att eleverna har grundläggande kunskaper i språket.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner
Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Legitimerad lärare 7-9 Sv/Eng

Ansök    Maj 8    Huddinge kommun    Ämneslärare, 7-9
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertyg... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertygelse är att ju mer vi delar med oss av våra kompetenser, desto mer utrymme skapar vi för alla, såväl medarbetare som våra barn och elever, att växa.Om arbetsplatsen
Utsäljeskolan är en kommunal skola i Huddinge innefattande grundskola och anpassad grundskola, belägen i ett lugnt villaområde på gränsen mellan Stuvsta och Segeltorp. Skolan är en treparallellig F-6-skola som successivt kommer att växa och omfatta årskurs F-9. Sedan 2,5 år tillbaka befinner vi oss i tillfälliga paviljonger vid Källbrinks IP under tiden vår nya skola är under uppbyggnad. Från och med höstterminen 2024 kommer verksamheten att bedrivas i helt nybyggda lokaler med en helt ny skolgård. Vi är idag 525 elever och kommer från och med höstterminen vara drygt 600 elever då våra nuvarande åk 6:or blir våra första åk 7:or. När skolan är helt utbyggd höstterminen 2026 beräknas den rymma ca 850 elever. Skolan har ett väl fungerande elevhälsoteam samt specialpedagoger som arbetar nära pedagogerna i den dagliga verksamheten.
Läs gärna mer på https://www.huddinge.se/utsaljeskolan/

-

Arbetsuppgifter
Att vara lärare och professionell pedagog i Huddinge kommun innebär att du har höga förväntningar och en tro på att alla elever kan nå framgång utifrån sina förutsättningar. Du skapar goda relationer, såväl med elever som med vårdnadshavare, byggda på förtroende och respekt. Du är väl medveten om din egen påverkan på elevernas lärande. Med utgångspunkt i elevernas resultat, forskning och beprövad erfarenhet, följer du upp undervisningens kvalitet, reflekterar och utvärderar i syfte att utveckla undervisningen. Du ger framåtsyftande återkoppling till eleverna med syfte till utveckling och stöttar elever i behov av särskilt stöd. Vi arbetar med kollegialt lärande vilket innebär att du samarbetar med kollegor för att utveckla dig själv och din undervisning samt skolans pedagogiska arbete. Som person behöver du vara strukturerad, ansvarstagande och ha god förmåga att kunna arbeta både självständigt och i arbetslag.

Som lärare på Utsäljeskolan kommer du att ingå i arbetslag 7 och ansvara för undervisningen i dina ämnen i årskursens tre klasser. Du kommer att ha mentorsansvar för en av klasserna och tillsammans med dina kollegor i arbetslaget ansvara för att undervisningen på bästa sätt möter elevernas behov och stimulerar till god social och kunskapsmässig utveckling.

Kvalifikationskrav

Du är legitimerad grundskollärare med behörighet i svenska och engelska för 7-9. Meriterande är om du även har behörighet i SO och/eller SVA. Du är väl förtrogen med skolans styrdokument. Du är skicklig på att uttrycka dig i tal och skrift och på att bygga förtroendefulla relationer till såväl elever, vårdnadshavare som kollegor. Du är en tydlig pedagogisk ledare som har förmågan att skapa trygghet och studiero i klassrummet. Du har goda ämneskunskaper och en tydligt strukturerad undervisning. Du arbetar språkutvecklande i alla ämnen och bedriver en varierad undervisning. Du ser dokumentation och bedömning av elevernas kunskapsutveckling som en självklar del i ditt arbete. Du har god förmåga för analys och reflektion och utvecklar ständigt din undervisning. Du ser dig själv som en självklar del för att skapa goda förutsättningar för elevernas lärande.
Då skolans ledord är TILLSAMMANS behöver din förmåga att samarbeta kollegialt med alla skolans yrkeskategorier vara väl utvecklad.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner

Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Legitimerad lärare 7-9 Sv/SO

Ansök    Maj 8    Huddinge kommun    Ämneslärare, 7-9
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertyg... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertygelse är att ju mer vi delar med oss av våra kompetenser, desto mer utrymme skapar vi för alla, såväl medarbetare som våra barn och elever, att växa.Om arbetsplatsen
Utsäljeskolan är en kommunal skola i Huddinge innefattande grundskola och anpassad grundskola, belägen i ett lugnt villaområde på gränsen mellan Stuvsta och Segeltorp. Skolan är en treparallellig F-6-skola som successivt kommer att växa och omfatta årskurs F-9. Sedan 2,5 år tillbaka befinner vi oss i tillfälliga paviljonger vid Källbrinks IP under tiden vår nya skola är under uppbyggnad. Från och med höstterminen 2024 kommer verksamheten att bedrivas i helt nybyggda lokaler med en helt ny skolgård. Vi är idag 525 elever och kommer från och med höstterminen vara drygt 600 elever då våra nuvarande åk 6:or blir våra första åk 7:or. När skolan är helt utbyggd höstterminen 2026 beräknas den rymma ca 850 elever. Skolan har ett väl fungerande elevhälsoteam samt specialpedagoger som arbetar nära pedagogerna i den dagliga verksamheten.
Läs gärna mer på https://www.huddinge.se/utsaljeskolan/

-

Arbetsuppgifter
Att vara lärare och professionell pedagog i Huddinge kommun innebär att du har höga förväntningar och en tro på att alla elever kan nå framgång utifrån sina förutsättningar. Du skapar goda relationer, såväl med elever som med vårdnadshavare, byggda på förtroende och respekt. Du är väl medveten om din egen påverkan på elevernas lärande. Med utgångspunkt i elevernas resultat, forskning och beprövad erfarenhet, följer du upp undervisningens kvalitet, reflekterar och utvärderar i syfte att utveckla undervisningen. Du ger framåtsyftande återkoppling till eleverna med syfte till utveckling och stöttar elever i behov av särskilt stöd. Vi arbetar med kollegialt lärande vilket innebär att du samarbetar med kollegor för att utveckla dig själv och din undervisning samt skolans pedagogiska arbete. Som person behöver du vara strukturerad, ansvarstagande och ha god förmåga att kunna arbeta både självständigt och i arbetslag.

Som lärare på Utsäljeskolan kommer du att ingå i arbetslag 7 och ansvara för undervisningen i dina ämnen i årskursens tre klasser. Du kommer att ha mentorsansvar för en av klasserna och tillsammans med dina kollegor i arbetslaget ansvara för att undervisningen på bästa sätt möter elevernas behov och stimulerar till god social och kunskapsmässig utveckling.

Kvalifikationskrav
Du är legitimerad grundskollärare med behörighet i svenska och SO. Meriterande är om du även har behörighet i SVA och/eller engelska.
Du är väl förtrogen med skolans styrdokument. Du är skicklig på att uttrycka dig i tal och skrift och på att bygga förtroendefulla relationer till såväl elever, vårdnadshavare som kollegor. Du är en tydlig pedagogisk ledare som har förmågan att skapa trygghet och studiero i klassrummet. Du har goda ämneskunskaper och en tydligt strukturerad undervisning. Du arbetar språkutvecklande i alla ämnen och bedriver en varierad undervisning. Du ser dokumentation och bedömning av elevernas kunskapsutveckling som en självklar del i ditt arbete. Du har god förmåga för analys och reflektion och utvecklar ständigt din undervisning. Du ser dig själv som en självklar del för att skapa goda förutsättningar för elevernas lärande.
Då skolans ledord är TILLSAMMANS behöver din förmåga att samarbeta kollegialt med alla skolans yrkeskategorier vara väl utvecklad.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner


Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Speciallärare till anpassad grundskola

Ansök    Maj 8    Huddinge kommun    Specialpedagog
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertyg... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertygelse är att ju mer vi delar med oss av våra kompetenser, desto mer utrymme skapar vi för alla, såväl medarbetare som våra barn och elever, att växa.

Om arbetsplatsen
Utsäljeskolan är en kommunal skola i Huddinge innefattande grundskola och anpassad grundskola, belägen i ett lugnt villaområde på gränsen mellan Stuvsta och Segeltorp. Skolan är en treparallellig F-6-skola som successivt kommer att växa och omfatta årskurs F-9. Sedan 2,5 år tillbaka befinner vi oss i tillfälliga paviljonger vid Källbrinks IP under tiden vår nya skola är under uppbyggnad. Från och med höstterminen 2024 kommer verksamheten att bedrivas i helt nybyggda lokaler med en helt ny skolgård. Vi är idag 525 elever och kommer från och med höstterminen vara drygt 600 elever då våra nuvarande åk 6:or blir våra första åk 7:or. När skolan är helt utbyggd höstterminen 2026 beräknas den rymma ca 850 elever. Skolan har ett väl fungerande elevhälsoteam samt specialpedagoger som arbetar nära pedagogerna i den dagliga verksamheten.
Läs gärna mer på https://www.huddinge.se/utsaljeskolan/

-

Arbetsuppgifter
Att vara lärare och professionell pedagog i Huddinge kommun innebär att du har höga förväntningar och en tro på att alla elever kan nå framgång utifrån sina förutsättningar. Du skapar goda relationer, såväl med elever som med vårdnadshavare, byggda på förtroende och respekt. Du är väl medveten om din egen påverkan på elevernas lärande. Med utgångspunkt i elevernas resultat, forskning och beprövad erfarenhet, följer du upp undervisningens kvalitet, reflekterar och utvärderar i syfte att utveckla undervisningen.. Vi arbetar med kollegialt lärande vilket innebär att du samarbetar med kollegor för att utveckla dig själv och din undervisning samt skolans pedagogiska arbete. Som person behöver du vara strukturerad, ansvarstagande och ha god förmåga att kunna arbeta både självständigt och i arbetslag.
Som lärare i Utsäljeskolans anpassade grundskola kommer du att vara mentor för elever i åk 6-7 och följa dem genom högstadiet. Eleverna läser både ämnen och ämnesområden. Du kommer att ansvara för att planera, utföra och dokumentera elevernas utveckling. Du behöver vara lyhörd samt ha lätt för att samarbeta med både interna och externa kontakter. Du samarbetar tätt med fritidshemmet för att möjliggöra elevens hela läroprocess under dagen. Du bedriver en kvalitativ undervisning och hittar strategier för att nå varje elev och stärka eleverna i såväl kunskapsutveckling som personlig utveckling.

Kvalifikationskrav
Du är legitimerad speciallärare och har behörighet att undervisa i anpassad grundskola i både ämnen och ämnesområden. Du är skicklig på att uttrycka dig i tal och skrift och på att bygga förtroendefulla relationer till såväl elever, vårdnadshavare som kollegor. Du ska kunna arbeta självständigt men också tillsammans med dina kollegor. Du är trygg i dig själv och din yrkesroll. Du är väl förtrogen med skolans styrdokument och har förmågan att arbeta lösningsfokuserat utifrån dessa med elevernas bästa i centrum. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och tidigare erfarenhet av arbete inom anpassad grundskola.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner

Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Klasslärare 4-6 sökes till Ängsnässkolan

Ansök    Maj 8    Huddinge kommun    Grundlärare, 4-6
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertyg... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertygelse är att ju mer vi delar med oss av våra kompetenser, desto mer utrymme skapar vi för alla, såväl medarbetare som våra barn och elever, att växa.

Om arbetsplatsen
Hörningsnäs och Ängsnäs rektorsområde består av två skolenheter på sammanlagt ca 600 elever och 70 medarbetare. På Hörningsnässkolan finns årskurs F-3 och fritids och på Ängsnässkolan finns årskurs 4-6 och fritidsklubbsverksamhet. Skolan är treparallellig i årskurs 1-6, förskoleklass har två paralleller från och med HT24. Skolorna ligger nära varandra i ett villaområde i den centrala delen av Huddinge.
Ängsnässkolan är en tydlig organiserad skola med fungerande rutiner och strukturer. Vi arbetar tillsammans kring elever i olika konstellationer för att kunna stötta elever i deras utveckling. Våra elever ska ges möjlighet att utveckla sitt bästa jag, med goda kunskaper och väl utvecklade förmågor inför framtiden.

-

Arbetsuppgifter
Att vara lärare och professionell pedagog i Huddinge kommun innebär att du har höga förväntningar och en tro på att alla elever kan nå framgång utifrån sina förutsättningar.

Vi söker grundskollärare med bred behörighet att undervisa som klasslärare i åk 4- 6. Du kommer att tillhöra arbetslag åk 5, med mycket kompetenta kollegor. Ni driver tillsammans det pedagogiska arbetet framåt och har ett gemensamt arbete kring alla elever i årskursen. Du har även ett nära samarbete med lärarna i de andra arbetslagen och med elevhälsan. Som lärare i årskurs 4-6 ansvarar du för att planera, genomföra och utvärdera elevernas lärande samt ha mentorskap. Vi ser att du har en bred behörighet och känner dig trygg i olika sorters undervisningssituationer.
Du är medveten om din egen påverkan på elevernas lärande, trygghet och trivsel. För dig är lärandet centralt och du använder formativ bedömning som ett självklart verktyg och ger framåtsyftande återkoppling till eleverna med syfte till utveckling och stöttar eleverna efter deras individuella behov.

Vi arbetar systematiskt och kontinuerligt i kollegiet med resultatuppföljning och elevhälsoarbete. Med utgångspunkt i elevernas resultat, forskning och beprövad erfarenhet, följer du upp undervisningens kvalitet, reflekterar och utvärderar. Du samarbetar med kollegor för att utveckla dig själv och din undervisning samt skolans pedagogiska arbete. Du känner ett genuint intresse för våra elever och tar stort ansvar i din profession. Vi önskar långsiktighet och värdesätter erfarenhet, kreativitet och ett stort engagemang.

- Legitimerad grundskollärare åk 4-6 med bred behörighet
- Du har ett vänligt och professionellt bemötande av elever, personal och föräldrar och kan skapa goda relationer
- Du har ett inkluderande synsätt och arbetar aktivt med ditt ledarskap i klassrummet och har ett salutogent förhållningssätt.
- Du kan fånga och fördjupa elevernas intresse för skolan, har stort engagemang för elevers kunskapsutveckling och ser möjligheter till progression och arbetar aktivt med elevdelaktighet
- Du har god samarbetsförmåga och är beredd att utveckla ditt arbete och därmed skolans verksamhet i samarbete med kollegor.

Kvalifikationer
Lärarlegitimation, Grundskollärare, 4-6 med bred ämnesbehörighet
Erfarenhet efterfrågas.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner
Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Lärare sökes till Snättringeskolan åk 1-3

Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertyg... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertygelse är att ju mer vi delar med oss av våra kompetenser, desto mer utrymme skapar vi för alla, såväl medarbetare som våra barn och elever, att växa.

Om arbetsplatsen
Snättringeskolan har drygt 560 elever i åk F-6. Vi har en lång tradition av goda resultat och trevlig atmosfär. Vi arbetar aktivt med att få eleverna medvetna om sig själva och sitt eget lärande. En stor del av undervisningen sker med digitala verktyg som inspirerar till nya sätt att dela kunskap. Välkommen till vårt engagerade och kunniga team. Läs mer om skolan på: https://www.huddinge.se/snattringeskolan/

-

Arbetsuppgifter
Du har höga förväntningar och en tro på att alla elever kan nå framgång utifrån sina förutsättningar. Du skapar goda relationer, såväl med elever som med vårdnadshavare, byggda på förtroende och respekt. Du är medveten om din egen påverkan på elevernas lärande. Med utgångspunkt i elevernas resultat, forskning och beprövad erfarenhet, följer du upp undervisningens kvalitet, reflekterar och utvärderar i syfte att utveckla undervisningen. Du ger framåtsyftande återkoppling till eleverna med syfte till utveckling och stöttar elever i behov av särskilt stöd. Vi arbetar aktivt med kollegialt lärande.


Din profil
Med god didaktisk förmåga, goda ämneskunskaper, en tydlig struktur och med en varierad undervisning som är anpassad utifrån den enskilde eleven skapar du de bästa förutsättningarna för att våra elever ska uppnå kunskapskraven i LGR22.
Du har ett reflekterande och vetenskapligt förhållningssätt till din egen undervisning och är öppen för att dela med dig av dina kunskaper. Du bidrar aktivt till att skapa en trygg, tillitsfull och utvecklande lärmiljö och du har en gedigen ämneskunskap och erfarenhet av kollegialt arbetssätt. Du är flexibel, kreativ, engagerad och ser relationen som ditt främsta pedagogiska verktyg. Du har driv och ett lösningsfokuserat förhållningssätt, ser möjligheter - inte hinder och IT är en naturlig del av din undervisning.
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.

Kvalifikationer
- Lärarexamen inriktning åk 1-3
- Du har god digital vana, och uttrycker dig väl i tal och skrift
- Du är väl förtrogen med LGR22 och du har god erfarenhet av att undervisa

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet för tjänsten.
Rekrytering kommer att påbörjas omgående, så vänta inte med att söka tjänsten.

Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal för intern omplacering eller för personer med företrädesrätt, enligt gällande regelverk.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner
Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Lärare i MA/NO årskurs 4-6 på Balingsnässkolan

Ansök    Maj 8    Huddinge kommun    Grundlärare, 4-6
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertyg... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertygelse är att ju mer vi delar med oss av våra kompetenser, desto mer utrymme skapar vi för alla, såväl medarbetare som våra barn och elever, att växa.

Om arbetsplatsen
Balingsnässkolan är en tvåparallellig F-9 skola, samt anpassad grundskola åk 7-9. Skolan består av ca 600 elever samt ca 80 duktiga och erfarna medarbetare med fokus på att utveckla elevernas fulla potential. Balingsnässkolan ligger i ett naturskönt radhus- och villaområde i centrala Huddinge. Skolan har en stor idrottshall, en stor skolgård, praktiskestetiska salar och ett eget tillagningskök.

Balingsnässkolan är organiserad i årskursvisa arbetslag, så kallade hemvister. Alla klassrum är utrustade med SmartBoards. Eleverna har också tillgång till digitala hjälpmedel. I förskoleklass har man Ipads. I årskurs 1-9 har varje elev en egen Chromebook. Vi har ett inkluderande förhållningssätt och hoppas att du, liksom oss, har höga förväntningar på vår skola, våra elever och på samtliga arbetskamrater. Skolans vision "En trygg skola där kunskap ger glädje och framgång" leder skolan i arbetet mot ett tydligt gemensamt mål.

Läs mer om vår fina skola på vår hemsida: https://www.huddinge.se/balingsnasskolan/

-

Arbetsuppgifter
Är du en kreativ, flexibel och engagerad lärare som vill utveckla undervisningen tillsammans med dina kollegor och arbetar för att varje elev ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling? Då är du rätt person för vår skola. Vi söker dig som trivs med och har vana att undervisa på mellanstadiet. Tjänsten är ett vikariat under lå 24/25 och innebär att du kommer vara klasslärare för en av klasserna i årskurs 6 och ämneslärare i MA/NO, teknik samt i SV i båda klasserna i årskursen du arbetar. Tjänsten innebär även mentorskap för ca 20 elever. Samarbete med kollegor är en nyckelfaktor och ett naturligt inslag och i arbetslaget ingår två klasslärare och praktiskestetisk lärare som samverkar och ansvarar för årskursens alla elever.

Kvalifikationer
Du är legitimerad lärare i MA/NO, teknik samt i SV för årskurserna 4-6. Du är en flexibel och lyhörd ledare med ett strukturerat pedagogiskt ledarskap och du har förmågan att skapa en arbetsmiljö som präglas av trygghet, förtroende och respekt. Du värdesätter och skapar goda förutsättningar för samarbete samt skapar goda relationer med elever, föräldrar och kollegor.

Din profil
Du har förmåga att utforma undervisningen i överensstämmelse med läroplaner, kursplaner och rådande kunskapskrav. Du tar ansvar för och har insikt om elevernas resultat och behov samt strukturerar och anpassar din undervisning så att en stimulerande lärandemiljö skapas. Du gör eleven delaktig i planeringen och utvecklar elevens förmåga att lära, både självständigt och tillsammans med andra. Du planerar, organiserar, prioriterar och analyserar din lektionsstruktur såväl som övriga uppdrag som ingår i din roll på ett effektivt sätt. Du har höga förväntningar Page 1 på eleverna och ser dig själv som en självklar del för att skapa goda förutsättningar för elevernas lärande.

Varmt välkommen med din ansökan!

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner
Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Junior analytiker inom brottsförebyggande till Huddinge kommun

Ansök    Maj 8    Huddinge kommun    Säkerhetsrådgivare
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. Om arbetsplatsen Vill du vara med och påverka det brottsförebyggande arbetet i Stockholmsregionens näst största kommun? Söker du dessutom ett roligt, varierande och utvecklande arbete där du tillsammans med kollegor får vara med... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

Om arbetsplatsen
Vill du vara med och påverka det brottsförebyggande arbetet i Stockholmsregionens näst största kommun?
Söker du dessutom ett roligt, varierande och utvecklande arbete där du tillsammans med kollegor får vara med och ta fram lägesrapporter samt stödmaterial gällande brottsförebyggande frågor för kommunens förvaltningar och bolag?
Då har du möjlighet att använda och utveckla din kompetens hos Brottsförebyggande teamet på Trygghet- och säkerhetssektionen i Huddinge kommun.

Trygghets- och säkerhetssektionen har som uppdrag att leda och stödja arbetet med trygghets- och säkerhetsfrågor genom att jobba strategiskt och styrande på ett kommunövergripande plan. Våra ansvarsområden omfattar brottsförebyggande och trygghetsskapande, egendomsrisk och personsäkerhet, civil beredskap, informationssäkerhet och i förlängningen även syftar till att stärka demokrati och rättssäkerhet.

Trygghets- och säkerhetsfrågor är högt prioriterade i Huddinge kommun och sektionen är en ofta anlitad expertresurs för kommunens ledning, förvaltningar och bolag. Givet säkerhetsläget i vår omgivning sker just nu en utveckling av trygghets- och säkerhetsarbete på flera fronter, varav brottsförebyggande och trygghet är ett.

Sektionen, som tillhör kommunstyrelsens förvaltning, består av ett femtontal säkerhetssamordnare med olika inriktning på trygghets- och säkerhetsområdet där alla förväntas samarbeta och gemensamt arbeta mot målsättningar som finns på området. Sektionen leds av en säkerhetschef.

I det Brottsförebyggande teamet på Trygghet- och säkerhetssektionen kommer du som junior analytiker få kollegor med en bred kunskapserfarenhet från brottsbekämpande myndigheter, kriminalpolitiska center och samhällsutvecklingsprogram. Hos oss blir du delaktig i samhällsutvecklingen i en attraktiv och växande kommun, bara 15 min från Stockholms Central.

-

Du kommer särskilt att arbeta med uppdraget att utveckla Huddinge kommuns brottsförebyggande arbete utifrån den lag som sedan 1 juli 2023 anger kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete. Tjänsten är en projektanställning till årsskiftet.

I tjänsten ingår att utveckla ett samordnat, behovsanpassat och praktiknära stöd till kommunkoncernen i dessa frågor. Det kan bl.a. omfatta lägesbildsarbete, informationsinhämtning, omvärldsbevakning, producera analytiska och administrativa dokument samt att ta fram målgruppsanpassad utbildning, stödmaterial och förmedling av kunskap, handledning och annan rådgivning. Syftet är att stärka kommunens förutsättningar att uppfylla de krav som den nya lagen ställer vad gäller samordning och framtagande av lägesbild och åtgärdsplan, samt arbeta effektivt och målinriktat mot alla former av kriminalitet, inkl. gäng- och organiserad brottslighet samt andra hotbilder.

Kvalifikationer för tjänsten:
- Högskoleutbildning med inriktning samhällsvetenskap, social- och beteendevetenskap, kriminologi eller annan utbildning vi kan bedöma som likvärdig
- God analytisk förmåga
- God förmåga att producera och strukturera skriftliga dokument såsom analyser, stödmanualer, rekommendationer och rapporter
- God förmåga att samarbeta och inkludera andra i ditt arbete
- God förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift
- Grundläggande kunskaper inom MS Office och Excel.

Meriterande:
- Erfarenhet av att hantera stora mängder information från ostrukturerad till strukturerad form
- Erfarenhet av dokumentation
- Vana vid administrativt arbete
- God förmåga till metod- och utvecklingsarbete
- God kännedom om myndigheter, offentliga verksamheter och samhällsfrågor
- Praktiska erfarenheter inom kommunal verksamhet

Tjänsten kan komma att säkerhetsprövas och svenskt medborgarskap krävs.

Tjänsten innebär ansvar för parallella arbetsuppgifter, vilket förutsätter att du är strukturerad och kan planera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt.
Du har god problemlösningsförmåga och har lätt att lära nytt.
Du har lätt för att skapa och upprätthålla förtroendefulla kontakter och du bidrar aktivt till ett gott arbetsklimat och en kultur som skapar motivation, delaktighet och engagemang.

Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och färdigheter.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner Visa mindre

Två enhetschefer till Huddinges kommunala förskolor

Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår överty... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertygelse är att ju mer vi delar med oss av våra kompetenser, desto mer utrymme skapar vi för alla, såväl medarbetare som våra barn och elever, att växa.

Om arbetsplatsen
Vi söker nu två enhetschefer till Huddinges kommunala förskolor. I uppdraget kommer du att ingå i två ledningsgrupper för förskola. Ledningsgrupperna består av rektorer och en enhetschef. I uppdraget som enhetschef ingår att vara närmsta chef för förskoleområdenas administratörer, vaktmästare och kökspersonal. Som enhetschef har du en samordnande roll i i förskoleområdenas ledningsgrupper vad gäller administrativa, ekonomiska och arbetsmiljö processer. Ledningsgruppen arbetar tillsammans i ett delat ledarskap. Det innebär att ni tillsammans som ledningsgrupp tar ansvar för hela förskoleområdets verksamhetsutveckling och likvärdighet. Enhetscheferna i Huddinge kommun samarbetar och utbyter erfarenheter i ett gemensamt team.

Huddinges förskolor har totalt 5 enhetschefer på 7 förskoleområden. Rollen som enhetschef är en viktig roll för ökad likvärdighet och goda förutsättningar för samtliga förskolor i Huddinge kommun.

Du rapporterar direkt till skolchef/ områdeschef.

-

I rollen som enhetschef ingår det att ta ett samordnande helhetsansvar för förskoleområdets administrativa arbete, budgetarbete, det systematiska arbetsmiljöarbetet samt rehabiliteringsprocesser.

I rollen ingår att leda arbetet och ha personalansvar för administration, vaktmästare och kökspersonal på samtliga förskolor i förskoleområdena och att leda och driva utveckling i förskoleområdets ledningsgrupp.

Enhetschefen och rektorerna i ledningsgruppen leder gemensamt för att hela verksamheten agerar i samklang utifrån en grund bestående av gemensamma värderingar gällande vad man vill med verksamheten, hur man bemöter och leder människor, har förtroende för varandras kompetens och person samt inbördes prestigelöshet.

Du är i ord och handling tydlig med mål, verksamhetsidé samt förskolans vision och har kunskap om hur dessa omsätts i praktiken. Det är självklart för dig att ha höga förväntningar och kvalitetskrav på medarbetarna och en tydlig process för att följa upp och stödja medarbetarnas lärande.

Vi söker dig som har tidigare chefserfarenhet- gärna rektorsutbildning.
Du bör även ha goda kunskaper och tidigare erfarenhet av systematiskt arbetsmiljöarbete samt rehabilitering. Vidare är det önskvärt att du har tidigare erfarenhet av facklig samverkan.

För uppdraget som enhetschef är det meriterande om du har tidigare arbetat som rektor på strategisk nivå.

Vi ser gärna att du har erfarenhet av ett framgångsrikt arbete med att kvalitetssäkra administrativa processer, budgetarbete och systematiskt arbetsmiljöarbete.
Du bör även vara intresserad av arbetet med måltider i förskolan då du kommer att vara närmsta chef för kökspersonalen i förskoleområdena.

Som person är du prestigelös, modig, du har erfarenhet och god förståelse gällande det kommunala uppdraget. Du har god insikt och förståelse för vad det innebär att arbeta i en politiskt styrd organisation. Du har en positiv inställning till det kollegiala lärandet och du har lätt för att skapa goda relationer, förmedlar motivation och entusiasm och lyckas få dina medarbetare att växa genom att möjliggöra för delaktighet i verksamhetensutvecklingsprocesser.

Du har lätt för att samarbete med andra och trivs med att arbeta i team och arbetet kräver att du har mycket god egen organisatorisk förmåga. Du uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska samt har god datorvana.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner Visa mindre

Skolassistent

Ansök    Maj 8    Huddinge kommun    Skolassistent
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertyg... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertygelse är att ju mer vi delar med oss av våra kompetenser, desto mer utrymme skapar vi för alla, såväl medarbetare som våra barn och elever, att växa.

Om arbetsplatsen
Balingsnässkolan är en tvåparallellig F-9 skola, samt anpassad grundskola för åk 7-9. Skolan
består av cirka 620 elever samt ca 80 duktiga och erfarna medarbetare med fokus på att
utveckla elevernas fulla potential. Balingsnässkolan ligger i ett naturskönt radhus- och
villaområde i centrala Huddinge. Skolan har en stor idrottshall, en stor skolgård,
praktiskestetiska salar och ett eget tillagningskök.
Balingsnässkolan är organiserad i årskursvisa arbetslag, så kallade hemvister. Alla klassrum är utrustade med SmartBoards.Vi har ett inkluderande förhållningssätt och hoppas att du, liksom oss, har höga förväntningar på vår skola, våra elever
och på samtliga arbetskamrater. Skolans vision "En trygg skola där kunskap ger glädje och
framgång" leder skolan i arbetet mot ett tydligt gemensamt mål.
-

Arbetsuppgifter
Vi bygger en organisation som ska gestalta de kärnvärden vi tänker oss att eleverna ska träna och utveckla. Som administratör har du en viktig roll i mötet med personal, elever och föräldrar samt externa aktörer.
I många sammanhang är du skolans ansikte både utåt och inåt. Arbetet är i huvudsak administration av verksamheten med elever, personal- och löneadministration, vikarieanskaffning, beställningar och inköp. Du är en viktig medarbetare för att få den dagliga verksamheten att fungera.

Specifik beskrivning av arbetet:
Du är skolans spindel i nätet. Du ser datorn som ett självklart verktyg i arbetet och vi ser gärna att du har erfarenhet av skolsystem så som Edlevo, Heroma, och Proceedo.

Kvalifikationskrav
Vi söker dig som har gymnasial grundutbildning och minst några års dokumenterad erfarenhet av administrativt arbete.
Du ska ha mycket god förmåga att arbeta med verksamhetsstödjande IT-system inom löne-, personal-, faktura- och elevhantering samt kunna formulera dig enkelt, klart och korrekt i skrift och tal.
Meriterande om du har erfarenhet av skola som verksamhet.

Din profil
Du är en god organisatör och är noggrann i ditt arbete. Du är drivande och identifierar utvecklingsområden och tar initiativ till insatser för förändringar och förbättringar samt vågar utmana till utveckling och enkelhet utifrån uppkomna behov och krav.
I ditt arbete utgår du från helheten, har god planeringsförmåga och optimerar din vardag för att ha god framförhållning och klarar av att hantera många uppgifter samtidigt. Du har god samarbetsförmåga, är lyhörd och strävar efter att vara tillgänglig och ge respons inom rimlig tid, ansvar för att tillhandahålla relevant dokumentation samt att hålla denna uppdaterad. Du tar ett ansvar för gemensamma arbetsuppgifter och utmaningar och har högt ställda mål på ditt eget arbete.

Viktiga egenskaper är förmåga att kunna skapa goda relationer. Då arbetet innebär många olika kontakter kommer vi lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner

Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Junior handläggare inom brottsförebyggande, trygghet och säkerhet

Ansök    Maj 8    Huddinge kommun    Säkerhetsrådgivare
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. Om arbetsplatsen Vill du vara med och påverka det brottsförebyggande arbetet i Stockholmsregionens näst största kommun? Söker du dessutom ett roligt, varierande och utvecklande arbete där du tillsammans med kollegor får vara med... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

Om arbetsplatsen
Vill du vara med och påverka det brottsförebyggande arbetet i Stockholmsregionens näst största kommun?
Söker du dessutom ett roligt, varierande och utvecklande arbete där du tillsammans med kollegor får vara med och ta fram lägesrapporter samt stödmaterial gällande brottsförebyggande frågor för kommunens förvaltningar och bolag?
Då har du möjlighet att använda och utveckla din kompetens hos Brottsförebyggande teamet på Trygghet- och säkerhetssektionen i Huddinge kommun.

Trygghets- och säkerhetssektionen har som uppdrag att leda och stödja arbetet med trygghets- och säkerhetsfrågor genom att jobba strategiskt och styrande på ett kommunövergripande plan.
Våra ansvarsområden omfattar brottsförebyggande och trygghetsskapande, egendomsrisk och personsäkerhet, civil beredskap, informationssäkerhet och i förlängningen även syftar till att stärka demokrati och rättssäkerhet.

Trygghets- och säkerhetsfrågor är högt prioriterade i Huddinge kommun och sektionen är en ofta anlitad expertresurs för kommunens ledning, förvaltningar och bolag. Givet säkerhetsläget i vår omgivning sker just nu en utveckling av trygghets- och säkerhetsarbete på flera fronter, varav brottsförebyggande och trygghet är ett.

Sektionen, som tillhör kommunstyrelsens förvaltning, består av ett femtontal säkerhetssamordnare med olika inriktning på trygghets- och säkerhetsområdet där alla förväntas samarbeta och gemensamt arbeta mot målsättningar som finns på området. Sektionen leds av en säkerhetschef.

I det Brottsförebyggande teamet på Trygghet- och säkerhetssektionen kommer du som junior handläggare få kollegor med en bred kunskapserfarenhet från brottsbekämpande myndigheter, kriminalpolitiska center och samhällsutvecklingsprogram. Hos oss blir du delaktig i samhällsutvecklingen i en attraktiv och växande kommun, bara 15 min från Stockholms Central.

-

Du kommer särskilt att arbeta med uppdraget att utveckla Huddinge kommuns brottsförebyggande arbete utifrån den lag som sedan 1 juli 2023 anger kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete. Tjänsten är en projektanställning till årsskiftet.

I tjänsten som handläggare kommer du att arbeta för att utveckla, stärka och stödja kommunkoncernens förutsättningar att arbeta proaktivt mot brottslighet genom att bearbeta, sammanställa och följa upp material, analyser, metodinformationsspridning och stödja i kunskapshöjande aktiviteter som föreläsningar och seminarier.

Vidare utvecklar, upprätthåller och bidrar du med ämnesområdeskunskap samt kunskap om relevanta omvärldshändelser. I rollen ingår det även att delge och föredra dina analyser och ditt producerade material i olika sammanhang och till olika mottagare inom kommunkoncernen.

Det är även viktigt att genom omvärldsbevakning inhämta, förstå och använda andra aktörers motsvarande arbete. I rollen är det viktigt att du kan kombinera ett strategiskt tänkande med ett praktiskt genomförande. Syftet är att stärka kommunens förutsättningar att uppfylla de krav som den nya lagen ställer vad gäller samordning och framtagande av lägesbild och åtgärdsplan, samt arbeta effektivt och målinriktat mot alla former av kriminalitet, inkl. gäng- och organiserad brottslighet samt andra hotbilder.

Kvalifikationer för tjänsten:
- Utbildning med inriktning handläggning, administration, myndighetsutövning och dokumentation, samhällsvetenskap, social- och beteendevetenskap eller annan utbildning vi kan bedöma som likvärdig.
- Mycket god förmåga att dokumentera
- God förmåga att producera och strukturera skriftliga dokument såsom stödmanualer, rekommendationer och rapporter
- God förmåga att samarbeta och inkludera andra i ditt arbete
- God förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift
- Grundläggande kunskaper inom MS Office och Excel.

Meriterande:
- Kunskap inom metod- och utvecklingsarbete
- God kännedom om myndigheter, offentliga verksamheter och samhällsfrågor
- Erfarenhet av att hantera stora mängder information från ostrukturerad till strukturerad form
- God analytisk förmåga
- Praktiska erfarenheter inom kommunalverksamhet

Ditt arbetssätt kännetecknas av att du är strukturerad och drivande. För att lyckas i rollen behöver du vara analytisk, ha god administrativ förmåga, vara kommunikativ och kunna uttrycka dig väl i både tal och skrift. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och referenser.

Tjänsten kan komma att säkerhetsprövas och svenskt medborgarskap krävs.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner Visa mindre

Rektor till förskolorna Högmora och Vihem

Ansök    Maj 8    Huddinge kommun    Rektor
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övert... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertygelse är att ju mer vi delar med oss av våra kompetenser, desto mer utrymme skapar vi för alla, såväl medarbetare som våra barn och elever, att växa.

Om arbetsplatsen
Vi söker en rektor som vill vara med att bygga framtiden för Huddinges kommunala förskolor.
Fullersta-Stuvsta-Högmora förskoleområde består av 13 förskolor där du som rektor ansvarar för 3 förskolor. Du rapporterar till skolchef/områdeschef.

Som rektor arbetar du tillsammans med andra rektorer och enhetschef i förskoleområdets ledningsgrupp i ett funktionellt delat ledarskap där ni gemensamt ansvarar för förskoleområdet och dess utveckling. Ni leder förskoleområdet gemensamt utifrån en grund bestående av gemensamma värderingar och mål för verksamheten samt hur man bemöter och leder människor. I ledningsgruppen är det viktigt att ha förtroende för varandras kompetens och person samt inbördes prestigelöshet.

Vi som arbetar inom kommunal förskola i Huddinge är övertygade om att när vi delar vårt lärande, skapar vi förutsättningar och utrymme för alla att växa. För våra pedagoger, våra barn och även i vårt ledarskap. Låt oss dela, inspirera, utforska och växa tillsammans!

-

I rollen ingår pedagogisk ledning och personalansvar för medarbetare i den pedagogiska verksamheten medan enhetschefsrollen innehåller arbetsuppgifter kring bl.a. lokalfrågor, ekonomi mm.

De kommunala förskolorna har en gemensam vision; Huddinges kommunala förskolor - en demokratisk arena för barns dialog med världen och värden. Rektorsgruppen har också gemensamt tagit fram pedagogiska ställningstaganden kring processinriktat arbetssätt, pedagogisk dokumentation, pedagogiska miljöer, 100-språklighet samt samverkan med familjer och samhället/omvärlden. Du förväntas aktivt bidra till detta arbete.

Vi söker dig som har förskollärarutbildning eller motsvarande pedagogisk högskoleutbildning. Vi ser också gärna att du har erfarenhet av budget- och personalansvar.

Meriterande för rollen som rektor är:
- Genomförd rektorsutbildning
- Pedagogista- eller ateljeristautbildning

Som person är du prestigelös och modig och du har erfarenhet och god förståelse gällande systematiskt kvalitetsarbete samt god insikt och förståelse för vad det innebär att arbeta i en politiskt styrd organisation.

Du har en positiv inställning till det kollegiala lärandet och du har lätt för att skapa goda relationer, förmedlar motivation och entusiasm och lyckas få dina medarbetare att växa genom att möjliggöra för delaktighet i verksamhetens utvecklingsprocesser.

Du är handlingskraftig och kan arbeta självständigt samtidigt som ditt arbetssätt kännetecknas av delaktighet, teamkänsla och samarbete. Som person är du engagerad och utvecklingsinriktad. Det är självklart för dig att ha höga förväntningar och kvalitetskrav på medarbetarna och en tydlig process för att följa upp och stödja medarbetarnas lärande. Du är ytterst ansvarig för att förskoleområdets barn ska erbjudas en utbildning med hög kvalité.

Du har förmåga att leda, driva och följa upp ett systematiskt kvalitetsarbete som utgår från verksamhetens/barnens behov och som inkluderar alla medarbetare, synliggör effekterna av olika förbättringsåtgärder, samt skapar en ändamålsenlig arbetsfördelning i organisationen utifrån det nationella uppdraget.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner Visa mindre

Ekonomilärare till Huddingegymnasiet

Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. Om arbetsplatsen Huddingegymnasiet är ett högskoleförberedande gymnasium i Huddinge kommun i Stockholms län. Vi har ambitionen att utvecklas till ett av regionens mest attraktiva gymnasier. Vårt mål är att ge våra elever bästa mö... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

Om arbetsplatsen
Huddingegymnasiet är ett högskoleförberedande gymnasium i Huddinge kommun i Stockholms län. Vi har ambitionen att utvecklas till ett av regionens mest attraktiva gymnasier. Vårt mål är att ge våra elever bästa möjliga förutsättningar för sina fortsatta studier. Skolan har totalt ca 620 elever. Vi erbjuder dig fin arbetsmiljö och engagerade arbetskamrater.


-

Arbetsuppgifter
Vi söker en lärare för undervisning i ekonomi på vårt populära och växande ekonomiprogram. Mentorskap ingår. Lärarna är organiserade i arbets- och ämneslag och du förväntas att aktivt bidra i utvecklingsarbetet på skolan. Vi söker en lärare som med förutom rätt behörighet också vill driva och utveckla hela vårt ekonomiprogram.

Din profil
Du har en lärarexamen med behörighet att undervisa i ekonomi på gymnasiet gärna i kombination med matematik. Du har höga förväntningar på dina elever och strävar efter att alla ska kunna utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. Du trivs med att möta eleverna även utanför klassrummet och har en förmåga att skapa goda relationer till alla elever. Du är lösningsfokuserad och har god förmåga till att samverka med andra lärare och övrig personal i arbetet med eleverna.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formanerFacklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Slöjdlärare 100% eller två slöjdlärare en på 50 % TX-slöjd och en 50% TM-s

Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertyg... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertygelse är att ju mer vi delar med oss av våra kompetenser, desto mer utrymme skapar vi för alla, såväl medarbetare som våra barn och elever, att växa.

Om arbetsplatsen
Trångsundsskolan är en treparallell grundskola för F-9 med ca 730 elever. Vi har barn från många olika kulturer och är stolta över den mångfald som får oss att växa. Samtidigt vill vi skapa egna traditioner som kan knyta ihop Trångsundsskolan till en plats där alla är stolta över att få lära sig i en kunskapsfokuserad miljö. Våra värdeord är just kunskap, trygghet, hälsa och rörelse, och våra lektioner och aktiviteter är byggda för att främja just det. Vi jobbar med aktiva klassrum och ser rörelse som en naturlig del av undervisningen och alla på skolan bidrar till en positiv lärmiljö för våra elever och det finns ett gott samarbete kring eleverna och det pedagogiska utvecklingsarbetet. Läs mer om vår skola på https://huddinge.se/trangsundsskolan

-

Arbetsuppgifter
Vi söker nu en lärare på 100 % som brinner för att undervisa i ämnet slöjd i åk. 3-7 eller två lärare som undervisar 50 % vardera i antingen TX-slöjd eller TM-slöjd. I tjänsten ingår mentorskap. Du kommer att ha ett nära samarbete med ämneskollegor. Du kommer att ingå i arbetslag 4-6 tillsamman andra pedagoger där ni alla bidrar till elevernas kunskapsutveckling. I arbetet ingår, förutom sedvanliga uppgifter så som planering, genomförande, utvärdering och uppföljning av undervisning och måluppfyllelse, även regelbunden kontakt med vårdnadshavare och elever för återkoppling till gällande bl.a. kunskapsutveckling och elevens sociala sammanhang. Att vara lärare och professionell pedagog i Huddinge kommun innebär att du har höga förväntningar och en tro på att alla elever kan nå framgång utifrån sina förutsättningar. Du skapar goda relationer, såväl med elever som med vårdnadshavare, byggda på förtroende och respekt. Du är medveten om din egen påverkan på elevernas lärande.

Kvalifikationer
Vi söker en legitimerad grundskollärare 100% med behörighet i ämnet slöjd eller två lärare som arbetar 50% vardera med slöjdämnet. Du arbetar mycket bra i team och du har erfarenhet av att undervisa i åk. 3-7. Du är väl förtrogen med LGR22 och har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.

Din profil
Du är flexibel och har god samarbetsförmåga, har lätt för att skapa goda relationer och samverka med elever, vårdnadshavare, arbetslaget, skolans elevhälsoteam samt skolledning. I ditt pedagogiska ledarskap är du en tydlig ledare och i klassrummet har du förmågan att skapa en arbetsmiljö som präglas av trygghet, struktur, förtroende och respekt. Med god didaktisk förmåga, goda ämneskunskaper, en tydlig struktur som möter elevernas behov och med en varierad undervisning som är anpassad utifrån den enskilde eleven skapar du de bästa förutsättningarna för att våra elever ska uppnå kunskapskraven i LGR22.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner
Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Lärare i psykologi till Huddingegymnasiet

Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. Om arbetsplatsen Huddingegymnasiet är ett högskoleförberedande gymnasium i Huddinge kommun i Stockholms län. Vi har ambitionen att utvecklas till ett av regionens mest attraktiva gymnasier. Vårt mål är att ge våra elever bästa mö... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

Om arbetsplatsen
Huddingegymnasiet är ett högskoleförberedande gymnasium i Huddinge kommun i Stockholms län. Vi har ambitionen att utvecklas till ett av regionens mest attraktiva gymnasier. Vårt mål är att ge våra elever bästa möjliga förutsättningar för sina fortsatta studier. Skolan har totalt ca 620 elever. Vi erbjuder dig fin arbetsmiljö och engagerade arbetskamrater.-

Arbetsuppgifter
Vi söker en lärare för undervisning i psykologi till samhällsprogrammet med inriktning beteende. Tjänsten som erbjuds är deltid 70% men kan komma att bli aktuellt med heltid beroende på ämneskombination. Mentorskap ingår. Lärarna är organiserade i arbets- och ämneslag och du förväntas att aktivt bidra i utvecklingsarbetet på skolan.

Din profil
Du har en lärarexamen med behörighet att undervisa i psykologi på gymnasiet gärna i kombination med annat ämne. Du har höga förväntningar på dina elever och strävar efter att alla ska kunna utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. Du trivs med att möta eleverna även utanför klassrummet och har en förmåga att skapa goda relationer till alla elever. Du är lösningsfokuserad och har god förmåga till att samverka med andra lärare och övrig personal i arbetet med eleverna.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner

Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Lärare till lågstadiet på Balingsnässkolan

Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertyg... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertygelse är att ju mer vi delar med oss av våra kompetenser, desto mer utrymme skapar vi för alla, såväl medarbetare som våra barn och elever, att växa.

Om skolan
Balingsnässkolan är en tvåparallellig F-9 skola, samt anpassad grundskola åk 7-9. Skolan består av ca 600 elever samt ca 80 duktiga och erfarna medarbetare med fokus på att utveckla elevernas fulla potential. Balingsnässkolan ligger i ett naturskönt radhus- och villaområde i centrala Huddinge. Skolan har en stor idrottshall, en stor skolgård, praktiskestetiska salar och ett eget tillagningskök.

Balingsnässkolan är organiserad i årskursvisa arbetslag, så kallade hemvister. Alla klassrum är utrustade med SmartBoards. Eleverna har också tillgång till digitala hjälpmedel. I förskoleklass har man Ipads. I årskurs 1-9 har varje elev en egen Chromebook. Vi har ett inkluderande förhållningssätt och hoppas att du, liksom oss, har höga förväntningar på vår skola, våra elever och på samtliga arbetskamrater. Skolans vision "En trygg skola där kunskap ger glädje och framgång" leder skolan i arbetet mot ett tydligt gemensamt mål.

Läs mer om vår fina skola på vår hemsida: https://www.huddinge.se/balingsnasskolan/

-

Dina arbetsuppgifter
Är du en kreativ, flexibel och engagerad lärare som vill utveckla undervisningen tillsammans med dina kollegor och arbetar för att varje elev ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling? Då är du rätt person för vår skola. Vi söker dig som trivs med och har vana av att undervisa på lågstadiet. Tjänsten är ett vikariat med möjlighet till förlängning och innebär att du kommer vara klasslärare för en av våra klasser i årskurs 1. Du kommer att undervisa klassen i alla ämnen förutom idrott och du är också mentor för eleverna i din klass. Du ansvarar för att planera, genomföra och utvärdera undervisningen. Samarbete med kollegor är en nyckelfaktor och ett naturligt inslag och du ingår i ett arbetslag bestående av lärare och fritidspersonal.Kvalifikationskrav
Du är en legitimerad lärare för åk 1-3.
Du har förmåga att utforma undervisningen i överensstämmelse med läroplaner, kursplaner och rådande kunskapskrav

Din profil
Du är en flexibel och lyhörd ledare med ett strukturerat
pedagogiskt ledarskap och du har förmågan att skapa en arbetsmiljö som präglas av trygghet,
förtroende och respekt. Du värdesätter och skapar goda förutsättningar för samarbete samt
skapar goda relationer med elever, föräldrar och kollegor.
Du tar ansvar för och har insikt om elevernas resultat och behov samt strukturerar och anpassar
din undervisning så att en stimulerande lärandemiljö skapas. Du gör eleven delaktig i
planeringen och utvecklar elevens förmåga att lära, både självständigt och tillsammans med
andra. Du planerar, organiserar, prioriterar och analyserar din lektionsstruktur såväl som övriga
uppdrag som ingår i din roll på ett effektivt sätt. Du har höga förväntningar på eleverna och ser
dig själv som en självklar del för att skapa goda förutsättningar för elevernas lärande.
och ser dig själv som en självklar del för att skapa goda förutsättningar för elevernas lärande.

Varmt välkommen med din ansökan!

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner
Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Skolsköterska

Ansök    Maj 7    Huddinge kommun    Skolsköterska
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår över... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertygelse är att ju mer vi delar med oss av våra kompetenser, desto mer utrymme skapar vi för alla, såväl medarbetare som våra barn och elever, att växa.

-

Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta tillsammans med vår nuvarande erfarna skolsköterska som varit hos oss många år. Du kommer att ha huvudansvaret för ca 310 elever på Vårbyskolan. Dina arbetsuppgifter är hälsofrämjande och förebyggande genom hälsosamtal, vaccinationer och hälsoundersökningar. Arbetet utgår från socialstyrelsens och skolverkets vägledningsdokument. Du ingår i skolans elevhälsoteam och bidrar med din kompetens inom medicin och omvårdnad.
Inom Huddinge kommun har EMI (Elevhälsans medicinska insatser) ett utarbetat basprogram för alla elever. Du är organisatoriskt underställd två chefer, skolans chef för elevhälsa samt EMI:s verksamhetschef. Som skolsköterska har du månatliga möten inom EMI, handledning samt utbildning i journalföringssystemet PMO.

Kvalifikationskrav
Du är utbildad sjuksköterska med specialistutbildning i form av distriktssköterska, barnsköterska eller skolsköterskeprogrammet och har erfarenhet av att arbeta i skolan. Du har en god samarbetsförmåga och samverkar med andra med barnens bästa för ögonen. Du har ett gott förhållningssätt mot barn och ungdomar som stämmer väl överens med läroplanen för grundskolan. Du är strukturerad och organiserad i ditt arbete och du är en duktig administratör.

Din profil
Du besitter tålamod och ett positivt förhållningssätt och har viljan att lära nytt. Flexibilitet och en god samarbetsförmåga är viktigt i arbetet, för att skapa goda relationer och samverka med elever, vårdnadshavare, arbetslag, skolans elevhälsoteam och skolledning. Du tar egna initiativ där du ser att behov finns och har en förmåga att se hela verksamhetens bästa. Med nyfikenhet och närvaro i en tydlig struktur och med varierat innehåll som är anpassad utifrån den enskilde eleven skapar du de bästa förutsättningarna för att våra elever ska växa och lära. Du har en god förmåga för analys och reflektion och utvecklar ständigt din yrkesroll och skolans arbete. Du ser dig själv som en självklar del för att skapa goda förutsättningar för elevernas lärande.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner
Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Lärare mot fritidshem

Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertyg... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertygelse är att ju mer vi delar med oss av våra kompetenser, desto mer utrymme skapar vi för alla, såväl medarbetare som våra barn och elever, att växa.
Om arbetsplatsen
Hörningsnässkolans RO rektorsområde består av två skolenheter på sammanlagt ca 600 elever och 70 medarbetare. På Hörningsnässkolan finns årskurs F-3 och fritids och på Ängsnässkolan finns årskurs 4-6 och fritidsklubbsverksamhet.
Rektorsområdet är treparallelligt i årskurs 1-6, medan förskoleklass har två paralleller från och med HT-24. Skolorna ligger nära varandra i ett villaområde i den centrala delen av Huddinge.
https://www.huddinge.se/horningsnasskolan/
https://huddinge.se/angsnasskolan/-

Arbetsuppgifter
Att vara professionell pedagog i Huddinge kommun innebär att du har höga förväntningar och en tro på att alla elever kan nå framgång utifrån sina förutsättningar.
Vi arbetar med kollegialt lärande vilket innebär att du samarbetar med dina kollegor och delar med dig av dina erfarenheter och kunskaper för att utveckla dig själv, din roll och skolans pedagogiska arbete. Du har den digitala kompetens som krävs för pedagogiskt arbete och dokumentation. Det krävs att du kan navigera bland digitala verktyg och lärresurser.

Specifika arbetsuppgifter:
Som lärare mot fritidshem på Hörningsnässkolan planerar och utvecklar du både rastverksamheten och fritidshemmets aktiviteter tillsammans med kollegor och elever i årskurserna F-3. Uppdraget som lärare mot fritidshem på Hörningsnässkolan är att ge ledning och stimulans till elevernas lärande och personliga utveckling med utgångspunkt i elevernas egna förutsättningar och med förankring i LGR 22 samt skollagen.
Det innefattar även att erbjuda en utvecklande, lustfylld och meningsfull fritid där eleverna känner sig trygga, sedda och upplever att de utvecklas. Som pedagog är det viktigt att du kan fånga upp och förvalta elevernas intressen samt kommunicera väl med elever, kollegor och vårdnadshavare.
Skolan är organiserad i arbetslag där varje årskurs bildar en enhet där lärare och fritidspersonal jobbar tillsammans för att på bästa sätt möta elevernas behov.

Din profil
Du har en förmåga att planera och genomföra undervisningen på fritidshemmet så att den förstärker och fördjupar elevernas lärande mot målen. Du har även en god förmåga för analys och reflektion då du ska följa upp och utveckla elevernas kunskapsutveckling, genom att utvärdera din undervisning i fritidshemmet utifrån Lgr22 och läroplanens fjärde kapitel för fritidshemmet.
Du ser dokumentation och bedömning av elevernas kunskapsutveckling som en självklar del i ditt arbete. Du ser dig själv som en självklar del för att skapa goda förutsättningar för elevernas lärande och utveckling i skolan och på fritidshemmet.
Som lärare mot fritidshemmet kommer du även att tillsammans med kollegor ha ansvar för att utveckla fritidshemmet utifrån styrdokumenten.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare mot fritidshem. Vi ser gärna att du har erfarenhet av yrket sedan tidigare.
Du är ansvarstagande och självgående och kan leda, motivera och skapa engagemang som ökar elevernas lust och intresse för lärande. Vidare är du driven och strukturerad och tar initiativ, planerar och genomför aktiviteter.
Du är tydlig och har god samarbetsförmåga då du samverkar och skapar goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare. Du är engagerad, professionell, initiativrik och har ett tydligt ledarskap.
Du har ett salutogent- och inkluderande förhållningssätt som grundar sig i ett lågaffektivt bemötande. Du har även god kännedom om olika funktionsvariationer och hur arbetet behöver formas för att möta elevernas behov.
Vi förväntar oss att du utifrån dina personliga egenskaper bidrar med ett stort engagemang, ett professionellt förhållningssätt och att du tar initiativ för att ständigt utveckla såväl dig själv som verksamheten.
Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner

Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Verksamhetsutvecklare med fokus på automation

Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. Huddinge kommun befinner sig i en utvecklingsfas och vi är redo att ta ett rejält kliv mot en ökad digitalisering. Vill du vara med och driva digitaliseringsprocessen och skapa ett hållbart samhälle? Vi söker nu en verksamhetsutve... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

Huddinge kommun befinner sig i en utvecklingsfas och vi är redo att ta ett rejält kliv mot en ökad digitalisering. Vill du vara med och driva digitaliseringsprocessen och skapa ett hållbart samhälle?

Vi söker nu en verksamhetsutvecklare med fokus på automation som med drivkraft och engagemang vill vara med i det fortsatta utvecklingsarbetet inom digitalisering.

Trivs du med att utveckla och förbättra en verksamhet har du goda möjligheter att kunna påverka. Vi erbjuder ett meningsfullt arbete och många kunniga kollegor som vill bidra till ett viktigt samhällsuppdrag.


Om arbetsplatsen
Huddinge kommun är inne på en spännande förändringsresa gällande arbete med utveckling och digitalisering. Transformationen bedrivs kulturellt, organisatoriskt, tekniskt och strukturellt.

Digitaliseringsavdelningen bildades under 2020, består idag av ca 70 medarbetare och har det yttersta ansvaret för digitaliseringsfrågorna inom Huddinge kommun. En styr- och samverkansmodell för digitalisering infördes 2022 med syfte att genom gemensamma arbetssätt skapa bättre förutsättningar för all form av verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering. Vi förstärker nu vår förmåga att arbeta med processutveckling och automation.

-

I rollen som verksamhetsutvecklare stöttar du verksamheterna i deras utveckling med din kunskap inom processer, förmågor och digitalisering. I denna roll har du huvudansvaret för att guida verksamheten i genomförande av automationer (exempel genom RPA teknik) och strategiskt ansvarig för hur vi utvecklar våra e-tjänster.

Rollen är på såväl taktisk som operativ nivå. Där en stor del av arbetet innebär att stötta verksamheten med i första hand i processkartläggning och rådgivning för att lotsa dem för att använda de plattformar som finns. Idag främst att nyttja teknik för RPA och utveckla konceptet för att bygga e-tjänster. Ambitionen är att längre fram inkludera alla former av automatisering t.ex. genom nyttjande av AI. Vi ser även framåt ett öka arbete med med förmågor och förmågekartläggningar som behöver byggas upp. En nyckel för att lyckas blir din förmåga att använda din kunskap om och nätverk kring teknologier och digitalisering för att hitta rätt stöd till processen och eventuellt automatisera den samma. Du agerar ambassadör för möjligheterna som finns samtidigt som du ska kunna guida verksamheterna för att kunna nyttja tekniken.

I tjänsten ingår att löpande omvärldsbevaka för att hålla dig uppdaterad för att kunna bidra med ny kunskap och nya insikter in i verksamhetsutvecklingen.

Exempel på arbetsuppgifter
- Genomförande av processkartläggning
- Ansvarig för Huddinges ramverk för automationer och e-tjänster
- Operativt stöd till verksamheter i genomförande av automationer och e-tjänster
- Bidra till arkitekturteamet i arbete med verksamhetsarkitektur


Vi söker dig som har akademisk utbildning eller motsvarande samt flera års erfarenhet av att arbeta med processkartläggningar. Du har tidigare erfarenhet av att jobba med verksamhetsutveckling eller verksamhetsarkitektur samt att arbeta med flera olika tekniker för automatisering

Du är van att arbeta nära verksamheten, fånga upp de behov som verksamheten översätta dem till relevanta tekniska lösningar. Du har antingen jobbat med processutveckling eller tidigare erfarenheter av att arbeta med automation och e-tjänster.

Som person är du resultatfokuserad och förändrar snabbt ditt beteende för att uppnå mål, hantera svårigheter och lösa problem. Du är drivande och har erfarenhet av förändringsledning och att vara länken mellan teknik och verksamhet. I tidigare tjänster har du visat på god förmåga att skapa relationer och tar aktivt kontakt med andra för att bygga nya relationer eller stärka befintliga. Du har förmåga att agera som problemlösare där du ser till helheten och prioriterar utifrån övergripande strategier. Du är även en god kommunikatör och kan kommunicera med hos så väl verksamheten som inom teknikorganisationen.

Vad kan Huddinge kommun erbjuda dig?
Förutom meningsfulla och viktiga arbetsuppgifter som gör skillnad, erbjuder vi en god arbetsmiljö och möjlighet att vara delaktig i samhällsutvecklingen.
Vi är en hybridarbetsplats och när vi inte arbetar på distans sitter vi centralt i Huddinge med närhet till kommunikation.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner Visa mindre

Familjebehandlare / Barnbehandlare till Öppenvårdsenheten 0-20 år

Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. Om arbetsplatsen Välkommen till Öppenvårdsenheten 0-20 år! Vi söker just nu en erfaren familjebehandlare / barnbehandlare som vill arbeta med familjer där det förekommit våld. Öppenvårdsenheten 0-20 år ingår i barn - och ungdom... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

Om arbetsplatsen
Välkommen till Öppenvårdsenheten 0-20 år! Vi söker just nu en erfaren familjebehandlare / barnbehandlare som vill arbeta med familjer där det förekommit våld.

Öppenvårdsenheten 0-20 år ingår i barn - och ungdomssektionen där det totalt arbetar 240 medarbetare. Inom sektionen pågår ett omställningsarbete mot en första och andra linjens socialtjänst. Den första linjen arbetar för att vara lättillgänglig och inte utreda mer än nödvändigt medan den andra linjen vänder sig till familjer med mer omfattande behov som behöver tillgodoses genom biståndsbedömda insatser. Inom både den första och andra linjens socialstjänst ska arbetssätten präglas av tillgänglighet, helhetssyn och samordning.

Öppenvårdsenheten 0-20 år arbetar främst med biståndsbedömda insatser och har i uppdrag att ge stöd och behandling till föräldrar och deras barn. Enheten arbetar med att utveckla arbetssätten mot en kunskapsbaserad verksamhet genom bland annat systematisk uppföljning av våra insatser.

Utifrån uppdragens karaktär är enheten indelad i fyra grupper med olika inriktningar. Den grupp som nu har en ledig tjänst kallas grupp 1 och har inriktning våld. På enheten finns ett utpräglat barnfokus vilket vi vill ska genomsyra alla insatser vi erbjuder. Sammanlagt arbetar 18 behandlare, 2 gruppledare och 1 enhetschef på enheten.

Just nu satsar barn- och ungdomssektionen på att bli ännu bättre på att fånga upp och erbjuda familjeorienterade insatser till barn som bevittnat och/eller har blivit direkt utsatta för våld samt dennes omsorgspersoner. Vi utökar med anledning av denna satsning grupp 1 med ytterligare en behandlartjänst.


-

Arbetsuppgifter
Ta chansen att söka denna unika, utmanande och spännande tjänst där du både får ha bearbetande behandlingsprocesser med barn och ungdomar samt arbeta med barnets omsorgspersoner. I gruppen pågår ett spännande utvecklingsarbete som syftar till att ytterligare utveckla mottagandet av barn, ungdomar och deras omsorgspersoner som lever eller har levt i en kontext där det förekommit våld. Du kommer att tillhöra en arbetsgrupp med lång erfarenhet och mycket hög kompetens.

En stor del av arbetet som behandlare i grupp 1 är att inom ramen för en manualbaserad behandlingsinsats erbjuda barn som berättat om barnmisshandel samt deras omsorgspersoner en femton veckor lång behandlingsinsats. Behandlarna i gruppen kan gå in i dessa ärenden i rollen som antingen familjebehandlare/föräldrabehandlare eller barnbehandlare. I ärendena arbetar utsedd barnbehandlare med att erbjuda barnet ett bearbetande sammanhang parallellt med att familjebehandlaren/föräldrabehandlaren arbetar beteendeförändrande med omsorgspersonerna. Behandlingsarbetet sker i ett nära och tätt samarbete föräldrabehandlare och barnbehandlare emellan.

Ytterligare en arbetsuppgift är att i rollen som barnbehandlare eller familjebehandlare/föräldrabehandlare erbjuda en tio veckor lång insats till barn som bevittnat våld mellan sina omsorgspersoner. Insatsen riktar sig till hela systemet, det vill säga barnet, den våldsutsatte samt den våldsutövande.

Våra insatser till barn sker alltid parallellt med ett arbete med barnets omsorgspersoner.

Behandlarna har tillgång till särskilda barnrum som är utrustade med lek- och skapandematerial i syfte att barnet på sina villkor ska få hjälp att uttrycka och bearbeta svåra känslor och upplevelser.


Din profil
Vi söker dig som är socionom eller har annan motsvarande högskoleutbildning. Det är meriterande om du har erfarenhet av socialtjänstens arbete och/eller arbete inom BUP. Vi önskar att du har flerårig erfarenhet av behandlingsarbete med barn, ungdomar och familjer samt grundläggande psykoterapiutbildning (steg 1) eller motsvarande.

Goda kunskaper om våld i nära relationer samt våldets konsekvenser för samtliga i familjesystemet är meriterande.

Om du har erfarenhet av att ha arbetat bearbetande med barn i kombination med familjebehandling är detta meriterande.

Du har mycket lätt för att samarbeta och är van att arbeta strukturerat och målorienterat. Du är samtidigt flexibel och självgående. Att samarbeta med andra och tycka att det är roligt att arbeta i team är en självklarhet för dig. Du ser möjligheterna till förändring hos individerna och i familjerna.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Vi kommer att begära ett utdrag ur Polisens belastningsregister inför anställningen. Du kan beställa det på polisens hemsida: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/

Vänta inte med din ansökan då vi kommer kalla kandidater på intervju under ansökningstiden.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formanerFacklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Lärare 4-6, engelska och SO

Ansök    Maj 6    Huddinge kommun    Grundlärare, 4-6
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertyg... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertygelse är att ju mer vi delar med oss av våra kompetenser, desto mer utrymme skapar vi för alla, såväl medarbetare som våra barn och elever, att växa.

Om arbetsplatsen
Trångsundsskolan är en treparallell grundskola för F-9 med ca 730 elever. Vi har barn från många olika kulturer och är stolta över den mångfald som får oss att växa. Samtidigt vill vi skapa egna traditioner som kan knyta ihop Trångsundsskolan till en plats där alla är stolta över att få lära sig i en kunskapsfokuserad miljö. Våra värdeord är just kunskap, trygghet, hälsa och rörelse, och våra lektioner och aktiviteter är byggda för att främja just det. Vi jobbar med aktiva klassrum och ser rörelse som en naturlig del av undervisningen och alla på skolan bidrar till en positiv lärmiljö för våra elever och det finns ett gott samarbete kring eleverna och det pedagogiska utvecklingsarbetet. Läs mer om vår skola på https://huddinge.se/trangsundsskolan

-

Arbetsuppgifter
Vi söker en behörig person som vill undervisa i engelska och so-ämnena i åk. 4-6. Du är flexibel, öppen och har bred ämneskompetens. Det kan innebära att du även får undervisa i svenska eller matematik. I ditt nya uppdrag ingår mentorskap för en klass.
Du kommer att ha ett nära samarbete med lärare i arbetslag 4-6. Du kommer att ingå i arbetslag 4-6 tillsamman andra pedagoger där ni alla bidrar till elevernas kunskapsutveckling. I arbetet ingår, förutom sedvanliga uppgifter så som planering, genomförande, utvärdering och uppföljning av undervisning och måluppfyllelse, även regelbunden kontakt med vårdnadshavare och elever för återkoppling till gällande bl.a. kunskapsutveckling och elevens sociala sammanhang. Att vara lärare och professionell pedagog i Huddinge kommun innebär att du har höga förväntningar och en tro på att alla elever kan nå framgång utifrån sina förutsättningar. Du skapar goda relationer, såväl med elever som med vårdnadshavare, byggda på förtroende och respekt. Du är medveten om din egen påverkan på elevernas lärande.

Din profil
Vi söker en legitimerad grundskollärare med bred behörighet och framförallt i engelska och so-ämnena men även gillar att undervisa i svenska och/eller matematik. Du arbetar mycket bra i team och du har erfarenhet av att undervisa elever i olika klasser. Du är väl förtrogen med LGR22 och har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska. Som mentor ska du visa engagemang och få din klass att känna sig trygga med varandra.
Du är flexibel och har god samarbetsförmåga, har lätt för att skapa goda relationer och samverka med elever, vårdnadshavare, arbetslaget, skolans elevhälsoteam samt skolledning. I ditt pedagogiska ledarskap är du en tydlig ledare och i klassrummet har du förmågan att skapa en arbetsmiljö som präglas av trygghet, struktur, förtroende och respekt. Med god didaktisk förmåga, goda ämneskunskaper, en tydlig struktur som möter elevernas behov och med en varierad undervisning som är anpassad utifrån den enskilde eleven skapar du de bästa förutsättningarna för att våra elever ska uppnå kunskapskraven i LGR22.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner
Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Förskollärare till Balingsnäs förskola

Ansök    Maj 3    Huddinge kommun    Förskollärare
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertyg... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertygelse är att ju mer vi delar med oss av våra kompetenser, desto mer utrymme skapar vi för alla, såväl medarbetare som våra barn och elever, att växa.

Om arbetsplatsen
Balingsnäs förskola består av sju avdelningar. Fyra förskoleavdelningar, två resursavdelningar för barn i behov av särskilt stöd och en specialavdelning för barn med funktionsnedsättningar. Vi söker nu en förskollärare till en av våra förskoleavdelningar. Vi hämtar inspiration från Reggio Emilias pedagogiska filosofi och strävar efter att ständigt vara i dialog med vår egen praktik. Vår verksamhet bygger på en stark tro om att barnets kapaciteter och förmågor utvecklas genom att få bra förutsättningar. Du skall vara en förebild för de värderingar som är viktiga för vår verksamhet utifrån vårt uppdrag.

-

Arbetsuppgifter
Som förskollärare i Huddinge kommun omsätter du förskolans läroplan i ditt dagliga arbete, bland annat med hjälp av pedagogisk dokumentation. Tillsammans med dina kollegor skapar du förutsättningar för barnens lärande och utveckling genom att stötta det enskilda barnet, utmana normer och arbeta aktivt mot diskriminering. I arbetet som förskollärare bildar omsorg, fostran och lärande en helhet. Du har ett positivt förhållningssätt, där barnet alltid står i fokus och bemöter alla med omtanke, vänlighet och respekt. Du har en förmåga att såväl se till det enskilda barnets som gruppens behov och skapar tillsammans med barn och kollegor en miljö som främjar kvalitet, tydlighet och struktur.

På ett positivt sätt bemöter du barn och vuxna utifrån förskolans värdegrund. Som förskollärare ansvarar du för att aktivt leda, planera och kvalitetssäkra det dagliga arbetet på förskolan. Du ska också systematiskt och kontinuerligt följa upp och analysera den pedagogiska verksamheten i samarbete med övrig personal. I ditt ansvar ingår även att förbättra förskolans kvalitet och därmed också barnets möjlighet till utveckling och lärande.
Specifik beskrivning av arbetet på er enhet:

Balingsnäs förskola ingår i Sjödalens förskolor. Hos oss har du möjlighet till regelbunden planering- och reflektionstid, nätverk samt kompetens- och utvecklingsdagar.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad förskollärare och är väl insatt i förskolans styrdokument, samt kan omsätta läroplanens mål i det praktiska arbetet. Du arbetar strukturerat och använder pedagogisk dokumentation för att analysera och reflektera tillsammans med både kollegor och barn. Du har goda IT-kunskaper och förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska. Vi ser gärna att du arbetat i en större organisation eller har erfarenhet från kommunal verksamhet.

Som person är du trygg och har en förmåga att känna tillit och omtanke. Du är tydlig och lyhörd i din kommunikation och van att anpassa ditt sätt att kommunicera efter rådande situation. Du är positiv och lösningsfokuserad, samt har förmåga att entusiasmera och skapa goda relationer med barn, föräldrar och kollegor. Genom ett kritiskt och analytiskt tänkande ser du möjligheter i hur förskolans mål kan utvecklas. Du har ett situationsanpassat arbetssätt, ett prestigelöst förhållningssätt och en vilja att utvecklas i din yrkesroll.
Eventuell specifik kompetens för tjänsten:
Det är meriterande om du har erfarenhet av att leda ett arbetslag, har praktisk erfarenhet av att arbeta med Pedagogisk dokumentation samt har Ateljéristakompetens.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner


Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Senior Projektledare - Exploateringsingenjör

Huddinge är en stor och växande Stockholmskommun med fler än 110 000 invånare. Här pågår en kraftfull utveckling som påverkar hela regionen. Vi har flera stora infrastrukturprojekt på gång, bland annat Tvärförbindelse Södertörn och Spårväg syd. I den regionala kärnan Flemingsberg planeras nya mötesplatser för alla boende och besökare. Här utvecklas ett nytt stadscentrum med handel, kultur och restauranger, tusentals nya arbetstillfällen, bostäder och studi... Visa mer
Huddinge är en stor och växande Stockholmskommun med fler än 110 000 invånare. Här pågår en kraftfull utveckling som påverkar hela regionen. Vi har flera stora infrastrukturprojekt på gång, bland annat Tvärförbindelse Södertörn och Spårväg syd. I den regionala kärnan Flemingsberg planeras nya mötesplatser för alla boende och besökare. Här utvecklas ett nytt stadscentrum med handel, kultur och restauranger, tusentals nya arbetstillfällen, bostäder och studieplatser inom en högre utbildning. Kungens kurva utvecklas till en urban stadsdel med fler än 3 500 bostäder mitt i Skandinaviens största shoppingområde. Här skapar vi goda livsmiljöer och ett växande näringsliv. Vi planerar, utvecklar och bygger ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Läs gärna om några av våra medarbetare och se filmer när de berättar om sina arbeten på http://www.huddinge.se/samhallsbyggare

Vill du vara med och utveckla ett av Stockholmsregionens största och viktigaste utvecklingsområden Flemingsberg- se hit

Om arbetsplatsen
Mark- och exploateringssektionen arbetar med exploateringsfrågor som aktualiseras vid samhällsbyggnadsprojekt. Sektionen ansvarar även för kommunens fastighetsägande.
På mark- och exploateringssektionen är vi idag 24 medarbetare och vi har ett nära samarbete både inom sektionen och med andra sektioner. Vi har en god sammanhållning och ett bra arbetsklimat. Vi erbjuder ett utvecklande och omväxlande arbete med stort eget ansvar.

-

Vi söker dig som har erfarenhet att leda och driva större stadsutvecklingsprojekt. I din roll kommer du vara med och arbeta med utvecklingen av Flemingsberg, som ska utvecklas till en attraktiv och internationell stadsmiljö med 35 000 nya arbetstillfällen, 5 000 nya bostäder samt service, handel mm. Här drivs utvecklingen i snabb takt, flera projekt pågår, dels i planeringsskede, dels i genomförandeskede. Det kan också vara aktuellt att arbeta med stadsutvecklingsprojekt i Kungens kurva där utveckling pågår för att skapa en dynamisk, livfull och naturnära stadskärna.

I rollen leder och samordnar du arbetsplats- bostads- och infrastrukturprojekt under samhällsbyggnadsprocessens samtliga skeden. Du har det samlade ansvaret för projektet och svarar för projektet avseende bl.a. tid, ekonomi och kvalitet. Din huvudsakliga uppgift är att driva projektet från idé till genomförande och företräda kommunen i samarbetet med fastighetsägare och andra intressenter genom hela samhällsbyggnadsprocessen. Vi arbetar i projektform i nära samarbete med såväl planarkitekter, trafikingenjörer, miljöplanerare och byggaktörer.

I arbetsuppgifterna ingår också att arbeta med markanvisningar, förhandlingar, projektekonomiredovisning, avtalsfrågor och gatukostnadsfrågor. Vi ansvarar även för frågor som anknyter till kommunens fastighetsägande, exempelvis köp och försäljning av mark samt olika typer av markupplåtelser. Du kommer även att arbeta med utvecklingsfrågor inom sektionens verksamhet. Rollen innebär många kontakter med byggaktörer, kommunala förvaltningar och Huddinges invånare.

Du är en engagerad och målinriktad person med god analytisk förmåga. Du är också en lagspelare med god samarbetsförmåga, som är flexibel, nyfiken och tycker om att lära dig nya saker. Du arbetar efter en tydlig struktur, och har förmågan att väga olika intressen mot varandra och ser till helheten i ditt arbete. Du har ett tydligt sätt att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift.

Du har förmodligen examen från en teknisk högskola med inriktning mot samhällsbyggande, väg- och vatten eller lantmäteri eller motsvarande utbildning, samt flera års erfarenhet av liknande arbete.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. Läs mer om detta på http://www.huddinge.se/formaner Visa mindre

Lärare förskoleklass

Ansök    Maj 3    Huddinge kommun    Förskollärare
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertyg... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertygelse är att ju mer vi delar med oss av våra kompetenser, desto mer utrymme skapar vi för alla, såväl medarbetare som våra barn och elever, att växa.

Om arbetsplatsen
Snättringeskolan är en treparallellig F-6 skola som ligger i Stuvsta/Snättringe i Huddinge, en kort promenad från pendeltågsstationen. Hos oss går 550 elever. Snättringeskolan har en lång tradition av goda resultat och en trygg atmosfär. Vår största tillgång är våra engagerade och skickliga medarbetare. Vi har en stor skolgård med som stimulerar till lek- och lärande. På Snättringeskolan arbetar vi aktivt med att erbjuda våra elever och vår personal meningsfullt lärande där vi tillsammans arbetar med målet att bli en ännu bättre skola.
Läs mer om oss på http://grundskolor.huddinge.se/Snättringeskolan.

-

Arbetsuppgifter
Vi söker nu en skicklig och driven förskollärare-/lärare förskoleklass som kan bidra till att utveckla vår verksamhet i linje med skolans styrdokument. Uppdraget innebär att skapa goda förutsättningar för lärande och utveckling samt främja sociala relationer.

Vår pedagogiska utgångspunkt är att vi anpassar verksamheten efter våra elevers behov, intressen och förutsättningar samt att vi ständigt omprövar hur vi kan främja tillgänglighet. Du kommer att arbeta tillsammans med förskollärare och fritidspersonal i arbetslag där ni har ansvar för er klass under hela dagen. Inom tjänsten kommer det finnas utrymme för enskild- och gemensam planering samt arbetslagstid tillsammans med dina kollegor.

Du kommer tillsammans med dina kollegor också ansvara för dokumentation-/uppföljning av elevernas utveckling. För att skapa stor trygghet för våra elever och lärande i organisationen följer en fritidspedagog/lärare mot fritidshem med klassen från förskoleklass till år 1 och vidare genom lågstadiet upp till år 3.

Din profil
Vi söker dig som är skicklig på att entusiasmera och leda lärande, som har goda kunskaper om läroplanen och tillgång till ett kreativt tänkande. Du är högskoleutbildad lärare i förskoleklass eller lärare F-3. Du har goda kunskaper om elevers lärande och erfarenhet av skol- och fritidsverksamhet. Du tycker om att samarbeta med kollegor kring frågor om elevers lärande och är skicklig på att bygga förtroendefulla relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare.

Du är en ansvarstagande och tydlig pedagog med ett inkluderande förhållningssätt och med en god kommunikativ förmåga. Du tycker om att vara del i ett kontinuerligt utvecklingsarbete ihop med kollegorna och är mån om samarbetet i arbetslaget. Du har goda IT-kunskaper och förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.

Tjänsten är en semestertjänst med tillsvidareanställning på 100%. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Tjänsten kommer att tillsätts under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal för intern omplacering eller för personer med företrädesrätt, enligt gällande regelverk.

Kvalifikationer
Legitimerad förskollärare alternativt legitimerad lärare F-3.
Erfarenhet av arbete i förskoleklass.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner

Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Lärare i musik till Kvarnbergsskolan

Ansök    Maj 3    Huddinge kommun    Ämneslärare, 7-9
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertyg... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertygelse är att ju mer vi delar med oss av våra kompetenser, desto mer utrymme skapar vi för alla, såväl medarbetare som våra barn och elever, att växa.

Om arbetsplatsen
Läsning, upptäckarlust och glädje är grundstenarna i Huddinge kommuns grundskolor och elevernas kunskap, trygghet och handlingskraft är i fokus.Kvarnbergsskolan är en högstadieskola i centrala Huddinge med ca 710 elever och 70 medarbetare. Skolans elever gör goda kunskapsresultat och undervisas av kompetenta och engagerade lärare. Kvarnbergsskolan jobbar med inkluderande arbetssätt för att möta elevernas olika behov. Läs gärna mer på skolans hemsida. https://www.huddinge.se/kvarnbergsskolan/
Grundskolans övergripande mål är att alla elever når de nationella målen. För att skapa förutsättningar för att nå detta mål arbetar barn- och utbildningsförvaltning med en gemensam pedagogisk plattform som innebär professionella pedagoger, skolledare och en stödjande lärmiljö.På Kvarnbergsskolan har alla elever en egen Chromebook och vi använder Google Workplace och Unikum som plattform för våra elevers skolarbete.


-

Arbetsuppgifter
Att vara lärare och professionell pedagog i Huddinge kommun innebär att du har höga förväntningar och en tro på att alla elever kan nå framgång utifrån sina förutsättningar. Du skapar goda relationer, såväl med elever som med vårdnadshavare, byggda på förtroende och respekt. Du är medveten om din egen påverkan på elevernas lärande. Med utgångspunkt i elevernas resultat, forskning och beprövad erfarenhet, följer du upp undervisningens kvalitet, reflekterar och utvärderar i syfte att utveckla undervisningen. Du ger framåtsyftande återkoppling till eleverna med syfte till utveckling och stöttar elever i behov av särskilt stöd. Vi arbetar med kollegialt lärande vilket innebär att du samarbetar med kollegor för att utveckla dig själv och din undervisning samt skolans pedagogiska arbete.

Du ska vara digitalt driven och ha utvecklade strategier för hur du digitaliserar ditt arbete med elever.

Din profil
Du är legitimerad grundskollärare med behörighet i musik. Du är väl förtrogen med LGR22 och har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Du är flexibel och har god samarbetsförmåga, har lätt för att skapa goda relationer och samverka med elever, vårdnadshavare, arbetslaget, skolans elevhälsoteam samt skolledning. I ditt pedagogiska ledarskap är du en tydlig ledare och i klassrummet har du förmågan att skapa en arbetsmiljö som präglas av trygghet, förtroende och respekt. Med god didaktisk förmåga, goda ämneskunskaper, en tydlig struktur och med en varierad undervisning som är anpassad utifrån den enskilde eleven skapar du de bästa förutsättningarna för att våra elever ska uppnå kunskapskraven i LGR22.
Du ser dokumentation och bedömning av elevernas kunskapsutveckling som en självklar del i ditt arbete. Du har god förmåga för analys och reflektion och utvecklar ständigt din undervisning. Du ser dig själv som en självklar del för att skapa goda förutsättningar för elevernas lärande. Visa mindre

Idrottslärare tillsvidaretjänst 100% åk4-9 Segeltorspsskolan

Ansök    Maj 3    Huddinge kommun    Grundlärare, 4-6
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertyg... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertygelse är att ju mer vi delar med oss av våra kompetenser, desto mer utrymme skapar vi för alla, såväl medarbetare som våra barn och elever, att växa.

Om arbetsplatsen
Segeltorpsskolan är en årskurs 4- 9 skola med cirka 680 elever i Norra Huddinge. Vår grundsyn är att alla människor kan, vill och ska lyckas i sina uppdrag oavsett om du är elev eller personal hos oss. Vi arbetar aktivt med värdegrundsfrågor och ett positivt förhållningssätt. Vi präglas av en vilja att ständigt utvecklas till det bättre där kunskap och trygghet står i centrum för alla i skolan.

Läsning, upptäckarlust och glädje är grundstenarna i Huddinge kommuns grundskolor och elevernas kunskap, trygghet och handlingskraft är i fokus. Grundskolan i Huddinge arbetar med tre prioriterade områden matematik, språkutveckling och IT i undervisningen. Huddinge kommun ska erbjuda utbildning som baserar sig på forskning och beprövad erfarenhet.
http://grundskolor.huddinge.se/Segeltorpskolan

-

Arbetsuppgifter
Tjänsten är en idrottslärartjänst.
Du kommer att undervisa både på mellan- och högstadiet.

Att vara lärare och professionell pedagog i Huddinge kommun innebär att du har höga förväntningar och en tro på att alla elever kan nå framgång utifrån sina förutsättningar. Du skapar goda relationer, såväl med elever som med vårdnadshavare, byggda på förtroende och respekt. Du är medveten om din egen påverkan på elevernas lärande. Med utgångspunkt i elevernas resultat, forskning och beprövad erfarenhet, följer du upp undervisningens kvalitet, reflekterar och utvärderar i syfte att utveckla undervisningen.Din profil
Du är flexibel och har god samarbetsförmåga, har lätt för att skapa goda relationer och samverka med elever, vårdnadshavare, arbetslaget, skolans elevhälsoteam samt skolledning. I ditt pedagogiska ledarskap är du en tydlig ledare och i klassrummet har du förmågan att skapa en arbetsmiljö som präglas av trygghet, förtroende och respekt. Med god didaktisk förmåga, goda ämneskunskaper, en tydlig struktur och med en varierad undervisning som är anpassad utifrån den enskilde eleven skapar du de bästa förutsättningarna för att våra elever ska uppnå kunskapskraven i LGR 22.

Du ser dokumentation och bedömning av elevernas kunskapsutveckling som en självklar del i ditt arbete. Du har god förmåga till analys och reflektion och utvecklar ständigt din undervisning. Du ser dig själv som en självklar del för att skapa goda förutsättningar för elevernas lärande och har ett inkluderande förhållningssätt.

Kvalifikationskrav
Du är legitimerad grundskollärare med behörighet och legitimation för ämnet idrott och hälsa. Du är väl förtrogen med LGR22 och har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner.
Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Objektledare IT, inriktning mot vård och omsorg

Ansök    Maj 3    Huddinge kommun    IT-samordnare
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. Vad kan Huddinge kommun erbjuda dig? Förutom ett arbete där du har meningsfulla och viktiga arbetsuppgifter som gör skillnad, erbjuder vi en god arbetsmiljö och möjlighet att vara delaktig i samhällsutvecklingen. Vi är en hybridar... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

Vad kan Huddinge kommun erbjuda dig?
Förutom ett arbete där du har meningsfulla och viktiga arbetsuppgifter som gör skillnad, erbjuder vi en god arbetsmiljö och möjlighet att vara delaktig i samhällsutvecklingen. Vi är en hybridarbetsplats och när vi inte arbetar på distans sitter vi centralt i Huddinge med närhet till kommunikation.

För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag, är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner

Om arbetsplatsen
Huddinge Kommun utvecklas för att möta morgondagens utmaningar och hos oss får du möjligheten att arbeta med digitalisering som bidrar till att förändra samhället, klimatet och framtiden. Våra ambitioner är höga och nu söker vi dig som vill vara med på vår resa med att skapa värde för en av Sveriges största kommuner!

Digitaliseringsavdelningen bildades under 2020 och har det yttersta ansvaret för digitaliseringsfrågorna inom kommunen. Huddinge arbetar sedan två år efter en ny styr- och samverkansmodell med syfte att genom gemensamma arbetssätt skapa bättre förutsättningar för verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering.

-

Till Digitaliseringsavdelningen på Kommunstyrelsens förvaltning söker vi en objektledare IT till objektet Socialtjänst, vård och omsorg.

Rollen innebär att driva utvecklingsaktiviteter och förvaltar de digitala verktyg och arbetsmetoderna som används inom funktionsstöd, individ- och familjeomsorg, äldreomsorg, ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsinsatser. Aktiviteterna kan exempelvis vara införande av nya verksamhetssystem, automatisering av processer i befintliga system eller upphandling av trygghetslarmsystem med ansvar för den tekniska kravställningen.

Vår styr- och samverkansmodell är baserat på ramverket pm3 för att planera och skapa utveckla tillsammans med verksamheten. Objektledare IT leder tillsammans med objektledare på verksamhetssidan arbetet inom objektet. Ni genomför utvecklingsaktiviteter i nära samarbete med objektproduktledare och objektspecialister. Du är länken mellan verksamhet och kommunens Digitaliseringsavdelning. På Digitaliseringsavdelningen ingår du i ett team med stor teknisk kompetens och vi tror att du har övergripande teknisk förståelse.

Urval av arbetsuppgifter
- Leda och bedriva arbete inom objektet på både strategisk och operativ nivå.
- Inspirera och stötta verksamheterna för att skapa utveckling och effektiviseringar genom att nyttja möjliggörande digitala lösningar
- Vara länken mellan verksamhet och kommunens centrala funktion för IT/digitalisering
- Säkerställa processer för effektivt samarbete med kommunens Helpdesk, driftorganisation, arkitekturkontor, upphandlingssektion samt externa leverantörer.


Vi söker dig som har en akademisk utbildning inom relevant område eller motsvarande kompetens i form av arbetslivserfarenhet, samt flera års erfarenhet av att arbeta med verksamhetsutveckling genom digitalisering.

Du har kunskap och god förståelse för verksamhetsområdena socialtjänst, vård och omsorg. Du har tidigare jobbat i roller som projekt-, förändrings- eller förvaltningsledare och har en mycket god förmåga att förstå och omsätta verksamhetsbehov till reell digitalisering.

Som person är du strukturerad, proaktiv, trivs med många kontaktytor och varierande arbetsuppgifter. Du motiveras av att leverera goda resultat tillsammans med andra och utvecklar genom att inspirera och engagera. Du har en förmåga att utmana etablerade sätt genom att hitta nya lösningar. Genom ditt ledarskap skapar du en positiv arbetsmiljö med ett gott samarbetsklimat.

För att trivas i den här rollen tror vi att du tycker om att bygga upp och underhålla många olika relationer och nätverk, din goda samarbetsförmåga är avgörande för att lyckas i rollen.
Erfarenhet av pm3 specifikt är meriterande. Även erfarenheter av LOU är meriterande. Visa mindre

Timvikarier till Hemtjänsten, Bemanningscenter.

Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. Om arbetsplatsen Bemanningscenter är en kommunal verksamhet och har ansvar för Huddinge kommuns vikariehantering inom egen regi. Vårt uppdrag är att bemanna och rekrytera timvikarier till olika verksamheter inom funktionshinderom... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

Om arbetsplatsen
Bemanningscenter är en kommunal verksamhet och har ansvar för Huddinge kommuns vikariehantering inom egen regi. Vårt uppdrag är att bemanna och rekrytera timvikarier till olika verksamheter inom funktionshinderomsorgen och äldreomsorgen vid korttidsfrånvaro som sjukdom, semester eller utbildning.
Vi söker just nu timvikarier inför sommaren. Våra behov varierar periodvis, men vi rekryterar kontinuerligt nya timvikarier som kan introduceras när det behövs på våra verksamheter, så tveka inte med att skicka in din ansökan redan nu!
Våra hemtjänstenheter är spridda över hela Huddinge, med kontor i Flemingsberg, Vårby, Trångsund, Skogås, Segeltorp, Stuvsta, samt centrala Huddinge. För att veta vilken eller vilka verksamheter du är intresserad av att arbeta i, kommer du att svara på frågor i din ansökan.-

Arbetsuppgifter

Vill du tillsammans med oss göra skillnad när det behövs som mest? Som anställd i Huddinge kommun får du ett viktigt och meningsfullt arbete som påverkar andra människors vardag.

Arbetsuppgifterna innefattar att tillgodose våra brukares individuella behov av vård, omsorg, och aktiviteter. Du behandlar de brukare med respekt med fokus på att få dem att känna sig trygga och delaktiga i sin vård.

Arbetsrutinerna kan variera mellan arbetsplatser, men gemensamt för alla våra verksamheter är att vi har brukaren i fokus.

-


Din profil

För att vara aktuell för arbete behöver du kunna vara tillgänglig minst tre dagar i veckan. Vi har verksamheter som är öppna alla årets dagar. Därför behöver du kunna arbeta varierande arbetstider som kan förekomma dag och kväll, både vardagar och helger. Eftersom du arbetar på olika tider på dygnet ställs särskilt höga krav på flexibilitet. Du behöver kunna vara tillgänglig med kort varsel.

Du som söker tjänsten har B körkort och/eller kan cykla samt har erfarenhet av arbete inom äldreomsorgen. Det är särskilt meriterande om du är utbildad undersköterska och har erfarenhet inom hemtjänst.

Vi ser gärna att du är tillgänglig omgående, samt att du även är intresserad av att arbeta under semesterperioden juni-augusti 2024.

Inom hemtjänsten har våra verksamheter behov av kvinnlig personal, detta med hänsyn till brukarnas behov av självbestämmande och kroppslig integritet.

Du behöver vara trygg i dig själv och bekväm med att arbeta med personer som är i stort behov av kontinuitet, struktur och omvårdnad. Särskild vikt läggs på bemötande, människosyn och empati.

Du ska behärska svenska språket väl i tal och skrift. God datavana krävs då dokumentationen görs digitalt.

Låter det här som ett jobb för dig? Sök tjänsten direkt då vi tillsätter löpande.

Vi kommer att begära ett utdrag ur Polisens belastningsregister så ansök gärna det i samband med att du söker tjänsten. Utdraget heter Kontroll av egna uppgifter. Du kan hämta hem det från polisens hemsida:

https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/

För att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess ber vi dig att skicka in ansökan via denna annons, och inte via e-post, telefon eller post.
Vid frågor om den utannonserade tjänsten kontakta
[email protected]


Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons Visa mindre

Kurator/Föräldrarådgivare

Ansök    Maj 3    Huddinge kommun    Socialsekreterare
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. Om arbetsplatsen Huddinge kommun satsar extra på det förebyggande arbetet! Som ett led mot att fler ska ta del av föräldraskapsstöd i ett tidigt skede och att socialtjänsten ska ge lättillgängliga insatser arbetar föräldrarådgiv... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

Om arbetsplatsen
Huddinge kommun satsar extra på det förebyggande arbetet!

Som ett led mot att fler ska ta del av föräldraskapsstöd i ett tidigt skede och att socialtjänsten ska ge lättillgängliga insatser arbetar föräldrarådgivarna med stöd till föräldrar i grundskoleåldern.

Föräldrarådgivarna arbetar i nära samverkan med skolor. Syftet med föräldraskapsstödet är att det ska leda till utvecklade föräldraförmågor med mål att barn ska få bra stöd i hemmet för att klara av sin skolgång samt förebygga psykisk ohälsa. Föräldrarådgivarna bidrar till att utveckla det psykosociala stödet runt barnen och att involvera föräldrarna i barnens skolgång.

För att uppnå målen behöver ett ständigt arbete pågå med att skapa och bibehålla viktiga relationer med personal på skolan, med viktiga aktörer i närområdet samt övriga delar av socialtjänsten. Arbetet präglas av stor flexibilitet och anpassas utifrån det verksamheten möter. Vid behov länkas familjerna vidare till annat stöd - exempelvis insatser inom övrig socialtjänst, BUP mm.

Föräldrarådgivarna har sin arbetsplats både ute på skolorna och i socialtjänstens lokaler.

Föräldrarådgivarna ingår i Förebyggande enheten 0-20 år inom Barn- och ungdomssektionen på socialförvaltningen tillsammans med Förebyggandeteamet, gruppverksamheten Fridlyst, Familjecentralernas kuratorer samt samordnare för föräldraskapsstödet.

Vi utlyser från 240801 en heltids tillsvidareanställning som föräldrarådgivare med placering i Skogås.

-

Arbetsuppgifter
Arbetet sker i nära samverkan med grundskolans verksamhet och med skolans rektorer och elevhälsopersonal. Arbetet är till viss del uppsökande, vilket kan innebära hembesök, deltagande på föräldramöte och liknande.

Som föräldrarådgivare kommer ditt arbete att innebära att ge information och rådgivning individuellt och i föräldragrupper, psykosocialt stöd utifrån föräldrarollen samt individuella samtalskontakter. Vid behov länkar du vidare till andra delar av socialtjänsten eller annat stöd som kan behövas.

Som föräldrarådgivare trivs man med att arbeta i en föränderlig och utvecklande miljö. Ditt arbete bedrivs i samarbete med kollegor inom enheten såsom personal på familjecentralen, föräldraskapsstödsamordnare samt fältsekreterare.

Föräldrarådgivarna har regelbundna träffar och extern handledning. Visst kvällsarbete förekommer.


Din profil
Vi söker dig som är socionom eller har likvärdig utbildning. Det är önskvärt att du har minst 5 års erfarenhet av kvalificerat arbete med barn och familj inom öppenvård och/eller socialtjänst eller på utrednings/behandlingsinstitution. Vi söker medarbetare med god förmåga att samarbeta med andra professioner samt arbeta med familjer med olika kulturell bakgrund. För ett framgångsrikt arbete behöver du vara relationsskapande, lyhörd och ha förmåga att skapa förtroende. Du ska kunna planera och strukturera ditt arbete. Vi lägger också stor vikt vid att du är initiativtagande och stimuleras av att självständigt driva aktiviteter i verksamheten. Det är även meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete i skolan. Meriterande är också om du har vana av att leda föräldraskaps-stödgrupper eller grupper av annat slag. Utöver det lägger vi stor vikt på personlig lämplighet.

Vi kommer att begära ett utdrag ur Polisens belastningsregister inför anställningen. Du kan beställa det på polisens hemsida: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ (välj utdrag "barn i annan verksamhet").

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag.

Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Elevassistent

Ansök    Maj 3    Huddinge kommun    Elevassistent
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertyg... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertygelse är att ju mer vi delar med oss av våra kompetenser, desto mer utrymme skapar vi för alla, såväl medarbetare som våra barn och elever, att växa.

Om arbetsplatsen
Balingsnässkolan är en tvåparallellig F-9 skola, samt anpassad grundskola för åk 7-9. Skolan består av cirka 620 elever samt ca 80 duktiga och erfarna medarbetare med fokus på att utveckla elevernas fulla potential.
Balingsnässkolan ligger i ett naturskönt radhus- och
villaområde i centrala Huddinge. Skolan har en stor idrottshall, en stor skolgård,
praktiskestetiska salar och ett eget tillagningskök.
Balingsnässkolan är organiserad i årskursvisa arbetslag, så kallade hemvister. Alla klassrum är utrustade med SmartBoards. Eleverna har också tillgång till digitala hjälpmedel. I förskoleklass har man Ipads. I årskurs 1-9 har varje elev en egen Chromebook. Vi har ett inkluderande förhållningssätt och hoppas att du, liksom oss, har höga förväntningar på vår skola, våra elever och på samtliga arbetskamrater. Skolans vision "En trygg skola där kunskap ger glädje och framgång" leder skolan i arbetet mot ett tydligt gemensamt mål


-

Arbetsuppgifter:
Du förväntas göra alla delar av det pedagogiska uppdraget på en anpassad grundskola och ta ansvar för att bidra till den tydlighet och omsorg som krävs för att bygga ett tryggt klimat i vilka våra elever kan växa.

Din profil
Vi tror att du har en utbildning som socialpedagog som brinner för elever med IF.
För att bli utvald till att arbeta hos oss förväntar vi oss att du är flexibel, nyfiken, uppmärksam, välkomnande och öppen för ständig utveckling. Du behöver ha kunskap om elever med individuell funktionsvariation och förstå vilka krav som ställs på dig som arbetar på anpassad grundskola. Vi söker dig som vet vad det här uppdraget kräver och vet att det är just det du vill arbeta med.

Du ska ha tidigare erfarenhet av att arbeta med högstadieelever i anpassad grundskola.
Du ser det som din främsta uppgift att få våra elever att växa och du har det tålamod som krävs för att vinna elevernas tillit. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Kvalifikationer
Pedagogisk erfarenhet av barn och unga med kombinationsdiagnoserna IF och autism
Erfarenhet av tydliggörande pedagogik/tydliggörande förhållningssätt.
Erfarenhet av elever med vårdbehov
Kunskaper om teckenkommunikation
Erfarenhet av kommunikation via bildstöd

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner


Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Senior planarkitekt till Huddinge

Huddinge är en stor och växande Stockholmskommun med nästan 114 000 invånare. Här pågår en kraftfull utveckling som påverkar hela regionen. Vi har flera stora infrastrukturprojekt på gång, bland annat Tvärförbindelse Södertörn och Spårväg syd. I Flemingsberg skapas en ny stadskärna och ett resecentrum som blir knutpunkt för hela södra Stockholmsregionen. Kungens kurva utvecklas till en urban stadsdel med mer än 4 000 bostäder mitt i Skandinaviens största s... Visa mer
Huddinge är en stor och växande Stockholmskommun med nästan 114 000 invånare. Här pågår en kraftfull utveckling som påverkar hela regionen. Vi har flera stora infrastrukturprojekt på gång, bland annat Tvärförbindelse Södertörn och Spårväg syd. I Flemingsberg skapas en ny stadskärna och ett resecentrum som blir knutpunkt för hela södra Stockholmsregionen. Kungens kurva utvecklas till en urban stadsdel med mer än 4 000 bostäder mitt i Skandinaviens största shoppingområde. I centrala Huddinge pågår detaljplanering för 4500 bostäder bland annat genom omvandling av Storängens industriområde till attraktiva bostadskvarter.

När du arbetar med samhällsbyggnadsfrågor i Huddinge har du en viktig roll i en större helhet. Vi är med och sätter ramarna för samhällsutvecklingen och har ansvar från idé till genomförande. Ett nära samarbete mellan olika kompetenser är en av våra framgångsfaktorer. Vi arbetar på uppdrag av kommunens beslutsfattare, politikerna, och den starka utvecklingen i kommunen ger ett stort fokus på samhällsbyggnadsfrågorna.

Om arbetsplatsen
Samhällsbyggnadsavdelningen har fem sektioner: plansektionen, strategiska sektionen, mark- och exploateringssektionen, gatuprojektsektionen och trafik- och landskapssektionen.

På plansektionen arbetar för närvarande cirka 30 personer med att skapa förutsättningarna för kommunens ambitioner för samhällsbyggandet genom att ta fram planprogram och detaljplaner. Förutom planarkitekter är vi även miljöplanerare, en plankoordinator och en kartingenjör. Plansektionen är organiserad i geografiskt avgränsade enheter och söker nu en senior planarkitekt till mellersta och östra planenheten.

-

Som planarkitekt ansvarar du för planprogram och detaljplaner. Du kommer att arbeta med planerings- och genomförandefrågor genom planprocessens alla skeden och medverka i eller leda stadsbyggnadsanalyser, programarbeten och detaljplaneprojekt. I Huddinge drivs planarbeten i projektform och samarbete med samhällsbyggnadsavdelningens övriga sektioner och kommunens förvaltningar är en viktig del i arbetet. I din roll har du många kontakter med byggaktörer, byggföretag och arkitekter liksom med kommunens politiker och invånare.

Du kommer få möjlighet i att delta i en rad spännande och utmanande projekt. Dina kollegor är kunniga och samarbetar prestigelöst, vilket är en förutsättning för att hantera ett stundtals högt arbetstempo med utmanande och spännande stadsbyggnadsfrågor.

I rollen som planarkitekt kan du också komma att delta i arbetet med kommunens översiktsplanering och utvecklingsplaner, utredningar i tidiga skeden samt vara sektionens representant i olika interna projekt. I ditt arbete ingår att aktivt omvärldsbevaka förändringar och utveckling som sker inom plan- och byggområdet. Utifrån ovan beskrivna arbetsuppgifter kommer du att bidra med ditt kunnande och din specifika kompetens för att genomföra de projekt där sektionens deltagande efterfrågas.

Vi söker dig som har en högskoleutbildning inom arkitektur, landskapsarkitektur, fysisk planering eller samhällsplanering. Du har minst fem års erfarenhet av detaljplanearbete och det är meriterande med kulturmiljökompetens i planeringsprocesser. Vi ser gärna att du har vana att arbeta i planerings- och visualiseringsverktyg, såsom Adobeprogrammen, Focus Total och 3D-modellering. Du har god gestaltande förmåga. Vi värdesätter förmåga att illustrativt analysera, utforma och kommunicera framtida livsmiljöer.

Vi tror att du som söker den här tjänsten är en driven person som brinner för samhällsutveckling och formandet av våra framtida livsmiljöer. Du värdesätter ett prestigelöst samarbete och har förmåga att lösa arbetsuppgifter både enskilt och i grupp. Du är ansvarsfull och bidrar med en positiv stämning i arbetsgruppen. Du är kommunikativ, utvecklingsinriktad, lösningsfokuserad och utåtriktad i ditt möte med olika aktörer.

Du behöver ha god analytisk förmåga, ha helhetssyn och vara en uttalad teamspelare, som trivs med att driva planarbetet framåt och kommunicera projekten med olika intressenter. Eftersom en stor del av arbetet innebär att utforma planhandlingar och underlag inför upphandlingar samt att kommunicera med projektens olika parter krävs det att du kan uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift samt att du är en skicklig presentatör. Du är dessutom väl insatt i gällande lagstiftning som plan- och bygglagen och miljöbalken och dess tillämpning.

Förmåner För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner. Vi tillämpar årsarbetstid och en flexibel arbetsplats med goda möjligheter till distansarbete.

Ansökan Välkommen med din ansökan senast 2024-05-22. Intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Biträdande rektor åk 4-9 på Balingsnässkolan

Ansök    Apr 30    Huddinge kommun    Rektor
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertyg... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertygelse är att ju mer vi delar med oss av våra kompetenser, desto mer utrymme skapar vi för alla, såväl medarbetare som våra barn och elever, att växa.

Om arbetsplatsen
Balingsnässkolan är en två parallellig F-9 skola samt med anpassad grundskola för åk 7-9. Det går ca 600 elever på skolan och personalen består av ca 80 medarbetare. Balingsnässkolan är en modern och fin byggnad som ligger i ett naturskönt radhus- och villaområde i centrala Huddinge. Skolan har en stor idrottshall, praktiskestetiska salar och ett eget tillagningskök. Eleverna på Balingsnässkolan har tillgång till ipads i förskoleklass, Chromebooks 1:1 i åk 1-9 och i samtliga klassrum finns det Smartboards. Vi är organiserade i årskursvisa arbetslag, sk hemvister, där pedagogerna i arbetslaget ansvarar och arbetar gemensamt kring årskursens alla elever. Vi har två Studios på skolan, som är en stödverksamhet, där elever som är i behov av ett omfattande stöd kan få undervisning i ett mindre sammanhang delar av eller hela skoldagen. Skolans vision "En trygg skola där kunskap ger glädje och framgång" leder skolan i arbetet mot ett tydligt gemensamt mål.

-

Arbetsuppgifter
Arbetet som biträdande rektor innebär ett ledarskap nära elever och medarbetare. Du kommer att ha personalansvar för ca 25-30 medarbetare samt ett operativt ansvar för årskurserna 4-9 samt för anpassad grundskola åk 7-9 alternativt Studioverksamheten för åk 4-9. Arbetet innebär att du tillsammans med personalen arbetar med att utveckla undervisningen samt likvärdigheten på skolan och du leder elevhälsoarbetet för dessa årskurser. I tjänsten som biträdande rektor kommer du även att ingå i skolans trygghetsteam, där rollen handlar om att följa upp trygghetsarbetet i årskurserna du ansvarar för både i det förebyggande men även det åtgärdande arbetet. Du ingår i skolans ledningsgrupp som består av rektor och två biträdande rektorer. Arbetet kan även innebära viss schemaläggning. Du är ansvarig för planering och uppföljning av lovskolan samt att planerar och organiserar genomförandet av NP i åk 6 och 9 och rättningsarbetet för dessa. Arbetet som bitr.rektor innebär mycket kommunikation i tal och skrift samt dokumentationsarbete som t ex utvärdering och analys av skolans resultat i det systematiska kvalitetsarbetet, där du ansvarar för analys och uppföljning av ditt ansvarsområde.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad grundskollärare för åk 4-9 och som främst har erfarenhet av läraryrket på mellan-och högstadiet samt skolutvecklingsarbete i form av rollen som förstelärare eller arbetslagsledare. Det är meriterande om du har arbetat som bitr.rektor tidigare och genomgått den statliga rektorsutbildningen eller annan ledarskapsutbildning. Det är även meriterande om du har erfarenhet av Anpassad grundskola. Du har erfarenhet av att driva utveckling av undervisningen och du har goda pedagogiska insikter samt erfarenhet av elevhälso- och trygghetsteamsarbete Du besitter goda IT-kunskaper samt är duktig på att uttrycka dig i tal och skrift. Det är meriterande om du har kunskap och erfarenhet av schemaläggning.
Som person är du strukturerad, målinriktad, utvecklingsbenägen och du vågar ställa krav både på dig själv och andra. Du har en god organisationsförmåga och ett analytiskt och strategiskt arbetssätt samt hög simultankapacitet. I ditt ledarskap är du trygg, tydlig och lyhörd och kommunicerar på ett sätt så att alla förstår. Du uppskattar och ser olikheter som en tillgång och ser möjligheter med att prova nya lösningar. Du är en positiv och inkluderande ledare, både för elever och personal, som kan entusiasmera och lyfta andra. Detta resulterar i att du ser och tar tillvara på människors egenskaper och kompetenser. Din drivkraft är att arbeta för elevernas bästa utifrån deras utveckling och lärande, detta förutsätter givetvis att du har god samarbetsförmåga med både ledningsgruppen och dina medarbetare. Du skall ha ett stort intresse för att vara med och leda skolans utvecklingsarbete och för att skolan skall bli framgångsrik både när det gäller betyg/måluppfyllelse och elevernas trygghet och sociala utveckling. Du skall ha en lyhördhet för elevernas behov och vara bra på att skapa och upprätthålla goda kontakter med hemmen. Då arbetet innebär många olika kontakter kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.


Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner

Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Sommarvikarier till äldreboende i Trångsund, Bemanningscenter.

Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. Om arbetsplatsen Bemanningscenter är en kommunal verksamhet och har ansvar för Huddinge kommuns vikariehantering inom egen regi. Vårt uppdrag är att bemanna och rekrytera timvikarier till olika verksamheter inom funktionsstöd och... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

Om arbetsplatsen
Bemanningscenter är en kommunal verksamhet och har ansvar för Huddinge kommuns vikariehantering inom egen regi. Vårt uppdrag är att bemanna och rekrytera timvikarier till olika verksamheter inom funktionsstöd och äldreomsorgen vid korttidsfrånvaro som sjukdom, semester eller utbildning.
Vi söker just nu timvikarier till Stortorps äldrecentrum som ligger i ett naturskönt parkområde vackert beläget vid strandkanten av sjön Drevviken i Trångsund. Stortorp är ett stort äldreboende med 176 lägenheter, uppdelat i två hus. Boendet består av särskilt boende, korttidsboende och växelvård, och har både demensplatser och somatiska platser.
Bor du i Trångsund, Skogås, Haninge eller Farsta så har du nära till boendet, och det går även smidigt att ta sig till från stan. Övriga sökande är självklart också välkomna, och det är lätt att ta sig hit med bil och buss. Buss från Farsta centrum eller Trångsunds pendeltågstation stannar just utanför huset. Om du kommer med bil finns det parkeringsplatser precis utanför.
Vi söker just nu timvikarier inför våren, och som även gärna kan arbeta under sommaren 2024. Våra behov varierar periodvis, men vi rekryterar kontinuerligt nya timvikarier som kan introduceras när det behövs, så tveka inte med att skicka in din ansökan redan nu!


-

Arbetsuppgifter
Vill du tillsammans med oss göra skillnad när det behövs som mest? Som anställd i Huddinge kommun får du ett viktigt och meningsfullt arbete som påverkar andra människors vardag.

Arbetsuppgifterna innefattar att tillgodose våra brukares individuella behov av vård, omsorg, och aktiviteter. Du behandlar de boende med respekt med fokus på att få dem att känna sig trygga och delaktiga i sin vård. I uppdraget kan det även tillkomma medicinhantering efter delegering från sjuksköterska.

Arbetsuppgifterna ser olika ut, men gemensamt är att vi alltid har brukaren och de boende i fokus. Vi sätter stort värden på professionalitet. Detta innebär gott bemötande och förståelse för andra människors behov och känslor i omsorgsuppgifterna med våra boende, samt även i arbetsgruppen.

-

Din profil

För att vara aktuell för arbete behöver du kunna vara tillgänglig minst tre dagar i veckan. Stortorp är öppet dygnet runt alla årets dagar. Därför behöver du kunna arbeta varierande arbetstider som kan förekomma dag och kväll, alternativt natt, både vardagar och helger. Eftersom du arbetar under olika tider på dygnet ställs särskilt höga krav på flexibilitet. Du behöver kunna vara tillgänglig med kort varsel.

Vi ser gärna att du är tillgänglig omgående, samt att du även är intresserad av att arbeta under sommaren 2024. Det är meriterande om du kan ersätta ordinarie personal under semesterperioden juni-augusti, och kan gå på schema under minst fyra sammanhängande veckor.

Du som söker tjänsten har erfarenhet av arbete inom äldreomsorgen, gärna specifikt från äldreboende. Det är särskilt meriterande om du är utbildad undersköterska, samt har arbetslivserfarenhet av demenssjukdom och medicindelegering. Du behöver vara trygg i dig själv och bekväm med att arbeta med personer som är i stort behov av kontinuitet, struktur och omvårdnad. Särskild vikt läggs på bemötande, människosyn och empati.

Du ska behärska svenska språket väl i tal och skrift. God datavana krävs då dokumentationen görs digitalt.

Låter det här som ett jobb för dig? Sök tjänsten direkt då vi tillsätter löpande.

Vi kommer att begära ett utdrag ur Polisens belastningsregister så ansök gärna det i samband med att du söker tjänsten. Utdraget heter Kontrollera egna uppgifter. Du kan hämta hem det från polisens hemsida:

https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/

För att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess ber vi dig att skicka in ansökan via denna annons, och inte via e-post, telefon eller post.

Vid frågor om den utannonserade tjänsten kontakta
[email protected]


Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons Visa mindre

Skolsköterska till avdelningen Grundskolestöd och digitalisering

Ansök    Apr 30    Huddinge kommun    Skolsköterska
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertyge... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertygelse är att ju mer vi delar med oss av våra kompetenser, desto mer utrymme skapar vi för alla, såväl medarbetare som våra barn och elever, att växa.

Om arbetsplatsen
Vi söker en skolsköterska med placering på avdelningen Grundskolestöd och Digitalisering med ansvar för att stötta våra grund- och gymnasieskolor och dess skolsköterskor inom olika områden.

-

Arbetsuppgifter
I tjänsten ingår stöd kring mottagande av nyanlända samt när så är överenskommet även hälsobesök i nära samarbetar med skolläkare och skolsköterskor.
I vaccinationsuppdraget ingår att planera, schemalägga och medverka vid vaccinationsmomenten, bidra med kompetens inom området samt bevaka patientsäkerheten.
Du är även administratör i Prorenata och arbetar tätt tillsammans med verksamhetschef för EMI (elevmedicinska insatsen).
Vidare ingår du i kommunens Närvaroteam och bidrar med medicinsk kompetens i stödet kring elever med problematisk skolfrånvaro. I dagsläget stödjer teamet våra grundskolor.
Tillsammans med verksamhetschef för EMI, vår skolläkare med medicinskt ledningsansvar, övriga skolläkare och kommunens skolsköterskor arbetar du kontinuerligt med att utveckla elevhälsans medicinska insatser. Ett viktigt ansvar är att bidra vid introduktion av nyanställda.
Utöver ett nära samarbete med kommunens skolsköterskor är ett viktigt uppdrag att samverka med organisationer och myndigheter utanför skolan. Du omvärldsbevakar och håller dig ajour med aktuell forskning, nyheter och lagstiftning och bidrar i det systematiska kvalitetsarbetet för EMI.
På regelbundna EMI-konferenser bidrar du med din kunskap kopplat till de områden du ansvarar för.

Din profil
Du har lätt att kommunicera med såväl vuxna som barn och har stor ansvarskänsla. Det är viktigt att du kan arbeta självständigt och har förmåga att ta egna initiativ. Du är prestigelös, flexibel och beredd att utföra både enklare och mer kvalificerade arbetsuppgifter med samma engagemang. Du är lyhörd, kan arbeta med flera uppdrag samtidigt, kan prioritera på ett ansvarsfullt sätt och är beredd på att nya ansvarsområden över tid kan ingå i tjänsten. Du har en god förmåga att samarbeta och skapa förtroendefulla relationer. Att samarbeta med kollegor med andra professioner ser du som en viktig del i ditt arbete och något som bidrar till att verksamheten utvecklas.
Vid tillsättandet av denna tjänst läggs stor vikt vid personlig lämplighet.

Kvalifikationskrav
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning till barnsjuksköterska, distriktssköterska eller skolsköterskespecifik högskoleutbildning. Kunskap om förebyggande hälso- och sjukvårdsproblematik är mycket värdefullt och vi ser gärna att du har erfarenhet av liknande arbete. Erfarenhet av journalsystemet Prorenata erfordras. För denna roll är det viktigt att du har en hög servicekänsla och är ordningsam, noggrann och strukturerad samt uttrycker dig väl i både tal och skrift.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner

Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Lärare i ämnena SV/Eng till Segeltorpsskolan

Ansök    Apr 30    Huddinge kommun    Ämneslärare, 7-9
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertyg... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertygelse är att ju mer vi delar med oss av våra kompetenser, desto mer utrymme skapar vi för alla, såväl medarbetare som våra barn och elever, att växa.

Om arbetsplatsen
Segeltorpsskolan är en årskurs 4-9 skola med 700 elever i Norra Huddinge. Vår grundsyn är att alla människor kan, vill och ska lyckas i sina uppdrag oavsett om du är elev eller personal hos oss. Vi arbetar aktivt med värdegrundsfrågor, medledarskap och ett positivt förhållningssätt. Vi präglas av en vilja att ständigt utvecklas till det bättre där kunskap och trygghet står i centrum för alla i skolan.
http://grundskolor.huddinge.se/Segeltorpskolan

-

Arbetsuppgifter
Du kommer att undervisa i svenska, engelska samt svenska/engelska B-språk. I tjänsten ingår även mentorskap i åk 7. Tjänsten är totalt på 100%. Tjänsten är en tillsvidareanställning Tillsättningsdatum är 12:e augusti 2024, eller enligt överenskommelse.

Att vara lärare och professionell pedagog i Huddinge kommun innebär att du har höga förväntningar och en tro på att alla elever kan nå framgång utifrån sina förutsättningar. Du skapar goda relationer, såväl med elever som med vårdnadshavare, byggda på förtroende och respekt. Du är medveten om din egen påverkan på elevernas lärande. Med utgångspunkt i elevernas resultat, forskning och beprövad erfarenhet, följer du upp undervisningens kvalitet, reflekterar och utvärderar i syfte att utveckla undervisningen.

Kvalifikationskrav
Du är legitimerad grundskollärare med behörighet i ämnena svenska och engelska för årkurserna 7-9.

Du är flexibel och har god samarbetsförmåga, har lätt för att skapa goda relationer och samverka med elever, vårdnadshavare, arbetslaget, skolans elevhälsoteam samt skolledning. I ditt pedagogiska ledarskap är du en tydlig ledare och i klassrummet har du förmågan att skapa en arbetsmiljö som präglas av trygghet, förtroende och respekt. Med god didaktisk förmåga, goda ämneskunskaper, en tydlig struktur och med en varierad undervisning som är anpassad utifrån den enskilde eleven skapar du de bästa förutsättningarna för att våra elever ska uppnå kunskapskraven i LGR22.
Du ser dokumentation och bedömning av elevernas kunskapsutveckling som en självklar del i ditt arbete. Du har god förmåga till analys och reflektion och utvecklar ständigt din undervisning. Du ser dig själv som en självklar del för att skapa goda förutsättningar för elevernas lärande och har ett inkluderande förhållningssätt.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner

Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Sommarvikarier till Personlig assistans, Bemanningscenter.

Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. Om arbetsplatsen Bemanningscenter är en kommunal verksamhet och har ansvar för Huddinge kommuns vikariehantering inom egen regi. Vårt uppdrag är att bemanna och rekrytera timvikarier till olika verksamheter inom funktionshinderom... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

Om arbetsplatsen
Bemanningscenter är en kommunal verksamhet och har ansvar för Huddinge kommuns vikariehantering inom egen regi. Vårt uppdrag är att bemanna och rekrytera timvikarier till olika verksamheter inom funktionshinderomsorgen och äldreomsorgen vid korttidsfrånvaro som sjukdom, semester eller utbildning.
Vill du tillsammans med oss göra skillnad när det behövs som mest? Flera av våra brukare inom personlig assistans är i stort behov av vikarier!
-

Om arbetet

Som anställd i Huddinge kommun får du ett viktigt och meningsfullt arbete och har möjlighet att positivt påverka andra människors liv varje dag.

Som vikarie inom personlig assistans kommer du arbeta hemma hos brukaren. Du är brukarens högra hand och får hjälpa till med allt från aktiviteter till omvårdnad. Arbetsuppgifterna ser olika ut, men gemensamt för alla våra verksamheter är att vi har brukaren och de boende i fokus.

-

Dn profil

För att vara aktuell för arbete behöver du kunna vara tillgänglig minst tre dagar i veckan. Vi har verksamheter som är öppna dygnet runt alla årets dagar. Därför vill vi att du ska kunna arbeta varierande arbetstider som kan förekomma dag, kväll, jour och natt, både vardagar och helger, och det är bra om du även kan arbeta långa pass. Eftersom du arbetar på olika platser och tider på dygnet ställs särskilt höga krav på flexibilitet. Du behöver kunna vara tillgänglig med kort varsel.
Vi ser gärna att du är tillgänglig omgående, samt att du även är intresserad av att arbeta under sommaren 2024. Det är meriterande om du kan ersätta ordinarie personal under semesterperioden juni-augusti, och kan gå på schema under minst fyra sammanhängande veckor.
Du som söker tjänsten har erfarenhet av arbete inom vård och omsorg. Erfarenhet av arbete inom funktionshinderomsorgen samt arbete med Trach är särskilt meriterande. Det är också ett plus om du har utbildning inom området. Du behöver vara trygg i dig själv och bekväm med att arbeta med personer som är i stort behov av kontinuitet, struktur och omvårdnad. Särskild vikt läggs på bemötande, människosyn och empati.

Kvalifikationer

Du ska behärska svenska språket väl i tal och skrift. God datavana är meriterande då dokumentationen görs digitalt.

Låter det här som ett jobb för dig? Sök tjänsten direkt då vi tillsätter löpande.

Vi kommer att begära ett utdrag ur Polisens belastningsregister så ansök gärna det i samband med att du söker tjänsten. Du kan hämta hem registret från polisens hemsida.


För att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess ber vi dig att skicka in ansökan via denna annons, och inte via e-post, telefon eller post.

Vid frågor om den utannonserade tjänsten kontakta
[email protected]


Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons Visa mindre

Lärare i ämnena Ma/NO/TK till Segeltorpsskolan, tidsbegränsat vikariat 100%

Ansök    Apr 30    Huddinge kommun    Grundlärare, 4-6
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertyg... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertygelse är att ju mer vi delar med oss av våra kompetenser, desto mer utrymme skapar vi för alla, såväl medarbetare som våra barn och elever, att växa.

Om arbetsplatsen
Segeltorpsskolan är en årskurs 4-9 skola med 700 elever i Norra Huddinge. Vår grundsyn är att alla människor kan, vill och ska lyckas i sina uppdrag oavsett om du är elev eller personal hos oss. Vi arbetar aktivt med värdegrundsfrågor, medledarskap och ett positivt förhållningssätt. Vi präglas av en vilja att ständigt utvecklas till det bättre där kunskap och trygghet står i centrum för alla i skolan.

Läsning, upptäckarlust och glädje är grundstenarna i Huddinge kommuns grundskolor och elevernas kunskap, trygghet och handlingskraft är i fokus. Grundskolan i Huddinge arbetar med tre prioriterade områden matematik, språkutveckling och IT i undervisningen. Huddinge kommun ska erbjuda utbildning som baserar sig på forskning och beprövad erfarenhet.
http://grundskolor.huddinge.se/Segeltorpskolan

-

Arbetsuppgifter
Du kommer att undervisa i matematik, NO och teknik. I tjänsten ingår även mentorskap i åk 9. Tjänsten är totalt på 100%. Tjänsten är en tidsbegränsad anställning pga föräldraledighet. Tillsättningsdatum är 12 augusti eller enligt överenskommelse. Vikariatet gäller senast fram till och med VT25.

Att vara lärare och professionell pedagog i Huddinge kommun innebär att du har höga förväntningar och en tro på att alla elever kan nå framgång utifrån sina förutsättningar. Du skapar goda relationer, såväl med elever som med vårdnadshavare, byggda på förtroende och respekt. Du är medveten om din egen påverkan på elevernas lärande. Med utgångspunkt i elevernas resultat, forskning och beprövad erfarenhet, följer du upp undervisningens kvalitet, reflekterar och utvärderar i syfte att utveckla undervisningen.

Kvalifikationskrav
Du har en lärarutbildning i ämnena Ma/No/Tk eller motsvarande.

Du är flexibel och har god samarbetsförmåga, har lätt för att skapa goda relationer och samverka med elever, vårdnadshavare, arbetslaget, skolans elevhälsoteam samt skolledning. I ditt pedagogiska ledarskap är du en tydlig ledare och i klassrummet har du förmågan att skapa en arbetsmiljö som präglas av trygghet, förtroende och respekt. Med god didaktisk förmåga, goda ämneskunskaper, en tydlig struktur och med en varierad undervisning som är anpassad utifrån den enskilde eleven skapar du de bästa förutsättningarna för att våra elever ska uppnå kunskapskraven i LGR 22.

Du ser dokumentation och bedömning av elevernas kunskapsutveckling som en självklar del i ditt arbete. Du har god förmåga till analys och reflektion och utvecklar ständigt din undervisning.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formanerFacklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

IAM-specialist till Digitaliseringsavdelningen i Huddinge kommun

Ansök    Apr 30    Huddinge kommun    Säkerhetsansvarig, IT
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Vårt uppdrag på digitaliseringsavdelningen är att ta fram de bästa lösningarna till kommunen som genomgår en spännande omställning inom digitalisering. Vi stävar efter att ge de absolut bästa och mest effektiva och tillförlitliga tjänsterna, anpassade efter kommunens unika behov. Huddinge Kommun utvecklas för att möta morgondagens utmaningar kopplat till digitalisering. Våra ambi... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Vårt uppdrag på digitaliseringsavdelningen är att ta fram de bästa lösningarna till kommunen som genomgår en spännande omställning inom digitalisering. Vi stävar efter att ge de absolut bästa och mest effektiva och tillförlitliga tjänsterna, anpassade efter kommunens unika behov.

Huddinge Kommun utvecklas för att möta morgondagens utmaningar kopplat till digitalisering. Våra ambitioner är höga och nu söker vi en kollega som har erfarenhet inom IAM som vill vara med på vår resa med att skapa värde för en av Sveriges största kommuner! Hos oss får du den unika möjligheten att arbeta med digitalisering som bidrar till att förändra samhället, klimatet och framtiden. Det är vad som driver oss att alltid vilja ligga i framkant.

Om arbetsplatsen
Huddinge kommun är inne på en spännande förändringsresa gällande arbete med utveckling och digitalisering. Transformationen bedrivs kulturellt, organisatoriskt, tekniskt och strukturellt. Digitaliseringsavdelningen bildades under år 2020 och har det yttersta ansvaret för digitaliseringsfrågorna inom Huddinge kommun.
Organisatoriskt kommer du tillhöra ett härligt gäng med teknisk skickliga personer inom digital arbetsplats, nät, fiber och server. Du rapporterar till chefen för IT Drift och förvaltning.

Vad kan Huddinge kommun erbjuda dig?
Förutom ett arbete där du har meningsfulla och viktiga arbetsuppgifter som gör skillnad, erbjuder vi en god arbetsmiljö och möjlighet att vara delaktig i samhällsutvecklingen.
Vi är en hybridarbetsplats och när vi inte arbetar på distans sitter vi centralt i Huddinge med närhet till kommunikation.

För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner

-

Vi befinner oss i framkanten av nästa generations drift där vi ser en hybridmiljö som den bästa lösningen. Tillsammans med dina kollegor inom digitaliseringsavdelningen kommer ni arbeta med att modernisera vår identitetshantering för driftsmiljön. Vilket innefattar allt från lokal drift, molntjänster i Azure och färdiga SaaS-tjänster.

Du kommer jobba med att ta fram nya sätt att hantera identiteter med flera olika typer av spännande effektmål, där vi ser att identitet är en väldigt viktig del i vårt ekosystem. Det arbete som du gör kommer ha både hårda och mjuka effekter på vår verksamhet.

Vi söker dig som har eller vill ta klivet in i en specialistroll och har en flerårig erfarenhet av Identity & Access Management. Du har tidigare arbetat med integration, standarder och hur man sätter upp en bra arkitektur för IAM, samt kravställning och upphandling av systemstöd. Du har även tidigare arbetat i större organisationer där skalfördelning är viktigt.

Som person är du passionerad, driven och tillför en positiv och prestigelös attityd i ett team. Du är flexibel och gillar att ha flera pågående aktiviteter samtidigt. Att lära sig ny kunskap kommer naturligt för dig och du har förmågan att engagera och inspirera dina kollegor i detta.
Med din expertis kommer du hjälpa oss att arbeta smartare, mer integrerat och framförallt säkrare.

Vi ser gärna att du har en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift och förstår vikten av dokumentation och att sprida kunskaper.

Ansökan
Vi strävar alltid efter en transparent, inkluderade och snabbrörlig rekryteringsupplevelse. Vi vill veta mer om dig och din potential.
Har du det vi söker och vill tillhöra ett kompetent team? Sök redan idag! Visa mindre

Speciallärare/specialpedagog till Vistaskolan

Ansök    Apr 30    Huddinge kommun    Specialpedagog
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertyg... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertygelse är att ju mer vi delar med oss av våra kompetenser, desto mer utrymme skapar vi för alla, såväl medarbetare som våra barn och elever, att växa.

Om arbetsplatsen
Vistaskolan är en F-9 skola med ca 820 elever. Här arbetar en engagerad personalgrupp med att ge våra elever de absolut bästa förutsättningarna för en inspirerande och lärorik skoltid. Vår strävan är att erbjuda våra elever den ledning och stimulans som krävs så att de får utvecklas maximalt utifrån sina förutsättningar. För oss är det viktigt att alla våra elever får uppleva att de lyckas.
I trivsamma, moderna lokaler, omgärdad av härlig natur, strävar vi efter att ge eleverna en trygg, skapande, utvecklande och fantastisk start i livet. Skolan har en hög grad av digitalisering och arbetar med Ipads i åk F-6 samt Chromebooks i åk 7-9. Vår vision lyder: Ett meningsfullt och lustfyllt lärande för alla.


-

Arbetsuppgifter
Att vara lärare och professionell pedagog i Huddinge kommun innebär att du har höga Med utgångspunkt i elevernas resultat, forskning och beprövad erfarenhet, följer du upp undervisningens kvalitet, reflekterar och utvärderar i syfte att utveckla undervisningen. Du ger framåtsyftande återkoppling till eleverna med syfte till utveckling och stöttar elever i behov av särskilt stöd.

Som speciallärare/specialpedagog på Vistaskolan ingår du i ett arbetslag med speciallärare och specialpedagoger. Vi har ett team på totalt 7 speciallärare/specialpedagoger på skolan och ett fantastisk elevhälsoteam som tillsammans samarbetar kring det främjande och förebyggande elevhälsoarbetet. I elevhälsoarbetet har vi Prorenata som dokumentationssystem.

Ditt uppdrag blir att arbeta som speciallärare/socialpedagog mot två årskurser främst mot lågstadiet. Det är därför meriterande att du har erfarenhet av arbete med läs-och skrivinlärning. Du arbetar med specialundervisning/ger stödundervisning till elever, observationer/handledning och administration kopplat till det särskilda stödet, såsom att upprätta åtgärdsprogram och kartläggningar. Det innebär att du behöver vara bekväm med att arbeta både i rollen som speciallärare och specialpedagog.

Din profil
Du är flexibel och har god samarbetsförmåga, har lätt för att skapa goda relationer och samverka med elever, vårdnadshavare, arbetslaget, skolans elevhälsoteam samt skolledning. I ditt pedagogiska ledarskap är du en tydlig ledare och i klassrummet har du förmågan att skapa en arbetsmiljö som präglas av trygghet, förtroende och respekt. Med god didaktisk förmåga, goda ämneskunskaper, en tydlig struktur och med en varierad undervisning som är anpassad utifrån den enskilde eleven skapar du de bästa förutsättningarna för att våra elever ska uppnå kunskapskraven i LG22.

Du ser dokumentation och bedömning av elevernas kunskapsutveckling som en självklar del i ditt arbete. Du har god förmåga för analys och reflektion och utvecklar ständigt din undervisning. Du ser dig själv som en självklar del för att skapa goda förutsättningar för elevernas lärande.

Kvalifikationer
Du är legitimerad lärare och utbildad speciallärare eller specialpedagog och har erfarenhet av specialundervisning. Du är väl förtrogen med LGR22 och har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska. Vi söker dig som är intresserad av ett tätt och nära samarbete med kollegorna i arbetslaget och i ämnesarbetslaget. Du behöver vara flexibel och kunna prioritera utifrån verksamhetens behov. Erfarenhet och intresse av att arbeta med digitala verktyg och en god IT-kompetens är meriterande.

Intervjuer kommer att hållas löpande.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner

Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Bibliotekarie med fokus barn på Huvudbiblioteket

Ansök    Apr 29    Huddinge kommun    Bibliotekarie
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. Enhetsbeskrivning Kultur- och fritidsförvaltningen är en av fyra fackförvaltningar med ca 170 medarbetare och ansvarar för bibliotek, allmänkultur, ungdomsverksamhet, kulturskola samt idrotts- och fritidsverksamhet i kommunen. Må... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

Enhetsbeskrivning
Kultur- och fritidsförvaltningen är en av fyra fackförvaltningar med ca 170 medarbetare och ansvarar för bibliotek, allmänkultur, ungdomsverksamhet, kulturskola samt idrotts- och fritidsverksamhet i kommunen. Målsättningen är att erbjuda ett rikt, tillgängligt och varierat kultur- och fritidsutbud med utgångspunkt i medborgarnas behov och önskemål. Verksamheten Konst och bibliotek består av konstcentren Fullersta gård och Barnkonsten samt fem folkbibliotek belägna i olika delar av kommunen. Biblioteken erbjuder alla invånare mångfacetterade bibliotekstjänster av hög kvalitet genom hela livet. Biblioteken i Huddinge är både fysiska och virtuella resurser, samverkande i ett lokalt, regionalt, nationellt och globalt sammanhang.-

Om arbetet
Ett engagerande och varierande arbete med fokus på områdets barn. I samarbete med övrig personal kommer du att vara med och utveckla bibliotekets barnverksamhet. En stor del av arbetet innebär läsfrämjande aktiviteter och arbete med bibiotekets erbjudande mot grundskolan som exempelvis bokprat och 6-årsvisningar. Du samverkar även med andra aktörer i området för att biblioteket ska vara en levande plats för barnkultur, mångkulturella möten och livslångt lärande.

I arbetet ingår informationstjänst där all personal arbetar med alla åldersgrupper och möter alla med samma intresse och respekt. I tjänsten ingår kvälls- och helgtjänstgöring.


Din profil
Du har ett stort intresse för att möta barn på deras egna villkor och stimulera deras nyfikenhet och läslust. Du är öppen för att arbeta med olika metoder och prövar gärna nya sätt att förmedla berättelser i alla dess former.

Det är viktigt för tjänsten att vara relationsskapande med god samarbetsförmåga och servicekänsla. Du är ansvarstagande, självgående och kreativ.

Högskoleexamen i biblioteks- och informationsvetenskap eller likvärdig utbildning är ett krav. Erfarenhet av arbete på folkbibliotek och god kännedom om barnlitteratur är meriterande.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

Gå gärna in på https://bibliotek.huddinge.se

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formanerFacklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Ekonom högskoleutbildad

Ansök    Apr 29    Huddinge kommun    Ekonomiledare
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. Om arbetsplatsen I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunska... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

Om arbetsplatsen
I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertygelse är att ju mer vi delar med oss av våra kompetenser, desto mer utrymme skapar vi för alla, såväl medarbetare som våra barn och elever, att växa.

Kvarnbergsskolan och Utsäljeskolan söker nu en ekonom på heltid. Du jobbar
på båda skolorna med en fördelning på 50/50%.

-

I rollen som ekonom på Kvarnbergsskolan och Utsäljeskolan i Huddinge ingår sedvanliga arbetsuppgifter såsom att lägga budget, göra prognoser och ekonomiuppföljningar, upphandling, fakturor mm

Vi söker dig som har en högskoleutbildning med ekonomisk inriktning samt erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Du har erfarenhet av budgetarbete, att göra prognoser och ekonomiuppföljningar, upphandling, hantera fakturor mm.
Du har goda kunskaper i Officepaketet och har arbetat i ekonomisystemet Agresso/UBW/ERP samt med kund- och leverantörsreskontra. Vi arbetar även i Heroma och LIS.

Du har en bra kommunikativ förmåga och uttrycker dig väl på svenska, både skriftligt och muntligt. Som person är du noggrann, ansvarsfull och självgående och bidrar till en bra arbetsmiljö. Du har förmågan att strukturera och prioritera ditt arbete och utför dina arbetsuppgifter noggrant och med bra kvalitet. Rollen innebär kontakter både internt och externt och förutsätter att du har ett engagemang, är delaktig och skapar goda relationer.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner
Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Timvikarier till äldreboende, Bemanningscenter

Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. Om arbetsplatsen Bemanningscenter är en kommunal verksamhet och har ansvar för Huddinge kommuns vikariehantering inom egen regi. Vårt uppdrag är att bemanna och rekrytera timvikarier till olika verksamheter inom funktionsstöd och... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

Om arbetsplatsen
Bemanningscenter är en kommunal verksamhet och har ansvar för Huddinge kommuns vikariehantering inom egen regi. Vårt uppdrag är att bemanna och rekrytera timvikarier till olika verksamheter inom funktionsstöd och äldreomsorgen vid korttidsfrånvaro som sjukdom, semester eller utbildning.

Vi har fyra äldreboenden som ligger centralt i Huddinge kommun. Dessa är Västergården, Björnkulla, Tallgården och Rosendalsgården. Sen har vi också ett större äldreboende i Trångsund som heter Stortorp. De söker just nu timvikarier med start omgående som kan fortsätta arbeta över sommaren, så tveka inte med att skicka in din ansökan redan nu!


-

Arbetsuppgifter
Vill du tillsammans med oss göra skillnad när det behövs som mest? Som anställd i Huddinge kommun får du ett viktigt och meningsfullt arbete som påverkar andra människors vardag.

Arbetsuppgifterna innefattar att tillgodose våra brukares individuella behov av vård, omsorg, och aktiviteter. Du behandlar de boende med respekt med fokus på att få dem att känna sig trygga och delaktiga i sin vård. I uppdraget tillkommer även medicinhantering efter delegering från sjuksköterska.

Arbetsrutinerna kan variera mellan arbetsplatser, men gemensamt för alla våra verksamheter är att vi har brukaren och de boende i fokus. Vi sätter stort värde på professionalitet. Detta innebär gott bemötande och förståelse för andra människors behov och känslor i omsorgsuppgifterna med våra boende, samt även i arbetsgruppen.Din profil
För att vara aktuell för arbete behöver du kunna vara tillgänglig minst tre dagar i veckan. Vi har verksamheter som är öppna dygnet runt alla årets dagar. Därför behöver du kunna arbeta varierande arbetstider som kan förekomma dag och kväll, alternativt natt, både vardagar och helger. Eftersom du arbetar på olika tider på dygnet ställs särskilt höga krav på flexibilitet. Du behöver kunna vara tillgänglig med kort varsel.

Vi ser gärna att du är tillgänglig omgående, och du behöver kunna arbeta under sommar 2024.

Du som söker tjänsten har erfarenhet av arbete inom äldreomsorgen, gärna specifikt från äldreboende. Det är särskilt meriterande om du är utbildad undersköterska, samt har arbetslivserfarenhet av demenssjukdom och medicindelegering. Du behöver vara trygg i dig själv och bekväm med att arbeta med personer som är i stort behov av kontinuitet, struktur och omvårdnad. Särskild vikt läggs på bemötande, människosyn och empati.

Du ska behärska svenska språket väl i tal och skrift. God datavana krävs då dokumentationen görs på dator.

Låter det här som ett jobb för dig? Sök tjänsten direkt då vi tillsätter löpande.

Vi kommer att begära ett utdrag ur Polisens belastningsregister så ansök gärna det i samband med att du söker tjänsten. Utdraget heter Kontrollera egna uppgifter. Du kan hämta hem det från polisens hemsida:

https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/

För att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess ber vi dig att skicka in ansökan via denna annons, och inte via e-post, telefon eller post.

Vid frågor om den utannonserade tjänsten kontakta:
[email protected]
Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Skolassistent Tomtbergaskolan

Ansök    Apr 29    Huddinge kommun    Skolassistent
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertyg... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertygelse är att ju mer vi delar med oss av våra kompetenser, desto mer utrymme skapar vi för alla, såväl medarbetare som våra barn och elever, att växa.

Om arbetsplatsen
Tomtbergaskolan är en kommunal skola med årskurserna F-6 som ligger i centrala Huddinge. Skolan med tillhörande skolgård har genomgått en stor om- och tillbyggnad som stod färdig hösten 2021. Miljön förs skolans elever och personal är fantastisk, såväl ute som inne.

-

Arbetsuppgifter
Om arbetet som skolassistent 50-60%
Som skolassistent har du en viktig roll i mötet med personal, elever och föräldrar samt externa aktörer. Du är skolornas ansikte både utåt och inåt. Arbetet är i huvudsak administration av verksamheten med elever, personal- och löneadministration, vikarieanskaffning, beställningar och inköp. Du kommer att arbeta med skolans olika administrativa system så som Heroma, Edlevo och Skola24. I uppdraget ingår även att registrera litteratur i skolans bibliotekssystem. Erfarenhet att hantera dessa eller liknande program, alternativt dokumenterad god förmåga att ta till sig liknande arbetsuppgifter är meriterande. Viktigt i arbetet är att dagligen kunna hantera skolans expedition, på ett serviceinriktat sätt bemöta besökande och telefonsamtal till skolan.

Om arbetet på fritids 40-50%
Att vara professionell pedagog i Huddinge kommun innebär att du har höga förväntningar och en tro på att alla elever kan nå framgång utifrån sina förutsättningar. Skolan har kunskap, trygghet arbetsro och lärmiljö som prioriterade områden. Tillsammans med skolans trygghetsteam och alla pedagoger möter vi eleverna i olika projekt, temadagar och insatser för att uppmärksamma vikten av dessa områden.

Rekrytering kommer att påbörjas omgående, så vänta inte med att söka denna tjänst.

Tjänsten kommer att tillsättas under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal för intern omplacering eller för personer med företrädesrätt, enligt gällande regelverk.

Kvalifikationer
Du som skolassistent är en nyckelfunktion i skolan och ensam i din kompetens och funktion. Du förväntas klara mångfalden av uppgifter självständigt och i samarbete med övriga verksamheten, barn och vuxna. Du uttrycker dig väl i tal och skrift, är strukturerad, trygg i din person och gillar att vara spindeln i nätet. Balanserad och stresstålig, kreativ och initiativrik, är du klippan på expeditionen som skapar en atmosfär av lugn och stabilitet. Du är en van IT-användare och klarar av att hantera system som utvecklas och avvecklas och nya som tillkommer. Du har en gymnasial utbildning eventuellt med påbyggnadsutbildning i ekonomi och/eller administration.

Vi ser gärna att du har erfarenhet av fritidsverksamhet för grundskolan yngre åldrar, samt samverkat med mentorer i åk F-3. Kunnighet inom NPF är en förutsättning för att lyckas som pedagog och vi ser att du är väl förtrogen med detta åtagande. Du är flexibel och har god samarbetsförmåga, har lätt för att skapa goda relationer och samverka med elever, vårdnadshavare, arbetslaget, skolans elevhälsoteam samt skolledning.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner

Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Interim administrativ chef, Huddinge

Ansök    Apr 29    Huddinge kommun    Administrativ chef
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. Huddinge är en kommun med drygt 114 000 invånare och den näst största kommunen i länet. Inom Huddinge kommunkoncern arbetar cirka 7000 medarbetare. Besök gärna Huddinge kommuns hemsida https://www.huddinge.se/ för att få reda på mer... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. Huddinge är en kommun med drygt 114 000 invånare och den näst största kommunen i länet. Inom Huddinge kommunkoncern arbetar cirka 7000 medarbetare. Besök gärna Huddinge kommuns hemsida https://www.huddinge.se/ för att få reda på mer om vår verksamhet.

Om arbetsplatsen

Klappar ditt hjärta för demokrati och byråkrati och är du en erfaren, engagerad och utvecklingsinriktad ledare? Vi söker nu en interim administrativ chef under ordinarie chefs föräldraledighet, heltid i 8 månader med chans till förlängning.

Kommunstyrelseförvaltningens avdelning för service och administration har fyra sektioner; service- och kommunikationssektionen, trygghets- och säkerhetssektionen, näringslivssektionen och administrativa sektionen. Administrativa sektionen svarar för stöd till politiken genom att utgöra sekretariat till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, valnämnden och andra politiska organ. Vidare ansvarar sektionen för kommunens jurister, arkiv, registratur, internservice, allmänutredningar, arbetet med nationella minoriteter och finskt förvaltningsområde samt beredning. Dessutom är sektionen ansvarig för att organisera och genomföra allmänna val.

Vi erbjuder dig en spännande roll där du verkar i händelsernas centrum och skapar rätt förutsättningar för samspel och tydlighet mellan politiker och tjänstemän.

-

Som interim administrativ chef spelar du en avgörande roll i att upprätthålla och driva förändring och utveckling av våra interna processer men även för övergripande kommungemensamma processer som verkar för nya sätt att jobba.

Sektionen leds av dig tillsammans med tre enhetschefer. Det arbetar 35 medarbetare på sektionen med tre enheter som bl a ger stöd till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen med dess beredningar genom nämndsekretariatet.

Vi utvecklar vår organisation, arbetsmetodik och processer för att fortsätta leverera högkvalitativa underlag och denna utveckling kommer du att vara en viktig del av.
Rollen innebär ett tätt samarbete med kommundirektör och politik.

Sektionen ansvarar sedan en tid för kommunens jurister samt för:
- kvalificerade utredningar
- arkiv och registratur
- minoritetsspråk/finskt förvaltningsområde
- funktionshinder- och pensionärsråden samt trygghets- och delaktighetsberedningen
- de allmänna valen och valnämnden
- internservice och posthantering
- övergripande lokalvård

Rollen ingår i avdelningens ledningsgrupp och rapporterar till biträdande kommundirektör.

Vår vision av ledarskap handlar om att uppnå resultat och inspirera andra att göra detsamma. Som ledare är du den som kan visa vägen och guida teamet mot framgång. Med ditt tillitsbaserade ledarskap främjar du ett samarbetsklimat där tillsammansarbete är en självklarhet och där förutsättningar för partnerskap och nätverk är naturliga. Tillsammans verkar vi för en positiv arbetsmiljö och smartare sätt att jobba. Du är den som följer upp, ger konstruktiv återkoppling och stöttar dina medarbetare för att främja deras utveckling och prestation.

Du har flerårig och aktuell erfarenhet som chef inom offentlig förvaltning i en liknande roll och gedigen erfarenhet av ärendehantering, utredningar och nämndadministration. Du har även dokumenterad erfarenhet av att leda verksamhetsplanering och uppföljning. Du har mycket god erfarenhet av att framgångsrikt lett förändringsarbete och är van användare av olika digitala systemstöd. Du är också van vid att föredra komplexa frågor för högsta ledningen och har en mycket god kapacitet att se helheter och strukturer och bygger goda relationer.

Vi vet att du behöver vara strukturerad, självständig och trygg i ditt beslutsfattande. Du är målmedveten, problemlösningsfokuserad och analytisk. Du behöver också vara stabil och ha ett gott omdöme.

Du har en relevant akademisk utbildning, exempelvis inom samhällsvetenskap, statsvetenskap eller juridik. Rollen kräver mycket goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift och kan komma att bli säkerhetsklassad.

Vad kan Huddinge kommun erbjuda dig?
Förutom ett arbete där du har meningsfulla och viktiga arbetsuppgifter som gör skillnad erbjuder vi en god arbetsmiljö och möjlighet att vara delaktig i samhällsutvecklingen.
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner Visa mindre

Sektionschef till barn och ungdomssektionen i Huddinge kommun

Ansök    Apr 29    Huddinge kommun    Avdelningschef, kommun
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. Om arbetsplatsen Huddinge har en sammanhållen individ- och familjeomsorg (IFO) med ansvar för att samordna det kommunövergripande preventionsuppdraget samt erbjuda verksamhetens målgrupper förebyggande insatser, rättssäker myndig... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

Om arbetsplatsen
Huddinge har en sammanhållen individ- och familjeomsorg (IFO) med ansvar för att samordna det kommunövergripande preventionsuppdraget samt erbjuda verksamhetens målgrupper förebyggande insatser, rättssäker myndighetsutövning samt insatser i egen regi som utgår från målgruppernas behov. IFO arbetar för målgrupperna barn och unga, våldsutsatta/våldsutövare, beroende, avhoppare och socialpsykiatri. IFO har ett pågående arbete där vi aktivt och systematiskt arbetar för att ställa om mot en första och en andra linjens socialtjänst. Målsättningen är att vi ska nå fler individer tidigt innan problemen blivit stora och de individer som är i behov av mer omfattande stöd ska mötas av insatser som utgår från bästa tillgängliga kunskap.

Vill du vara med på denna resa? - ja då läser du vidare och söker tjänsten som sektionschef!

-

Vi söker dig som vill ta uppdraget som sektionschef för barn - och ungdomssektionen. Du kommer att leda en välskött sektion med kompetenta chefer och medarbetare som gör skillnad varje dag.

Barn - och ungdomssektionen arbetar för målgruppen 0-20 år där vi ansvarar för socialtjänstens tidiga och förebyggande insatser, myndighetsutövning samt biståndsbedömda insatser. Södertörns socialjour är organiserad inom sektionen.

Barn - och ungdomssektionen leds av två sektionschefer där den sektionschef vi söker huvudsakligen ansvarar för att leda de enheter som ansvarar för förebyggande verksamhet samt behovsbedömda insatser till målgruppen. Delat ledarskap tillämpas med den sektionschef som leder de enheter som ansvarar för myndighetsutövningen. Barn och ungdomssektionens ledningsgrupp består av två sektionschefer samt elva enhetschefer som ansvarar för totalt 240 medarbetare.

I din roll som sektionschef för barn - och ungdomssektionen ansvarar du för att styra och leda verksamheten mot en lättillgänglig, kunskapsbaserad och resurseffektiv verksamhet. Verksamheten arbetar aktivt för att ställa om till en första och andra linjens socialtjänst där du har en viktig roll i att leda den omställningen tillsammans med chefer och medarbetare.

I uppdraget har du, tillsammans med din chefskollega, det övergripande ansvaret för verksamhet, personal och ekonomi för sektionen.

Utöver ovanstående ingår det i uppdraget att omvärldsbevaka verksamhetsområdet, samarbeta internt och externt samt leda och/eller delta i olika styrgrupper och arbetsgrupper inom sektionen, verksamheten, förvaltningen samt inom kommunen.

Du rapporterar till verksamhetschef och ingår i IFO´s ledningsgrupp där du har en aktiv roll i det gemensamma arbetet inom IFO som helhet. Du har förmågan att se helheten inom ditt verksamhetsområde och kan sätta det i ett större sammanhang inom socialförvaltningen och Huddinge kommun som helhet.

Som chef i Huddinge kommun är du en förebild utifrån kommunens gemensamma värden. Som chef driver du aktivt ett förändrings- och utvecklingsarbete samt skapar förståelse och engagemang för det som behöver genomföras. Ditt ledarskap främjar ett öppet samarbetsklimat, delaktighet i arbetet och ser till att goda idéer tas tillvara. Som ledare följer du upp, återkopplar och ger dina medarbetare stöd och möjligheter till utveckling. Ledarskap för oss är att nå resultat och få andra med sig i arbetet.

Vi söker dig som vill vara med och utveckla socialtjänsten i Huddinge kommun och som drivs av och har ett stort engagemang av att arbeta inom välfärdssektorn.

Du har socionomexamen och har lång erfarenhet inom den sociala barn - och ungdomsvården. Du har ett transformativt ledarskap och flerårig dokumenterad chefserfarenhet samt en förmåga att kunna initiera, anpassa och styra förändrings- och utvecklingsarbete. Vi ser det som meriterande att du har varit chef över chefer.

Du har god kunskap om budget och ekonomi samt det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Du har en kommunikativ förmåga, samverkar och skapar förtroendefulla kontakter med medarbetare, chefer, politik och fackliga parter. Du har även en analytisk förmåga där du identifierar, anpassar och utvecklar verksamheten utifrån utmaningar och behov som finns i verksamheten.

Övrigt
Huddinge kommun arbetar aktivt mot all form av diskriminering. Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande.

Vi kommer att begära ett utdrag ur Polisens belastningsregister inför anställningen. Du kan beställa det på polisens hemsida: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ (välj utdrag "barn i annan verksamhet")

Varmt välkommen med din ansökan!

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner

Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Sommarvikarier till grupp/-serviceboende inom LSS, Bemanningscenter

Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. Om arbetsplatsen Bemanningscenter är en kommunal verksamhet och har ansvar för Huddinge kommuns vikariehantering inom egen regi. Vårt uppdrag är att bemanna och rekrytera timvikarier till olika verksamheter inom funktionsstöd och... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

Om arbetsplatsen
Bemanningscenter är en kommunal verksamhet och har ansvar för Huddinge kommuns vikariehantering inom egen regi. Vårt uppdrag är att bemanna och rekrytera timvikarier till olika verksamheter inom funktionsstöd och äldreomsorgen vid korttidsfrånvaro som sjukdom, semester eller utbildning.

Ordinarie personal på boendena arbetar hårt året runt för att erbjuda god och trygg omsorg och vård, och vi behöver nu din hjälp med att ersätta dem under deras semestrar i sommaren. Vi söker både sommarvikarier och timvikarier som kan börja omgående, Våra LSS grupp- och serviceboende är spridda över hela Huddinge, För att veta vilken eller vilka verksamheter du är intresserad av att arbeta i, kommer du att svara på frågor i din ansökan så tveka inte med att skicka in din ansökan!


-

Arbetsuppgifter
Vill du tillsammans med oss göra skillnad när det behövs som mest? Som anställd i Huddinge kommun får du ett viktigt och meningsfullt arbete som påverkar andra människors vardag.
Som vikarie inom funktionsstöd kan du arbeta:

- på gruppbostäder
- på serviceboenden

Arbetsuppgifterna innefattar att tillgodose våra brukares individuella behov av vård, omsorg, och aktiviteter. Du behandlar de boende med respekt med fokus på att få dem att känna sig trygga och delaktiga i sin vård. I uppdraget tillkommer även medicinhantering efter delegering från sjuksköterska.

Arbetsrutinerna kan variera mellan arbetsplatser, men gemensamt för alla våra verksamheter är att vi har brukaren och de boende i fokus. För att veta vilken eller vilka verksamheter du är intresserad av att arbeta i, kommer du att svara på frågor i din ansökan.


Din profil
För att vara aktuell för arbete behöver du kunna vara tillgänglig minst tre dagar i veckan. Vi har verksamheter som är öppna dygnet runt alla årets dagar. Därför behöver du kunna arbeta varierande arbetstider som kan förekomma dag, kväll, jour och natt, både vardagar och helger. Eftersom du arbetar på olika tider på dygnet ställs särskilt höga krav på flexibilitet. Du behöver kunna vara tillgänglig med kort varsel.

Vi ser gärna att du är tillgänglig omgående, samt att du även är intresserad av att arbeta under sommar 2024.Det är meriterande om du kan ersätta ordinarie personal under semesterperioden juni - augusti och kan gå på schema under minst 4 sammanhängande veckor.

Du som söker tjänsten har erfarenhet av arbete inom funktionsstöd. Det är särskilt meriterande om du har en gymnasieutbildning med examen från vård- och omsorgsprogrammet, alternativt från barn- och fritidsprogrammet samt erfarenhet av arbete med utmanande beteende och lågaffektivt bemötande. Du behöver vara trygg i dig själv och bekväm med att arbeta med personer som är i stort behov av kontinuitet, struktur och omvårdnad. Särskild vikt läggs på bemötande, människosyn och empati.

Du ska behärska svenska språket väl i tal och skrift. God datavana krävs då dokumentationen görs på dator.

Låter det här som ett jobb för dig? Sök tjänsten direkt då vi tillsätter löpande.

Vi kommer att begära ett utdrag ur Polisens belastningsregister så ansök gärna det i samband med att du söker tjänsten. Utdraget heter Kontroll av egna uppgifter. Du kan hämta hem det från polisens hemsida:

https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/


För att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess ber vi dig att skicka in ansökan via denna annons, och inte via e-post, telefon eller post.

Vid frågor om den utannonserade tjänsten kontakta
[email protected]
Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Förskollärare till förskoleklass/fritids på fina Långsjöskolan. Vik ht-24

Ansök    Apr 26    Huddinge kommun    Förskollärare
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår över... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertygelse är att ju mer vi delar med oss av våra kompetenser, desto mer utrymme skapar vi för alla, såväl medarbetare som våra barn och elever, att växa.

Segeltorps rektorsområde består av tre grundskolor. Skansbergsskolan (åk F-3), Långsjöskolan (åk F-3) och Segeltorpsskolan (åk 4-9).
I augusti 2022 flyttade Långsjöskolan in i nya fräscha lokaler, alldeles intill Gömmarens naturreservat. På skolan går ca 360 elever från förskoleklass till årskurs 3, där varje årskurs bildar en avdelning.

-

Arbetsuppgifter
En av våra medarbetare ska vara föräldraledig och nu söker vi en vikarie för ht-24.
Som förskollärare i förskoleklass samverkar du med övriga pedagoger i förskoleklass under skoldagen och arbetar i fritidshemmet efter skoldagens slut.
Vi vill ge alla elever möjlighet att lyckas i skolan och prioriterar därför att arbeta mycket med värdegrunden under hela den samlade skoldagen, då trygghet och trivsel är en förutsättning för ett vidgat lärande. För att skapa ett meningsfullt lärande arbetar vi tematiskt, ämnesövergripande och språkutvecklande.

Du kommer att ingå i ett arbetslag med lärare, fritidspedagoger och barnskötare. Vi arbetar med kollegialt lärande vilket innebär att du samarbetar med dina kollegor och delar med dig av dina erfarenheter och kunskaper för att utveckla dig själv och skolans pedagogiska arbete.Kvalifikationskrav
Vi söker dig som är utbildad förskollärare, med behörighet att undervisa i förskoleklass.
Du är väl insatt i fritidshemmets och förskoleklassens styrdokument, samt kan omsätta läroplanens mål i det praktiska arbetet.
Vi önskar att du har goda IT-kunskaper, kan arbeta i Googles olika verktyg samt att du behärskar svenska i både tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i förskoleklass eller i fritidshemmet, har kännedom om Skolverkets obligatoriska kartläggningsmaterial "Hitta språket" och "Hitta matematiken" samt Bornholmsmodellen.

Långsjöskolan genomsyras av att alla tar personligt ansvar och vi visar det genom att vara hjälpsamma, engagerade och vi har höga förväntningar på varandra.
Som person är du trygg och har en förmåga att känna tillit och omtanke. Du är tydlig och lyhörd i din kommunikation och van att anpassa ditt sätt att kommunicera efter rådande situation. Du är positiv och lösningsfokuserad, samt har förmåga att entusiasmera och skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du har ett situationsanpassat arbetssätt, ett prestigelöst förhållningssätt och en vilja att utvecklas i din yrkesroll.
Tjänsten kan tillsättas av intern övertalig personal.

Tveka inte med att skicka in din ansökan, intervjuer kommer hållas löpande under ansökningsperioden.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun
det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och
för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner

Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack Visa mindre

Sommarvikarier till äldreboende. Bemanningcenter.

Ansök    Apr 29    Huddinge kommun    Vårdbiträde
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. Om arbetsplatsen Bemanningscenter är en kommunal verksamhet och har ansvar för Huddinge kommuns vikariehantering inom egen regi. Vårt uppdrag är att bemanna och rekrytera timvikarier till olika verksamheter inom funktionsstöd och... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

Om arbetsplatsen
Bemanningscenter är en kommunal verksamhet och har ansvar för Huddinge kommuns vikariehantering inom egen regi. Vårt uppdrag är att bemanna och rekrytera timvikarier till olika verksamheter inom funktionsstöd och äldreomsorgen vid korttidsfrånvaro som sjukdom, semester eller utbildning.

Vi har fyra äldreboenden som ligger centralt i Huddinge kommun. Dessa är Västergården, Björnkulla, Tallgården och Rosendalsgården. Ordinarie personal på boendena arbetar hårt året runt för att erbjuda god och trygg omsorg och vård, och vi behöver nu din hjälp med att ersätta dem under deras semestrar i sommaren. Vi söker både sommarvikarier och timvikarier som kan börja omgående, så tveka inte att skicka in din ansökan!


-

Arbetsuppgifter

Vill du tillsammans med oss göra skillnad när det behövs som mest? Som anställd i Huddinge kommun får du ett viktigt och meningsfullt arbete som påverkar andra människors vardag.

Arbetsuppgifterna innefattar att tillgodose våra brukares individuella behov av vård, omsorg, och aktiviteter. Du behandlar de boende med respekt med fokus på att få dem att känna sig trygga och delaktiga i sin vård. I uppdraget tillkommer även medicinhantering efter delegering från sjuksköterska.

Arbetsrutinerna kan variera mellan arbetsplatser, men gemensamt för alla våra verksamheter är att vi har brukaren och de boende i fokus. Vi sätter stort värde på professionalitet. Detta innebär gott bemötande och förståelse för andra människors behov och känslor i omsorgsuppgifterna med våra boende, samt även i arbetsgruppen.Din profil
För att vara aktuell för arbete behöver du kunna vara tillgänglig minst tre dagar i veckan. Vi har verksamheter som är öppna dygnet runt alla årets dagar. Därför behöver du kunna arbeta varierande arbetstider som kan förekomma dag och kväll, alternativt natt, både vardagar och helger. Eftersom du arbetar på olika tider på dygnet ställs särskilt höga krav på flexibilitet. Du behöver kunna vara tillgänglig med kort varsel.

Vi ser gärna att du är tillgänglig omgående, och du behöver kunna arbeta under sommar 2024. Det är meriterande om du kan ersätta ordinarie personal under semesterperioden juni-augusti, och kan gå på schema under minst fyra sammanhängande veckor.

Du som söker tjänsten har erfarenhet av arbete inom äldreomsorgen, gärna specifikt från äldreboende. Det är särskilt meriterande om du är utbildad undersköterska, samt har arbetslivserfarenhet av demenssjukdom och medicindelegering. Du behöver vara trygg i dig själv och bekväm med att arbeta med personer som är i stort behov av kontinuitet, struktur och omvårdnad. Särskild vikt läggs på bemötande, människosyn och empati.

Du ska behärska svenska språket väl i tal och skrift. God datavana krävs då dokumentationen görs på dator.

Låter det här som ett jobb för dig? Sök tjänsten direkt då vi tillsätter löpande.

Vi kommer att begära ett utdrag ur Polisens belastningsregister så ansök gärna det i samband med att du söker tjänsten. Utdraget heter Kontrollera egna uppgifter. Du kan hämta hem det från polisens hemsida:

https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/

För att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess ber vi dig att skicka in ansökan via denna annons, och inte via e-post, telefon eller post.

Vid frågor om den utannonserade tjänsten kontakta:
[email protected]


Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Lärare F-3 sökes till vikariat på Utsäljeskolan i Huddinge

Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår över... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertygelse är att ju mer vi delar med oss av våra kompetenser, desto mer utrymme skapar vi för alla, såväl medarbetare som våra barn och elever, att växa.

Utsäljeskolan är en kommunal skola i Huddinge innefattande grundskola och anpassad grundskola, belägen i ett lugnt villaområde på gränsen mellan Stuvsta och Segeltorp. Skolan är en treparallellig F-6-skola som successivt kommer att växa och omfatta årskurs F-9. Sedan 2,5 år tillbaka befinner vi oss i tillfälliga paviljonger vid Källbrinks IP under tiden vår nya skola är under uppbyggnad. Från och med höstterminen 2024 kommer verksamheten att bedrivas i helt nybyggda lokaler med en helt ny skolgård. Vi är idag 525 elever och kommer från och med höstterminen vara drygt 600 elever då våra nuvarande åk 6:or blir våra första åk 7:or. När skolan är helt utbyggd höstterminen 2026 beräknas den rymma ca 850 elever. Skolan har ett väl fungerande elevhälsoteam samt specialpedagoger som arbetar nära pedagogerna i den dagliga verksamheten.
För mer information om skolan - besök gärna vår hemsida https://www.huddinge.se/utsaljeskolan/

-

Att vara lärare och professionell pedagog i Huddinge kommun innebär att du har höga förväntningar och en tro på att alla elever kan nå framgång utifrån sina förutsättningar. Du skapar goda relationer, såväl med elever som med vårdnadshavare, byggda på förtroende och respekt. Du är medveten om din egen påverkan på elevernas lärande. Med utgångspunkt i elevernas resultat, forskning och beprövad erfarenhet, följer du upp undervisningens kvalitet, reflekterar och utvärderar i syfte att utveckla undervisningen. Du ger framåtsyftande återkoppling till eleverna med syfte till utveckling och stöttar elever i behov av särskilt stöd. Vi arbetar med kollegialt lärande vilket innebär att du samarbetar med kollegor för att utveckla dig själv och din undervisning samt skolans pedagogiska arbete.

Då en av våra lärare har blivit föräldraledig söker vi dig som vill ha ett vikariat på ett läsår i åk 1. På skolan arbetar personalen nära i team för att skapa goda förutsättningar för eleverna och en god arbetsmiljö för pedagogerna. Du kommer att ingå i arbetslag 1 som består av tre klasser där du kommer att ha mentorsansvar för en klass. I arbetslaget finns ytterligare två mentorer samt tre fritidspedagoger som gemensamt ansvarar för att undervisningen på bästa sätt möter elevernas behov och stimulerar till god social och kunskapsmässig utveckling.

Kvalifikationskrav:
Det är ett krav att du är legitimerad grundskolelärare med behörighet i årskurs F-3.

Du är väl förtrogen med skolans styrdokument. Du är skicklig på att uttrycka dig i tal och skrift och på att bygga förtroendefulla relationer till såväl elever, vårdnadshavare som kollegor.
Du är en tydlig pedagogisk ledare som har förmågan att skapa trygghet och studiero i klassrummet. Du har goda ämneskunskaper och en tydligt strukturerad undervisning.

Du arbetar språkutvecklande i alla ämnen och bedriver en varierad undervisning. Du ser dokumentation och bedömning av elevernas kunskapsutveckling som en självklar del i ditt arbete. Du har god förmåga för analys och reflektion och utvecklar ständigt din undervisning. Du ser dig själv som en självklar del för att skapa goda förutsättningar för elevernas lärande. Då skolans ledord är TILLSAMMANS behöver din förmåga att samarbeta kollegialt med alla skolans yrkeskategorier vara väl utvecklad. Tjänsten kan tillsättas av intern övertalig personal.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun
det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och
för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner

Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack Visa mindre

Lärare F-3 Utsäljeskolan, Huddinge

Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår över... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertygelse är att ju mer vi delar med oss av våra kompetenser, desto mer utrymme skapar vi för alla, såväl medarbetare som våra barn och elever, att växa.

Om arbetsplatsen
Utsäljeskolan är en kommunal skola i Huddinge innefattande grundskola och anpassad grundskola, belägen i ett lugnt villaområde på gränsen mellan Stuvsta och Segeltorp. Skolan är en treparallellig F-6-skola som successivt kommer att växa och omfatta årskurs F-9. Sedan 2,5 år tillbaka befinner vi oss i tillfälliga paviljonger vid Källbrinks IP under tiden vår nya skola är under uppbyggnad. Från och med höstterminen 2024 kommer verksamheten att bedrivas i helt nybyggda lokaler med en helt ny skolgård. Vi är idag 525 elever och kommer från och med höstterminen vara drygt 600 elever då våra nuvarande åk 6:or blir våra första åk 7:or. När skolan är helt utbyggd höstterminen 2026 beräknas den rymma ca 850 elever. Skolan har ett väl fungerande elevhälsoteam samt specialpedagoger som arbetar nära pedagogerna i den dagliga verksamheten. Läs gärna mer om Utsäljeskolan på: https://www.huddinge.se/utsaljeskolan

-

Arbetsuppgifter
Att vara lärare och professionell pedagog i Huddinge kommun innebär att du har höga förväntningar och en tro på att alla elever kan nå framgång utifrån sina förutsättningar. Du skapar goda relationer, såväl med elever som med vårdnadshavare, byggda på förtroende och respekt. Du är medveten om din egen påverkan på elevernas lärande. Med utgångspunkt i elevernas resultat, forskning och beprövad erfarenhet, följer du upp undervisningens kvalitet, reflekterar och utvärderar i syfte att utveckla undervisningen. Du ger framåtsyftande återkoppling till eleverna med syfte till utveckling och stöttar elever i behov av särskilt stöd. Vi arbetar med kollegialt lärande vilket innebär att du samarbetar med kollegor för att utveckla dig själv och din undervisning samt skolans pedagogiska arbete.

Då en av våra lärare har gått vidare till andra uppdrag inom skolan söker vi dig som vill ha en visstidsanställning på ett läsår i åk 3. På skolan arbetar personalen nära i team för att skapa goda förutsättningar för eleverna och en god arbetsmiljö för pedagogerna. Du kommer att ingå i arbetslag 3 som för närvarande består av två klasser där du kommer att ha mentorsansvar för en klass. I arbetslaget finns ytterligare en mentor samt tre fritidspedagoger som gemensamt ansvarar för att undervisningen på bästa sätt möter elevernas behov och stimulerar till god social och kunskapsmässig utveckling.

Kvalifikationskrav:
Det är ett krav att du är legitimerad grundskolelärare med behörighet i årskurs F-3.

Du är väl förtrogen med skolans styrdokument. Du är skicklig på att uttrycka dig i tal och skrift och på att bygga förtroendefulla relationer till såväl elever, vårdnadshavare som kollegor. Du är en tydlig pedagogisk ledare som har förmågan att skapa trygghet och studiero i klassrummet. Du har goda ämneskunskaper och en tydligt strukturerad undervisning.

Du arbetar språkutvecklande i alla ämnen och bedriver en varierad undervisning. Du ser dokumentation och bedömning av elevernas kunskapsutveckling som en självklar del i ditt arbete. Du har god förmåga för analys och reflektion och utvecklar ständigt din undervisning. Du ser dig själv som en självklar del för att skapa goda förutsättningar för elevernas lärande. Då skolans ledord är TILLSAMMANS behöver din förmåga att samarbeta kollegialt med alla skolans yrkeskategorier vara väl utvecklad. Tjänsten kan tillsättas av intern övertalig personal.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun
det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och
för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner


Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack Visa mindre

Lärare 1-3 Edboskolan

Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår över... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertygelse är att ju mer vi delar med oss av våra kompetenser, desto mer utrymme skapar vi för alla, såväl medarbetare som våra barn och elever, att växa.

Om arbetsplatsen
Edboskolan är en F-6-skola med ca 800 elever och 100 medarbetare som
tillsammans arbetar för att skapa en skola där kunskap, trygghet och glädje står i
centrum. Läsning, upptäckarlust och glädje är grundstenarna i Huddinge kommuns
grundskolor och elevernas kunskap, trygghet och handlingskraft är i fokus.
Grundskolan i Huddinge arbetar med tre prioriterade områden matematik,
språkutveckling och IT i undervisningen. Huddinge kommun ska erbjuda utbildning
som baseras på forskning och beprövad erfarenhet.
För mer information om skolan följ oss på Instagram eller FB.
http://grundskolor.huddinge.se/edboskolan

-

Arbetsuppgifter
Att vara lärare och professionell pedagog i Huddinge kommun innebär att du har höga förväntningar och en tro på att alla elever kan nå framgång utifrån sina förutsättningar. Du skapar goda relationer, såväl med elever som med vårdnadshavare, byggda på förtroende och respekt. Du är medveten om din egen påverkan på elevernas lärande. Med utgångspunkt i elevernas resultat, forskning och beprövad erfarenhet, följer du upp undervisningens kvalitet, reflekterar och utvärderar i syfte att utveckla undervisningen. Du ger framåtsyftande återkoppling till eleverna med syfte till utveckling och stöttar elever i behov av särskilt stöd. Vi arbetar med kollegialt lärande vilket innebär att du samarbetar med kollegor för att utveckla dig själv och din undervisning samt skolans pedagogiska arbete.

Som lärare på Edboskolan så är du väl förtrogen med läroplanen och har god digital kompetens samt mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska. Du ska ha en lärarlegitimation för relevanta åldrar. Vi ser gärna att du har kompetens och erfarenhet av barn med NPF.

Kvalifikationskrav:
Lärarlegitimation för år 1-3 i alla teoretiska ämnen.
Du är väl förtrogen med LGR22 och har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska. I ditt pedagogiska ledarskap är du en tydlig ledare och i klassrummet har du förmågan att skapa en arbetsmiljö som präglas av trygghet, förtroende och respekt.

Med god didaktisk förmåga, goda ämneskunskaper, en tydlig struktur och med en varierad undervisning som är anpassad utifrån den enskilde eleven skapar du de bästa förutsättningarna för att våra elever ska uppnå kunskapskraven i LGR22.
Du ser dokumentation och bedömning av elevernas kunskapsutveckling som en självklar del i ditt arbete. Du har god förmåga för analys och reflektion och utvecklar ständigt din undervisning. Du ser dig själv som en självklar del för att skapa goda förutsättningar för elevernas lärande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och kvalifikationer för tjänsten.
Tjänsten kan tillsättas internt av övertalig personal.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner Visa mindre

El-lärare till Sjödalsgymnasiet

Ansök    Apr 25    Huddinge kommun    Yrkeslärare
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. Om arbetsplatsen Från och med höstterminen 2024 kommer Sjödalsgymnasiet att vara en del av Campus Huddinge. Under sommaren flyttar skolan till nya lokaler i en del av Huddinge gymnasiet. Det innebär bland annat helt nya och välut... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

Om arbetsplatsen
Från och med höstterminen 2024 kommer Sjödalsgymnasiet att vara en del av Campus Huddinge. Under sommaren flyttar skolan till nya lokaler i en del av Huddinge gymnasiet. Det innebär bland annat helt nya och välutrustade salar för undervisningen i el-ämnena.
På El- och energiprogrammet har Sjödalsgymnasiet två klasser per årskurs med 16 elever i varje klass. Till årskurs 2 väljer eleverna att läsa inriktningen Larm eller Installation. Skolan har väletablerad branschkontakt och Sjödalsgymnasiets utbildning på El- och energiprogrammet har gott rykte inom branschen. http://www.sjodalsgymnasiet.se/


-

Arbetsuppgifter
Tjänsten är på 100% och innebär att du har din undervisning i el-ämnen på El- och energiprogrammet, samt är mentor för en klass (16 elever). Skolan är organiserad i programlag som har ett nära samarbete kring eleverna. Programlaget arbetar för att hitta gemensamma strategier och skapa goda förutsättningar för elevernas lärande och utveckling. Mentorskapet är en viktig del av uppdraget och du förväntas agera snabbt när svårigheter uppdagas genom att ta kontakt med föräldrar och skolans elevhälsoteam. Vi intervjuar löpande för snar anställning. Sex månaders provanställning kan förekomma.

Kvalifikationskrav
Du är utbildad elektriker med dokumenterad utbildning. Du har 4-5 års erfarenhet av att vara byggnadselektriker eller larminstallatör. Du har erfarenhet av undervisning och lärarlegitimation är meriterande.

Du är en tydlig ledare som är trygg och stabil i din yrkesroll. Du har lätt för att etablera goda relationer med ungdomar, vilket vi ser som en förutsättning för att undervisningen ska vara framgångsrik. Du värnar också om att skapa goda relationer med kollegor, vårdnadshavare och med elbranschens företag (APL- företagen). Du är strukturerad, lösningsfokuserad och van att använda IKT. Det är viktigt att du har kunskaper om de krav och riktlinjer som elbranschens centrala yrkesnämnd (ECY) ställer för erhållande av elcertifikat och vägen till behörig elektriker samt har kunskap om de lagstiftningar som gäller för elinstallation och elsäkerhet. Meriterande är om du har kunskaper/erfarenhet om El- auktorisation AB HL: högspänning+ lågspänning eller AB L: lågspänning.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun
det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och
för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner


Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack Visa mindre

Fritidsledare till fritids F-3

Ansök    Apr 24    Huddinge kommun    Fritidsledare
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertyg... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertygelse är att ju mer vi delar med oss av våra kompetenser, desto mer utrymme skapar vi för alla, såväl medarbetare som våra barn och elever, att växa.

Om arbetsplatsen
Stensängsskolans verksamhet omfattar årskurs F-5 samt skolbarnomsorg. Vi ingår i Solfagras rektorsområde där även Solfagraskolan ingår. Vi är i dagsläget en F-5 skola med knappt 200 elever. Vårt skolområdes mål är, att på våra skolor känner alla trygghet och arbetsglädje och får utvecklas i en lustfylld atmosfär med nyfikenhet mot omvärlden, samt känner tilltro till den egna förmågan. Stensängsskolan ligger i ett lugnt villaområde och är organiserad i arbetslag där den dagliga verksamheten noggrant planeras, genomförs och utvärderas. Från och med läsåret 23/24 fasar vi sakteliga ut våra mellanstadieelever och skolan kommer att bli en renodlad F-3 skola till läsåret 25/26. Det innebär att vi behöver rekrytera fler engagerade fritidsledare till vårt fritidshem.


-

Arbetsuppgifter
Du kommer att ingå i ett arbetslag med professionella pedagoger bestående av lärare, fritidspedagoger och barnskötare. I samarbete med arbetslaget ska du kontinuerligt planera, genomföra, utvärdera och utveckla, verksamheten på ett systematiskt sätt utifrån skolans styrdokument och elevens behov och intressen. Tillsammans med övriga i arbetslaget ansvarar du för att miljön är inspirerande och lärorik.
För övrigt ingår allmänt förekommande arbetsuppgifter inom grundskola och fritidsverksamhet.

Din profil
Vi söker dig som vill vara med och utveckla vårt fina fritidshemsarbete i nya fina lokaler. Du är en driven och erfaren fritidsledare som uppskattar utmaningar och har väl utvecklade tankar och idéer kring fritidshemsverksamheten.
Du är lyhörd och vuxen i relation till eleverna, både som individer och grupp, och har lätt för att skapa bärande relationer. Du är tydligt kvalitetsmedveten och bra på att individanpassa verksamheten.
Du är väl förtrogen med LGR 22 och kan bidra till att skapa en helhet där skola och fritids samverkar. Du är ansvarstagande och van att arbeta i team och driva processer tillsammans med kollegor och elever. Du inspirerar och bidrar med idéer samt verkställer dessa. Du är engagerad och leder eleverna i deras utveckling både kunskapsmässigt och socialt.
Initiativförmåga och ett positivt förhållningssätt till barn, föräldrar och kollegor är en självklarhet och du medverkar till att skapa glädje i arbetet.

Kvalifikationskrav
2-årig fritidsledarutbildning

Välkommen med din ansökan innehållande CV och personligt brev.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner

Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Sågbäcksgymnasiet söker en socialpedagog

Ansök    Apr 25    Huddinge kommun    Elevassistent
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. Om arbetsplatsen Sågbäcksgymnasiet är en kommunal gymnasie- och anpassad gymnasieskola i Huddinge kommun. Vi utbildar våra elever företrädesvis inom olika yrkesprogram och introduktionsprogram. Vi erbjuder dig en stimulerande arb... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

Om arbetsplatsen
Sågbäcksgymnasiet är en kommunal gymnasie- och anpassad gymnasieskola i Huddinge kommun. Vi utbildar våra elever företrädesvis inom olika yrkesprogram och introduktionsprogram. Vi erbjuder dig en stimulerande arbetsplats med engagerade och kunniga medarbetare samt ett nära samarbete med olika branscher. Vi har fina renoverade lokaler och eleverna får utveckla sina praktiska färdigheter i våra välutrustade kök och verkstäder.

-

Arbetsuppgifter
Som socialpedagog på Sågbäcksgymnasiet arbetar du nära elever, vårdnadshavare, lärare, elevhälsoteamet och skolledning för att eleverna ska ges de bästa förutsättningarna att känna sig trygga och utvecklas. Du kommer att vara en del av den samlade elevhälsan på skolan som arbetar främjande och förebyggande för elevernas bästa för en ökad skolnärvaro, måluppfyllelse och mående i skolan.

Som socialpedagog har du nära kontakt med elever och deras vårdnadshavare och det krävs goda kunskaper i svenska och engelska för att kunna kommunicera och dokumentera korrekt.

Din profil
Vi söker dig som är utbildad och legitimerad socialpedagog. Som person är du uthållig, tålmodig, lugn och trygg. Du är bra på att skapa nya kontakter och brinner för att göra en positiv skillnad i ungdomarnas liv. Det är viktigt att du också är engagerad, flexibel och ansvarstagande samt att du klarar av att hantera svåra samtal och stressade situationer. Du ska kunna arbeta individuellt och i team. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.


Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner

Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Aktivitetsledare till Förebyggande enheten/Äldreomsorg

Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. Om arbetsplatsen I Huddinge kommun sätter vi Huddingefamiljen i centrum med möjlighet att utveckla och samverka. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö med möjlighet att påverka och göra skillnad för kommunens 65+. Vi arbetar ak... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

Om arbetsplatsen
I Huddinge kommun sätter vi Huddingefamiljen i centrum med möjlighet att utveckla och samverka. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö med möjlighet att påverka och göra skillnad för kommunens 65+. Vi arbetar aktivt för att bidra till att alla 65+ i kommunen ska kunna leva ett aktivt, socialt och meningsfullt liv utifrån egna villkor. Det är viktigt för oss att vår enhet och verksamhet bygger på kvalitet, delaktighet, kreativitet, och engagemang.

Sedan 2021 har Huddinge kommun en Förebyggande enhet inom Äldreomsorgen. Inom denna enhet finns kommunens seniorträffar, hälsopedagog, frivilligsamordnare samt händig fixare. Hos oss står varje individs behov i centrum, och våra verksamheter kännetecknas av delaktighet, valfrihet, flexibilitet och kvalitet med respekt för den enskildes integritet och självbestämmande.
Vi har seniorträffar i olika delar av kommunen. Seniorträffarna är öppna för alla 65+ i Huddinge. Vi arbetar aktivt internt och externt för att kunna erbjuda kommunens seniorer ett varierat och aktivt utbud. Hälsa är ett stort fokusområde för vår enhet. Vi deltar ofta i projekt och samverkar med civilsamhället för att tillsammans hitta och erbjuda evidensbaserade aktiviteter, utbildningar och föreläsningar men även ett varierat utbud för att tilltala en bred publik. Det kan vara social samvaro, fysiska aktiviteter, föreläsningar, samhällsinformation och musik. Besökarnas önskemål och åsikter påverkar i hög grad vad vi erbjuder.


-

Arbetsuppgifter
Som anställd på seniorträffarna har du varierade arbetsuppgifter. Du arbetar med att möjliggöra aktiviteter i samarbete med olika organisationer, grupper och individer. Du planerar tillsammans med dina kolleger och genomför aktiviteter på egen hand eller med kolleger. Som aktivitetsledare kan du behöva delta i olika arbetsgrupper och andra för seniorträffen övrigt förekommande uppgifter. Vi arbetar aktivt med att bryta ofrivillig ensamhet hos äldre utifrån ett hälsoperspektiv där vi gärna samarbetar, följer upp, lär nytt och delar med oss av våra kunskaper till våra besökare och övriga intresseområden inom och utanför kommunen. En viktig arbetsuppgift är att utveckla och informera om utbudet av aktiviteter för att locka fler besökare till våra seniorträffar.


Din profil
Du har lägst undersköterskeutbildning eller likvärdig gymnasial utbildning.
Vi ser gärna att du har är tidigare erfarenhet av att ha arbetat med hälsoinriktade aktiviteter med äldre på exempelvis seniorträffar, mötesplatser eller dagverksamhet.

Du ska kunna planera, genomföra och följa upp de aktiviteter som genomförs i verksamheten. Du har god samarbetsförmåga, är flexibel, har god datavana, uttrycka dig väl i tal och skrift samt har ett genuint intresse för målgruppen. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun
det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och
för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack Visa mindre

Kockar till Ballingsnäs och Sagoskogens förskola

Ansök    Apr 22    Huddinge kommun    Kock, storhushåll
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertyg... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.
I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertygelse är att ju mer vi delar med oss av våra kompetenser, desto mer utrymme skapar vi för alla, såväl medarbetare som våra barn och elever, att växa.

Om arbetsplatsen
Förskolan Ballingsnäs är nybyggd och slog upp dörrarna i augusti 2022. Den finns i det natursköna Balingsnäsområdet med nära till sjö och djurhagar.
Förskolan Sagoskogen ligger i Västra Balingsnäs.
Sagoskogen och Ballingsnäs ingår i Sjödalens förskoleområde tillsammans med förskolorna Albatrossen, Draken, Elden, Guldfisken, Sörskogen och Ängen.

-

Arbetsuppgifter
Laga frukost, lunch och mellanmål som serveras till ca 90-100 barn och 25 vuxna.
Att tillaga näringsriktiga, säkra och goda måltider med hög kvalité enligt Livsmedelsverkets riktlinjer för förskola.
Beställning av livsmedel från de grossister som kommunen har avtal med.
Upprätta och ansvara för det dagliga arbetet med egenkontrollprogram enligt livsmedelslagens bestämmelser.
Ha kunskap om kökets utrustning. Diska och hålla kökets lokaler rena och i god ordning.
Ha kunskap om mat till barn med livsmedelsallergier och kunna tillaga måltider till dessa barn på förskolan.
Kunna söka behövlig information på Insidan och webben och hantera e-post.
Arbeta enligt kommunens och enhetens fastställda mål, styrdokument och policys.
Upprätta kunskap inom yrkesområdet genom att delta i de utbildningar och repetitionsutbildningar i livsmedelshygien som kostenheten erbjuder efter överenskommelse med närmaste chef.

Din profil
Kreativ med ett intresse för att utveckla måltidspedagogik och att arbeta klimatsmart.
Ett brinnande matintresse.
Positiv och har lätt för att samarbeta och möta dina matgäster och kollegor på ett trevligt sätt.

Du är:
Ansvarstagande
Noggrann
Självgående

Kvalifikationskrav:

Vi söker dig som har kockutbildning och eller och minst 3 års dokumenterad erfarenhet.
Kunskaper om egenkontroll och livsmedelshygien.
Mycket goda kunskaper om vegetarisk matlagning samt specialkost.
Mycket goda kunskaper om vegetarisk matlagning samt specialkost.
Datakunskaper för beställningar via proceedo samt för e-post och övriga system som krävs.
Svenska i tal och skrift.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner


Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Lärare på anpassad gymnasieskola

Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. Om arbetsplatsen Östra Gymnasiet är en skola i fräscha lokaler med nya idéer som kontinuerligt vidareutvecklas. Detta innebär att vi arbetar med forma och utveckla skolan och det kräver att alla bidrar och satsar. Skolan består a... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

Om arbetsplatsen
Östra Gymnasiet är en skola i fräscha lokaler med nya idéer som kontinuerligt vidareutvecklas. Detta innebär att vi arbetar med forma och utveckla skolan och det kräver att alla bidrar och satsar.
Skolan består av ca 750 elever inom gymnasieskolan, ca 70 elever inom språkintroduktion och för närvarande 38 elever (Individuella programmet och Nationella programmet) inom anpassad gymnasieskola. Östras anpassade gymnasium har under de senaste åren vuxit i storlek


-

Arbetsuppgifter
Arbetet innebär undervisning på anpassade gymnasiets Individuella program.
Du kommer att arbeta i ett programlag bestående av lärare och resurspersonal. Du kommer företrädesvis ha ämnesområdet Natur och miljö. Elevgruppen som går anpassat gymnasium har alla en intellektuell funktionsnedsättning. Flera av eleverna har neuropsykiatriska diagnoser. Anpassad gymnasieskola är en 4-årig utbildning och vi arbetar årskursblandat. Arbetet innebär att du är förtrogen med att anpassa undervisningen till elevgruppens olika behov. Det är bra om du har erfarenhet av TAKK och tydliggörande pedagogik.
Du kommer dagligen ha ett mycket nära samarbete med resurspersonalen, både i och utanför klassrummet
Vi erbjuder dig:

Fin arbetsmiljö
Engagerade arbetskamrater
Friskvård
Pedagogisk lunch
Kompetensutveckling

Din profil
Vi söker dig som är legitimerad speciallärare för anpassat gymnasium/grundskola. Har du ej formell behörighet som speciallärare men erfarenhet av att undervisa elever i anpassat gymnasium/grundskola är vi öppna om det är rätt person. Vi lägger stor vikt vid god samarbetsförmåga och flexibilitet.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner

Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Bibliotekarie

Ansök    Apr 22    Huddinge kommun    Bibliotekarie
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. Om arbetsplatsen Kultur- och fritidsförvaltningen är en av fyra fackförvaltningar med ca 170 medarbetare och ansvarar för bibliotek, allmänkultur, ungdomsverksamhet, kulturskola samt idrotts- och fritidsverksamhet i kommunen. Mål... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

Om arbetsplatsen
Kultur- och fritidsförvaltningen är en av fyra fackförvaltningar med ca 170 medarbetare och ansvarar för bibliotek, allmänkultur, ungdomsverksamhet, kulturskola samt idrotts- och fritidsverksamhet i kommunen. Målsättningen är att erbjuda ett rikt, tillgängligt och varierat kultur- och fritidsutbud med utgångspunkt i medborgarnas behov och önskemål. Verksamheten Konst och bibliotek består av konstcentren Fullersta gård och Barnkonsten samt fem folkbibliotek belägna i olika delar av kommunen. Biblioteken erbjuder alla invånare mångfacetterade bibliotekstjänster av hög kvalitet genom hela livet. Biblioteken i Huddinge är både fysiska och virtuella resurser, samverkande i ett lokalt, regionalt, nationellt och globalt sammanhang.


-

Arbetsuppgifter
Ett engagerande och varierande arbete med fokus på den äldre målgruppen. I samarbete med övrig personal kommer du att vara med och utveckla bibliotekets tjänster mot äldre och delta i en översyn av tjänsten med Boken kommer. En stor del av arbetet handlar om att förmedla medier och programverksamhet med relevans för målgruppen. Du kommer arbeta uppsökande och samverka med andra aktörer i området för att nå de äldre och för att biblioteket ska vara en levande plats för kultur, mångkulturella möten och livslångt lärande.

I arbetet ingår informationstjänst där all personal arbetar med alla åldersgrupper och möter alla med samma intresse och respekt. I tjänsten ingår kvälls- och helgtjänstgöring.Din profil
Vi söker dig som gillar att arbeta med en äldre målgrupp och som är öppen för att pröva olika metoder för att nå fler grupper av äldre. Du är lösningsfokuserad och vill gärna undersöka hur biblioteket kan nå ut till dem som har svårt att själva komma till biblioteket eller som idag inte nås av bibliotekets tjänster.

Det är viktigt för tjänsten att vara relationsskapande med god samarbetsförmåga och servicekänsla. Du är ansvarstagande, självgående och kreativ.

Högskoleexamen i biblioteks- och informationsvetenskap eller likvärdig utbildning är ett krav. Erfarenhet av arbete på folkbibliotek, särskilt mot uppsökande verksamhet, är meriterande.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner


Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Specialpedagog/speciallärare

Ansök    Apr 18    Huddinge kommun    Specialpedagog
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertyg... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.
I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertygelse är att ju mer vi delar med oss av våra kompetenser, desto mer utrymme skapar vi för alla, såväl medarbetare som våra barn och elever, att växa.

Om arbetsplatsen
Kästaskolan är en F-6 skola i Huddinge med ca. 300 elever inklusive anpassad grundskola. Skolan är byggd 2015 och vi har moderna och inspirerande lokaler inomhus och en fin utomhusmiljö. På skolan finns behöriga och engagerade pedagoger och en skolledning som driver skolans utveckling framåt och ser potentialen i skolan och närområdet. Våra värdeord på Kästaskolan är "Lärande, Trygghet och Hälsa". Dessa ord genomsyrar allt vårt arbete på skolan.


-

Arbetsuppgifter
Du kommer att vara en del av vår engagerade skola och ha ett nära samarbete med skolans ledning. På Kästaskolan arbetar vi tillsammans för att eleverna ska uppleva att de utvecklas och trivs på skolan. I din roll som speciallärare/specialpedagog kommer du att:
Vara med och leda och driva skolans EHT team.
Vara delaktig i att genomföra, planera och utvärdera skolans kvalitetsarbete.
Arbeta med elever i behov av särskilt stöd.
Ha kontakt med externa aktörer som är kopplade till elevhälsoarbetet.
Ansvara för möten tillsammans med personal, elever och vårdnadshavare.

Din profil
Vi söker nu en erfaren speciallärare/specialpedagog. Du har erfarenhet av att leda kollegor i elevhälsoarbete och har arbetet med pedagogisk dokumentation och utredning tidigare. Du känner dig bekväm med att arbeta verksamhetsnära och stötta verksamheten i de utmaningar som kan uppstå. Du har ett inkluderande synsätt och vill vara en del i ett utvecklingsarbete där vi har ett salutogent förhållningssätt. Du är prestigelös och förstår vikten av ett nära samarbete med olika personalgrupper.

Kvalifikationer:
Erfarenhet av specialpedagogiskt arbete inom grundskola samt anpassad grundskola är meriterande.
Pedagogisk utbildning på högskolenivå eller likvärdig utbildning.
Förmåga att leda, motivera och utveckla pedagogisk personal.
God kommunikationsförmåga och förmåga att samarbeta med elever, föräldrar och kollegor.
Förmåga att arbeta strategiskt för att utveckla och bedriva skolutveckling.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner

Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Kock till Entitans förskola, deltid 68,75%

Ansök    Apr 20    Huddinge kommun    Kock, storhushåll
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår över... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertygelse är att ju mer vi delar med oss av våra kompetenser, desto mer utrymme skapar vi för alla, såväl medarbetare som våra barn och elever, att växa. Entitans förskola ligger i ett bostadsrättsområde i Fullersta med ca 10 minuters promenadavstånd till Huddinge station. Förskolan ingår i Fullersta Stuvsta Högmora förskoleområde tillsammans med tretton andra förskolor.

Alla kockar/köksbiträden på förskolorna möts en gång per månad för att ett ökat kollegialt lärande och diskutera angelägna frågor. Under sommarens sammanslagning av Fullersta Stuvsta Högmora förskolor samarbetar köken på de förskolor som har öppet.


-

Arbetsuppgifter
Laga frukost, lunch och mellanmål som serveras till ca 38 barn och 7 vuxna.
Att tillaga näringsriktiga, säkra och goda måltider med hög kvalité enligt Livsmedelsverkets riktlinjer för förskola. Beställning av livsmedel från de grossister som kommunen har avtal med. Upprätta och ansvara för det dagliga arbetet med egenkontrollprogram enligt livsmedelslagens bestämmelser. Ha kunskap om kökets utrustning. Diska och hålla kökets lokaler rena och i god ordning. Ha kunskap om mat till barn med livsmedelsallergier och kunna tillaga måltider till dessa barn på förskolan. Kunna söka behövlig information på Insidan och webben och hantera e-post. Arbeta enligt kommunens och enhetens fastställda mål, styrdokument och policys. Upprätta kunskap inom yrkesområdet genom att delta i de utbildningar och repetitionsutbildningar i livsmedelshygien som kostenheten erbjuder efter överenskommelse med närmaste chef.

Kvalifikationskrav
Vi söker dig som har kockutbildning och eller och minst 3 års dokumenterad erfarenhet.
Kunskaper om egenkontroll och livsmedelshygien. Mycket goda kunskaper om vegetarisk matlagning samt specialkost.

Du har datakunskaper för beställningar via proceedo samt för e-post och övriga system som krävs. Du behöver ha goda kunskaper i svenska i tal och skrift. Du är kreativ med ett intresse för att utveckla måltidspedagogik och att arbeta klimatsmart. Du har ett brinnande matintresse. Positiv och har lätt för att samarbeta och möta dina matgäster och kollegor på ett trevligt sätt. Tjänsten kan tillsättas av intern övertalig personal.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag.
http://www.huddinge.se/formaner

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Facklig kontaktperson För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack Visa mindre

Skolkurator till Visättraskolan - en helt (o)vanlig skola

Ansök    Apr 18    Huddinge kommun    Socionom
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertyg... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.
I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertygelse är att ju mer vi delar med oss av våra kompetenser, desto mer utrymme skapar vi för alla, såväl medarbetare som våra barn och elever, att växa.

Om arbetsplatsen
Visättraskolan är en tvåparallellig F-6 skola med ca 400 elever och 60 medarbetare. Ledorden kunskap, trygghet och trivsel genomsyrar hela vår verksamhet. Vi erbjuder en välorganiserad arbetsplats där du som medarbetare kommer trivas och utvecklas!
Visättraskolans samlade elevhälsa består av två team; skolans elevhälsoteam och skolans trygghetsteam. Skolans elevhälsoteam har det övergripande ansvaret för elevhälsan och trygghetsteamet har det främjande och förebyggande uppdraget. Skolans arbetsplan och skolans plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling är dokument som i hög grad styr den samlade elevhälsans arbete. I rollen som skolkurator är du en viktig del av båda teamen där du bidrar med din psykosociala kompetens.

Läs mer om oss på skolans hemsida https://www.huddinge.se/visattraskolan/ eller på Visättraskolans Facebook-sida.

-

Arbetsuppgifter
Vi kan nu erbjuda ett vikariat, 50 %, som skolkurator på Visättraskolan. Vi arbetar utifrån tanken om en prioriterad elevhälsa. En prioriterad elevhälsa innebär för oss att vi låter elevhälsan löpa som en röd tråd och på så sätt genomsyra alla delar av verksamheten.
Visättraskolans samlade elevhälsa består av två team; skolans elevhälsoteam och skolans trygghetsteam. Skolans elevhälsoteam har det övergripande ansvaret för elevhälsan och trygghetsteamet har det främjande och förebyggande uppdraget. Skolans arbetsplan och skolans plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling är dokument som i hög grad styr den samlade elevhälsans arbete.
I rollen som skolkurator är du en viktig del av båda teamen där du bidrar med din kompetens och erfarenhet. Du förväntas även hålla i stödsamtal med elever och vårdnadshavare, arbeta med värdegrundsfrågor i klasser, samverka med andra myndigheter såsom socialtjänst och genomföra psykosociala utredningar inför eventuell placering i anpassad grundskola.

Din profil
Vi söker dig som har adekvat utbildning för uppdraget och det är meriterande om du har dokumenterad erfarenhet av att arbeta som skolkurator. Du har god kommunikativ förmåga i såväl tal som skrift och du är positiv, flexibel och lösningsfokuserad som person. Du drivs av att arbeta verksamhetsnära och förebyggande och av att arbeta för en skolmiljö där alla elever känner sig trygga och trivs. Du har lätt för att skapa goda relationer och samverka med elever, vårdnadshavare, kollegor, skolledning samt externa aktörer. Du är tydlig, lyhörd och professionell i alla sammanhang.
Vi har höga ambitioner och vill erbjuda våra elever en verksamhet som håller hög kvalitet. Det kräver att vi bjuder in till delaktighet, är prestigelösa och engagerade. Men också att var och en av oss ser oss själva som en viktig del av skolans utvecklingsarbete där vi alla utifrån vårt uppdrag bidrar till att ge våra elever en verksamhet av hög kvalitet. Utöver det så tror vi att du äger ett salutogent förhållningssätt vilket bl.a. innebär att du finner styrkor och ser möjligheter, och utgår från detta i ditt arbete. Det är meriterande om du har god erfarenhet av att arbeta i mångkulturella miljöer och i socioekonomiskt utsatta områden.

Kvalifikationskrav:

Adekvat utbildning för uppdraget
Dokumenterad erfarenhet av att arbeta med samtalsstöd
Erfarenhet av att samverkan med andra aktörer såsom socialtjänst

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner


Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Timvikarier till Hemtjänst, Bemanningscenter

Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. Bemanningscenter är en kommunal verksamhet och har ansvar för Huddinge kommuns vikariehantering inom egen regi. Vårt uppdrag är att bemanna och rekrytera timvikarier till olika verksamheter inom funktionshinderomsorgen och äldreo... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

Bemanningscenter är en kommunal verksamhet och har ansvar för Huddinge kommuns vikariehantering inom egen regi. Vårt uppdrag är att bemanna och rekrytera timvikarier till olika verksamheter inom funktionshinderomsorgen och äldreomsorgen vid korttidsfrånvaro som sjukdom, semester eller utbildning.
Vi söker just nu timvikarier inför vår och sommar. Våra behov varierar periodvis, men vi rekryterar kontinuerligt nya timvikarier som kan introduceras när det behövs på våra verksamheter, så tveka inte med att skicka in din ansökan redan nu!
Våra hemtjänstenheter är spridda över hela Huddinge, nu söker vi timanställda till Centrala Huddinge.-

Arbetsuppgifter
Vill du tillsammans med oss göra skillnad när det behövs som mest? Som anställd i Huddinge kommun får du ett viktigt och meningsfullt arbete som påverkar andra människors vardag.

Arbetsuppgifterna innefattar att tillgodose våra brukares individuella behov av vård, omsorg, och aktiviteter. Du behandlar de brukare med respekt med fokus på att få dem att känna sig trygga och delaktiga i sin vård.

Arbetsrutinerna kan variera mellan arbetsplatser, men gemensamt för alla våra verksamheter är att vi har brukaren i fokus.
Din profil

För att vara aktuell för arbete behöver du kunna vara tillgänglig minst tre dagar i veckan. Vi har verksamheter som är öppna alla årets dagar. Därför behöver du kunna arbeta varierande arbetstider som kan förekomma dag och kväll, både vardagar och helger. Eftersom du arbetar på olika tider på dygnet ställs särskilt höga krav på flexibilitet. Du behöver kunna vara tillgänglig med kort varsel.

Du som söker tjänsten kan cykla samt har erfarenhet av arbete inom äldreomsorgen. Det är särskilt meriterande om du är utbildad undersköterska och har erfarenhet inom hemtjänst.

Vi ser gärna att du är tillgänglig omgående, samt att du även är intresserad av att arbeta under semesterperioden juni-augusti 2024.

Inom hemtjänsten har våra verksamheter behov av kvinnlig personal, detta med hänsyn till brukarnas behov av självbestämmande och kroppslig integritet.

Du behöver vara trygg i dig själv och bekväm med att arbeta med personer som är i stort behov av kontinuitet, struktur och omvårdnad. Särskild vikt läggs på bemötande, människosyn och empati.

Du ska behärska svenska språket väl i tal och skrift. God datavana krävs då dokumentationen görs digitalt.

Låter det här som ett jobb för dig? Sök tjänsten direkt då vi tillsätter löpande.

Vi kommer att begära ett utdrag ur Polisens belastningsregister så ansök gärna det i samband med att du söker tjänsten. Utdraget heter Kontroll av egna uppgifter. Du kan hämta hem det från polisens hemsida:

https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
För att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess ber vi dig att skicka in ansökan via denna annons, och inte via e-post, telefon eller post.

Vid frågor om den utannonserade tjänsten kontakta
[email protected]

Songül Erdal, Rekryterare
Tugce Bircan, Rekryterare
Sandra Berglund, Rekryterare
Lucy Besong, Rekryterare
Victoria Stark, Rekryterare

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Speciallärare till specialpedagogisk verksamhet på Sågbäcksgymnasiet

Ansök    Apr 17    Huddinge kommun    Speciallärare
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. Om arbetsplatsen Sågbäcksgymnasiet är en kommunal gymnasie- och anpassad gymnasieskola i Huddinge kommun. Vi utbildar våra elever företrädesvis inom olika yrkesprogram och introduktionsprogram. Vi erbjuder dig en stimulerande arb... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

Om arbetsplatsen
Sågbäcksgymnasiet är en kommunal gymnasie- och anpassad gymnasieskola i Huddinge kommun. Vi utbildar våra elever företrädesvis inom olika yrkesprogram och introduktionsprogram. Vi erbjuder dig en stimulerande arbetsplats med engagerade och kunniga medarbetare samt ett nära samarbete med olika branscher. Vi har fina renoverade lokaler och eleverna får utveckla sina praktiska färdigheter i våra välutrustade kök och verkstäder. Inom vår verksamhet på Introduktionsprogrammet inriktning Individuellt alternativ, erbjuder vi en specialpedagogisk verksamhet för elever med långvarig problematisk skolfrånvaro eller särskilt stora behov av stöd i sin skolsituation.

-

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består till hälften av undervisning i svenska, och eventuellt annat ämne, samt mentorskap för elever inom skolans specialpedagogiska verksamhet på introduktionsprogrammet. I mentorskapet för den aktuella elevgruppen ingår en stor del relationsskapande och motiverande arbete samt samordnande av insatser inom och utanför skolan för ökad skolnärvaro och måluppfyllelse. Tillsammans med övriga undervisande lärare och kollegor utvecklar ni undervisningen och arbetar systematiskt och skolutvecklande för ökad tillgänglighet i lärandet för eleverna inom den specialpedagogiska verksamheten. Utöver undervisning och mentorskap innehåller tjänsten ett samordnande uppdrag för den specialpedagogiska verksamheten i form av kartläggning och pedagogisk bedömning av elever i samband med antagning och överlämning från grundskolan. Tjänsten innebär även handledning av kollegor beträffande ledning och stimulans, anpassningar och särskilt stöd.

Din profil
Vi söker dig som är legitimerad speciallärare och har gedigen erfarenhet av att arbeta med elever med långvarig problematisk skolfrånvaro samt särskilt stora stödbehov. Du har en ämneskompetens inom svenska, gärna i kombination med annat ämne. Du har stor erfarenhet av att arbeta med utredningar om särskilt stöd, åtgärdsprogram och undervisning av elever med stora behov av pedagogiskt och socialt stöd.

Du är trygg och tydlig i din ledarroll och har en god förmåga att skapa lärande för dina elever. Du arbetar formativt och aktivt för inkludering och tillgängligt lärande utifrån elevs behov och förutsättningar. Du har god erfarenhet av dokumentation, uppföljning och återkoppling av elevens progression samt tydliggöra pedagogiska och didaktiska verktyg för att säkerställa en god lärmiljö. Du har dokumenterad erfarenhet av handledning av kollegor samt samverkan med aktörer utanför skolan, tex BUP, socialtjänst, habilitering. Dokumenterad erfarenhet av arbetsledande uppdrag är meriterande.

Du värdesätter det gemensamma lagarbetet, har lätt för att samarbeta samtidigt som du kan arbeta självständigt. Du är bra på att kommunicera, skapa relationer samt är lösningsfokuserad. Vi söker dig som har höga förväntningar på elevens möjlighet till personlig och kunskapsmässig utveckling.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner Visa mindre

Lärare i Slöjd Trä/metall, årskurs 3-6 Segeltorpsskolan rektorsområde

Ansök    Apr 16    Huddinge kommun    Grundlärare, 4-6
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. Om arbetsplatsen Segeltorpsskolan är en årskurs 4- 9 skola med cirka 680 elever i Norra Huddinge. I vårt rektorsområde ingår även Långsjöskolan och Skansbergsskolan som är två F-3 enheter. Vår grundsyn är att alla människor kan, ... Visa mer
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

Om arbetsplatsen
Segeltorpsskolan är en årskurs 4- 9 skola med cirka 680 elever i Norra Huddinge. I vårt rektorsområde ingår även Långsjöskolan och Skansbergsskolan som är två F-3 enheter. Vår grundsyn är att alla människor kan, vill och ska lyckas i sina uppdrag oavsett om du är elev eller personal hos oss. Vi arbetar aktivt med värdegrundsfrågor och ett positivt förhållningssätt. Vi präglas av en vilja att ständigt utvecklas till det bättre där kunskap och trygghet står i centrum för alla i skolan.

Läsning, upptäckarlust och glädje är grundstenarna i Huddinge kommuns grundskolor och elevernas kunskap, trygghet och handlingskraft är i fokus. Grundskolan i Huddinge arbetar med tre prioriterade områden matematik, språkutveckling och IT i undervisningen. Huddinge kommun ska erbjuda utbildning som baserar sig på forskning och beprövad erfarenhet.
http://grundskolor.huddinge.se/Segeltorpskolan


I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertygelse är att ju mer vi delar med oss av våra kompetenser, desto mer utrymme skapar vi för alla, såväl medarbetare som våra barn och elever, att växa.

Arbetsuppgifter
Du kommer att undervisa i trä- och metallslöjd i åk3-6. Samtliga klasser undervisas på Segeltorpsskolan i din slöjdsal. Tjänsten är totalt på 100%, inget mentorskap. Tjänsten är en tillsvidareanställning.

Att vara lärare och professionell pedagog i Huddinge kommun innebär att du har höga förväntningar och en tro på att alla elever kan nå framgång utifrån sina förutsättningar. Du skapar goda relationer, såväl med elever som med vårdnadshavare, byggda på förtroende och respekt. Du är medveten om din egen påverkan på elevernas lärande. Med utgångspunkt i elevernas resultat, forskning och beprövad erfarenhet, följer du upp undervisningens kvalitet, reflekterar och utvärderar i syfte att utveckla undervisningen. Du ger framåtsyftande återkoppling till eleverna med syfte till utveckling och stöttar elever i behov av särskilt stöd. Vi arbetar med kollegialt lärande vilket innebär att du samarbetar med kollegor för att utveckla dig själv och din undervisning samt skolans pedagogiska arbete.

Kvalifikationskrav
Du är legitimerad grundskollärare med behörighet i ämnet slöjd med inriktningen trä och metall, eller motsvarande.

Du är väl förtrogen med LGR22 och har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska. Övriga krav till just denna roll.
Du är flexibel och har god samarbetsförmåga, har lätt för att skapa goda relationer och samverka med elever, vårdnadshavare, arbetslaget, skolans elevhälsoteam samt skolledning. I ditt pedagogiska ledarskap är du en tydlig ledare och i klassrummet har du förmågan att skapa en arbetsmiljö som präglas av trygghet, förtroende och respekt. Med god didaktisk förmåga, goda ämneskunskaper, en tydlig struktur och med en varierad undervisning som är anpassad utifrån den enskilde eleven skapar du de bästa förutsättningarna för att våra elever ska uppnå kunskapskraven i LGR22.

Du ser dokumentation och bedömning av elevernas kunskapsutveckling som en självklar del i ditt arbete. Du har god förmåga för analys och reflektion och utvecklar ständigt din undervisning. Du ser dig själv som en självklar del för att skapa goda förutsättningar för elevernas lärande. Tjänsten kan tillsättas av intern övertalig personal.
Intervjuer kommer ske fortlöpande under rekryteringsprocessen.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner Visa mindre